На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат сторя Унверситету КРОК, основн етапи його становлення та розвитку. Структура Унверситету та його головн елементи, характерн риси та вдмнност. Визначення мсї, стратегчної мети та цнностей даної установи. Матеральна, технчна база КРОКу.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Педагогика. Добавлен: 03.12.2010. Сдан: 2010. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


1. Історія Університету

Історія створення Університету тісно пов'язана з історією становлення нашої молодої держави - України.
Коли до проголошення незалежності в Україні залишалося близько року, а саме у січні 1989 року, на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Раді Міністрів Української РСР розпочав прийом абітурієнтів госпрозрахунковий факультет «Економічна та управлінська підготовка».
Біля джерел його створення стояли справжні ентузіасти, люди, безперечно, далекоглядні та неординарні, ціла команда однодумців, до якої входили: Гукайло Ю.М. (проректор з маркетингу), Живоглядов Ю.О., Кириченко О.А., Клімов С.В., Лаптєв С.М. (нині - ректор Університету), Паращенко Л.І. (директор Ліцею бізнесу при Університеті «КРОК»), Фініков Т.В. (тепер - проректор з міжнародних проектів), Шапірштейн Г.Я., Шкляренко О.В., Штабовенко В.В.
Далекоглядність цих людей виявилася дуже швидко. Розробивши ідею безперервної освіти та розпочавши її реалізацію, вони прийшли до реорганізації та державної реєстрації науково-навчальної фірми «КРОК» - Інституту економіки, управління та господарського права. Це і справді був великий КРОК уперед. Факультет виріс у заклад, що здійснював кваліфіковану управлінську підготовку керівників підприємств, закладів та установ - тоді ще в межах курсів та семінарів, проте вже не лише на території України, а й за її кордоном.
Січень 1989 року
Створення фінансово самостійного факультету «Економічна та управлінська підготовка» в рамках Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів при Раді Міністрів УРСР та за підтримкою Українського республіканського штабу студентських загонів.
Грудень 1990 року
Реорганізація факультету «Економічна та управлінська підготовка» у навчально-наукову фірму «КРОК», команда якої розробила і почала реалізацію ідеї безперервної підприємницької освіти.
Університету економіки та права «КРОК» у цьому році виповнюється 18 років. Сьогодні це дійсно потужна освітня корпорація, у структурі якої два навчально-наукові інститути: один - магістерської підготовки та післядипломної освіти; другий - менеджменту безпеки; а також коледж економіки, права та інформаційних технологій, ліцей бізнесу, п'ять факультетів, 24 кафедри.
Січень - грудень 1993 року
Отримання дозволу Міністерства освіти України на надання освітніх послуг зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Правознавство». Початок навчання першої «пілотної» групи студентів економічного факультету та факультету фінансового менеджменту.
Червень - липень 1998 року
Державна акредитація спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Жовтень 1999 року
Створення у структурі Інституту Школи бізнесу.
Грудень 1999 року - червень 2000 року
Державна акредитація спеціальності «Міжнародна економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Ліцензування спеціальностей «Облік і аудит», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Інтелектуальна власність», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Педагогіка вищої школи», «Проектний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Ліцензування програм перепідготовки за спеціальностями «Фінанси», «Банківська справа» та «Економіка підприємства».
Грудень 2001 року
Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України зареєстрував збірник «Вчені записки Інституту економіки та права «КРОК» як друкований засіб масової інформації.
Указом Президента України Пшонківській І.М. та Шарову О.І. присуджені щорічні премії Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2001 року.
Липень 2002 року
Акредитація спеціальностей класичних напрямів навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Випуск перших магістрів зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Фінанси», «Міжнародна економіка», «Банківська справа», «Правознавство».
Квітень 2006 року
Університет «КРОК» разом з Ньюпортською бізнес-академією впровадив магістерські програми з менеджменту (загальний, інформаційний та фінансовий менеджмент). Відкриття програми «КРОК-Лідер»: одночасне отримання економічної («Фінанси і кредит») та юридичної («Правознавство») освіти.

2. Структура Університета «КРОК»

· Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки (магістерська підготовка)

· Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти

· Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій

· Науково-дослідний інститут проблем національної безпеки України

· Коледж економіки, права та інформаційних технологій

· Київський коледж нерухомості

· Київський ліцей бізнесу

· Бізнес-школа (проектно-орієнтована МБА-програма)

· Центр консалтингових послуг «КРОК-Консалтинг»

· Факультет міжнародних відносин

· Факультет економіки та підприємництва

· Юридичний факультет

· Факультет додипломної освіти

· Факультет заочного навчання

· Аспірантура

· 22 кафедри

· 9 філій в регіонах України

· Структурні навчальні підрозділи в Чехії та Грузії

Декларація

Преамбула

Ця декларація визначає основні напрями розвитку Університетської громади (викладачів, співробітників, студентів, слухачів) на період 2004-2010 років. Декларація базується на принципах Magna Charta Universitatum (1988), Лімської декларації «Про академічну свободу і автономію вищих навчальних закладів» (1988), Ерфуртської декларації «До відповідального університету двадцять першого століття» (1996), Болонської декларації (1999) та інших визначальних документів світової спільноти стосовно вищої освіти на сучасному етапі, а також на Національній доктрині розвитку освіти (2002), Законі України «Про вищу освіту» (2002), концепції загального менеджменту якості (TQM). Декларація визначає місію, стратегічну мету, основоположні цінності та цілі Університету.

Місія Університету

Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої у світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.

Стратегічна мета

Наука - Освіта - Розвиток - Здоров'я - Конкурентні переваги

Розбудова «КРОКу» як Університету прикладних наук і технологій, що забезпечує розвиток генерації здорових, освічених громадян, які оволоділи сучасними знаннями і підприємницькими навичками, надає своїм співробітникам можливості фахової та соціальної самореалізації, а випускникам - конкурентні переваги на міжнародному та національному ринках праці.

Основні цінності

Свобода - Компетентність - Справедливість - Чесність - Відповідальність - Відкритість

1. Право свободи дискусії та критики, право академічної свободи викладачів на основі високого рівня їх компетентності, довіри до них, сприяння постійному професійному та науковому зростанню, захист цих прав від протизаконних втручань та перешкод.

2. Справедливість, яка передбачає повагу до особистості, об'єктивне, рівне та неупереджене ставлення до неї. Формування партнерських стосунків в Університетській громаді між її членами, забезпечення права на вичерпну інформацію, обстоювання власної думки та справедливе вирішення суперечок.

3. Особиста чесність, яка означає дотримання об'єктивності в судженнях та рішеннях, виключення обману та плагіату, розуміння підзвітності та підпорядкованості, відповідальність у виконанні функцій, які пов'язані з адміністративним та громадським статусом.

4. Відкритість Університету, яка забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, участі та впливу представників різних зацікавлених груп (роботодавці, батьки, студенти, слухачі, випускники, професійні організації) на визначення основних напрямів діяльності, сприйнятливість до конструктивної критики, міжнародну привабливість і толерантність.

Головні цілі

Якість - Мобільність - Конкурентноздатність - Партнерство - Інтернаціоналізація

1. Створення, впровадження, сертифікація та постійне вдосконалення системи управління якістю діяльності Університету.

2. Розвиток підприємницької компоненти в навчальних програмах Університету, розширення спектру напрямів підготовки, післядипломної освіти, проведення досліджень і консалтингу на основі впровадження інноваційних управлінських, педагогічних та інформаційних технологій, які сформують цілісну структуру Університету прикладних наук і технологій та забезпечать його сталий розвиток в умовах глобалізації, жорсткої конкуренції та швидких змін.

3. Результативне та ефективне управління, вдосконалення системи кадрового менеджменту (пошук і відбір персоналу, підвищення кваліфікації керівних та науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного та технічного персоналу), що покликаний забезпечити належну конкурентноздатність Університету.

4. Налагодження довготривалих партнерських стосунків із бізнес-оточенням, споживачами і замовниками освітніх послуг Університету, розроблення спеціалізованих програм підготовки з орієнтацією на їх запити та потреби, створення та вдосконалення підрозділів бізнес-освіти, випереджаючий розвиток навчальних програм післядипломної освіти, короткотермінових семінарів, тренінгів, у тому числі й міжнародного спрямування.

5. Подальше розгортання мережі додипломної освіти, регіональних навчальних підрозділів Університету та забезпечення високого рівня якості освіти.

6. Розвиток власної сервісної інфраструктури Університету та навчально-виховного середовища, які дозволять значно розширити коло та підвищити якість послуг, пропонованих Університетській громаді, реалізувати засади здорового способу життя і створити безпечні умови праці та навчання.

7. Реалізація бізнес-проектів, пов'язаних із навчально-науковою спрямованістю Університету, а також таких, що забезпечать залучення додаткових фінансових коштів для його сталого розвитку.

8. Розвиток міжнародної діяльності Університету, забезпечення зростання кількості іноземних студентів у навчальних програмах Університету, участі викладачів та співробітників Університету в міжнародних програмах і проектах освітньо-наукового та суспільного характеру. Інтернаціоналізація діяльності Університету.

Навчальні підрозділи

· Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти

· Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки

· Факультет економіки та підприємництва

· Факультет міжнародних відносин

· Юридичний факультет

· Факультет заочного навчання

· Факультет додипломної освіти

· Коледж економіки, права та інформаційних технологій

Статус Університету:

· є одним із перших приватних ВНЗ України (1992 р.)

· має вищий за національною класифікацією IV рівень акредитації

Деякі якісні та кількісні особливості:

· система управління якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти, повної загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, підвищення кваліфікації, дослідження, розробки та наукової діяльності, що здійснює Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)

· за даними незалежних рейтингів Університет впродовж останніх років знаходиться в першій п'ятірці приватних ВНЗ України, за Національним бізнес-рейтингом він є переможцем в номінації «Лідер галузі» за КВЕД 80.30 «Вища освіта»

· в Університеті навчається понад 5 тисяч студентів, у тому числі іноземці з 19 країн

· навчальний процес забезпечують 669 викладачів, у тому числі 44 доктори наук, професори і 243 кандидати наук, доценти, з них 50% - штатні

· Університет здійснює підготовку магістрів за 21 спеціальністю, бакалаврів - за 10 напрямами, молодших спеціалістів - за 9 спеціальностями

Наука:

· в Університеті діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей: «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності» (перша і поки що єдина в Україні) та «Організаційна психологія; економічна психологія», «Юридична психологія»

· аспірантура зі спеціальностей: «Гроші, фінанси і кредит», «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень», «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Управління проектами та розвиток виробництва», «Економіка та управління підприємствами», «Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності», «Політичні інститути та процеси», «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза», «Цивільне право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право»

Це дає підстави на отримання статусу наукової установи згідно з Положенням про Де и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.