На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


разработка урока Вивчення курсу контрольно-вимрювальних приладв як процес дослдження, що рунтується на способ самостйного пошуку знань. Використання креативних методв навчання учнв, а також евристичних прийомв технчної творчост, спрямованних на вивчення КВП.

Информация:

Тип работы: разработка урока. Предмет: Педагогика. Добавлен: 14.12.2010. Сдан: 2010. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


20
ВСТУП
У даному дидактичному проекті буде розглянуто вивчення підтеми «Контрольно-вимірювальні прилади» в рамках одного уроку. При цьому застосовуватиметься елементи творчого завдання.
Для того, щоб розкрити суть вмісту цієї теми, використовуються креативні методи навчання учнів, а також евристичні прийоми технічної творчості. Навчання теми «Контрольно-вимірювальні прилади» імітувалася як процес дослідження, ґрунтуючись на способі самостійного пошуку знань. Слюсар повинен знати правила збору, класифікацію і використання інформації з будь-яких джерел.
Прийнято вважати, що освіта - це передача новому поколінню досвіду і знань попереднього. У традиційному вченні студент спочатку «вивчає знання», а потім застосовує їх, у тому числі і творчо.
Засвоєння людиною досвіду минулого у вигляді великої кількості об'єктів, а не процесу їх створення, вступає сьогодні в спір з потребою людини в самореалізації, необхідністю вирішення наукових проблем техніка, яка нестримно змінюється
Розглянемо кваліфікаційну характеристику слюсаря по контрольно-вимірювальним приладам 3-го розряду.
Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці |сітей| 4 групи кваліфікації повинен уміти:
1. Ремонтувати, збирати, перевіряти, регулювати електромагнітні, електродинамічні головки, рахуючи, оптико-механічні, пірометричні, автоматичні, самопишущі та інші прилади середньої важкості зі зняттям схем;
2. Робити слюсарну обробку деталей за 3-4 класам точності з підгонкою деталей;
3. Складати та виконувати монтаж схем з'єднання середньої важкості;
4. Випробовувати та здавати прилади;
5. Виконувати паяння різними припоями;
6. Виконувати термообробку мало відповідальних деталей з подальшою доводкою їх;
7. Визначати твердість метала тарірованими напилками;
8. Ремонтувати, регулювати та юстувати особо складні прилади та апарати під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації
Спираючись на вище перелічене, можна зробити припущення про можливість творчого підходу, як до навчання, так і до процесу експлуатації КІП. У даному дидактичному проекті буде розглянутий евристичний урок з рішенням творчого завдання, що полягає у виборі заходів щодо ремонту КІП.
У зв'язку з модернізацією виробництва, впровадженням нових технологій, що характеризуються великою кількістю параметрів і строгими вимогами технологічного регламенту, навчання слюсаря по контрольно-вимірювальним приладам творчості стає усе більш актуальною.
МЕТА
Мета даного заняття - теоретично освоїти КІП. Прищепити учням уміння творчо мислити, там, де це можливо, до процесу експлуатаційних робіт на прикладі даного заняття. А також, можливо, підвищити інтерес до вибраної спеціальності.
ВМІСТ УРОКУ
Для творчого підходу до вчення, мною був вибраний евристичний урок. Він складається з двох частин: інваріантна частина - в ній викладач пояснює тему. Ця частина складається з контурного конспекту, який приведений нижче.
Інваріантна частина
Інваріантна частина даного уроку (тобто його вміст) представлено в додатку А.
Варіантна частина
У варіантній частині дидактичного проекту розглядається урок по темі «Контрольно-вимірювальні прилади». Даний урок побудований на методі евристичних питань. Цей метод полягає в пошуку рішення задачі за допомогою спеціального підготовленого переліку (списку) навідних питань. Розрахунок робиться на те, що при відповіді на поставлені питання настає те «осяяння», яке приводить до потрібної ідеї рішення задачі.
У даній курсовій роботі формою організації навчання є евристичний урок креативного типа.
Евристичний урок - форма навчання, в якій педагог допомагає учням створювати нові знання або розуміння, формулювати проблеми, робити власні відкриття. До евристичних уроків відносяться ті, які забезпечують умови для створення учнями або педагогами нових освітніх продуктів.
До уроків креативного типа відносяться:
- урок-діалог;
- дискусія;
- евристична бесіда;
- пошуковий урок;
- урок постановки проблем і їх рішення|вирішення|;
- урок моделювання;
- винахідництво;
- урок евристичної ситуації;
- ділова гра;
- урок навпаки;
- прогностичний урок;
- урок захисту творчих робіт.
З безлічі перерахованих видів уроків креативного типа для досягнення поставлених цілей вибираємо урок постановки проблем і їх рішення. Евристичні (інтуїтивні або ірраціональні) методи спираються на активацію творчої діяльності людини і розвиток його творчих здібностей на основі розвитку інтуїтивних процедур діяльності, фантазії, аналогій і так далі.
Метод евристичних питань, відомий також як метод «ключових питань», доцільно застосовувати для збору додаткової інформації в умовах проблемної ситуації або впорядкування вже наявної інформації в самому процесі рішення творчої задачі. Крім того, евристичні питання служать додатковою стимул-реакцією, формують нову стратегію і тактику рішення творчої задачі. Не випадково в практиці викладання їх також називають навідними питаннями, оскільки вдало поставлене педагогом питання наводить учня на ідею рішення, правильну відповідь.
Метод евристичних питань базується на наступних закономірностях і відповідних ним принципах:
- проблемне і оптимальності (дорогою майстерно поставлених питань проблемна завдання знижується до оптимального рівня);
- дроблення інформації (дозволяє здійснити розбиття завдання на під задачі);
- ціле покладання| (кожне нове евристичне питання формує нову стратегію - і ялина діяльності).
Достоїнства методу евристичних питань полягає в його простоті і ефективності.
Таким чином, на даному етапі курсового проекту доцільно скласти евристичні питання і їх обґрунтування або передбачувані відповіді.
Спільно з учнями розглянемо параметри якості електроенергії, подальший їх аналіз, виявлення достоїнств і недоліки. Ідеальний кінцевий продукт - учні самі зможуть вибрати методи регулювання параметрів якості, що є завданням 4 рівня складності (тобто елементом творчої діяльності, характерної для студентів вузів).
Параметри якості електроенергії, методи їх регулювання, а також їх відмітні особливості відбиті в древі рішення і пов'язані з нижче приведеною таблицею. У ній зведені евристичні питання, їх обґрунтування, а також бажані відповіді по кожній з позицій в древі рішень.
Таблиця 1 - Розробка евристичних питань для учбового заняття
№ питання
Евристичне питання
Обґрунтування питання
Бажана відповідь
1
2
3
4
1 Контрольні питання:
1.1
Що таке КІП?

Нагадати з раніше вивченого матеріалу, про даний термін.

Вимірник пристрій - засіб вимірювань, що дає можливість безпосередньо відлічувати значення вимірюваної величини.
1.2
Які ви види КІП?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
Інтегруючі, що підсумовують
1.3

У чому різниці між аналоговими і цифровими КІП?

Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
В аналогових вимірювальних приладах відлік проводиться за шкалою, в цифрових - по цифровому відліковому пристрою
1.4
Що є чутливістю вимірювального приладу?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу КІП.
Відношення переміщення покажчика приладу щодо шкали (вираженого в лінійних або кутових одиницях) до зміни значення вимірюваної величини, що викликала це переміщення
2.1
Що є шкалою вимірювального приладу?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.

Частина відлікового пристрою приладу, що є сукупністю відміток і проставлених у деяких з них чисел відліку або інших символів, відповідних ряду послідовних значень вимірюваної величини

2.2
Які є параметри шкали КІП?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
Параметри шкали - її межі, ціна ділення і ін. - визначаються межами вимірювання, що реалізовуються вимірювальним механізмом приладу, чутливістю приладу і необхідною точністю відліку
2.3
Що таке ноніус?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
Допоміжна шкала, за допомогою якої відлічують долі ділень основної шкали вимірювального приладу.
2.4
Що є відліковим пристроєм вимірювального приладу?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
Частина приладу, призначена для відліку його свідчень. Відліковий пристрій аналогового приладу зазвичай складається з шкали і покажчика, причому рухомим може бути або покажчик, або шкала.
3.1 Розглянемо деякі електродинамічні, електростатичні, термоелектричні прилади.
3.1.1
Що є електродинамічним приладом?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
Вимірювальний прилад, принцип дії якого заснований на механічній взаємодії двох провідників при протіканні по ним електричного струму.
3.1.2
Чому їх треба використовувати?
Викладач підводить учнів до думки про необхідність використання КІП.
Найбільш точні прилади електровимірювань, вживані для визначення значень струму і напруги в ланцюгах змінного і постійного струму, що діють.
3.1.2
Що є електростатичним приладом?
Нагадати, з раніше вивченого матеріалу по КІП.
вимірювальний прилад, принцип дії якого заснований на механічній взаємодії електродів, що несуть різнойменні електричні заряди.
3.1.3
Де їх використовують?
Викладач поясненням підводить учнів до думки про основну причину використання цього приладу.
для вимірювання напруги змінного або постійного струму, зокрема високочастотних.
3.1.4
Який клас точності електростатичного прилада?
Викладач поясненням підводить учнів до думки про основну причину використання цього приладу.

Електростатичний прилад, випускаються найвищого класу точності 0,005.

3.1.5
А тепер скажіть що характерно для цих приладів?
Наводить на причину використання саме цих КІП.
мале споживання енергії і незалежність свідчень від частоти.
3.1.6
Що є термоелектричним приладом?
Нагадати, з раніше вивченого матеріалу по КІП.
Вимірювальний прилад для вимірювання сили змінного струму, рідше за електричну напругу, потужності
3.1.7
Де їх використовують?
Викладач наводить на думку вживання цих приладів.
Застосовуються переважно для вимірювання значення сили змінного струму, що діє, в діапазоні частот від декількох десятків Гц до декількох сотень Мгц
3.1.8
Яка є похибка термоелектричного прилада?
Наводить на причину використання саме цих КІП.
1--5%..
3.1.9
Які недоліки термоелектричного приладу?

Наводить на причину використання або не використання саме цих КІП.

Наводить на причину використання саме цих КІП.

3.2 Розглянемо деякі електромагнітні, магнітоелектричні, комбіновані прилади
3.2.1
Що є електромагнітним приладом?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
Вимірювальний прилад, принцип дії якого заснований на взаємодії магнітного поля, пропорційного вимірюваній величині, з сердечником, виконаним з феромагнітного матеріалу.
3.2.2
Де їх використовують?
Викладач наводить на думку вживання цих приладів.
Для вимірювань в ланцюгах змінного струму частотою 50 Гц
3.2.3
Які класи точності електромагнітних приладів найчастіше використовуються?
Викладач наводить на думку вживання цього методу.
Найбільш поширені щитові прилади класів точності 1,5 і 2,5, хоча існують прилади класів 0,5 і навіть 0,1
3.2.4
Що є магнітоелектричним приладом?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
Вимірювальний прилад безпосередньої оцінки для вимірювання сили електричного струму, напруги або кількості електрики в ланцюгах постійного струму
3.2.5
Які є відмітні особливості магнітоелектричного приладу?
Викладач наводить на думку вживання цього методу.
Рівномірна шкала, хороше заспокоєння, висока точність і чутливість, мале споживання потужності; вони чутливі до перевантажень, до механічних струсів і ударів і мало чутливі до впливів зовнішніх магнітних полів і навколишньої температури.
3.2.6
Що є комбінованим приладом?
Нагадати з раніше вивченого матеріалу про КІП.
Вимірювальний прилад, в якому для вимірювання два і більш за величини використовується один вимірювальний механізм або декілька різних вимірювальних перетворювачів із загальним відліковим пристроєм.
3.2.7
Які з них найбільш використовують?
Викладач наводить на думку вживання цих приладів.
Найширше використовують прилади для вимірювання електричної напруги, сили змінного і постійного струму - ампервольтметри; напруга, сили змінного і постійного струму і опору - ампервольтомметри (авометри); індуктивності, напруги постійного струму, кількості імпульсів - універсальні цифрові комбіновані прилади електровимірювань

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У даному дидактичному проекті, при виборі методу навчання, ми зупинилися на «методі евристичних питань». Даний метод дозволяє таким, що вчиться самим доходити до способу вирішення тієї або іншої проблеми, або рішення поставленої задачі. Суть методики полягає в наступному: викладач поясненнями поступово підводить учнів до проблеми. Ставить евристичне питання, завдяки якому що вчаться і знаходять рішення поставленої задачі.

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ

Для вибраного методу навчання більш за все личить урок креативного типу. Уроки даного типу дозволяють викладачеві творчо підійти до процесу навчання і до викладу матеріалу.

ВИСНОВОК

У даному дидактичному проекті нами були розглянуті способи рішення творчої задачі з якості електричної енергії. При цьому метод евристичних питань був узятий за основу. Отже формою організації уроку став урок креативного типа.

Дидактичний проект складається з трьох основних частин|часток|:

1. інваріантна частина - є лекцією як вона є;

2. варіантну частину:

древо рішення;

таблиця евристичних питань.

Інваріантна частина містить в собі текст лекції (контурний конспект викладача). Її ми узяли за основу при складанні евристичних питань і уроку в цілому. Проблема, що розглядається на уроці, була розкладена в древі рішень на три гілки. Кожна з гілок представляє спосіб рішення. Вони були проаналізовані. Евристичні питання і ідеальні відповіді на них зведені в таблицю 1. Пункти в таблиці 1 і в древі рішення нерозривно зв'язані і є засланнями один на одного.

Висновок: Урок креативного типу, заснований на методі евристичних питань, розглянуті в даному дидактичному проекті, на мою думку, неоднозначні. З одного боку вони дозволяють розвинути у учнів розвивати творчий підхід до рішення будь-якого питання, у тому числі і виробничого, але з іншого боку їх розробка і впровадження украй трудомісткі. Для його проведення необхідний аналіз і характеристика учбової групи, в якій проводитиметься урок. Розробка даного уроку витратна за часом. До того ж проведення даного уроку зажадає від викладача максимальної віддачі, психологічного навантаження.

Даного типу уроку недоцільно проводити як стандартне заняття за розкладом. На мою думку, варто обмежитися їм при вивченні важливої, базової теми. Що дозволить учням досконально освоїти матеріал і використовувати його при вивченні подальших легших тем.

ДОДАТОКПерейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.