Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик сторя виникнення поняття наочност, суть поняття. Наочнсть як дидактичний принцип навчання. Класифкаця наочних посбникв. Методика застосування наочност на уроках бологї в сучаснй школ. Застосування наочних засобв на усх етапах уроку.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2011. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):ПЛАН

  Вступ
  Розділ 1. Наочність навчання і використання наочних посібників
   1.1 Історія виникнення поняття "наочності", суть поняття
   1.2 Наочність як дидактичний принцип навчання
   1.3 Класифікація наочних посібників за біологією
    1.3.1 Натуральні посібники
    1.3.2 Образотворчих посібників
    1.3.3 Лабораторне устаткування
    1.3.4 Технічні засоби навчання
   1.4 Методика застосування наочності на уроках біології в сучасній школі
  Розділ 2. Методичні особливості застосування наочності на уроках зоології
   2.1 Організація експериментальної роботи. Застосування наочних засобів на усіх етапах уроку
   2.2 Результати дослідно-експериментальної роботи
  Висновок
  Список літератури

Вступ

Вдосконалення учбово-матеріальної бази загальноосвітньої школи - одна з головних умов підвищення рівня учбово-виховного процесу. Учбове устаткування стало невід'ємною частиною уроку, оскільки робота з ним для учнів - це і джерело нових знань, і засіб для засвоєння, узагальнення, повторення вивченого матеріалу. У методиці викладання біології розроблені різні прийоми використання учбового устаткування на уроках.

Учбово-матеріальною базою викладання біології є раціонально організований і обладнаний кабінет, в якому створені умови для розміщення, зберігання і використання учбового устаткування. Нині промисловість виробляє велику кількість навчальних посібників, їх номенклатура, необхідна для оснащення кабінету біології, визначена нормативним документом "Типові переліки учбового устаткування і учбово-наочних посібників для загальноосвітніх шкіл". Переліки учбового устаткування по біології включають близько 500 найменувань.

Курс біології в школі покликаний озброїти учнів елементарними знаннями про предмети і явища природи, про прості взаємозв'язки між нами, а також про взаємодію людини і природи. Провідними методами роботи в області біології є методи природних наук : спостереження в природі, спостереження в класі, екскурсії, досліди, практичні роботи.

Проте в умовах класних занять не завжди можливо безпосередньо спостерігати, бачити предмети і явища в природному стані. В цьому випадку необхідні представлення і поняття можуть бути сформовані за допомогою наочних засобів навчання, в які входять таблиці і картини, натуральні об'єкти, роздавальний матеріал, кінофільми і кінофрагменти, мультимедійне устаткування.

На уроках біології ці наочні посібники можна використовувати в різних поєднаннях залежно від теми і мети уроку.

Наочність є необхідним і закономірним засобом освітнього процесу на усіх етапах вивчення біології в середній школі. Проте майбутній учитель біології повинен диференційовано підходити до розуміння терміну "наочність" оскільки його використовують для вираження різних педагогічних понять.

У зв'язку з актуальністю нами сформульована тема дослідження : "Застосування наочності на уроках зоології".

Проблема дослідження : визначити вплив наочності на якість засвоєння знань учнів по біології.

Мета дослідження полягає у вивченні основних видів наочних посібників, використовуваних на уроках біології, в з'ясуванні впливу наочності на рівень знань учнів і у вивченні комплексного застосування наочних матеріалів на усіх етапах уроку.

Відповідно до поставленої мети нами сформульовані наступні завдання:

1. вивчення теоретичного матеріалу по темі дослідження, розкриття суті поняття "наочність";

2. організація дослідницької роботи, підготовка устаткування і матеріалів для успішного проведення експерименту;

3. аналіз результатів по виконаній роботі і виявлення впливу наочності на рівень знань учбового матеріалу учнями.

Об'єктом дослідження є учбовий процес загальноосвітньої школи, а предметом дослідження наочність як дидактичний принцип навчання.

Гіпотеза дослідження : якщо застосовувати великої кількості наочності на уроках, то це може привести до кращого засвоєння учбового матеріалу на уроках зоології і підвищить рівень знань учнів.

Курсова робота складається зі вступу, двох глав, висновку і списку літератури.

У введенні обгрунтовується актуальність вибраної теми, визначаються гіпотеза, мета і завдання, об'єкт і предмет дослідження.

У першій главі "Наочність навчання і використання наочних посібників" розглядаються основні види наочних посібників, їх методика використання на усіх етапах уроку по зоології. Приводяться історичні відомості про виникнення наочності, розкривається суть поняття "наочність".

У другій главі "Методичні особливості застосування наочності на уроках зоології" представлені результати досвідчено - експериментальної роботи. Описується методика проведення методу педагогічного експерименту. Також в главі приводяться фрагменти уроків з використанням наочності.

У ув'язненні викладені головні висновки по виконаній роботі.

Розділ 1. Наочність навчання і використання наочних посібників

1.1 Історія виникнення поняття "наочності ", суть поняття

Уперше в педагогіці теоретичне обгрунтування принципу наочності навчання дав Я.А. Коменский в XVII ст.. Великий чеський педагог, використовуючи досягнення народної педагогіки, знайшов кошт, що полегшує дитині вивченню книжкового матеріалу. "Світ чуттєво - сприйманих речей в картинках" - само назва однієї з його учбових книг показує шлях, яким повинне йти пізнання учня.

Малюнок, картина ось засоби, які дозволяють учневі вільно представити предмети, що вивчаються по книзі, явища, події. Навчання виникло за багато тисяч років до Я.А. Коменского і не можна думати, що дитина, коли його учили без наочних посібників, не могла представити в житті те, про що йому говорив наставник, учитель. Навпаки, на ранніх стадіях розвитку людства, коли навчання було безпосередньо пов'язане з трудовою діяльністю дорослого, діти не випробовували значних утрудняючих обставин, щоб представити і зрозуміти, то, чому їх учили. Методи навчання були адекватні характеру пізнавальної і практичної діяльності дитини і дорослого. З появою писемності і книг навчання стало складнішим і важчим. Виникає протиріччя між особистим досвідом дитини і громадським досвідом, відбиваним в книгах. Досвід дитини обмежений, діти можуть не зрозуміти, про що говориться в книгах. Дитині для розуміння книги необхідно співвіднести її зміст з тим, що йому відоме. Це не завжди вдається, і діти стають на шлях механічного запам'ятовування, зубріння.

Книга ускладнює пізнавальну діяльність дитини, вона вимагає розвинених форм і операцій мислення : узагальнення абстрагування, дедукції і індукції, аналізу і синтезу. Використання в навчанні принципу наочності має тривалу історію. До нього прибігали ще за декілька віків до нашої ери в школах Китаю, Єгипту, Греції, Риму і інших країнах.

Наочність в розумінні, Коменского ставати вирішальним чинником засвоєння учбового матеріалу. Наочність означає чуттєве пізнання, яке є джерелом знань. Тому ніж більше наочності, тим більше опори на чуттєве знання, тим, отже, краще розвивається розум.

К.Д. Ушинский дав глибоке психологічне обгрунтування наочності навчання. Наочні посібники є засобом для активізації розумової діяльності і формування чуттєвого образу. Саме чуттєвий образ, сформований на основі наочного посібника, є головним в навчанні, а не само наочний посібник. К.Д. Ушинский значно збагатив методику наочного навчання, розробив ряд способів і прийомів роботи з наочними посібниками.

Практика роботи школи в спеціальні психолого-педагогічні дослідження показали, що ефективність навчання залежить від міри залучення усіх органів чуття людини. Чим різноманітніше чуттєве сприйняття учбового матеріалу, тим міцніше він засвоюється. Ця закономірність вже давно виражена в дидактичному принципі наочності, в обгрунтування якого педагоги в методисти-природники Я.А. Коменский, І.Г. Песталоцци, До, Д. Ушинский, В.В. Половцов, Б.Е. Райків, Л.В. Занков, С. Г. Шаповаленко внесли істотний вклад.

Я.А Коменский обгрунтував золоте правило дидактики : залучати до навчання усі органи чуття. І.Г. Песталоцци показав важливість використання наочності в розвитку формованих понять. К.Д. Ушинский розкрив значення наочних відчуттів для розвитку мови учнів.

В.В. Половцов обгрунтував роль наочності у виборі методів навчання. Б.Е. Райків створив першу класифікацію засобів навчання біології. Варіанти можливих поєднань слова і наочності для активізації розвитку учнів показав Л.В. Занков. А С. Г. Шаповаленко запропонував ділити засоби навчання не по зовнішніх атрибутах, а з обліком і ролі в учбовому процесі.

Наочність є необхідним і закономірним засобом освітнього процесу на усіх етапах вивчення біології в середній школі. Проте майбутній учитель біології повинен диференційовано підходити до розуміння терміну "наочність" оскільки його використовують для вираження різних педагогічних понять. Розрізняють такі поняття, як принцип наочності, наочність як засіб навчання і наочний посібник.

Терміном "наочність" зазвичай означають принцип, яким керується учитель в процесі навчання біології. Наочність забезпечує єднання чуттєвого і логічного, конкретного і абстрактного, сприяє розвитку абстрактного мислення, у багатьох випадках служить його опорою.

Наочність як засіб навчання призначена для створення у статичних і динамічних образів, що вчаться. Вона може бути предметною або образотворчою. Поняття "Засіб наочності" (наочний засіб) дуже близько за змістом з поняттям "Наочний посібник", але значно ширше за об'ємом. Так, наприклад, досвід по випару, телепередача, малюнок на дошці, малюнки в підручнику належать до засобів наочності, але не є наочними посібниками.

Наочні посібники - це конкретні об'єкти, використовувані учителем на уроці. Вони можуть бути у вигляді колекцій, гербарію, живих рослин і тварин, таблиць з малюнками і схемами, муляжів, аплікацій, діафільмів, роздавального матеріалу, дидактичних карток. Наочні посібники, що виражають біологічний зміст предметів, що вивчаються, і явищ, - основні засоби навчання, а різні прилади, інструменти, технічне устаткування допоміжні.

1.2 Наочність як дидактичний принцип навчання

Наочний посібник один із засобів розумового розвитку. Вони займають певне місце в навчанні учня і не визначають усього ходу вчення. Сучасний учитель має великий вибір наочних посібників. Причому наочні засоби навчання удосконалюються і стають усе більш зручними і ефективними для виконання поставлених учителем завдань. Сучасні умови навчання змушують учителя не лише застосовувати наочні посібники, але і думати наскільки вони сприяють виконанню поставлених завдань. Наочні засоби можуть сприяти кращому засвоєнню знань, бути нейтральними до процесу засвоєння або гальмувати розуміння теоретичного матеріалу.

Результати УВП залежать багато в чому від того, наскільки збагачений він різноманітними засобами навчання, а також від майстерності учителя, який ці засоби використовує. Вдосконалення змісту освіти закономірно вимагає вдосконалення форм, методів, прийомів і засобів навчання. Створення засобів навчання знаходиться в тісному зв'язку з розвитком техніки, передовим педагогічним досвідом.

Успіх навчання також залежить від правильної організації усієї розумової діяльності дитини. Наочність навчання ставати одним з чинників, що впливають на характер засвоєння учбового матеріалу. Засоби наочності забезпечують повне формування якого - або образу, поняття і тим самим сприяють міцнішому засвоєнню знань, розумінню зв'язку наукових знань з життям. Використання засобів наочності в учбовому процесі завжди поєднується із словом учителя. Проводячи самостійні досліди, учні можуть переконатися в істинності знань, що придбавалися, в реальності тих явищ і процесів, про які розповідає учитель. А упевненість в істинності отриманих відомостей, переконаність в знаннях роблять їх усвідомленою, міцною. Засоби наочності підвищують інтерес до знань, роблять легшим процес їх засвоєння, підтримують увагу дитини, сприяють виробленню у учнів емоційно-оцінного відношення до знань, що повідомляються.

Дидактичні дослідження про застосування наочності, про поєднання засобів наочності і слова учителі, проведені під керівництвом професора Л.В. Занкова і в науково-дослідному інституті шкільного устаткування під керівництвом С.Г. Шаповаленко,, В.Г. Болтянского і Л.П. Прессмана дозволили визначити деякі загальні правила застосування засобів наочності.

Перш ніж відібрати для уроку той або інший вид наочності, необхідно продумати місце його застосування залежно від його дидактичних можливостей. При цьому слід мати на увазі, в першу чергу, цілі і завдання конкретного уроку і відбирати такі наочні посібники, які чітко виражають найбільш суттєві сторони явища, що вивчається на уроці, і дозволяють учневі вичленяти і групувати ті істотні ознаки, які лежать в основі формованого на цьому уроці представлення або поняття.

Від учбових завдань залежить і вибір однієї з форм поєднання наочності і слова учителя. У одних випадках джерелом знання виступає наочний посібник, а слово учителя виконує функцію керівництва сприйняттям учнів. Наочні посібники можуть служити опорою для створення зв'язків між фактами, явищами, недоступних безпосередньому спостереженню, а слово учителя спонукає до спостереження і направляє дітей на осмислення, тлумачення зроблених спостережень.

При узагальненні, повторенні вивченого матеріалу джерелом знання про факти, явищах або їх зв'язках виступає слово учителя, а наочність виконує функцію підтвердження, ілюстрації, конкретизації словесного повідомлення або є відправним пунктом повідомлення, що містить відомості про явища і зв'язки, недоступні безпосередньому сприйняттю. Наочні засоби можуть служити основою для самостійної роботи учнів. В цьому випадку учитель лише визначає завдання і направляє діяльність учнів.

Засоби наочності використовуються на усіх етапах процесу навчання біології : пояснення нового матеріалу, закріплення знань, формування умінь і навичок, виконання домашніх завдань і перевірка засвоєння учбового матеріалу. Засоби навчання застосовуються не лише на уроці, але і при інших форма навчання біології.

1.3 Класифікація наочних посібників за біологією

наочність навчання посібник біологія

Основним методом вивчення біології в школі є спостереження. Проте не завжди можна провести спостереження предметів і явищ природи в природному стані. В цьому випадку необхідні представлення і поняття можуть бути сформовані за допомогою наочних засобів навчання.

Засоби наочності на підставі їх характеру і значення в навчанні біології можна розділити на дві групи: основні і допоміжні. Серед основних розрізняють реальні (натуральні), знакові (образотворчі) і вербальні (словесні) засоби, а серед допоміжних - технічні засоби навчання (ТСО) і лабораторне устаткування (ЛО).

У свою чергу, натуральні (реальні) наочні посібники, використовувані на уроках біології, розділяють на живі і неживі, або препаровані. Образотворчі (знакові) ділять на площинні (мальовані) і об'ємні.

1.3.1 Натуральні посібники

Натуральними живими посібниками служать спеціально підібрані рослини (кімнатні і принесені з шкільної ділянки або з екскурсії), тварини в акваріумах, інсектаріях, тераріумах і клітинах в куточку живої природи.

До натуральних препарованих посібників відносяться гербарії, вологі препарати, мікропрепарати, колекції, скелети хребетних тварин і окремі їх частини, опудала, роздавальний матеріал для практичних робіт та ін.

Демонстрація живих рослин і тварин як роздавальний матеріал вимагає завчасної їх підготовки. Вибір цих об'єктів визначається програмою, місцевими умовами і вимогами по охороні природи. Окрім збору об'єктів в природі, рослини можна спеціально висіяти на ділянці, щоб приготувати роздавальний матеріал, а шкідників, що оселилися на рослинах учбово-досвідченої ділянки, зібрати для колекцій, для використання як роздавальний матеріал по зоології. При роботі з гербаріями і колекціями слід враховувати, що цей матеріал дає неповне уявлення про живі організми. Тому його слід використовувати в комплексі з іншим устаткуванням, що допомагає зрозуміти властивості організмів, що вивчаються.

Окрім висушених натуральних об'єктів - гербаріїв, колекцій (насіння, суцвіть, плодів, шишок) - в курсі 6 класу і колекцій комах, окремих частин тіла тварин (пір'я, кістки, луска, раковини) - в курсі 7 класу використовують вологі біологічні препарати, які монтують між двома скляними пластинами і опускають в склянку з консервуючою рідиною. Приготовані таким чином вологі препарати дозволяють вивчити внутрішню і зовнішню будову організмів в їх натуральних розмірах. Серед них можна назвати наступні препарати: "Коріння бобової рослини з бульбами", "Розвиток жаби", "Розвиток комахи", "Аскарида", "Внутрішня будова річкової раки" та ін. За допомогою цих препаратів вивчають внутрішню будову тварин, фази розвитку комах та ін. Об'єкти, опушені у фіксувальну рідину, часто втрачають природне забарвлення і у такому разі їх використовують на уроці у поєднанні з іншими посібниками, що відображують природне забарвлення цих об'єктів і їх місце розташування в цілісному організмі.

Одним з найважливіших видів натуральних навчальних посібників є мікропрепарати. Вони не замінимі в пізнанні клітинної будови організмів, а також інших мікроскопічно малих природних об'єктів (бактерії, плісневі гриби, спори грибів, мохів і папоротей, пилок рослин, клітини крові і ін.).

Мікропрепарати діляться на:

постійні, виготовлені фабричним шляхом спеціально для навчання;

тимчасові, приготовані учителем для уроку або на уроці самими школярами.

Постійні мікропрепарати є щонайтоншими зрізами тканин організмів, їх органів. Клітини в більшості своїй не мають забарвлення і тому, навіть при великому збільшенні мікроскопа, буває важко розглянути внутрішньоклітинні структури, у тому числі ядро. У зв'язку з цим клітинні мікропрепарати забарвлюють спеціальними барвниками для надання їм більшій наочності. Учителям обов'язково потрібно попереджати дітей про те, що колір не є природним для мікроструктур. Щоб можна було розібратися в мікропрепараті, що вивчається, його використовують в комплексі із зображенням - мікрофотографією або таблицею для цього студією "діафільм" випущені серії діапозитивів мікропрепаратів, що представляють фотографії, по курсу "Рослини. Бактерії, Гриби Лишайники";

Тимчасові препарати так називаються тому, що не зберігаються довго. Після ознайомлення з мікрооб'єктом тимчасовий препарат змивається з предметного скла. Приготування мікропрепарата - один з обов'язкових видів умінь, що формуються в курсі біології, починаючи з 6 класу.

На уроках біології часто використовують колекції, які представляють монтаж натуральних об'єктів, об'єднаних певною тематикою. Наприклад, колекції можуть бути використані при вивченні зовнішньої будови організмів або їх частин ("Колекція плодів і насіння", "Представники загонів комах" та ін.). Такі колекції називаються морфологічними. Їх використовують для порівняння об'єктів, виявлення рис схожості і відмінності. Для вивчення ролі тварин в природі існують інші учбові колекції: "Комахи - обпилювачі лугових рослин", "Комахи - шкідники хлібних культур", "Ушкодження хвойних дерев короїдами" і тому подібне. З'ясовувати взаємозв'язки у органічному світі, розглядати онтогенетичний розвиток організмів, простежувати загальнобіологічні закономірності допомагають загальнобіологічні колекції. Наприклад, "Розвиток шовковичного шовкопряда". "Розвиток хруща", "Захисні пристосування у тварин" та ін. Технологічні колекції демонструють продукти, що отримуються з природних матеріалів, наприклад, "Кам'яне вугілля і продукти його переробки", "Зернові культури і крупи, що отримуються з них" та ін.

Для вивчення будови хребетних тварин на уроках використовують препаровані скелети (риби, жаби, ящірки, змії, курки і кішки) і їх окремі кістки. Використовуються також опудала тварин (голуб, кролик, ховрах та ін.). Слід зауважити, що опудала тварин необхідно містити в особливих коробках або в засклених шафах, інакше вони швидко приходять в непридатність - пересихають і стають дуже ламкими, припадають пилом, втрачають своє природне забарвлення і форму. Їх дістають із зберігання тільки для демонстрації на уроці. Існуюча практика використовувати опудала тварин для прикраси кабінету не рахується вдалою.

Багато натуральних матеріалів потрібно для проведення лабораторно-практичних робіт в усіх курсах біології з 6 по 11 класів. Це рослини, окремі їх частини, тканини, клітини, культури бактерій, гриби капелюшні і плісневі, водорості, одноклітинні тварини, дрібні домашні тварини (хом'яки, миші, рибки, молюски, дафниїта ін.).

1.3.2 Образотворчих посібників

Забезпечити усі уроки натуральними об'єктами не представляється можливим не лише тому, що потрібно дбайливо відноситися до природних ресурсів, але і у зв'язку з тим, що не усе можна принести в клас і не усе можна побачити на живих об'єктах. Розкриття процесів, закономірностей живої природи вимагає включення в учбовий процес спеціально розроблених образотворчих посібників. Вони виконують велику і дуже важливу роль.

Образотворчі посібники відрізняються дуже великою різноманітністю. До них відносяться об'ємні - муляжі і моделі; мальовані - таблиці (мальовані і монтувальні), географічні карти, репродукції картин, портрети учених, дидактичний роздавальний матеріал.

Муляжі - це посібники, які точно копіюють натуральні об'єкти. Фабричний виготовлений наступні муляжі "Набір плодів гібридних і поліплоідних рослин з початковими формами", "Плодові тіла капелюшних грибів" та ін. Вони показують форму, розміри, забарвлення природних об'єктів. Їх використовують в тих випадках, коли немає можливості застосувати натуральний об'єкт або натуральний об'єкт з якої-небудь причини не дає учням повного уявлення про нього.

Моделі є зображеннями натуральних об'єктів, але вони не копіюють об'єкт, а представляють його найголовніші властивості у виді, що схематизував.

Моделі можуть бути площинні і об'ємні, статичні і динамічні, наприклад площинна модель, що демонструє роботу клапанів серця, або аплікативна модель внутрішньої будови жука. Об'ємна модель серця фабричного виготовлення дає можливість детально ознайомитися з особливостями його зовнішньої і внутрішньої будови. Багато статичних моделей розбираються. Це дозволяє вивчати зовнішню і внутрішню будову органу (наприклад, моделі будови квітки, ока, вуха, бруньки людини та ін.). Динамічні моделі, як правило, знайомлять з процесами, що протікають в організмі. До них відносяться магнітні моделі "Біосинтез білків", "Закони Менделя", "Цикл розмноження моху", "Модель біогеоценозу" та ін.

Найчастіше в навчанні біології використовуються таблиці. Вони можуть бути рельєфними і друкарськими

Рельєфні таблиці - барвисті зображення предметів, представляючі барельєфи з пластика. Неглибоким рельєфом виділені контури організму, системи органів, частини органу. Такі таблиці довговічні, легко миються, але для їх зберігання потрібно значно більше місця, ніж для друкарських таблиць.

На уроках біології використовують карти: зоогеографічні, карти рослинності, територій, що охороняються, екологічні карти регіону та ін. Їх застосовують для ознайомлення учнів Районами поширення певних об'єктів, при вивченні питань охорони природи. Використання карт в учбовому процесі пов'язане з проблемою їх розміщення в кабінеті.

В цілях естетичного виховання учнів на уроках біології необхідно використовувати репродукції картин. Цей вид устаткування, на жаль, учитель застосовує не часто. На уроках використовуються портрети видатних учених-біологів. Нерідко такі портрети прикрашають кабінет біології.

З вербальних засобів на уроках біології часто використовується дидактичний матеріал. Цей вид учбового устаткування є друкарським посібником, по якому учні самостійно виконують завдання викладача. Багато видавництв випускають спеціальні посібники, що містять різного роду картки-завдання для самостійної роботи учнів на уроці і удома, наприклад дидактичні картки по курсу біології 7 класу, їх матеріал повністю відповідає змісту програми і підручника. Картки-завдання, різні тести, робочі зошити допомагають учителеві здійснити диференційований підхід в навчанні на уроках біології.

Використання дидактичного матеріалу позитивно впливає на ефективність засвоєння учбового змісту, сприяє підвищенню інтересу до біології і економить час на проведення самостійних робіт.

Як правило, школи випробовують потребу в образотворчих посібниках. У цих випадках учитель притягає добре малюючих школярів для створення посібників з малюнків з книг. Також можна виготовити моделі і муляжі. У школах майже увесь гербарний матеріал, колекції зібрані і добре оформлені учнями. Особливо цікавими є виготовлені такими, що вчаться роздавальні матеріали до різних уроків.

Усі названі види наочних посібників широко використовуються в школі. З їх допомогою в учбово-виховному процесі розкриваються основні поняття біології. Тому такі засоби наочності вважаються основними.

1.3.3 Лабораторне устаткування

Важливими для уроків біології є допоміжні засоби навчання, у тому числі різні прилади. Вивчати мікропрепарати неможливо без мікроскопа. Добре, якщо в школі є мікроскопи різних конструкцій і мір збільшення (монокулярні і бінокулярні). Прилади використовують для ознайомлення з методами біологічних досліджень, для проведення дослідів по фізіології організмів. Так, за допомогою приладів можна показати всмоктування води коренем, газообмін в процесі дихання, механізм вдиху і видиху та ін.

По ряду тим бувають потрібні певні хімічні речовини, наприклад йод - для фарбування мікропрепаратів і постановки дослідів; свіжа вапняна вода - для демонстрації дослідів по вивченню газообміну; пероксиду водню - для виявлення ферменту каталази в живих клітинах рослин і тварин суміші удобрювачів - для підгодівлі рослин куточка живої природи деякі ферменти - для дослідів по травленню в курсі "Чоловік". Потрібні також: фізіологічний розчин, марганцевокислий калій, глюкоза, крохмаль, рослинна олія, їдкий натр, розчин мідного купоросу, сіль куховарська, борошно - для проведення дослідів і лабораторних робіт.

Прилади, хімічні реактиви, технічні засоби навчання забезпечують ефективнішу демонстрацію предметів, що вивчаються, і процесів, але самі вони, виключаючи мікроскоп і лупу, не є предметом вивчення, оскільки виконують допоміжну роль в навчанні біології. Такі засоби навчання можна назвати допоміжними.

1.3.4 Технічні засоби навчання

На уроках біологія використовують різні екранно-звукові засоби навчання, серед яких провідне місце належить учбовим кінофільмам.

Учбові кінофільми по біології складаються з одної-двух частин. Час демонстрації однієї частини близько 10 хвилин.

По методичній спрямованості кінофільми по біології можна розділити на дві групи: фільми, призначені для використання як джерело нової інформації при вивченні нового матеріалу, і кінофільми, що носять узагальнювальний характер і призначені для демонстрації на узагальнювальних, заверша и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.