На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Формування пзнавального нтересу учнв з бологї засобами дидактичної гри. Розробка дидактичних гор з бологї (6 клас) на теми: розмноження шапкових грибв та їх рзномантнсть. Гриби-паразити. Лишайники. Середовища життя органзмв, його чинники.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Педагогика. Добавлен: 14.09.2008. Сдан: 2008. Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


З М І С Т

1.
Вступ...........................................................................................................2 - 4
2. Формування пізнавального інтересу учнів із біології засобами дидактичної гри……………………………………………………………...5 - 12
3. Розробка дидактичних ігор з біології (6 клас)………………..….....13 - 41
4. Висновок...............................................................................................42 - 43
5. Література..............................................................................................44 - 45
В С Т У П

Одним з важливих завдань виховання і навчання дітей є їх своєчасний розумовий, інтелектуальний розвиток. Розумове навчання дітей здійснюється головним чином у повсякденному спілкування їх з дорослими, вчителями, друзями, поглинання інформації з книг, підручників, журналів, телебачення та ін. особливе ефективне воно тоді, коли поєднується із специфічними навчальними (дидактичними) іграми та заняттями, під час яких учні засвоюють доступні їм відомості й уміння.
На будь якому етапі життя дитини відбуваються істотні зміни в розвитку дитини. Для правильного розвитку дитини не досить, щоб вона мала лише нормальну будову організму й властиві йому біологічні задатки, потрібний ще активний вплив на учня учителя, дорослих, які її оточують.
Народна мудрість створила дидактичну гру, яка є для дитини будь якого віку, найпридатнішою формою навчання.
Ігрова форма навчання - провідна, але вже в шкільному віці вона не єдина. Щоб задовольнити інтерес дитини до навколишнього, спрямувати увагу на певні явища та закономірності дати учням необхідні відомості, пояснення, учителеві потрібно подавати такий навчальний матеріал у вигляді дидактичної гри. Цілі уроки не можуть, так як дитячому садочку, вкладатися в рамки дидактичної гри, хоча в них і можна використати окремі ігрові прийоми. Ось чому у вступі своєї курсової роботи я користуюся двома термінами - “дидактичні ігри” і “уроки”. І те й друге проводиться організовано в спеціально відведений час. Обмежитись просто назвою “урок” недоцільно, оскільки дидактичній грі, без сумніву, належить дуже важливе, провідне місце в навчанні.
Специфічний характер дидактичних ігор і занять висуває необхідність у певній регламентації відомостей, потрібних учням, а також умінь і навичок, які в них слід формувати.
Дидактичні ігри і уроки дадуть добрий результат лише тоді, коли учитель ясно усвідомить, які завдання можуть бути розв`язані в процесі їх проведення і в чому особливості організації цих занять в учнів залежно від їх віку та особливостей.
Дидактичні ігри дуже важливі для розумового та інтелектуального розвитку учнів. під час уроків, на яких застосовуються дидактичні ігри, в учнів виробляються важливі якості, необхідні для успішного розумового розвитку. В учнів поступово формується здатність зосереджуватися. Спрямовуючи увагу своїх учнів, збуджуючи їх інтерес учитель
закладає основи розвитку такої важливої якості як допитливість. Дидактичні ігри мають певне значення і в моральному вихованні учнів. у них виробляється вміння діяти в середовищі ровесників (колективні уроки). Дидактичні ігри дають позитивні результати при умові планомірності їх проведення.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ІЗ БІОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ
Поганий вчитель підносить істину,
хороший вчитель її знаходить.
А. Дістервег
Процес навчання - це динамічна взаємодія (співробітництво, партнерство) учителя та учнів, у ході якої здійснюється стимулювання і організація активної навчально-пізнавальної діяльності школярів з метою засвоєння системи наукових знань, умінь, навичок, розвитку і всебічної вихованості особистості.
Нам відомо, що процес учіння є своєрідним процесом самостійного “відкриття” учнем уже відомих у науці знань. “Коли говорять, - писав психолог С.Л.Рубін штейн, - що людина як індивід не відкриває, а лише засвоює вже здобуті людством знання..., то це, власне, означає лише те, що вона не відкриває їх для людства, а особисто для себе повинна все таки відкрити або навіть “перевідкрити”. Людина досконало володіє лише тим, що сама здобуває власною працею”. Процес цей має три взаємопов`язані стадії:
§
На першій стадії відбувається сприйняття, осмислення і запам`ятовування матеріалу, що вивчається, або засвоєння теоретичних знань.
§ На другій стадії засвоюються навички і вміння практичного застосування знань, що вимагає проведення спеціальних тренувальних вправ.
§ На третій стадії здійснюється повторення, поглиблення і закріплення знань, удосконалення практичних умінь і навичок.
Тобто, для того, щоб оволодіти новим матеріалом, учневі необхідно здійснити повний цикл навчально-пізнавальних дій: сприймання нового матеріалу, його первинне і наступне осмислення, запам`ятовування, вправляння в застосуванні теорії на практиці, повторення з метою поглиблення і засвоєння знань, умінь і навичок.
Тому гра, такий важливий засіб пізнання світу, може допомогти школі?! Найактивніше використання ігрової діяльності в навчальному процесі просто необхідне; її використання дає змогу успішно формувати і закріплювати позитивне ставлення дитини до навчальної праці. Граючи на уроці, діти психологічно розкуті, що сприяє вияву їхніх творчих здібностей, нівелює негативне ставлення до об'єктивно складної навчальної праці. Позитивний досвід хочеться повторити на вищому рівні складності завдань. При цьому непомітно для себе дитина «втягується» у навчальну працю, пізнає її радість. Усвідомлення «я це можу» зміцнює впевненість у собі й породжує потребу «мені це необхідно, цікаво і зовсім не страшно».
Отже, гра у навчальному процесі створює мотивацію, близьку до природної, збуджує інтерес, підвищує рівень навчальної праці, розвиває комунікативні навички. Порівняно з іншими формами навчання й виховання, перевага гри полягає в тім, що вона досягає своєї мети непомітно для вихованця, тобто не потребує ніяких способів насильства над особистістю дитини.
Гра ні в якому разу не терпить примусу і є процесом суто добровільним. Гравці не ставлять перед собою ніякої дидактичної мети і завдань, їх цікавить тільки ігровий результат. Тому на ігровому уроці в навчальному кабінеті присутня тільки одна людина, що чітко уявляє, для чого все це почато -- вчитель. Ця обставина й визначає педагогічні принципи впровадження ігрової діяльності у навчальний процес.
Пізнавальна гра належить до методів стимулювання і мотивації учіння.
Пізнавальні (дидактичні) ігри - це спеціально створені ситуації , які моделюють реальність, з якої учням пропонується знайти вихід. Пізнавальний інтерес втримується завдяки грі, в якій учень виступає активним учасником.
Метод пізнавальних ігор застосовувався ще в стародавніх дидактичних системах. До нього повернулися в середині 80-х років , коли в школу почали проникати ЕОМ, які дозволяють моделювати складні ситуації. Навчальні ігрові програми в комплексі з технічними засобами навчання вирішують проблеми:
1. збудження і підтримки інтересу до навчання;
2. здобування знань за рахунок власних зусиль в процесі захоплюючого змагання з машиною (в даний момент з комп`ютером);
3. оперативного контролю і корекції якості навчання.
Арсенал ігор великий - різноманітні математичні, лінгвістичні ігри, ігри-мандрування, ігри типу електронних вікторин, ігри з тематичними наборами “Юний біолог”, “Конструктор”, “Умілець” та ін.
В останні десятиліття популярними стали симуляційні ігри (лат. - прикидатися). Пропонується, наприклад, відтворити засідання парламенту, порівнюючи свої дії і висновки з діями і висновками вчених. Це допомагає учням виявити і зрозуміти прийняття тих чи інших тверджень, законів.
Дидактичні ігри бажано широко використовувати як засіб навчання, виховання й розвитку школярів. У будь-якій грі розвивається увага, спостережливість, кмітливість. Сучасна дидактика звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.
Дидактична гра на уроці - не самоціль, а засіб навчання й виховання. Сам термін “дидактична гра” підкреслює її педагогічну спрямованість та багатогранність застосування. А тому найсуттєвішим для вчителя будь-якого предмета, є такі питання:
§
визначити місце дидактичних ігор та ігрових ситуацій у системі інших видів діяльності на уроці;
§ доцільність використання їх на різних етапах вивчення різноманітного за характером навчального матеріалу;
§ розробка методики проведення дидактичних ігор з урахуванням дидактичної мети уроку та рівня підготовленості учнів;
§ вимоги до змісту ігрової діяльності у світлі ідей розвиваючого навчання;
§ передбачення способів стимулювання учнів, заохочення в процесі гри тих, хто найбільше відзначився, а також для підбадьорення відстаючих.
Гра - одна з найважливіших сфер у життєдіяльності дитини, разом із працею, навчанням, мистецтвом, спортом вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості. Для педагога вона стає інструментом виховання, що дає змогу повністю враховувати вікові особливості дітей і підлітків, розвивати ініціативу, створювати атмосферу розкутості, самостійності, творчості та умови для саморозвитку.
Дидактична гра - це практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну обстановку. Під час гри в учня виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль. Отже, система дій у грі виступає як мета пізнання і стає безпосереднім змістом свідомості школяра.
Рольова гра. Головна мета її - розвивати здібності школярів, прищеплювати уміння приймати правильні рішення. У рольових іграх виявляються особистість учня, його здібності та перспективи на майбутнє.
Вікторина. Її називають грою переможців. У ній змагаються, аби швидше й повніше відповісти на поставлені запитання. Отже, вікторина - це конкурс, під час якого учні самостійно відповідають на запитання.
Щоб урок був цікавим і ефективним, на його різних етапах можна використати кросворди за темами уроку чи розділу. Складаючи кросворд, учитель має дотримуватися вимог проведення дидактичних ігор. Під час цілеспрямованої підготовчої роботи учні розв'язують запропоновані кросворди з вивченої теми. Отже, кросворд, з одного боку, вносить в урок елемент гри, а, з іншого - сприяє глибшому засвоєнню вивченого.
Добираючи ту чи іншу дидактичну гру, вчитель має пам'ятати, що процес створення гри містить ряд станів:
§ вибір теми гри;
§ визначення мети й завдань гри;
§ підготовка й проведення гри (повідомлення учням теми гри, підготовка унаочнень, проведення гри, підбиття підсумків).
У навчальних іграх немає тих, хто програв або виграв, тут виграють усі. Їх можна проводити на будь-якому етапі уроку. Це дасть змогу виявити знання учня й уміння користуватися ними.
Розвиваюче значення гри
Від уроку до уроку повинні змінюватися сюжети, ігрові ситуації. Поступово цікава гра, творча композиція слів переростають у справжню навчально-пізнавальну працю.
Чому гра так подобається дітям? Тому, що гра дарує радість і захоплення, що сам процес гри сповнений несподіванок, а результат - таємниця. Але крім суб'єктивного сприйняття, є, безумовно, глибший вплив гри на людину, на основні сфери її життєдіяльності: фізичну, емоційно-вольову, інтелектуальну та духовну (цілісно-смислову).
Слід зазначити, що гра - це, як правило, переживання, тому найбільш активною під час гри стає емоційна сфера. Подібно до того як під час перегляду захоплюючого фільму глядачі стають причетними до його подій, так і в процесі цікавої гри її учасники можуть забути про все інше. Гра може бути рухливою, поряд з емоційною активізується фізична сфера дитини, і може бути статичною з точки зору рухливості тіла - це ігри логічні, ігри на кмітливість, коли разом з емоційною активізується інтелектуальна сфери (“Біологічний бій”, “Що? Де? Коли?”, “Врятуй ріки від забруднення”, “Заспокой іншого”, “Подивись радісно” і т. п.)
Проводити , створювати ігрові ситуації, важливо на кожному уроці.
Систематичне використання ігор підвищує ефективність навчання. Дидактичні ігри добираються відповідно до програми.
РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ ІГОР З БІОЛОГІЇ (6 КЛАС)
УРОК 55
ТЕМА: РОЗМНОЖЕННЯ ШАПКОВИХ ГРИБІВ.
Л.р. № 19. БУДОВА І РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИЩИХ ГРИБІВ.
МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ УЧНІВ З ТИПАМИ РОЗМНОЖЕННЯ ШАПКОВИХ ГРИБІВ. ФОРМУВАТИ ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ ЗА ІНСТРУКТИВНИМИ КАРТКАМИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ: гриб, шапковий гриб, вищі гриби, грибниця, міцелій, гіфи, спорангії, плодове тіло, їстівні гриби, отруйні гриби.
ОБЛАДНАННЯ: інструктивні картки для виконання лабораторної роботи, підручник, макети шапкових грибів.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.
ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1. Розповідь учителя з елементами бесіди. Складання схеми.
Гриби можуть розмножуватися трьома способами:
-- вегетативним, тобто шляхом поділу міцелію на окремі частини. Кожна з них дає початок розвитку нового гриба (якщо це одноклітинний гриб, то він розмножується простим поділом клітини або брунькуванням);
-- нестатевим, за якого гриб формує спеціалізовані клітини -- спори. Спори утворюються зовнішньо, на кінчиках особливих гіфів або внутрішньо, у своєрідних спорангіях. Спори легко розносяться вітром, водою, за допомогою комах тощо. Зріла спора, якщо потрапить у сприятливі умови, проростає і утворює новий міцелій;
-- статевим, який здійснюється завдяки утворенню жіночих та чоловічих статевих клітин -- гамет. У результаті злиття жіночих та чоловічих гамет утворюється зигота. Особливістю статевого розмноження деяких грибів є формування спор безпосередньо із зиготи або на кінчиках гіфів, що виростають із зиготи (сумчасті гриби).
2. РОЗМНОЖЕННЯ ГРИБІВ

ВЕГЕТАТИВНЕ НЕСТАТЕВЕ СТАТЕВЕ
Пори - спорангії аскоспори і
Конідії - у вищих базидіоспори
спори статевого
процесу
4. Дидактична гра “ХАРАКТЕРИСТИКА” - учні заповнюють таблицю з використанням матеріалу попередніх уроків та підручника. Після виконання роботи учні діляться на 3 команди (3 ряди) з кожної команди учні пропонують учня який буде “захищати інтереси” даного царства.
Царство
Наявність клітинної стінки
Тканини
Спосіб живлення
Необмежений ріст
Гриби
Однодольні
Дводольні

ІІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.
Виконання лабораторної роботи № 19.
Тема: Будова і різноманітність вищих грибів.
Мета: вивчити будову вищих шапкових грибів; з`ясувати особливості будови плодового тіла ; навчитися розрізняти трубчасті і пластинчасті гриби.
Матеріали та устаткування: муляжі плодових тіл шапкових грибів, малюнки, листівки, підручник.
Хід роботи
1. Розгляньте плодове тіло шапкового гриба. Знайдіть основні його частини: шапку і пеньок. Замалюйте та підпишіть. Замалюйте і підпишіть міцелій.
2. Розгляньте нижчий бік шляпки трубчастого і пластинчастого грибів. Переконайтеся у наявності великої кількості трубочок у трубчастого гриба. Розгляньте пластинки у пластинчастого гриба.
3. Дидактична гра “Відгадай грибочок” - учням даються фотокартки, листівки, малюнки. Вони повинні розподілити запропоновані гриби на пластинчасті і трубчасті. Назви записати в зошит у два стовпчики.
4 . Висновки.
ІУ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Параграф 65.
Підготувати повідомлення “Різноманітність грибів”.
УРОК 56
ТЕМА: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ГРИБІВ. ГРИБИ-ПАРАЗИТИ. ЗНАЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦАРСТВА У ПРИРОДІ І ЖИТТІ ЛЮДИНИ.
МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ УЧНІВ З РІЗНОМАНІТНІСТЮ ЦАРСТВА ГРИБІВ. ВИЗНАЧИТИ ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ: цвільові гриби, шапкові гриби, гриби-паразити, дріжджові гриби, пініцелін, мукор.
ОБЛАДНАННЯ: таблиці “Царство Гриби”, “Будова шапкового гриба”, “Цвілеві гриби”, “Дріжджі”.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.
ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ.
Дидактична гра “Цікавинка” -учням було задано домашнє завдання підготувати повідомлення про різноманітність грибів. Відповідають ті учні котрі можуть повідомити щось цікаве пов`язане з грибами.
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1) Повідомлення учнів:
1.
Цільові гриби;
2. Шапкові гриби;
3. Гриби паразити;
4. Дріжджові гриби.
2) Дидактична гра “Малюночок-конспект” - під час розповіді повідомлень учні використовуючи таблиці різноманітності грибів мають замалювати той чи інший гриб і позначити його будову, коротко, схематично визначити його характеристику.
3). Розповідь учителя про значення грибів.
Гриби відіграють важливу роль у круговороті речовин у природі. Розкладаючи органічні речовини відмерлих рослин і тварин, вони роблять їх доступними для автотрофів, беруть участь в утворенні родючого шару ґрунту - гумусу. Крім того, гриби виконують велику санітарну роботу з очищення середовища.
Гриби є цінним харчовим продуктом, хоча їхні білки засвоюються тільки на 58 - 85 %, значно гірше, ніж рослинні білки. Гриби використовуються для одержання лимонної кислоти, ферментів, вітамінів, антибіотиків та ін.
Велика і негативна роль грибів. Паразитуючи на рослинах і тваринах, а також розвиваючись сапротрофно на харчових продуктах, виробах зі шкіри, дерева, папера, творах мистецтва, гриби викликають їхнє псування і завдають великої шкоди господарству.
ІУ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.
Дидактична гра “ Допиши” - вчитель дає учням дидактичні картки з текстом, у якому пропущені слова, учні в свою чергу мають записати цей текст у зошити вставивши необхідні слова чи терміни.
У. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Параграфи 64, 67.
Виростіть на хлібі білу цвіль. Для цього на шар вологого піску, насипаного в тарілку, покладіть шматок хліба, накрийте його іншою тарілкою і поставте в тепле місце. Через кілька днів на хлібі з`явиться пушок, який складається з тонких ниток мукора. Розгляньте цвіль на початку її розвитку й пізніше, коли утворяться чорні голівки зі спорами та написати доповідь-спостереження..
Дидактична картка
Гриби - група ________________організмів, які позбавлені ___________. Це одно_______________ і _____________ організми. Вегетативне _______________ гриба називають ____________________, воно складається з окремих ниток - ______________________. За допомогою міцелію гриб _____________________ поживні речовини. Клітинна стінка містить ______________________. У цитоплазмі є ______________, у них містяться ________________ поживні речовини: ______________ і ____________________. Розмножуються _________________, ___________ і ____________________ способами. Гриби ________________ поширені по ___________________ земній кулі.
УРОК 57
ТЕМА: ЛИШАЙНИКИ.
МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ УЧНІВ З КІЛЬКІСТЮ ВИДІВ ЛИШАЙНИКІВ, БУДОВОЮ. СПОСОБОМ ЖИВЛЕННЯ ЛИШАЙНИКІВ, РОЗМНОЖЕННЯМ, ЗНАЧЕННЯМ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ: слань, корковий шар, зелений шар, серцевина.
ОБЛАДНАННЯ: таблиця “Відділ Лишайники”.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ.
Дидактична гра “Дослідницька робота” - на попередньому уроці вчитель задав учням виростити цвілевий гриб та написати доповідь-спостереження. Учні демонструють вирощений гриб, окремі учні характеризують та розповідають свої спостереження інші учні можуть доповнювати відповіді товаришів.
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
1.
Розповідь учителя про значення лишайників.
Значення лишайників у природі полягає передусім у тому, що вони є кормом для деяких травоїдних північних тварин. Полярні олені взимку харчуються тільки лишайниками з роду Кладонія, які називають ягелем (близько 50 видів).
Людина також використовує лишайники для власних потреб. Завдяки тому, що в них малий приріст, а в складі талому є гриб, лишайники можуть слугувати індикаторами (показниками) стану навколишнього середовища. Наприклад, якщо в даній місцевості забруднене повітря, випадають кислотні дощі або в ґрунт потрапляють отруйні речовини,-- лишайники швидко гинуть.
Населення північних широт здавна використовує як засіб проти хвороботворних бактерій лишайник цетрарія. Існують лишайники, з яких виділяють барвники, ароматичні речовини. Деякі лишайники застосовують в народній медицині під час лікування хвороб легень, жовтухи, сказу, для зупинки кровотечі, виготовлення парфумів.
2. Дидактична гра “Самостійні маленькі дослідники” - вивчення лишайників відбувається шляхом самостійного опрацювання учнями змісту підручника за схемою, яку вчитель записую на дошці:
— Кількість видів.
— Наука про лишайники.
— Тіло лишайників.
— Водорості й лишайники
— Форма слані
накипна слань листувата у вигляді кущиста слань
у вигляді пластинок з стеблоподібної
кірочки або ризоїдами форми, піднімається
нальоту над поверхнею або звисає
ІУ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ.
Дидактична гра “Узагальнення” - у ході узагальнення знань про організми царства Гриби учні самостійно складають таку таблицю:
Ознаки
Вищі гриби
Лишайники
Кількість видів
100 тис.
25 тис.
Із чого побудовані
З багатоклітинних гіфів
Співжиття водоростей та грибів
Спосіб живлення
Гетеротрофи: сапротрофи, паразити
Гетеро- і автотрофи
Розмноження
Вегетативне, нестатеве, статеве
Переважно вегетативне
Значення у природі
Шкідники рослин, тварин, “санітари”
“Піонери” в освоєнні нових територій
Значення для людини
Антибіотики, хвороби рослин, тварин, людини; їстівні та отруйні
Медицина, їстівні, кормові
Представники
Пеніцилін, дріжджі, маслюк, трутовик
Стінна золотянка, цетрарія
У. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Параграф 66
ЦАРСТВО ДРОБ`ЯНКИ

УРОК 58
ТЕМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА.
МЕТА: ОЗНАЙОМИТИ УЧНІВ З ЦАРСТВОМ ДРОБ`ЯНКИ, ЇХ ЗАГАЛЬНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ. ОЗНАЙОМИТИ З ВІДДІЛАМИ БАКТЕРІЇ, ЦІАНОБАКТЕРІЇ.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ: мікробіологія, архебактерії, бактерії, ціанобактерії, бактеріальні спори, грампозитивні та грамнегативні бактерії, капсула, коки, бацили, вібріони, спірохети, стрептококи, стафілококи, аеробні та анаеробні бактерії.
ОБЛАДНАННЯ: таблиці “Царство Дроб`янки”, “Відділ Бактерії”, “Відділ Ціанобактерії”.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ
Дидактична гра “Доповідь” - для дом и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.