На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Основн поняття власност, її види форми. Мсце власност в систем суспльних вдносин. Мсце власност в систем суспльних вдносин, демократизаця полтичного режиму в Росї та трансформаця власност в Росї. Перспективи розвитку власност.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Политология. Добавлен: . Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


14
Введення
Власність - основа, становий хребет будь-якого суспільного устрою і суспільства. Вона виникла на зорі розвитку людства, виражаючись на початку в індивідуальному привласненні стародавніми людьми своєї здобичі, а потім і в колективному привласненні.
Там, де є економічна діяльність, завжди присутня проблема власності. Відносини власності пронизують всю систему економічних відносин і супроводжують людину з моменту його народження до смерті.
Людина живе, проводить і використовує результати праці в тісній взаємодії з іншими людьми. Через це можна затверджувати, що власність - це відносини між людьми, виражаючі певну форму привласнення матеріальних благ, і особливо форму привласнення засобів виробництва.
Під час переходу до ринкової економіки в Росії, як, втім, і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об'єктивних труднощів, першочерговий серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності.
Перші згадки про власність як про одну з основних характеристик держави, з'явилися ще в глибокій у Вавілоні, Китаї і інших країнах.
Із зародженням капіталізму виникає критика приватної власності. Так, соціаліст-утопіст Т. Мор в своїй книзі “Утопія” писав: “Там, де панує приватна власність, всі багатства потрапляють в руки небагатьох” Мор Т. Утопия. М.: Изд. Академия наук СССР. 1953. -С. 96. .
Проблеми приватної власності розглянуті і в працях А. Сміта. Так, в книзі “Дослідження про природу і причини багатства народів" він виступає як супротивник великого землеволодіння. Він писав: там є і велика нерівність. На одного - “Де є велика власність, багатої людини доводиться як мінімум п'ятисот бідних, і багатство небагатьох передбачає бідність багато кого” Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов. М.: Эксмо, 2007. -С. 249..
Приведені вище точки зору не втратили своєї актуальності і у наш час. В умовах переходу до ринкових відносин в економіці Росії реформація відносин власності, роздержавлення і поява нових видів власності мають велике значення; це сприятиме розвитку ринкових відносин, нових видів господарювання, завдяки чому з'явиться можливість подолати ту економічну кризу, в якій знаходиться Росія.
В умовах переходу до ринкових відносин в економіці Росії і економічної і політичної ситуації відношення форм власності, що склалася в даний момент, грають далеко не останню з ролей в стабілізації економічного стану в країні.
Виникла проблема роздержавлення і приватизації (переходу від державної до недержавної форми власності) більшості підприємств Росії, складності, витікаючі з ситуації, що склалася, вимагає ретельного розгляду таких предметів, як:
· структура власності і її особливості;
· місце власності в системі суспільних відносин;
· національні особливості економіки Росії.
Економічна наука також завжди надавала особливу увагу цій проблемі, по цьому тема власності ставати все більш і більш актуальною.
І, проте, ця проблема залишається дискусійною і недостатньо розробленої.
В даній роботі поставимо перед собою ряд задач:
· Розкрити основні поняття власності;
· Описати види і форми власності;
· Написати про трансформацію власності в Росії;
· Подальші перспективи розвитку власності.
1. Теорія власності

Для більш повного розкриття визначення власності слід розглянути її економічний і юридичний аспекти, а також врахувати місце власності в законодавстві РФ.
З теоретичної точки зору, немає істотної різниці і тим більше непереборної прірви між державною і приватною формами власності.
Власність на майно (засоби виробництва) - поверхнева характеристика більш глибоких шарів суспільної організації економічної діяльності - і марксист, і сучасний американський неокласичний - затверджує, що право власності (тобто право привласнення продуктів природи і продуктів їх трансформації в процесі виробництва) розподілено по всіх суспільних відносинах, а не зосереджено тільки і виключно в майновому праві.
Юридичне визначення власності містить вказівку на винятковість і абсолютність прав власника відносно свого майна. З цього зовсім не витікає, що, коли йдеться про власність на засоби виробництва, права приватного (або державного) власника, насправді, неограниченны. При всій абсолютності своїх прав власник не може ними користуватися за межами, які обмежені законами і навіть адміністративними розпорядженнями поняття прав власності воно включає всі суспільні відносини, а не тільки економічні і соціальні.
Право власності, - невід'ємна частина цивільного законодавства будь-якої розвинутої держави.
Найважливіший крок у вивченні власності зробила економічна думка минулого століття. П.-Ж.Прудону (1809-1865) належить знаменита фраза: "Власність - це крадіжка". Таке визначення не отримало загального визнання і було піддане обгрунтованій критиці, але у позиції Прудона була вельми цінна деталь - якщо одна особа володіє річчю, то інша особа позбавлена можливості її мати. Значить, не природа, а суспільні відносини лежать в основі власності.
Для уявлення про власність слід визначити те місце, яке належить їй в системі суспільних відносин.
По-перше, власність - це основа, фундамент всієї системи суспільних відносин. Від характеру форм власності, що затвердилися, залежать і форми розподілу, обміну, споживання. Так, в ринковій економіці переважає приватна власність.
По-друге, від власності залежить положення певних груп, класів, шарів в суспільстві, можливості їх доступу до використовування всіх чинників виробництва.
По-третє, власність є результат історичного розвитку. Її форми міняються із зміною способів виробництва. Причому, головною рушійною силою цієї зміни є розвиток продуктивних сил.
По-четверте, хоча в межах кожної економічної системи існує якась основна специфічна для неї форма власності, це не виключає існування і інших її форм, як старих, що перейшли з колишньої економічної системи, так і нових, своєрідних паростків переходу до нової системи. Переплетення і взаємодія всіх форм власності надає позитивну дію на весь хід розвитку суспільства.
По-п'яте, перехід від одних форм власності до інших може йти еволюційним шляхом, на основі конкурентної боротьби за той, що виживає, поступовим витісненням всього того, що відмирає, і посиленням того, що доводить свою життєздатність у відповідних умовах. В той же час мають місце і революційні шляхи зміни форм власності, коли нові форми насильно затверджують своє панування.
Власність - вельми складне явище, яке з різних сторін вивчається декількома суспільними науками. Економічна теорія аналізує економічний зміст цього явища, а юриспруденція - правове.
Під власністю в економічному значенні мається на увазі що склалися фактично, на ділі відносини між людьми по привласненню і господарському використовуванню матеріальних і нематеріальних благ.
А в юридичному розумінні показує, як реальні майнові зв'язки оформляються і закріплюються в правових нормах і законах, які встановлює держава в обов'язковому порядку для всіх громадян.
В кожному відношенні власності є дві сторони: суб'єкт (власник) і об'єкт (майно).
Будучи невід'ємною частиною будь-якої економічної формації, власність виконує певні функції, як то:
· оптимізація і раціоналізація використовування різних економічних ресурсів;
· стимулювання господарських процесів;
· підвищення ефективності економічних відносин.
2. Види і форми власності

Види і форми власності, характер відносин власності служать визначальними ознаками економічної системи.
Формою власності називають її вигляд, що характеризується, перш за все тим, хто є власником. Форма власності визначає приналежність різноманітних об'єктів власності суб'єкту якої-небудь однією, єдиної, загальної природи, скажемо людині, сім'ї, групі, колективу, населенню.
Не можна розібратися в економіці, якщо не навчитися класифікувати власність. Тобто треба уміти розподіляти відносини привласнення по класах і супідрядним їм видах, конкретним формам залежно від їх загальних ознак.
Розрізняють два основні типи власності:
· приватну;
· державну.
Приватна - тип власності, при якому як інвестор капіталу в економічні ресурси не є держава.
Державна - тип власності, при якому як інвестор капіталу в економічні ресурси виступає держава.
Основними хома власності є наступні:
· індивідуальна;
· колективна;
· державна.
Кожна з названих груп має свої різновиди. Різновидами індивідуальної власності є:
· особиста власність на предмети споживання і домашнього побуту;
· особисте підсобне господарство;
· індивідуальне підприємство.
Індивідуальне підприємство - власність, що належить єдино фізичній особі, побудована на експлуатації праці останнього або членів його сім'ї.
Різновидами колективної власності є:
· кооперативні підприємства;
· колективні підприємства.
Колективні підприємства - підприємства, власність яких належить певному числу людей, які мають право наймати робочу силу; господарські товариства; акціонерні суспільства:
· відкритого типу;
· закритого типу.
Різновидами державної власності є:
· федеральна (загальнодержавна);
· регіональна (власність суб'єктів федерації);
· муніципальна (власність органів місцевого самоврядування).
Приведена класифікація форм власності є суто економічною.
3. Трансформація відносин власності

Поняття «трансформація відносин власності» є достатньо ємким. В перехідній економіці в найзагальнішому вигляді воно охоплює:
Ряд перетворень, що включають правове і економічне оформлення інститутів власності, відсутніх в колишній адміністративно-командній (планової) системі;
Радикальне перетворення раніше існуючих інститутів власності;
Експансію відносин власності в сфери господарювання, де вони існували чисто формально.
Процес трансформації відносин власності в перехідній економіці є перш за все процес економічного обгрунтовування і юридичного оформлення інститутів приватної і публічної (тобто державної і муніципальної) власності. По суті - це процес роздержавлення економіки, який в якнайповнішому вигляді знайшов віддзеркалення в процесі приватизації державного майна.
Структуру роздержавлення власності можна визначити через призму трьох аспектів власності, про які було згадане вище.
Перш за все, роздержавлення є процес зміни форм власності (в перехідній економіці відбувається рух від державної власності до різноманіття її форм, причому в ході приватизації рух йд и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.