На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат сторя та мета створення Народно-демократичної партї України. Символка об'єднання: гасло та прапор. Гуманстична деологя народної демократї та визнання законних ндивдуальних прав свобод особистост. Статут та центристська полтична позиця НДП.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Политология. Добавлен: . Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Донецький Університет економіки та права
Кафедра гуманітарних та мовних дисциплін
Реферат з політології
на тему:
"Народно-демократична партія України"
Виконала: студентка 2 курсу
групи ФО 1
Ткаченко Анастасія
Перевірив:
к. філос. н., доц. Шелухін Ю. М
Донецьк 2010
Вступ
Народно-демократична партія - активна та послідовна учасниця економічних та політичних реформ в Україні. На початку 1996 року кілька провідних демократичних партій та громадських організацій об'єдналися в одну потужну партію, що проголосила свій вибір - побудову суспільства народної демократії та соціально орієнтованої ринкової економіки. Створення НДП стало своєрідною відповіддю на суспільно-політичну вимогу щодо надання широкої підтримки соціальних, економічних та політичних реформ в Україні.
Партія представлена фракцією в Верховній Раді України, має представництво в усіх обласних, міських, районних радах та в більшості сільських і селищних рад.
НДП НДП має розгалужену організаційну мережу, що відповідає адміністративно-територіальному поділу України (понад 6560 партійних організацій), а партійні лави налічують понад 280 тисяч членів. Сьогодні можна констатувати існування в Україні організаційно оформленого суспільно-політичного руху народної демократії, який об'єднує цілу низку громадських організацій - Народно-демократичну лігу молоді, Всеукраїнське жіноче народно-демократичне об'єднання "Дія", Всеукраїнську екологічну лігу, Народно-демократичну асоціацію депутатів "Довіра", Народно-демократичне об'єднання "Нова Україна". Стрижнем цього руху є НДП.
1. Історична довідка
Народно-демократична партія -- політична партія центристського спрямування, створена на Установчому з'їзді в Києві 24 лютого 1996 року. НДП першою в історії новітньої України постала в результаті об'єднавчого процесу. На I з'їзді в єдину організацію об'єдналися Партія демократичного відродження України, Трудовий конгрес України, Союз підтримки Республіки Крим, Союз українського студентства, "Нова Хвиля", політичні клуби "Нової України" та "Асоціація молодих українських політиків та політологів". Головою партії став Анатолій Матвієнко. З травня 1999 року по квітень 2006 року лідером партії був Валерій Пустовойтенко. Нині НДП очолює Людмила Супрун.
Партія зареєстрована Міністерством юстиції України 30 травня 1996 року, реєстраційний номер 744.
За час діяльності НДП відбулося 12 з'їздів.
Сьогодні НДП нараховує близько 185 тисяч членів. Партійні осередки діють в АР Крим, 24 областях, містах Києві та Севастополі. Створено 460 організацій у сільських районах, 148 організацій в містах обласного значення, 219 організацій у містах районного значення, 508 селищних та 4574 сільських організацій.
Під егідою НДП створені Всеукраїнське жіноче народно-демократичне об'єднання "Дія", Народно-демократична ліга молоді та Всеукраїнська екологічна ліга.
У березні 2001 року при НДП була створена Народно-демократична асоціація депутатів "Довіра". В її створенні взяли участь депутати всіх рівнів -- члени НДП. Очолює Асоціацію Голова Народно-демократичної партії Л. Супрун.
При Народно-демократичній партії створений та активно працює Культурний центр "Україна духовна", який здійснює широку благодійну програму культурно-мистецьких заходів для всіх верств населення України.
Народно-демократична партія має свій центральний друкований партійний орган -- Всеукраїнський суспільно-політичний тижневик "Україна і світ сьогодні".
Народно-демократична партія дотримується цінностей, навколо яких пропонується об'єднання громадян України: Людина - Родина - Добробут - Україна.
Мета НДП -- побудова в Україні вільного, демократичного справедливого, солідарного суспільства, в якому створені умови для органічного поєднання праці, знання, таланту людини та власності, можливостей для самореалізації кожної особи.
2. Символіка
Гаслом Народно-демократичної партії є слова "Людина - Родина - Добробут - Україна", - цінності, навколо яких НДП пропонує об'єднання громадян України.
"Людина" - її свобода, здоров'я, духовність, добробут, громадянські, політичні та соціальні права, впевненість у майбутньому.
"Родина" - як фундамент здорового буття народу, як основа організації суспільства, його духовного та соціального розвитку.
"Добробут" - як матеріальна база розвитку людини та суспільства на основі гуманізації економічного розвитку, підпорядкування економічних перетворень творчому розвиткові особистості, випереджаючого розвитку освіти та культури.
"Україна" - як суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава, що гарантує своїм громадянам усі права і свободи.
Прапор Народно-демократичної партії являє собою прямокутне полотнище, яке складається з трьох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - блакитного кольору, середньої - жовтого кольору, нижньої - яскраво-зеленого кольору (стандартна палітра), із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3. Зворотний бік прапора є дзеркальним відображенням лицьового боку.
3. Вибір НДП - народна демократія
Ідеологія НДП. Гуманістична ідеологія народної демократії ґрунтується на визнанні законних індивідуальних прав і свобод особистості, реалізованої в соціально справедливому і солідарному суспільстві вільних громадян. Людина - господар своєї долі. Цю тезу народні демократи відстоюють твердо і послідовно.
Ідейні засади народної демократії поєднують в собі традиційні духовні цінності українського народу, ідеї свободи особистості, соціальної справедливості, гуманізму та демократичної державності.
Політична позиція НДП. Партія презентує політичний центр. Найближчі політичні партнери НДП - партії лейбористського напрямку (трудові партії), ліберал-демократичні та націонал-демократичні партії, партії лівоцентристського (соціал-демократичного) спектру.
Для НДП центристська позиція - це система практичних дій щодо вирішення найбільш гострих соціальних, політичних та культурних конфліктів, поступове зменшення впливу ідеологічних крайнощів на суспільну свідомість. Саме тому вона базується на принципах суспільної рівноваги, соціальної відповідальності, діалогу та співпраці, політичного консенсусу. Центристська позиція забезпечує створення умов для діалогу різних ідеологій та культур, традицій та соціальних укладів, релігій та конфесій.
Неприйнятними для НДП є крайньо ліві та крайньо праві політичні напрямки, ідеології екстремізму, фашизму, расизму, розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі, політичного та морального насильства над особистістю.
Політичні традиції. Ключові ідеї, що визначили обличчя європейської демократії у ХХ столітті, - це, по-перше, ідеї утворення об'єднаної Європи як своєрідного "союзу народів" (відома в минулому ідея створення "Сполучених Штатів Європи"), та, по-друге, подолання тоталітаризму у будь-якому його прояві (фашизм, комуністичний тоталітаризм) на основі ствердження демократичних цінностей та формування єдиних демократичних інституцій.
НДП уособлює в собі одну з найбільш розвинутих політичних течій в європейській політиці - народну демократію. Історія руху тісно пов'язана з розпадом у Європі наддержав-імперій та формуванням національних держав. Політичною програмою більшості народних партій країн Західної та Східної Європи стали забезпечення прав та свобод людини, націєтворення та перехід від "імперської Європи" до "Європи народів".
Місія НДП. Народно-демократична партія вважає своєю метою розвиток демократичних процесів у країні, забезпечення прав та свобод людини, створення політичних, економічних та соціальних передумов для утвердження української політичної нації як самостійного творця своєї історії, здатного реалізувати європейський вибір в умовах глобалізації та регіональної інтеграції XXI століття.
Ітичне гасло НДП :
ЛЮДИНА -- господар на своїй землі і у своїй державі
РОДИНА -- щасливе дитинство, перспективна молодість, заможна зрілість, забезпечена старість
ДОБРОБУТ -- забезпечимо власними силами
УКРАЇНА -- в родині європейських народів
Пріоритетні політичні завдання для народної демократії: 2004 - 2006 - утвердження демократичних принципів у політичній та економічній сферах життєдіяльності суспільства, початок втілення нової модернізаційної стратегії розвитку України.
2006-2008 - участь у формуванні Єдиного демократичного простору у Великій Європі. Початок входження України до структур Європейського Союзу. Формування сталих відносин з Росією та країнами СНД на основі зони вільної торгівлі.
2008-2011 -- повноправна участь у процесах європейської інтеграції. Синхронізація внутрішніх та зовнішніх перетворень.
4. Програма Народно-демократичної партії
Переорієнтація соціальної політики держави
Партія пропонує соціальну політику, в основі якої - реалізація права працездатних громадян на отримання роботи та справедливу оплату, що забезпечить добробут кожної сім'ї, а також права непрацездатних на підтримку і захист з боку суспільства.
Наша орієнтація - на підтримку ефективного власника, формування міцного середнього класу як основи соціально-економічної стабільності держави, незворотності ринкових реформ. Ми - за перерозподіл функцій і відповідальності у вирішенні соціальних проблем між державою, працівником і підприємцями, підвищення ролі регіонів у здійсненні соціальної політики.
Партія докладатиме усіх зусиль для того, щоб в основу соціально-трудових відносин були закладені засади соціального партнерства як и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.