На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Земл у склад федерацї у Нмеччин, власна конституця та виборний законодавчий орган (однопалатний ландтаг) кожної земл. Демократичний полтичний режим. Процедура ухвалення федеральних законв. Особливост рамкової конвенцї, моноетнчнсть Нмеччини.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Политология. Добавлен: . Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


10
Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини
За формою державного пристрою Германію - федерація, у складі якої 16 земель. Федеральний пристрій ніяких національних підстав під собою не має. У кожної землі - власна конституція, виборний законодавчий орган - однопалатний ландтаг (в Баварії - двопалатний) і уряд на чолі з Прем'єр-міністром.
Діє Конституція (Основний Закон) 1949 р. За формою правління Германія - парламентська республіка. Самими найвищими органами держави за Конституцією є Федеральний президент, бундестаг і Бундесрат, Федеральний уряд і Федеральний конституційний суд. Політичний режим - демократичний.
Законодавча влада здійснюється парламентом, який відповідно до Конституції вважається однопалатним, а фактично складається з двох палат - Бундестага (буквально: Федеральний з'їзд) і Бундесрата (буквально: Федеральна порада).
Власне парламентом є бундестаг, у складі якого 496 депутатів, обираних прямими загальними ви борами строком на 4 роки. Бундесрат ст.50 Основного Закону характеризує як орган, через який землі беруть участь в законодавстві і управлінні федерацією і в справах Європейського союзу. В Бундесрат входять 69 чоловік, що призначаються урядами земель на 4 роки з свого складу. Кожна земля має в ньому від 3 до 5 голосів залежно від чисельності населення.
Палати обирають своїх голів і утворюють постійні комітети. Засідання палат, як правило, відкриті, якщо тільки депутати не ухвалять рішення провести закрите засідання.
Основний Закон визначає коло питань, що відносяться до області виняткової законодавчої компетенції федерального парламенту і до області конкуруючої законодавчої компетенції центру і земель. Крім того, ст.75 Основного Закону перераховує ті питання, по яких парламент може видавати загальні розпорядження.
Процедура ухвалення федеральних законів полягає в наступному.
Законопроект приймається бундестагом і відразу передається в Бундесрат. Якщо Бундесрат не схвалить цей законопроект, він може протягом двох тижнів зажадати скликання погоджувального комітету, в якому представлені члени обох палат.
Якщо комітет запропонує якісь зміни до прийнятого законопроекту, він повинен бути повторно розглянутий бундестагом. Законопроект, схвалений бундестагом повторно, може знову бути відхилений Бундесратом протягом тижня. Тоді законопроект прямує до бундестага утретє, і якщо за нього проголосує більшість членів Бундестага, він вважається прийнятим.
Бундестаг володіє також контрольними повноваженнями відносно уряду. Вони виявляються у формах інтерпеляцій (запитів), усних питань, в роботі слідчих комісій, в праві вимагати відставки уряду.
Глава держави - Федеральний президент, обираний спеціальним органом - Федеральним збором на 5 років. Повноваження Президента типові для глави парламентської республіки. Він промульговує закони, бере участь в засіданнях уряду, призначає і звільняє посадовців, володіє правом помилування.
Президент є представником Федеральної Республіки Німеччина (ФРН) у відносинах з іншими державами. Від імені ФРН він укладає з ними договори, акредитує і приймає послів. Більшість актів Президента потребує обов'язковій контрасигнации (підписи) глави уряду або відповідних міністрів, які несуть за них відповідальність.
Вся повнота виконавської влади належить Федеральному уряду на чолі з Федеральним канцлером. Крім останнього, до складу уряду входять віце-канцлер, міністри, які очолюють міністерства, і міністри без портфеля. Президент висуває кандидатуру на пост Канцлера, який обирається Бундестагом (якщо він не одержує більшості голосів членів Бундестагу, Президент може розпустити палату).
Міністри призначаються і звільняються Президентом за пропозицією Канцлера. Повноваження уряду вельми обширі. Фактично воно здійснює всі функції по управлінню державою. Достатньо сильні його позиції і у сфері законодавства. Уряд володіє правом законодавчої ініціативи, при цьому його законопроекти мають пріоритет.
У разі відхилення такого законопроекту бундестагом Президент за пропозицією уряду і з відома Бундесрата може оголосити стан "законодавчої необхідності", і тоді для ухвалення цього законопроекту достатньо схвалення Бундесрата.
Роль Канцлера в державному механізмі ФРН надзвичайно велика. Фактично він визначає основну лінію внутрішньої і зовнішньої політики держави. У разі його відставки у відставку повинен піти весь уряд. Бундестаг може виразити недовір'я не всьому уряду або окремим його членам, а тільки Канцлеру.
Канцлер відстороняється від посади лише у разі обрання нового Канцлера (так званий конструктивний вотум недовір'я - на відміну від деструктивного, який не вимагає нової кандидатури на пост глави уряду). [1, с. 199]
Основний закон ФРН розмежовує компетенцію федерації і її суб'єктів (земель) окремо в законодавчій і виконавчих сферах. В законодавчій сфері він закріплює федеральну (виняткову) компетенцію, конкуруючу компетенцію федерації і земель, рамкову компетенцію федерації і залишкову компетенцію земель, сформульовану за допомогою презумпції.
У сфері виняткової компетенції землі можуть законодавствувати лише в тому випадку, якщо вони спеціально уповноважені на це федеральним законом (ст.71, 73). Найбільший інтерес представляє конкуруюча компетенція федерації і земель (ст.72, 74).
Вона означає, що землі мають право законодавствувати з відповідних питань в тому випадку, якщо федерація свої права законодавствувати не використовує. Але федерація не може приймати закони з питань конкуруючої компетенції на свій розсуд.
Вона має право законодавствувати з цих питань тільки в строго певних випадках, а саме: якщо необхідно забезпечити дотримання правової або економічної єдності, якщо врегулювання питання землями неефективно і якщо таке врегулювання порушило б права інших земель.
Особливістю рамкової конвенції (ст.75) є те, що у разі видання федерацією рамкових розпоряджень суб'єкт федерації зобов'язаний видати конкретизуючі їх закони в строк, встановлений рамковим законом. Презумпція компетенції сформульована в Основному законі таким чином: "Землі мають право законодавствувати в тій мірі, в якій справжній Основний закон надає законодавчі повноваження Федерації (ст.70).
Слід зазначити, що особливістю німецької моделі розподілу компетенцій між федерацією і її суб'єктами є визнання беззастережного верховенства законодавства федерації над законодавством земель: "федеральне право має перевагу перед правом земель" (ст.31 Основного закону).
Це означає, що у випадках виникнення суперечностей між правовими нормами федерації і земель діють федеральні норми аж до розв'язання спору в судовому порядку. У виконавчій сфері землі виконують свої власні закони, а також "виконують федеральні закони, як свої власні, оскільки діючий Основний закон не встановлює або не допускає іншого" (ст.83).
Таким чином, і у сфері зміни федеральних законів діє презумпція компетенції земель - їх компетенція сформульована як залишкова. Вона поєднується з рішенням адміністрацією тих питань, по яких федеральні закони виконує сама адміністрація (ст.87-90) і які, отже, утворюють її виняткову компетенцію у виконавчій сфері [2, с.115]
Німецький федералізм, яким ми знаємо його сьогодні, - це здебільшого післявоєнне утворення союзників, хоча і створене з опорою на історичну традицію. Недаремно багато земель називають "землями через риску" або "землями з реторти". З формальної точки зору за рядом виключень все населення тієї або іншої землі не складає однорідної спільності, з'єднаною історичною долею. Так, межі розповсюдження німецьких діалектів майже не співпадають з межами земель.
Німеччина моноетнічна, федералізм тут не служить засобом рішення національного питання. Важливим чинником, що "розбавив" традиційні спільності, стали масові переміщення населення з сходу на захід після війни. Деякі біженці залишалися на територіях, пізніше за тих, що ввійшли в ГДР, але багато хто рухався далі на захід, де до часу побудови Берлінської стіни число мігрантів перевищило 3,5 млн. чіл.
В цілому в післявоєнні роки в Західній Німеччині поселилося 13-14 млн. німців з сходу. Міжземельні переміщення вельми характерні для німців і зараз. Природно, вони зросли у зв'язку з об'єднанням країни, проте німці активно переміщаються по своїй території і у відсутності таких надзвичайних подій. Одним з могутніх стимулів цього якраз і є німецька федеральна система з її децентралізацією і вирівнюванням якості життя.
Якщо "старий федералізм", чий розвиток був перерваний нацизмом, спирався на примат традиції і історичної самоідентифікації, то "новий, післявоєнний федералізм" є федералізм функціональний, одночасно і відповідаючий сучасним реаліям, і конструюючий їх.
Федералізм вносить свій внесок в те, що жителі всіх земель в більшому або меншому ступені відчувають себе не тільки громадянами федерації, але і жителями даної землі. В старих землях це виявляється сильніше, але і в п'яти нових землях "земляцька свідомість" починає так чи інакше прорізуватися, нівелювати його повністю явно не вдалося.
В подібному відношенні кожна земля зберігає свій унікальний профіль. З чим це пов'язано? Перш за все - з моменту утворення земель (маються на увазі старі землі) пройшло хай невеликий, але все-таки час. По-друге, що важливо, збереження землями своєї свідомості безпосередньо пов'язано з їх компетенціями.
Так, серед іншого освіта, засоби масової інформації і, головне для нас в даному випадку, культура, відносяться до виняткової законодавчої к и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.