На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Вивчення об'єктв та напрямкв дослдження полтичної географї. Розгляд деї тотальност держави Челлена. Характеристика локального, регонального та глобального рвнв просторового континуума полтичного життя. Аналз модел нової свтобудови.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Политология. Добавлен: . Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Реферат на тему:
Політична географія та геополітика
Виконала
Студентка 26-ої групи
Факультету Історії та Права
Третякова І.Т.
Превірив Харченко С.П.
2009 р.
Зміст
Вступ
1. Політична географія та політичний простір
1.1 Політична географія і закони простору
1.2 Політичний простір
1.3 Локальна, регіональна і глобальна політика
1.4 Від мега до мікрополітики
2. Геополітика як різновид зовнішньої політики
3. Новий світоустрій
Висновок
Вступ
Політична географія - це суспільно-політична наука, яка займається вивченням територіальної (геопросторової) організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства. Практичним втіленням цієї науки є геополітика. Геополітика, схоже, переживає сьогодні свій ренесанс. Якщо ще зовсім недавно офіційна радянська наука визначала її як "напрямок буржуазної політичної думки, засноване на крайньому перебільшенні ролі географічних чинників в житті суспільства", як ідеологічне обґрунтування "агресивної зовнішньої політики імперіалізму", то в наші часи зовсім не рідким стає твердження, згідно яким геополітика є останньою розгадкою і поясненням багатьох цивілізаційних процесів, які залишаються не поясненіу суто політичних, економічних або натуралістичних термінах. Сучасний етап всесвітньої історії характеризується могутніми зрушеннями у рівновазі, що склалася і вимагає ухвалення цілого ряду невідкладних політичних рішень. Відбуваються глибокі зрушення в співвідношенні сил на світовій арені, супроводжуючі крах всього колишнього міжнародного устрою.
1. Політична географія та політичний простір
Політична географія - суспільно-географічна дисципліна, яка займається вивченням територіальної (геопросторової) організації та дослідженням географічних закономірностей формування і розвитку політичної сфери життя суспільства. Основним об'єктом дослідження політичної географії є елементарні та інтегральні територіально-політичні системи (об'єктивно взаємопов'язані поєднання різноманітних елементів політичної сфери, що склалися на певній території) у їх взаємодії між собою і з географічним простором:
- просторові особливості формування і розвитку суспільних інститутів, які реалізують різноманітні функції політичної влади (законодавчі, виконавчі, судові, примусу і ін.), як державних (центральні і місцеві органи державного управління, міжнародні урядові організації), так і недержавних (політичні партії, профспілки, суспільні рухи, громадські об"єднання і т.п.);
- територіальні аспекти політичних відносин - які складаються між соціальними групами, націями і етносами, політичними партіями, суспільними рухами, державними і місцевими органами влади та іншими суб'єктами політичної діяльності з приводу завоювання, утримання і використання політичної влади;
- територіальна організація діяльності внаслідок якої окремі особи, суспільні спільноти, у тлі територіальні, і суспільні інститути відстоюють свої політичні інтереси (організація, проведення і участь у виборах й референдумах, страйках, демонстраціях, терористичних акціях, збройних виступах і т.п.).
Серед численних напрямів політико-географічних досліджень найбільш Істотними є такі:
* етапи формування І сучасний стан політичної карти світу (політична картографія);
* політико-географічне положення, формування державної території, столиця та адміністративно-територіальний поділ окремих країн;
* вивчення кордонів з точки зору їх генези, можливостей прикордонного співробітництва, транскордонних зв"язків, територіальних спорів і претензій (лімологія);
* дослідження територіальних особливостей виборів до основних представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування в різних країнах і регіонах світу (електоральна географія):
* вивчення міжнародних організацій глобального, регіонального і субрегіонального рівня;
* комплексна політико-географічна оцінка окремих країн і регіонів світу (політико-георафічне країнознавство).
1.1 Політична географія і закони простору
Великий внесок в сучасну геополітику вніс найбільший німецький географ Фрідріх Ратцель. Науку, яка покликана досліджувати зв"язок, держави і простору, він називав політичною географією (цей термін часто використовується і зараз разом з геополітикою). Основні положення нової науки Ратцель виклав в своєму творі "Політична географія" (1897 р.). Две ідеї були покладені ним в підставу своїх міркувань. По-перше, ідея про визначальну роль географічних чинників для розвитку суспільства. "Як би людство не тягнулося у вищі емпіреї, - писав учений, - ноги його стосуються землі... Цим перш за все обумовлюється необхідність розгляду географічних умов його існування". Слідуючи за Гердером, він вважав, що дослідження зовнішніх (географічних) і внутрішніх (історичних) чинників розвитку суспільства повинні йти рука в руку; Цим перш за все обумовлюється необхідність розгляду географічних умов його існування". Слідуючи за Гердером, він вважав, що дослідження зовнішніх (географічних) і внутрішніх (історичних) чинників розвитку суспільства повинні йти рука в руку адже тільки із з'єднання того і іншого може вийти справжня оцінка нашого предмета. Друга ідея була їм сприйнята від дарвіновської теорії еволюції. Держава, в його уявленні, є живий організм, що сполучає властивості народу і землі і, подібна до всіх організмів, що бореться за своє існування. Будучи живим організмом, держава рухається і росте як ціле. Ратцель сформулював сім основних законів просторового зростання держав, яким, на його думку, підкоряються всі державні утворення.
1. Простір держави росте разом із зростанням;
2. Зростання держав відбувається одночасно із загальним розвитком націй і супроводжується розвитком ідей, торгівлі, активністю людей;
3. Зростання держав здійснюється шляхом приєднання і поглинання малих держав;
4. Зміни в організмі-державі; (зростання і скорочення) відображає його межа, яку Ратцель називав "периферійним органом держави";
5. В процесі зростання держава прагне перш за все увібрати в себе "політично цінні" місця: берегову лінію, русла річок, райони, багаті ресурсами;
6. Перший імпульс до територіального зростання приходить до примітивних держав ззовні;
7. Загальна тенденція до злиття переходить від держави до держави набираючи силу у міру перехода.
Ратцель стверджував, що "держави мають тенденцію вростати в природні простори", і ця їх тяга може бути задоволена лише у межах континентів. Народ росте, збільшуючись в числі, держава, збільшуючи свою територію, приєднує нові землі шляхом внутрішньої і зовнішньої колонізації."Новий простір, в який вростає народ, є, -писав Ратцель, - як би джерелом, з якого державне відчуття черпає нові сили. Ідеї німецького географа розвинув його послідовник шведський політолог Рудольф Челлен. У своїй головній роботі "Держава як форма життя", спираючись на методологію Ратцеля, він -сформулював "органічну теорію" держави. Подібно до інших організмів, стверджував Челлен, держави народжуються, розвиваються, в'януть і вмирають, тобто являють собою, форми життя. Їх буття підкорюється загальному закону боротьби за існування. У житті держав боротьба за існування виявляється в боротьбі за простір. "Життєздатні держави, чий простір обмежений, - писав Челлен, - підпорядковані категоричному політичному імперативу: розширити свою територію шляхом колонізації, об'єднання або завоювань різного роду. У такому положенні була Англія, а в даний час знаходяться Японія і Німеччина. Як ми бачимо, тут має місце не стихійний інстинкт завоювання, а природне і необхідне зростання в цілях самозбереження. Челлен висунув ідею тотальності держави. У його уявленні держава є єдність п'яти елементів, яка виявляється як:
1. фізико-географічний просторовий організм;
2. Певна форма господарства;
3. Певна етнічна спільність;
4. Соціальне співтовариство класів і професій;
5. Форма державного управління, з своєю конституційною і адміністративною структурою.
Це все утворює п'ять елементів однієї і тієї ж сили, подібно до п'яти пальців на одній руці, яка трудиться в мирний час і б'ється у військовий. Суттєвим внеском шведського політолога у розвиток геополітичного знання з"явилося формулювання їм закону автаркії. Держава, на думці Челлена, не повинна бути не чисто індустріальним, ні чисто аграрним, бо тоді вона стає заручником політики інших держав; залежним від світового розкладу сил. З економічної точки зору держава, щоб бути стійкою, повинна бути самодостатньою. Саме Челлен ввів в науковий обіг поняття "геополітика", яку він визначав як доктрину, що розглядає державу як географічне, або просторове явище. Геополітику він відрізняв від політичної географії, яка, в його уявленні, є наукою про місце проживання людських співтовариств в їх зв'язку з рештою елементів Землі.
1.2 Політичний простір
Збагнення внутрішньої структури політичного життя з погляду характеристик і параметрів соціального простору і часу дає можливість внести до політичного аналізу таке атрибутивне вимірювання як "просторово-часовий континуум політики". Просторово-часові параметри державної влади давно займали думки політичних філософів і політологів. З часів Р. Декарта філософи традиційно пов'язували просторове вимірювання з протяжністю, а тимчасове - з тривалістю процесів і явищ природного і соціального миру.
Категорія "політичного простору" пов'язана як з територією держави або його окремих адміністративних одиниць, на які розповсюджується сфера легітимного управління і контролю різних інститутів державної влади, так і з зоною тиску і впливу недержавних структур, тобто свого роду "полем політичної гравітації" різних соціальних сил: від окремих осіб і партій до міжнародних соціальних рухів типу "Грінпіс" і геополітичної дії транснаціональних корпорацій. У цьому плані найчастіше виділяють і розрізняють сферу внутрішньої політики, перш за все як територіальний простір, що знаходиться під юрисдикцією і легітимним контролем держави, усередині його формально-юридичних меж, а також сферу політики зовнішньої, або міжнародної, в рамках якої здійснюється регулювання взаємин між державами і народами на міжнародній арені. Останнім часом відбувається взаємопроникнення і переплетення просторів внутрішньої і міжнародної політики, перш за все, через виникнення таких наднаціональних структур, як Європейський Союз, коли територія виборчих округів на виборах до національних парламентів переплітається з простором виборчої боротьби в Європарламент. Цікаво, що якщо на початку XIX століття Г. Гегель цілком безумовно відокремлював міжнародну політику від політики внутрішньою, оскільки національні держави незалежні одна від одної, і міждержавні відносини можуть тому бути лише "зовнішніми", то вже в кінці XX століття політолог Д. Розенау приходить до висновку про появу простору так званої "постміжнародної політики" (post-international politics), в якому вже активно діють "наднаціональні" або "супранациональні" (supranational) актори і існують цілі зони їх силового впливу (наприклад, ТНК), що зовсім не припускають пряме залучення в них національних держав і народів, що населяють їх.
1.3 Локальна, регіональна і глобальна політика
З погляду ролі учасників політичного життя, її просторовий континуум може бути розділений на: 1) локальний, 2) регіональний і 3) глобальний рівні, конкретний зміст яких залежить від вибраної при аналізі системи координат. Скажімо, якщо як точка відліку простору глобальної політики приймається планетарний масштаб, то регіональна політика пов'язана з сферою політичної взаємодії держав і інших суспільно-політичних агентів на рівні континентів і субконтинентів (ЄС в Західній Європі, НАФТА і ОАГ в Північній і Латинській Америці) або навіть ще вужчих регіонів (АСЕАН, країни Магріба і т. д.), а локальна - з діяльністю політичних суб'єктів на національно-державному рівні. В цьому випадку акцент робиться на характеристиці простору міжнародної політики, де внутрішньодержавна територія є лише вторинним компонентом, тоді як в іншому варіанті аналізу національно-державний простір може виступати як свого роду "глобальний континуум", де міжнародні відносини мають значення лише чинників зовнішнього середовища. Наприклад, так званий "чеченський конфлікт" середини 90-х років може бути ідентифікований і як загальнодержавний, і як локально-регіональний, оскільки, з погляду загального полягання політичного процесу в Росії, ця криза торкнулася локальних політичних сил (місцеві клани- "тейпи"), так само як і ситуації і в Северо-кавказськом регіоні РФ, і в цілому на федеральному рівні. В той же час можливий і синтетичний розгляд в узагальненому політичному аналізі тих, що як би "накладаються" один на одного цих двох (міжнародного і внутрішнього) "архетипів" в інтерпретації субрівнів політичного простору, тобто "локальної", "регіональної", "глобальної" політики.
1.4 Від мега до мікрополітики
Для позначення цих рівнів в політології використовуються поняття "макро-", "мега-" і "мікро-" політики, що характеризують різні вимірювання політичного простору і рівні політичних відносин. Макрополітика (ймовірно, як і макросоціологія і макроекономіка) у великій мірі пов"язана з характеристикою простору функціонування базового агента сучасного політичного життя - "держави - нації", лімітованого адміністративно-правовими межами розповсюдження легітимної публічної влади. Мегаполітіка відображає вищий рівень аналізу, змістом якого є зв"язки і зовнішні взаємодії національно-державних і наднаціональних суб"єктів, що зачіпають механізми світової політики, відносини на глобально-планетарному рівні. І нарешті, мікрополітика як би спускається з макрорівня на порядок нижче до аналізу взаємин індивідів і груп, вивчення внутрішніх механізмів групової динаміки і індивідуальної поведінки, тобто приділяє увагу мікропроцесам політики, з яких, у свою чергу, складається простір макрополітичного процесу. З такого розмежування витікає і специфіка політичного простору на різних соціальних рівнях. У макрополітиці найбільш істотним об'єктом є адміністративно-державний простір з його фіксованими межами розповсюдження владної компетенції. Саме формальний простір дії інститутів державно-публічної влади, конституційно-правове і адміністративно-управлінське поле, місцеположення і конфігурація держави і його структурних компонентів, територія і розмір, форма і межі використовуються в політичній географії як початкові передумови при аналізі політичного простору. При вивченні глобальних політичних проблем, разом з об'єктами в рамках формально-адміністративних меж, досліджуються і такі конструкти, як "зони життєвих інтересів" і "гравітаційні поля" впливу суб'єктів міжнародних відносин, "баланси сил" в геополітичних просторах і т.д. Що ж до мікрополітики, то разом з простором владної компетенції адміністративно-державних інститутів різного рівня (федеральних і місцевих), часто говорять про "сфери контролю" і "області тиску", "зони впливу і інтересів" партій і лобістських угрупувань, лідерів і груп виборців.
2. Геополітика як різновид зовнішньої політики
Геополітика -- це різновид зовнішньої політики, визначуваний територіальною близькістю партнерів (суперників) і що створює поле сполучення між інтересами суміжних країн.
Наука геополітики (геополітична теорія) досліджує зв"язки між просторовими і функціонально-політичними характеристиками тих або інших регіонів миру. Роль геополітики в сучасному світі різко зросла з ряду причин. Ймовірно, стратегічне визначення міжнародної політичної ситуації дає нам образ миру, що розвивається від примусового уніформізма старої біополярної моделі (уніформізма, що нав"язується двома наддержавами) до майбутньої якісно новій інтеграції, шлях до якої лежить через проміжний етап більш менш тривалої диверсифікації етносів, що намагаються досягти ідентичності через відособлення. Тому замість керованого з двох центрів світу ми бачимо регіональне різноманіття, що посилюється і слабо кероване. Політична наука, тривалий час зосереджена на проблемах універсальної безпеки, визначуваної відносинами між двома світовими блоками, сьогодні ще не готова відповісти на питання, як поєднуються універсальна і регіональна безпека. Саме це є однією з найважливіших проблем геополітики. Філософію політики в зв"язку з цим займає питання про природу суперетнічної єдності в тому або іншому регіоні земної кулі. Що скріпляє разом різні етноси, яке співвідношення сильних (економічних, військово-політичних) і тонких соціокультурних взаємодій, разом створюючих єдність геополітичного поля? Річ у тому, що геополітичні зрушення, чреваті серйозною дестабілізацією, можуть відбуватися значно раніше військово-політичних, визначуваних сильними взаємодіями. Сучасна теорія геополітики намагається подолати редукционізм в розумінні природи тих або інших "єдиних просторів". Єдність може носити явно виражений і довгостроковий характер, навіть не будучи закріпленим на міждержавному або регіональному рівні тими або іншими офіційними угодами. У геополітиці, як і в політичній антропології і культурології, велике значення мають неформальні структури. Між ними і формальними можуть встановлюватися відносини відповідності, додаткової або альтернативності. Необхідно згадати про закони нееквівалентного міжкультурного обміну, що зумовлюють протистояння культур-донорів, що поставляють інформацію, а разом з нею -- певні цінності і норми, і культур-реципієнтів, більше всмоктуючих чужу інформацію, чим пред"являють свою. Сучасна теорія геополітики намагається подолати редукционізм в розумінні природи тих або інших "єдиних просторів". Єдність може носити явно виражений і довгостроковий характер, навіть не будучи закріпленим на міждержавному або регіональному рівні тими або іншими офіційними угодами. У геополітиці, як і в політичній антропології і культурології, велике значення мають неформальні структури. Держави, що представляють перший різновид, як правило ратують за фрідрідерськую політику "відкритих просторів", тоді як представники іншого різновиду нерідко вимушені компенсувати свою слабкість на ринку культурного обмін и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.