На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Статья Загальна характеристика та завдання виконавчих органв Луганської мської ради. Характеристика Прес-служби Луганської мської ради. Завдання та опис роботи, яку виконують студенти пд час проходження виробничої практики в державних установах.

Информация:

Тип работы: Статья. Предмет: Политология. Добавлен: . Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Кафедра політології
Звіт про виробничу практику в органах місцевого самоврядування
з 2.07.2007 по 22.07.2007
Студентка групи МК-341 Косова А.С.
Керівник практики Барановський Ф.В.
м. Луганськ, 2007
Зміст

Вступ
Розділ І. Загальна характеристика виконавчих органів Луганської міської ради
Розділ ІІ. Характеристика Прес-служба Луганської міської ради
Розділ ІІІ. Опис роботи, виконаної студентом під час проходження виробничої практики
Висновки
Список використаної літератури
Вступ

Виробнича практика проводилась в виконавчих органах Луганської міської ради, а саме в Прес-службі Луганської міської ради, впродовж трьох тижнів з 2.08.2007 р. по 22.08.2007 р. і була спрямована, перш за все, на ознайомлення з системою виконавчих органів Луганської міської ради та змістом їх роботи, а також можливістю наповнити теоретичні знання практичним змістом, підкріпити і уточнити їх.
Мета виробничої практики в виконавчих органах Луганської міської ради - підготовка до самостійної роботи в органах місцевого самоврядування, поглиблення, наповнення практичним змістом та закріплення теоретичних знань, збагачення досвідом і навичками практичної політичної діяльності особливого - державного характеру, наближення до актуальних проблем реального політичного життя суспільства, що найбільш гостро відчувається саме в державних установах, які повсякденно працюють з людьми, вирішуючи їх проблеми.
Завдання виробничої практики:
- вивчити структуру і організацію виконавчих органів Луганської міської ради - бази практики;
- роботу виконавчих органів Луганської міської ради, осмислити їх місце і роль в загальній системі місцевого самоврядування;
- повноваження виконавчих органів Луганської міської ради та їх посадових осіб;
- форми контролю і нагляду за роботою посадових осіб, здійснюваного законодавчими, виконавчими і судовими органами влади;
- форми відповідальності виконавчих органів Луганської міської ради та її посадових осіб;
В результаті проходження виробничої практики студент повинен:
1. Знати:
- призначення виконавчих органів Луганської міської ради, їх місце і роль в системі органів місцевого самоврядування взагалі і конкретно Прес-служби Луганської міської ради зокрема;
- структуру виконавчих органів Луганської міської ради, а також Прес-служби Луганської міської ради і перелік її посад та рівень компетенції;
- повноваження Прес-служби Луганської міської ради та її посадових осіб;
- шляхи підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації;
- правила безпеки, необхідні для роботи в даній державній установі;
2. Уміти:
- працювати помічником або дублером на одній з посад Прес-служби Луганської міської ради;
- користуватись самостійно або з сторонньою допомогою документацією та устаткуванням Прес-служби Луганської міської ради;
- аналізувати роботу Прес-служби Луганської міської ради, оцінювати рівень її компетенції і компетенції посадових осіб.
3. Набути навичок:
- роботи в Прес-службі Луганської міської ради;
- спілкування з колегами по державній службі;
- надання першої допомоги потерпілим.
Об'єктом практики були органи місцевого самоврядування, а саме - виконавчі органи Луганської міської ради.
Предметом практики була безпосередньо робота в Прес-службі Луганської міської ради, як одиного з виконавчих органів Луганської міської ради.
Розділ І
Загальна характеристика виконавчих органів Луганської міської ради

Виконавчі органи Луганської міської ради - органи, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються відповідною міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами України. Виконавчі органи Луганської міської ради складаються з виконавчого комітету Луганської міської ради та інших виконавчих органів Луганської міської ради (управлінь та відділів), які є підконтрольними і підзвітними Луганській міській раді, а з питань делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади (п.2 ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Органи виконавчої влади Луганської міської ради та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України (п. 2, ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Виконавчим органом Луганської міської ради є виконавчий комітет Луганської міської ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету (п. 1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Кількісний склад виконавчого комітету Луганської міської ради визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету Луганської міської ради затверджується відповідною радою за пропозицією Луганського міського голови (п. 2 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Виконавчий комітет Луганської міської ради V скликання утворюється у складі відповідно:
Луганського міського голови Кравченка С.М. , який очолює виконавчий комітет;
першого заступника міського голови Пылавова М.В.;
заступника міського голови Зух бая З.Д.;
заступника міського голови Ткаченко О.М.;
секретар Луганської міської ради Чернова Н.В. (за посадою);
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Кузьменко А.Г.;
голови районних у місті рад Антіпов В.О., Воротнікова М.І., Воротнікова М.І., Краснюков О.І., Лгвіненко І.В.;
а також Ареф'єв Ю.В., Бикадов В.П., Висоцький О.П., Журавльов Ю.П., Захаров С.Ю., Леснічевська І.А., Лозовський Є.М., Лисенко Н.І., Шовіков І.І.
Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади (п. 8 ст 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради (п.9. ст..51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ).
Виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих программ соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб (п. 2 ст 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно міським, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету (ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Виконавчий комітет ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою, а також головмами районних у місті рад (п. 6 ст 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради (п. 7 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою (п. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Виконавчі органи Луганської міської ради несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами (п. 2 ст. 74 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради (п. 1 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
До інших виконавчих органів Луганської міської ради (окрім виконавчого комітету Луганської міської ради) належать 32 відділка та управління:
Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю м. Луганська,
Архівний відділ,
Фінансове управління,
Юридичне управління,
Відділ компьютерно-телекомунікаційного забезпечення та захисту інформації,
Відділ Луганської міської ради з питань надзвичайних ситуацій,
Відділ Луганської міської ради по роботі з депутатами,
Відділ реклами,
Відділ кадрів,
Відділ Луганської міської ради з питань охорони культурної спадщини,
Відділ Луганської міської ради з питань сім'ї та молоді,
Патронатна служба,
Прес-служба,
Служба телевізіойної інформації,
Управління архітектури та містобудівництва,
Управління комунальним майном,
Управління житлово-комунального господарства,
Управління економіки,
Управління справами,
Управління з питань екологічної безпеки,
Управління з питань фізичної культури та спорту,
Управління контролю,
Управління культури,
Управління освіти,
Управління державної реєстрації та державного реєстра,
Управління з питань будівництва,
Управління транспорту,
Управління охорони здоров'я,
Міське управління праці та соціального захисту населення,
Управління обліку та звітності виконавчих органів,
Управління з питань внутрішньої політики,
Управління з питань регулювання земельних відносин.
Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, міському голові, головам районних у місті рад (п. 2 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
Розділ ІІ
Характеристика Прес-служби Луганської міської ради

Прес-служба Луганської міської ради створена згідно рішення Луганської міської ради від 30.06.2004 № 21/5. Вона є виконавчим органом Луганської міської ради, підконтрольним та підзвітним їй (ст.11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), а також підпорядкованим виконавчому комітету Луганської міської ради і Луганському міському голові (ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади ( ст. 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), в порядку, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».
Служба діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України (ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), рішеннями Луганської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Луганського міського голови, а також Положенням про Прес-службу Луганської міської ради від 15.10.2004 № 625.
Служба є юридичною особою, має свій штамп, бланки і печатку зі своїм найменуванням, має право відкривати поточні та інші рахунки в установах банків згідно з діючим законодавством України.
Метою діяльності Служби є здійснення повноважень та функцій, передбачених Положенням про Прес-службу Луганської міської ради від 15.10.2004 № 625, а саме:
1) Інформаційне забезпечення та висвітлення діяльності Луганської міської ради, її виконавчого комітету, постійних та інших комісій Луганської міської ради, депутатів Луганської міської ради, а також діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих органів Луганської міської ради.
2) Збір, аналіз, обробка та оперативне надання засобами масової інформації інформації про діяльність органів та посадових осіб Луганської міської ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів Луганської міської ради, крім тієї інформації, яка, відповідно до Закону України «Про державну таємницю» становить державну таємницю (ст. 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»).
3) Для висвітлення діяльності Луганської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів випускає і поширює прес-релізи, експрес-інформації тощо; проводить прес-конференції, брифінги; готує і проводить теле- і радіопередачі; забезпечує публікації у засобах масової інформації керівників або інших відповідальних працівників Луганської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів; створює архіви інформації про діяльність Луганської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів (ст. 6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
4) Здійснює забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян ( п. 1, п. 6 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)
5) Надає допо и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.