На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Вдкриття закономрностей розвитку суспльства, визначення поняття механзму функцонування капталзму Марксом та Енгельсом. Розробка теорї мпералзму Ленним та Сталним. Критичний аналз марксизму, леннзму, сталнзму у захднй сторографї.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Политология. Добавлен: . Страниц: 2. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):План
Вступ
1. Особливості життя, долі і творчості Маркса і Енгельса в ХІХ ст.
2. Специфіка життєвої долі Леніна та Сталіна
3. Специфіка критичного аналізу марксизму, ленінізму, сталінізму у західній історіографії
Вступ
Історичні зміни, що відбулися в суспільному житті 20-40-х років ХХ сторіччя є дуже актуальними, бо потребували нового теоретичного осмислення та узагальнення, універсально-класичних філософських поглядів, які стояла дещо осторонь від цих поступових змін. Найпроникливіші уми шукали нові обґрунтування існуючих соціальних реалій, чинників соціальної організації та динаміки, перспектив історичного розвитку відкинувши вульгарно - політичне тлумачення історичного процесу.
Політична думка в ХХ ст. була представлена такими основними галузями, як дослідження та пропаганда питань діалектичного та історичного матеріалізму
Основними представниками політичного суспільства були: Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, Володимир Ленін та Йосип Сталін.
В історичному огляді мною були використанні 5 джерел: Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Маніфест комуністичної партії, Ленин В.І. Завдання радянської влади, Сталин Й. В. Вопросы ленинизма, Такер Р. Сталин. Путь к власти , Кауль От Сталина до Горбачова .
Так у творі Карла Маркса і Фрідріха Енгельса " Маніфест комуністичної партії" абсолютизується стадія первинного накопичення капіталу, а також абсолютизується класова боротьба пролетаріату, як, нібито, могильника буржуазії. Але недоліком твору є однобічний, вульгарно-матеріалістичний підхід до аналізу політичних явищ.
У творі "Чергові завдання радянської влади" Леніна В. І. описується нова концепція побудови соціалізму як відповідь на скрутну економічну і соціально-політичну ситуацію в країні. В результаті Ленін отримав прийняття декретів з продовольчого питання і запеклий опір повалених експлуататорських класів, тобто погіршення ситуації на селі.
Сталін в своїй праці "Основи ленінізму" розкриває питання соціалізму в більшому масштабі ніж Ленін: Ленін на прикладі села, а Сталін - всієї країни. Теорія соціалізму в окремо взятій державі була неправильною, як зовнішнє так і внутрішнє. Таким чином,як результат, революція в інших країнах терпить поразку за поразкою.
Інші джерела, що були використані мною це Такер Р. " Путь к власти" і Кауль Т. " Від Сталіна до Горбачова" розповідають про культ особи і його специфіку правління в соціально - політичному контексті. Недоліком лише є те, що обидва політологи бачать особу Сталіна в різному світлі, один засуджує інший заохочує.
У науково - пізнавальне завдання з теми входить з'ясування:
1. У чому особливості життя, долі і творчості:
а) Карла Маркса І Фрідріха Енгельса в ХІХ ст.;
б) Сталіна Й. В. і Леніні В. І. в ХХ ст.
2. В з'ясуванні особливостей аналізу творчості класиків марксизму - ленінізму, сталінізму, що було критично розглянуто у сучасній класичній політології .
1. Особливості життя, долі і творчості Маркса і Енгельса в ХІХ ст.
Марксизм -- філософське, економічне і політичне вчення, розвинене в XIX столітті, основоположниками якого були Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, також відоме як діалектичний матеріалізм або діалектичний та історичний матеріалізм.
Термін "марксизм" має також інші (різні) значення :
Філософські, економічні і політичні теорії, що посилаються на К.Маркса та Ф.Енгельса. Політичні течії та рухи, що спираються на вчення К.Маркса-Ф.Енгельса, а також Марксизм-Ленінізм -- офіційна державна доктрина Радянського Союзу та соціалістичного блоку до його розпаду.
Карл Гемнріх Маркс (5 травня 1818, -- 14 березня 1883, Лондон) -- філософ, економіст, політичний журналіст. Його наукові твори та економічні дослідження сформували основу комуністичного і соціалістичного руху. Важлива риса творчості Маркса - це його критичний характер, безкомпромісність і навіть безапеляційність: "... пролетарям нічого... втрачати,... Здобудуть же вони весь світ". Варто зазначити, що Маркс не залишив якоїсь стрункої, глибоко опрацьованої теоретичної політ. концепції. Основні її положення розкидані у його творах та великій кількості статей і виступів. У марксистській політ. концепції можна розрізнити ряд положень, сформульованих Енгельсом (28 листопада 1820, м. Бармен, нині Вупперталь, Німеччина -- 5 серпня 1895, Лондон -- німецький підприємець, політичний діяч, філософ, історик, публіцист). Він вперше систематично виклав основи історичного матеріалізму (термін вжито у 1892 p.). Висунув думку про походження і еволюцію класів у суспільстві. Суттєвими елементами держави, не погоджуючись з Марксом, вважав територіальний поділ, публічну владу, податки, відчуження від суспільства. Суть державної влади,на думку Енгельса, - це класове панування[5. Ст 15 - 17]. А Маркс вважав, що вирішальна роль класової боротьби в історичному процесі, що пролетаріат має виконати месіанське призначення - ліквідувати експлуатацію пролетаріату, здійснити соціальну революцію, остаточно ліквідувати класи (визначення яких він так і не дав). [1 ст 24-27]
2. Специфіка життєвої долі Леніна та Сталіна
Ленін представник послідовник вчення Маркса і Енгельса дещо уособив їх праці. Як політик був послідовним супротивником такого політичного інституту суспільства як демократія, яку він називав "буржуазна демократія". Замість принципу демократії він висунув тезу про "демократичний централізм" та "диктатуру пролетаріату", яка на думку критиків комунізму, була евфемізмом диктатури партії більшовиків[2 ст 5-6]. Ленін жив у відсталій, аграрній, напівфеодальній країні, де пролетаріат складав меншість населення. Маркс писав про індустріальну Англію. Відповідно, готових відповідей на ті питання, що постали перед Леніним, у „Маніфесті комуністичної партії " не було. Марксисти-догматики зробили з цього висновок, що пролетарська революція у Росії неможлива, треба чекати, поки країна наздожене Захід, стане нормальною капіталістичною країною. Проте практика показувала, и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.