На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Судово бухгалтерська експертиза

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 24.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


    МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

    ІНСТИТУТ  ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ  
 
 

    Кафедра обліку та аналізу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    КОНТРОЛЬНА  РОБОТА
    з дисципліни “Судово-бухгалтерська експертиза”
    Варіант № 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Виконала:
                                                                                                студ. груп ЕОАз - 11
                                                                                                     Ільницька І.В.
                                                                                                            Перевірив:
                                                                                                    к.е.н, доц. Чубай В.М. 

Львів 2011 р.
Завдання
Теоретичні питання
  Предмет і об’єкт судово-бухгалтерської експертизи
  Завдання та методика судово-бухгалтерської експертизи матеріалів
  Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи обліку матеріалів
  Права судового експерта-бухгалтера
 
Тести
1. Термін проведення експертизи призначеної за постановою прокурора чи слідчого, не має перевищувати?
  а) десяти днів;
  б) двадцяти днів;
  в) одного місяця;
  г) трьох  місяців.
2. Які  з наведених нижче порушень  характерні для операцій з  виробництва та реалізації продукції?
  а) випуск та реалізація не облікованої продукції;
  б) необґрунтоване списання канцтоварів;
  в) необґрунтоване списання коштів з поточного рахунку;
  г) нестача  та псування ТМЦ на виробництві;
  д) немає  правильної відповіді.
3. Які  обов’язки покладаються на експерта?
  а) прийняти до виконання доручену йому експертизу;
  б) заявити  самовідвід за наявності передбачених законом обставин;
  в) самостійно збирати матеріали для подальшого дослідження;
  г) залучати своїх колег для отримання  фотографічної інформації по справі;
  д) все  вищенаведене. 

Ситуаційне  завдання
1. До  державної експертної установи  для проведення судово-бухгалтерської експертизи надійшли матеріали кримінальної справи № 0012371 при постанові слідчого відділу податкової міліції ДПА в м. Києві Іванова Т.Г., в якій на вирішення експертизи поставлені такі питання:
  Чи є доцільним та економічно обґрунтованим укладення ВАТ «Фантом» договору № 171 від 07.10.2009р. з ТзОВ «Міраж»?
  Хто з посадових осіб ВАТ «Фантом» та в якій мірі є відповідальним за проведення господарських операцій з ТзОВ «Міраж»?
  Чи підтверджуються документально висновки податкових інспекторів (акт перевірки № 31/6-09 від 28.01.2010р.) щодо донарахування ВАТ «Фантом» податку на прибуток в сумі 60 тис. грн.. за 2009р.?
Завдання:
  Визначити, які з питань відносяться до компетенції судового експерта-бухгалтера. Пояснити чому
  За питаннями, поставленими у межах компетенції судового експерта-бухгалтера, визначити, які об’єкти необхідно дослідити.
 
 
 

        ЗМІСТ
ВСТУП
  1. ТЕОРЕТИЧНА  ЧАСТИНА
  1.1. Предмет  і об’єкт судово-бухгалтерської  експертизи
  1.2. Завдання та методика судово-бухгалтерської експертизи матеріалів
  1.3. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи обліку матеріалів
  1.4. Права судового експерта-бухгалтера
  1.5. Тести
  2. ПРАКТИЧНА  ЧАСТИНА
  2.1. Ситуаційне  завдання 1
  2.2. Ситуаційне  завдання 2
ВИСНОВОК
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

  ВСТУП
     В умовах становлення ринкової економіки поняття «економічна злочинність» стало одним з центральних кримінологічних понять. Як свідчать статистичні дані та матеріали перевірок державних органів контролю, останнім часом спостерігається значне зростання кількості злочинів у підприємницькій сфері. Отже, боротьбу зі злочинами в економічній сфері необхідно посилити, а її результативність буде залежати від наявності та обґрунтованості методик здійснення економічного контролю та судово-бухгалтерської експертизи.
     Метою написання даної контрольної роботи є закріплення теоретичних знання та сформованих практичних навичок поглибленої перевірки правильності оформлення документів, співставлення даних бухгалтерських регістрів з даними первинних документів, відповідності оформлення господарських і фінансових операцій вимогам чинного законодавства.
     Основні завдання які ставляться при написанні контрольної роботи:
  засвоїти теоретичні положення, порядок організації і проведення судово-бухгалтерської експертизи;
  опанувати методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи;
  ознайомитися з роботою судово бухгалтерського експерта;
  виконати практичні завдання з проведення судово-бухгалтерської експертизи.
      Контрольна  робота складається з теоретичної  та практичної частини. Теоретична частина  передбачає розкриття чотирьох теоретичних питань, з яких перше стосується предмета та об’єкта судово-бухгалтерської експертизи; друге присвячене розгляду завдання та методики судово-бухгалтерської експертизи матеріалів; в третьому описуються джерела інформації необхідних для проведення судово-бухгалтерської експертизи  матеріалів і в останньому наводиться перелік прав експерта бухгалтера. Також в цій частині необхідно дати відповідь на три тестові запитання, що стосуються дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза».
      Практична частина передбачає розв’язання  двох ситуаційного завдань, виконання  яких дає уявлення про діяльність судово-бухгалтерського експерта.
 

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. Предмет і об’єкт судово-бухгалтерської експертизи
     Визначення  загального поняття предмета судово-бухгалтерської експертизи обумовлено знаннями в галузі бухгалтерського обліку, потрібними для розв’язання питань, які виникають у судово-слідчій практиці. У кожному конкретному випадку використовується не вся сукупність бухгалтерських знань, а лише ті з них, що необхідні для відповіді на поставлені запитання. При цьому бухгалтер повинен мати необхідну кваліфікацію і бути компетентним у своїй спеціальності.
     Визначаючи  предмет судово-бухгалтерської експертизи, слід врахувати, що сутність предмету судово-бухгалтерської експертизи як об'єкту дослідження науковців відрізняється від змісту та предмету судово-бухгалтерської експертизи, яка проводиться за конкретною справою, тобто судово-бухгалтерської експертизи як практичної діяльності. У першому випадку предмет експертизи визначається питаннями, які належать до компетенції експерта-бухгалтера взагалі та визначають можливості даного виду експертизи. В практичній діяльності предмет експертизи визначається питаннями слідчого або суду, поставленими експерту-бухгалтеру за конкретною справою, які не повинні виходити за межі його компетенції. Поняття "предмет судово-бухгалтерської експертизи" за конкретною справою має вирішальне значення для практичної експертної діяльності, а саме, для вибору експерта-бухгалтера та визначення його повноважень при проведенні експертизи.  Предметом судово-бухгалтерської експертизи слід уважати відображення фінансово-господарської діяльності підприємства у відповідних документах. Отже, предметом судово-бухгалтерської експертизи є бухгалтерські проведення, які відбивають фінансово-господарську діяльність і є її частиною.
   Проте необхідно розрізняти поняття судово-бухгалтерської експертизи як дослідження явищ господарської  діяльності і предмета судово-бухгалтерської експертизи, яка проводиться у конкретній справі.
   У свою чергу, в межах поставлених  слідчим або судом питань, предмет  судово-бухгалтерської експертизи конкретизується  об'єктами та завданнями дослідження експерта при розслідуванні або розгляді кримінальної чи цивільної справи. Крім того, об'єкти визначають параметри дослідження експерта-бухгалтера. До об'єктів судово-бухгалтерської експертизи належать джерела даних про операції та явища, фактичні обставини яких необхідно встановити в процесі проведення судово-бухгалтерської експертизи для прийняття об'єктивного рішення за справою, що розслідується.
   Об'єктами судово-бухгалтерської експертизи документи, перелік яких наводиться у постанові про призначення судово-бухгалтерської експертизи та які безпосередньо надані експерту-бухгалтеру для дослідження та складання висновку. Відповідно до напряму підготовки експерта-бухгалтера та сутності судово-бухгалтерської експертизи, її об'єктами найчастіше є первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська звітність.
   Вказані документи є об'єктом дослідження експерта-бухгалтера у зв'язку з тим, що відображають зміст господарських операцій, що забезпечує реєстрацію останніх у бухгалтерському обліку. Крім того, в процесі управління господарською діяльністю документи є засобом перевірки та аналізу господарських операцій, що відбулися на підприємстві; в кримінальному та цивільному процесах вони виступають джерелами доказів.
     Для проведення судово-бухгалтерської експертизи експерту-бухгалтеру надаються матеріали кримінальної чи цивільної справи. На основі дослідження експерт дає відповіді на поставлені перед ним питання.
     Для проведення судово-бухгалтерської експертизи повинні надаватися всі документи, залучені до справи, оскільки можуть містити відомості, що відносяться до предмету експертизи та поставлених експерту-бухгалтеру питань. Разом з тим, усі документи, що надаються експерту-бухгалтеру повинні містити вихідні дані для експертного дослідження та бути пов'язаними з господарськими операціями, які стали предметом судово-бухгалтерської експертизи. Експерт-бухгалтер повинен досліджувати всі з названих документів, не обмежуючись вивченням лише бухгалтерських документів. Будучи фахівцем в галузі бухгалтерського обліку, господарського контролю, аналізу експерт-бухгалтер повинен розглядати облікові документи у взаємозв'язку з іншими матеріалами справи, які безпосередньо з бухгалтерським обліком можуть бути і не пов'язані. Дослідження всієї сукупності документів, зазначених в постанові про призначення експертизи та наданих документів експерту-бухгалтеру слідчим або судом для дослідження, дасть йому змогу об'єктивно сформулювати судження про певний факт господарської діяльності та скласти обґрунтований висновок. 

     1.2. Завдання та методика  судово-бухгалтерської  експертизи матеріалів
     Як  важливий інструмент захисту інтересів громадян і юридичних осіб, судово-бухгалтерська експертиза виконує цілу низку найважливіших завдань, які визначені Інструкцією «Про призначення і проведення судових експертиз», затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р. за № 53/5 (ст. 110).
     Коло  питань, які стосуються матеріалів висвітлюються в процесі судово-бухгалтерської експертизи матеріалів, визначається її завданнями, а саме:
  установлення документального обґрунтування нестачі або наявності лишків матеріалів, а також розміру завданих матеріальних збитків за відповідний період часу і місце їх здійснювання;
  установлення правильності документального оформлення операцій з приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей;
  визначення і підтвердження розміру матеріальних збитків, завданих посадовими і матеріально відповідальними особами в результаті навмисних корисливих правопорушень;
  установлення відповідності відображення в бухгалтерському обліку операцій з оприбуткування вимогам чинних нормативних актів у бухгалтерському обліку і звітності;
  установлення обґрунтування списання сировини, матеріалів, готової продукції, товарів.
     На  практиці зустрічається досить багато порушень та корисливих зловживань, пов’язаних з розкраданням матеріальних запасів, і основним джерелом інформації, що надається бухгалтеру-експерту при цьому, є матеріали проведених інвентаризацій. Також багато порушень скоюється через необґрунтоване списання нестач матеріалів, неправильне відображення в обліку результатів пересортування матеріальних цінностей.
     Тому  дослідження операцій з матеріальними  запасами є одним з провідних  у експертно-бухгалтерських дослідженнях.
     Основним  джерелом інформації, поданої бухгалтеру-експерту під час розслідування злочинів, пов’язаних із розкраданням матеріальних запасів підприємств, є матеріали проведених інвентаризацій.
     Досліджуючи дані інвентаризації, експерт повинен  з’ясувати, наскільки повно вона проведена, а саме:
     -          чи була присутня під час перевірки матеріально-відповідальна особа, чи був у складі інвентаризаційної комісії фахівець, котрий добре знає особливості зберігання, обліку і використання даного виду запасів;
     -          які виявлені лишки й нестачі цінностей і як вони відображені в бухгалтерському обліку;
     -          чи правильно розрахований збиток від нестач матеріальних запасів тощо.
     Досліджуючи порівняльні відомості, експерт-бухгалтер  повинен установити характер розбіжностей між фактичними залишками матеріалів на момент проведення інвентаризації й обліковими даними на цю саму дату. Експерт має також ознайомитися з письмовими вмотивованими поясненнями матеріально-відповідальних осіб про причини виявлених лишків і нестач. За необхідності проведення додаткової інвентаризації про стан і рух матеріальних ресурсів на підприємстві, що перевіряється, експерт мусить проаналізувати дані, що містяться в протоколах допитів свідків і матеріально відповідальних осіб, отримані слідчим. 

     1.3. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи обліку матеріалів
     Розпочинаючи  експертне дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями, експерт-бухгалтер повинен, на сам перед, підібрати необхідні законодавчі, нормативно-правові, інструктивні та довідкові інформаційні джерела, що стосуються даного питання:
  Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV;
  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”;
  План розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291;
  Інструкція про застосування Плану розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом МФУ ві30.11.1999 року № 291:
  Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджену наказом МФУ від 30.10.1998 року № 90;
  Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість затверджену наказом МФУ від 01.07.1997 року № 141;
  Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.1996 року № 116;
  Інструкцію про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей, затверджену наказом МФУ від 16.05.1996 року № 99;
     З метою здійснення повноцінного експертного  дослідження операція з матеріальними  цінностями експерт-бухгалтер повинен  вивчати загальну схему обліку запасів  підприємств.
     Джерелами інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями є нормативно-довідкова та фактографічна інформація.
     Важливим  джерелом інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи обліку матеріальними виступають реєстри  аналітичного і синтетичного обліку за рахунками:
     20 “Виробничі запаси”; 
     22 “Малоцінні і швидкозношувані  предмети” ;
     26 ”Готова продукція”;
     28 “Товари”.
     Також важливим  джерелом інформації для  експертного дослідження операцій з матеріалами є звітність  підприємства про надходження та витрачання товарно-матеріальних цінностей.
     Фактографічної  ін формація для проведення судово-бухгатерської  експертизи операції з товарно-матеріальних цінностями міститься також в  актах ревізій та перевірок, складення  відповідними контролюючими органами, висновки інших експертиз (біологічної, хімічної, товарознавчої, екологічної , технологічної) та матеріалах правоохоронних органів щодо розслідування справи.
     Основними джерелами інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи обліку матеріалів є:
  Порівняльні відомості результатів інвентаризації;
  Контракти на постанову матеріальних цінностей;
  Договори про матеріальну відповідальність;
  Первинні документи з надходження матеріальних цінностей:
   товарно-транспортні накладні;
   акти на оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;
  комерційні акти;
  щоденники реєстри, путівки, на вивезення продукції з поля;
  документація про витрати товарно-матеріальних цінностей:
  акти на списання добрив, отрутохімікатів і гербіцидів;
  акти на списання будівельних матеріалів;
  акти на сортування і сушіння продукції рослинництва;
  акти на списання сировини і матеріалів.
     В окремих випадках доцільно використовувати  висновки спеціальних судових експертиз, зокрема, технологічної. При дослідженні  обґрунтованості застосування норм природних витрат необхідно враховувати період року, термін придатності і умови зберігання товароно-матеріальних цінностей. Додатково необхідно використати методичні прийоми контрольного зіставлення залишків та відновлення кількісного-сумарного обліку матеріалів.
     Практика  проведення судово-бухгалтерської експертизи з матеріальними цінностями свідчить про складність, багатогранність  і значну трудоємкість процедур експертного  дослідження.  

      1.4. Права судового експерта-бухгалтера
     Відповідно  до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання у певній галузі. Фахівці спеціалізованих державних установ і відомчих служб, що проводять судові експертизи, повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку та атестацію як судові експерти певної спеціалізації.
     До  виконання обов’язків судового експерта не можуть залучатися особи, визнані  в установленому законом порядку  недієздатними, а також ті, хто  має судимість.
     Експерт бухгалтер — це висококваліфікований спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю господарської діяльності, обов’язком якого є дослідження правильності віддзеркалення господарської діяльності підприємства в документах бухгалтерського обліку під час розслідування та розгляду кримінальних і цивільних справ.
     Закон України «Про судову експертизу» (ст.13) і КПК (ст.77) надають судовому експерту певні права. Зокрема, незалежно  від виду судочинства експерт має право:
   знайомитися з матеріалами справи, які стосуються експертизи;
   порушувати клопотання перед слідчим (судом) про надання додаткових та нових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених запитань;
   з дозволу особи або органу, які призначили експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих і судових дій, порушувати клопотання, що стосуються проведення експертизи, та ставити запитання особам, яких допитують;
   указувати у висновку експертизи на факти, які мають значення для справи, щодо яких йому не було поставлено запитань;
   у разі незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок експертизи;
   викладати письмово відповіді на запитання, які ставляться перед ним під час допиту;
   оскаржувати в установленому порядку дії та рішення особи або органу, які призначили експертизу, що порушують права експерта або порядок проведення експертизи.
     За  допомогою експертів-бухгалтерів  досліджуються ті операції, в яких фіксуються лише окремі сторони фінансово-господарської  діяльності. Ураховуючи межі компетенції  експерта-бухгалтера, перед ним не мають бути поставлені запитання, які потребують:
     -          аналізу всіх результатів господарської діяльності, економічної обґрунтованості проведених господарських операцій, порядку організації фінансування, використання оборотних коштів, оцінки діяльності фінансових органів та банків;
     -          визначення доцільності проведення господарських операцій;
     -          установлення винних осіб;
     -          правової оцінки дій посадових осіб.
      Скарги  на дії і рішення органів дізнання або слідчого експерт може направити  прокурору. Чинне законодавство надає прокурору три доби для розгляду скарги і відповіді експерту. У разі відхилення скарги експерта у відповіді мають бути чітко сформульовані причини, згідно з якими її визнають безпідставною. Скарга на рішення і дії прокурора подається вищому органу прокуратури.
      За  допущені порушення під час проведення експертизи, що не призвели до кримінальної чи адміністративної відповідальності, штатний співробітник експертної установи може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, а позаштатний  — звільнений з посади позаштатного експерта.
     Експерт бухгалтер не повинен давати висновки з питань, що виходять за межі його компетенції. У таких випадках, а також, коли недосить наданих йому даних, експерт має в письмовій формі повідомити слідчого або суд про неможливість зробити висновок. 

     1.5. Тести
1. Термін  проведення експертизи призначеної  за постановою прокурора чи  слідчого, не має перевищувати?
     а) десяти днів;
     б) двадцяти днів;
     в) одного місяця;
     г) трьох місяців.
2. Які  з наведених нижче порушень  характерні для операцій з виробництва та реалізації продукції?
     а) випуск та реалізація не облікованої  продукції;
     б) необґрунтоване списання канцтоварів;
     в) необґрунтоване списання коштів з поточного  рахунку;
     г) нестача та псування ТМЦ на виробництві;
     д) немає правильної відповіді.
3. Які  обов’язки покладаються на експерта?
     а) прийняти до виконання доручену йому експертизу;
     б) заявити самовідвід за наявності  передбачених законом обставин;
     в) самостійно збирати матеріали для  подальшого дослідження;
     г) залучати своїх колег для отримання фотографічної інформації по справі;
     д) все вищенаведене.
 

      2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
     2.1. Ситуаційне завдання
      1. Відповідно Закону України «Про судову експертизу» судово- бухгалтерський експерт не повинен: визначати доцільності проведення господарських операцій, в даному випадку з ТзОВ «Міраж»; проводити правову оцінку дій посадових осіб, оскільки це не входить до його обов’язків.
     2. Перевірку підприємства щодо  повноти та правильності сплати  податку на прибуток податковий  інспектор зазвичай починає з:
  аналізу декларації з цього податку за період перевірки, а якщо подавались уточнюючі розрахунки до декларацій, то зі встановлення причини їх подання;
  визначення рівня податкової віддачі, аналізу цього показника в динаміці та порівняння його із середнім рівнем податкової віддачі по галузі, у якій здійснює свою діяльність підприємство. Це дозволяє зробити висновок щодо рівня сплати податку на прибуток та ймовірності застосування підприємством схем мінімізації цього податку;
  з’ясування причини виникнення збитків (якщо вони є);
  дослідження правомірності користування пільгами з податку на прибуток.
     Після проведення вищезазначеного попереднього аналізу податковий інспектор перевіряє  правильність визначення податкових зобов’язань  з податку на прибуток, тобто правильність відображення в деклараціях валових доходів, валових витрат, амортизації, збитків минулих періодів тощо.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.