На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Разработка нового туристического маршрута с целью управления спросом и предложением на туристическом предприятии

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


    Введення
    Туризм, як соціально-економічне явище, поєднує  в собі ринкові аспекти економічних  зв'язків і соціально орієнтовані  цілі розвитку суспільства. У сучасних умовах туризм перетворився на один з  провідних секторів світового господарства. У багатьох країнах світу він є високоприбутковою і найбільш динамічною галуззю економіки. Туризм служить інтересам людини, суспільства в цілому і є джерелом доходів як на мікро -, так і на макроекономічному рівнях.
    Туристична  галузь набуває дедалі більшого значення і для розвитку Донецького регіону. В даний час дослідження туристичних маршрутів по Донецькій області актуально тим, що країна готується до проведення такого важливого заходу, як Євро 2012. Тому й увага придiляэться маркетинговим дослідженням туристичного ринку і створенню эксклюзивних маршрутів. Проблеми вивчення туристичного ринку і факторів, які на нього впливають, викликали необхідність адаптації і трансформації основних концепцій маркетингу в туристичну галузь, вивчення особливостей формування туристичного попиту та пропозиції, вплив розвитку туризму на економічну ситуацію держави, зумовили вибір теми даної роботи.
    Мета і завдання курсової роботи- вивчення iснуючих туристичних маршрутів,  попит на них, розробка нового туристичного маршруту по Донецькій області до Євро 2012.
    У процесі дослідження поставлені такі завдання теоретичного та практичного  характеру:
    1) провести аналіз туристичного ринку, і пропонованих турів по Донецькій області;
    2) встановити вплив попиту та пропозиції на діяльність даного ринку;
    3) створити новий маршрут, і його маркетингову стратегію. 
 
 

    Роздiл 1
    Теоритичнi основи управлiння попитом iпропозицiэю в туризмi
    1.1. Особливості попиту та пропозиції
    Попит та пропозиція — економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиція в якості універсальних характеристик ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар. При цьому попит — представлена на ринку потреба в товарах, а пропозиція — кількість товару, який є на ринку або може бути доставлений на нього. Висновок моделі про урівноваження добре відповідає поведінці великого числа ринків та вважається важливим економічним законом.[ 3, с.84]
    Вперше  термін «попит та пропозиція» використав Джеймс Денем-Стюарт у своїй праці «Принципи політичної економії», що була опублікована у 1767 році. Цей термін також був застосований такими видатними економістами-класиками як Адам Сміт та Давид Рікардо у своїх працях «Причини багатства народів» та «Принципи політичної економії та оподаткування», відповідно. В 1870-тих роках модель істотно розвинув та популяризовав Альфред Маршал в своїй праці «Принципи економіки».
    Попит — це запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштів, що призначені для цієї покупки. Попит відображає, з одного боку, потребу покупця в деяких товарах або послугах, бажання придбати ці товари або послуги в певній кількості і, з іншого боку, можливість сплатити за покупку по цінах, що знаходяться в межах «доступного» діапазону.
    Разом з цими узагальненими визначеннями попит характеризується рядом властивостей і кількісних параметрів, з яких перш за все слід виділити об'єм або величину попиту. З позицій кількісного виміру попит на товар, розуміється як об'єм попиту, означає кількість даного товару, яку покупці (споживачі) бажають, готові і мають грошову можливість придбати за деякий період за певними цінами. Іншими словами — попит як об'ємний показник характеризує кількість продукту, яку покупці здатні, мають намір, будуть, купувати по різних можливих цінах.
Закон попиту
    Закон попиту — величина (об'єм) попиту зменшується у міру збільшення ціни товару. Математично це означає, що між величиною попиту і ціною існує обернено пропорційна залежність .
    Природа закону попиту не складна. Якщо у покупця  є певна сума грошей на придбання даного товару, то він зможе купити тим менше товару, що більша ціна і навпаки. Звичайно, реальна картина набагато складніша, оскільки покупець може залучити додаткові кошти, придбати замість даного товару інший — товар субститут. Але в цілому закон попиту відображає головну тенденцію — згортання об'єму закупівель зі зростанням цін на товар в умовах, коли грошові можливості покупця обмежені певною межею.
Еластичність  попиту
    Еластичність  попиту — це показник, що виражає коливання сукупного попиту, викликані пониженням цін на товари і послуги. Еластичним називається попит, що сформувався за умови, що зміна його об'єму (у %) перевищує відсотковий вираз зниження цін: Ed>1.
    Якщо  показники падіння цін і збільшення попиту виражені у відсотках, рівні, тобто зростання об'єму попиту лише компенсує зниження рівня цін, то еластичність попиту рівна одиниці: Ed=1.
    У разі, коли ступінь пониження цін  перевищує показник попиту на товари і послуги, попит нееластичний: Ed<1. Отже, еластичність попиту - показник ступеня чутливості (реакції) споживачів до змін ціни товару.
    Еластичність  попиту може бути пов'язана не тільки із зміною ціни на товар, але і зі зміною доходу споживачів. Тому розрізняють еластичність попиту за ціною та еластичність попиту по доходах. Є і попит з одиничною еластичністю. Це ситуація, за якої і дохід, і величина попиту змінюються на однаковий відсоток, отже загальний дохід залишається постійним у міру зміни ціни.
    Реакція споживачів на зміну ціни товару може бути сильною, слабкою, нейтральною. Кожен з них породжує відповідний попит: еластичний, нееластичний, одиничний. Можливі варіанти, коли попит виявляється абсолютно еластичним або абсолютно нееластичним.
    Еластичність  попиту вимірюється кількісно через  коефіцієнт еластичності за формулою:

  K— коефіцієнт еластичності попиту
  Q — відсоток зміни кількості продажів
  P — відсоток зміни ціни
    Як  правило, існують товари з різною еластичністю за ціною. Зокрема, хліб та сіль є прикладами нееластичного попиту. Підвищення або зниження на них цін в цілому не впливає на кількість їхнього споживання.
    Знання  ступеня еластичності попиту на товар має велике практичне значення. Так, наприклад, продавці товару з високою еластичністю попиту можуть піти на зниження ціни з метою різко збільшити об'єм продажів і отримати прибуток більший, ніж якби ціна товару була вища.
    Для товарів з низькою еластичністю попиту подібна цінова практика неприйнятна — при зниженні ціни об'єм продажів зміниться слабо і не компенсує упущену вигоду.
    За  наявності великої кількості  продавців попит на будь-який товар  буде еластичним, бо навіть незначне підвищення ціни одним з конкурентів примусить споживачів звертатись за покупкою до інших продавців, що пропонують цей же товар дешевше. 
 
 

Крива попиту

    Графік попиту (Крива попиту) відношення між ринковою ціною товару і грошовим виразом попиту на неї.(Рис 1.1) Крива попиту показує вірогідну кількість товару, який вдається продати за певний час та за певною ціною. Що еластичніший попит, то вища ціна може бути встановлена на товар.  

* Р це ціна, це кількість.
Рис.1.1 Крива попиту
    Еластичність попиту це реакція ринку на відсутність товару, можливість його заміни, ціну конкурентів, пониження цін, небажання покупців міняти свої споживчі звички і шукати дешевші товари, підвищення якості товарів, природне зростання інфляції і на інші чинники.
    Всіх виробників (продавців) на ринку об'єднує пропозиція: при низькій ціні продавець запропонує менше товару або може його притримати; при високій запропонувати більше товару; при дуже високій спробує максимально збільшити виробництво. Так утворюється ціна пропозиції гранично мінімальна ціна, за якої продавці готові реалізовувати свої товар 
 
 
 

Пропозиція
    Пропозиція характеризує можливість і бажання продавця (виробника) пропонувати свої товари для реалізації на ринку за певними цінами. Таке визначення змальовує пропозицію і відображає її суть з якісного боку. У кількісному плані пропозиція характеризується своєю величиною та об'ємом. Об'єм, величина пропозиції це кількість продукту (товару, послуг), яку продавець (виробник) бажає, може і здатний згідно з наявністю або продуктивними можливостями запропонувати для продажу на ринку протягом деякого періоду часу за певної ціни.
    Як і об'єм попиту, величина пропозиції залежить не тільки від ціни, але і від ряду нецінових чинників, включаючи виробничі можливості (див. Крива виробничих можливостей), стан технології, ресурсне забезпечення, рівень цін на інші товари, інфляційні очікування.
Закон пропозиції
    Закон пропозиції при інших незмінних чинниках величина (об'єм) пропозиції збільшується у міру збільшення ціни на товар.
    Зростання величини пропозиції товару при збільшенні його ціни обумовлене в загальному випадку тією обставиною, що при незмінних витратах на одиницю товару із збільшенням ціни росте прибуток і виробникові (продавцеві) стає вигідним продати більше товару. Реальна картина на ринку складніше за цю просту схему, але виражена у ній тенденція має місце.
Еластичність пропозиції
    Еластичність пропозиції показник, що відтворює зміни сукупної пропозиції, які відбуваються у зв'язку зі зростанням цін. У випадку, коли збільшення пропозиції перевершує зростання цін, останнє характеризується як еластичне (еластичність пропозиції більше одиниці — E>1). Якщо приріст пропозиції дорівнює приросту цін, пропозиція називається одиничною, а показник еластичності дорівнює одиниці (E=1). Коли приріст пропозиції менше приросту цін, формується так звана нееластична пропозиція (еластичність пропозиції менше одиниці — E<1). Таким чином, еластичність пропозиції характеризує чутливість (реакція) пропозиції товарів на зміни їхніх цін.
    Еластичність пропозиції обчислюється через коефіцієнт еластичності пропозиції за формулою:

  Km- коефіцієнт еластичності пропозиції
  G — відсоток зміни кількості пропонованого товару
  F — відсоток зміни ціни
    Еластичність  пропозиції залежить від таких чинників, як особливість виробничого процесу, час виготовлення продукту і особливість його до тривалого зберігання. Особливості виробничого процесу дозволяють виробникові розширити виробництво товару при підвищенні ціни, а при пониженні його ціни переходить на випуск іншої продукції. Пропозиція такого товару є еластичною.
    Еластичність  пропозиції залежить і від часового чинника, коли виробник не в змозі швидко реагувати на зміни ціни, оскільки для додаткового виробництва товару необхідний значний час. Наприклад, збільшити виробництво автомобілів за тиждень практично неможливо, хоча ціна на них може зрости в багато разів. У таких випадках пропозиція є нееластичною. Для товару, який не може зберігається тривалий час (наприклад, продукти, що швидко псуються), еластичність пропозиції буде низькою.
    Багато  економістів виділяють такі фактори, що змінюють пропозицію:
  Зміни в собівартості виробництва за рахунок цін на ресурси, зміни податків і дотацій, досягнень науки і техніки, нових технологій. Зниження собівартості дозволяє виробникові доставити на ринок більше товарів. Зростання собівартості призводить до протилежного результату — пропозиція знижується.
  Зміни цін на інші товари, зокрема на товари субститути.
  Індивідуальні смаки споживачів.
  Перспективні очікування виробників. При прогнозах щодо зростання цін в майбутньому виробники можуть скоротити пропозицію, щоб незабаром продати товар за вищою ціною, і навпаки, очікування падіння цін змушує виробників позбавитись товару якнайскоріше, щоб не зазнати збитків в майбутньому.
  Кількість товаровиробників безпосередньо впливає на пропозицію, оскільки чим більше постачальників товарів, тим вище пропозиція і навпаки, при зменшенні числа виробників різко скорочується пропозиція.
Крива пропозиції 

Графік пропозиції (крива пропозиції) показує співвідношення між ринковими цінами і кількістю товарів, які виробники бажають запропонувати.(Рис 1.2) 


*Р — це ціна, Q — кількість пропозиції.
Рис. 1.2 Крива пропозиції 

    Основний  чинник, що впливає на рух кривої пропозиції — це витрати виробництва. Як відомо товари, виготовляються фірмами заради прибутку. Наприклад, фірми вирощують пшеницю. Вони вирощують пшениці більше, тому що на даний момент пшеницю вигідно продати, ніж іншу культуру. І навпаки.
    Основний  чинник, що впливає на рух кривої пропозиції — це технічний прогрес. Новий посівний матеріал, більш ефективніший трактор, краща комп'ютерна програма сівозміни — все це дозволяє фермерові понизити витрати виробництва і змінити пропозицію свого товару. Виробничі витрати — ключовий елемент довготривалої дії на «криву пропозиції».
Ціна  та поведінка ринку. Рівноважна ціна
 

 Рис  1.3 Рівноважна ціна 

    Конкретні параметри операцій залежать не тільки від співвідношення сил суб'єктів  даного ринку, але і від багатьох інших чинників, наприклад, від рівня  інформованості учасників або ступені залученості в ринкові відносини .
Такі  ситуації типові для ринків країн  з перехідною економікою, або відчутною ринковою владою, що дозволяє проводити дискримінацію покупця. Збіг цін і об'ємів попиту і пропозиції, що досягається при цьому, навряд чи можна назвати стійким, оскільки принаймні в однієї з сторін операції тут в наявності стимул змінити положення, що утворилося.
    Такий стан ринку можливий коли його кон'юнктура  характеризується на графіці точкою Е (рівновага), що лежить на перетині кривих попиту і пропозиції. Тоді при даній кількості товару Q* максимальна ціна, за якої можуть собі дозволити придбати його покупці (ціна попиту PD), співпаде з ціною, мінімально прийнятною для продавців (ціна пропозиції PS), що і означатиме встановлення на даному ринку єдиної стійкої рівноважної ціни P*, за якої і продаватиметься й купуватиметься рівноважна кількість товару Q*. У аналітичному вигляді, використовуючи зворотні функції попиту і пропозиції, це можна записати так:

    Важливо відзначити, що при цьому ні у  тієї, ні у іншої сторони не буде бажання змінити дану ситуацію: спад цін нижче рівноважної стане невигідно не тільки продавцям, але і покупцям, оскільки скоротить кількість пропонованого товару, а зростання ціни вище за рівноважний рівень не влаштує ні покупців, ні продавців, оскільки зменшить об'єм товару, що є об'єктом купівлі. Виходить, що при вказаних відхиленнях ціни від рівноважного значення в самій ринковій системі виникнуть сили, що повертатимуть її до первинного стану.
Переміщення кривої попиту

Рис 1.4 Переміщення попиту  

    Переміщення попиту —змінює ціну та кількість товару 
D1 —стара крива попиту 
D2 —нова рива попиту 
S — крива пропозиції .(Рис.1.4)

    Як  вже вказувалося, на попит впливає  і ряд нецінових факторів, багато яких отримують ефект за досить довгий час порівняно з часом встановлення рівноваги. Коли число людей, що бажають придбати будь-який товар зростає, кількість товару, який буде проданий за тією ж самою ціною прагнутиме зрости. Збільшення попиту через нецінові фактори може бути представлена графічно як переміщення кривої попиту вправо, що вказує на більший попит для кожної ціни, на зображення від початкової кривої D1 до нової кривої D2. Цей процес піднімить рівноважну ціну з P1 до P2 та рівноважну кількість товару на ринку з Q1 до Q2. У цій ситуації ми говоримо, що мало місце зростання попиту, який викликав розширення постачання.
    З іншого боку, якщо попит зменшується, трапляється протилежний результат. Якщо початкова крива попиту D2, а  потім зменшується до D1, ціна зменшиться, і необхідна кількість товару також зменшиться — викликається скорочення в постачанні. Відмітьте, що це виключно ефект змін у попиті. Кількість, що забезпечується за кожною ціною, така ж сама як і до переміщення попиту. Причина зміни ціни в тому, що рівноважна кількість і ціна змінюється, якщо змінюється попит.
Переміщення кривої пропозиції

Рис 1.5 Переміщення пропозиції 

Переміщення пропозиції — також змінює ціну та кількість товару 
D крива попиту 
S1 і S2 — стара і нова криві пропозиції. (Рис 1.5)

    Коли  витрати постачальників змінюються через чинники вказані вище, переміщується  крива пропозиції. Наприклад, при  покращенні засобів виробництва, виробники будуть готові забезпечувати більше товару за кожною ціною і це переміщає криву постачання S1 управо, до кривої S2 — зростання пропозиції. Це збільшення пропозиції примушує рівноважну ціну зменшитися з P1 до P2, при цьому рівноважна кількість зростає з Q1 до Q2, оскільки кількість, яка може бути продана, збільшується за новими нижчими цінами. Відмітьте, що у разі переміщення кривої постачання, рівноважна ціна і кількість рухаються у протилежних напрямках.
    З іншого боку, якщо пропозиція зменшення, наприклад через виснажування родовищ сировини, трапляється протилежна ситуація. Якщо крива постачання спочатку була S2, а потім переміщається до S1, рівноважна ціна зросте, а кількість зменшиться.  

    1.2. Специфiка складання туристичного маршруту
    Маршрут екскурсії представляє собою  найбільш зручний шлях проходження  екскурсійної групи, що сприяє розкриттю  теми. Він будується в залежності від найбільш правильної для даної  екскурсії послідовності огляду об'єктів, наявності майданчиків  для розташування групи, необхідності забезпечення безпеки екскурсантів. Одне із завдань маршруту - сприяти найбільш повному розкриттю теми.
    Основні вимоги, які повинні бути враховані  укладачами маршруту, - це організація  показу об'єктів у логічній послідовності  та забезпечення зорової основи для розкриття теми.
    У практиці екскурсійних установ існують  три варіанти побудови маршрутів: Хронологічний, тематичний і тематико-хронологічний.
    Прикладом хронологічного побудови маршруту можуть служити екскурсії, присвячені життю і діяльності видатних людей.
    За  тематичним принципом побудовані екскурсії, пов'язані з розкриттям певної теми в житті міста .Всі оглядові міські екскурсії побудовані за тематико-хронологічним принципом. Послідовність викладу матеріалу за хронологією в таких екскурсіях дотримується, як правило, тільки при розкритті кожної підтеми.
    Розробка  маршруту - складна багатоступінчаста  процедура, що вимагає досить високої  кваліфікації і є одним з основних елементів технології створення  нової екскурсії. При розробці автобусного маршруту слід керуватися "Правилами дорожнього руху", "Статутом автомобільного транспорту", "Правилами перевезення пасажирів" та іншими відомчими нормативами.[ 2, с.115]
    Об'єкти в залежності від своєї ролі в  екскурсії можуть бути використані  як основні та додаткові.
    Основні об'єкти піддаються більш глибокому  аналізу, на них розкриваються підтеми  екскурсії.
    Показ додаткових об'єктів, як правило, здійснюється при переїздах (переходах) екскурсійної групи і він не займає чільного місця.
    Маршрут будується за принципом найбільш правильній послідовності огляду об'єктів і намічається з урахуванням наступних вимог:
    - Показ об'єктів слід проводити  у певній логічній послідовності,  не допускаючи непотрібних повторних  проїздів по одному і тому  самому ділянці маршруту (вулиці, площі, мосту, шосе), тобто. так званих "петель";
    - Наявність доступності об'єкту (майданчики  для його огляду);
    - Переїзд або перехід між об'єктами  не повинен займати 10-15 хвилин, щоб не було занадто тривалих  пауз у показі та оповіданні;
    - Наявність упорядкованих зупинок, в тому числі санітарних та місць паркування транспортних засобів.
    Рекомендується  до моменту проведення екскурсії  мати кілька варіантів руху групи. Необхідність зміни маршруту в ряді випадків викликається транспортними "пробками", ремонтними роботами на міських магістралях. Все це повинно бути враховано при створенні різних варіантів маршруту.
    Розробка  автобусного маршруту завершується узгодженням і затвердженням  паспорта та схеми маршруту, розрахунку кілометражу і часу використання автотранспорту.
         
1.3. Розроблені туристичні маршрути у Донецькiй областi
    У Донецькій області розроблено безліч туристичних маршрутів, за своєю  спрямованістю вони поділяються  на: тематичні, рекреаційні, релігійні, науково-дослідні і так далі.
    До  існуючих тематичних маршрутах відносяться:
    1) Артемівський завод  шапанскіх вин
    Екскурсія винними підвалами та дегустація ігристих вин, виготовлених за французькою  технологією, нікого не залишить байдужим. Багатокілометрові тунелі уставлені  дубовими підставками, де роками витримують вина в зелених пляшках. Тутешній ексклюзив - червоне напівсолодке шампанське.
    2) "соляне царство  Соледара"
    Спуск в соляну шахту на глибину 300 м. Там  підземні лабіринти, концертну залу і соляне футбольне поле. Стіни, стеля, гноми - все із солі. Повітря в соляних виробках насичене мікрочастинками солі, що піднімає настрій.
    3) Маріуполь через  призму цивілізації
    4) Регіональний ландшафтний  парк "Меотида"
    Так стародавні греки, маючи на увазі  «годувальницю», називали Азовське море. У межах парку понад 60 фрагментів забудов греків і донських козаків. Там протікають шість річок. Дві коси північного узбережжя Азовського моря - Крива і Білосарайська - увійшли до складу парку і разом з бухтами мають статус водно-болотних угідь міжнародного значення. Там рай для пернатих: білих полярних сов, лебедів-шипунів, степових дрохв.
    5) Хомутовський степ
    Колись  тут паслися табуни Війська Донського. Зараз на Приазовській рівнині ковили, конюшина і шавлія. Зранку там співають солов'ї, ближче до обіду парять жайворонки. Усюди видимо-невидимо тушканчиків, ховрахів, їжаків, з хижаків - лисиці, ласки, зустрічаються вовки.
    6) Донецьк туристичний
    Що  стосується екскурсій по Донецьку, то знаючі люди насамперед рекомендують переглянути унікальний парк кованих  фігур. До Євро-2009 театри реконструювати не встигли. «Вони будуть працювати у звичайному режимі».
    7) Великоанадольський  ліс Докучаєвський  зоопарк
    У наявність є і тури релігійної спрямованості:
    
    1) Пам'ятники Святогірського  історико-архітектурного  заповідника
    У програму відвідування століттями намолене землі входить сходження «на  Артема», звідки, як на долоні, проглядається  все Святогір'я. У Святогорському історико-архітектурному заповіднику  представлені експозиції відтворюють  картини з життя ченців і пустельників.
    Важливими для всіх віків є рекреаційний туризм. Не всім по кишені дорогі подорожі, а відпочинок у межах області  за кишені всім. Рекреаційні тури представлені більшістю туристичних фірм, такі як:
    1) До витоків Кальміусу
    Пішохідна прогулянка починається з Нижньо-Кальміуського водосховища, і закінчується біля Ясинуватої біля пам'ятника природи «Витоки Кальміусу».
    2) Навколо Щуровський  блакитних озер
    Протяжність спортивно-екскурсійної частини маршруту 12 кілометрів. Маршрут прокладений  навколо Щуровський озер, по території, що прилягає до Національного природного парку Святі гори.
    У досліджуваному регіоні існує безліч унікальних екскурсійних програм, зі своїми особливостями, тематиками, спрямованості. Маршрути можуть стартувати з різних міст, мати різну протяжність, проходити через абсолютно різні міста, але всі вони мають на увазі за собою одне - показати всю красу Донецького краю.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роздiл 2
    Створення туристичних маршрутiв з урахуванням ситуацii на ринку Донецькоi областi
2.1. Аналіз туристично-рекреаційних ресурсів
    Донецького  регіону
    Донецька  область утворена 2 липня 1932 р. Її площа  становить 26,5 тис. кв. км (4,4% від території  України). Чисельність населення - 5007,9 тис. осіб (10% населення України), у  тому числі міське населення - 4516 тис. осіб (90,2%), сільське - 491,9 тис. осіб (9,8%). Щільність населення - 189 чол. на кв. км. Область знаходиться на південному сході України. На півдні омивається Азовським морем. Межує на заході з Запорізькою та Дніпропетровською областями, на півночі - з Харківською областю, на сході з Луганською і Ростовською областями Росії.[         ]
    Адміністративно ділиться на 18 районів, 51 місто, у тому числі 28 обласного підпорядкування, 134 селища міського типу та 1122 сільських  населених пункти. В області налічується 52 міста, найбільш великі з яких - обласний центр Донецьк, а також Маріуполь, Горлівка, Макіївка, Слов'янськ.
    Донбас - це назва давно знайоме всім жителям колишнього Союзу як місце  видобутку природного вугілля. Головну  свою характеристику регіон не загубив і зараз, додавши, однак, до свого потенціалу чималий спектр промислової та комерційної діяльності. Область володіє майже п'ятою частиною основних промислово-виробничих фондів України, забезпечує близько 20% загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції, займає перші та провідні місця з випуску багатьох видів промислової і сільськогосподарської продукції.
    Незважаючи  на те, що регіон промислово розвинений, і екологічно забруднений (що, загалом, справедливо для обласного центру і великих міст), Донецька обл. має цілий ряд туристичних і курортно-привабливих особливостей. У цьому можна переконатися, провівши аналіз природно-заповідного фонду (табл. 2.1).  
 

      Таблиця 2.1
    Природно-заповідний фонд Донецької області
Категорiя Кiлькiсть  об’эктiв Площа,га
Природный заповiдник 1 3033,2
Національний  природний парк 1 40589
Ботанічний  сад 1 203
Регіональні ландшафтні парки 6 28099,85
Заказники 50 14585,22
Пам'ятки природи 36 599,3
Заповідні урочища 13 803,7
Парк-пам'ятник  садово-паркового мистецтва 1 1,5
 
    Донецький край має величезні можливості для  розвитку туризму: знамениті гідрологічні, геологічні та біологічні пам'ятки природи, багате історичне минуле краю, численні пам'ятки історії та культури, курортні комплекси, десятки унікальних виробництв. Природно-кліматичні ресурси регіону сприяють розвитку екологічного туризму. Тут збереглися екосистеми, які не відчули суттєвого впливу господарської діяльності людини і які можна використовувати в наукових цілях або для естетичної насолоди.  
 
 
 

    2.2. Предумови створення туристичного маршруту
    До  чемпiонату «Євро 2012» готуэться вся краiна.Створюють бiльш швидкiснi лiнii поэднання мiст учасникiв, шляхом вдосконалення залiтранспорту, вiдновлюються стадiони, готуються готелi до прийому великоi кiлькостi гостей, i створюють бiльш новi, цiкавi маршрути, якi можна подивитись мiж матчамиуболiвальникам, не втрачаючи багато часу.
    Але чемпiонат пройде, i все, що втiлимо в життя повинно iснувати й пicля того, як натовпи туристiв покинуть Украiну. Тому треба створити такий маршрут, який би зацiкавив украiнцiв та гостей нашого регiону й пiсля футбольного чемпiонату.
    Проаналiзувавши туристичний потенцiал областi, очевидно, що стежок. По яким цiкаво пройтись дуже багато: i Святогiрськ i Великоанадольськи лiс i Хамутовський степ безпосередньо вартi уваги, але необхiдно врахувати, що за короткий час, цей маршрут повинен вмiстити в собi декiлько об?эктiв,так як вболiвальники прагнуть як умога швидше продивитись максимальну кiлькiсть об?эктiв.
    I саме тому було вибрано маршрут: Донецьк(з оглядовою экскурсiэю мiстом) - Горлiвка(з переглядом музею мiнiатюрноi книги) - Солiдар(опускання на глибину 300м до соляноi шахти) – Артемiвськ(вiдвiдання заводу шампанських вин).
    Цей маршрут цiкавий як для школярiв так і для дорослих, але при відвіданні цього маршруту школярами, у місто Артемівськ не вдасться заглянути,так як особам, що не досягли вісімнадцяти річного віку, вхід на територію винного заводу заборонений.
    Тобто, створвши цей маршрут, ми зацікавимо туристів тим, що поэднаэмо в собі экскурсію по Донецьку, візит до рідкісного музею мініатюрноi книги, лікувальні процедури у соляних шахтах, та насолоду справжнім украiнським вином у тронній залі Артемівського винно гозаводу.  
 

    2.3. Маршрут: Донецьк – Горлівка – Артемівськ - Солідар
    Розробка  нових туристичних маршрутів  важлив не лише для гостей регіону, а й для жителів області. Нові ідеi можуть відкрити з іншого боку давно відомі маршрути. «… экскурсія  маэ величезне значення,- писала Н.К. Крупська,- але не тільки в тих  випадках, коли вони добре підготовлені, та не висловлюються в простому марнуванні часу і просто в розважальній подорожі…»* (Н.К.Крупская. педагогические сочинения в 10-ти томах.М., Изд-во Акад.пед.наук РСФСР, 1959,т 5.стр 77). Тобто підготовка новоi экскурсіі базуэться на вивченні туристичних можливостей міста, бласті, краiни.
    Кожна экскурсія  повинна мати цільову установу. Так як незабаром у нашій краiні відбудеться чемпіонат «Эвро 2012», ми не можемо не скористатися ціэю можливісттю і написати экскурсію для того,щоб урізномнітнитиперебування уболівальників у нашій області.
    Треба враховувати те, що уболівальники  iдуть відпочивати, двитись нові міста, та отримувати задоволення. Тобто  необхідно вибрати масимально цікаві куточки області. Слід вважати й  те, що за мету поставлено переглянути декілька об?эктів за один день. Тобто вони повинні розташовуватись близько один ло одного. Саме тому був вибраний маршрут: Донецьк- Голівка-Солідор-Артемівськ (табл. 2.2).
    Маршрут экскурсіi почнеться з Донецьку (табл. 2.3, додаток1). Тут пройже оглядова экскурсія містом з авто вокзалу «Південний». Плапнуэться проiхати такі об'єкти: парк Щербакова(экскурсовод розповість про парк, покаже малюнки з його мальовничих куточків), потім проiдимо через парк кованих фігур, та Шахтарську площу. Про більшість об'єктів буде розповідати экскурсовод,так як зупинитись. І пройти ними нам не вдастья, також поки автобус буже iхати містом, буде йти розповідь про історію міста, його видвтних діячів.
    Далі  місто Горлівка. Вже під?iжджаючи до міста, почнеться розповідь про його неймовірну історію. Не заплановано экскурсію містом, і тому экскурсоводові доведеться розповідати і показувати малюнки, щоб донести до экскурсантів чим живе містечко. І авжеш, завітаэмо до Музею мініатюрноi книги, аналоги якого э лише в декількох краiнах, та в приватних колекціях.
    Після пізнавальноi экскурсіi у Горлівці треба трохи підкрипитись. Для  цього було обрано этнічне кафе в  Артемівську, воно відносно не дороге, і зацікавить закордонних гостей Украiнською кухнею. У кафе «Брічка» гостинний персонал, сучасний та дуже цікавий інтер?эр, та дуже смачні страви.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.