Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Шкдливфактори та професйн захворювання супермаркету «Фуршет»

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГОБІЗНЕСУ
КАФЕДРА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
 
 
 
 
 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
“Основи охорони праці”: 

Шкідливіфактори та професійні захворювання супермаркету «Фуршет» 
 

Підготувала :
Студентка 4 -15 ФЕМП
Сікало І. О.
Викладач:
Шинкаренко  О. П. 
 

Київ 2011
Зміст
  Вступ
  Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів, професійних захворювань, які характерні для торговельного підприємства.
  Причини виникнення, особливості їх дії на працівників, заходи і засоби щодо прогнозування і профілактики травматизму та професійних захворювань.
  Метод розробки інструкцій з охорони праці для торговельного підприємства.
  Інструкція з охорони праці для старшого адміністратора. (Додаток А,Б,)
  Висновок
  Використана література. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Вступ
     Залежно від виробничих обставин в процесі праці організм людини сприймає комплекс чинників, що можуть позитивно або негативно впливати на стан її здоров‘я та рівень працездатності. Залежно від інтенсивності та часу дії ці чинники можуть бути небезпечними або шкідливими. Небезпечними називаються чинники, здатні при відповідних умовах викликати гостре порушення здоров‘я або загибель організму; шкідливими – чинники, що чинять негативний вплив на працездатність або викликають професійні захворювання і інші професійні наслідки.
     Організм людини може пристосуватися до виробничих умов лише тоді, коли шкідливі або небезпечні чинники не досить активні і їх рівень знаходиться в межах гранично допустимих нормативних значень. Якщо ж шкідливі і небезпечні чинники виробничого середовища досить активні, тоді організм людини не в змозі до них пристосуватися і його нормальнее функціонування порушується, а стан здоров‘я погіршується внаслідок чого виникають виробничі травми або професійні захворювання. Відповідно до Держстандарту 12.0.003-74 'Небезпечні й шкідливівиробничіфактори. Класифікація', шкідливі і небезпечні чинники за дією та природою впливу поділяються на чотири класи: фізичні, хімічні, біологічні й психофізіологічні.
     При правильній організації праці, дотриманні технологічної і трудової дисципліни процес виробничої діяльності відбувається без випадків травматизму, професійних  захворювань та аварій, а при відхиленні від затвердженої технології робіт, порушенні режимів експлуатації обладнання, техніки безпеки та виробничої санітарії можуть виникати ситуації, що спричиняють травмування або  професійні захворювання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів, професійних захворювань, які характерні для торговельного підприємства.
 
 
   Шкідливими  факторами прийнято називати такі чинники життєвого середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання і навіть до смерті як наслідку захворюванняНебезпечними факторами  називають такі чинники життєвого середовища, які призводять до травм, опіків, обморожень, інших пошкоджень організму або окремих його органів і навіть до раптової смерті.
   Хоча  поділ вражаючих факторів на небезпечні та шкідливі досить умовний, бо інколи неможливо віднести який - небудь фактор до тієї чи іншої групи, він ефективно  використовується в охороні праці  для організації розслідування  та обліку нещасних випадків та професійних  захворювань, налагоджування роботи, спрямованої  на розробку заходів і засобів  захисту працівників, профілактику травматизму та захворюваності на виробництві.
    Для торговельного підприємства «Фуршет» характерні такі шкідливі виробничі фактори:
  Постійний контакт працівників з електроприладами: електронні ваги,  комп'ютернатехніка, при не правильній експлуатації яких може виникнути ураження струмом і т.п.
  Підвищений рівень статичної електрики, що виникає через постійну роботу електроприладів.
  Високанасиченість пилом, наприклад борошняним, круп’яним, пилом, що негативно впливає на організм людини.
  Високий рівень механічного шуму від діяльності устаткування, що призводить до погіршення самопочуття працівників та до зниження продуктивності праці.
  Існує технологічна вібрація, яка передається на тіло людини через опорні поверхні тіла.
  Робота працівників з комп'ютерною технікою супроводжується такими шкідливими факторами як акустичний шум; іонізуюче випромінювання; статистична електрика,  може статися електричний «удар»  при дотику; перенапруження зорового аналізатора, що може призвести до зорового дискомфорту.
  Через те, що все устаткування працює на електриці існує ймовірність ураження струмом.
  Накопичувальні травматичні розлади верхніх кінцівок, викликаних постійними повторюваними (часто вимагають зусилля) рухами рук, кистей або зап'ясть при підготовці інгредієнтів їжі (особливо при нарізанні, шатківниці і т. п.)
  Хронічнавтома і біль у попереку і ногах через тривалого стояння
  Проблеми зі спиною, викликані пересуванням важкихвантажів.
  Небезпека словесних образ або фізичного насильства з боку незадоволених клієнтів чи начальників і колег
  Особисті та сімейні проблеми, викликані позмінною роботою, у т. ч. в пізній час, і роботою у загальні вихідні дні
    Професійні хвороби  -  хвороби, що виникли під впливом несприятливих факторів виробничого середовища або внаслідок неправильної організації трудового процесу. Професійні хвороби виникають в результаті дії на організм несприятливих факторів виробничого середовища. Клінічні прояви часто не мають специфічних симптомів, і лише відомості про умовах праці хворої дозволяють встановити приналежність виявленої патології до категорії професійних хвороб. Лише деякі з них характеризуються особливим симптомокомплексом, обумовленим своєрідними рентгенологічними, функціональними, гематологічними і біохімічними змінами.
    Специфікароботи на підприємствахроздрібної торгівлі така, що працівники їх працюють безперервно стоячи, а касири знаходяться в сидячому положенні . У результаті цього з'являються деякі професійні захворювання. Щоб уникнути їх, слід вжити заходів з профілактики цих захворювань.
Для супермаркету «Фуршет» характерні такі професійні захворювання:
     Стомлення - це зниження працездатності, що зумовлене виконанням певної роботи. Об'єктивно процес стомлення проявляється у зниженні продуктивності праці, а суб'єктивно - у відчутті стомлення.Основними ознаками процесу перевтомлення є головний біль, втрата сну (безсоння), втрата апетиту, підвищена дратівливість, послаблення пам'яті, зниження опірності організму.
     Виробнича травма, яка виникла в працівників чи службовців при виконанні роботи на території торговельного підприємства і спричинила порушення цілісності тканини або функції органа чи організму в цілому.
   механічні - від рухомих частин машин, ручного Інструмента, падаючих предметів;
   термічні - від прямого контакту з парою, гарячою рідиною;
   електричні - від контакту з електричним струмом, обриву проводів тощо.
     Вібраційна  хвороба обумовлена тривалою (не менше 3-5 років) дією вібрації в умовах діяльності супермаркету. Вібрації ділять на локальні (від ручних інструментів) і загальні (від верстатів, устаткування, рухомих машин). Патогенез: хронічна мікротравматизація периферичних вегетативних утворень, періваськупярних сплетень з подальшим порушенням кровопостачання, мікроциркуляції, біохімізму і трофіки тканин. Характерні скарги: болі, парестезії, мерзлякуватість кінцівок, напади побіління або синюшності пальців рук при охолоджуванні, зниження сили в руках.
     Захворювання, що викликаються дією неіонізуючих випромінювань. До неіонізуючих випромінювань відносяться електромагнітні випромінювання (ЕМВ) діапазону радіочастот, постійні і змінні магнітні поля (ПМП і ЗМП), електромагнітні поля промислової частоти (ЕМППЧ), електростатичні поля (ЕСП), лазерне випромінювання (ЛВ). Нерідко дії неіонізуючого випромінювання супроводять інші виробничі чинники, сприяючі розвитку захворювання (шум, висока температура, хімічні речовини, емоційно-психічна напруга, світлові спалахи, напруга зору). Клінічна картина. Гостра дія зустрічається в виключно окремих випадках грубого порушення техніки безпеки вулиць, обслуговуючих могутні генератори або лазерні установки. Інтенсивне ЕМВ викликає раніше всього тепловий ефект. Хворі скаржаться на нездужання, біль в кінцівках, м'язову слабкість, підвищення температури тіла, головний біль, почервонінняобличчя, пітливість, спрагу, порушенняс ерцевої діяльності. Можуть спостерігатися діенцефальні розлади у вигляді нападів тахікардії, тремтіння, нападоподібного головного болю, блювоти.
     Розширення  вен. Це захворювання одне з найпоширеніших серед працівників роздрібної торгівлі ,причому частіше хворіють ним жінки. Причина тривала робота стоячи без відпочинку або вроджена слабкість стінок вен. Причиною розширення вен є і надмірна повнота. При тривалій роботі стоячи в прямому положенні серце не забезпечує нормального кровообігу, у зв'язку з чим частина венозної кровіз астоюється в кишенеобразних мішечках вен. При цьому вени розширюються і стають чітковидимими, набухаючи під шкірою у вигляді товстих синіх джгутів.Розширення вен створює відчуття тяжкості в ногах, а при прогресуванні захворювання утворюються виразки на шкірі нижніх кінцівок. Ці виразки дуже важко гояться.
     Перевтома це результат тривалої напруженої роботи, особливо в атмосфері, насиченій тютюновим димом, пилом і випарами, якою є атмосфера в торговому залі. Уникнути втоми і перевтоми, що є наслідком особливостей праці наприклад касира, можна при правильній організації праці та відпочинку, дотримання правил гігієни і т. д. 

2.Причини виникнення, особливості їх дії на працівників, заходи і засоби щодо прогнозування і профілактики травматизму та професійних захворювань. 
 

         У системі профілактики виробничого травматизму й професійних захворюваньмає, бути аналіз причин, що їх зумовлюють та особливий контроль і нагляд за травмонебезпечними ділянками робіт, та параметрами виробничого середовища.
    Успішна профілактика виробничого травматизму  та професійної захворюваності можлива  лише за умови ретельного вивчення причин їх виникнення. Для полегшення цього завдання прийнято поділяти причини  виробничого травматизму і професійної  захворюваності на наступні основні  групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні.
    Для супермаркету « Фуршет» характерні такі основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань:
  Відсутність або неякісне проведення навчання з питань охорони праці;
  Порушення вимог інструкцій, правил, норм, стандартів;
  Невиконання заходів щодо охорони праці; порушення технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних засобів, інструменту;
  Використання устаткування, механізмів та інструменту не за призначенням.
  Недосконалість технологічних процесів;
  Підвищений (вище ГДК) вміст в повітрі робочих зон шкідливих речовин;
  Недостатнє чи нераціональне освітлення;
  Підвищені рівні шуму, вібрації;
  Незадовільні мікрокліматичні умови;
  Наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень;
  Порушення правил особистої гігієни.
  Помилкові дії внаслідок втоми працівника через надмірну важкість і напруженість роботи;
  Монотонність праці;
  Хворобливий стан працівника та клієнтів;
  Необережність;
  Невідповідність психофізіологічних чи антропометричних даних працівника використовуваній техніці чи виконуваній роботі.
    Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму  і професійної захворюваності поділяються  на технічні та організаційні.
У зв’язку  з цими причинами  керівництву потрібно застосувати такі заходи у супермаркеті «Фуршет»:
  Створення комфортного мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря;
  теплоізоляція конструкцій будівлі та технологічного устаткування;
  заміна шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими;
  зниження рівнів шуму та вібрації;
  установлення раціонального освітлення;
  забезпечення необхідного режиму праці та відпочинку, санітарного та побутового обслуговування.
  розроблення та впровадження безпечного устаткування;
  механізація та автоматизація технологічних процесів;
  використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокуючих засобів;
  правильне та зручне розташування органів керування устаткуванням;
  дотримання трудового законодавства, міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці;
  впровадження безпечних методів та наукової організації праці;
  проведення оглядів, лекційної та наочної агітації і пропаганди з питань охорони праці;
  організація планово-попереджувального ремонту устаткування, технічних оглядів та випробувань транспортних та вантажопідіймальних засобів, посудин, що працюють під тиском.
Заходи  щодо запобігання хвороб і захворювань для самих працівників:
  Носити спецвзуття з неслизькими підошвами.
  Перед роботою перевіряти електрообладнання на безпеку. Викликати кваліфікованого електрика для огляду підозрілого устаткування.
  Перевіряти свої предмети праці.
  Дотримуватися гігієни
  Бути уважними з клієнтами
 
  3.Метод  розробки інструкцій  з охорони праці для торговельного підприємства « Фуршет»  

      Інструкція  є нормативним актом,  що містить  обов'язкові для  дотримання  працівниками вимоги з охорони праці при  виконанні ними робіт певного  виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях,  на території підприємства і будівельних  майданчиках або в інших  місцях,  де  за  дорученням  власника  чи уповноваженого  ним  органу (далі  - роботодавець) виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.
     Інструкції поділяються на: інструкції, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці; примірні інструкції; інструкції, що діють на підприємстві.
      Інструкції,   щодіють  на  підприємстві,  належать  до нормативних актів про охорону праці,  чинних у  межах  конкретного підприємства.  Такі інструкції розробляються  на  основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів  про  охорону праці,   примірних інструкцій   та   технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов  виробництва  та  вимог безпеки,  викладених  в  експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання,  що використовується  на данному підприємстві.
      Розробка, узгодження   і  затвердження  інструкцій,  що діють на підприємстві,  здійснюються згідно з  ДНАОП  0.00-8.03-93  "Порядок опрацювання і затвердження  власником нормативних  актів,  що діють на підприємстві" і з  урахуванням вимог Положення  про розробку інструкцій з охорони праці. Інструкції,  що  діють на підприємстві,  розробляються  
відповідно  до  переліку  інструкцій,  який  складається   службою  
охорони праціпідприємства за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів (головного  технолога,  головного  механіка, головного    енергетика,   головного   металурга тощо), служби організації праці та заробітної плати.

      Загальне керівництво  розробкою (переглядом) інструкцій на підприємстві покладається на роботодавця. Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної розробки  (перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями. Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють на підприємстві,  здійснюється   безпосередніми   керівниками   робіт (начальник виробництва,  цеху,  дільниці,  відділу, лабораторії та інших відповідних їм  підрозділів підприємства),   які   несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.
      Перелік необхідних   інструкцій   розробляється  на  підставі затвердженого на підприємстві штатного розпису у  відповідності  з  ДК 003-95 "Державний класифікатор України. Класифікатор професій". Цей перелік,  а також зміни чи доповнення  до  нього в разі зміни назви професії, впровадження нових видів робіт чи професій  затверджуються  роботодавцем  і розсилаються  в усі   структурні підрозділи (служби) підприємства. Вони   затверджуються роботодавцем  і  є обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або при виконанні відповідних робіт на цьому підприємстві. Постійний контроль  за  додержанням працівниками вимог інструкцій покладається на роботодавця.
      Інструкції,  які вводяться в дію на данному підприємстві,  
реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації  (додаток 
А) в порядку, встановленому роботодавцем. Видача  інструкцій  керівникам  структурних підрозділів (служб)   підприємства   провадиться   службою   охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій (додаток А). У кожного керівника структурного  підрозділу (служби)  підприємства повинен постійно  зберігатись комплект  інструкцій, необхідних  у даному  підрозділі  (службі)  для працівників усіх професій і видів робіт даного підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок 

     Виробничі шкідливості - це фактори виробничого  середовища й трудового процесу, які можуть вплинути на організм працюючого. Розрізняють наступні виробничі  шкідливості: фізичні - електромагнітні  поля радіочастот, шум, вібрація, лазерне  випромінювання; хімічні - промислові отрути; біологічні - інфекції, інвазії. Такий підрозділ виробничих шкідливостей ґрунтується на класифікації виробничих факторів, передбаченої ДЕРЖСТАНДАРТ 12.0.003-74 'Небезпечні й шкідливі виробничі фактори. Классификация'.
     У результаті впливу на організм перерахованих вище шкідливостей можливе виникнення захворювань, які називаються професійними. Професійні захворювання можуть бути специфічними й неспецифічними. Перші виникають при дії на організм працюючого факторів виробничого середовища. Багато захворювань можуть бути обумовлені не тільки професійними, але й іншими несприятливими факторами, наприклад, бронхіальна астма в хутровиків і фармацевтів, хронічний бронхіт у робітників, пов'язаних з виробничим пилом, попереково-крижовий радикуліт у робітників, зайнятих важкою фізичною працею. Ці захворювання називають не специфічними.
     Більшу роль у профілактиці професійних захворювань, що виникають у результаті впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, відіграє попередній ( при вступі на роботу) і наступні періодичні медичні огляди 
 
 
 
 
 

Додаток А
 

                              Журнал  
реєстраціїінструкцій з охоронипраці на підприємстві

——————————————————————————————————————————————————————————————————
N |Дата  |Наймену-|Дата  |Код або|Плановий|Посада, пріз-|Підпис
п/п|реєст-|вання   |зат-  |номер  |термін  |вище, ініціа-|особи,
   |рації  |інструк-|верд- |інстру-|перегля-|ли  особи, яка|яка про-
   |      |ції     |ження |кції   |дуінст-|проводила    |водила
   |      |        |інст- |       |рукції  |реєстрацію   |реєст-
   |      |        |рукції|       |        |             |рацію
   |      |        |і вве-|       |        |             |
   |      |        |дення |       |        |             |
   |      |        |її в  |       |        |             |
   |      |        |дію   |       |        |             |
———+——————+————————+——————+———————+————————+—————————————+————————
1 |   2  |    3   |   4  |   5   |   6    |      7      |    8
———+——————+————————+——————+———————+————————+—————————————+————————
   |      |        |      |       |        |             |
——————————————————————————————————————————————————————————————————  

                                             Формат А4 (210 Х 297)  

 

                              Журнал  
облікувидачіінструкцій з охоронипраці на підприємстві

——————————————————————————————————————————————————————————————————
N |Дата  |Код або |Найме- |Підрозділ|Кількість|Посада,  |Підпис
п/п|видачі|номер   |нування|(служба),|виданих  |прізвище,|одержу-
   |      |інструк-|інстру-|якомуви-|примірни-|ініціали |вача
   |      |ції     |кції   |дана  ін- |ків      |одержува-|інструк-
   |      |        |       |струкція |         |чаінст- |ції
   |      |        |       |         |         |рукції   |
———+——————+————————+———————+—————————+—————————+—————————+————————
1 |  2   |    3   |   4   |    5    |    6    |    7    |   8
———+——————+————————+———————+—————————+—————————+—————————+————————
   |      |        |       |         |         |         | 
 
 
 
 
 

Додаток Б
 

__________________________________________________________________  
(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)  

Затверджено 
                                     Наказ _______________________  
                                           (посада роботодавця і

                                     _____________________________  
                                      (найменуванняпідприємства)

                                     ____________________ N ______  
                                     (число, місяць, рік)  

Інструкція  з охоронипраці N ______  

               ___________________________________  
                             (назва)  

 
                   1. Загальні вимоги  безпеки 
1. 1. До роботи адміністратора допускаються особи, навчені даної спеціальності, які пройшли інструктаж з техніки безпеки праці, ознайомлені з «Правилами техніки безпеки і виробничої санітарії для торговельних підприємств» і до «Інструкції про проведення обов'язкових профілактичних медичних обстежень».

1.2. Адміністратор  зобов'язаний дотримуватися необхідні  запобіжні заходи, своєчасно запобігати  помічену небезпеку. 
1.3. При виявленні порушень безпеки праці, здатних викликати нещасний випадок, адміністраторові необхідно повідомити про це директору торговельного підприємства. 
1.4. При нещасному випадку адміністратору слід: 
• надати першу долікарську допомогу потерпілому; 
• викликати лікаря, 
• заявить про те, що трапилося директору. 
1.5. Адміністратору слід виконувати тільки ту роботу, яка входить в його обов'язки. 
1.6. Адміністратор повинен дотримуватися загальні правила пожежної безпеки. 
Небезпечними і шкідливими виробничими факторами для адміністратора є: 
• напруга електричної мережі, 
• недостатня освітленість робочої зони, 
• можливість зараження інфекційними захворюваннями в період епідемій. 
   2. Вимоги безпеки перед початком роботи 
2.1 Підготувати робоче місце, розмістити на столі офісні приладдя, необхідне для роботи. 
2.2 Перевірити освітлення робочого місця. 
2.3 Перевірити справність касового та офісного обладнання (комп'ютер, факс, ксерокс і т.д.) шляхом включення в електромережу, а при несправності приладу звернутися до директора. Не ремонтувати самостійно касовий апарат та офісне обладнання. 
  3. Вимоги безпеки під час роботи 
3.1 Утримувати робоче місце в чистоті, не допускати його захаращення. 
3.2 Не працювати на касовому апараті, обладнанні, пристрій і спосіб експлуатації яких не вивчений. 
3.3 Виконувати тільки ту роботу, по якій пройшов навчання,інструктаж з охорони праці і до якої допущений особою, відповідальною забезпечне виконання робіт. 
 3.2. Не доручати свою роботу ненавченим і стороннім особам. 

3.3. Застосовувати  необхідні для безпечної роботи  справний обладнання, інструмент; використовувати  їх тільки для тих робіт,  для яких вони призначені.
4.Вимоги безпеки після закінчення роботи
5.1 Вимкнути касовий  апарат та офісне обладнання  від мережі. 
5. 2Привести в порядок робоче місце, прибрати офісне приладдя в спеціальну шафу (тумбочку). 
5.3 Повідомити директору салону про всі неполадки і несправності, помічені під час роботи. 
  5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 
6.1. В аварійній обстановці оповістити про небезпеку оточуючих 
людей, доповісти безпосередньому керівникові про те, що трапилося і 
діяти відповідно до плану ліквідації аварій. 
  6.2 Потерпілому при травмуванні, отруєнні і раптовому 
захворюванні повинна бути надана перша (долікарська) допомогу і, при 
необхідності, організована його доставка до закладу охорони здоров'я.
 

____________________________   __________     ____________________  
(посада керівника підрозділу   (особистий     (прізвище, ініціали)  
(організації) - розробника)    підпис)  

Узгоджено:  

Керівник (спеціаліст) служби 
охоронипраціпідприємства     __________   ______________________  
                               (особистий    (прізвище, ініціали)  
підпис)  

Юрисконсульт                   __________   ______________________  
                               (особистий    (прізвище, ініціали)  
підпис)
 
 
 
 

Використані джерела 

  Положення  про розробкуінструкцій з охоронипраці, № 226/2666Держстандарту 12.0.003-74 'Небезпечні й шкідливівиробничіфактори. Класифікація'
  Закону України «Про охоронупраці»
  Інструкціяпро застосуванняперелікупрофесійнихзахворюванняN 68/5259
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.