На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Спвробтництво з Австрєю

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП
      Стабільність  та зростання будь-якої національної економіки світу залежить не лише від результатів її внутрішньої діяльності, а й від її участі в світових економічних відносинах, ступеня її інтеграції у світове господарство.
      Незважаючи на рівень розвитку держав, кожна з них, вирішуючи свої проблеми, вступає в економічні відносини з іншими державами та міжнародними економічними організаціями. Це зумовлюється значною кількістю чинників, серед яких, окрім рівня розвитку економіки, можна виділити міжнародний поділ праці, природні та кліматичні умови, географічне положення, доступ до морських шляхів, наявність трудових ресурсів тощо.
      Важливою передумовою реалізації економічного потенціалу будь-якої держави, а також найголовнішою гарантією забезпечення її національної безпеки стає активна участь цієї держави у міжнародному економічному співробітництві на основі належного дотримання принципів і норм міжнародного права, всебічного розвитку передусім міждержавних торговельних зв’язків та взаємопроникнення економік.
      Повною мірою це стосується й України, адже загальновідомо, що країни, які з будь-яких причин опинилися поза межами міжнародних економічних структур, поступово витісняються зі світових ринків, що врешті-решт веде до втрати ними спочатку економічної, а потім і політичної незалежності.
      Оскільки  основним політичним та економічним  пріоритетом України є євроінтеграція, то важливим для держави стає співробітництво  саме з країнами ЄС – 27.
      Однією  з таких країн є Австрія. Вона є важливим торговельно-економічним партнером України в Європі. За даними Держкомстату України, серед торгівельних партнерів України в Європі за підсумками 2010 року, Австрія посіла 9 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами та послугами.
      Метою курсової роботи є визначення місця Австрії в світовій торгівельній системі та рівня співпраці її з Україною.
      Об’єктом  дослідження під час написання курсової роботи є основні макроекономічні показники Австрії та України за 2006-2010 рр., обсяги та структура зовнішньої торгівлі між країнами, та показники ефективності цих зв’язків.
      Предметом дослідження є економічна діяльність та соціально-політична співпраця між Україною та Австрією.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ  І. АНАЛІЗ СТАНУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ АВСТРІЇ
1.1 Показники, товарна  та географічна  структура зовнішньої  торгівлі Австрії
     Зовнішня  торгівля будь-якої держави виступає як невід'ємна складова частина національної економіки, джерело одержання іноземної  валюти, фактор інтеграції країни в  систему світового господарства. [1, c. 23]
     Для того, щоб оцінити обсяг товарообороту  та його зміни протягом певного періоду часу, доцільно скористатися показниками зовнішньої торгівлі. За допомогою показників динаміки можна провести розрахунок частки країни у світовому експорті та імпорті, інакше кажучи, частки країни у світовій торгівлі, сальдо торговельного балансу і загальний товарооборот Австрії за 2006-2010 роки. Основні показники динаміки зовнішньої торгівлі Австралії наведені в таблиці 1. [2]
         Таблиця 1
Динаміка зовнішньої торгівлі Австрії за 2006-2010 рр. (млн. євро).*
Показники Роки
2006 2007 2008 2009 2010
Експорт 94705,5 103741,8 114680,3 117525,4 93739,2
Імпорт 96498,9 104200,6 114254,9 119568,0 97574,0
Оборот 191204,4 207942,4 228935,2 237093,4 191313,2
Сальдо -1793,4 -458,8 425,4 -2042,6 -3834,8
Коефіцієнт  покриття (%) 98,1 99,6 100,4 98,3 96,1
     * - Джерело: Державний комітет статистики Австрії (Додаток 1-10)
     Таким чином, з даних таблиці 1 можна  побачити, що за аналізований період часу, з 2006 по 2010 рік, товарооборот Австрії  мав тенденцію до збільшення з 2006 по 2009 роки і в 2009 році склав 237093,4 млн. євро, збільшившись, таким чином, на 45889 млн. євро, до того ж зростання здійснюється як за рахунок експорту так і за рахунок імпорту. Проте в 2010 році спостерігався значний спад товарообороту країни, який порівняно з 2006 роком, зріс лише на 108,8 млн. євро і становив 191313,2 млн. євро.
     Для більш чіткого відображення зовнішньої торгівлі Австрії, варто розрахувати  показники динаміки обороту за 2006-2010 роки. (Таблиця 2)
     Таблиця 2
Динаміка  обороту зовнішньої торгівлі Австрії за 2006-2010 роки*
Роки Оборот (млн.євро)
Абсолютний  приріст (млн. євро) Темп  приросту (%)
Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий
2006 191204,4 - - - -
2007 207942,4 16738,0 16738,0 8,8 8,8
2008 228935,2 37730,8 20992,8 19,7 10,1
2009 237093,4 45889,0 8158,2 24,0 3,6
2010 191313,2 108,8 -45780,2 0,06 -19,3
     * - Джерело: Державний комітет статистики Австрії
     За  допомогою даних таблиці 2 можна  розрахувати середньорічний абсолютний приріст та середньорічний темп приросту.
     Середньорічний  абсолютний приріст визначається за формулою:
                                                          (1)
     де – значення кінцевого рівня ряду, тобто показник 2010 року;
      – значення початкового рівня ряду, тобто показник 2006 року;
     n – тривалість досліджуваного періоду, тобто 5 років. 

     Також знаходимо середньорічний темп приросту за формулою:
                                                                             (2)
     Проте, для знаходження середньорічного  темпу приросту, спочатку потрібно знайти середньорічний темп росту, який розраховується за формулою:
                                                  (3)
       = = 1.0001= 100.01%
     Можемо  знайти середньорічний темп приросту:
      
     Отже, середньорічний абсолютний приріст  становить 27,2 млн. євро, а середньорічний темп приросту – 0,01%.
     Тепер можна розглянути основні показники  динаміки зовнішньоторговельного обороту  в розрізі загального експорту та загального імпорту Австрії. (Таблиця 3) [3,4]
     Таблиця 3
Динаміка  експорту Австрії за 2006 - 2010 роки
Роки Експорт (млн.євро)
Абсолютний  приріст (млн. євро) Темп  приросту (%)
Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий
2006 94705,5 - - - -
2007 103741,8 9036,3 9036,3 9,5 9,5
2008 114680,3 19974,8 10938,5 21,1 10,5
2009 117525,4 22819,9 2845,1 24,1 2,5
2010 93739,2 -966,3 -23786,2 -1,0 -20,2
     З даних таблиці 3 також розрахуємо середньорічний абсолютний приріст  та середньорічний темп приросту:
      
 
= = 0,997 = 99.7% 

     Тепер відобразимо дані імпорту в таблиці 4
     Таблиця 4
Динаміка  імпорту Австрії за 2006 - 2010 роки*
Роки Імпорт (млн.євро)
Абсолютний  приріст (млн. євро) Темп  приросту (%)
Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий
2006 96498,9 - - - -
2007 104200,6 7701,7 7701,7 8,0 8,0
Продовження таблиці 4
2008 114254,9 17756,0 10054,3 18,4 9,6
2009 119568,0 23069,1 5313,1 23,9 4,7
2010 97574,0 1075,1 -21994,0 1,1 -18,4
     * - Джерело: Державний комітет статистики Австрії (Додаток 6-10)
     Аналогічно, як і в таблиці 2 й таблиці 3 розраховуємо середньорічний абсолютний приріст та середньорічний темп приросту для імпорту Австрії за 2006-2010 рр.
      
 
= = 1,003 = 100,3% 

     У 2010 році імпорт Австрії склав 97754 млн. євро, а експорт – 93739,2 млн. євро. Абсолютний приріст імпорту за аналізований період склав 268,8 млн. євро, а показник експорту становив -241,6  млн. євро, що свідчить про те, що товарообіг зростав переважно за рахунок імпорту.
     В період з 2006 по 2009 рік спостерігалося досить інтенсивне збільшення обсягів товарообігу, в тому числі, як експорту так й імпорту.
     На  протязі 2009-2010 рр., спостерігалося різке зменшення темпів приросту експорту (на 20,2%), імпорту (18,4%) і товарообігу, який знизився на 19,3%. Максимального приросту за аналізований період експорт та імпорт досягли в 2009 році (24,1% та 23,9% відповідно). У середньому за 2006 - 2010 роки, за рік імпорт приростав на 268,8 млн. євро, а експорт знижувався на 241,6 млн. євро, в результаті чого середньорічний абсолютний приріст товарообігу Австрії в період з 2006 по 2010 рік склав 27,2 млн. євро. Порівняно з 2006 роком загальний обсяг товарообігу Австрії в 2010 році збільшився на 0,01%, в той же час зростання імпорту випереджало експорт і за аналізований період він виріс на 0,3% проти падіння в розмірі 0,3% по експорту. Якщо подивитися на динаміку розвитку товарообігу, то в цілому за аналізований період він збільшився на 100,01%. Щорічні темпи приросту експорту коливалися від -20,2% у 2010 році до 10,5% в 2008 році, в середньому ж за рік експорт знижувався на 0,3%. Що стосується імпорту, то його щорічні темпи приросту коливалися від -18,4% у 2010 році до 9,6% в 2008 році, а середньорічний темп приросту імпорту склав 0,3%. У результаті щорічний приріст зовнішньоторговельного обороту Австралії коливався від --19,3% за 2010 рік та до 10,1% за 2008 рік, а його середньорічний темп приросту склав 0,01%. Представлена нижче діаграма наочно ілюструє динаміку основних показників зовнішньої торгівлі Австрії в період з 2006 по 2010 рік. [5]

     Рис. 1 – Динаміка основних показників зовнішньої торгівлі Австрії 2006 – 2010 рр. (млн. євро)
     Сальдо  торговельного балансу Австрії протягом майже всього аналізованого періоду було негативним, це означає, що країна імпортувала більше товарів, ніж експортувала. Найбільша негативна величина сальдо торговельного балансу спостерігалася в 2010 році і склала -3834,8 млн. євро. У період 2006 - 2008 рр. негативне сальдо торговельного балансу поступово зменшувалася, поки не досягло максимальної позитивної величини в 2008 році 425,4 млн. євро, після чого воно стало зменшуватись і склало у 2010 році -3834,8 млн. євро.
     Як  вже було описано, економіка Австрії вагомо пов'язана з міжнародною торгівлею. Основними торговими партнерами країни є країни Європейського Союзу, зокрема Німеччина, та країни Східної Європи. [3,4]
     В таблиці 5 наведені дані про географічний розподіл імпорту Австрії за період з 2006 по 2010 рр.
     Таблиця 5
Географічна структура імпорту Австрії в 2006-2010 рр.*
Країни - контрагенти 2006 2007 2008 2009 2010
Вартість тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної
Загалом 96 498 906 100,0 104 200 577 100,0 114 254 858 100,0 119 567 957 100,0 97 574 003 100,0
Європа 81 324 401 84,3 86 673 703 83,2 94 947 680 83,1 99 132 488 82,9 81 581 251 83,6
ЄС-27 73 368 448 76,0 77 825 854 74,7 85 269 944 74,6 88 018 341 73,6 71 291 755 73,1
Німеччина 40 732 762 42,2 43 263 947 41,5 47 498 027 41,6 48 490 087 40,6 39 827 238 40,8
Італія 6 389 489 6,6 7 182 630 6,9 7 887 894 6,9 8 274 151 6,9 6 627 355 6,8
Франція 3 897 434 4,1 3 597 656 3,5 3 674 129 3,2 3 712 262 3,1 2 972 959 3,1
Швейцарія 3 214 127 3,3 3 495 102 3,4 4 236 875 3,7 5 021 344 4,2 5 620 179 5,8
Китай 2 981 351 3,1 3 776 864 3,6 4 585 740 4,0 4 975 157 4,2 4 481 557 4,6
Росія 2 261 782 2,3 2 398 616 2,3 1 831 704 1,6 2 496 982 2,1 1 703 447 1,8
Японія 1 885 107 2,0 1 931 185 1,9 1 872 813 1,6 1 883 858 1,6 1 513 556 1,6
Корея 821 769 0,9 759 681 0,7 696 714 0,6 589 108 0,5 515 421 0,5
Україна 244 181 0,3 253 151 0,2 330 322 0,3 456 499 0,4 252 819 0,3
     * - Джерело: Державний комітет статистики Австрії (Додаток 6-10)
     Як  видно з таблиці 5, найбільш вагомим імпортером товарів до Австрії в 2010 році є Німеччина (40,8%). Далі за нею ідуть Італія (6,8%), з деяким відставанням - Швейцарія (5,8%), Китай (4,6%), і замикає п'ятірку лідерів країн-контрагентів - Франція (3,1%). Очевидно, що стратегічними партнерами Австрії є країни ЄС-27, зокрема Німеччина. На протязі даного періоду на долю Німеччини припадало понад 40% всього австрійського імпорту. Також простежуються стабільні відносини з Італією та Швейцарією, біля 6% та 4% відповідно. Варто відмітити, що австрійська економіка не має залежності від китайських товарів, оскільки відсоток китайського імпорту на протязі 2006-2010 рр. був на рівні 4-4,5%. Також, відносини між Австрією та Україною досить стабільні, але відсоток імпорту українських товарів зовсім незначний – менше 1%. [2]
     Тепер розглянемо географічну структуру  експорту Австрії за звітній період. (Таблиця 6)
     Таблиця 6
Географічна структура експорту Австрії в 2006-2010 рр.*
Країни - контрагенти 2006 2007 2008 2009 2010
Вартість тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної
Загалом 94 705 447 100,0 103 741 778 100,0 114 680 333 100,0 117 525 347 100,0 93 739 240 100,0
Європа 79 225 514 83,7 86 236 153 83,1 95 700 547 83,5 98 151 930 83,5 77 433 970 82,6
ЄС-27 69 302 318 73,2 74 859 280 72,2 83 108 906 72,5 84 798 958 72,2 66 526 689 71,0
Німеччина 30 108 217 31,8 31 475 202 30,3 34 446 478 30,0 35 009 742 29,8 29 179 082 31,1
Італія 8 186 815 8,7 9 234 918 8,9 10 231 176 8,9 10 084 933 8,6 7 586 452 8,1
Франція 4 017 183 4,2 3 941 483 3,8 4 134 963 3,6 4 423 449 3,8 3 708 895 4,0
Швейцарія 4 271 698 4,5 4 394 425 4,2 4 522 640 3,9 4 468 164 3,8 4 346 788 4,6
Китай 1 220 555 1,3 1 232 111 1,2 1 638 614 1,4 1 875 230 1,6 2 016 650 2,2
Росія 1 701 387 1,8 2 254 176 2,2 2 584 577 2,3 2 971 967 2,5 2 095 626 2,2
Японія 1 025 116 1,1 1 099 850 1,1 1 127 413 1,0 1 002 193 0,9 772 035 0,8
Корея 470 834 0,5 554 356 0,5 606 433 0,5 657 851 0,6 564 931 0,6
Україна 352 740 0,4 420 934 0,4 614 753 0,5 793 229 0,7 470 928 0,5
     * - Джерело: Державний комітет статистики Австрії (Додаток 1-5)
     На  підставі даних таблиці 6, видно, що в географічному розподілі експорту Австрії лідируюча роль належить Німеччині, Італії, Швейцарії та Франції.
     Якщо  розглядати частку експорту з Австрії окремо по країнах, то тут у відношенні європейських країн спостерігається стабільний відсоток, а щодо Китаю та Російської федерації – збільшення відсотку експорту. Зменшився обсяг експорту за розглянутий період лише до Японії.
     Як  представлено наочно в таблиці домінуюче місце в австрійському експорті, продовжує займати Німеччина, при цьому для зовнішньоторговельного обороту Австрії з Німеччиною характерним є від'ємне сальдо торгового балансу.
     Виходячи  з даних представлених в таблиці 6, можна сказати, що Австрія активно розширює свої торгівельні зв'язки з прилеглими країнами.
     Таким чином, виходячи з аналізу географічного  розподілу зовнішньої торгівлі Австрії, можна говорити про те, що ця країна не лише підтримує тісні економічні зв'язки зі своїми безпосередніми сусідами, але й поступово розширює торговельні відносини, проникаючи на ринки інших країн. [6]
     У таблиці 7 представлена ??товарна структура імпорту Австрії в період з 2006 по 2010 рік відповідно до стандартної міжнародної торгової класифікації, рекомендованої ООН.
     Таблиця 7
Товарна структура імпорту Австрії в 2006 і 2010 роках*
 
Група СМТК
2006 2010
Вартість  тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної
Загалом 96 498 906 100,0 97 574 003 100,0
0. Продовольчі  товари та живі тварини 5 058 027 5,2 6 329 177 6,5
1. Напої  і тютюн 559 755 0,6 714 301 0,7
2. Непродовольча  сировина (крім палива) 3 876 123 4,0 3 934 850 4,0
3. Мінеральне паливо, мастила і  подібні до них матеріали 11 778 009 12,2 9 845 209 10,1
4. Тваринні та рослинні жири 156 524 0,2 322 699 0,3
5. Хімічні  продукти 10 566 373 11,0 12 227 465 12,5
6. Оброблені  вироби, класифіковані за матеріалами 14 968 599 15,5 14 891 785 15,3
7. Машини, обладнання та транспортні засоби 35 543 973 36,8 32 238 351 33,0
8. Різні  оброблені (готові) вироби 13 584 001 14,1 14 974 477 15,4
9. Товари  та угоди, не укладені у відповідні  розділи СМТК 407 521 0,4 2 095 688 2,2
     * - Джерело: Державний комітет статистики Австрії (Додаток 6-10)
     Як  видно з таблиці 7, провідне місце в імпорті Австрії з 2006 по 2010 рік займали машини й устаткування (33,0% у 2010 р.), далі йдуть готові товари (15,4% у 2010 р.), частка яких в імпорті Австрії зросла на 1,3% з 2006 року.
     Що  стосується мінерального палива та енергоресурсів, то їх частка в імпорті країни знижується з 12,2% до 10,1%, хоча вартість імпорту продовжує зростати і досягає 97 574 003 тис. євро.
     Збільшення  в імпорті Австралії також  спостерігається у групі хімічних продуктів (з 11% до 12,5%) й товарів та угод, що не укладені в розділи СМТК (з 0,4% до 2,2%).
     Перейдемо до розгляду тенденцій, які спостерігалися в товарній структурі експорту Австрії, які наведені в Таблиці 8.
     Таблиця 8
Товарна структура експорту Австрії в 2006 і 2010 роках*
 
Група СМТК
2006 2010
Вартість  тис. євро % до загальної Вартість  тис. євро % до загальної
Загалом 94 705 447 100,0 93 739 240 100,0
0. Продовольчі  товари та живі тварини 3 988 439 4,2 5 221 701 5,6
1. Напої  і тютюн 1 763 133 1,9 1 515 796 1,6
2. Непродовольча  сировина (крім палива) 2 882 995 3,0 2 962 479 3,2
3. Мінеральне паливо, мастила і  подібні до них матеріали 4 359 606 4,6 2 981 984 3,2
4. Тваринні та рослинні жири 75 123 0,1 126 383 0,1
5. Хімічні  продукти 9 307 791 9,8 12 115 886 12,8
6. Оброблені  вироби, класифіковані за матеріалами 21 142 184 22,3 21 085 239 22,5
7. Машини, обладнання та транспортні засоби 39 441 016 41,7 35 291 678 37,7
8. Різні  оброблені (готові) вироби 11 292 829 11,9 11 858 165 12,7
9. Товари  та угоди, не укладені у відповідні  розділи СМТК 452 330 0,5 579 927 0,6
     * - Джерело: Державний комітет статистики Австрії (Додаток 1-5)
     Основу  експорту в Австрії за аналізовані  роки складають машини, обладнання та транспортні засоби, а також готові вироби. Проте відсоткова частка за період зменшилась з 41,7% до 37,7%, а в ціннісному вираженні з 39441016 до 35 291678 тис. євро. За цей період стабільно розвивається сфера готових продуктів (з 22,3 до 22,5%) та хімічних продуктів (з 9,8 до 12,8 %).[2]
     За  результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що зовнішня торгівля Австрії в період з 2006 по 2010 роки розвивалася досить динамічно, про що свідчить досягнуті за 5 років основні показники її зовнішньоекономічної діяльності.  


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.