На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Економчна оцнка виробництва виробу на пдприємств

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

Кафедра: економіки та маркетингу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовий  поект
з курсу «Економіка підприємства»
на тему : “Економічна оцінка виробництва виробу на підприємстві” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Виконав:
           студент групи ЕК-40б
               Микитась О.О.
      Перевірив:
           асистент  каф. економіки та маркетингу
           ас. Васільцова  С.А. 
            
            
            
            

Харків 
2011
 

 
Зміст 

Вступ…………………………………………………………………………………………...3
1 Опис виробу…………………………………………………………………………………3
2 Оцінка ринку збуту……………………………………………………………………….....3
3 Розрахунок витрат на виробництво. Розрахунок собівартості і ціни виробу…………...4
  3.1 Розрахунок  витрат на основні матеріали  і напівфабрикати 
  власного  виробництва………………………………………………………………...5
     3.2 Розрахунок витрат на покупні комплектуючі і напівфабрикати……………….5
     3.3 Розрахунок основної заробітної  плати…………………………………………..6
     3.4 Додаткова заробітна плата………………………………………………………..7
     3.5 Відрахування на соціальні заходи………………………………………………..7
     3.6 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання……………………………..8
     3.7 Загальновиробничі витрати……………………………………………………....8
     3.8 Втрати від браку…………………………………………………………………...8
     3.9 Інші витрати……………………………………………………………………….8
     3.10 Адміністративні витрати………………………………………………………...8
     3.11 Витрати на збут…………………………………………………………………..8
4 Визначення  вартості виробничих фондів і розрахунок амортизаційних відрахувань…10
      4.1.Розрахунок  вартості виробничих фондів………………………………………..10
      4.2 Розрахунок вартості нематеріальних  активів.…………………………………..14
      4.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань………………………………………..14
5 Оцінка  показників ефективності використання виробничих фондів……………………17
6 Розрахунок  показників по праці і заробітній  платні……………………………………...18
7 Оцінка  ризику і страхування……………………………………………………………….20
8 Фінансовий  план……………………………………………………………………………21
9 Оцінка  стратегії фінансування і економічної ефективності інвестицій………………..22
      9.1 Економічний ефект у виробника  ……………………………………………….23
      9.2 Економічний ефект у споживача  ……………………………………………….23
      9.3 Оцінка економічної ефективності розробки виробу …………………………..25
Висновок……………………………………………………………………………………...28
Список джерел інформації…………………………………………………………………..29
Додаток А «Структура основних виробничих фондів підприємства»…………………...30
Додаток Б «Структура оборотних коштів підприємства»………………………………...30
Додаток В «Початкові дані»………………………………………………………………...31
 

       Вступ 

      Економічна  оцінка виробництва виробу на промислових  підприємствах є важливою задачею, яка розв'язується при виконанні  науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт. В курсовому проекті (КП) виконується оцінка передбачуваних ринків збуту виробів, розраховуються витрати на виробництво, визначається вартість виробничих фондів і величина амортизаційних відрахувань. Розраховується також величина показників по праці і заробітній платні, виконується оцінка показників ефективності використання виробничих фондів. При виконанні розрахунків оцінюються можливі ризики і їх вплив на рівень економічних показників. Розраховуються також елементи фінансового плану, виконуються розрахунки ефективності необхідних для виконання відповідного проекту інвестицій. Оцінюється можлива стратегія фінансування, розраховуються показники кредитування. Ряд розділів, виконуваного курсового проекту, оформляються з використанням методики розробки бізнес-плану.
      У вступі до курсового проекту коротко висловлюється зміст розробки і основні задачі, які належить вирішити. 

      1 Опис виробу 

      В даному розділі курсового проекту  приводиться таблиця основних параметрів виробу (табл.1.1).  

Таблиця 1.1 - Основні  параметри виробу
№ п/п Найменування  параметра Одиниця вимірювання Величина  параметра
      1 варіант 2 варіант
1 об'єм робіт  у споживача тис. грн 90 93
2 номінальна  потужність кВт 10000 10000
3 термін служби років 24 30
4 ККД % 95 95,5
 
 
      Таблиця 1.1 складається за даними ДСТУ, ГОСТа, ТУ або іншого виду конструкторської документації (КД) на вироби, які розглядаються в КП. Надається також короткий опис потреб, які задовольняються виробом, його особливості і переваги перед аналогічними виробами цього типу. За наявності надається  інформація про патенти або авторські свідоцтва, пов'язані з виробом або технологією його виготовлення, коротко висловлюються особливості його обслуговування. При цьому використовуються необхідні літературні джерела і практичні матеріали по конкретному виду виробів. 

      2 Оцінка ринку збуту 

      На  практиці цей розділ є, як правило, найважливішою  частиною бізнес-плану. Досвід показує, що невдача більшості комерційних  проектів була пов'язана саме із слабким  вивченням ринку і переоцінкою його місткості. Вивчення ринку включає: визначення сегментів ринку по галузевих, функціональних ознаках і по напрямах використання виробів; оцінку місткості ринку виробів усередині країни і місткості окремих його сегментів; виявлення частки імпорту в місткості ринку виробу; аналіз товарної і фірмової структури ринку; прогнозування кон'юнктури ринку на період до двох років і тенденцій розвитку ринку на віддалену перспективу.
      Методика  дослідження ринку в загальному випадку включає:
      а) Формулювання проблеми і попередній виклад задач, рішення яких дозволить  розв'язати всю проблему, в короткій і ясній формі зі вказівкою необхідних видів інформації.
      б) Організація пошукового дослідження, включаючи збір даних про основні  аспекти проблеми. Етап закінчується остаточним формулюванням задач.
      в) Визначення необхідних початкових даних, методів їх отримання і видів  аналізу, які необхідно виконати.
      г) Збір даних.
      д) Аналіз зібраних даних.
      е) Розробка і реалізація заходів щодо використання даних.
      Розрахунок  місткості ринку при невеликій  кількості споживачів виконується  методом підсумовування ринків, що допускає визначення всіх потенційних споживачів виробу на кожному ринку. При достатньо великій кількості споживачів місткість ринку визначається за допомогою статистичних методів, що враховують як минулі тенденції, так і перспективні чинники.
      Річна місткість ринку (М) по виробу виробничого призначення в загальному випадку може бути виражена так: 

М = В + Зв – Е + І + Зп – Ен + Ін 

де: В - загальний випуск виробу;
     Зв - залишок товарних запасів на складах виробів і баз постачання;
     Е - експорт;
     І - імпорт;
     Зп - зниження (збільшення) запасів виробу на складах споживачів;
     Ен - непрямий експорт;
     Ін - непрямий імпорт.
      Основними питаннями, на які відповідають в цьому розділі, є:
        - хто купуватиме вироби? (які підприємства, фірми);
       - чому? (за високу якість або  низькі ціни і т. д.);
       - коли? (сьогодні, завтра і на найближчі  два роки);
       - за якою ціною?
       - скільки?
      Рішення цих задач на практиці є предметом  спеціальних маркетингових досліджень. В курсовому проекті об'єм робіт задається у кожному конкретному випадку викладачем і може, наприклад, включати:
      - оцінку найважливіших галузей  - споживачів виробу і основних  видів машин і     обладнання, комплектованого цими виробами;
      - визначення потреби у виробі  даного типу з різним рівнем  головних параметрів;
      - аналіз тенденцій розвитку ринку  виробів даного типу;
      - оцінку відповідності виробу  стандартам найважливіших імпортерів;
      - укрупнений розрахунок місткості  ринку одним з методів. 

3 Розрахунок витрат  на виробництво. Розрахунок собівартості і ціни виробу 

      В цьому розділі виконуються розрахунки собівартості і ціни по варіантах виробу, а також розраховуються, відповідно до нормативних документів, важливі для оцінки використання ресурсів показники технологічності.
     Відповідно  до діючих нормативних документів повна  собівартість виробу ( Сп ) включає:
Сп = Св + Са + Сз 

де:       Св – виробнича собівартість, грн.;
      Са – адміністративні витрати, грн.;
      Сз – витрати на збут продукції.
    У свою чергу, виробнича собівартість визначається: 

Св = Вм + Впк + Впе + Зод + Всз + Вуе + Взв + Вб + Він  

де:  Вм – витрати на основні матеріали;
     Впк – витрати на покупні комплектуючі і напівфабрикати;
     Впе – витрати на паливо і енергію;
     Зо – основна заробітна плата;
     Зд – додаткова заробітна плата;
     Всз – відрахування на соціальні заходи;
     Вуе – витрати на утримання і експлуатацію обладнання
     Взв – загальновиробничі витрати
     Вб – втрати від браку продукції
     Він – інші витрати 

      Собівартість - це сума витрат на виробництво і реалізацію одиниці виробу даного типу. Калькуляція (розрахунок) собівартості виконується відповідно до методичних рекомендацій по калькуляції собівартості промислової продукції (робіт, послуг) 2001 г.
      В калькуляціях собівартості на підприємствах, як правило, приводяться такі розрахунки:
      3.1 Розрахунок витрат  на основні матеріали  і напівфабрикати  власного виробництва
     Витрати на основні матеріали (Вм) і напівфабрикати власного виробництва (Внф) визначаються по формулах:
,


де: Кт - коефіцієнт, що враховує транспортний - заготовчі витрати на матеріали (Кт=1,05 - 1,1);
     Нві - норма витрат на одиницю виробу матеріалу i-го виду (в прийнятих одиницях вимірювання);
     Цi - ціна одиниці i-того виду матеріалу, грн. Приймаються реальні або світові ціни на матеріали;
     Сз - вартість зворотних відходів, грн. (приймається рівною 1 - 2% від суми витрат на основні матеріали з обліком транспортно-заготівельних витрат);
     m - кількість видів основних матеріалів  у виробі;
     Нpi - норма витрат на одиницю виробу напівфабрикату власного виробництва i-го виду;
     Cnpi - виробнича собівартість одиниці i-го виду напівфабрикату власного виробництва, грн.;
     m - кількість видів напівфабрикатів власного виробництва у виробі.
      3.2 Розрахунок витрат на покупні комплектуючі і напівфабрикати
      Розрахунок  цих витрат виконують по формулі:
,
 

де: Kт - коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати на покупні комплектуючі (Кт = 1,1);
     Цnj - ціна одиниці j - того виду покупних комплектуючих, грн.;
     Nnj - кількість покупних комплектуючих j - того виду на виріб, шт.;
     n - кількість видів покупних комплектуючих на виріб, шт.
      Результати  розрахунків по статтях 1 і 2 зводяться  в таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1 - Розрахунок витрат на основні матеріали, напівфабрикати і покупні комплектуючі
п./п.
Найменування статті  витрат
Од. вим. Ціна, грн. 1 варіант 2 варіант
к-ть сума, грн. к-ть сума, грн.
1. Основні матеріали  і транспортно-заготівельні витрати кг          
А)    прокат чорних металів   8 13000 104000 14000 112000
Б)    електротехнічна сталь   24 18000 252000 17000 238000
В)    кольорові метали   80 12000 960000 15000 1200000
Г)    провідникові матеріали   96 2200 211200 19000 182400
Д)    інші матеріали   24 5900 141600 4600 110400
2. Напівфабрикати  власного виробництва грн.     1300   1100
3. Покупні комплектуючі і транспортно-заготівельні витрати грн     1980   1870
Всього  витрат на матеріали       1672080   1845770
 
      3.3 Розрахунок основної  заробітної плати
      Основна заробітна плата визначається як:
Зо = Зп + Д
де: Зп - пряма заробітна плата основних виробничих робітників, грн.;
     Д - доплата до прямої заробітної платні, грн. 

      Пряма заробітна плата на один виріб  розраховується по формулі:
,

де: Сг- годинна тарифна ставка першого розряду, грн.;
     Кті - тарифний коефіцієнт середнього розряду i-того виду робіт;
     ti - трудомісткість i-того виду робіт на один виріб;
     m - число видів робіт. 

      Згідно  діючим нормативним документам в машинобудуванні встановлено три значення годинних тарифних ставок:
  для висококваліфікованих робітників допоміжного виробництва, що виконують особливо складні і унікальні роботи, верстатників на унікальному устаткуванні, зайнятих виготовленням особливо складної продукції (Сг1=4,12 грн.);
  для робітників основного і допоміжного виробництва (Сг1=3,8 грн.);
  для робітників, зайнятих на інших роботах, безпосередньо не пов'язаних з основним характером діяльності підприємства (Сг1=3,43 грн).
     Для робіт з важливими і шкідливими умовами праці передбачено збільшення тарифних ставок на 4, 8, 12, 16, 20 і 24 відсотка.
     Оплата  праці проводиться по тарифній сітці, приведеній в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 - Тарифна сітка, по якій здійснюється оплата праці робітників в машинобудуванні
Тарифний  розряд 1 2 3 4 5 6 7 8
Тарифний  коефіцієнт 1 1,1 1,35 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4
 
    Праця робочих, зайнятих на різних роботах (верстатні, холодні, гарячі і шкідливі) зазвичай оплачуються по різному. Тому розрахунок по цих видах робіт ведеться окремо, а пряма заробітна плата на виріб визначається як сума відповідних значень. Якщо середній розряд робіт не ціле число, то його тарифний коефіцієнт знаходиться методом інтерполяції.
      Так, наприклад, тарифний коефіцієнт середнього розряду 4,6 визначається як:
4,6 = Kт4 + 0,6 * (Kт5 – Kт4) = 1,7 + 0,6*(1,7 – 1,5)= 1,82.
де  Kт4 і Kт5 - тарифні коефіцієнти 4 і 5 розрядів відповідно. 

      Розмір  доплати складає 20% від прямої заробітної плати.
      Розрахунок  заробітної платні на один виріб зводиться  в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 - Розрахунок основної заробітної платні на один виріб
Вид робіт 1 варіант 2 варіант
трудо-місткість, н-г серед. розряд роботи годин. тариф. ставка, грн. Сума заро-бітної платні, грн. трудо-місткість, н-г серед. розряд роботи годин. тариф. ставка, грн. Сума заро-бітної платні, грн.
Верстатні:                
     токарні 5600 4,3 6,43 35992,3 6000 3,8 6,06 36338,4
фрезерні 1700 4,3 6,43 10926,2 1500 3,8 6,06 9084,6
свердлувальні 2100 4,3 6,43 13497,1 2000 3,8 6,06 12112,8
інші  верстатні 4600 4,3 6,43 29565,1 5500 3,8 6,06 33310,2
Холодні:                
слюсарно-складальні 2800 3,9 5,64 15800,4 3000 3,5 5,42 16245
інші  роботи 9500 3,9 5,64 53608,5 8300 3,5 5,42 44944,5
Гарячі  і шкідливі 3600 3,1 4,68 16855 3200 2,9 4,55 14543,2
Разом пряма зарплата       176244,7       166578,7
Доплати до прямої зарплати       352248,9       33315,7
Всього  основна зарплата на виріб       211493,6       199894,4
 
      3.4 Додаткова заробітна  плата.
     Додаткова заробітна плата виробничих робітників розраховується пропорційно сумі основної заробітної платні. В курсовому проекті цю величину узято 20%.
      3.5 Відрахування на  соціальні заходи
     Включають: відрахування до пенсійного фонду, відрахування на соціальне страхування, відрахування до фонду зайнятості і відрахування на індивідуальні страхування. Відрахування до пенсійного фонду (Впф), станом на 2009 рік, складають 33,2% від суми основної (Зо) і додаткової (Зд) заробітної платні. Відрахування на соціальне страхування станом на 2009 рік, складають 1,5% від суми основної і додаткової заробітної платні. Відрахування до фонду зайнятості станом на 2009 рік, складають 1,6% від суми основної і додаткової заробітної платні. Відрахування на страхування від нещасного випадку визначаються в розмірі 1,01% від тієї ж суми.
      3.6 Витрати на утримання  і експлуатацію  обладнання
     Розподіляються  на собівартість пропорційно основній заробітній платні. В курсовому проекті величину цих витрат узято в 300%.
      3.7 Загальновиробничі  витрати 
     Розподіляються  на собівартість пропорційно основній заробітній платні. В курсовому проекті величину цих витрат узято 200%.
     3.8 Втрати від браку
     Втрати  від браку продукції можна  прийняти 2% від суми попередніх статей витрат.
     3.9 Інші витрати.
     Інші  витрати приймаюто в розмірі  до 2% від суми попередніх статей витрат.
     3.10 Адміністративні  витрати
     Адміністративні витрати знаходимо пропорційно  виробничій собівартості 3%.
     3.11 Витрати на збут
     Витрати на збут знаходять пропорційно сумі виробничої собівартості 2%.
    Знаходиться також оптова ціна, ПДВ і відпускна ціна виробу. Всі розрахунки зводяться в табл. 3.4.
    У калькуляції собівартості розраховуються також прибуток на один виріб, ціна підприємства, податок на додану вартість і відпускна ціна виробу (ціна продажу).
    Прибуток  на один виріб для машинобудівної продукції складає не більше 20 % від  повної собівартості і визначається по формулі:

де  20 %- граничне значення рівня рентабельності на один виріб.
      Оптова  ціна визначається як:
Ц = Сп + П
      Податок на додану вартість на дану продукцію  згідно законодавству України визначається:
ПДВ=20%Ц
      Відпускна ціна виробу (ціна продажу) розраховується як:
Цпр=Ц+ПДВ=Сп+П+ПДВ
      Всі розглянуті розрахунки зводяться в  таблицю 3.4. 

Таблиця 3.4 - Розрахунок собівартості і ціни виробу
 Найменування  статей витрат Величина  витрат по статтях, грн
1 варіант 2 варіант
 1. Витрати на основні матеріали 1668800 1842800
 2. Витрати на покупні комплектуючі і напівфабрикати 3280 2970
 3. Основна заробітна плата   211493,6  199894,4
  4. Додаткова  заробітна плата 
 42298,7  39978,9
 5. Відрахування на соціальні заходи  94700  89496,7
 6. Витрати на утримання і експлуатацію  обладнання  634480,8  599683,2
 7. Загальновиробничі витрати  422987,2  399788,8
 8. Втрати від браку  61560,8  63492,2
 9. Інші виробничі витрати  62792  64762,1
 Виробнича собівартість  3202393,1  3302866,1
 10. Адміністративні витрати  96071,8  99086
 11. Витрати на збут  64047,9  66057,3
 Повна собівартість  3362512,8  3468009,4
 Прибуток  672502,6  693601,9
 Ціна  підприємства  4035015,4  4161611,3
 Податок на додану вартість  807003,1  832322,3
 Ціна  реалізації (ціна продажу)  4842018,5  4993933,6
 
 
 

4 Визначення вартості виробничих фондів і розрахунок амортизаційних відрахувань 

      4.1 Розрахунок вартості виробничих фондів
      При цьому розрахунки виконуються в  такій послідовності: визначається дійсний річний фонд часу роботи одиниці  обладнання; розраховується кількість  одиниць верстатного обладнання; знаходиться вартість виробничих фондів.
      Дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання (Фд) визначається так: 

,
 

де: Фреж - режимний фонд часу роботи одиниці обладнання, г.;
     Вр - відсоток втрат часу на технічне обслуговування і ремонти.
     Фд = 4304 * (1-0,05) = 4088,8 г. 

      Величина  Фреж визначається як: 

,
 

де: 
     ард - кількість робочих днів в році (269);
     l - число змін за добу (приймається двозмінний режим роботи);
     tсм - тривалість однієї зміни в годинах (8 годин).
     Фреж=269*2*8=4304 г. 

      Величина  Вр при двозмінній роботі може була прийнята в розмірі 5%.
      Визначення  кількості одиниць верстатного  обладнання в умовах одиничного і  дрібносерійного виробництва виконується  по групах (токарне, свердлувальне і т. д.). Розрахункове число одиниць по i-й групі обладнання (Сpi) знаходиться так: 

,
 

де: Ар - річний випуск виробів в шт.;
     t - трудомісткість одного машинокомплекта деталей, оброблюваних на даній групі обладнання в нормо-годинах;
     Квк - планований коефіцієнт виконання норм (1,05). 

      Прийнята (фактично необхідна) кількість одиниць обладнання (Спр) встановлюється з розрахунком, щоб фактичний коефіцієнт завантаження обладнання (Кзв) не перевищував планованої величини 0,85.
.
 

      Отже, прийнята кількість одиниць обладнання визначається з округленням до цілого, як:
.
 

      Розрахунок  кількості верстатного обладнання по групах і ділянці в цілому виконується  для двох варіантів проектованого  виробу в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 - Розрахунок кількості верстатного обладнання
1 варіант
Показники по варіантах
Позначення  показника Групи обладнання Всього
Токарн. Фрез. Свердл. Інші верст.
1 варіант
Трудомісткість  виробу, н-г ti 5600 1700 2100 4600 14000
Трудомісткість програми, н-г Ар * ti 67200 20400 25200 55200 168000
Трудомісткість  програми станко-годинника
64000 19428,6 24000 52571,4 160000
Кількість верстатів розрахункова Cpi 15,65 4,75 5,87 12,86 39,13
Кількість верстатів прийнята Cnpi 19 6 7 16 47
Фактичний коефіцієнт завантаження Kзвi 0,82 0,79 0,84 0,8 0,83
 
      2 варіант
Показники по варіантах
Позначення  показника Групи обладнання Всього
Токарн. Фрез. Свердл. Інші верст.
2 варіант
Трудомісткість  виробу, н-г ti 6000 15000 2000 5500 15000
Трудомісткість  програми, н-г Ар * ti 72000 18000 24000 66000 180000
Трудомісткість  програми станко-годинника
68871,4 17142,9 22857,1 62857,1 171728,6
Кількість верстатів розрахункова Cpi 16,77 4,19 5,59 15,37 41,92
Кількість верстатів прийнята Cnpi 20 5 7 18 50
Фактичний коефіцієнт завантаження Kзвi 0,84 0,84 0,8 0,85 0,84
 
      Розрахунок  вартості виробничих фондів виконується  в таблиці 4.2 за результатами розрахунку кількості верстатного обладнання (табл. 4.1). Вартість обладнання визначається так:
,
 

де: Цci - середня ціна i-го виду обладнання (приймається за узгодженням з викладачем на момент розрахунку), грн.;
     m - кількість видів обладнання. 

      В капітальні витрати по устаткуванню (Коб) входять також витрати на його транспортування, монтаж і наладку (прийнято в розмірі 10 від Воб). Вартість виробничих площ визначається так:
Зпл = S * Ц м2 

де: S - площа проектованої ділянки, м;
     Ц м2 - середня ціна за 1 м2 виробничої площі на момент проектування (приймається за узгодженням з викладачем), грн. 

      Площа ділянки визначається множенням  кількості верстатів на середню  величину площі, займану одним верстатом. Вона може бути прийнята для малих  верстатів 10-12 м2, для середніх - 15-20 м2 і для крупних - 30-45 м2. 

     Вартість інших складових основних фондів (ОФ) обчислюється виходячи з їх структури згідно Додатку А і розрахованих абсолютних значень вартості обладнання (Коб – 39,3 % від вартості всіх ОФ). Вартість решти складових знаходимо по пропорції:
Коб – 39,3 %
Х – 36,3 %
Х = Коб * 36,3 / 39,3
де  Х – вартість будівель та споруд.  

    Якщо  отримане значення вартості виробничих площ не співпадає з розрахованим вище, то приймаємо для подальшого розрахунку значення, визначене по структурі.
    Вартість  оборотних коштів розраховується на основі визначених раніше значень вартості основних матеріалів і покупних комплектуючих і орієнтовної структури оборотних коштів, приведеної в Додатку Б. При розрахунку вартості оборотних коштів (за аналогією з розрахунком вартості основних фондів) потрібно враховувати кількість обертів оборотних коштів, які розраховуються: 

    Ко = Т/Д = 360 / Д + 10, 

де  Т – плановий період, 360 дней,
     Д – тривалість виробничоного циклу (п. 9 початкових даних) + 10-15 днів.  

     Вартість матеріалів розраховувати за формулою: 

Вм? =
,
 

де  Вм, Впк – вартість матеріалів и покупних комплектуючіх (табл. 3.1).
     Вм? – 43,5 % вартості усіх оборотних коштів. Вартість інших складових оборотних коштів знаходим аналогічно з розрахунком основних фондів.  

      Розрахунок вартості оборотних коштів приводиться в табл. 4.3. 

Таблиця 4.2 - Розрахунок вартості основних виробничих фондів
№ п./п. Показник Ціна  грн Позначення 1 варіант 2 варіант
к-ть сума, грн. к-ть сума, грн.
1. Вартість обладнання            
а) токарне 160000   19 3040000 20 3200000
  фрезерне 280000   6 1680000 5 1400000
  свердлувальне 80000   7 560000 7 560000
  інше 40000   16 640000 18 720000
  Разом:   Воб 47 5920000 50 5880000
  Вартість обладнання з урахуванням транспортування, монтажу і наладки   Коб   6512000   6460000
2. Вартість інших  складових основних фондів            
  I. Будівлі       6064610,7   5966870,2
  II. Споруди.       1048908,4   1035572,5
  III. Передавальні  пристрої.       596519,1   591755,7
  IV. Машини і  обладнання.       8251847,3   8185954,2
  У тому числі:            
  1. Силові машини і обладнання       381109,4   378066,2
  2. Робочі машини і обладнання       6512000   6460000
  3. Вимірювальні і регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання.       497099,2   493129,8
  4. Обчислювальна техніка.       778788,8   772570
  5. Інші машини і обладнання.       82849,9   82188,3
  V. Транспортні  засоби.       347969,5   345190,8
  VI. Інструмент.       165699,7   164376,6
  VII. Виробничий  інвентар і обладнання.       115989,8   115063,6
  VIII. Господарський  інвентар.       33139,9   32875,3
3. Вартість основних фондів   Воф   24876531,7   24623613,2
4. Вартість виробничих фондів   Впфофок   28817405,3   28864234
 
Таблиця 4.3 - Розрахунок вартості оборотних коштів
№ п/п Елемент оборотних коштів Вартість  по варіантах
1 варіант 2 варіант
  I. Оборотні виробничі фонди:    
  1. Виробничі запаси:    
  А) Сировина, основні  матеріали і покупні напівфабрикати 1670780 1844670
  Б) Допоміжні  матеріали 119067,1 131459,2
  В) Паливо 53772,2 59368,7
  Г) Малоцінні  і швидкозношувані інструменти і інвентар 330315,1 364693,4
  Д) Запасні частини  для ремонту обладнання 61454 67850
  Е) Тара і тарні  матеріали 61454 67850
  2. Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення. 944854,9 1043192,7
  3. Витрати майбутніх періодів. 38408,7 42406,2
  II. Фонди обігу:    
  1. Готова продукція на складах. 553085,8 610649,4
  2. Продукція, відвантажена, але неоплачена покупцем. 3840,9 4240,6
  3. Грошові кошти і кошти в незакінчених розрахунках. 3840,9 4240,6
  Всього вартість оборотних коштів 3840873,6 4240620,8
 
      4.2 Розрахунок вартості  нематеріальних активів
      До  нематеріальних активів відноситься  вартість об'єктів промислової і  інтелектуальної власності, а також  інших аналогічних прав, визнаних об'єктом права власності (патенти, ліцензії, комплекти конструкторської і технологічної документації, нові технології, «ноу-хау», товарні знаки, права оренди і ін.). На практиці їх вартість визначається прямим розрахунком. В КП до вартості нематеріальних активів можна віднести витрати на освоєння виробництва (Вов), вартість придбаних для виготовлення виробу патентів і ліцензій. Якщо розрахунок Вов не виконувався, то укрупнено його можна узяти у відсотках від розрахункової ціни виробу. Вартість патентів визначається як:
Вп = Nn * Цп 

де: Nn – кількість патентів;
     Цп – середня вартість одного патенту, грн. (В середньому можна прийняти Цп = 1000 (1 варіант) 1500 грн(2 варіант).  

     Кількість патентів можна узагальнено визначити як: 

Nn = Кп * Zop 

де: Кп = (0,03) – коефіцієнт, що враховує середнє число патентів, необхідних для розробки і виготовлення оригінальних складових частин виробу (Zop). 

      Вартість  ліцензій узагальнено знаходиться так: 

Вл = Nл * Цл 

де: Nл – кількість ліцензій;
     Цл – середня вартість однієї ліцензії, грн. (В середньому можна прийняти Цл = 4000 (1 варіант) і 3000  (2 варіант). 

      Кількість ліцензій узагальнено знаходиться як 

Nл = Кл * Zop 

      Тут приймаємо Кл = 0,01 ? 0,12 (0,83).
      Розраховується  загальна вартість нормативних активів.
  1 варіант 2 варіант
Вп 690 1125
Nn 0,69 0,75
Вл 7636 6225
Nл 1,909 2,075
НА= Вл+ Вп 8326 7350
 
 
      4.3 Розрахунок амортизаційних  відрахувань.
      Амортизації підлягають основні фонди і нематеріальні  активи (НА). При визначенні амортизації  основні фонди діляться на чотири групи:
  Будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передавальні пристрої;
  Транспортні засоби; меблі, конторське (офісне) обладнання; побутові електромеханічні прилади;
  Інші основні фонди, що не увійшли до груп 1 і 2, 4;
  Електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ними засоби, інші інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних предметів.
      Для розрахунку амортизації елементи основних фондів з табл. 4.2 відносяться до вказаних чотирьох груп.
      До 31.12.2003 р. діяли інші норми: На1 = 5%; На2 = 25%; На3 = 15%. Вони і зараз є чинними для обладнання, що було введено до експлуатації до 1.01.2004 р., а також для новопридбаних об’єктів ОФ, які вже були у вжитку і були придбані попереднім власником до 1.01.2004 р.
      З 1.01.2004 р. річні норми амортизаційних відрахувань по групах складають: На1=8%; На2=40%; На3=24%; На4=60%.
    На  практиці амортизація нараховується  по кварталах. Балансова вартість основних фондів на початок звітного (i - го) кварталу для нарахування амортизації визначається як: 

Фбi = (Фб i-1 + Фвв i-1 – Фвиб i-1 - А i-1), 

де: Фо i-1 – балансова вартість основних фондів на початок попереднього кварталу, грн.;
     Фвв i-1 – вартість фондів, введених в попередньому кварталі, грн.;
     Фвиб  i-1 – вартість фондів, що вибувають в попередньому кварталі, грн.;
      Аi-1 – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих в попередньому кварталі. 

    Результати  розрахунків балансової вартості ОФ зводяться в табл. 4.4. 

Таблиця .4.4 – Розрахунок балансової вартості ОФ
1 варіант
Група ОФ та НА Роки
1 2 3 4 5
1 7710038,2 7247435,9 6812589,8 6403834,4 6019604,3
2 845068,7 523942,6 324844,4 201403,5 124870,2
3 15542636 12123256,1 9456139,8 7943157,4 6195662,8
4 778788,8 327091,3 137378,4 57698,9 24233,5
НА 8326 7659,9 7047,2 6483,4 5964,7
Всього 24884857,7 20229385,8 16737999,6 14612577,6 12370335,5
 
    2 варіант
Група ОФ та НА Роки
1 2 3 4 5
1 7594198,4 7140946,5 6712489,7 6309740,3 5843345,5
2 838320,4 519758,7 322250,4 199795,3 123873,1
3 15418524,2 12026448,9 9380630,1 7316891,5 5707175,4
4 772570 324479,4 136281,4 57238,2 24040
НА 7350 6762 6221 5723,3 5265,4
Всього 24630963 20018395,5 16557872,6 13889388,6 11703699,4
 
    У КП розрахунок амортизаційних відрахувань проводити для 5 років по всіх групах основних фондів і нематеріальних активів по формулі: 

    Аi = Фбi*На / 100% 

    При цьому щорічне введення ОФ складає 8% їх вартостей на початок року, а  вибуття – 6%.
    При нарахуванні амортизації на НА використовується лінійний метод, згідно якому амортизаційні  відрахування нараховуються рівними долями виходячи з первинної вартості НА і індексації протягом терміну використання, який обмежується 10 роками, тобто
    А на = 10 % * НА / 100 %. 

    Результати  розрахунків амортизації зводяться  в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 – Розрахунок амортизації
1 варіант
Группа  ОФ и НА Роки
1 2 3 4 5
1 616803,1 579794,9 545007,2 512306,8 481568,3
2 338027,5 209577 129937,8 80561,4 49948,1
3 3730232,6 2909581,5 2269473,6 1906357,8 1486959,1
4 467273,3 196254,8 82427 34619,3 14540,1
НА 832,6 832,6 832,6 832,6 832,6
Всього 5153169,1 3896040,8 3027678,2 2534677,9 2033848,2
 
2 варіант
Група ОФ та НА Роки
1 2 3 4 5
1 607535,9 571275,7 536999,2 504779,2 467467,6
2 355328,2 207903,5 128900,2 79918,1 49549,2
3 3700445,8 2886347,7 2251351,2 1756054 1369722,1
4 463542 194687,6 81768,8 34342,9 14424
НА 735 735 735 735 735
Всього 5127586,9 36809495 2999754,4 2375829,2 1901897,9
 
 

5 Оцінка показників  ефективності використання виробничих фондів 

      Розраховуємо  наступні показники ефективності використання фондів: фондовіддачу, фондоємність і фондоозброєність.
      Величина  фондовіддачі знаходиться так:
,

де:  - об'єм випуску товарної продукції, грн.;
      - вартість виробничих фондів, грн. 

      При визначенні враховувати наступну зміну об'єму виробництва в натуральних одиницях по роках випуску (в % від вказаного в початкових даних номінального значення): 1 рік – 80%; 2 рік – 100%; 3 рік – 120%; 4 рік – 100%; 5 рік – 90%.
      Фондоємність ( ) є величиною, зворотною фондовіддачі.
      Фондоозброєність  знаходиться так:
,

де:  - чисельність виробничих робітників або всього промислово-виробничого персоналу, чол. 

      Розраховуємо  наступні показники ефективності оборотних  коштів.
      Коефіцієнт  оборотності:
,

де:  - величина оборотних коштів, грн. 

      Тривалість  одного обороту:
,

де:  - тривалість планового періоду в днях. 

  Коефіцієнт  завантаження (коефіцієнт закріплення) оборотних коштів:
.

  Визначаємо  також рентабельність кожного виробу:
,

де:  - прибуток на один виріб, грн.;
      - повна собівартість, грн. 

      Розраховуємо  також рентабельність виробництва  виробу по собівартості і за вартістю виробничих фондів:
;

 
,

де:  - прибуток від виробництва за рік, грн.;
   - собівартість річного випуску,  грн. 

  Одержані  результати зводимо в таблицю 5.1.
  Визначаємо  також виробіток одного працюючого ( ) і виробіток одного робітника ( );
;

,

де:  - чисельність промислово-виробничого персоналу;
      - чисельність виробничих робітників 

Таблиця 5.1 - Показники ефективного використання виробничих фондів

и т.д.................


ПОКАЗНИК Варіант Величина  по роках
1 2 3

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.