На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Органзаця релгйного туру до зраїлю

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ 

    Вступ            3
    Розділ  І. Маркетингові аспекти розробки релігійного туру  6
   Оцінка попиту на релігійні тури і портрет потенційного клієнта 6
   Вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі 8
  Розділ  ІІ. Проект релігійного туру       10
  2.1. Інформаційне  забезпечення програми туру     10
  2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів у країну 10
  2.1.2. Оцінка території         11
  Форма туру та схема маршруту       14
  Пакет послуг          15
  Програма релігійного туру       17
  Організаційно-технічне забезпечення туру     17
  2.6. Економічне обґрунтування проекту туру     18 
  Розділ III. Маркетинг нового туру      21

  Позиціонування та просування нового туру     21
  Рекламно-інформаційна підтримка туру     23
  Висновки           26
  Список використаних джерел       28
  Додатки           30 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Вступ 

    Актуальність  теми. Релігійний туризм вважається історично першим видом туристичних подорожей, що може бути віднесений до періоду формування світових релігій.
    У сучасному релігійному туризмі можна виділити два напрями:
    1) власне релігійний – паломництво  (відвідання святих місць з  метою поклоніння реліквіям) і  місіонерство (здійснення подорожей  з метою пропаганди того чи  іншого віровчення);
    2) релігієзнавчий (не тільки для  віруючих) – пізнавальні (ознайомлення з релігійними пам’ятками, історією релігії, культурою) та наукові (для богословів, істориків, релігієзнавців) поїздки.
    Релігійний  туризм перетворився на важливу складову сучасної індустрії туризму. Собори, мечеті, культові музеї і духовні центри – це туристичні об’єкти, популярність яких постійно зростає. На ринку туристичних послуг з’являються фірми, що спеціалізуються на організації релігієзнавчих і паломницьких турів. Протягом останніх трьох-чотирьох років відчутно збільшилось число туристів, що здійснюють паломництво до православних святинь України і виїздять в інші країни з релігієзнавчою метою.
    Релігійний  туризм виконує ряд важливих функцій, серед яких пізнавальна, естетична, виховна. Пам’ятки церковної історії і культури є засобом утвердження національної свідомості, відтворення історичної пам’яті, виховання патріотизму, розвитку естетичних і художніх смаків.
    Шляхом  розробки національної мережі релігійних маршрутів, багато з яких мають міжнародне значення, туристичні фірми України спільно з церковними громадами різних конфесій здійснюють „невидимий експорт” церковної культури як невід’ємної складової національної культурної спадщини. В той самий час „невидимий імпорт” церковної культури інших країн сприяє більш чіткому усвідомленню своєї національної культурної самобутності. Таким чином, історико-культурні пам’ятки, що є об’єктами релігійного туризму, перетворюються на культурне надбання людства і є внеском України у скарбницю світової цивілізації.
    Релігійні ресурси, представлені християнськими, іудаїстськими та іншими святинями, що становлять мотиваційну цінність паломницьких турів як в межах країни, так і на міжнародному ринку, є основою розвитку сегменту релігійного туризму.
    Тема  курсової роботи присвячена розробці релігійного туру до Ізраїлю. Обґрунтування вибору маршруту полягає в тому, що пропорція на ринку релігійних турів досить велика, але даному напрямку приділяється мало уваги порівняно з іншими. Останнім часом попит на тури до Ізраїлю зростає, тому цей напрямок є дуже перспективним.
    Тривалість  релігійного туру до Ізраїлю складає  від 3 до 15  днів. Вартість такого туру складатиме за проживання від 319 до 4389 доларів.
    Найбільш  важливими об’єктами при розробці туристично-екскурсійних маршрутів  до Ізраїлю є численні монастирі і храми, де зберігаються мощі святих та інші реліквії, чудотворні ікони. Цінність цих об’єктів визначається не їх місцезнаходженням (столичні чи провінційні), а мистецьким рівнем. Це стосується як архітектури, так і живописних та скульптурних робіт на біблійні сюжети, створених відомими художниками і невідомими майстрами. Важливими туристичними об’єктами можуть виступати також поховання вищих ієрархів православної церкви.
    Метою курсової роботи є розробка конкурентоспроможного туристичного продукту з урахуванням сучасної ситуації на ринку туристичних послуг в даному напрямку.
    Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні задачі:
  вивчені маркетингові аспекти розробки релігійного туру;
  проведена оцінка попиту на релігійні тури;
  досліджені вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі;
  наведений проект релігійного туру;
  вивчене інформаційне забезпечення програми туру;
  розглянуто умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів у країну;
  наведена форма релігійного туру та схема маршруту;
  розглянуто пакет послуг та програма релігійного туру до Ізраїлю;
  вивчено організаційно-технічне забезпечення релігійного туру;
  проведено позиціонування та просування нового релігійного туру;
  проведена рекламно-інформаційна підтримка релігійного туру до Ізраїлю.
    На  сьогоднішній день українським законодавством визначений як візовий, так і безвізовий порядок в'їзду іноземців (іноземних  громадян та осіб без громадянства) в Україну. Всі категорії віз  оформлюються дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном.
    Джерельна база курсової роботи охоплює спеціальну літературу по туризму, а також путівники, статистику, статистичні бюлетені тощо.
    Курсова робота складається зі вступу, трьох  розділів, висновків; викладена на 29 сторінках, в тому числі містить 7 таблиць, 1 рисунок, список використаних джерел з 26 найменувань та 3 додатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ  І. Маркетингові аспекти розробки релігійного туру 

  1.1. Оцінка  попиту на релігійні тури і портрет потенційного клієнта 

    За  останні роки на українському туристичному ринку число пропозицій на релігійні тури постійно зростає.
    Туристична  індустрія є однією з найважливіших  галузей економіки кожної країни. Релігійний туризм є частиною сучасної індустрії цієї галузі. Собори, мечеті, культові музеї і духовні центри є об’єктами, що користуються все більш зростаючим попитом.
    Держава захищає права і законні інтереси релігійних організацій, сприяє встановленню відносин взаємної релігійної та світоглядної толерантності та поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними організаціями.
    Досить  великий масив релігійного туризму  розподіляється на п’ять найбільш розповсюджених у світі конфесій: християнства, ісламу, хасидизму, іудаїзму і буддизму. Дві останні відсутні на туристичному ринку України.
    Організацією  релігійних турів займаються туристичні фірми в тісному співробітництві  з відповідною релігійною громадою.
    Тури, які розробляються туроператорами, повинні відповідати таким принципам:
  безпека всіх складових і на всіх етапах проходження туру;
  комфортність (задоволення життєвих потреб у проживанні, харчуванні, транспортуванні та інших послугах на рівні по можливості не нижчому за рівень у постійному місці проживання), тобто забезпечення якісного обслуговування під час подорожування;
  достатність послуг, що пропонуються для задоволення потреб туриста під час подорожі, для реалізації мети подорожі;
  категоріальна відповідність (всі складові тура повинні відповідати заявленому класу обслуговування);
  конкурентоздатність (забезпечення прибутковості в діяльності турфірми).
    За  результатами статистичних досліджень, релігійну поїздку здійснює лише близько 1% від загальної кількості віруючих.1
    Належність  до будь-якої релігійної конфесії не є перешкодою для здійснення подорожі. Турист повинен бути ознайомлений і поважати місцеві закони і звичаї. Йому не обов’язково виконувати обряд, дотримуватися, прилучатися до тієї або іншої релігії або культу. Подорожуючий має право на безперешкодне відправлення релігійних обрядів і молитов, однак, за умови, що це не заважає іншим туристам і не порушує місцеві звичаї і правила перебування в готелі й в інших громадських місцях.
    Монастирі, храми та інші культові споруди доступні для туристів, а громади і секти, що володіють ними, охоче впускають подорожуючих з економічних міркувань. Вони встановлюють правила для відвідувачів стосовно одягу, порядку проходження, проведення фотозйомки, надання власного екскурсоводу. Тому бажано попередньо ознайомитися із звичаями всіх громад і монастирів, через які проходитиме маршрут.2
    Розглянемо  особливості попиту по секторам індустрії  туризму в напрямку з України  до Ізраїлю у 2007-2009 роках (таблиця 1.1)
    Таблиця 1.1
Туристичні  потоки з України до Ізраїлю, 2007-2009 рр.
    Туристичні  потоки 2007 рік 2008 рік 2009 рік
Загальний туристичний потік 32211 43114 49479
службовий 6808 10471 10494
організований 5430 8690 13574
приватний 19973 23953 25411
 
    Дані, наведені у таблиці 1.1, зобразимо  графічно на малюнку 1.1.

    Мал. 1.1 - Аналіз туристичних потоків України до Ізраїлю у 2007-2009 роках  

    Таким чином, туристичні потоки України до Ізраїлю протягом 2007-2009 років постійно зростав. Темпи зростання у 2008 році порівняно з 2007 роком склали 37%, а в 2009 році порівняно з 2008 роком - 15%. Зростання попиту відбувається за рахунок збільшення попиту на релігійний туризм. Таким чином, попит в туристичному напрямку до Ізраїлю зростає як і цілому, так і в релігійному напрямку. 

  1.2. Вимоги  до процесу обслуговування туристів  під час подорожі 

    Вимоги  до процесу обслуговування туристів під час подорожі залежать від  категорії готелю, де зупиниться турист.
    Висока  якість обслуговування туристів в готелі забезпечується колективними зусиллями працівників усіх служб готелю, постійним і ефективним контролем з боку адміністрації, проведенням роботи з удосконалення форм і методів обслуговування, вивчення впровадження передового досвіду, нової техніки та технологій, розширення асортименту та вдосконалення якості наданих послуг.
    Обслуговування  в готельних номерах потребує особливої підготовки персоналу. Воно пов'язане не тільки з виконанням побажань гостей, сервіровкою столу, послідовністю подачі блюд, технікою обслуговування, а й з правилами поведінки персоналу в номері3. Обслуговування у готелі туристів з релігійною метою - це система заходів, що забезпечують високий рівень комфорту та задовольняють найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити туристів. Чим вища культура і якість обслуговування, тим привабливіший вік для клієнтів і тим успішніша його діяльність.
    Культура  поведінки готельних працівників  в готелю містить у собі всі  складові зовнішньої та внутрішньої  культури людини, а саме: правила  стосунків та звертання, уміння правильно  виражати свої думки, дотримуватися мовного етикету. Ввічливість свідчить про культуру людини, її ставлення до роботи і до колективу, тому для працівників готелю дуже важливо бути тактовними у взаєминах з гостями, постійно пам’ятати про повагу до людини, особливо це важливо при організації релігійних турів4.
    Тактовна  поведінка готельних працівників  складається з ряду факторів. Головний з них - це уміння не помічати помилок  і недоліків у поведінці туристів, не акцентувати на них увагу, не виявляти зайвої зацікавленості до їх одягу, звичаїв, традицій, в тому числі релігійних. Працівникам готелю необхідно вести себе тактовно і відносно відвідувачів релігійних туристів - не розпитувати їх про мету візиту, а також заходити в номер без дозволу проживаючого. Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх подорожі на транспортних засобах у відповідності до умов договорів (контрактів) з партнерами та транспортними організаціями туроператор повинен забезпечити тимчасове розміщення, харчування туристів під час подорожі відповідно до умов надання послуг.
Розділ  ІІ. Проект релігійного туру 

  2.1. Інформаційне  забезпечення програми туру  

  2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів у країну 

    Для отримання туристичної візи в Ізраїль громадянам України необхідно подати до консульського відділу посольства держави Ізраїль наступні документи:
  запрошення від Ізраїльської туристичної фірми;
  ваучер від готелю про оплату;
  внутрішній та закордонний паспорт;
  авіаквиток до Ізраїлю та назад або за маршрутом;
  три кольорові фотографії розміром 2х2;
  інформація про резервацію готелю чи адреса перебування туриста в Ізраїлі;
  довідка з місця праці або навчання (на фірмовому бланку) із вказанням розміру заробітної плати та того, що на час поїздки робоче місце та оклад зберігаються;
  свідоцтво про народження (оригінал);
  документи, що підтверджують платоспроможність туриста: кредитні картки, документи про наявність нерухомості, автомобіля, рахунок у банку тощо;
  діти віком д 18 років, що подорожують самі чи з одним з батьків, мають надати нотаріально завіреного листа дозволу на подорож від обох батьків;
  інформація про те, чи був турист в Ізраїлі, чи змінювалось прізвище, домашній та мобільний телефон.
    Візи можуть подовжуватися (за визначеною платою) у відділах Міністерства внутрішніх справ.
    Віза до Ізраїлю оформляється протягом 5 днів. Вартість однієї  візи складає 100 гривень.
    При проходженні кордону та митниці особливих обмежень немає, до ввозу до Ізраїлю заборонені наркотики та зброя, в розумних рамках спиртне та табачні вироби.
    Для доставки туристів в країну використовують авіа переліт.
    У таблиці 2.1 розглянемо, які існують рейси з аеропорту Бориспіль у Києві до Тель-Авів.
  Таблиця 2.1
Рейси з Києва (Бориспіль) до Тель-Авів
№ рейсу Відправ-лення Призначення Виліт Посадка Дні вильоту Тип літака Ціна
LY652 Київ Тель-Авів 22:10 01:20 пон., вівт.,сер., четв., неділя
Б-738 350 дол.
VV1237 Київ Тель-Авів 21:00 00:20 понед., вівт., четвер, субота
Б-734 340 дол.
VV237 Київ Тель-Авів 13:50 17:10 середа, неділя Б-734 340 дол.
LY651 Київ Тель-Авів 17:35 21:05 пон., вівт.,сер., четв., неділя
Б-738 350 дол.
VV238 Київ Тель-Авів 08:15 11:40 пон., вівт.,сер., четвер, п’ятн., неділя
Б-734 340 дол.
 
 
2.1.2. Оцінка території 

    Туристи, що приїжджають до Ізраїлю, прагнуть не лише відпочити на морі, але й ознайомитися з історичними, археологічними та релігійними пам'ятниками Землі обітованої. Рання ізраїльська держава відома з 2 тисячоліття до н.е. як Іудея. У різні часи вона перебувала під владою Вавилона і Риму. Саме римляни і перейменували Іудею в Палестину.

    Географічне положення Ізраїлю наведено у  Додатку А.

    Ізраїль є однією з найрозвиненіших туристичних держав. Країна розташована на узбережжі трьох морів, має 3 кліматичні пояси (на території 750 км із півночі на південь).
    Столицею Ізраїлю є Єрусалим.
    Державна мова - іврит (староєврейська), арабська.
    Основна релігія Ізраїлю - християнство, іудаїзм, мусульманство.
    Грошовою одиницєю Ізраїлю є шекель = 100 агорам.
    Географічне положення Ізраїля - розташований на Близькому Сході в західній частині Азії на узбережжі Середземного моря.
    Територія складає 14,1 тис. м2. Населення складає 6,5 млн. осіб. З них кількість євреїв складає 5,3 млн. осіб, решта - араби.
    Головним економічним та культурним центром Ізраїлю є Тель-Авів, населення якого складає 357 тис. осіб.
    Найбільші міста Ізраїлю: Єрусалим (567 тис. осіб), Хайфа (246,5 тис. осіб), Холон (153 тис. осіб), Рашат-Ган (123 тис. осіб).
    Ізраїль розподіляється на 6 адміністративних округів.
    Найвища точка країни - г. Мерон (1208 м).
    Клімат в Ізраїлі субтропічний середземноморського типу, із сухим спекотним літом та м'якою дощовою зимою. Через те, що в країні дев'ять кліматичних зон, одна і та ж температура в різних містах відчувається абсолютно по-різному. У Тель-Авіві жарко і волого, в Єрусалимі гірське повітря, а в Беер-Шеве жарко, але сухо. Найкомфортніший клімат - в Єрусалимі на Голанах. Там не так жарко вдень і прохолодно вночі. А в прибережній рівнині жарко і волого.5
    Літо в Ізраїлі довге (з квітня по жовтень), тепле і практично без дощів.
    В Єрусалимі середня температура січня +9, липня +26 °С. Опадів річно - від 100 до 800 мм. Зокрема, в Єрусалимі середньорічна кількість опадів - 528 мм.
    Розглянемо відстані в Ізраїлі у таблиці 2.3.
  Таблиця 2.3
Таблиця відстаней в Ізраїлі
Міста TLV APT BIG JRM AR AD
DS FLT NET HAI FA
TTB TTB
Тель-Авів (TLV) - 18 62 158 180 370 35 100 140 154
Аеропорт Бен Гуріон (APT BIG) 18 - 51 168 160 312 56 120 152 154
Єрусалім (JRM) 62 151 - 135 110 300 100 162 200 203
Арад 158 168 135 25 230 193 258 232 - -
Мертве море (DS) 180 160 110 25 - 220 210 283 270 259
Ейлат (FLT) 370 312 300 230 220   400 470 490 490
Нетанія (NET) 35 56 100 193 210 400 - 65 110 133
Хайфа (HAIFA) 100 120 162 258 283 470 65 - 70 105
Тверія (TTB) 140 152 200 232 270 490 110 70 - -
 
    Клімат Північного та Центрального Ізраїлю - субтропічний, середземноморського типу. Літо - сухе й гаряче, зима - волога та тепла.
    Влітку переважає тропічне повітря, взимку воно чергується з повітряними масами помірних широт. Рельєф значно обумовлює різноманіття кліматичних умов в різних районах країни.
    Пересічна річна кількість опадів різко спадає із заходу на схід та з півночі на південь: від 1 000 мм у Верхній Галілеї до 30 мм в районі Ейлата та від 500 мм в центральних районах до 50 мм на узбережжі Мертвого моря. Найбільша кількість дощових днів припадає на січень-лютий. В ці місяці відносна вологість складає в середньому 72 %, тоді як у червні — 47 %. Грози бувають рідко, в середньому 7 днів на рік.
    Пересічна річна температура на узбережжі Середземного моря 20 °C, в гірських районах знижується до 15-16 °C. Найбільш спекотний клімат має південна частина країни, де середньорічна температура перевищує 22 °C, а пересічна температура найспекотнішого місяця 30 °C. Взимку бувають від'ємні температури; абсолютний мінімум температури сягає ?4 °C на висоті 750 м.
    Переважаючи вітри мають північний та західний напрямки: влітку північні та північно-західні, взимку — північно-східні. Навесні та на початку літа з півдня та південного сходу дме спекотний та сухий вітер хамсин, який сильно підвищує температуру та сухість повітря та негативно впливає на рослинність. В Негеві бувають пилові бурі (в середньому приблизно 12 днів за рік).
    Для християн Йордан - найголовніша річка світу, звісно, під релігійним кутом зору. Представниками рослинного світу в цьому регіоні є маквіс і фриґана. На півдні країни поширена напівпустельна та пустельна рослинність. Тут знаходиться гаряча й суха Рифтова долина, що тягнеться до східного краю кам'янистої пустелі Неґев. За нею розкинувся єгипетський Сінай. Пустеля Неґев становить 60% території Ізраїлю. Великомасштабні програми штучного зрошення дозволили використовувати значні площі пустельних земель за сільськогосподарським призначенням. Отже, країну умовно можна розділити на п'ять топографічних зон: висоти Ґалілеї; долину Есдраємон; Іудейські та Самарійські горби; узбережні рівнини; пустелю Неґев.  

   . Форма релігійного туру і схема маршруту
 
    Класифікація туру:
    - за метою діяльності - релігійний;
    - за ступенем мобільності - стаціонарний;
    - за формою участі - груповий;
    - за віком - змішаний;
    - за часом - багатоденний: 8 днів / 7 ночей;
    - за використанням - транспортний;
    - за використанням транспортних засобів - авіаційний;
    - за сезонністю - цілорічний.
    Маршрут туру:
    Авіапереліт:
    1) аеропорт «Бориспіль» м. Київ - Тель-Авів
    2) аеропорт Тель-Авів - посадка
    3) Нетанія - 25 км. на північ від Тель-Авіва - автобусний транспорт - готель «Seasons 5*»
    4) готель «Seasons 5*» (Нетанія) - Аеропрт Тель-Авів
    5) Тель-Авів - аеропорт «Бориспіль» м. Київ - авіапереліт
    6) аеропорт «Бориспіль» м. Київ - посадка
    Схема кільцевого маршруту туру наведена у Додатку А. 

    2.3. Пакет послуг 

    Ціна туру складає від 872$ + авіаквиток.
    Тривалість туру дорівнює 8 днів / 7 ночей.
    Екскурсії, які входять до вартості туру:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.