На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Технологя лиття каркасв зубних протезв з титану шляхом виготовлення ливарної установки з дозованим температурним режимом розплаву. Вимри об'ємних й лнйних величин воскових композицй. Рзниц потенцалв й електропровдност ротової рдини.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Медицина. Добавлен: 21.03.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»
ШЕЛЯКОВА ІРИНА ПЕТРІВНА
УДК 616.314-089.28-034
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БІОІНЕРТНИХ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ІЗ ТИТАНУ

14.01.22-стоматологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Полтава-2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному медичному університеті ім.М.Горького.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Суржанський Станіслав Костянтинович

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України, завідувач кафедри стоматології факультету інтернатури і післядипломної освіти.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки та техніки України Павленко Олексій Володимирович,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри стоматології;

доктор медичних наук, професор

Кльомін Володимир Анатолійович,

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького МОЗ України,

завідувач кафедри ортопедичної стоматології.

Захист відбудеться “24” червня 2008 року о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Вищому державному навчальному закладі України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України (36024, м.Полтава, вул.Шевченка,23).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України за адресою: 36024, м.Полтава, вул.Шевченка, 23.
Автореферат розісланий «23» травня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01,
доктор медичних наук, професорТ.О. Дев'яткіна
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Адентія і її ортопедичне лікування являється однією з важливою й до кінця невирішеною проблемою стоматології. Важко знайти людину старше 30 років, яка б не мала потребу в ортопедичному лікуванні (І.Ю.Лебеденко, 1995; Н.А.Молчанов и соавт., 2000; Ю.Ліндігкайт, 2002).
На сьогоднішній день рішенням цієї проблеми займаються як вітчизняні, так і закордонні вчені (Н.В.Асташина и соавт., 1999; С.К.Суржанский и соавт., 2004; K.H.Kim et al., 1997; H.Kurzweg et al., 1998). Розроблено багато сучасних технологій, що якісно поліпшують виготовлення зубних протезів (Г.В.Большаков, 1995; Я.Вірц, 1998; С.П.Борткевич, А.А.Віт, 2004; С.И.Козицына и соавт., 2005; М.Ф.Букаев, 2006; С.К.Суржанский, И.П.Шелякова 2007; И.П.Шелякова 2007; H.Yamato et al., 1998). Впроваджуються нові матеріали, що сприяють якісному поліпшенню ортопедичного лікування (С.К.Суржанський та співав, 2003; Р.Гобель, Д.Велкер, 2004; С.О.Чикунов, Е.В.Ершова, 2004; С.Г.Конюхова, 2005; H.Kurzweg et al, 1998; J.C.Taylor et al., 1998). Гідне місце в широкій практиці стоматологів починають займати такі облицювальні матеріали, як порцелянові маси різних виробників та полімерні матеріали хімічного й світлового затвердження, які по своїх якостях мало уступають порцеляновим масам (М.Вульфорд, 2000; Л.О.Іващенко, 2000; Р.Тренкешу, 2000; І.Л.Скрипник, 2001; Н.Р.Хабибуллина и соавт., 2002; Е.Е.Дьяконенко, 2004;2005).
За звітними даними Донецького обласного стоматолога за 2001 рік було виготовлено 35326 незнімних мостоподібних протеза по штамповано-паяній технології й 668 суцільнолитих незнімних протезів, що становить відповідно 98,1% й 1,9% (С.К.Суржанский и соавт., 2005).

Цьому факту й цифрам необхідно приділити особливу увагу. Як видно, що домінуюче положення займає штамповано-паяна технологія з її, дотепер, невирішеними недоліками.

Відомо, що такі метали як хром, нікель, кобальт, кадмій є металами отрутами й у моноваріанті заборонені до застосування в організмі людини (С.К.Суржанский и соавт., 2005). Тим більше, що в деяких сплавах відсоток хрому й нікелю доходить до 50% і навіть 70% (В.С.Онищенко, 1995; С.К.Суржанский, 1996).
Така багатокомпонентність металів у порожнині рота при взаємодії з ротовою рідиною, по-перше, створює умови для взаємодії агресивних гальванічних струмів, які міняють фізіологічні показники сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини, що, в свою чергу, змінює рН ротової рідини та порушує біохімічні процеси, які беруть участь у формуванні первинної харчової грудки (І.В.Штань, 2000; І.П.Шелякова, 2006). По-друге, відбувається вихід у порожнину рота мікроелементів хрому, нікелю, кобальту й інших елементів, що входять у сплав зубного протеза (Б.П.Марков, Ю.А.Джириков, 1995; В.М.Волинець, 1996; А.Г.Гожий и соавт., 2001; А.Ю.Кордияк, 2001; В.П.Зайцев и соавт., 2003; О.А.Иванцов, 2004; М.Ф.Букаев, 2006). Клінічно ці порушення проявляються у вигляді гінгівітів, глоситів, папілітів й інших змін на слизову оболонку порожнини рота й організму в цілому (В.В.Яланский, 1999; С.К.Суржанский и соавт., 2005; І.П.Шелякова та співав., 2006;). Утворена харчова грудка, просуваючись по стравоходу й далі по шлунково-кишковому тракту, може викликати на слизовій оболонці цих органів запальний процес, що негативно впливає на роботу травної системи й усього організму людини (С.К.Суржанский и соавт., 2005).
Впроваджуючи все саме передове в стоматологію, дотепер не знайдена гідна заміна сплавам, що містять нікель, хром, кобальт, кадмій - метали-отрути. У медицині давно з успіхом застосовується титан у вигляді ендопротезів, черепних пластин, а також різних скріплюючих штифтів й їхніх елементів. При цьому, імунна система людини перебуває в повній гармонії з титаном, не відторгуючи його.
Завдяки біоінертності титану, він по достоїнству оцінений і на цей час займає лідируюче положення в медицині.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках теми науково-дослідницької роботи МОЗ України «Клінічне обґрунтування використання біоінертних матеріалів в ортопедичній стоматології» (номер держреєстрації №1024U006760, шифр УН 03.07.31). Автор є виконавцем фрагмента зазначеної науково-дослідницької роботи.
Мета дослідження: Підвищити клінічну ефективність ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами зубних рядів шляхом використання біоінертних зубних незнімних протезів з титану марки ВТ1-00, отриманих на безусадочній вакуумній ливарній установці авторської конструкції з дозованим температурним режимом розплаву.
Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання:
1. Розробити нову технологію лиття каркасів зубних протезів з титану шляхом виготовлення ливарної установки з дозованим температурним режимом розплаву титану.
2. З метою визначення ступеню усадки або її відсутності, провести виміри об'ємних й лінійних величин воскових композицій і відлитих по ним каркасів зубних протезів з титану.
3. Модернізувати та виготовити мікрометр, який дозволить провести виміри об'ємних й лінійних величин воскових і відлитих по ним титанових каркасів зубних протезів.
4. Провести потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини в осіб, раніше протезованих хромо-нікелевими й хромо-кобальтовими протезами з подальшою заміною їх на титан.
5. Провести потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини в осіб, уперше протезованих титановими зубними протезами й осіб з інтактним зубним рядом.
6. Дати порівняльну оцінку результатам ортопедичного лікування, показати клінічну ефективність використання зубних протезів з титану ВТ1-00.
Об'єкт дослідження. Особливості ортопедичного лікування пацієнтів зубними протезами із титану. Виміри показників об'ємних і лінійних величин воскових та відлитих по ним титанових каркасів незнімних зубних протезів, а також потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини в 3-х обстежуючих груп ортопедичних пацієнтів.
Предмет дослідження. Клінічна ефективність застосування зубних протезів з титану, отриманих на вакуумній ливарній установці авторської конструкції з дозованим температурним режимом розплаву.
Методи дослідження. Клінічне обстеження ортопедичного хворого проводилося з метою визначення стоматологічного статусу пацієнтів трьох груп і містило в собі: анамнез, скарги, огляд слизової оболонки ротової порожнини, визначення прикусу, жувальної ефективності, проведення клінічних функціональних проб.
Рентгенологічне дослідження проводилось на основі вивчення ортопантомограм, внутрішньоротових рентгенівських та візіографічних знімків з метою визначення стану кісткової тканини, пародонту та атрофії альвеолярних відростків.
Лабораторно-технологічні особливості метода відливки зубних протезів із титану.
Мікрометричні виміри воскових композицій і зроблених по ним відливок з титану з метою визначення величин об'ємної і лінійної усадки, або її відсутності.
З метою вивчення біоінертності каркасів зубних протезів з титану марки ВТ1-00 апаратом «Potential» виконувалися потенціометричні дослідження сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини у пацієнтів.
Статистична обробка цифрового матеріалу проводилася з використанням прикладного пакета програм «STATISTIKA-6.0». Вірогідність результатів досліджень оцінювалася за критерієм t Стъюдента.
Наукова новизна одержаних результатів. Уперше розроблено і виготовлено вакуумну ливарну установку з дозованим температурним режимом розплаву титану, яка дозволяє відливати безусадочні каркаси зубних протезів з безвідходним використанням розплавленого титану. Отримано деклараційний патент України на винахід № 67950 А від 15.07.2004 р. «Спосіб лиття металів та пристрій для його здійснення».
Розроблено, модернізовано та виготовлено мікрометр, який дозволить проводити виміри об'ємних й лінійних величин зубних конструкцій з воску та титану.
Вперше, на базі отриманих результатів вимірів об'ємних й лінійних величин, встановлена відсутність усадки в титанових каркасах зубних протезів, що відлиті на виготовленій нами ливарній установці.
Вперше проведено потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електричної провідності ротової рідини у пацієнтів, протезованих зубними протезами з хромо-нікелевих або хромо-кобальтових сплавів з послідуючою заміною їх на титанові зубні протези в осіб вперше протезованих титановими зубними протезами та в осіб з інтактним зубним рядом. Результати цих дослідів підтвердили біоінертність зубних протезів з титану для організму людини.
Вперше в результаті ортопедичного лікування пацієнтів зубними протезами з титану усунуті патологічні прояви, зв`язані з неперенесенням різнорідних металів, що значно підвищило якість лікування пацієнтів.
Вперше, на базі отриманих результатів клініко-лабораторних досліджень, вивчення стоматологічного статусу пацієнтів до та після ортопедичного лікування зубними протезами з титану, доказана їх клінічна ефективність.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблено й впроваджено в широку стоматологічну практику нову ливарну установку з дозованим температурним режимом розплаву титану, що дозволяє одержувати високоточні, безвідхідні, безусадочні відлиті каркаси зубних протезів із титану з високим економічним ефектом.
Запропонований новий модернізований мікрометр, що дозволяє проводити виміри воскових і відлитих по ним титанових композицій, з метою визначення об'ємної та лінійної усадки.
Запропонована в широку стоматологічну практику нова технологія виготовлення зубних протезів з титану, що доказує їх високу клінічну ефективність.
Результати роботи впроваджені в центральну міську стоматологічну поліклініку № 1 м.Донецька, міську стоматологічну поліклініку № 6 м.Донецька, міську стоматологічну поліклініку №7 м.Донецька, стоматологічну поліклініку акціонерного товариства «Норд» м.Донецька, міську стоматологічну поліклініку № 1 м.Макіївки, міську стоматологічну поліклініку № 4 м.Макіївки, приватне підприємство «Дент-Титан» м.Донецька, приватне підприємство «Мажейко В.М.» м.Донецька, а також у навчальний процес кафедри стоматології факультету інтернатури і післядипломної освіти, кафедр ортопедичної і терапевтичної стоматології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота здобувача Шелякової І.П. «Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів з титану» є самостійним науковим дослідженням. Автор самостійно провів літературний і патентний пошук. Брав активну участь у розробці й виготовленні ливарної установки з дозованим температурним режимом розплаву титану. На підставі цієї розробки отримано деклараційний патент України на винахід «Спосіб лиття металів та пристрій для його здійснення» (№ 67950 А від 15.07.2004 р.).
Автор здійснив модернізацію та виготовлення мікрометра для вимірів об'ємних й лінійних величин воскових та відлитих по ним титанових конструкцій. Дисертант провів потенціометричні дослідження ротової порожнини в 125 обстежуваних осіб, протезованих хромо-нікелевими, хромо-кобальтовими сплавами з подальшою заміною їх на титан марки ВТ1-00, первинно протезованих титаном марки ВТ1-00, а також контрольної групи. Дав порівняльну характеристику показників цих вимірів. Провів ортопедичне лікування титановими незнімними протезами 100 хворих. Самостійно зробив аналіз результатів дослідження, написав усі розділи дисертації, сформулював висновки й практичні рекомендації.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були оприлюднені на науково-практичній конференції Донецького відділення Асоціації стоматологів України “Сучасні технології лікування й профілактики в практичній стоматології”, на трьох обласних днях фахівця (м. Донецьк, лютий, травень, вересень, 2006 р.); VII спеціалізованій виставці з міжнародною участю «Медвін: Стоматологія. Медицина. Ліки» (м. Донецьк, 2006 р.); на cпільному розширеному засіданні кафедр: ортопедичної, терапевтичної, хірургічної, пропедевтичної стоматології і стоматології факультету інтернатури і післядипломної освіти Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (м. Донецьк, 2006 р.), а також на апробаційній раді «Стоматологія» при вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава, 2006 р.).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 наукових праць, з них 5 статей - у виданнях, ліцензованих ВАК України (2 написані самостійно), 1 стаття, 2 тез конференцій, отримано деклараційний патент України на винахід.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 133 сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів досліджень, двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, переліку використаних джерел літератури, який містить 200 робіт, із них 119 вітчизняних і 81 іноземних авторів. Робота ілюстрована 12 таблицями і 69 рисунками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань дослідження проведено лабораторне та клінічне вивчення ефективності виготовлення зубних протезів з титану на сконструйованій ливарній установці з дозованим температурним режимом розплаву. Під час виконання роботи дотримано основних вимоги Хельсінської декларації прав людини (1975 р.) та Ванкуверської конвенції (1979, 1995 р.р.) про біомедичні експерименти.
Лабораторні дослідження включали: відпрацювання принципів лиття зубних протезів з титану на сконструйованій нами ливарній установці з дозованим температурним режимом розплаву; вивчення показників лінійних й об'ємних величин воскових композицій і відлитих відповідно до них титанових конструкцій спеціально модернізованим нами мікрометром (див. рис.3).
Після всебічного вивчення й проведеного аналізу роботи серії ливарних установок для лиття титану ми створили власну вакуумну безусадочну ливарну установку з дозованим температурним режимом розплаву титану (рис.1), що виключає недоліки попередніх (Деклараційний патент на винахід «Спосіб лиття металів та пристрій для його здійснення» № 67950 А від 15.07.2004 р.).
Запропонований пристрій містить у собі камеру плавлення й камеру лиття, що з'єднані між собою в єдину конструкцію, де розташований вакуум-насос із системою вентиляції, джерело живлення дуги постійного струму з електронним датчиком температури розплаву титану, система вакуумування й подачі газу аргону, електронна система керування технологічним процесом з датчиками для контролю за температурою нагрівання титану. Досягши температури розплаву титану 1668оС, джерело нагрівання відключається, автоматично вмикаючи подачу газу аргону, який під великим тиском заганяє розплавлений титан в опоку (рис. 2).
Дана система сконструйована й розрахована на застосування трьох сил: природної гравітації, аргонового удару і вакууму, що діють на розплавлений титан, значно підвищуючи якість відлитої композиції з титану.
З метою доведення безусадочного лиття титанових конструкцій проведено 30 лінійних й об'ємних вимірів воскових і відлитих відповідно по ним 30 титанових конструкцій на виготовленій нами ливарній установці з дозованим температурним режимом розплаву титану.
Для цього нами був модернізований і виготовлений мікрометр (рис.3), що складається із трубчастого корпуса (А), на якому розміщена шкала вимірів (Б). Сам корпус являє собою дві трубки - зовнішня (В) і розташована в ній внутрішня (Г), котрі працюють за телескопічним принципом, тобто внутрішня трубка (Г) плавно висувається на довжину, необхідну для виміру. На кінцях обох трубок знаходяться цанги (Д), у які вставлені датчики (Е), як для зовнішніх, так і для внутрішніх вимірів.
Вважаємо, що для проведення точних вимірів товщини воскової композиції є найбільш інформативним варіантом коронка верхнього моляра (рис. 4), де цифрами (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) зазначені точки вимірів товщини даної коронки.
Клінічні дослідження. Проводилося комплексне стоматологічне обстеження усіх хворих, що включало збір анамнезу, дослідження стану слизової оболонки ротової порожнини, рентгенологічне дослідження як за допомогою внутрішньоротових прицільних, так і ортопантомограмних знімків, а також візіографічні дослідження.
Хворим проводилася проба Шиллєра-Писарєва, визначався гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною. Вивчалися такі параметри як величина й топографія дефектів зубних рядів, стан твердих тканин і висоти клінічної коронки зуба, що обмежують дефект, стан тканин пародонта, слизових оболонок, а також топографія альвеолярного відростка кістки, вид прикусу, оклюзійні взаємовідношення, стан і положення зубів, що втратили антагоністів, наявність або відсутність знімних або незнімних зубних протезів, тривалість їх використання, наявність ускладнень, а також атрофія альвеолярного відростка. Визначалася втрата жувальної ефективності по Агапову.
З метою оцінки клінічної ефективності застосування титанових каркасів незнімних зубних протезів, їх переваги перед хромо-нікелевими й хромо-кобальтовими сплавами, всім пацієнтам із зубними протезами з хромо-нікелевих і хромо-кобальтових сплавів проводилися потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електропровідності ротової рідини. Для цієї мети ми використали прилад «POTENTIAL» (фірма «Pitterling Electronic», Німеччина).
Під час вимірів один електрод прикладається до слизової оболонки, у той час, як інший переміщається й контактує з зубом, металевою коронкою або металевою пломбою, а саме, з тими об'єктами в ротовій порожнині, які потрібно замірити. Виміри проводилися тричі з визначенням середньої величини.
Потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електричної провідності ротової рідини проводилися первинно в пацієнтів, у ротовій порожнині яких містилися зубні протези з хромо-нікелевих або хромо-кобальтових сплавів. Вдруге виміри здіснювалися після зняття цих протезів. Треті потенціометричні виміри ми проводили через 40 днів після зняття хромо-нікелевих протезів з подальшою заміною їх на титанові протези. Через 6 місяців після закінчення ортопедичного лікування титановими зубними протезами всім пацієнтам проводили контрольні клінічні огляди й потенціометричні виміри сили струму, різниці потенціалів й електричної провідності ротової рідини. Всі отримані дані заносилися до таблиці, на підставі чого будувалися діаграми. Проводився всебічний аналіз показників потенціометричних вимірів.
З цією метою обстежено 125 пацієнтів, які були розподілені на 3 групи.
I група - 63 особи, раніше протезовані хромо-нікелевими й хромо-кобальтовими сплавами з подальшою заміною останніх на титан марки ВТ1-00;
II група - 37 осіб, що вперше звернулися за ортопедичною допомогою, і яким первинно було проведене протезування титановими зубними протезами;
III група - 25 осіб з інтактним зубним рядом (контрольна група).
Залежно від кількості металевих включень у ротовій порожнині кожну групу було розподілено на 3 підгрупи:
А. Пацієнти, які мали в ротовій порожнині до 5 незнімних зубних одиниць із хромо-нікелевих і хромо-кобальтових сплавів або один мостоподібний протез;
Б. Пацієнти, у ротовій порожнині яких містилося до 8 металевих одиниць або до двох протезів;
В. Пацієнти, у яких було більш ніж 8 металевих одиниць або понад два мостоподібних протези.
Результати дослідження та їх обговорення. Результати лабораторних досліджень відлитих конструкцій зубних протезів з титану повністю відповідають вимогам, які ставляться до них. Необхідно особливо відзначити, що у зв'язку з дотриманням принципу "ідеального лиття", значно скорочується утворення дефектного олефірованого поверхневого шару, а самі відливки при цьому виходять абсолютно точні, без недоливів і пор.
Запропонована ливарна установка для лиття титану має низку переваг: вона більш компактна, вимагає менших енерговитрат на створення необхідного розрідження завдяки меншому об'єму камери плавки й меншому ступеню попереднього вакуумування, чим у прототипі, на проведення процесу плавки. В результаті одночасного застосовування трьох сил: гравітації, аргонового газового удару і вакууму утворюються литі конструкції з титану найвищої якості, що є рішенням одного з поставлених завдань. Важливе значення в процесі лиття має стовідсоткове використання розплавленого титану, що дає значний економічний ефект.
Аналізуючи отримані результ и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.