На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Оцнка якост програмного забезпечення

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет інформаційних систем і технологій 
Кафедра інформаційного менеджменту
 
 
 
 
 

Реферат

з «Технології  створення програм та інтелектуальних  систем»

на тему :
“ Оцінка якості програмного забезпечення” 
 
 
 
 

                                                                                          Студентка: ІV курсу,
                                                                                                                 спец. 6502
                                                                                                               групи №2
Бойко Марія 
                                                                                                Перевірив :
           Потапенко С.Д. 
         
         
         
         

Київ 2010
      План
      Вступ
     І. Поняття якості програмних засобів
         ІІ  Підходи по визначенню оцінки якості програмного забезпечення.
   Внутрішній підхід
   Зовнішній підхід
   Змішаний підхід
     Висновок 
     Література 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Вступ
     На  сучасному етапі розвитку не викликає сумніву необхідність розвитку теоретичних основ оцінювання якості програмних засобів (ПЗ).
     По-перше, постійне нарощування складності ПЗ, як правило, веде до збільшення числа вихідних помилок у тексті програми, що знижує її якість. По-друге, різноманіття ПЗ, що мають подібне функціональне призначення, створює жорстку конкуренцію на ринку програмної продукції. Число ПЗ одного класу сягає сотень, а якщо врахувати ще наявність різних версій одного і того ж ПЗ, то і тисяч одиниць. На перший погляд може здатися, що старі версії ПЗ слід беззастережно «скидати з рахунків». Однак, як показує практика, найчастіше нові версії ПЗ - «сирі» і поступаються за якістю попереднім. До того ж, як правило, вимоги останніх версій ПЗ до апаратних засобів жорсткіше, що при виборі ПЗ для роботи на комп'ютері, заданої комплектації, є одним з найважливіших критеріїв вибору.
      Примітивні  помилки, невиразні повідомлення і  неохайний інтерфейс дратують користувачів, що у підсумку вибирають більш  якісний продукт конкурента, а фірма ризикує втратити не тільки клієнтів, але і свою частку ринку.
      Отже, якість программного забезпечення набуває першочерговаро значення. Але як оцінити цю саму якість і в чому його виміряти? Чи можна створити "добротний" програмний продукт, користуючись убогими інструментальними засобами? Відповідям на поставлені питання, а також опису інструментарію, що дозволяє оцінювати якість ПЗ, і присвячено наш розгляд.  
 
 
 
 
 
 

     І. Поняття якості програмних засобів
     Кожний  ПЗ повинний виконувати визначені функції, тобто робити те, що задумано. Гарний ПЗ повинен мати набір властивостей, які дозволяють успішно його використовувати впродовж тривалого періоду, тобто мати визначену якість. Якість ПЗ - це сукупність його властивостей і характеристик, що впливають на його здатність задовольняти задані потреби користувачів. Але забезпечення якості ПЗ може викликати певні протиріччя. Так наприклад, підвищення якості ПЗ по одній з властивостей часто може бути досягнуто лише ціною зміни вартості, термінів завершення розробки і зниження якості цього ПЗ по інших його властивостях. В даному випадку мова не йде про розробку ідеального з точки зору показників якості ПЗ (досягнути цього скоріш всього взагалі неможливо), а про розробку ПЗ із задовільною якістю. Якість ПЗ є задовільною, коли він має визначені властивості в такий степені, яка гарантує успішне його використання
     Сукупність  властивостей ПЗ, що забезпечує задовільну для користувача якість ПЗ, залежить від умов і характеру експлуатації цього ПЗ. Тому при опису якості ПЗ, насамперед, повинні бути визначені критерії оцінки якості ПЗ. В даний час критеріями якості ПЗ прийнято вважати:
     - функціональність,
     ·- надійність,
     ·- легкість застосування,
     - ефективність,
     ·- супровід,
     - мобільність.
     Функціональність - це здатність ПЗ виконувати набір функцій, які задовольняють потреби користувачів. Набір зазначених функцій визначається в зовнішньому описі ПЗ.
     Надійність – це здатність ПЗ безвідмовно виконувати визначені функції при заданих умовах протягом заданого періоду часу з досить великою імовірністю .
     Легкість  застосування - це характеристики ПЗ, що дозволяють мінімізувати зусилля користувача по підготовці вхідних даних, застосуванню ПЗ і оцінці отриманих результатів.
     Ефективність - це відношення рівня послуг, які надає ПЗ користувачу при заданих умовах, до обсягу використовуваних ресурсів.
     Супровід - це характеристики ПЗ, що дозволяють мінімізувати зусилля по внесенню змін для усунення в ньому помилок і по його модифікації відповідно до потреб користувачів.
     Мобільність - це здатність ПЗ бути перенесеним з одного середовища (оточення) в іншу, зокрема, з одного комп'ютера на іншій.
     Функціональність  і надійність є обов'язковими критеріями якості ПЗ, причому забезпечення надійності червоною ниткою проходить по всім етапам і процесам розробки ПЗ. Інші критерії використовуються в залежності від потреб користувачів у відповідності з вимогами, що пред’являються до ПЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ.  Підходи по визначенню оцінки якості програмного забезпечення.
     В оцінюванні якості ПЗ зацікавлені як його розробники, так і споживачі. Для розробників оцінювання якості важливо вже на етапі проектування ПЗ для прогнозування комерційного успіху продукту з планованими значеннями характеристик у користувачів. Оцінювання якості ПЗ на етапі його налагодження дозволяє розробнику прийняти рішення про завершення цього етапу. Для користувачів ж важливо вміти оцінювати якість готового ПЗ на етапі його впровадження в експлуатацію.
     Оцінювання  якості різних матеріалів і виробів  присвячено безліч робіт. Однак ПЗ є специфічним об'єктом: вони настільки багатофункціональні, що навіть схематично можуть бути описані тільки дуже великим числом критеріїв якості (як правило, не менше двохсот). Це не дозволяє застосовувати існуючі методи оцінки якості до ПЗ в незмінному вигляді.
     Оцінкою якості ПЗ присвячені державні та міжнародні стандарти, наприклад. Відповідно до ГОСТ 28195-89, оцінка якості ПЗ являє собою сукупність операцій, що включає вибір номенклатури показників якості, визначення значень цих показників і порівняння їх з базовими значеннями.
     По природі показників якості їх класифікують як оцінку за внутрішніми показниками якості, оцінку за зовнішніми показниками якості і змішаний підхід.
     До  оцінки якості за внутрішнім показниками якості ПЗ відносяться підходи, засновані на оцінці ряду технологічних показників програми (таких, як складність програми, обчислювальна ненадлишковим, структурна доцільність і т. д.). До оцінки якості за зовнішніми показниками відносяться підходи, засновані на оцінці різного роду показників, безпосередньо побачити їх можна при випробуваннях ПЗ. До змішаних підходам відносять оцінку якості ПЗ, засновану на оцінці значень як зовнішніх, так і внутрішніх показників якості. 

     1. Внутрішній підхід
     Розглянемо  деякі методики, за допомогою яких проводиться оцінка якості на основі внутрішніх показників.
     За  методика яка базується на теорії динамічних систем ПЗ розглядається як динамічна система, при цьому правомірним стає використання методів спектрального аналізу. Істотним недоліком цієї методики оцінки якості ПЗ є те, що отримувана за наведеними показниками оцінка дозволяє порівнювати за якістю тільки ПЗ, що виконують однакові функції, наприклад, програми, написані на різних мовах високого рівня однієї специфікацією.
     В метричній теорії програм Холстед за допомогою модифікованої формули Холстед розхаховується довжина програми. Цю роботу можна розглядати в контексті вдосконалення одного з показників якості програми. Її недоліком є те, що прогнозувати вплив довжини програми на значення спостережуваних показників якості дуже важко, а часом взагалі неможливо.
     Загальним недоліком оцінки якості за внутрішнім показниками ПЗ є те, що хоча ці показники, безсумнівно, впливають на зовнішні спостережувані показники програми, але точної залежності між ними, як правило, не видно або надзвичайно складно побачити. А користувачів більшою мірою цікавлять саме зовнішні показники. Наприклад, якщо ПЗ дозволяє швидко і точно виконати потрібну функцію, то користувачеві байдуже, за допомогою якого алгоритму вона реалізована, і наскільки віртуозно написаний фрагмент тексту програми. Тому оцінку якості на основі цих підходів доцільно проводити тільки на ранніх етапах розробки ПЗ. Якість же готового продукту слід оцінювати з точки зору користувача, тобто на підставі зовнішніх показників. І, нарешті, оцінка на основі внутрішніх показників може бути проведена тільки при наявності лістингу програми, що значною мірою звужує можливість використання цих підходів на етапі впровадження ПЗ в експлуатацію. 
 
 

     2. Зовнішній підхід
     Наступним підходом в оцінці якості програмного забезпечення є зовнішній підхід.
     До  завнішнього відходу віднисять  такі показники споживчої якості ПЗ: функціональна повнота, завершеність розробки, швидкодія, рівень вимоги до технічних засобів, ступінь і простота настройки на технічну середу, вартість, комплексність вирішення завдання, можливість переналаштування на нові умови застосування, можливість роботи в мережі, якість допомоги, трудомісткість освоєння і впровадження, вимоги до рівня кваліфікації користувача, трудомісткість модифікації, зручність копіювання і виведення інформації, якість користувача інтерфейсу, наявність та якість захисту даних від несанкціонованого доступу, якість документації.
     Для оцінки якості використовують методику вибору ПЗ за критерієм "функціональна повнота". Вона базується на інформації про наявність (або відсутність) важливих функціональних можливостей в оцінюваній ПЗ. Спочатку складається перелік найбільш важливих функцій, характерних для ПЗ даного класу. Потім заповнюється матриця {xij}.
     
       Причому до матриці {xij} додається стовпець у відповідності з уявленнями особи, яка приймає рішення, (ОПР) про ідеальному ПЗ. Потім складається алгоритм, що дозволяє з великої кількості альтернативних ПЗ вибрати підмножину ПЗ, в якій реалізовані, принаймні, ті ж функції, що і в ідеальному. Якщо отримана підмножина складається тільки з одного елемента, то цей елемент - є результат вибору, в іншому випадку ОПР повинен ввести в розгляд кілька функцій ПЗ з числа, що не розглядалися раніше. У цьому випадку описана процедура повторюється до тих пір, поки не будуть відсіяні всі альтернативні ПЗ крім одного - результату вибору.
     До  переваг цієї методики вибору програмних продуктів можна віднести її простоту і мінімальні тимчасові витрати на її проведення. Недоліками методики є поверховість судження про якість ПЗ за єдиним показником якості - "функціональна повнота" і про якість реалізації функцій ПЗ тільки за наявністю останніх.
     Наступна  методика рекомендована для використання розробниками ПЗ на етапах його проектування, створення і налагодження. Методика дозволяє оцінити значення наступних факторів якості: практичність, цілісність, ефективність, коректність, безпека, надійність, зручність обслуговування, що оцінюється,, гнучкість, можливість використання в інших умовах, мобільність, можливість взаємодії.
     Цим чинникам у відповідність ставиться двадцять шість критеріїв якості: працездатність, можливість навчання, комунікативність, обсяг введення / виводу, швидкість введення / виводу, регулювання доступу, контроль доступу, ефективність використання пам'яті, ефективність функціонування, трасуванню, завершеність, робастність, точність, стійкість до помилок, узгодженість, простота, стислість, наявність вимірювальних засобів, розповсюджуваність, спільність, інформативність, модульність, машінонезавісімость, незалежність від інших програмних засобів, уніфікованість процедур зв'язку, уніфікованість даних.
     Суть  методики полягає в тому, що ОПР, вибирає з цих критеріїв найбільш важливі, з його точки зору, для оцінюваного класу ПЗ. Таким чином, кожен фактор визначається деяким числом Si відібраних критеріїв. Потім ОПР має у своєму розпорядженні критерії в порядку убування їхньої важливості, вводячи відносини між двома сусідніми критеріями: більше або дорівнює, більше і набагато більше. Грунтуючись на введених відносинах, визначаються вагові коефіцієнти Vj кожного критерію якості. Значення факторів розраховуються за формулою:
 
де kj - значення j-ого показника якості, яке визначається експертно. 

     Значення  узагальненого показника якості ПЗ визначається як середнє арифметичне отриманих значень факторів якості.
     Перевагою методики є простота її реалізації. Недоліками є відсутність розробленого апарату шкалювання критеріїв та визначення їх числових значень, також відсутність такого критерію якості, який враховував би відповідність функцій ПЗ бажанням ОПР, та необгрунтованість введення середнього значення при підрахунку чисельного значення узагальненого показника якості.
     Наступною методикою є отримання узагальненої оцінки якості програмних та апаратних засобів з залученням експертної інформації. Вихідними даними є безліч об'єктів порівняння та ієрархічна система характеристик якості. На першому етапі характеристики нижнього рівня (одиничні показники якості) виражаються у фізичних одиницях, на відміну від характеристик інших рівнів, виражених у відносних одиницях, значення яких лежать на інтервалі від 0 до 1.
     На  другому етапі проводиться перетворення фізичних значень одиничних показників, до відносних, лежачим на інтервалі  від 0 до1. Для здійснення перетворення використовуються функції перекладу, які можуть мати різні форми. Вид функцій і їх параметри для кожної конкретної характеристики якості вибираються із залученням експертних думок.
     На  останньому етапі задається оператор агрегування для розрахунку комплексних  характеристик якості (характеристик всіх рівнів за винятком нижнього). Оператор агрегування може бути адитивним, квазікон'юктівним або квазідіз'юнктівним, це залежить від контексту поставленого завдання. Прикладом оператора агрегування всіх видів може служити функція виду
      ,
     де mj - відносне значення j-ої характеристики,
     Vj - ваговий коефіцієнт j-ої характеристики,
     а р = 1, для адитивного типу оператора,
       р> 1, для квазікон'юктівного типу  оператора,
       р <1, для квазідіз'юнктівного  типу оператора.
     Вибір типу і параметрів оператора агрегування  проводиться із залученням експертних думок.
     Перевагою даної методики оцінки якості на відміну  від інших є обгрунтованість  вибору функції перекладу й оператора  агрегування. Таким чином, дана методика є найбільш гнучкою. Недоліком є відсутність розробленої методики збору і обробки думок експертів, хоча від достовірності експертної інформації залежить достовірність узагальненого показника якості. До того ж, не сформульовані правила формування системи характеристик якості, і не запропонована методика отримання інформації про значення критеріїв якості. Крім того, дана методика є досить трудомісткою.
     Методики  зовнішнього підходу позбавлені недоліків внутрішнього. Для їх реалізації можливий підхід до ПЗ як до «чорного ящика», крім того критерії якості зрозумілі виробникам і користувачам, і їхні значення можуть бути отримані за результатами тестування ПЗ. 

     3. Змішаний підхід
     До  змішаних підходу можна віднести наступні мотоди оцінки якості ПЗ.
     Рівень  якості ПЗ отримують порівнянням реальних значень показників якості з еталонними. Характеристики якості обчислюються за значеннями характеристик попереднього рівня ієрархії. Так, k-а метрика визначається через оціночні елементи mkq за наступною формулою
      ;
     i-ий  критерій визначається за формулою
      ,
     де,
     Pijбаз  - еталонний рівень даного показника  якості на заданий період часу.
     Значення i-го фактора якості визначається за формулою
      .
     Перевагою даної методики є найбільш завершена  модель системи характеристик якості.
     До  недоліків слід віднести те, що більшість  із наведених оціночних елементів (близько двохсот сорока з двохсот  п'ятдесяти) рекомендується оцінювати  експертно, що значною мірою знижує об'єктивність отриманої оцінки. До того ж не вказані шляхи визначення вагових коефіцієнтів. Нелогічним видається той факт, що для рівня оціночних елементів вагові коефіцієнти не вводяться, хоча їх значення можуть мати різні ступені впливу на відповідну метрику. На адекватність оцінки якості сильно впливає правильність призначення значень базових показників якості, однак представляється досить складним визначити ці значення для рівня критеріїв, які є комплексними показниками. Крім того, не розраховується узагальнена оцінка якості ПЗ, якість оцінюється сукупністю значень факторів якості, що не дозволяє, в загальному випадку, прийняти рішення щодо вибору ПЗ серед безлічі альтернативних.
     Існує аналогічна до попередньої методика оцінки якості ПЗ. Ця методика рекомендована для використання на будь-якій стадії життєвого циклу програмного продукту. Спостерігається невелике розходження у факторах та критерії якості з попереднім методом і в тому, що значення оціночних елементів визначаються на підставі узагальнених статистичних даних про помилки програми при випробуваннях або за результатами її експлуатації.
     У результаті отримують конкретні  значення багатьох показників якості - факторів. Якщо необхідно оцінити  значення узагальненого показника  якості ПС, то воно розраховується як мінімальне з отриманих значень факторів
      .
     Переваги і недоліки методики аналогічні. Крім того, необгрунтованим видається використання песимістичного підходу, тобто рівність узагальненого показника якості мінімального зі значень факторів.
     В наступній методиці використовуютьється трирівневу ієрархічну структуру "якість ПЗ - критерії - метрики". Всі метрики групуються за такими основними критеріями: оцінки надійності ПЗ, складність і трудомісткість створення ПЗ, продуктивність ПЗ, оцінки рівня мовних і технологічних засобів, зрозумілість і читаність програм, стійкість ПЗ від прояву програмних помилок..
     Далі  вибираються критерії, що найбільш повно оцінюють якість ПЗ і найбільш істотні метрики, що описують якість з мінімальним перекриттям.
     Нарівні з фактичною оцінкою якості ПЗ (1) даної програми проводиться оцінка якості еталонного зразка (2), що відображає найвищий прогнозований рівень ПЗ даного класу. Потім проводиться нормировка фактичної оцінки за формулою (3).
           (1) 

      (2)
     де  a i - ранг важливості, приймається рівним 1 або 2,
      , (3)
     Недоліком такої методики оцінки якості є те, що значення метрик
не нормовані і можуть бути величинами різного порядку, тоді важливі метрики, що мають відносно невеликі значення, будуть пренебрежимо малі в порівнянні з менш важливими, але відносно великими за значенням метриками. Отже, оцінка КПО не буде відображати реального стану речей, якщо значення метрик якості ПЗ є величинами різного порядку
     Отже, змішаний підхід може бути використаний на будь-якому етапі життєвого циклу ПЗ і поєднує достоїнства двох раніше розглянутих класів. У той же час, відомо, що критерії якості повинні описувати ПЗ з мінімальним перекриттям. Між внутрішніми і зовнішніми показниками, як правило, існує значна кореляція (наприклад, між метрикою Холстед і швидкістю реакції ПЗ на певну подію), що може призвести до надмірності опису ПЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Висновок 
     Для того, щоб підвести підсумок, я склала основні етапи оцінки якості, що характерні, практично, для всіх методик та підходів.
     1. Складання системи характеристик якості ПЗ. Як правило, ця система має вигляд ієрархічної структури. Для різних методик характерна різна кількість рівнів ієрархії, а так само різна кількість критеріїв кожного рівня ієрархії. Система критеріїв якості може включати як внутрішні, так і зовнішні характеристики ПЗ. Однак перевагу слід віддавати зовнішніми характеристиками. Крім того, критерії можуть носити як кількісний, так і якісний характер. Перевагу варто віддавати кількісним характеристикам.
     2. Визначення значень відносних  вагових коефіцієнтів характеристик  якості з залученням думок  експертів. Деякі методики базуються  на допущенні про те, що всі критерії якості однаково важливі. Однак для отримання адекватної оцінки якості цей етап необхідний.
     3. Оцінка значень одиничних показників  якості за абсолютною шкалою. Інформація про їх значеннях  може бути отримана за результатами випробувань ПЗ, експертного чи соціологічного опитування. Найбільш кращим є перше джерело, але у випадку, якщо оцінка критеріїв цим методом неможлива, або надмірно трудомістка, то залучається експертна інформація.
     4. Нормування значень одиничних  показників якості. У різних методиках використовуються різні функції приведення.
     5. Обчислення факторів якості шляхом  розрахунку зваженої згортки  значень одиничних показників  якості. У різних методиках використовуються  різні оператори згортки і  різне число кінцевих показників  якості.
     Отже незважаючи на різноманіття методик оцінки якості ПЗ, можна сказати що вони дуже схожі між собою. Однак універсальним підходом є оцінка якості за зовнішніми показниками, так як вона може бути отримана як при розгляді ПЗ, як "скляного ящика", так і "чорної скриньки", на будь-якому етапі життєвого циклу ПЗ. 

     Література:
     1. ГОСТ 28195 - 89. Оцінка якості програмних  засобів. Загальні положення.
     2. Методи і моделі оцінювання якості програмного забезпечення. Воробйов В. І., Копильцов А. В., Пальчун Б. П., Юсупов Р. М. С-Пб.: СПІІРАН.1992.-33с.
     3. Поттосін І. В. «Хороша програма»: спроба точного визначення поняття / Програмування, 1997, № 2, с. 3-17.
     4. Про программометріческом підході до оцінок програмного забезпечення. Апостолова Н. А., Гольдштейн Б. С., Зайдман Р. А. / Изв. Вузів. Програмування, 1995, № 4, с. 38-44.
     5. Хубала Г. М. Економічна оцінка споживчої якості програмних засобів: Текст лекцій / РГЕА. - Ростов н / Д., 1997 - 104с.
     6. Чікішева Н. М., Проскурякова Л. А. Розробка методики вибору програмного забезпечення бухгалтерського обліку для будівельних організацій. - С-Пб.: Вид-во СПбГУЕФ, 1999. -88с.
     7. Елтаренко Є., Сергієвський М. Оцінка апаратних і програмних засобів за багаторівневою системою критеріїв. / Комп'ютер-прес, № 8, 1998, с. 268-272.
     8. Загальна методика оцінки якості програмних засобів. Москва. 1988
     9. Петров Б. Г., Шеремет В. П. Надійність і якість прогрммного забезпечення суднових СУТС (за публікаціями і досвіду розробки) / ЦНДІ «Аврора», 1992, 120с.
     10. Антошина І.В., Домрачев В.Г., Ретинський І.В. Методика складання системи характеристик якості для програмних засобів. / / Якість, інновації, освіта, № 3, 2002. - С.57-60.


и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.