На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


научная работа Принципы менеджмента

Информация:

Тип работы: научная работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Принципи менеджменту  та їх реалізація в практиці управління готелем  

Зміст
 Введення 
1. Місце принципів  менеджменту в системі управління 
2.  Розвиток поглядів  на менеджмент та його принципи 
2.1 Школи управлінської  думки 
2.2 Сучасні принципи  управління 
2.2.1 Класифікація  принципів управління 
2.2.2 Принципи пріоритету, принципи відповідності, принципи 
 формування процесу  організації 
2.2.3 Сучасні принципи  менеджменту Т. Піттерса і Р.  Уотермена 
3. Сучасні принципи  менеджменту на прикладі готельного  комплексу «Орбіта» 
3.1 Аналіз принципів  менеджменту, що використовуються  в практиці управління готельним  комплексом «Орбіта» 
3.2 Пропозиції щодо  вдосконалення використання принципів  управління менеджментом готельного  комплексу «Орбіта» 
3.3 Розробка власних  принципів управління підприємством  готельного господарства на основі  проведеного аналізу 
 Висновок 
 Список використаних  джерел 
 Додаток. Класичні  принципи менеджменту  

Реферат
 МЕНЕДЖМЕНТ, СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК, ОСОБЛИВОСТІ,  АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ МЕНЕДЖМЕНТУ,  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ 
Об'єкт дослідження - готельний комплекс «Орбіта».
Предмет дослідження - використання принципів менеджменту  в індустрії гостинності на прикладі готельного комплексу «Орбіта».
Мета роботи - вивчити  принципи сучасного менеджменту  та провести їх аналіз у практиці управління готельним комплексом «Орбіта», а  також розробити ряд пропозицій щодо вдосконалення використання принципів управління менеджментом підприємства готельного господарства на основі проведеного аналізу.
Методи дослідження - метод пізнання і викладу; метод  аналізу та синтезу; індуктивний  та дедуктивний методи.
Завдання дослідження:
- Оцінити місце  принципів менеджменту в системі  управління;
- Вивчити розвиток  принципів менеджменту; 
- Визначити особливості  сучасних принципів управління  підприємством; 
- Проаналізувати  принципи менеджменту, що використовуються  в практиці управління готелем  «Орбіта»;
- Розробити пропозиції  щодо вдосконалення використання  принципів управління готелем  на основі проведеного аналізу. 
Результатом роботи є пропозиція адміністративно-управлінського персоналу готельного комплексу  «Орбіта» власних рекомендацій щодо вдосконалення використання принципів  управління і розробка деяких необхідних, на мій погляд, нововведень, спрямованих  на підвищення ефективності управління підприємством готельного господарства.
Область можливого  практичного застосування - менеджмент на підприємствах готельного господарства з метою найбільш ефективної організації  управління готелем.
 Автор роботи  підтверджує, що наведений в  ній розрахунково-аналітичний матеріал  правильно і об'єктивно відображає  стан досліджуваного процесу,  а всі запозичені з літературних  та інших джерел теоретичні, методологічні  та методичні положення і концепції  супроводжуються посиланнями на  їх авторів.  

Введення 
 У кожному суспільстві  і державі завжди приділялася  величезна увага управління та  регулювання повсякденного життя.  Без цього важко підтримати  її стійкість і забезпечити  розвиток. Зараз, коли наша країна  знаходиться в стадії болісних  пошуків політичних та економічних  рішень, особливо важливо, щоб  керівник будь-якого рівня розумів,  що успішне управління фірмою, підприємством і, нарешті, державою  можливо лише при знанні наукових  основ управління та вмінні  творчо застосувати ці знання, т . е. при володінні мистецтвом  управління.
 Теорія управління  не може дати готові рекомендації  для конкретних життєвих ситуацій, і кожна людина приймає рішення,  грунтуючись на інтуїції і  власному досвіді. Але будь-яка  імпровізація спирається на глибоке  знання законів, науково обгрунтованих  і понятих людиною методів  майстерності. В основі будь-якого  виду мистецтва лежать продумані  узагальнення, що виникають у  процесі творчості. По-справжньому  можна зрозуміти твір мистецтва,  тільки осягнувши закони композиції, закони творчості.  Знання принципів  управління робить вибір методів  мистецтва управління більш обгрунтованим  і дієвим. Таким чином, оволодіння  базовими положеннями менеджменту  - його принципами, є необхідною  умовою вдосконалення управління  суспільним і приватним виробництвом, поліпшення економічної інфраструктури і підйому народного господарства країни.
 Об'єктом дослідження  курсової роботи є готельний  комплекс «Орбіта».
 Мета курсової  роботи - на підставі літературних  джерел вивчити принципи сучасного  менеджменту та внести пропозиції  щодо вдосконалення їх використання.
 Завдання курсової  роботи:
- Проаналізувати  місце принципів менеджменту  в системі управління;
- Вивчити розвиток  принципів менеджменту; 
- Визначити особливості  сучасних принципів управління  підприємством; 
- Виявити принципи  менеджменту, що використовуються  в практиці управління готелем; 
- Внести пропозиції  щодо вдосконалення використання  принципів управління готелем; 
- Розробити власні  принципи управління на основі  вже існуючих.
 При написання  курсової роботи були використані  наступні методи: метод пізнання  та викладу; метод аналізу та  синтезу; індуктивний та дедуктивний  методи.
 Важливе значення  при написанні курсової роботи  надали підручники та навчальні  посібники таких авторів як: Виханский  О. С., Наумов А.І. «Менеджмент:  людина, стратегія, організація,  процес», Семенова І.І. «Історія  менеджменту». Брас А.А. "Менеджмент: основні поняття, види, функції», Абчук В.А. «Менеджмент», Зайцева  М.О. «Менеджмент в соціально-культурному  сервісі і туризмі», а також  словники-довідники, інтернет джерела,  методичні вказівки і стандарт  СТП БГЕУ від 20-03-2008.  

1. Місце принципів  менеджменту в системі управління 
 «Управління - мистецтво, подібно медицині або  інженерній справі, яка повинна  покладатися на що лежить в  його основі науку - концепції,  теорії, принципи і методи» .- Гарольд  Кунц, президент Міжнародної академії  управління.
 Поняття «управління», «менеджмент» відомі сьогодні  практично кожній освіченій людині. Їх значимість особливо ясно  була усвідомлена в 20-30-ті роки  нинішнього століття.  Управлінська  діяльність перетворилася на  професію, область знань - у самостійну  дисципліну. Сьогодні очевидним  є той факт, що високий рівень  розвитку сучасного світу, здебільшого,  пояснюється успішними методами  і принципами управління. У будь-якій  сфері потрібна компетентні керівники,  їх соціальний шар перетворився  на досить впливову суспільну  силу, а професійна діяльність  часто є найбільш важливим  ключем до успіху.
 Уявлення про  роль і місце управління організацією, про зміст управлінської діяльності, методи і принципи її здійснення  неодноразово зазнавали істотних  змін з тих пір, як управління  стало розглядатися як особливий  вид діяльності, здійснюваної в  організації. Погляди на управління  розвивалися в міру того, як  розвивалися суспільні відносини,  змінювався бізнес, удосконалювалася технологія виробництва, з'являлися нові засоби зв'язку й обробки інформації [1, c. 45].
 Менеджмент в  тій або іншій формі існував  завжди там, де люди працювали  групами і, як правило, у  трьох сферах людського суспільства:  політичної - необхідність встановлення  і підтримання порядку в групах; економічної - необхідність у  вишукуванні, виробництві і розподілі  ресурсів; оборонної - захист від  ворогів і диких звірів.
 Менеджмент являє  собою науку і мистецтво перемагати, вміння добиватися поставлених  цілей, використовуючи працю,  мотиви поведінки та інтелект  людей [2, c. 62].
 Сам термін  «менеджмент» походить від давньоанглійського  слова "manage" (латинське "manus") - «рука». Буквально слово manage означало  «об'їжджати коней». Будучи пов'язаним  з процесом їзди, з «управлінням»  конем, зміст слова зберігся  в понятті «управління». Воно  й визначило назву цілої науки  про управління.
 Вже в стародавніх  цивілізаціях Єгипту, Греції, Риму  і Китаю ті, які командували  військами, здійснювали внутрішню  політику і займалися організацією  релігійного життя, потребували  знаннях про методи ефективного  управління. Такі грандіозні споруди,  як єгипетські піраміди, свідчать  не тільки про інженерний майстерності  своїх творців, а й про їх  умінні планувати і координувати  роботу тисяч будівельників. Вже  греки відокремлювали чисто технічні  знання від мистецтва управління, яке вони вважали особливим  ремеслом. Адміністративний геній  римлян, що проявився у створенні  ефективної системи управління, перетворив Рим з маленького  містечка до столиці величезної  імперії. 
 Релігійні організації  середньовіччя, і насамперед римська  католицька церква, внесли свій  внесок у розвиток управлінських  технологій, створивши виняткову  за складністю ієрархічну структуру,  побудовану за територіальним  принципом. Інші основні елементи  сучасного управління, такі як  єдиноначальність, делегування повноважень,  виконавча вертикаль і принцип  співвідношення лінійних і штабних  підрозділів, вперше з'явилися  у військових організаціях. Нарешті,  промислова революція, що розгорнулася  у XVIII ст., Характеризувалася стрімким  зростанням числа мануфактур, запекло  конкурували одна з одною. У  кінцевому рахунку пошуки найбільш  ефективної стратегії підприємства  в цих умовах і призвели  до виникнення науки управління  як академічної дисципліни [3, с. 54].
 Однак сьогодні  замість звичного «управління»  часто використовується англійське  слово «менеджмент». Термін «менеджмент»  по суті, є аналогом терміну  «управління». Але термін «управління»  набагато ширше, тому що застосовується  до різних видів людської діяльності (управління автомобілем), різних  сфер діяльності (управління в  неживій природі, біологічних  системах, в державі), до органів  управління (підрозділам у державних  і громадських організаціях, а  також на підприємствах і в  об'єднаннях).
 Термін «менеджмент»  застосовується лише до управління  соціально-економічними процесами  на рівні окремої організації,  що функціонує в ринкових умовах, хоча останнім часом його почали  застосовувати в США і у  відношенні некомерційних організацій. 
 Менеджмент це  концепції управління в якій  пріоритет віддається економічним  інтересам, провідну роль відіграють  економічні методи управління  людьми.  Наука управління має  у своїй основі систему базових  положень, принципів, які притаманні  тільки їй, і при цьому спирається  на закони, що вивчаються іншими  науками, пов'язаними з управлінням.  Очевидно, що, перш ніж приступити до вивчення соціально-психологічних аспектів управління та мистецтва на особистість і колектив, необхідно розглянути фундаментальні основи управління - його принципи.  Саме слово «принцип» походить від латинського principium - початок, основа. У принципах узагальнюються всі відомі сучасній науці закони та закономірності, а також емпіричний досвід. Основними завданнями науки управління є вивчення та практичне застосування принципів розвитку всієї сукупності управлінських відносин і різних форм їх прояву при визначенні цілей, розробці планів, створення економічних та організаційних умов для ефективної діяльності трудових колективів. Вивчення та оволодіння цими закономірностями є необхідною умовою вдосконалення управління суспільним і приватним виробництвом, поліпшення економічної інфраструктури і підйому народного господарства країни.
 Поведінка одного  з основних і найбільш складних  суб'єктів управління - людини також  будується на певних принципах,  внутрішніх переконаннях, які визначають  його відношення до дійсності,  на нормах моралі і моралі. Принципи управління об'єктивні,  тобто не залежать від волі  і бажань окремих осіб, хоча  будь-яка істина пізнається через  складну систему суб'єктно-об'єктних  відносин, і в цьому основна  складність управління соціумом  і окремою особистістю. Ці принципи  не можна вважати абсолютною  істиною, а тільки лише інструментом, що дозволяє хоча б трохи  підняти завісу над надскладним  світом особистості і колективу  і лише підказати керівникові,  як розумніше впливати на контрольовану  систему і яку реакцію слід, мабуть, очікувати на керуючий  вплив [1, с . 45].
 У найбільш  загальному вигляді принципи  управління можна визначити як  початкові по відношенню до  процесу управління норми, правила  і закономірності, що випливають  із сутності та рівня розвитку  суспільства та його продуктивних  сил, дотримання яких (норм, правил  і закономірностей) сприяє досягненню  поставлених перед суспільством  цілей і вирішення завдань  [4, с. 31].
 Важливо виділити  два моменти: 
1) принципи формулюються  на основі законів і закономірностей  розвитку економіки і організацій  та на основі попереднього  досвіду господарювання;
2) принципи мають  сенс тільки в тому випадку,  якщо на їх основі організація  може досягати своїх цілей  [5, с. 122].
 Механізм формування  принципів управління подано  на малюнку 1.  

SHAPE \ * MERGEFORMAT  Принципи  управління  

 Закони управління  

 Спосіб виробництва  

 Форма власності  

 Досвід 
 управління  

 Соціокультурні  фактори  
 

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Рисунок 1 - Механізм формування принципів управління
 Примітка - Джерело: [6, с. 17].
 Як видно зі  схеми на зміст принципів управління  чинять істотний вплив не тільки  відомі сучасній науці закони  управління і накопичений досвід. До факторів, що визначає принципи  менеджменту можна віднести й  існуючі на даний момент часу  способи здійснення виробничої  діяльності, форма власності на  засоби виробництва, а також  соціо-культурні фактори. 
 Принципи управління  являють собою його основні  початку, що випливають з відносин  управління. Вони визначають вимоги  до системи, структурі та організації  процесу управління.
 Однак, не слід  забувати, що хоча принципи менеджменту  і містять найбільш загальні  положення теорії та практики  управління, їх не можна вважати  непорушними і універсальними. У  сучасному менеджменті відсутній  єдиний і загальновизнаний набір  принципів управління. Практично  у кожного дослідника, який вивчає  проблеми управління, є свої розробки  в цій галузі. Один з осново-положніков  наукової організації праці, творець  "теорії адміністрації" Анрі  Файоль говорив: "Число принципів  управління необмежено. Всяке правило,  всяке адміністративне засіб,  що зміцнює соціальне утворення  або полегшує його відправлення, займає своє місце серед принципів,  у всякому разі, на весь той  час, поки досвід стверджує  його в цьому високому званні. Зміна стану речей може викликати  зміну правил, викликаних до життя  цим положенням "[6, c. 18].
 Таким чином,  мистецтво управління не може  спиратися, тільки на інтуїцію, талант керівника. Це мистецтво  грунтується на солідну теоретичну  базу, накопиченої за тисячі років  людською цивілізацією, - на принципах,  законах управління. Принципи управління  визначають закономірності формування  керованої системи: її структури,  методи впливу на колектив, формують  мотивацію поведінки його членів, враховують особливості технології  і технічного оснащення управлінської  праці.  

2. Розвиток поглядів  на менеджмент та його принципи 
2.1 Школи управлінської  думки 
 У результаті  розвитку науки управління за  сто з невеликим років виникло  кілька різних підходів, які складають  сьогодні сучасну теорію менеджменту.  Первісне формування науки про  управління організаціями відбувалося в рамках чотирьох шкіл «шкіл управління» наукового управління, адміністративної, людських відносин і кількісної. Далі послідовно виникали процесний, системний і ситуаційний підходи.
1.  Школа наукового  управління - Г. Форд, Ф. Тейлор. Творці  школи вважали, що використовуючи  спостереження, виміри, логіку й  аналіз можна удосконалити багато  операцій ринкового праці. Першою  фазою методології даної школи  були аналіз змісту роботи  і визначення її основних компонентів.  Цей напрямок характерно на  базі раціоналізації, типізації  та конвеєризації [2, c. 70].
 Основні принципи  наукового управління Тейлора  полягають у наступному:
- Розробка оптимальних  методів здійснення роботи на  базі наукового вивчення витрат  часу, рухів, зусиль і т.п.;
- Абсолютне дотримання  розроблених стандартів;
- Підбір, навчання  і розстановка робітників на  ті робочі місця і завдання, де вони можуть дати найбільшу  користь; 
- Оплата за результатами  праці (менші результати - менше  оплата, більші результати - більше  оплата);
- Використання функціональних  менеджерів, які здійснюють контроль  за спеціалізованими напрямами; 
- Підтримка дружніх  відносин між робітниками і  менеджерами з метою забезпечення  можливості здійснення управління [8, c. 66].
 Ставлення до  людського фактору. Для цієї  школи характерне систематичної  використання стимулювання працівників  з метою зацікавити працівників  у збільшенні продуктивності  праці. Передбачалася можливість  перерв у виробництві, в тому  числі і для відпочинку. Важливим  є, на думку теоретиків тієї  ж школи, відбір людей, які  з інтелектуальних і фізичним  якостям відповідали виконуваній  роботі. Вони також надавали великого  значення навчання.
2. Адміністративна  школа управління (класична). - Анрі  Файоль (1920-1950 рр.).
 Мета школи:  створення універсальних принципів  управління, дотримання яких призведе  організацію до успіху.
 Принципи управління  Файоля (Додаток А):
 а) поділ праці.  Метою поділу є виконання роботи  більшої за обсягом і кращою  за якістю при тих самих  зусиллях;
 б) повноваження  і відповідальність.  Відповідальність  націлена на виконан-ня, а повноваження  дають право віддавати наказ; 
 в) дисципліна. Дисципліна передбачає справедливе  застосування санкцій; 
 г) єдиноначальність;
 д) підпорядкованість  особистих інтересів загальним;  е) централізація. Необ-хідно забезпечити  найбільш правильне співвідношення  між цетролізаціей і декзентролізаціей  в залежності від конкретних  умов;
 ж) винагорода  персоналу; 
 з) порядок; 
 і) ініціатива  персоналу; 
 к) корпоративний  дух (відданість організації);
 л) єдність  напряму. 
 Кожна група,  що діє в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним  планом і мати одного керівника.  Аналогічні принципи були сформульовані  в той же період Леніним  у книзі "Чергові завдання  радянської влади". Головна відмінність  Ленінських положень менеджменту  - в особливому виділення завдання  підвищення продуктивності праці  як найважливішої для підвищення  добробуту народу.
3. Школа людських  відносин і поведінкові науки  (бихевио-ризм) (1930-1950 рр.).. Незважаючи  на розвиток школи наукового  управління і класичної школи  такий елемент ефективної організації,  як человечес-кий фактор був  не повністю усвідомлений. У відповідь  на це - зародився рух за людські  відносини. Представники: Елтон Мейо, А. Маслоу. Мейо проводячи експеримент  виявив, що чітко розроблені виробничі  операції і гарна заробітна  плата не завжди вели до  підвищення продуктивності праці.  Сили, що виникали в ході взаємодії  між людьми, часто перевершували  зусилля керівників. Зрозуміти причини  цього явища допомогли дослідження  А. Маслоу:
- Фізіологічні потреби  (винагороди);
- Безпеки (охорона  праці);
- Приладдя (до певного  кола);
- Визнання (оцінка  суспільства);
- Самореалізація (ідеї).
4. Сучасна школа  менеджменту. 
 а) школа науки  управління (1950-1990 рр..) базується на  теорії прийняття рішень. Формування  школи пов'язано з виникненням  кібернетики і досліджень операцій. За своєю суттю дослідження  операцій - це застосування методів  наукового дослідження до операційних  проблем організації. Після постановки  проблеми група фахівців розробляє  модель ситуації. Модель - це форма  представлення реальності, що спрощує  цю реальність, що забезпечує  розуміння її складності. Після  створення моделі її змінним  задаються різні кількісні значення  для того, щоб усвідомити стан  між ними. Ключовою характеристикою  цієї школи є заміна совісних  міркувань моделями, параметрами  та кількісними значеннями. Це  все дає можливість застосовувати  ЕОМ до обробки цих даних. 
 б) процесний  підхід до менеджменту. Процес - це певна сукупність дій, спрямованих  на перетворення ресурсів, які  найчастіше виступають у вигляді  продуктів і послуг.
 Управління розглядається  як процес, тому що  робота по  досягненню мети за допомогою  інших людей - це серія безперервних  взаємопов'язаних дій.  Управлінські  функції також є процесами.  А. Файоль виділив 5 функцій  управління: планувати, організовувати; розпоряджатися-ся; контролювати; координувати.
 Сучасна точка  зору дозволяє виділити такі  функції у найзагальнішому вигляді:  планування, організація; мотивація,  контроль.
 Ці функції  визначені сполучними процесами:  комунікація та прийняття рішень.
 в) системний  підхід до менеджменту. 
 Теорія систем  вперше була застосована в  точних науках і техніці. 
 В кінці 50-х  років принципи теорії систем  стали застосовуватися в менеджменті. 
 Система - це  деяка цілісність що складається  з взаємозалежних частин, кожна  з яких вносить свій внесок  у характеристики цілого. Всі  організації є системами. Існують: - закрита система має жорсткі  фіксовані межі та дії, не  залежно від середовища навколишнього  системи; відкрита система характеризується  взаємодією із зовнішнім середовищем. 
 Модель організації  як відкрита система: організація  має входи - надходять із зовнішнього  середовища інформація - капітал,  людські ресурси, матеріали. У  процесі своєї діяльності організація  обробляє ці входи, перетворюючи  їх у свої виходи (продукцію,  послуги). Якщо система управління  ефект, то вході в процесу  перетворення утворюється додана  вартість входів. У результаті  з'являється прибуток збільшення  частки на ринку, збільшення  обсягу продажів і т.д. 
 г) ситуаційний  підхід до менеджменту. 
 Центральним моментом  системного підходу є ситуація  тобто конкретний набір обставин  роблять вплив на організацію  у даний час. Ситуаційний підхід  намагається пов'язати конкретні  прийоми та концепції з визначеними  конкретними ситуаціями для того, щоб досягти мети організації  найбільш ефективно [2, c. 81].
 Узагальнюючи  вищевикладене, слід зазначити,  що в історії розвитку науки  про управління можна виділити  чотири чітко помітні школи,  до числа яких входять: школа  наукового управління, адміністративна  школа, школа психології і людських  відносин, а також сучасна школа.  Друга половина ХХ століття  характеризувалася збільшенням  управлінського контролю за всіма  змінними бізнесами і це призвело  до розробки кількісних підходів  до прийняття управлінських рішень. Використання в управлінні системного  підходу полегшило завдання розгляду  організацій в єдності їх складових  частин, не розривало пов'язаних  із зовнішнім світом, а це посилило  значення, ситуаційного підходу  до управління, який передбачає, що організація всередині підприємства  є відповідь на вплив з боку  середовища. Всі ці класичні принципи  управління стали основою для  сучасних принципів менеджменту  і застосовуються на сучасному  етапі управління.
2.2 Сучасні принципи  управління 
2.2.1 Класифікація  принципів управління 
 В основі будь-якої  системи теоретичних понять повинна  лежати їх класифікація. До класифікації  принципів управління в даний  час також існує кілька різних  підходів.
 Найбільш оптимальною  є класифікація принципів управління  за допомогою їх поділу на  три групи, наведена на малюнку  2.
 Принципи управління 
 Споконвічні норми  і правила, дотримання яких  сприяє досягненню поставлених  цілей і вирішення завдань  

 Загальні принципи  управління 
 Відносяться до  всіх компонентів системи управління  

 Приватні принципи  управління 
 Відносяться до  окремих частин і елементів  системи управління  

 Спеціальні прин-ципи  управління 
 Відносяться до  управління конкретними видами  діяльності  
 
 

Рисунок 2 - Класифікація принципів управління
 Примітка - Джерело: [4, с. 30].
 Згідно із зазначеним  способом класифікації вся існуюча  сукупність принципів управління  поділяється на три основні  групи. До першої групи належать  загальні принципи управління, що  стосуються системи управління  в цілому. До другої групи - принципи управління, які стосуються  окремих компонентів системи  управління. Принципи, що входять  у третю групу регламентують  порядок і правила управління  конкретними видами діяльності.
 У системі загальних  принципів управління на сучасному  етапі основне місце займають  принцип наукової обгрунтованості  управління, принцип системного  підходу до вирішення управлінських  завдань, а також принципи оптимальності,  гнучкості, демократизації, регламентації  і формалізації управління.
 Основним у  системі загальних принципів  керування по праву можна вважати  принцип наукової обгрунтованості  управління.  Науковий підхід  до менеджменту вимагає суцільного, комплексного вивчення всієї  сукупності факторів, що впливають  на ефективність функціонування  організації, з наступним застосуванням  отриманих знань на практиці  управління.
 Другим, не менш  важливим принципом менеджменту  є принцип системного підходу  до вирішення управлінських завдань.  Системний підхід вимагає, щоб  керівники розглядали організацію як сукупність взаємопов'язаних, взаємозалежних і постійно взаємодіють один з одним елементів, таких як: люди, структура; завдання і технології, які орієнтовані на досягнення різних цілей.
 Принцип оптимальності  управління встановлює вимогу  досягнення цілей управління  з мінімальними витратами часу  і коштів.
 З вищеназваним  принципом нерозривно пов'язаний  принцип гнучкості управління, практична  реалізація якого дозволяє забезпечити  своєчасну адаптацію організації  до мінливих умов зовнішнього  середовища або її швидку перебудову  відповідно до нових цілями  функціонування.
 Із зростанням  ролі соціальних чинників у  менеджменті на перший план  вийшов принцип демократизації  управління, який містить вимогу  про задоволення інтересів власників,  керівників, трудового колективу  і окремих працівників організації  на справедливій основі.
 Згідно з принципом  регламентації всі процеси, що  відбуваються в системі управління, повинні бути жорстко регламентовані. Іншими словами в будь-якій  організації повинна бути розроблена  розгорнута система правил і  норм, що визначають порядок функціонування  як організації в цілому, так  і її окремих структурних підрозділів. 
 Принцип формалізації  передбачає формальне закріплення  норм і правил функціонування  організації, у вигляді наказавши,  вказівок і розпоряджень керівника,  а також у вигляді положень  про конкретні структурних підрозділах  та посадових інструкцій.
 Застосування  принципів регламентації і формалізації  дозволяє впорядкувати процес  функціонування організації, зробити  його більш планомірним і раціональним [4, c. 32].
2.2.2 Принципи пріоритету, принципи відповідності, принципи  формування процесу організації 
 Е.А. Смирнов  вважає, оскільки будь-яка матеріальна  система проходить у своєму  розвитку статистичні і динамічні  етапи життєвого циклу, то їй  притаманні принципи пріоритету, принципи відповідності, принципи  формування процесу організації.  Спробуємо розглянути наступні  принципи більш докладно.
Принцип пріоритету
 Принцип пріоритету  мети  зводиться до того, що  в системі мета-завдання-функція  найвищий пріоритет буде мати  мету, потім завдання і нарешті,  функція. 
 Принцип пріоритету  функцій над структурою при  створенні організації  здійснюється  реалізацією певного набору цілей  через формування набору завдань,  функцій і набору виробничих  і управлінських ланок і структур.
 Принцип пріоритету  структур над функціями в діючих  організаціях  означає, що в  організаціях поступово налагоджуються  взаємозв'язку між елементами  структури, зайві поступово відмирають, а відсутні поступово з'являються.  При цьому залишається невеликий  вибір нових наборів функцій. 
 Принцип пріоритету  суб'єкта управління над об'єктом  при створенні структурного підрозділу  зводиться до того, що при створенні  організації засновники повинні  підбирати вид діяльності, необхідний  персонал, місце розташування на  свій розсуд.
 Принцип пріоритету  об'єкта управління над суб'єктом  для діючих організацій  означає,  що управлінці організації повинні  підбиратися під конкретні структурні  підрозділи з урахуванням встановлених  вимог. 
Принцип відповідності 
 Принцип відповідності  між поставленими цілями і  виділеними ресурсами  означає,  що кожної поставленої мети  повинен відповідати набір матеріальних, фінансових і людських ресурсів, які необхідні для виконання  завдань. 
 Принцип відповідності  розпорядження і підпорядкування   зводиться до того, що у кожного  працівника повинен бути один  лінійний керівник і будь-яку  кількість функціональних.
 До принципів  відповідності відносять ще принцип  ефективності  виробництва та  економічності; принцип оптимального  поєднання централізації і децентралізації  виробництва і управління; принцип  прямоточності; принцип ритмічності,  принцип пропорційності.
Принципи формування процесу організації 
 У формуванні  процесу організації використовуються  наступні принципи: стійкість  - Створення  необхідних запасів, що компенсують  можливі відхилення від цілей  внаслідок ситуації, що виникла;  мінливість  - Створення запасних  варіантів при заздалегідь передбачених  збурюючих впливів; безперервність - процес пов'язаний з поступовими  змінами у виконанні операцій; циклічність - процес постійного  коректування виконаних операцій; однократність  - Процес однократного  проходження по всіх етапах  до досягнення поставленої мети [5, c.124].  

2.2.3 Сучасні принципи  менеджменту Т. Піттерса і Р.  Уотермена 
 В якості сучасних  принципів менеджменту можна  також розглядати систему принципів,  запропоновану Т. Піттерсом і  Р. Уотерменом.
 На мій погляд, ці принципи є найбільш оптимальними:
1. Орієнтація на  досягнення успіху.
 Під цим принципом  розуміються постійний пошук  найкращих шляхів розвитку підприємства, уміння вибрати правильний напрямок  діяльності і сконцентруватися  на ньому, вміння виробляти  адекватні методи вирішення виникаючих  у фірми проблем. 
2. Орієнтація на  споживача. 
 Цей принцип  означає: ясно і чітко усвідомлювати  інтереси свого споживача, з  повагою і розумінням ставитися  до запитів споживачів своєї  продукції, спонукати кожного  співробітника фірми до інновацій  і постійного вдосконалення продукції. I
3. Підприємливість. 
 Цей принцип  базується на культивуванні у  фірмі: індивідуальної ініціативи  всіх співробітників; рішучих, але  виважених дій персоналу на  підставі прогнозу наслідків;  відповідальності працівників за  свої дії. 
4. Продуктивність.
 Даний принцип  може бути досягнутий наступними  діями: підтримка прагнення співробітників  створити цікаву професійне життя;  постійне навчання персоналу;  орієнтація співробітників на  регулярні зміни, пов'язані з  динамікою ринку; ототожнення  співробітників з фірмою, коли  кожен працівник - це «своя  людина» для колективу. 
5. Зв'язок з життям.
 Цей принцип  спирається на об'єктивні економічні  закони і реальну оцінку виробничої  ситуації, вироблення простих і  зрозумілих критеріїв оцінки  діяльності кожного працівника  і фірми в цілому, регулярний  аналіз та необхідне коректування  цілей і завдань, зміцнення  зв'язків організації з зовнішнім  оточенням, орієнтацію діяльності  організації на інтереси своїх  споживачів і суспільства в  цілому, вміння вчитися на помилках, своїх і чужих. 
6. Вірність своїй  справі.
 Вона формується  на основі загальнолюдських цінностей,  місії (філософії) організації,  соціального партнерства та взаємної  вигоди, створення атмосфери спільності  інтересів, фірми і персоналу. 
7. Простота структури  і управління.
 Це досягається  за рахунок переваги «плоских»  структур перед «високими» як  у власне фірмі, так і в  керівництві нею; децентралізації  управління і делегування «вниз»  значної частини владних повноважень;  широкого залучення співробітників  до процесів творчого пошуку  і прийняття управлінських рішень.
8. Поєднання свободи  і відповідальності.
 Цей принцип  передбачає баланс повноважень,  свободи дій і персональної  відповідальності працівників; коректну  за формою, але тверду за змістом  вимогливість до виконання своїх  обов'язків і дотримання професійної  культури; турботу про персонал  з боку фірми; свідому дисципліну  і працьовитість працівників. 
 Незважаючи на  теоретичний вигляд, принципи менеджменту  дуже практичні. Опора на них  у своїй діяльності допомагає  менеджерам працювати на рівні  сучасних досягнень науки управління [9, c, 54].
 Таким чином,  принципи менеджменту досить  різноманітні, однак головний акцент  сьогодні приділяється людському  чиннику, коли управління грунтується  на стимулюванні працівників,  створення в організації атмосфери  взаємної довіри і розуміння.  

3. Сучасні принципи  менеджменту на прикладі готельного  комплексу «Орбіта» 
3.1 Аналіз принципів  менеджменту, що використовуються  в практиці управління готельного  комплексу «Орбіта» 
 З розвитком  міжнародного поділу праці, розширенням  міжнародних зв'язків, вдосконаленням  туристичного бізнесу значно  розцвів і готельний бізнес. Поряд  з цим посилюється конкуренція  між готелями, що вдосконалюють  сервіс і вишукують нові і  привабливі для клієнтів форми  обслуговування. На ринку готельних послуг Мінська склалася наступна ситуація: одні готелі відчувають себе на ринку готельної індустрії впевнено, інші закриті на реконструкцію, треті перебувають у стані спаду. У постійно змінюються умовах мало готелі можуть скласти гідну конкуренцію.
 Успіх у роботі  будь-якого готелю (зростання рівня  і якості обслуговування, її конкурентоспроможності  в сучасних умовах) залежить не  тільки від технічної оснащеності.  Велика роль у цьому відводиться  вдосконаленню рівня управлінської  діяльності, який грунтується на  принципах управління.
Готельний комплекс «Орбіта» - це сучасний готель з комфортними  номерами та широким спектром пропонованих послуг. Свою діяльність готель "Орбіта" розпочала в 1991 р. Її будівництво  було обумовлено необхідністю обслуговування великих туристичних груп, що прибувають по лінії внутрішнього та в'їзного туризму. Слід зазначити, що в той час по території республіки проходило  більше 100 всесоюзних туристичних маршрутів.
 З плином часу  багато чого змінилося: зменшилася  кількість туристів, що прибувають  до Білорусі, змінилися мети приїзду  гостей, але готель "Орбіта" зуміла  зберегти найкраще, накопичене за  роки роботи, і не втратила  своїх клієнтів.
 Готель має  свій неповторний стиль, що  поєднує в собі «витончену  простоту» і модну сучасність. Життєрадісність, комфортність і  свіжість дизайну поєднуються  в інтер'єрах номерів, формуючи  позитивний настрій і створюючи  мотивуючу обстановку для відпочинку  і роботи.
 Для успішного  керівництва та функціонування  готелю необхідно направляти (орієнтувати)  її і керувати нею в правильному  напрямку і оптимальним способом. Тому діяльність готелю «Орбіта»  грунтується на наступних принципах  управління:
1) Орієнтація на  досягнення успіху 
 Під цим принципом  мається на увазі вміння готелю  «Орбіта» вибирати напрямки діяльності, які передвіщають успіх, і концентрація  діяльності на цих напрямках.  Спочатку готель була орієнтована  на обслуговування туристичних  груп. Але з огляду об'єктивного  стану речей на це розраховувати  не доводиться. В даний час  пріоритетний напрямок для готелю - діловий туризм, який є сьогодні  основним сегментом світового  ринку гостинності. Це напрямки  є найбільш актуальним. Так як  витрати ділових туристів зазвичай  втричі більше, ніж витрати будь-яких  інших мандрівників.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.