На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Каптальн нвестицї

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ
Розділ 1. Нормативна та методологічна база обліку капітальних  інвестицій
Розділ 2. Загальна характеристика підприємства
2.1 Характеристика  статутної діяльності та організаційної  структури підприємства
2.2 Аналіз основних  техніко – економічних показників діяльності підприємства
2.3 Аналіз загального  стану бухгалтерського обліку  на підприємстві та його облікову  політику
Розділ 3. Аналіз стану бухгалтерського обліку капітальних  інвестицій
3.1 Документальне  оформлення та обліку капітальних інвестицій
3.2 Аналіз стану  використання інформації про  капітальні інвестиції в управлінні  підприємством
3.3 Напрямки удосконалення  існуючої системи обліку капітальних  інвестицій
Висновки і  пропозиції
Список використаної літератури
Додатки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ
Розкриття терміну “капітальні інвестиції” в літературних джерелах
№№  з/п Джерело Визначення 
1 2 3
11. Бутинець  Ф.Ф., Шатило Н.В. [ 1, с.577 ] Капітальні  вкладення – це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи та витрати на проектно-пошукові геологорозвідувальні та бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, підготовку кадрів для підприємств, що будуються, тощо
22. Волков  Н.Г. [2, с.5 ] Капітальними  інвестиціями є сукупність витрат на планомірне розширене відтворення  основних фондів народного господарства і покращення їх якісного складу.
33. Журавель  Г.П., Крупка Л.Д., Палюх М.С., Гуцайлюк Л.О., Фаріон Т.І. [3, с.152] Капітальні вкладення – це витрати на будівництво, реконструкцію та придбання основних засобів
44. За  ред. проф. Ф.Ф. Бутинця [4, с.78 ] Інвестиції  капітальні (рос.: инвестиции капитальные; англ.: permanent investements) – сукупність витрат, спрямованих на відновлення виробничих потужностей
55. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. [5, с.248 ] Під капітальними інвестиціями розуміють вкладення  грошових коштів підприємством в  нове будівництво і придбання, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння потужностей вже діючих об’єктів основних засобів
66. Кондраков Н.П. [6, с.84] Під капітальними інвестиціями (вкладеннями капіталу) розуміють інвестиції організації  в будь-які види позаоборотних  активів, тобто і в довгострокові  фінансові інвестиції
77. Луговой В.А. [7, с.368] Капітальні  інвестиції представляють собою  витрати кооперативу на збільшення і оновлення основних засобів, їх реконструкцію, технічне переозброєння, будівництво нових об’єктів
88. Петрова В.И. [8, с.278] Капітальні  інвестиції представляють собою витрати із всіх джерел фінансування по створенню нових, розширенні, реконструкції і технічному переозброєнні об’єктів основних фондів, а також на їх придбання
19. Под ред. П.С. Безруких [9, с.268] Капітальні  інвестиції представляють собою витрати на утворення нових, реконструкцію, розширення і модернізацію діючих основних фондів народного господарства
110. Под общ. ред. И.Е. Тишкова, А.И. Прищепы [10, с.563] Капітальні  інвестиції представляють собою  сукупність витрат на відтворення і покращення кількісного складу основних засобів
111. Под ред. П.П. Новиченко [11,с.339 ] Капітальні  інвестиції представляють собою  сукупність витрат, спрямованих на збільшення і оновлення основних засобів 
112. Под ред. Н.И. Ладутько [12, с.404] Капітальні  інвестиції – сукупність витрат на відтворення і покращення якісного складу основних засобів з метою  отримання прибутку
113. Под ред. И.И. Поклад [14, с.308] Капітальні  інвестиції представляють собою  витрати, спрямовані на планомірне розширене відтворення основних фондів народного господарства і покращення їх якісного складу
114. Редько  А.Ю., Барановская В.Г., Горбачева  Т.В., Костенко Е.М., Никонович М.А. [15, с.45] Капітальні  інвестиції – витрати, в результаті яких здійснюється збільшення основних засобів
115. Стражева  Н.С., Стражев А.В. [ 16, с.126 ] Капітальні  інвестиції – це витрати на будівництво  основних заобів, їх придбання, технічне переозброєння, в т. ч. проектно-пошукові та інші роботи з покращення земельних  ділянок, водойм, що знаходяться в користуванні або власності підприємства, відведення земельних ділянок, переселення жителів з будинків та ін.
116. Ткаченко  Н.М. [17, с. 152 ] Капітальні  вкладення – це інвестиції підприємства, установи
117. Ткаченко  Н.М. [18, с.188 ] Капітальні інвестиції – це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-пошукові роботи, геологорозвідувальні і бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються та ін.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 1 НОРМАТИВНА МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ
Облік капітальних інвестицій.
При організації  бухгалтерського обліку капітальних інвестицій необхідно керуватися відповідними законодавчими і нормативними документами, а саме: 
1. Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 р. 
2. Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.97 р. зі змінами і доповненнями. 
3. Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість № 141 від 01.07.97 р. 
4. Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України № 112 від 31.05.96 р.

Методологічні основи формування в бухгалтерському  обліку інформації про основні засоби і розкриття інформації про них  у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». 
Капітальні інвестиції - це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-пошукові роботи, геологорозвідувальні і бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і переселення у зв'язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються, та ін.

Під капітальними інвестиціями розуміють затрати на спорудження, виготовлення або придбання основних засобів, а також реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств. 
Джерелами фінансування капітальних інвестицій можуть бути як власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, бюджетне фінансування, фінансування сторонніх організацій в порядку пайової участі у будівництві та ін.), так і залучені кошти (банківські кредити та інші позикові кошти). 
Капітальні роботи можуть виконуватися або підрядним способом (тобто спеціалізованими будівельно-монтажними організаціями на договірних засадах), або господарським способом (тобто самим підприємством). 
Порядок обліку затрат на капітальні інвестиції регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К  А З
Про затвердження форм державних  статистичних спостережень N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції", N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"
Відповідно  до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику" (2614-12) , враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України (435-15) , частини 8 статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України (436-15) , з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації НАКАЗУЮ:
1. Затвердити  форми державних статистичних  спостережень N 2-інвестиції (річна) "Капітальні  інвестиції", N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" (va387202-08) , що додаються, і ввести їх у дію, починаючи зі звіту за I квартал 2009 року.
2. Поширити  форми державних статистичних  спостережень, затверджені цим наказом,  на господарські організації, їхні філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування, які здійснювали (освоювали) капітальні інвестиції.
3. Департаменту  статистики виробництва (Овденко Л.М.):
3.1. Здійснювати  методологічне керівництво збиранням  та опрацюванням даних за формами  державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом.
3.2. Визначити  необхідний тираж, підготувати  й передати адміністративно-господарському департаменту оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, для виготовлення.
4. Департаменту  фінансового забезпечення, бухгалтерського  обліку та звітності (Кучіна  І.Ю.) забезпечити фінансування послуг  з виготовлення та доставки бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.
5. Адміністративно-господарському  департаменту (Кобзар О.К.) забезпечити  контроль за своєчасним виготовленням  та доставкою бланків форм  державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.
6. Визнати  таким, що втратив чинність, з  1 квітня 2009 року наказ Держкомстату  України від 27.07.2007 року N 254 (v0254202-07) "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій" у частині затвердження форм державних статистичних спостережень N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)" (va254202-07) , N 2-інвестиції "Звіт про капітальні інвестиції" (vb254202-07) .
7. Контроль  за виконанням цього наказу  покласти на першого заступника  Голови Піщейка В.О. 
 
 
 
 
 

2.1 Характеристика статутної  діяльності  та  організаційної структури  підприємства
ТОВ “ВПК-Сервіс”,зареєстроване розпорядженням виконавчого комітету Чернігівської міської ради. 27.02.1997 №78-р,код форми власності 10.Код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ:24558623.Місце знаходження суб’єкта господарювання: 14021,м.Чернігів, вул.Старобілоуська,73.Номер телефону: 5-36-52,2-14-79.Взято на податковий облік 27.02.1997 року ДПІ у м.Чернігові за №01328.ТОВ “ВПК-Сервіс” зареєстроване в ДПІ у м.Чернігові як платник ПДВ,свідоцтво від 17.07.1997 р.№33885600.
Дана організація  має колективну форму власності,а саме два засновники-Конечний Олексій Акіндінович та Волкова Ольга Львівна,які мають рівні частини(50/50).
ТОВ “ВПК-Сервіс”отримує доходи від основної діяльності у галузі торгівлі,а саме дрібно-оптова торгівля електро приладами.
ТОВ “ВПК-Сервіс” не має структурних підрозділів, у т.ч. філій,відділень та інших структурних підрозділів.
Коло головних постачальників наведено нище у “Оборотно-сальдовій відомості по рахунку : 631”за 01.06.08-30.09.08 ТОВ “ВПК-Сервіс” 
 

Оборотно-сальдовій  відомості по рахунку : 631”за 01.06.08-30.09.08               ТОВ “ВПК-Сервіс”
                                                          Сальдо  на початок року       Обороти за період                       На кінець року
Субконто дебет кредит  дебет кредит  дебет кредит 
Ормис-Украина ТОВ   19,965.57       19,965.5"
Пако-Техника  ТОВ  
  1,285.63
  8,627.14
  7,341.51
   
Пакпринт  ТОВ  
  7,377.00
13,824.60 16,659.90   10,212.30
Плазма  Тек ТОВ     46,563.96 46,563.96    
Планета-Сервис-К  
  7,998.66
  6,598.68
19,510.05   20,910.03
Прайд ТОВ   22,490.17 22,777.13 16,736.55   16,449.59
Проинстр  ТОВ    
  148.18
  148.18
   
Проминструмент  Киев (поставщик) ТОВ
  5,274.05
   
  5,274.05
   
Проминструмент  оптовая компания ТОВ   27,217.11 27,217.11 16,385.63   16,385.63
Прушински ТОВ     16,989.59 16,989.59    
Санлайт Украйна С.Р.Л. ТОВ  
  2,273.32
  1,028.93
-1,244.33    
Складская Техника Торговій дом ТОВ    
  7,424.64
  7,424.64
   
Солди и Ко 14дн  
  5,160.43
10,960.24 13,474.31   7,674.50
Станколес ООО    
  5,099.64
  5,099.64
   
СТВ    
  6,631.38
  6,631.38
   
Стелс-С  ТОВ    
  3,144.00
  3,144.00
   
Сзлма ТОВ
  0.35
  17,793.55 15,568.20
  2,225.70
 
Гермекс ТОВ   17,779.30       17,779.30
Гехника нового поколения    87,148.05 25,000.05
  7,000.59
  69,148.59
Гехноком  ТОВ  
  1,692.00
15,644.80 13,952.80    
Торговьій дом СТС     14,600.00 14,600.00    
Грейд Сервіс 1 ТОВ  
  4,749.02
  7,923.65
  3,174.63
   
Трейдпартнер  ТОВ   56,545.12
  8,500.00
  4,122.15
  52,167.27
Гриумф  ТОВ    
  392.00
  392.00
   
Украинская  кабельная компания     27,386.05 27,386.04
  0.01
 
Фиолєнт ТОВ     46,878.00 74,096.00   27,218.00
Форест  Хускварна    18,212.82 26,989.52 36,397.57   27,620.87
Харьковский зкспериментальньїй ремонтно-механический завод    
  3,444.00
 
  3,444.00
 
Христиан  Дерр    
  7,978.50
  3,832.20
  4,146.30
 
 
Коло головних покупців наведено нище у “Оборотно-сальдовій відомості по рахунку : 361”за 01.06.08-30.09.08 ТОВ “ВПК-Сервіс” 

Оборотно-сальдовій  відомості по рахунку : 361”за 01.06.08-30.09.08          ТОВ “ВПК-Сервіс”
  Субконто
Сальдо  на початок періоду Обороти за період Сальдо  на кінець періоду
 
Дебет
Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
АВЕ САН    
  1,504.04
  1,504.04  
Агат  Буд Сервис -10%
  430.56
     
  430.56
 
Агатис-10%  
  1,811.39
  1,811.38
    0.01
Агат-Сервис ПП-10%
  2,423.76
     
  2,423.76
 
Агид  ВКФ    
  708.84
  708.84
   
Аграрно-правнича компания (Кировоград)     10,944.61 10,944.61    
АгроСоюзЧернигов    
  1,951.92
  1,951.92
   
Агроспецмонтаж
  497.36
 
  1,393.26
  1,400.00
  490.62
 
Агроспецсервис  маг. Автозапчасти м.Бобровица
  400.80
 
  661.06
  1,061.86
   
Агротехсервис Мена -7%    
  517.07
  517.07
   
Айрон -10%    
  318.60
  318.60
   
Айстра    
  416.30
  418.30
   
Альта-Строй-Сервис -10%    
  2,381.35
  2,381.35
   
Альянс    
  2,296.24
  2,296.24
   
]Аметист
  940.34
 
  9,166.62
  10,106.96  
Ампир -5%    
  77.81
 
  77.81
 
Ареал П.П. -5%    
  680.40
  680.40
   
Арианда    
  4,255.20
  4,255.20
   
Армострои СТ тип цен от 3000 тьіс    
  61.63
  61.63
   
Ассоциация  крестьянских фермеров  
  174.84
  174.84
     
Атасс ПРП    
  849.00
  849.00
   
Атомспецбуд-10%
  1,252.84
 
  576.68
  1,829.52
   
АТП-17462    
  226.13
  226.13
   
Аурум ЧПКП
  1,424.52
 
  9,858.32
  5,600.00
  5,682.84
 
Базис ВАТ    
  146.40
  146.40
   
Баклажко  СПД (Сильвер)    
  2,162.82
 
  2,162.82
 
Батькивщина СТОВ -7%    
  4,019.98
  1,299.22
  2,720.76
 
Бахмацкий В. В. ЧП (Спринт)    
  980.72
  980.72
   
Бджола  СВГ    
  1,350.00
  1,350.00
   
Белов С. Л. маг. Меблі м. Козелець
  297.18
 
  6,617.88
  6,617.86
  297.18
 
Биона плюс    
  351.13
  351.18
   
БЙЗ 5,764.97  
  1,463.58
  7,228.55
   
Борзнянський  держлісгосп без скидки 18,821.12   13,499.39 20,000.00 12,320.51  
Брусмастер (Баско)  
  774.21
  5,416.50
  4,642.28  
Будвест-монтаж     10,937.54 10,937.54    
Буддвир 10% Запрет на отпуск
  684.73
 
  1.012.50
 
  1,697.23
 
Будмвельник 84 ВАТ
  860.41
     
  860.41
 
Будспеценергоресурси     2,115.00
  7,110.70
  4,995.70
Вагонньїй участок (не давать б оп 2,619.60    
  2,916.49
  296.89
Вена 73,732.49   2,651.35 15,268.65 61,115.19  
Верес СТОВ 2,297.70       2,297.70  
Виктор  и Ко 1,458.93       1,458.93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Аналіз основних  техніко-економічних  показників діяльності  підприємства
Тенденціями ,що характеризують динаміку основних техніко-економічних показниківдіяльності для даного підприємства є те,що чим більше товару в них купується, тим більший в них прибуток;чим більша конкурентоздатність-тим більші продажі;чим нище ціни-тим краще.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.