На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Сприймання образу жнки-полтика в полтичнй реклам в юнацькому вц

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
 
 
 
 
 

Курсова робота на тему:
«Сприймання образу жінки-політика в політичній рекламі  в юнацькому віці» 
 
 
 
 

Виконав:
  студент 3 курсу,групи№3
факультету  психології
Криворученко  Артем Тарасович 

Науковий  керівник:
Клименко  Ірина Вадимівна 

Київ - 2011
План
Вступ………………………………………………………………………………….3
І)Теоритичний огляд понять політична реклама, жінка – політик та їх
          особливості ……………………..…………………………………………….6
    1. Політична реклама
   1.1 Історія політичної реклами, види, визначення....................................6
   1.2 Психологічні механізми впливу в рекламі........................................11
                1.3 Політична реклама як форма політичної комунікації………….....22
      2. Роль жінки в політичній діяльності.Особливості стилю діяльності жінки-політика……………………………………………………………………………..27
      3).Особливості політичної реклами жінки-політика.
                 3.1 Іміджева стратегія кандидата…………………………………… . .33
                 3.2 Гендерні аспекти іміджу і образу політиків………………………36
ІІ)Дослідження сприймання образу жінки-політика в політичній
              рекламі в юнацькому віці …….………………………………………..41
  2.1Методики та створення гіпотез.
  2.2Обробка та аналіз результатів
  2.3Порівняльна характеристика
Висновки………………………………………………………………………........51
Список використаних джерел……………………………………………………..52
Додатки……………………………………………………………………………...53
Вступ
     Актуальність  теми даної курсової  роботи є дуже важливою у сьогоднішній науці.Вона полягає у дослідженні сприймання жінки-політика в політичній рекламі нашою молоддю.Це дослідження орієнтується на перспективу – коли поняття «жінка-політик» буде звичайним словом, а не чимось дивним і незвичним.
     Об’єктом  дослідження було обрано сприймання образу  жінки-політика в політичній рекламі.
     Предметом курсової роботи є особливості сприймання образу жінки-політика в політичній рекламі у осіб юнацького віку.
     Мета  дослідження –  здійснити теоретичне вивчення психологічних особливостей жінки-політика та її образу і практично визначити особливості сприймання образу жінки-політика в політичній рекламі.
     Завдання  дослідження
  Аналіз гендерних особливостей в політичній сфері.
  Визначення ролі жінки в політичній діяльності.
  Вивчення історії політичної реклами.
  Аналіз гендерних особливостей сприймання жінки-політика.
  Визначення психологічних особливостей в політичній рекламі та в образі жінки-політика.
  Проведення емпіричного дослідження яке б дозволило порівняти статеві особливості сприймання жінки-політика
     Методи  дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи: аналіз та синтез, узагальнення та систематизація, теоретичне дослідження. Також був проведений статистичний аналіз результатів за допомогою SPSS та EXCEL.
     Останнім  часом досить поширеною та популярною є гендерна тематика. Без гендерного підходу, тобто без з’ясування ролі жінки й чоловіка в сучасному  житті, тих специфічних внесків, які кожний з них робить у розвиток суспільства, неможливо сьогодні уявити будь-яке серйозне психологічне, політологічне  чи інше наукове дослідження.
     У “потоці” публікацій з гендерної  тематики не можна не помітити розбіжностей у трактуванні різними авторами самого поняття “гендер”. Так, одні вчені розглядають “гендер” як сукупність біологічних та фізіологічних  ознак статі; інші взагалі вважають такий термін неприйнятним, але визнають “жіночі дослідження” як самостійний  напрям.
     Більшість дослідників вважає, що гендер, на відміну  від поняття статі, стосується не суто біологічних чи анатомічних  властивостей, за якими відрізняються  чоловіки й жінки, а соціально  сформованих рис “жіночості”  та “мужності”. Тобто поняття гендер означає психологічну, соціальну  та культурну відмінність між  чоловіками й жінками.
     З’ясовуючи  сутність гендерного підходу, необхідно  розрізняти такі поняття, як: рівність статей, рівність прав та рівність можливостей  .При цьому “рівність статей” ні в якому разі не передбачає уподібнення статей, ігнорування статевих психологічних відмінностей. “Рівність прав” означає наділення відповідними правовими гарантіями осіб жіночої та чоловічої статі в усіх сферах людського буття. Питання про рівність прав повинне враховувати специфіку чоловіків і жінок, їх статеві особливості, потреби, інтереси й уподобання. Кожна стать має право на інаковість, відмінність, особливість.
     Суть  проблеми полягає не в тому, щоб  надати однакових прав особам різної статі, а насамперед у тому, аби  створити такі умови суспільного  життя, щоб жінка і чоловік справді були спроможні реалізувати себе повноцінно як у громадському, професійному, так і в особистому житті. Рівність прав таким чином передбачає рівність можливостей біологічної, психологічної, особистісної, соціальної актуалізації сутнісних сил жінки і чоловіка.
     Таких прав немає на жаль і в політиці. В нашій країні люди дуже «обережно» приймають жінку-політика у «своє  коло». Дуже часто щоб увійти в довіру та зібрати потрібну кількість голосів, жінці-політику треба  створювати стратегічний образ, який може допомогти їй попасти у чоловічий елітарний світ великої політики.
 


І) Теоритичний огляд понять політична реклама, жінка – політик та їх
особливості
     1.1 Історія політичної реклами.Види. Визначення.
     Політична реклама має різні визначення, але в усіх них є присутнім  загальне — це комунікація за допомогою  ЗМІ і інших засобів зв'язку з метою вплинути на установки  людей відносно політичних суб'єктів  або об'єктів. Такими суб'єктами можуть бути кандидати на виборах, діючі  політики, політичні організації, державні структури — уряди, міністерства, партії. Політичними об'єктами можуть стати програми, політичні події, документи, бюджет. Політична реклама  формує імідж людей, ідей, програм, політичних поглядів. Політична реклама виникла  разом з політикою. Вона з'явилася  тоді, коли уперше з'явилися держави  і  влада потрібно було вступити в комунікацію з населенням, щоб  отримати від населення допомогу в підтримці порядку і поповнити  армію. Влада в державі визнала  зручним через інформацію впливати на поведінку громадян[5, c. 16].
     Політична реклама - це будь-яка реклама як система методів психологічної дії на масову аудиторію з метою управління їх політичною поведінкою, направлена на зміну або закріплення тих або інших політичних переконань[20].
     Типи  політичної реклами :
  Усна політична реклама. Глашатаї древнього Риму і Греції оповіщали громадян на вулицях про справи в державі, про початок воєн і великих військових походів, рекрутували добровольців в армію. На стіні в Помпеї виявлені написи, що закликають голосувати за сенатора Марка Публия Фурія, за свідченням автора напису, — порядної і шанованої людини[19, c. 11].
  Політичний плакат. Плакат як засіб політичної реклами і пропаганди має глибокі історичні корені. У кінці XVIII ст. Після смерті Ж. — П. Марата, героя французької революції, були надруковані плакати з його зображенням і розіслані по усій Франції.
  Політична радіореклама. Радіо використовувалося для цілей політичної реклами ще за часів першої світової війни. По радіо передавалися не лише фронтові новини, але і активно створювалися героїчні образи власної армії і образ ненависного ворога[8, c. 71].
  Художній портрет і скульптура. Найбільш старою формою візуальної політичної реклами є портрети політиків, виконані художниками. Для реклами тих або інших політичних фігур ці портрети створювалися, виставлялися для огляду або розсилалися по територіях.
  Політична карикатура. У XVII ст. відразу в декількох європейських країнах — Англії, Франції і Голландії з'являється політична карикатура. Вона створювалася з явними цілями негативної реклами і пропаганди[8, c. 72].
  Фотографія. Фотографія стала невід'ємним елементом політичної реклами. Вона надає відчуття більшої достовірності тексту. У людей виникає відчуття причетності до подій, зображених на фотографії, співпереживання її героям.
  Мультфільми. Під час другої світової війни мультфільми з карикатурним зображенням японців і гітлерівців були активно використані урядом США для пропагандистських цілей. Ці мультфільми допомагали підняти моральний дух населення і солдатів, а також виробити негативну установку на ворога.
  Сувенірна продукція як політична реклама. Першим предметом, використовуваним спеціально у виборчих кампаніях в США, став гудзик для одягу на згадку про інавгурацію Дж. Вашингтону. У 1840 р. в процесі кампанії У. Гаррисона активно роздавався населенню спеціальний жетон з діркою для прикріплення до одягу. Під час кампанії А. Лінкольна в I860 р. до жетонів додалися фотографії на металі — феротипи. Вони були і у А. Лінкольна, і у його конкурентів[5, c.16 – 33].
 
 
     Види  політичної реклами
     Політична реклама може бути класифікована  по різних підставах.
     Класифікація  політичної реклами  за каналом сприйняття її адресатом. Відповідно до каналів сприйняття рекламного повідомлення політична реклама підрозділяється на візуальну, аудиальну, аудіо-візуальну (змішану) рекламу. Візуальна реклама включає публікації в друкованих ЗМІ, буклети, вуличні щити, плакати, листівки, календарі.
     К. Джонсон-Карти і Дж. Коуплэнд підкреслюють важливість зорових символів, фотографій і невербальних сигналів в політичній рекламі. Їм більше довіряють, чим просто словам.
     Існують і інші види візуальної політичної реклами : табло «рядок, що біжить», аеростати, буклети, листи, різні брелки, значки, майки. Проте їх роль швидше чисто мобілізаційна для прибічників кандидата, ніж інформаційна або переконуюча.
     Аудіальна політична реклама — це передусім радіопередачі. Їх перевагою є доступність для аудиторії в той час, коли люди зайняті іншими справами, — їдуть в машині, готують обід або штампують деталі на верстаті. Якщо у того, що говорить приємний голос і переконлива мова, його звернення до аудиторії може бути ефективним навіть при непоказній зовнішності. У разі радіореклами є більше можливостей використати професіоналів-акторів без загрози упізнання їх в обличчя і втрати довіри до повідомлення.
     Аудіо-візуальна  політична реклама — телевізійна  і кінореклама — є найефективнішою  як по каналах доступу до аудиторії, так і по масовості охоплення. Телебачення є не лише найбільш популярним серед ЗМІ, з його допомогою можна  добитися різного роду психологічних  спеціальних ефектів при сприйнятті повідомлення[8, c. 80].
     Класифікація  А Дейяна (адаптація класифікації А. Дейяна до політичної реклами). А. Дейян підрозділяє рекламу з точки зору сили дії на аудиторію на жорстку і м'яку.
     Жорстка політична реклама орієнтована  на короткострокові цілі і призначена для того, щоб викликати швидку реакцію. У цьому виді політичної реклами немає місця для півтонів, вона лаконічна і різка.
     М'яка  політична реклама в першу  чергу орієнтована на створення  певного ореолу, атмосфери навколо  рекламованого об'єкту. Під її дією змінюється емоційний настрій, виникають  різні асоціації, які у свою чергу  приводять адресата до згоди зробити  те, до чого його закликає реклама, потім  до готовності до дій і, нарешті, до самих дій[19, c. 32].
     Функціональна класифікація Ф. Коттлера  (адаптація класифікації Ф. Коттлера до політичної реклами). Ф. Коттлер виділяє види реклами по її функціях. В принципі ця класифікація в основному підходить і для політичної реклами.
     Інформативна  реклама призначена для створення  первинного інтересу до рекламованого  політичного об'єкту. Це реклама  за типом «9 грудня 1996 р. відбудуться  вибори губернатора такої-то області. Основними кандидатами від демократичних  сил є X і Z».
     Віщувальна реклама формує виборчий попит. Вона доводить, що Z є прийнятнішим для групи молоді.
     Порівняльна реклама показує переваги одного об'єкту перед іншим: «Кандидат X —  набагато компетентніший, ніж Z, і підходить групам населення від 25 років і старше, орієнтованим на економічні реформи».
     Реклама, що нагадує, примушує згадати про  кандидата або партію.
     Підкріплююча  реклама запевняє в правильності зробленого вибору. Як правило, якщо йдеться  про виборчу кампанію, то така реклама  з'являється в останні дні перед  голосуванням. Часто вона буває у  вигляді виступу кандидата з  прямим закликом голосувати за нього[5, c.47].
     Класифікація  Л. Девлина. Л. Девлин виділяє декілька типів реклами.
     Примітивна  реклама. До неї відносяться ролики або передачі, в яких кандидат вимовляє якісь слова у відповідь на питання журналіста або телеглядачів.
     «Голова», що говорить. Кандидат виступає у зв'язку з якоюсь проблемою, запис в студії або в робочій обстановці. Такий виступ призначений для переконання публіки в тому, що кандидат здатний розв'язати обговорювану проблему.
     Негативна реклама. Її метою є понизити привабливість опонента в очах населення. Кожна виборча кампанія рясніє такими прикладами.
     Концептуальна реклама. Її основним завданням є вселити важливі ідеї кандидата. Тут зосередження не на особистих достоїнствах, а на «великій ідеї», з якою виступає кандидат.
     «Правдиве кіно». У цьому виді реклами кандидат як би в реальному житті спілкується з людьми. Але все таки це спланований сценарій, а не документальні кадри. Ця реклама повинна переконати в тому, що кандидат любить людей, своїх виборців, уміє з ними спілкуватися і може відповідати їх надіям».
     «Нейтральний репортер». Репортер наводить факти про кандидата. Нерідко він дає одночасно факти і про опонента, пропонуючи робити висновки. Він не нав'язує свою думку, але за рахунок форми подання матеріалу, по суті, підштовхує глядача до рішення. Проте головна відмінність цього виду політичної реклами — умисне створення відчуття, що репортер був і залишається нейтральним у своєму відношенні до кандидатів.
     Дж. Витерспун дотримується в основному  тієї ж логіки при своїй класифікації видів політичної реклами, що і Л. Девлин, але у нього є істотне  додавання [17, c. 28].
     «Кандидат у дії». Це не обов'язково кандидат серед виборців. Це може бути кандидат на роботі, що займається рішенням проблем, які важливі для виборців. Тут робиться основний акцент не на комунікації кандидата з виборцями, а на ув'язці кандидата з проблемами виборців [11, c. 200 – 204].
     Тематична класифікація рекламних  роликів. М. Керн виділяє два види рекламних роликів : ролики з платформою кандидата, яка може бути представлена сама по собі, а може бути порівняна з платформою опонента, і ролики із слоганом кандидата, які можуть не містити політичних заяв кандидата, а можуть і поєднуватися з його відповідями на поставлені німим інтерв'юером питання [5, c. 49].
     1.2 Психологічні механізми впливу в рекламі
     Діям, або впливам, людей один на одного в соціальній психології приділяється і завжди приділялася величезна  увага.
     "Соціальна психологія, - пише Д. Майерс, - це наука, що вивчає, як люди думають один про одного, як вони впливають один на одного і як відносяться один до одного"(Майерс Д. 1996).
     Психічні  дії, або соціальні впливи, широко поширені і проявляються в стосунках  дітей і батьків, учнів і учителів, чоловіків і жінок, начальників  і підлеглих, а також людей, абсолютно  не знайомих один з одним. Рекламна діяльність тому також може розглядатися з точки зору психологічних дій, або соціального впливу.
     Дослідження можливості дій в рекламі припускають  рішення ряду проблем : наукових, технологічних, етичних та ін. Їх рішення визначає характер психологічних рекомендацій по здійсненню збуту товарів і  по організації рекламних заходів  у бізнесі. Слід зазначити, що відношення самих підприємців до цього питання  неоднозначне. В цьому випадку  їх можна розділити на дві великі групи. Перші вважають, що думки людей повністю залежать від реклами, від її психологічної дії на споживачів. Такі підприємці витрачають великі засоби на проведення рекламних кампаній і менше уваги приділяють якості і конкурентоспроможності своєї продукції. Інші, навпаки, вважають, що реклама не потребує психологічного забезпечення і повинна поширюватися у вигляді простої і доступної споживачеві інформації. Якщо в першому випадку бізнесмени переоцінюють можливості психології, то в другому вони її явно недооцінюють.
     Проблема  психологічних дій (соціальних впливів) в психології реклами як галузі наукового знання украй актуальна ще і тому, що вона пов'язана з цілим рядом моментів етичного характеру. Адже будь-яка дія, або вплив, припускає зміну свідомості людини, може представляти деяку перешкоду свободі вибору. Багато авторів, наприклад відомий американський психолог Б. Ф. Скиннер, вважають, що усі ми практично повністю залежимо один від одного, і ніякого абсолютно вільного вибору, навіть уявного, взагалі не існує.
     Висловлювана  деякими авторами точка зору про  те, що споживач самостійно взагалі  ніколи і нічого не вибирає, повинна  розглядатися особливо, оскільки вона пов'язана з цілим рядом добре  відомих і досить популярних психологічних  теорій, з яких виходять дуже непрості виведення[10, c. 102-103].
     Прийоми психологічного впливу і маніпулювання
  Гіпноз
     Сьогодні  багато говорять про застосування різних форм гіпнозу в політичній і комерційній рекламі. Способи введення людини в гіпнотичний стан, мабуть, були відомі ще древнім людям, починаючи з неандертальців, і методи гіпнотичного впливу передавалися з покоління в покоління магами, чаклунами, шаманами, жерцями і ін. При цьому гіпноз використовувався як у благородних цілях, наприклад для лікування людей або знеболення, так і з метою управління ними, маніпулювання, як зараз часто говорять, «зомбування». Слід зазначити, що дуже часто чаклунами і шаманами гіпноз використовується одночасно із застосуванням спеціальних хімічних речовин неорганічного, а також тваринного і рослинного походження(психотропних препаратів, галюциногенів і ін.) Тому сьогодні існує безліч легенд про гіпноз, на основі яких дуже важко відокремити власне гіпнотичні, суто психологічні дії від дій іншого порядку[10, c. 109 – 110].
     У психології, психофізіології, психотерапії традиційний або класичний гіпноз розглядається з наукових позиції  як особлива форма сну, що штучно викликається, і припускає три стадії, що характеризують його глибину(сонливість каталепсію і  сомнабулізм), а також можливість постгіпнотичних компульсивних  вчинків і амнезію.
     Під час гіпнозу поведінка того, що гіпнотизується визначає тільки його психологічна установка. Те, що він  говорить або думає, по суті справи, не має ніякого значення. Нерозуміння  цього факту стало, на думку А. Адлера, причиною появи великої кількості  неправдивих чуток про гіпноз[14, c. 213].
     Слід  зазначити, що, на думку багатьох сучасних дослідників застосування різних технологій гіпнозу в рекламі теоретично можливо. Проте ефективність гіпнотичних  дій залежить від величезного  числа складно контрольованих чинників, управління якими дуже часто перевищує  матеріальні витрати на звичайну рекламу, що по суті справи дає такий  же ефект.
     Все залежить від того, що саме має намір  рекламувати той або інший  рекламодавець і які засоби він для цього застосовує. Найбільш відповідним засобом в цьому випадку виступає телебачення, а також стадіони, заповнені людьми з «установкою на диво» [10, c.110 – 112].
  Навіювання
         Основний психологічний метод впливу, посилання на який найчастіше можна зустріти в літературі по психології рекламної діяльності - це навіювання. На думку ряду авторів, під навіюванням (чи сугестією) слід розуміти пряму і неаргументовану дію однієї людини (суггестора) па іншого (суггеренда) або на групу. При навіюванні здійснюється процес дії, заснований на некритичному сприйнятті інформації. Сугестію спочатку розглядали як дуже важливий чинник для здійснення, передусім, лікувальних, терапевтичних заходів. У цій якості вона притягнула до себе увагу в другій половині XIX століття[10, c. 112].
     Український психіатр А. П. Слободяник (1983) відмічає, що навіювання (сугестія) може здійснюватися за допомогою різних прийомів. Наприклад, навіювання деякою дією або іншим не мовним способом називають реальним навіюванням. Якщо ж вселяюча особа користується мовою, то говорять про словесне, вербальне навіювання. Розрізняють також пряме і непряме навіювання. При прямому навіюванні відбувається безпосередня дія мови на людину, як правило, у формі наказу. При непрямому (чи опосередкованому), прихованому навіюванні створюють певні умови, наприклад, зв'язок з прийомом індиферентних ліків (плацебо). Вважається, що в цьому випадку в корі головного мозку утворюються два вогнища збудження : один — від слова,  інший — від реального подразника[16, c. 44].
     Навіювання  носить, як правило, вербальний характер. Проте неодноразово описувалися  випадки навіювання без жодної вербальної дії, наприклад, у тому випадку, коли голос суггестора відтворювався  суггеренду за допомогою магнітофона. Це доводить теоретичну можливість рекламного навіювання за допомогою ЗМІ (наприклад, телебачення і радіо). Проте ця можливість має бути ретельно вивчена в умовах численних лабораторних експериментів.
     Багато  авторів відмічають, що діти більшою  мірою піддаються навіюванню, ніж  дорослі; більшою мірою виявляються  схильними до навіювання люди стомлені, астенізовані. Часто висловлюється також точка зору, що навіювання припускає багатократне повторення одних і тих же вселяючих установок у вигляді слів, текстів або багатократне пред'явлення одних і тих же оптичних образів. Причому, велике значення мають динамічні характеристики пред'явлення вселяючих установок..
  Наслідування
Багато  рекламістів звертають увагу  на те, що наслідування в рекламі  опиняється найбільш ефективним в тих  випадках, коли рекламується те, що є  для людини престижним, наприклад, що вона купує з метою бути схожою на відому, популярну, авторитетну особу. На думку Г. М. Андреевой (1988), наслідування - це не просте прийняття зовнішніх рис поведінки інший людини, але відтворення індивідом рис і зразків спеціально демонстрованої ким-небудь поведінки.
     У роботах Л. И. Божович (1968) показане, що, наприклад, розвиток мотивації дітей походить від наслідування до свідомої постановки мети.
     Без жодного сумніву, наслідування грає значну роль у сфері рекламної  дії на споживачів і істотно розрізняється  за своєю природою. У дорослих наслідування рекламного персонажа частіше визначається збігом побаченого з тим, що обумовлено їх ціннісними орієнтаціями, а також  мотивацією і потребами, бажанням бути схожим на успішну авторитетну людину [10, c .112 – 116].
  Зараження
     Психічне  зараження багато психологів визначають як несвідому, мимовільну схильність індивіда певним психічним діям. Воно проявляється не через усвідомлене прийняття якоїсь інформації або зразків поведінки, а через пряму передачу певного емоційного стану. Тут індивід не зазнає умисного тиску, а несвідомо засвоює зразки поведінки інших людей, підкоряючись їм.
     Механізм  зараження найчастіше проявляється в умовах випадкових, незапланованих покупок і черг. Тут реклама  поширюється і діє миттєво. Проте  роль зараження в рекламній діяльності вивчена недостатньо, його часто  ототожнюють з наслідуванням.
     На  практиці феномен психічного зараження  як метод рекламного впливу проявляється при проведенні масових заходів  і особливо ефективний в молодіжному  середовищі. Наприклад, під час різноманітних  рок-концертів для посилення ефекту зараження використовуються специфічні технічні пристрої (стробоскопи, ревербератори, розпилювачі диму і ін.). Така дія разом з великими фізичними навантаженнями забезпечує збільшення кількості споживаної рідини, тонізуючих напоїв, вина, слабоалкогольних напоїв і ін. Підліток в цьому випадку часто робить купівлю і тому, що відчуває спрагу, і тому, що бачить, як це робить оточення. На дискотеках продаються диски, сувеніри, майки, листівки і інші атрибути «учасника тусовки», що належить до певної категорії прихильників того або іншою музичного напряму. Та і саме «спілкування» в колі своїх однодумців є деяким спільно переживаним емоційним станом, який проводиться не просто як музичний концерт, а як інтерактивне «дискотечное шоу», за яке організатори отримують чималі гроші[10, c.116 – 119].
  Переконання
     Метод переконання використовується в  сучасній рекламі дуже широко. Переконання  часто засноване на збільшенні об'єму  інформації про рекламований товар  на перебільшеннях, на порівнянні його плюсів з недоліками інших (конкуруючих товарів), на заздалегідь заготовлених питаннях і відповідях, на демонстрації, унікальної торгової пропозиції або об'єкту (товару) у дії та ін.
     У психотерапевтичній практиці переконання  відносять до методів впливу в  стані пильнування. Так, Дюбуа (P. Dubois) і Деджерин (J. Dejerine) протиставляли навіювання переконанню і роз'ясненню, вважаючи, що вони адресуються розуму людини, його здібностям рефлексій, критичних, а навіювання діє всупереч ім. Психіатри Р. Кінцеві і М. Бушал (М. Bouchal) називають психотерапію переконанням, персуазией (від латів. persuasio — переконання, умовляння). Близько до цього методу стоїть экспликативная кларификациійна психотерапія (лат. explicatus — пояснення, тлумачення; clareo — бути світлим, ясним, зрозумілим), при якій лікар пояснює пацієнтові суть захворювання, його механізми, різницю між неврозом і психозом, інструктує, як впоратися з окремими симптомами.
     Таким чином, психологічна дія в стані  пильнування, тобто навіювання і  переконання, - це реальна багаторічна  практика, яка давно вже довела свою ефективність. Така дія передбачає вплив слова психолога на другу  сигнальну систему людини і через  неї на ті або інші соматичні прояви. Заперечувати можливість навіювання і  переконання в рекламі в цьому  випадку навряд чи має який-небудь сенс. Проте питання ефективності таких дій з позиції маркетингу все-таки  залишається відкритим  і повинне спеціально вивчатися. Адже дії (прямі і непрямі), наприклад, лікаря на пацієнта, здійснюються в інших умовах і з іншими цілями, ніж рекламні акції і інші маркетингові заходи. Можливість прямого перенесення психотерапевтичної практики на рекламу найчастіше викликає обгрунтовані сумніви[10, c. 119 – 121].
  Стереотип
     Серед методів психологічного впливу на людину багато авторів називають ті, які  засновані на використанні стереотипів.
     Поняття стереотипу було введене в соціальні  науки в 1922 році У. Лишшаном. Він визначає стереотип як спрощене, заздалегідь прийняте представлення, не витікаюче з власного досвіду. Ці спрощення, виявляється, дуже сильно впливають на сприйняття і розуміння явищ навколишньої дійсності[10, c. 122 – 123].
     Одним з вітчизняних дослідників і  технологів реклами і PR, що розробили  систему психологічних дій, засновану  на використанні стереотипів, являється  И. Л. Викентьев. Автор вважає, що за допомогою такої системи можна  управляти процесом формування іміджу (образу, репутації, фірмового стилю і ін.).
     І. Л. Викентьєв вважає, що ухвалення рішень, інтуїція, творчі осяяння, з одного боку, і шаблонність мислення, неприйняття нового — з іншою, реалізуються на основі єдиного психофізіологічного механізму: принципу домінанти. Сприйняття людиною (у тому числі реклами і PR— акцій) залежить не стільки від дії на нього, скільки від наявних у людини домінанти і (чи) стереотипів.
     Автор розглядає велику кількість прикладів, заснованих на так званих «позитивних» і «негативних» стереотипах клієнтів. Він говорить також про деякі  «вічні стереотипи», які трактує  по аналогії з поняттям «архетипів»  К. Г. Юнга. До числа «вічних стереотипів» входять: «життя і смерть», «панування і підпорядкування», «геній і посередність», «молодість-старість», «багатство-бідність», «свобода-несвобода», «желание-возможности» та ін[ 18, c. 86].
     Без жодного сумніву, роль стереотипів  в рекламі велика. Уміння їх використати  на практиці є важливою умовою ефективної роботи рекламіста і фахівця з PR. Проте для психології реклами  як галузі наукового знання не менш важливо визначити значення стереотипу в системі психологічних понять, що описують мислення і поведінку  людини, наприклад визначити, як воно співвідноситься з потребами  і мотивами. У іншому випадку може виникнути уявлення про те, що, управляючи стереотипами і впливаючи з їх допомогою на споживача, маркетолог може налагодити багатократний продаж чого завгодно, незалежно від якості товару і об'єктивної потреби в нім. Проте очевидно, що одноразовий продаж і формування ринку, заснованого на дол-гоживущих брендах, — це далеко не одне і те ж.
  Імідж
     Багато  авторів називають імідж в  рекламі засобом психологічної  дії і навіть маніпулювання свідомістю людини.
     Так, Н. Голядкин пише: «Коли ринок наводнений сотнями і тисячами однорідних, функціонально  більш менш однакових товарів  конкуруючих фірм, завдання реклами  полягає в тому, щоб виділити їх з інших, наділивши певним чином  — іміджем. Імідж будується на емоційному сприйнятті, цей образ  досить простий, щоб запам'ятатися, але нестандартний, і незавершений, такий, що знаходиться між реальністю і очікуваннями, залишає місце  для домислення. Цей образ в  якихось рисах відповідає рекламованому  об'єкту — інакше в нього не повірять, і він втратить всяку цінність, — в той же час це образ ідеалізується, оскільки часто приписує товарам  функції, що виходять за межі безпосереднього  призначення («кадилак« — для успішних людей, «тойота» — для усіх і кожного) .
     Російський  фахівець в області ЗМІ професор Г. С. Мірошник(1996) вважає, що імідж створює  задану соціально психологічну установку, що визначає поведінку людини по відношенню до об'єкту. На її думку, люди сприймають об'єкт як результат власного бачення, а не як щось, нав'язане ззовні. Ці властивості іміджу дають можливість пропаганді, "масовій культурі", рекламі використати його як інструмент маніпулювання свідомістю. Сила іміджу проявляється в усіх сферах буття; у  сімейному устрої, моді, в сприйнятті витворів мистецтва, в поглядах на внутрішню  політику, в зовнішньому стилі  життя, у визначенні духовних цінностей, в усьому людському обличчі.
     Попри те, що багато авторів включають  в понятті іміджу численні психофізіологічні  характеристики(відчуття кольору, звуку, сприйняття форми і ін.), все-таки основу його дії складають соціально-психологічні змінні, зокрема поняття престижності. Будь-які інші характеристики слід розглядати лише як важливі умови, що визначають ефективність формування іміджу і його стійкість, як інструменти.
     Поняття іміджу часто зв'язують з поняттям престижу. Обговорюючи питання розробки ефективних методів управління виробничими  групами, А. Д Журавльов і Е. В. Таранів (1979) виявляють значні позитивні зміни в поведінці працівників при використанні ролі і пов'язаних з нею очікувань як чинників, що регулюють діяльність і поведінку людини, що виконує роль[10, c. 123 – 125].
     Механізм  «ореолу»
     Рекламістами  давно було помічено, що якщо рекламований товар (послуга) сам по собі не привертає уваги споживачів, то украй корисними, а іноді і просто необхідними виявляються спеціальні прийоми (предмети, образи і ін.), що мають так звану сильну аттрактивным дію. Завдяки своїм очевидним або незвичайним особливостям вони привертають увагу до рекламованого товару. Це явище у ряді випадків стали називати ефектом або механізмом "ореолу".
     На  практиці застосування такого механізму  може давати як відчутний психологічний  результат, так і при його неправильному  використанні - породжувати безліч проблем, погіршуючих ефективність рекламної дії. Саме тому він вимагає  особливого аналізу і ретельного дослідження психологами реклами.
     У супермаркетах і взагалі на місцях продажів для цієї мети часто використовують так звані «ап-стопери», тобто об'єкти, інсталяції, установки, моделі і ін., які впадають у вічі (зупиняють погляд). Наприклад, це може бути платформа, що крутиться або рухається, механічна лялька, фотопортрет напівоголеної жінки, людина незвичайного виду або в незвичайному одязі, збільшена розміром в слона і миготлива лампочками точна копія цифрової відеокамери та ін. Тут є багато варіантів, кількість яких не піддається підрахунку.
     З психологічної точки зору, реклама, заснована на ефекті «ореолу», може виявитися дуже результативною, але  у ряді випадків необхідно пам'ятати  про те, що негативним моментом використання цього прийому є поява так  званих «образів-паразитів», коли уся  увага споживача приділяється не товару, а його «ореолу», тобто гумористичному або еротичному образу, відомій особі  і т. д. Єдиним виходом з цієї ситуації є, як відомо, попередня психологічна експертиза реклами або як деякі  говорять, - її «її тестування».
     До  механізму «ореолу» слід віднести також  використання в рекламі образів відомих особистостей(акторів, режисерів, популярних співаків і навіть політичних діячів). Цей прийом, як пише заснований часто не лише на створенні деякого аттрактивного «ореолу», але і психологічного механізму «ідентифікації», бажання наслідувати.
  Ідентифікація
     Термін  ідентифікація в психології найширше став застосовуватися З. Фрейдом  і спочатку не мав ніякого відношення до реклами або психологічних (соціальних) дій. На думку Фрейда, ідентифікація відома психоаналізу як самий ранній прояв емоційного зв'язку з іншою особою. Так, малолітній малчик виявляє особливу цікавість до свого батька. Він хоче бути таким, як його батько, бути на його місці. Тобто ідентифікація, по З. Фрейду, тісним чином пов'язана з эдіповим комплексом.
     У рекламній практиці, а також в психології реклами индефикацією стали проявляти явища, коли споживач подумки ставить себе на місце зображеного в рекламі персонажа і при цьому хоче бути на нього схожим. Іноді тільки за допомогою цього механізму в рекламі вдається переконати споживача у високій якості того або іншого товару, в наявності у останнього необхідних функціональних характеристик.
     Зокрема, це проявляється в рекламі харчових товарів. Адже з екрану телевізора споживач не може відчути смак того або іншого продукту. Реклама інформує «про прекрасні  смакові якості» товару, малопереконлива. Але дуже вражає вираз обличчя  молодої дівчини, що демонструє стан задоволення від з'їденої порції мороженого або тільки що випитого апельсинового соку. В цьому випадку  споживач неначе ставить себе на її місце і відчуває схожі емоції[10, c. 125 – 127].
     1.3 Політична реклама як форма політичної комунікації
     Оскільки  політична реклама є формою непрямої політичної комунікації, то у неї  є джерело повідомлення, засоби його доставки і адресат. Тому, щоб акт  комунікації стався, необхідно, щоб  комунікатор і адресат говорили на одній мові і однаково розуміли сказане, щоб вони мали загальний  досвід, необхідний для розуміння  архетипічних символів, тобто пережили б ряд однакових подій (чеченська війна, путч-91, виведення військ з Афганістану, черги за ковбасою, обговорення на партбюро і так далі), щоб вони належали до одного і того ж соціокультурного середовища[12, c. 14].
     У випадках, коли це не так, фахівці в  області політичної реклами беруть на себе функцію складання або  редагування повідомлення так, щоб  комунікативний акт відбувся«.Комунікація  можлива за наявності загального фонового знання. Потрібний текст», що однаково розуміється, — пише В. Музыкант*. Він виділяє такі важливі характеристики тексту рекламного повідомлення, як підтекст, контекст і затекст. Підтекст — це зв'язана з мовними намірами комунікатора суб'єктивна інформація, яка прямо не виходить з об'єктивного підсумкового сенсу висловлювання. Контекст — це фрази, що створюють єдиний сенс, передуючі основному висловлюванню і подальші за ним. Контекст є відносно закінченим по сенсу уривком тексту, в межах якого найточніше і конкретно виявляються сенс і значення окремої фрази, що входить в нього, або слова. Затекст — це «духовна атмосфера, в якій створювався текст». Ці поняття важливі для розуміння як процесу створення тексту повідомлення, так і процесу його сприйняття. Акт комунікації в політичній рекламі розглядають нерідко і як процес кодування і декодування інформації. Комунікатор може здійснювати контроль за фазою кодування інформації, стежити, щоб повідомлення мало той сенс, який він хоче в нього закласти, щоб підтекст і контекст відповідали задуму комунікатора. Проте на процес декодування політичного рекламного повідомлення він впливати вже не може, і тут маса чинників може перекрутити зміст, спочатку закладений комунікатором[13, c. 19].
     Чинники спотворення сприйняття політичного рекламного повідомлення.
     Існують різні види таких чинників. Першу  групу чинників складають технічні чинники спотворення повідомлення.
     По-перше, це прості технічні візуальні чинники, такі як погане зображення на екрані телевізора або поганий друк фотографії в  газеті. По-друге, це прості технічні аудіальні чинники — поганий звук радіо або телевізора. По-третє, складно-технічні візуальні чинники — друкарські помилки в газетах, плакатах, листівках і інших видах друкарської продукції, помилково поміщені фотографії і малюнки, що міняють сенс повідомлення. І, нарешті, складно-технічні аудиальные чинники — обмовки, неадекватна інтонація, недоречні акценти і паузи, що спотворюють сенс рекламного повідомлення.
     Другу групу чинників спотворення повідомлення в політичній рекламі складають  психологічні чинники.
     По-перше, це так звані індивідуальні фільтри. Усі бачать по-різному. Два художники, що малюють з натури, намалюють  абсолютно різні картини з  часом не співпадаючими деталями. Ці фільтри залежать також і від  психологічного стану людини в даний  момент (знаходиться він в спокійному або збудженому стані), і стани здоров'я (чи не закладені у нього вуха від застуди, чи не сльозяться очі).
     По-друге, — соціально-психологічні фільтри (значущість для цієї групи того або іншого поняття). Так, у північних народностей є більше чотирьох десятків слів для позначення якості снігу.
     По-третє, — психологічні фільтри, пов'язані  з соціальним середовищем. Це стереотипи, архетипи, прототипи, властиві цій людині як представникові певного соціального  середовища[16, c. 43 – 44].
     Комунікативні функції політичної реклами
     Політична реклама повинна інформувати, переконувати і спонукати до дій відносно рекламованого  об'єкту. Але для того, щоб когось проінформувати, вона повинна притягнути увагу.
     Привертання уваги. Привертання уваги до повідомлення є окремим завданням політичної реклами. Французький фахівець в області реклами А. Дейян пише про рекламу: «Вона повинна притягнути увагу, а потім «спокусити» і завоювати потенційного покупця« *. І хоча це його твердження відносилося до звичайної комерційної реклами, важко не погодитися їм і відносно політичної реклами. Творці політичної реклами використовують великий обсяг накопичених знань в області психології, щоб ефективно розробляти рекламні повідомлення. Для привертання уваги до повідомлення вони використовують наступні психологічні закономірності. Зазвичай людська увага притягується і затримується на тому, що сподобалося або на тому, що налякало. Ми зупиняємо свою увагу також і на тому, що пов'язано з ризиком. Ризик може бути різним: ризик для життя, ризик політичний, ризик соціальний або ризик фінансовий.
     Не  дасть нам можливості пройти мимо і ситуація вибору. Ми себе почуваємо  залученими в процес вибору, і це особливо важливо для створення  політичної реклами. Емоційна залученість також привертає нашу увагу в ситуаціях значущості рекламованого об'єкту для нас.
     Інформаційна  функція політичної реклами. Політична реклама повинна містити інформацію про рекламований об'єкт, яка, будучи сприйнятою і засвоєною, повинна створити у адресата образ-знання. Це має бути досить розгорнутий образ, що дозволяє зрозуміти найважливіші характеристики рекламованого політичного об'єкту або суб'єкта. Зміст інформації має бути правдоподібним, зрозумілим і таким, що запам'ятовується, повинно бути передано адекватною мовою і соціальними кодами, які не повинні розходитися з тими, що прийняті в цільовій групі, до якої звернено це рекламне повідомлення.
     Переконлива функція політичної реклами. Щоб бути переконливою, політична реклама має бути логічною.Але вона має бути звернена як до розуму, так і до емоційної сфери адресата.
     Будуючи певні аргументи, щоб переконати людей, комунікатор в рекламі  використовує різні логічні схеми, а також допоміжні малюнки, креслення, моделі щоб роз'яснити свою позицію  і зміцнити враження.
     Переконуючи, політична реклама створює у  адресата значення рекламованого об'єкту, особовий сенс, або, іншими словами, —  образ-значення. Вона переконує людину, що цей об'єкт для нього значимий: привабливий, оскільки може задовольнити його потребу, або небезпечний, оскільки блокує її задоволення. І як би цинічно не звучали ці слова, навіть потреба в «моральному ідеалі» також може бути кимось задоволена або, навпаки, фрустрирована. У політичній рекламі таким об'єктам часто привласнюються знаки(як, наприклад, «яблуко» для руху «Яблуко»), раніше нейтральні і не асоційовані з цим політичним суб'єктом.
     Знак  цей стає стимулом для поведінки  відносно рекламованого руху, його програм дій. Робота над створенням сенсу рекламованого політичного об'єкту для цільових груп займає великий час при конструюванні рекламного повідомлення. Для цього використовуються різні прийоми.
1. Так, наприклад, із звичайної реклами запозичується опора на «наукову» думку. У разі політичної реклами в якості «наукового» експерта запрошується людина не просто авторитетний і шанований, але чиї інтелектуальні здібності визнаються практично усіма, незалежно від політичних орієнтації аудиторії. Така шанована людина (не політик; можливо, академік або письменник, діяч мистецтва) стверджує, що рекламований політичний суб'єкт або об'єкт цікавий, гідний, корисний, перспективний і так далі
2. Іншим прийомом є використання такої смислової системи, як ностальгія. Рекламований суб'єкт або об'єкт поміщається в міфологізоване минуле, коли все було добре, люди молодші, а дівчата красивіші.
3. Ще одним відомим прийомом є встановлення асоціативного зв'язку зі знаками, так званими «іконами», широко відомішими в культурі.
4. Прийом «перенесення цінностей» також активно застосовується в політичній рекламі. Він заснований на встановленні зв'язку між тим, що в суспільстві є соціально бажаним, і рекламованим об'єктом.
5. Змінити установку відносно політичного суб'єкта або об'єкту реклама може і за допомогою звернення до емоційної сфери. Викликаються різні спогади, почуття страху і фантазії. Активно реклама впливає на підсвідомість. Особливо ефективна реклама, яка не розповідає про що-небудь, але пов'язує побічно рекламований політичний суб'єкт або об'єкт з почуттями, вже наявними у людей.
     Спонукаюча  функція політичної реклами. Створивши або змінивши знання адресата рекламного повідомлення про те, що рекламується, тобто створивши образ-знання об'єкту і сформувавши особовий сенс, тобто образ-значення об'єкту, політична реклама змінює установку людини на політичний об'єкт. Тим самим створюється база для зміни поведінки відносно об'єкту. У людей з'являється мотив до дії: задовольнити за допомогою цього об'єкту потребу, що актуалізувалася або сформовану у них. Наприклад, проголосувати за кандидата, який їм в їх свідомості гарантує стабільність і задовольнить потребу у безпеці і стабільності, на референдумі підтримати той або інший тип влади в країні — президентську або парламентську виходячи з міркувань про відповідність тієї або іншої влади потребам виборця[15, c. 120 -126].
     Висковки
   Ознайомились із загальними уявленнями в сучасній науці по деяким питанням політичної  реклами.
   Мною були виділені загальні положення психології в ракурсі огляду даної проблеми, їх внутрішні зв’язки, які пов’язані із зазначеною тематикою.
   Були виділені функції політичної реклами, історія, види механізмів впливу в рекламі та класифікації реклами.
 
 
 
 
     2. Роль жінки в політичній діяльності.Історичний огляд. Особливості стилю діяльності жінки-політика.
      Політична діяльність жінок — це особлива сфера, що досі не отримала наукового  обгрунтування, яке потрібне, тому що чисто чоловіча політика приречена  на провал. Цьому досить прикладів: нескінченні війни, рекет, розбіжність  слова і справи і багато що інше. У сучасних умовах доводиться відмічати, що домінуючій чоловічій російській еліті не вдається підтримувати в  країні здорове демократичне суспільство, стійку і збалансовану політичну  систему, а також сильну державну владу. Відчуження жінок від влади, а також від власності обертається  серйозним прорахунком чоловічої  частини еліти.
      У фемінології проблема політичної діяльності означає пошук, теоретичне осмислення і практичне рішення жінками політичних проблем. При цьому досліджуються:
  розподіл владних функцій між статю;
  особливості електоральної поведінки жінок;
  продовження, конкретизація і розвиток загальногуманної ідеї людства про соціальну рівність;
  визнання рівних можливостей і значущості підлог в розвитку цивілізації;
  вираження соціального протесту з приводу існуючої дискримінації;
  боротьба за розширення політичних прав жінок;
  аналіз діяльності політичних інститутів, партій, громадської думки у світлі взаємовідносин підлог;
  наукове узагальнення досвіду політичної діяльності жінок, заснованої на гуманізмі і демократії.
      Друга половина XX ст. характеризується проривом жінок у вищі ешелони влади. Це в основному характерно для Західної Європи, Південно-східної Азії, Латинської Америки (Карасон Акино в Індонезії, Бенадир Пхуто в Пакистані, Маргарет Тетчер у Великобританії та ін.). Помітно став коливатися чоловічий стереотип мислення : політика — для чоловіків, кухня, діти — для жінок[2, c. 56].
      Для Росії і України сплеск політичної активності жінок відноситься на першу половину XX ст. Більшовики відкрили дорогу жінкам в сферу політичної діяльності в 1917 р. Були прийняті ряд  законів, що захищають права жінок. Розроблений спеціальний механізм по роботі серед цієї частини населення (Жіночі ради під керівництвом жінвідділу партійних органів). На Першому Всеросійському з'їзді робітниць і селянок (листопад 1918 р.) виступав В. И. Ленін. Йому належать слова: "Успіх революції залежить від того, наскільки в ній беруть участь жінки". З'їзд визначив нові форми і методи активізації жінок, залучення їх в суспільно корисну працю, державну політичну діяльність.
      У ці роки створювалися комісії, що пропагують і агітують жінок брати участь в життя країни. Багато уваги приділялося  їх освіті.
      У сфері політичної діяльності зазвучали  імена жінок-політиків : И. Ф. Арманд, Р. С. Землячка, А. М. Коллонтай, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова, Е. Д. Стасова та ін.
      Як  писала А. Коллонтай, доля жінок займала  її усе життя. Їх доля штовхнула її до соціалізму.
      Усі ці жінки були утвореними, багато —  із забезпечених родин. У багатьох були діти. Так, у И. Арманд і К. И. Кирсановой було по п'ять дітей, у С. Смидович — троє дітей.
      Першим  наркомом державного піклування була призначена А. М. Коллонтай, Головою  Московського губсовнархоза — І. Ф. Арманд.
      А. Коллонтай в подальшому стала  першим послом в Норвегії, а потім  в Швеції. Її робота в Наркоматі  державного піклування відрізнялася кипучою  енергією по організації роботи у виховних будинках, колоніях прокажених, богадільнях, санаторіях для туберкульозних хворих. Вона займалася пенсіями, яслами, притулками для сиріт. Іншими словами, жінки, за підтримки прогресивно мислячих чоловіків змогли організувати велику роботу на користь усього суспільства. В. І. Ленін відмічав, що "у нас в партії є надійні, розумні і невтомні діяльні комуністки". Це свідчить про здібності жінок, про високу цінність їх діяльності для суспільства.
      В. І. Ленін в статті чи "Утримають більшовики державну владу"? писав: "Ми знаємо, що будь-який чорнороб і будь-яка куховарка не здатні зараз вступити в управління державою". "Ми вимагаємо негайного розриву з тими забобонами, ніби управляти державою, нести буденну, щоденну роботу управління в змозі тільки багаті або з багатих сімей узяті чиновники. Ми вимагаємо, щоб навчання справі державного управління велося свідомими робітниками і солдатами і щоб розпочато воно було негайне, т. е. до навчання цьому негайно почали притягати усіх трудящих, усю бідноту". А в мові "Про завдання жіночого робочого руху в Радянській республіці" він говорив: "Наше завдання полягає в тому, щоб зробити політику доступною для кожної жінки" трудящого.
      Засоби  масової інформації дуже часто спотворюють  сенс висловлювань Леніна про можливість політичної діяльності жінок. Це походить або від незнання ленінських робіт, або від навмисного бажання фальсифікувати ці висловлювання.
      Бурхлива  політична діяльність жінок в  СРСР, на жаль, в 30-і рр. поступово  скорочувалася. Теза "Жіноче питання  вирішене" привів до ліквідації жінвідділу в партійних органах. У 1934 р. скасували  жіночий сектор при ЦК ВКП(б). Правда, у Верховних Радах депутатів  трудящих питома вага жінок була високою. На початку 80-х рр. в СРСР їх було 32,8%, в РРФСР — 35%, в союзних  республіках — 36,2%, в автономних — 40,3%. Багато жінок працювало в місцевих органах влади. Це пояснювалося тим, що на місцях вирішувалися конкретні практичні завдання, результати цієї роботи були очевидними. У країні всюди функціонувала чітко відпрацьована система квотування участі жінок в органах влади.
      У чому ж причина такого положення, які механізми в суспільстві  усунули жінок від участі в  політичній діяльності, чи треба це змінити? Проголошення в Росії і  України свободи і рівності усіх людей перед законом припускає  перегляд усієї сукупності владних  стосунків в суспільстві. Суть демократичного пристрою, модернізації громадських  систем полягає не лише в перерозподілі  повноважень між гілками влади, між державою і громадянським  суспільством, але також між чоловіками і жінками. Міра участі жінок в  структурах влади є критерієм  стійкості бази демократії, тобто  включення в демократичні процеси  усіх членів суспільства, незалежно  від статі.
      Той факт, що жінка займає певний керівний пост, сам по собі ще не може служити  гарантією дотримання інтересів  жінок. Проте в суспільстві завжди є присутніми інтереси чоловічого і  жіночого населення, і вони різні. Тендерний  підхід при ухваленні політичних рішень означає передусім усвідомлення того, що ті або інші явища по-різному  можуть впливати на чоловіче і жіноче населення, викликати неоднакову їх реакцію, підтримувати соціальну напруженість в суспільстві. І жінки, що знаходяться  у владних структурах, об'єктивно  здатні привнести до політичної культури ті елементи, які допоможуть знаходитися, захистити інтереси і жіночого, і  чоловічого населення. Партнерство  жінок і чоловіків в політиці є джерелом повнішої і представницької  демократії, створення реальних можливостей  обліку багатополюсних інтересів в  суспільстві[6, c. 62 – 65].
      Світовий  досвід парламентаризму свідчить про  те, що якщо в законодавчому органі 10% місць займають жінки, то це полегшує ухвалення законів на захист дітей. Якщо ж 20-30% місць зайняті жінками, то усі програми, що відбивають інтереси жіночого населення, реалізуються набагато швидше і ефективніше. Не випадково ООН в усіх документах дотримується строгого принципу — без участі і наділу владними повноваженнями жінок не можуть бути знайдені надійні рішення в суспільстві, якому погрожують соціальні, економічні і інші проблеми[1, c. 12].
          У суспільній свідомості затвердилися особливі критерії оцінки жінки-керівника. До жінок, що займаються політичною діяльністю, як правило, пред'являються більш високі вимоги, ніж до чоловіка-політика. Жінка повинна мати більше позитивних якостей, бути більше працездатною, підготовленою інтелектуально, мати більшу інтуїцію. Як пише Н. А. Зацепина, що двічі обиралася в Державну Думу, "чоловік може виступати на пленарному засіданні з якою завгодно скандальною заявою — з надривом, криком, істерикою, аж до образ, навіть з дурістю. Це сприймається нормально. А якщо подібне дозволить собі жінка, їй відразу навішують ярлик: "Чого з неї візьмеш — жінка"!
      Що  потрібне жінці-політикові? Передусім, бути компетентною, розбиратися в  проблемах, якими вона займається, слова  її не повинні розходитися із справою, вона обов'язково повинна доводити почате до кінця. Жінка-політик повинна  відрізнятися великою працездатністю, володіти зміною ритму, уміти знімати  напруженість, мати милосердя, бути доброю, але строгою, зберігати діловитість, але і жіночність.
      Жінка-лідер, на відміну від чоловіка, повинна  мати, свої принципи, керівні ідеї, основні  правила діяльності[6, c. 63 – 66].
      Об'єктивні  і суб'єктивні  причини відчуження жінок від політики в Україні.
      Нині  асиметричність гендерної системи в Україні зростає у зв'язку з тим, що залучення жінок до політики зв'язане з великими соціальними витратами: нерівні стартові можливості, відсутність концепції, що доводить, що велика частина населення повинна брати участь в державних справах. Незважаючи на рішення, що приймаються, на рівні державної влади, досі немає чітко відпрацьованого національного механізму, що забезпечує рівність прав і свобод представників обох статей. Структура влади має бути збалансованою: жінки не лише можуть, але і повинні робити вплив на вирішення соціальних, економічних і політичних питань.
      Значний вплив на відчуження жінок від  політики робить патриархатная ідеологія, що ставить жінку в залежне  положення від чоловіка в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Існуюча нестабільність в економіці, політиці, невпевненість в завтрашньому дні — усе це зміцнює негативний погляд на жінку, хоча відомо, що у важкі  роки життя країни жінки нарівні  з чоловіками брали участь в рішенні  глобальних проблем.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.