Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат нжинрингов види послуг

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
 
 

Кафедра маркетингу 
 
 
 
 

Реферат на тему:
«Інжинірингові види послуг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Виконала
                                                                                              студентка 3-го курсу
                                                                                              4 групи, спец. 6503
                                                                                              Голік Інна 

                                                                                     
                                                                                              Перевірив Петухов С.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2011
План:
  Сутність, особливості та види інжинірингових послуг ;
  Розвиток та набуття популярності в світі інжинірингових послуг;
  Міжнародний ринок інжинірингових послуг;
Висновки
Список використаних джерел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Сутність, особливості та види інжинірингових послуг
Інжиніринг — інженерно-консультаційні послуги. роботи дослідницького, проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру, підготовка техніко-економічного обґрунтування проектів, надання рекомендацій щодо організації виробництва та управління.
В традиційному розумінні — це інженерно-консультативні послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу, або послуги із забезпечення нормального перебігу процесу виробництва та реалізації продукції. Інжинірингові послуги зазвичай надають спеціалізовані інженерно-консультаційні (інжинірингові) фірми. Інколи їх надають будівельні та виробничі компанії. Через те, що інжиніринг передбачає велику кількість різноманітних послуг, які входять до категорії інжинірингових, інжинірингові фірми спеціалізуються за напрямками.
У міжнародній  практиці виділяють такі види інжинірингових фірм:
  інженерно-консультаційні — надають послуги без наступних поставок обладнання;
  інженерно-будівельні — можуть надавати весь комплекс послуг, які пов'язані зі створенням промислових та ін. об'єктів на умовах «під ключ»;
  консультативні — надають послуги з управління підприємствами, комп'ютерним технологіям, організації виробництва, збуту, фінансів;
  інженерно-дослідницькі — спеціалізуються на розробці технологічних процесів та технологій виробництва нових матеріалів.
При великомасштабному  будівництві практикують комплексний  інжиніринг — сукупність послуг та поставок, необхідних для будівництва промислового підприємства або об'єкта інфраструктури.
     Надання на основі договору на інжиніринг повного  комплексу послуг і постачань, необхідних для будівництва нового об'єкта, називається комплексним інжинірингом. Він включає три окремих види інженерно-технічних послуг, кожний з який може бути предметом самостійного договору:
     • Консультативний інжиніринг зв'язаний головним чином з інтелектуальними послугами з метою проектування об'єктів, розробки планів будівництва і контролю за проведенням робіт.
     • Технологічний інжиніринг складається  в наданні замовнику чи технології технологій, необхідних для будівництва  промислового об'єкта і його експлуатації (договори на передачу виробничого досвіду і знань), розробки проектів по енергопостачанню, водопостачанню, транспорту й ін.
     • Будівельний і/чи загальний інжиніринг — це головним чином постачання устаткування, техніки і/чи монтаж установок, включаючи при необхідності інженерні роботи.
Інжиніринг як особлива форма виробничої діяльності має такі специфічні особливості:
  інжинірингові послуги мають виробничий характер внаслідок того, що спрямовані на створення об’єктів (як виробничих, так і невиробничих), поліпшення їх використання, збільшення обсягів реалізації продукції тощо;
  послуги типу «інжиніринг» мають комерційний характер, тобто стають об’єктом купівлі-продажу з усіма особливостями та характерними рисами цього процесу;
  інжинірингові послуги втілюються не в матеріальній формі продукту, а в певному корисному ефекті, який може мати матеріальний носій (документи, креслення, розрахунки тощо), а може і не мати матеріального носія (управління процесом будівництва, навчання спеціалістів тощо);
  інжинірингові послуги можуть відтворюватися, тобто тиражуватися на відміну від ліцензій та ноу-хау (на ринку інжинірингових послуг діють сотні операторів, які пропонують аналогічні послуги, а ціна на них визначається суспільно-необхідними витратами часу на їх надання).
Сучасний  інжиніринг ґрунтується на сукупності принципів, що забезпечують зацікавленість замовника у послугах інжинірингової фірми, а останньої — у сталих прибутках. Основними з цих принципів є:
  ¦          системний, комплексний, міждисциплінарний підхід до здійснення проектів (виконання завдань замовника);
  ¦          багатоваріантність технічних, технологічних та економічних проробок (варіантів виконання проекту), їх фінансової та маркетингової оцінки з вибором оптимального для замовника варіанта;
  ¦          розробка проектів з урахуванням можливості застосування прогресивних технологій, обладнання, конструкцій і матеріалів з різних альтернативних джерел, що найкращим чином відповідають конкретним умовам та особливим вимогам замовників:
  ¦          використання сучасних методів організації та управління всіма стадіями здійснення проектів.
Всю сукупність послуг інжинірингу  можна розділити  на дві групи
- послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу; 
- послуги по забезпеченню нормального ходу процесу виробництва і реалізації продукції

До інжинірингу, пов’язаного з підготовкою виробництва, належать:
-    передпроектні;
-    проектні;
-    післяпроектні;
-    спеціальні послуги.
Передпроектні послуги включають підготовку техніко-економічних обґрунтувань: проведення комплексних досліджень ринку, топографічних зйомок, дослідження ґрунтів: розробку планів забудівлі регіонів і планів розвитку (створення) інфраструктури, а також консультації та нагляд за проведенням зазначених робіт.
 Сутністю проектного інжинірингу є підготовка генерального плану, супутніх схем, рекомендацій та обґрунтувань; попередня оцінка вартості проекту, калькуляція витрат на його створення та експлуатацію; розробка зведеного архітектурного плану, робочих креслень, технічних специфікацій, а також нагляд і консультації з проведення цих робіт.
Післяпроектні інжинірингові послуги включають підготовку контрактної документації; організацію торгів (тендерів), оцінку пропозицій, визначення переможця; нагляд за проведенням робіт, управління будівництва, проведення випробувань після здачі об’єкта в експлуатацію, складання заключного акта на об’єкт, підготовку інженерно-технічного персоналу.
 Спеціальні послуги можуть надаватися інжиніринговою фірмою в разі виникнення специфічних проблем створення об’єкта, таких як необхідність утилізації відходів, забезпечення екологічної безпеки функціонування, врахування вимог місцевого законодавства тощо.
До другої групи інжинірингових послуг належать роботи, пов’язані з оптимізацією процесів експлуатації, управління підприємством та реалізацією його продукції, в тому числі послуги з огляду та випробування обладнання, матеріально-технічного постачання, підбору та підготовки кадрів, а також консультації з оцінки доходів і витрат та рекомендації з їх оптимізації, рекомендації щодо фінансової політики, маркетингові дослідження, послуги з впровадження інформаційних систем тощо. Значна частина робіт цієї групи в останні десятиріччя відокремилась в специфічну сферу діяльності — консалтинг. Причому консалтингові послуги надаються не тільки об’єктам, що створюються, а й функціонуючим підприємствам, фірмам.
Консалтинг  — це діяльність з консультування продуцентів, продавців і покупців з широкого кола питань економічної діяльності, в т. ч. у зовнішньоекономічній сфері. Консалтингові фірми надають послуги з дослідження та прогнозування товарних і регіональних ринків, цін світових ринків, оцінки торговельно-політичних умов країн і регіонів, проведення експортно-імпортних операцій. За класифікацією Європейського довідника консультантів, існує 6 груп та 84 види консультаційних послуг, серед яких управління в різних сферах діяльності, оцінка бізнесу, фінансове управління, маркетинг тощо. 
 
 

   Розвиток  та набуття популярності в світі інжинірингових послуг
Стрімке зростання міжнародних операцій по торгівлі інженерно-технічними послугами  виділив їх у самостійний вид  міжнародних комерційних операцій, що привело до утворення і розвитку міжнародного ринку інжинірингових послуг.
Спочатку  інжиніринг виник в Англії в цивільному будівництві й обмежувався консультаційною діяльністю в області спорудження доріг, мостів, портів, аеродромів, систем водо- і енергопостачання, робіт з меліорації й ін. Пізніше інженерно-консультаційні послуги стали надаватися також і в області промисловості. Інжиніринг у США початків розвиватися також з надання консультаційних послуг і обслуговував винятково внутрішній ринок. Поштовхом для поширення американського інжинірингу за межами США послужила Друга світова війна, під час якої здійснювалися в широких масштабах роботи з будівництва аеродромів, доріг, портів, військових об'єктів в інших країнах. Ці роботи виконувалися як приватними американськими інженерними фірмами по урядових замовленнях, так і спеціальними відділами американської армії, укомплектованими фахівцями з інжинірингу.
У перші  післявоєнні роки інжиніринг одержав  розвиток і в інших промислово розвитих країнах. Цьому в значній мірі сприяла діяльність різних міжнародних організацій, у тому числі Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР), спрямована на надання технічного сприяння країнам, що розвиваються.
Велику  роль у розвитку інжинірингу зіграло  надання промислово розвитими країнами технічного сприяння країнам, що розвиваються, на основі різних урядових програм. Така допомога тісно погоджувалася з наданням технічних послуг спеціалізованими інженерними фірмами.
Розвиток  інжинірингу безпосередньо зв'язано  також із зовнішньоекономічною експансією найбільших, у першу чергу американських, ТНК у країнах, що розвиваються. Здійснення прямих часток інвестицій у цих країнах шляхом створення власних дочірніх чи підприємств участі в капіталі національних компаній стимулювало надання їм різних консультацій по будівництву нових потужностей, удосконалюванню виробничих процесів і ін.
З другої половини 50-х років почався новий  етап у розвитку інжинірингу і виділення його в самостійну область міжнародної комерційної діяльності. Якщо на попередньому етапі інжиніринг обмежувався в основному тільки наданням технічних консультацій, а всі будівельні роботи виконували будівельні фірми-підрядчики, то для наступного етапу характерно випереджальний розвиток інженерно-будівельних послуг, безпосередньо зв'язаних з будівництвом промислових об'єктів переважно з постачанням «під ключ».
На сучасному  етапі відбулося значне збільшення обсягу і сумарної вартості технічних  послуг, що є предметом міжнародної  торгівлі, а також розширення в цій діяльності частки участі західноєвропейських і японських фірм при збереженні пануючого положення за американськими фірмами.
Розвиток  інжинірингу і виділення його в самостійний вид міжнародних  комерційних операцій з'явилося  відображенням науково-технічного прогресу, що торкнулися всі галузі промисловості і насамперед машинобудування. Результат — істотні зрушення в структурі міжнародної торгівлі убік збільшення торгівлі складними видами устаткування, що вимагають спеціальних знань для рішення технологічних і організаційних проблем, починаючи від проектування підприємства до введення його в експлуатацію.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.