На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа нформацйн системи технологї ТОВ Cosmoclub

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
     В курсовій роботі ми розглянемо суть інформаційних систем в статистичному обліку, та в обліку фінансового відділу ТОВ «Cosmo club», яке послужило об’єктом дослідження для даної роботи.
     Інформаційна  система (англ. Information system) — сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Таке визначення може бути задовільним тільки при найбільш узагальненій і неформальній точці зору і підлягає подальшому уточненню. Інформаційні системи діють у нашій країні під назвою «автоматизовані системи (АС)».
     Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити  ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру управління - от першочергові задачі керівника підприємства. У бухгалтерській і аудиторській діяльності це особливо важливо, що обумовлює широке застосування пакетів і програм для аудиту і бухгалтерського обліку, завдяки впровадженню яких підвищується оперативність обробки даних і вірогідність ділової інформації, приймаються більш об'єктивні фінансові й управлінські рішення.
     Автоматизація і введення інформаційних систем бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однією з найбільш важливих задач. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), що повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію по місцю реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні.
     В умовах відносної невизначеності в  податковій сфері підприємство може сильно постраждати чи навіть потерпіти  крах, і всього лише через недбалість у бухгалтерському обліку. Прикладів тому в Україні дуже багато, причому часто страждають підприємства, що прагнуть працювати чесно. Страждають через недбале ведення внутрішньої бухгалтерії підприємства. При веденні бухгалтерського обліку вручну можливі і найпростіші арифметичні помилки.
     Чим же можуть допомогти бухгалтеру чи аудиторам інформаційні системи? Безумовно, комп'ютерна програма не замінить грамотного спеціаліста, але дозволить заощадити  його час і сили за рахунок автоматизації  рутинних операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточне фінансове становище підприємства і його перспективи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Інформаційні  системи статистичного  обліку
     Статистична служба України побудована на основі регіональних організацій статистики і являється ієрархічною структурою, очолюваною Державним комітетом статистики України. Обробка статистичної інформації виконується Головним Міжрегіональним інформаційним центром (ГМІЦ), в який передаються дані, що збираються і обробляються на обласному рівні. 
Збір і обробка статистичної інформації по регіонам України здійснюється обласними управліннями статистики (ІОС) і Міськими управліннями             м. Києва і Севастополя, які дістають початкову вхідну статистичну інформацію із районних відділів статистики.

     Для передачі інформації використовуються телеграфні канали на рівні район—область і телефонні канали, і електронна пошта на рівні обласних управлінь статистики і Головного міжрегіонального інформаційного центру. Використовується також для передавання статистичної інформації кур’єрська служба.
     Інформаційно–обчислювальна  система статистики України проектується виходячи з такого складу:
   Державний рівень, до якого належать Державний комітет статистики України і Головний міжрегіональний інформаційний центр;
   Обласний рівень і районний рівень.
     Інформаційно-обчислювальна  система статистики України передбачає перехід до сучасних інформаційних  технологій на основі міжнародних стандартів як у сфері технічних рішень, так  і в області систем обробки  даних у статистиці.
     В основу побудови інформаційної обчислювальної системи статистики покладений програмно-технічний комплекс, об’єднаний у локальні і глобальні обчислювальні мережі, які відповідають сучасному рівню інформаційних систем.
     Згідно  зі структурою статистичної служби України у структурі інформаційної обчислювальної статистичної системи можна виділити три рівні:
   центральний;
   обласний;
   районний (рис. 1.1).
     Центральний (державний) рівень здійснює:
   збір, обробку і аналіз статистичної інформації, яка одержується із обласних управлінь статистики;
   забезпечує нею керівні державні організації;
   організує контрольований доступ до статистичних фондів з боку інших міністерств і відомств. На цьому рівні здійснюється об’єднання обласних фрагментів у глобальну мережу статистики України [8].
     Державний рівень ІОСС включає системи центрального рівня і локальних обчислювальних мереж, які об’єднують структурні підрозділи апарату Державного комітету статистики України і Головного міжрегіонального інформаційного центру в єдиний інформаційний простір з відповідним розподілом прав доступу до інформаційних фондів.
     Регіональний (обласний) рівень забезпечує:
   збір статистичних даних від підзвітних статистичних одиниць;
   одержує статистичні дані по каналах зв’язку з районного рівня;
   проводить обробку і аналіз статистичної інформації в розрізі території, забезпечує нею керівні органи регіону і передає інформацію на державний рівень по каналах зв’язку.
Функціонально обласний рівень будується на основі HOST–системи і локальної обчислювальної мережі обласного управління статистики. 

 
 
Рис 1.1 Загальна структурна схема 
взаємодії органів статистики України  
 

     Районний  рівень реалізує:
   збір статистичної інформації від первинних об’єктів статистичного обліку;
   проводить вибіркові обстеження, обробку і аналіз одержаної статистичної інформації.
Для виконання  задач, які покладені на центральний  рівень інформаційно–обчислювальної  системи статистики, будується єдиний інформаційно–обчислювальний комплекс Державного комітету статистики України  і Головного міжрегіонального інформаційного центру. Центральний рівень повинен забезпечити введення і обробку 68 · 107 байт, передачу 50 · 107 байт, а також зберігання на протязі року 170 · 107 байт статистичної інформації.
Центральний рівень оснащений двома потужними обчислювальними машинами з процесорами RISC архітектури для функціонування системи управління інтегральними базами статистичних даних. Ці обчислювальні системи забезпечують багатозадачний режим обробки статистичної інформації, систему апаратного захисту пам’яті на всіх рівнях, оптимальні параметри системної продуктивності, підтримку операційної системи UNIX і систему управління базами даних типу Oracle, які дають змогу працювати у середовищі клієнт–сервер.
     Центральні  обчислювальні системи забезпечують взаємодію з робочими станціями і серверами локальної обчислювальної мережі з допомогою мережної операційної системи Netware i контролерів Ethernet. 
Локальні обчислювальні мережі використовуються при побудові інформаційної обчислювальної системи статистики для забезпечення робочих місць користувачів та інформаційної взаємодії на кожному рівні, вони дозволяють підвищити ступінь ефективності використання засобів обчислювальної техніки.

     У апараті Державного комітету статистики робочі станції кожного управління, відділу об’єднуються у локальну обчислювальну мережу, який забезпечує зберігання і управління даними й програмами і доступом до них, створення і ведення баз даних поточного періоду за відповідними галузями статистики. 
         Обласний рівень інформаційної обчислювальної статистичної системи включає обласні управління статистики і статистичне управління м. Києва.

     З метою забезпечення ефективного  використання технічних засобів  і скорочення строків обробки статистичної інформації програмно-технічний комплекс обласного управління статистики об’єднується у локальну обчислювальну мережу.
     Локальна  обчислювальна мережа обласного  управління статистики, яка об’єднує робочі місця усіх співробітників, зайнятих обробкою статистичної інформації крім сервера на основі RISC процесора забезпечується потужним файл-сервером.
     Сервер  зв’язку обласного управління статистики забезпечує взаємодію з районним рівнем і являє собою персональний комп’ютер, який виділений для цієї мети і оснащений груповим модемом, який підтримує обмін даними по протоколу V. 23 на діючих комутованих телефонних каналах Державного комітету зв’язку та інформатизації.
     Інформаційна  взаємодія обласного управління статистики з державним рівнем здійснюється з використанням засобів електронної  пошти на персональному комп’ютері, який виділений для використання у вигляді «електронного поштамту».
     Районний  рівень включає 590 районних і міських  відділів статистики і повинен забезпечити ведення і обробку до 30 · 107 байт, передачу до 24 · 107 байт і зберігання на протязі року до 56 · 107 байт. З цією метою оснащення кожного районного відділу статистики локальною обчислювальною мережею і відповідною кількістю робочих станцій і одним або декількома багато термінальними комплексами введення і обробки даних на основі персонального комп’ютера локальної обчислювальної мережі районного відділу статистики.
     Одна  із робочих станцій оснащується  модемом, який забезпечує облік даних  згідно з протоколом V. 23 за комутованими телефонними каналами Державного комітету зв’язку та інформатизації, і виконує функції сервера зв’язку районного відділу статистики.
     У цій багаторівневій автоматизованій  системі статистики вирішується  одне із основних питань — кожний статистик  одержує у своє розпорядження  технічні і програмні засоби, як інструмент для ефективної обробки і аналізу статистичних даних.
     В перспективі розвитку ІС в статистиці планується створення бази даних  на всіх трьох рівнях організаційної структури: в апараті Держкомстату, обласних управліннях і районних відділах статистики. На центральному рівні дані будуть зберігатися на RISC — сервері.
     Одною з головних цілей  впровадження ІС в  статистиці є забезпечення обміну даними, розповсюдження та спільного їх використання. Одним з основних завдань Держкомстату та ГМІЦ є побудова такої інфраструктури, яка забезпечила б зв’язок як між структурними підрозділами самого Держкомстату так і з іншими урядовими установами, міністерствами і організаціями. Вирішити цю задачу можна шляхом побудови мереж.
       Мережа — це комплекс системного обладнання, комунікаційних засобів і програмного забезпечення, який дозволяє користувачам здійснювати зв’язок один з одним [7].
     Мережі  можуть бути:
   локальні
   глобальні.
     Використовуючи  правильно архітектуру, Держкомстат  зможе більш повно задовольнити інформаційні потреби українського уряду та міжнародних спільнот. Опрацьована інформація лежить в основі системи оцінки і управління ринкової економіки.
  В основу архітектури  мережі Держкомстату покладені такі компоненти:
  технології FDDI (оптоволокняний інтерфейс розподілу даних) і Ethernet;
  протокол управління передачею даних /протокол Internet (ТСР / ІР);
  локальні сполучення з високою пропускною здатністю і простий глобальний доступ до даних;
  система клієнт-сервер;
  інтелектуалізовані робочі станції;
  безпека роботи всієї мережі.
     На  основі локальних і глобальних мереж  з високою пропускною здатністю  в мережі апаратури Держкомстату і обласних управлінь будуть використані  стандартні протоколи управління передаванням даних ТСР/ІР, які дозволять здійснити  міжсистемний обмін інформацією.
     Загальне  мережне вирішення  можна схарактеризувати так:
  велике оптоволокняне кільце буде виконувати роль високопропускної магістралі мереж Держкомстату і ГМІЦ, з’єднаних за допомогою високошвидкісного мультиплексного комутатора і до якого будуть підключені центральні сервери;
  технологія мереж на регіональному рівні та обладнання для них будуть такі самі, як і на центральному рівні;
  обласні управління будуть підключені до центральних систем за допомогою мережі зв’язку. Районні відділи можна буде з’єднати безпосередньо з обласними управліннями. Таким чином обласні управління можуть здійснювати коригування на основі даних, передаваних з районів в електронній формі (через модеми і диски). Таким же чином відомості і оброблена інформація буде по потребі доводитись з областей до районних відділів.
 
  Інформаційна  структура фінансового  відділу ТОВ «Cosmo Club»
  2.1 Загальна характеристика  ТОВ «Cosmo Club»
     Товариство  з обмеженою відповідальністю «Cosmo club» створене у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та іншими законодавчими актами. 
     Товариство  має повну назву українською  мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «Космо клаб» і скорочену назву українською мовою – ТОВ «Космо клаб», англійською мовою – «Cosmo club», LLC.
     Учасниками  товариства є громадяни України:
  Денищук Павло Андрійович
  Денищук Оксана Анатоліївна
     ТОВ «Космо клаб» є юридичною особою, набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов’язки, укладає договори, виступає в суді, господарському та третейському суді від свого імені, має відокремлене майно, поточні валютні та інші рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, штампи, емблеми, затверджені у встановленому порядку товарний, фірмовий знак чи знак обслуговування й інші атрибути [1].
     Товариство  має самостійний баланс, діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності й самофінансування, самостійно планує свою діяльність і визначає її напрямки. Також, воно несе повну відповідальність за зобов’язаннями всім власним майном. Товариство не відповідає за зобов’язання Держави та Учасників. Держава не несе відповідальності за зобов’язання Товариства. Учасники товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.
     Товариство створене на необмежений строк
     Основна мета створення ТОВ  «Космо клаб»  - сприяння прискоренню науково – технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництв, товарообміну, впровадження науково – технічних розробок і технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, виставкової, біржової діяльності з метою розв’язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку.
     Основним  видом діяльності ТОВ «Cosmo club» є оптова торгівля, але товариство також займається й роздрібною торгівлею. Основними видами товарів є обладнання для салонів краси та матеріалів пов’язаних з наданням послуг в салонах краси [1].
     Основним  напрямком діяльності ТОВ «Космо клаб»  являється впровадження комплексних рішень для будь - якого об’єкта індустрії краси:
   Салони краси – для салонів краси у товариства «Cosmo club» завжди в наявності новинки ринку.
   Косметологічні кабінети – ТОВ «Cosmo club» з гордістю представляє світового лідера у сфері апаратної косметології компанію Decomedical, і все що треба для щоденної роботи салону.
   Манікюрні кабінети – товариство має все належне для манікюру та педикюру, а досвідчені майстри навчать Ваш персонал найновішим технікам.
   Студії засмаги – найкраща пропозиція на українському ринку – високоякісні солярії, Sun Flower лідер ринку Росії 2007, ресурс ламп 800 годин гарантований компанією Cosmedico.
   Перукарні – виготовлення меблів будь якої складності на замовлення – швидко, якісно, доступно!
     ТОВ «Cosmo club» пропонує широкий асортимент обладнання для салонів краси та студій засмаги. А також матеріалів для салонів краси та студій засмаги:  
   Перукарські аксесуари – Comair, Ceriotti, Moser, Eti, Denman, Profi Express, Euro stil, Dune 90, King Fortress
   Стоунтерапія – Th Stone
   Парафінотерапія – Ionto Comed. Radium
   Воскова епіляція – Depil ok, Dune 90, Emmeci Cosmetici
   Витратні матеріали для косметології - Lacomes
   Дезрозчини - Bode Chemie
     ТОВ «Cosmo club» періодично проводить майстер – класи й навчання актуальним процедурам.
  Основні постачальники ТОВ  «Cosmo club»
   Німеччина – імпорт обладнання.
   Франція, фірма Sotis – косметика [1].
 
 
    Місце фінансового відділу в структурі підприємства
     Діяльність  фінансового відділу   регламентується   положенням товариства. Фінвідділ слідкує  за  забезпеченням товариства фінансовими ресурсами, за ростом доходів, здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів, за забезпеченням власними оборотними засобами, за здійсненням розрахунків і виконанням фінансових   зобов'язань перед державою, банками, постачальниками і вище стоячими органами, несе зобов'язання по виплаті заробітної плати, складанні планів та аналізі господарської діяльності.
              Фінвідділ зв'язаний з такими  відділами, як плановий,  бухгалтерія,  відділ реалізації, матеріально-технічного  постачання. Підпорядкований він заступнику директора або генеральному директору підприємства. Кількісний склад фінвідділу залежить від об'єму робіт, рівня механізації і автоматизації.
                Фінансова служба товариства  виконує наступні основні функції:
  Здійснює необхідні розрахунки і на їхній основі вносить обґрунтовані  пропозиції  керівництва товариства з  приводу  розподілу  наявних  фінансових ресурсів між виробничими структурними  підрозділами і функціональними службами;
  Розробляє  поточні й  оперативні плани й інші планові  документи;
  Здійснює  контроль за виконанням показників фінансового  плану підрозділами і товариства в цілому, а  також  за  невиконанням  інших  показників, стежить  за недопущенням використання фінансових ресурсів на непродуктивні і нераціональні витрати;
  Організовує  оперативний  контроль за надходженням  коштів  від реалізації  товариством своїх  товарів, послуг, за  своєчасним  рішенням протиріч у сфері розрахунків з покупцями і постачальниками;
  Забезпечує всю роботу з виконання фінансових  зобов’язань  підприємства перед державним  бюджетом, внесенню податків і  інших платежів, перед позабюджетними фондами, банками, постачальниками товару, матеріалів, послуг, працівниками і  службовцями;
  Вивчає стан  фінансового  ринку  країни  і  регіону  для  планування  і прийняття  рішень  в  інвестиційній  сфері (емісія і придбання  акцій,  облігацій, залучення  банківських  кредитів та  інше).    
     На  невеликих та середніх підприємствах  функції фінансового відділу  виконує    бухгалтерія.
     До  структури  фінансового відділу входять [3]:
     •   завідуючий касою та касири
     •   фінансисти по плануванню фінансових ресурсів
     •   підрозділи по розрахунково-платіжним  операціям
     •   група зведеного фінансового  планування.
     Одним з головних фінансових підрозділів  на підприємстві є бухгалтерія, який займається веденням обліку та звітності, а також надає визначену законодавством України інформацію, необхідну державним органам для нарахування податків та ведення статистики.
     Задачі  та обов'язки працівників бухгалтерії [2]:
       а) керівництво усією фінансовою діяльністю підприємства;
       б) нарахування заробітної плати штатним  працівником згідно штатного розкладу, дотримання штатної, фінансової, касової дисципліни;
        в) здійснює перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності в структурних підрозділах;
       г) правильне нарахування і своєчасне  перерахування платежів у державний  бюджет, Пенсійний фонд, Фонд соцстраху, Фонд зайнятості;
       д) здійснює перевірку організації  бухгалтерського обліку і звітності  в структурних підрозділах;
       е) своєчасне проведення перевірок, документальних ревізій у структурних підрозділах, підготовку пропозицій по поліпшенню їхньої роботи;
       є)    здійснює контроль правильності виконання статей доходів і витрат;
       ж)   забезпечує схоронність бухгалтерських документів, оформлення і передачу у встановленому порядку в архів;
       з)   здійснює    своєчасний    інструктаж    працівників    з    питань
     бухгалтерського обліку, контролю і звітності;
       і)    щомісячне складання бухгалтерської звітності, балансу на основі
     первинних документів і бухгалтерських записів  з наступним складанням щоквартальної звітності і наданням її в податкову інспекцію.
             Отже, на кожному підприємстві  повинен бути фінансовий відділ.  Непотрібно на ньому заощаджувати, перекладаючи обов'язки на бухгалтерію.          
     Фінвідділ надає дані в плановий відділ,  в бухгалтерію - подає виписки з розрахункового рахунку на оплату за реалізацію продукції. До відділу  реалізації надає дані про покупців, у відділ матеріально - технічного  постачання – інформацію про уточнення планових  показників.
             Таким чином,  основним завдання  фінансового відділу є те, що  він  повинен щоденно  забезпечувати  платоспроможність фінансових  коштів  підприємства [3] . 
 

    Вхідна та вихідна інформація відділу
 
     Вхідна  інформація - це інформація, що надходить у фірму (структурний підрозділ) ззовні і використовується як первинна інформація для реалізації економічних і управлінських функцій і задач управління.
     Вихідна інформація - це інформація, що надходить з однієї системи управління в іншу. Та сама інформація може бути вхідною для одного структурного підрозділу як її споживача, так і вихідною - для підрозділу, що її виробляє. При цьому форма представлення економічної інформації може бути [5]:
   алфавітно-цифрова (текстова) - у виді сукупностей алфавітних,
   цифрових і спеціальних символів і графічна - у виді графіків, схем, малюнків; а фізичним носієм інформації - папір, магнітний диск, зображення на екрані дисплея.
 
  До  вхідної інформації можна віднести видаткові накладні  (Додаток В), квитанції, рахунки, акти здачі – прийняття послуг, та ін..
  До  вихідної інформації відносяться платіжні доручення, фінансовий звіт підприємства (Додаток А), баланс (Додаток Б) та ін.. 
   
   
   
   

  Використання  інформаційних технологій в роботі відділу
   3.1 Вимоги до ІС бухгалтерського обліку
     Гарні інформаційні бухгалтерські системи  поза залежністю від їхнього масштабу, програмно - апаратної платформи  і вартості повинні забезпечувати  якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в експлуатації.
     У функціональному аспекті інформаційні бухгалтерські системи повинні, принаймні, безпомилково робити арифметичні  розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку і роздруківку  первинних і звітних документів довільної форми; здійснювати безпомилкове перенесення даних з однієї друкованої форми в іншу; робити нагромадження підсумків і числення відсотків довільного ступеня складності; забезпечувати звертання до даних і звітів за минулі періоди (вести архів).
     Для того щоб забезпечити зазначені можливості, інформаційна система повинна мати єдину базу даних по поточному стану бухгалтерського обліку на підприємстві й архівних матеріалах, будь-які відомості з яких можуть бути легко отримані по запиті користувача. У залежності від особливостей обліку на підприємстві бази даних можуть мати різну структуру, але в обов'язковому порядку повинні відповідати структурі прийнятого плану рахунків, що задає основні параметри настроювання системи на конкретну облікову діяльність. Модулі системи, що забезпечують проведення розрахунків, підсумовування підсумків і нарахування відсотків, повинні використовувати розрахункові нормативи, що прийняті в поточний час.
     Надійність  інформаційної системи в комп'ютерному плані означає захищеність її від випадкових збоїв і в деяких випадках від навмисного псування даних. Як відомо, сучасні персональні комп'ютери є досить відкритими, тому не можна вірогідно гарантувати захист чисто на фізичному рівні. Важливо, щоб після збою зруйновану базу даних можна було легко відновити, а роботу системи відновити в найкоротший термін. Гарні інформаційні бухгалтерські системи відповідають цим вимогам.
     Не  менш важливо, щоб фірма - розроблювач  бухгалтерської програми мала значний  досвід роботи і солідну репутацію. При виборі системи варто враховувати ту обставину, що надалі до продавця прийдеться неодноразово звертатися і за порадою або консультацією, і за заміною застарілої версії на більш свіжу.  

    Програмне забезпечення яке  використовується у  відділі
    и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.