На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Сучасн машини для свби

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст 

Вступ
Основні завдання сівби
Терміни та визначення понять сівби
Основні агровимоги до сівби
Тенденції розвитку машин для сівби
Список  використаної літератури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВСТУП 

     У сучасному виробництві продукції рослинництва широко використовують машинні технології. Під технологією в сільськогосподарському виробництві розуміють систему виробництва, зберігання, переробки та реалізації продукції з конкретними кількісними та якісними показниками при найменших затратах праці, енергії коштів і. Будь-яка технологія - це результат багаторічних наукових досліджень і польових дослідів. Технології безперервно удосконалюють і доповнюють. Нові технології можуть бути рекомендовано до впровадження у виробництво після всебічної перевірки в господарських умовах та отримання позитивного економічного ефекту. Для конкретних умов господарювання можна застосувати не скільки варіантів технологій. Однак не всі вони будуть однакові ефективні. Для вибору оптимального варіанту вчений-агроном проводить техніко-економічний аналіз всіх технологій з нормативним відображенням, як раціонально це робити на всіх стадіях виробництва, які ресурси та техніка для цього необхідні.
     Залежно від наявності в господарстві засобів інтенсифікації виробництва (насіння, добрив, засобів хімічного захисту прати, машин, палива і т. п.) Застосовують екстенсивні, нормаль ні, інтенсивні і високоінтенсивні технології. Екстенсівні технології орієнтовані на використання природної родючості ґрунтів без застосування органічних і мінеральних добрив. Нормальні технології передбачають застосування добрив в обсягах, що забезпечують підтримку середнього рівня окультуреності ґрунтів і запобігання їх деградації. Інтенсивні технології забезпечують оптимальний рівень мінерального живлення рослин і застосування хімічних засобів захисту рослин від шкідників, хвороб, бур'янів і полягання.
     Високоінтенсивні технології забезпечують не тільки оптимальний рівень мінерального живлення рослин та захист їх від бур'янів, шкідників і хвороб, а й якісно відмінні подію передпосівної підготовки грунту за допомогою комбінований-них машин, посів насіння на однакову глибину сівалками точно посіву, адекватну систему догляду за посівами з використанням прецизійних обприскувачів, збирання врожаю високопродуктивними технічними засобами з мінімальними втратами і безвідходну післязбиральної обробки врожаю.
     Нормальні технології забезпечують реалізацію біологічного потенціалу оброблюваних сортів більш ніж на 50%, інтенсивно - на 65, високоінтенсивні - на 85%. При складанні технології для конкретних умов господарювання використовують банк даних про базові типізованих технологіях виробництва зерна, картоплі, кормів, овочів, Харні буряків, льоноволокна і льносемян, включених до Федеральний регістр Технології виробництва продукції рослинництва ».
     Базові  технології побудовані за блочно-модульному принципу і включають в себе дев'ять основних технологічних модулей: основний обробіток грунту, передпосівний обробіток ґрунту, підготовку насіннєвого матеріалу, посів, догляд за посівом, збирання врожаю, його післязбиральної обробки, зберігання та підготовку до реалізації. Кожен модуль складається з оптимального набору тих технологічних процесів необхідних для виконання закінчений етапу виробництва відповідної продукції. Наприклад, модуль «Основна обробка ґрунту" при вирощуванні картоплі включає в себе технологічні процеси: лущення, дискування, внесення органічних добрив, зяблеву оранку. При необхідності модуль може бути доповнений технологічними процесами меліорації земель: прибиранням каменів, внесенням хімічних меліорантів та ін.
     Прив'язка базових технологій до конкретних умов ландшафтів і господарств здійснюється за допомогою основних і передачі технологічних адаптерів складаються з технологи чеських процесів і набору сільськогосподарської техніки для їх виконання. У адаптер включені лише ті технологічні про процеси, які надають подібний вплив на об'єкт оброблення. При обробленні буряків використовуються наступні адаптери: підготовка ґрунту; передпосадкова підготовка насіння, застосування органічних і мінеральних добрив, посадка буряка, захист від хвороб, шкідників; прибирання буряка, післязбиральна обробка, зберігання буряків, підготовка її до реалізації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СІВБИ 

      В Україні загальна площа посівів  зернових і зернобобових культур  складає близько 14 млн. га [32]. Різноманіття грунтово-кліматичних умов, розмірів господарств, застосовуваних систем обробітку грунту вимагає відповідного парку машин для сівби, яких нараховується близько 100 тис. найменувань.
      Сьогодні  ринок техніки в Україні пропонує великий вибір сівалок і посівних машин вітчизняного і зарубіжного  виробництва.
      У богатому спектрі цієї техніки досить складно визначитись з вибором необхідного посівного агрегату, який зміг би максимально реалізувати свої потенційні можливості та забезпечити рентабельне виробництво сільськогосподарських культур.
      Визначальними факторами у виборі посівного  агрегату, крім різновиду вибраної культури, є прийнятна в господарстві система обробітку грунту, яка вимагає відповідної сошникової групи, як ключового елементу конструкції сівалки, що визначає її технологічне призначення, дає змогу ефективного застосування такої машини.
      Сошникова група органічно ув'язує основні  ключові аспекти: тип сошника (анкерний, однодисковий, дводисковий, полозковий, долотоподібний), допоміжні робочі органи (різальні диски для перерізання рослинних решток і підготовки спушеної смуги грунту); систему налаштування (на радіальній чи паралелограмній підвісці); рівень притискань зусиль різних елементів сошникової групи.
      Сівба та садіння є ключовою технологічною  операцією вирощування сільськогосподарських культур. Основне завдання під час сівби полягає в розміщенні насіння по площі на встановлену глибину з урахуванням забезпечення рослинами оптимальної площі живлення. Під час садіння основним завданням є розміщення по площі розсади, сіянців, саджанців та органів вегетаційного розмноження рослин на встановлену глибину з урахуванням забезпечення рослинам оптимальної площі живлення. 

     ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ СІВБИ 

     Сівба - розміщення насіння по площі ріллі на встановлену глибину.
     Розкидний спосіб сівби - спосіб сівби насіння без рядків урозкид.
     Безпосередня  сівба; нульовий обробіток  грунту - спосіб сівби без попереднього обробітку грунту в стерню або післяжнивні рештки рослин.
     Рядковий  спосіб сівби - спосіб сівби з рівномірним розміщенням у рядку одиночних насінин.
     Точна сівба - рядковий спосіб сівби з рівномірним розподілом насіння у рядку на задану глибину.
     Вузько  рядковий спосіб сівби - рідковий спосіб сівби з міжряддями не більше 10 см.
     Звичайний рядковий спосіб сівби - рядковий спосіб сівби з міжряддями від 10 см до 25 см.
     Широкорядковий  спосіб сівби - рядковий спосіб сівби з міжряддями понад 25 см.
     Суцільний рядковий спосіб сівби - рядковий спосіб сівби, за якого не виконують міжрядного обробітку грунту.
      Перехресний спосіб сівби - рядковий спосіб сівби у взаємно перпендикулярний напрямках.
      Розріджений спосіб сівби - рядковий спосіб сівби, за яким насіння в грунті розміщують у рядку і прирядковому просторі смугою.
      Стрічковий  спосіб сівби - рядковий спосіб сівби, за яким кілька зближених рядків розподіляють ширними міжряддями.
      Гніздовий спосіб сівби - спосіб сівби з груповим розміщеним насіння у рядку.
      Квадратний  спосіб сівби - спосіб сівби насіння з розміщенням поодиноких насінин по кутках квадрата.
      Квадратно-гніздовий  спосіб сівби - спосіб сівби з розміщенням груп насіння по кутах квадрата.
      Борозенний  спосіб сівби - спосіб сівби в спеціально створені грунтові борозни.
      Гребеневий  спосіб сівби - спосіб сівби в спеціально створені грунтові гребені.
      Глибинна  сівба - відстань від поверхні грунту до висіяного насіння.
      Міжряддя - відстань між центрами рядків рослин за одного проходу сівалки.
      Стикове міжряддя - міжряддя між крайніми сусідніми рядками рослин за двох проходів сівалки. 

     ОСНОВНІ АГРОВИМОГИ ДО СІВБИ 

      Під час сівби зернових у попередньо оброблений грунт:
  грунт повинен бути підготовлений згідно з прийнятими в даній зоні вимогами агротехніки на передпосівну підготовку грунту; поверхня поля повинна бути вирівняною, висота гребенів і глибина борозен від середньої поверхні поля повинна бути не більше ніж 4 см;
  на полі не повинно бути грудок, каміння, рослинних залишків довжиною більше ніж 5 см.
      При безпосередній сівбі: нульовму обробітку:
  нахил поверхні грунту не повинен перевищувати 8°;
  сівба ведеться по фонах - дернині багаторічних трав, стерні зернових колосових і подрібнених пожнивних залишків, просапних культур висотою до 25 см (без попереднього обробітку грунту).
Вологість грунту повинна бути в інтервалі 15...20 %. Твердість грунту повинна бути до 3,5 МПа.
      Показники якості:
  висівний апарат повинен забезпечувати висів насіння таких культур, кг/га:
  пшениці – від 60 до 250;
  ячменю  – від 90 до 350;
  жита  – від 60 до 220;
  вівса – від 100 до 275;
  гороху  – від 80 до 400;
  гречки  – від 20 до 45;
  проса – від 15 до 30;
  кормових  бобів – від 35 до 150.
  нестійкість висіву для культур не повинна перевищувати 2 %;
  нерівномірність висіву на окремих апаратах не повинна перевищувати для насіння культур - 3 %, для бобових - 4 %;
  подрібнення насіння зернових культур не повинно перевищувати 0,3 %, а бобових культур - 1 %;
  глибина загортання насіння повинна знаходитись в межах 3-8 см, при цьому не менше 80 % всього насіння повинно бути загорнене в горизонті ± 10 мм, що відповідає середній глибині;
  поверхня поля після проходу сівалки повинна бути вирівняною, висота нерівностей не повинна перевищувати 3 см;
  на поверхні грунту не повинно бути незагорнене насіння; туковисівний апарат повинен забезпечувати висів гранульованих мінеральних добрив від 25 до 200 кг/га;
  нестійкість загального висіву добрив, а також нерівномірність їх висіву окремих апаратах не повинна перевищувати 10 %.
      Зернові сівалки в основному причіпні. Овочеві, кукурудзяні та бурякові сівалки здебільшого навісні. Навісні сівалки значно легші від причіпних і компактніші. Посівний агрегат з начіпною сівалкою набагато маневреніший, ніж причіпний.
      Кукурудзяні сівалки призначені для сівби  пунктирним способом з міжряддями (60, 70, 80 і 100) см кукурудзи, соняшнику, рицини та інших просапних культур. Відхилення від норми висіву допускається ± 5...8 %, пошкодження насіння - не більше ніж 1,5 %. Відхилення від заданої глибини загортання насіння не перевищує ± 1 см. Сівалки мають розміщувати насіння в рядках на однакових заданих відстанях з можливим відхиленням від розрахункових ± 10 %. Сошники сівалок мають забезпечувати загортання мінеральних добрив на 2...З см глибше від насіння і зміщення убік від рядка на 3...5 см.
Бурякові  сівалки мають розміщувати не менше ніж 80 % насіння на заданих (здебільшого 5... 10 см)відстанях у  рядках. Пропусків насіння у рядках може бути не більше ніж 2 % від висіяного, а подрібненого і пошкодженого насіння - до 0,5 %. Відхилення від норми висіву насіння на погонному метрі рядка  не перевищує 15 %, а мінеральних добрив - до 7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИН ДЛЯ СІВБИ 

   Тенденції розвитку машин для сівби в  данному виданні включають як попередній досвід провідних вітчизняних науковців так і результати прогресивних рішень світових лідерів-виробників цієі техніки . Найбільш відомими світовими виробниками техніки для посіву зернових культур є такі фірми: Аmazone, Vederstad (Швеція), Fiona (Данія), Кonqgkide (Данія). Regent, КUHN (Франція). Agrisem (Франція). Sulky (Франція), Lemken (Німеччина), Horsh Агро-Союз (Україна), Weaving Machinery (Німеччина), Tume (Франція), Great Plains (СІІІА) Rabe, Farmet (Чехія), Unia (Польша), Не-Vа (Данія). Einbock (Австрія), НЕКО (Німеччина) та ВАТ «Червона Зірка» (Украіна).
   Відомі  різні підходи до класифікації зернових сівалок: за способом агрегатування - навюні, напівнавісні, причіпні, самохідні; за типом висівного апарату - з механічним дозуванням зернового матеріалу та гравітаційною подачею його до сошника або з механічним дозуванням та пневматичним транспортуванням до сошників; за шириною захвату - традиційні (до 5.4 м) та широкозахватні (до 18 м і більше); за способом сівби - розкидні (розміщення насіння без рядків, врозкид), стрічкові (розміщення насіння стрічкою), рядкові (розміщення насіння рядами); за технологічним призначенням - дія сівби в попередньо підготовлений ґрунт, мінімально підготовлений та дня безпосередньої сівби, за компонуванням складальних одиниць і робочих органів (сівалки поділяють на моноблокові та блочно-модульні. У моноблокових сівалках на основній рамі встановлені всі робочі органи і службові та допоміжні частини; до таких сівалок належать зернові (зернотукові, зернотрав'яні і деякі овочеві).
   Блочно-модульні сівалки мають окремі модулі (блоки) з набором робочих органів, службових  і допоміжних частин, що з'єднані між  собою. Модулі встановлені на окремих рамах з опорними колесами або деякі з них на тракторі. Ці сівалки здебільшого широкозахватні. їх застосовують переважно для сівби зернових культур за інтенсивними та високими технологіями.
   Секційні  сівалки складаються з окремих  посівних секцій, що шарнірно приєднані до основної рами або з'єднані в однин ряд між собою і утворюють широкозахватний агрегат. Секція обладнана бункером, висівними апаратами та сошниками і працює в автономному режимі. Особливістю деяких секцій сівалок є те. що їхні посівні секції можна переставляти по рамі і таким чином змінювати ширину міжрядь. Крім таких сівалок належать зернові, стерньові, кукурудзяні, бурякові, деякі овочеві та ін.
   За  типом висівного апарату, який забезпечує різні способи формування потоку насіння, основні технічні засоби якими  це забезпечується діляться на кілька основних груп:
  індивідуальний висів на кожний висіяний рядок;
  індивідуальний дискретний висів насіння в кожний висіяний рядок;
  груповий посів на кілька рядків з наступним розподілом його на кожний рядок;
  централізований висів з одночасним розподілом та транспортуванням на кожний окремий рядок.
   Типовими  представниками першої групи є котушковий висівний аппарат (рис. 2.1), який використовується в більшості сівалок, що експлуатується в Україні. Він складається з котушки шестирінчастого типу або внутрішньо-рєбер- частого цилідра, заслінки та регульованого приводу. Цей апарат простий у виконанні та регулюванні норм висіву, але має певні недоліки - високу нерівномірність висіву, обмежений діапазон висівних розмірів насіння і типів культур, високий процент дроблення насіння, наявність додаткових приводів для зміни норм висіву та ін. Транспортування насіння здійснюється за рахунок природної гравітації, конструкція бункера повинна мати габаритні розміри, співставні з шириною захвату сівалки або великий видовжений бункер з наступним транспортуванням зерна пневматикою (наприклад, сівалка "Поможанін-SO-61").

 
   Обслуговування  такого бункера утруднене, оскільки конструкція сівалки містить  багато повторювальних елементів, складний механізмів приводу, відсутня можливість здійснення централізованого регулювання. Як результат при збільшенні ширини захвату сівалки отримуємо агрегат з громіздкими параметрами та поганою маневреністю. Наявність додаткових приводів, що обтяжує конструкцію сівалки, вимагає збільшених витрат енергії на пересування по полю, характеризується невеликим коефіцієнтом технологічного обслуговування та низькою продуктивністю. Індивідуальний дискретний висів (друга група) реалізується в сівалках для зернових та технічних культур, які дозволяють вести точну сівбу.
   Зернові сівалки фірми МНСВП "Клен" (рис. 2.2) побудовані на такому ж принципі. за якого індивідуальний висів здійснюється не котушковим, а оригінальним висівним механізмом, в основу конструкції якого покладена робота крокового двигуна. При цьому він. відкриваючи заслінку на заданий кут. може висівати практично поштучно насіння різного діаметра (від маку до гороху) та показує непогані результати при висіві насіння неправильної форми.

Рмс 2- Загагьний вигляд зернової сівалки виробництва МНСВП «Клен»
 
   Централізоване  формування потоку (третя трупа) з  наступним розподілом по класичній  схемі передбачає наявність пластмасового  одно- чи двокотушкового апарата з великим розміром котушки, який м'яко формує загальну норму насіння і в подальшому за рахунок пневмотранспорту в спеціальній розподільній головці ділить її на окремі потоки (рис. 2.3), що розносяться по кожному із сошників.
   У цьому випадку отримуємо централізований  бункер, який можна легко переоснащувати для посіву різних культур. Разом  з тим конструкція розподільної головки, яка для кожної фірми  е предметом "ноу-хау", вимагає  прецизійних технологій для її технічної реалізації. Розподіл насіння в ній проходить завдяки спеціально сформованим повітряним потокам, тому вона складна, вимагає при конструюванні знань законів пневмодинаміки та точних технологій при виробництві.
   Окремі  спроби вітчизняних виробників з  розробки аналогічного обладнання (ВО "Південмаш", концерн "Лан") не можна назвати досить вдалими, вони не завжди забезпечували рівномірність розподілу насіння, передусім по ширині захвату сівалки. Розподільчі головки мають бути розміщені на значній (1,0-1,5 м від поверхні ґрунту) висоті для забезпечення задовільного транспортування насіння до сошників, інакше це може призвести до нагромадження насіннєпроводів, утруднення технічного обслуговування та налагодження механізмів сівалки.
   Перевагами  таких сівалок є централізований  бункер.що дозволяє створювати різні комбіновані знаряддя, забезпечує значний запас насіння (до 7 м3) та відповідно посів без дозаправлення на площі до 20 га. Бункер, який може бути встановлений як на рамі сівалки, так і на передній навісці трактора, або реалізований на спеціальній напівнавісній чи причіпній рамі, відкриває значно більші перспективи для реалізації закладених в конструкцію сівалки технологічних переваг.
   Останнім  часом намітилась тенденція появи  оригінальних конструкцій сівалок (четверта група), які поєднують простоту індивідуальних апаратів та переваги групового розподілу. Так, висівний апарат сівалки "СЕЯЕНЕ" (рис. 4). змонтований в централізованому бункері у вигляді видовженої котушки, формує загальний потік зерна з утворенням окремого потоку на кожний сошник з подальшим його транспортуванням, тобто повітря виконує роль транспортного агента, що ставить менш жорсткі вимоги до конструкційних елементів висівного апарата. Повітряний потік безпосередньо від вентилятора потрапляє в сошник, що зменшує вимоги до стабільності напору повітря, спрощує можливості розміщення і необхідність врахування вертикальних перепадів транспортних магістралей при добрій рівномірності розподілу насіння і виключає можливий негативний вплив пневматичної розподільчої головки. Рівномірність висіву забезпечується на першому етапі (механічною системою) і надалі не змінюється. Таким чином, такі принципи, на наш погляд, найбільш перспективні для створення посівних агрегатів, у тому числі й комбінованих, широкозахватних, високопродуктивних та прецизійних сівалок.
    Рис. 3-Загальний вигляд апарату центрального висіву сівалки Aliante фірми Gaspardo (Італія) а-відцентровий вентилятор, б-катушковий дозаторв, в-інжектор, г-насіннєпровід, д-розподільна головка.
   
Рис.4 – Загальний вигляд висівного апарата  сівалки “Cerere” фірми “Techoagrikola” (Італія).
 
а; б)
Якщо  конструкція моноблокових сівалок є добре відомою, то блочно-модульні з'явилися на вітчизняному ринку відносно недавно. До них слід віднести вітчизняні посівні комплекси розробки «Хорш-Агросоюз АТО» (рис.5), зарубіжні - розробки фірм John-Deere, Great Plains та ін. 
 


Рис.5 – Загальний1 вигляд блочно-модульного висівного комплексу «Хорш-Агросоюз ATD 18.35”
 
   Способи сівби як ознака класифікації реалізується в конструкціях різних виробників. Рядкову сівбу забезпечують сівалки  з дисковими, долотовидними, анкерними, полозоподібними сошниками (рис. 6-8).
    Рис.6 – Загальний вигляд сівалки з дисковими сошниками: а)D9-AD3 фірми Амазоне обладнаної однодисковим сошником;
б)сівалка СЗ-5,4 виробництва ВАТ «Червона зірка» обладнаної дводисковим сошником.
     

ія«я

Рис. 7 – Загальний  вигляд сівалок з  долотоподібними  сошниками:
   а)сівалка  Primera DMC-5D2 фірми Amazone , Німеччина;
   
Рис 8-Загальний вигляд сівалки “Maxim II” обладнаної анкерними сошниками розробки фірми Morries Industries, Канада.
   б) сівалка Seed Hawk фірми Vecerstad , Швеція. 

   Розміщення  насіння стрічкою пропонують на сівалках Maxim II фірми «Marries Industries» (Канада), ЕхеІеnt-6 фірми Farment (Чехія), АПК-5,7 «Гарант», ТОВ «Донецькспецагромаш» (Україна) та ін. (рис. 2.9).

Рис. 9 – загальний  вигляд сівалки Farment (Чехія) для стрічкового посіву зернових

   Розкидний метод сівби реалізовано на сівалках серїі Disc-O-Sem для безпосередньої сівби зернових (рис. 10).

Рис. 10 – Загальний вигляд сівалки DST 6000 фірми Agrisem (Франція)
   В основі роботи такої сівалки покладено ефект використання варіодискового робочого органу сівалки, яка рухається на високій швидкості.
   Кут нахилу дисків вибраний так. що під  час русу більше 8 км/год диск підіймає шар землі і створює потік із грунту і рослинних решток. При сівбі перший ряд дисків подрібнює рослинні рештки, розпушує землю і готує насіннєву подушку. Насіння і добрива повітряним потоком направляються до другого ряду сошників, де створений ним потік землі наштовхується на металічні площини подрібнювача, після чого розпушена маса осипається, покриваючи насіння. При цьому грудки рослинних решток залишаються на поверхні, створюючи мульчуючий шар (рис.11).

Рис. 11 – Схема загортання насіння з допомогою потоку грунту в сівалках Disk-o-Sem
   Сошник  і тип його підвіски (сошникова група) є одним з ключових елементів конструкції сівалки. Сошникова група визначає технологічне призначення сівалки та дозволяє максимально ефективно використовувати її для посіву насіння зернових після якісної чи мінімальної підготовки ґрунту, або навіть без підготовки за різних систем обробітку.
   В зв'язку з цим по типу сошникової групи слід підбирати сівалки  для реалізації вибраної господарством  технології виробництва зернових, так  як саме сівалка обладнана необхідним типом сошникової групи може забезпечити розміщення насіння на необхідній глибині та гарантувати цим отримання високих врожаїв (рис. 12).

Рис. 12 – Залежність урожайності ячменю від глибини загортання насіння
   Найбільш  універсальним сошником для посіву зернових вважаються дводискові сошники, які як правило кріпляться до рами сівалки на підпружиненій радіальній підвісці (рис. 13). Сошники такоі групи легко проникають в ґрунт, забезпечуючи середню якість посіву як після якісного проведення передпосівного обробітку, так і за наявності незначної кількості рослинних решток на поверхні після мінімального обробітку. Як правило регулювання глибини загортання насіння здійснюється груповим способом, а за необхідності індивідуально - шляхом зміни зусилля пружини на кожному сошнику. Рельєф поверхні поля така сошникова група майже не копіює, і глибина загортання насіння в основному залежить від якості, глибини та щільності насіннєвого ложе, які формуються при передпосівному обробітку.

Рис. 13 – Сошникова група з дводисковим сошником.
   Більш досконалими є сошникові групи, обладнані однодисковим сошником, який також, як правило, монтується на радіальній підвісці. Така сошникова група має значно кращі проникні властивості в ґрунт, оскільки один диск має меншу опорну поверхню, краще розрізає рослинні рештки, якісніше формує борозну в якій розміщується насіння [4]. Але як і попередній тип, дана сошникова група не забезпечує добре копіювання поверхні поля, тому деякі виробники оснащують такі конструкції індивідуальними опорно-прикочувальними колесами (рис. 14). В такому випадку кожний сошник може бути налаштований на оптимальну глибину посіву, а опорне колесо забезпечить високу її стабільність по ходу руху сівалки та відповідно високоякісний посів.
   Сошникові групи такого типу можна рекомендувати  для більш широкого діапазону варіантів передпосівного обробітку ґрунту, а у варіанті, коли притискне зусилля на сошник складає більше 100 кг. - навіть для безпосередньої сівби в попередньо непідготовлений ґрунт.
«имі
Рис. 14
Значно  менше застосовується для посіву зернових анкерний сошник. В класичному виконанні такі сошники з тупим кутом входження в грунт (рис. 2.15), як правило, встановлюються на радіальній підвісці [5]. На відміну від дискових сошників, анкерна сошникова група, завдяки значній опорній поверхні сошника, стабільніше витримує глибину загортання насіння, якісно формує борозну та насіннєве ложе, на якому розмішується насіння, але вимагає ретельної попередньої підготовки грунту і є дуже чутливою до фізико-механічного стану грунту.

Рис 15 – Анкерний сошник WS фірми Amazone
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.