На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Психологчн особливост пероду дорослост

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВІКОВІ  ОСОБЛИВОСТІ 
ФОРМУВАННЯ  ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ 
 

 

ЗМІСТ 

 

Вступ 

     Наше  психічне життя дуже часто порівнюється з річковим потоком, тільки це особливий потік з образів сприйманих нами явищ навколишнього середовища, думок, відчуттів і вражень, спогадів про минуле. І в цей нескінченний потік безперервно вливаються все нові і нові елементи, породжені діяльністю, спілкуванням, нашими внутрішніми психічними і фізичними змінами і переживаннями. При цьому формується деяка впорядкованість, яка формується за допомогою особливої властивості психіки, званої увагою.
     Вивченням проблеми уваги в психології займалися  Н. Ланге, І. Герберт, У. Гамільтон, П. Гальперін, І. Павлов, А. Ухтомський (їх підходи до уваги ми розглянемо в роботі) і багато інших.
     Метою даної роботи є вивчення особливостей формування властивостей уваги в періоди ранньої і середньої дорослості.
     Актуальність вибраної для дослідження теми полягає в тому, що сучасне суспільство з його економічними, політичними, культурними і соціальними змінами все більше уваги приділяє всебічному розвитку особистості. А в процесі розвитку і виховання людини важко переоцінити роль уваги. Адже відомо, що без достатньо розвиненої уваги, без уміння її концентрувати, зосереджувати, перемикати і розподіляти неможливе повноцінне засвоєння людиною знань, умінь, навиків, норм і цінностей. А, отже, не можливий і перехід зовнішніх поведінкових регуляторів у внутрішні,  що дозволяє індивідові повноцінно розвиватися.
     Об'єкт дослідження: властивості уваги.
     Предмет дослідження: особливості формування і розвитку властивостей уваги в періоди ранньої і середньої дорослості.
     Ступінь розвитку властивостей уваги свідчить про рівень уваги в цілому. Існує думка, що в період дорослості розвиток уваги відбувається нерівномірно: спади і підйоми відбуваються з деякою періодичністю. Виходячи з цього, ми припустили, що рівні формування і розвитку властивостей уваги у представників віків ранньої і середньої дорослості не мають істотних відмінностей. Це і буде гіпотезою нашого дослідження.
     Виходячи  з мети і гіпотези дослідження, були сформульовані наступні завдання:
     1. Здійснення аналізу літературних  джерел, що дозволяють вивчити проблему періодизації дорослості в психології, а також ознайомитися з основними характеристиками уваги, зокрема, з його властивостями.
     2. Планування і проведення експерименту, формування властивостей уваги, що дозволяє виявити вікові особливості.
     3. Аналіз отриманих в ході проведення дослідження даних.
     Для вивчення властивостей уваги нами були включені в роботу такі методики:
     1. «Крапки»;
     2. «Переплутані лінії»;
     3. «Шифровка».
 

І. Психологічні особливості періоду  дорослості
1.1. Стисла характеристика дорослості 

     Дорослість – найбільш тривалий і яскравий період життя людини, який поділяється на три стадії: ранню, середню і пізню. Кожна з вище означених вікових стадій володіє специфічними характеристиками [4].
     Для періоду (стадії) ранньої дорослості характерні наступні моменти: завершення здобування вищої освіти, оволодіння роллю дорослої людини, отримання виборчого права, повна юридична і економічна відповідальність, формування сім'ї і народження першої дитини (у більшості).
     В період середньої дорослості людина удосконалюється у виконанні своєї професійної ролі. Крім того, даний віковий період характеризується відносною матеріальною самостійністю і достатньо широким колом соціальних зв'язків. З'являється можливість задоволення інтересів, що знаходяться поза зоною професійної діяльності.
     У періоді пізньої дорослості наголошуються висококваліфіковане виконання професійних і соціальних ролей і (як правило) досягнення достатньо високого посадового статусу. На даному віковому етапі, крім усього іншого, спостерігається деяке зниження соціальної активності [6].
 

1.2. Концепції періодизації дорослості 

     На  сьогоднішній день існує безліч різноманітних  вікових класифікацій, що мають різні основи. Ознайомлення з деякими з них допоможе нам точніше зрозуміти проблему періодизації розвитку дорослої людини.
     Вікова  періодизація, прийнята Міжнародним симпозіумом з вікової періодизації, включила в себе наступні елементи:
1. Новонароджений  – 1-10 днів
2. Грудний  вік – від 10 днів до 1 рік
3. Раннє дитинство  – 1-2 року
4. Перший  період дитинства – 3-7 років
5. Другий  період дитинства – 8-12 років (хлопчики) і 8-11 років (дівчатка)
6. Підлітковий  вік – 13-16 років (хлопчики) і  12-15 років (дівчатка)
7. Юнацький  вік – від 17  до 21 року для  хлопців і 16-20 років для дівчат
8. Середній (зрілий) вік:
- перший період  – 22-35 років для чоловіків і від 21 до 35 років для жінок
- другий період  – 36-60 років для чоловіків і  36 -55 років для жінок
9. Літній  вік – 61-74 року для чоловіків  і 56-75 років для жінок
10. Старечий  вік – 75-90 років
11. Довгожителі  – старше 90 років [2].
     Заслуговує нашої уваги достатньо цікава вікова періодизація Д.Б. Бромлея, що містить в собі п'ять циклів:
    утробний – чотири стадії:
– зигота –  запліднене яйце;
– ембріон  – рання стадія біологічного розвитку;
– плід –  пізня стадія біологічного розвитку;
– момент народження – зміна життя у внутрішньому середовищі материнського організму на життя в зовнішньому середовищі.
    дитинство – три стадії:
– дитинство  – від народження до 18 місяців  життя;
– дошкільне  дитинство – від 18 місяців до 5 років;
– раннє шкільне  дитинство – від 5 до 11-13 років.
    юність – дві стадії:
– статеве  дозрівання – старше шкільне дитинство (рання юність) – від 11 до 13-15 років;
– пізня юність – 15 років - 21 рік.
    дорослість – чотири стадії:
– рання дорослість – 21-25 років;
– середня  дорослість – 25-40 років;
– пізня дорослість – 40-55 років;
– передпенсійний вік – 55-65 років.
    старіння – три стадії:
– відхід від  справ – 65-70 років;
– старість – 70 і більше років;
– дряхлість, хвороблива старість і смерть –  близько 110 років [4].
     Е. Еріксон запропонував наступні стадії розвитку особи:
1) раннє дитинство  – від народження до 1 року
2) дитинство  – від 1 року до 3 років
3) раннє дитинство  - близько 3-5 років
4) середнє  дитинство - від 5 до 11 років
5) статева  зрілість, подростничество і юність – від 11 до 20 років
6) рання дорослість  – від 20 до 40-45 років
7) середня  дорослість – від 40-45 до 60 років
8) пізня дорослість - понад 60 років [4].
     Саме  на вікову періодизацію Еріка Еріксона ми і спиратимемося в своєму дослідженні при підборі досліджуваних груп.
 

ІІ. Загальне уявлення про увагу 

2.1. Проблема вивчення  уваги в психології 

     Суперечливі властивості уваги завжди викликали  підвищений інтерес у учених, що по-різному пояснювали його походження і суть.
     Належну увагу приділили даному психічному процесу зарубіжні учені.
     Н.Н. Ланге розглядав увагу як результат  рухового пристосування. Він вважав, що можливість довільно переносити увагу  з одного предмету на іншій неможлива без мускульних рухів, оскільки саме вони здатні пристосувати органи чуття до умов якнайкращого сприйняття.
     І. Герберт і У. Гамільтон розглядали увагу як результат обмеженості об'єму свідомості. На їх думку, інтенсивніші уявлення здатні витісняти або пригнічувати менш інтенсивні.
     У англійській психології (Дж. Миль) однією з переважаючих є теорія про те, що увага – це результат емоцій. Дана теорія указує на пряму залежність уваги від цікавості уявлення. «Мати приємне або обтяжливе і бути до них уважним – це одне й те ж саме» [5].
     У вітчизняній психології також присутня різноманітність поглядів з даної проблеми. Наприклад, основні положення концепції П. Гальперіна  полягають в наступному: 1) увага є одним з моментів дослідницької для орієнтування діяльності і є психологічною дією, направленою на зміст образу, думки, іншого феномена, наявного в даний момент в психіці людини; 2) по своїй функції увага представляє контроль за цим змістом.
     Гальперін вважає, що в кожній дії людини є  орієнтовна, виконавча і контрольна частини. Остання і представлена увагою як такою.
     Дуже  складними є фізіологічні механізми уваги. До них відноситься орієнтовно-дослідницький рефлекс, який І. Павлов назвав рефлексом «що таке?». Він служить основою мимовільної уваги і виникає при дії несподіваних і нових подразників [5].
     Таким чином, увага – це спрямованість  і зосередженість свідомості на якому-небудь реальному або ідеальному об'єкті, що припускають підвищення рівня сенсорної, інтелектуальної або рухової активності індивіда. Це процес виборчого зосередження свідомості на предметах і явищах зовнішнього світу, діях, образах, думках і відчуттях самої людини.
     У даній роботі ми приділимо увагу  вивченню формування особливостей властивостей уваги на різних вікових етапах, тому в наступному параграфі розглянемо їх детальніше. 
 

 

      2.2. Основні  властивості уваги 

     Увага – важлива і необхідна умова ефективності всіх видів діяльності людини. Без неї, в принципі, неможливі ні освоєння, ні реалізація будь-яких видів діяльності. [5].
     Перш, ніж ми розглянемо властивості уваги, слід представити наступну таблицю: 

 

     Концентрація – показник ступеня зосередженості індивідуума на об'єкті, інтенсивності зв'язку з ним.
     Стійкість – здатність тривалий час підтримувати високий рівень концентрації уваги. Стійкість уваги визначається типом нервової системи, темпераментом, мотивацією, зовнішніми умовами діяльності людини. Крім новизни символів, що поступають, значну роль грає їх повторення.
     Об'єм – показник кількості однорідних стимулів, що знаходяться у фокусі уваги, який є обумовленим генетичними чинниками, можливостями короткочасної пам'яті, характеристиками сприйманих об'єктів (однорідністю, взаємозв'язком) і професійними навиками самого суб'єкта.
     Під перемиканням уваги мають на увазі можливість відносно легкого і достатньо швидкого переходу від одного виду діяльності до іншого. Воно може бути як довільним (в цьому випадку його швидкість є показником ступеня вольового контролю суб'єкта над своїм сприйняттям), так і мимовільним (показує ступінь нестійкості психіки, або свідчить про несподівано виниклий  сильний  подразник). Показники перемикання можуть значно знизитися при переході від легкої до складної діяльності, в зворотному ж напрямі вони практично завжди зростають. Успіх процесу перемикання пов'язаний з відношенням людини до попередньої діяльності (чим вона була цікавіша і чим менш цікава подальша, тим важче перемкнути увагу).
     Розподіл – це одночасна зосередженість уваги на декількох об'єктах. При цьому формується декілька центрів уваги, що дозволяють людині здійснювати декілька дій або стежити за декількома процесами одночасно, не випускаючи жодного з них з поля уваги.
     Рівень  розподілу уваги залежить від  характеру сумісних видів діяльності, їх складності, ступені знайомства з ними і звичності їх [5].  
 

 

ІІI. Експериментально-психологічне дослідження вікових особливостей формування властивостей уваги 
 

3.1. Опис процедури  дослідження 

     Як  вже наголошувалося раніше, досліджуючи  особливості розвитку властивостей уваги у віці ранньої і середньої дорослості, ми розробили наступну схему дослідження:
     1. «Шифровка» 
     2. «Крапки»
     3. «Переплутані лінії»
     Методика  «Шифровка» призначена для вивчення розподілу і перемикання уваги.
     Інструкція  для досліджуваного: «Від Вас вимагається  в спеціальній таблиці /Додаток 1/, відповідно до зразків в рядах випадково підібраних цифр, поставити під кожною цифрою її позначення-символ, тобто проізвести своєрідну шифровку цифр».
     Згідно  з інструкцією, кожен учасник  тестування заповнював перші п'ять  вільних клітин бланка (пробну серію, що дозволяє виявити, як досліджуваний зрозумів інструкцію). Далі, після команди «Починайте роботу», досліджувані приступали до виконання основного завдання і виконували роботу протягом 1 хвилини. Кожні 15 секунд звучала команда «Межа», після якої досліджувані відзначали межі проглянутого і виконаного матеріалу [7].
     Наступна  методика, включена в схему дослідження,  – «Крапки» –  дозволила нам  провести оцінку об'єму уваги у  учасників тестування. З цією метою  нами був використаний стимульный матеріал /Додаток 2/ – вісім квадратів з крапками, які перед початком дослідження були складені так, щоб зверху опинилася картка з двома, а знизу – картка з дев'ятьма крапками (решта карток була розподілена по порядку) [3].
     Учасники  тестування отримали інструкцію: «Я буду одну за іншою показувати картки, на яких намальовані крапки, а Ви зробите спробу самостійно зобразити ці крапки в порожніх клітинках в тих місцях, де бачили їх на продемонстрованих мною картках».
     Кожна картка демонструвалася протягом 2 секунд, після чого досліджувані протягом 15 секунд відтворювали побачене в своїх бланках.
     Метою методики «Переплутані лінії» є визначення ступеня стійкості уваги і оцінка рівня розвитку концентрації уваги /Додатки 3, 4/.
     Нашим учасникам тестування була запропонована інструкція: «Перед Вами на бланку ряд переплутаних між собою ліній. Кожна з них починається зліва і закінчується справа. Ваше завдання – прослідкувати кожну лінію зліва направо і в тій клітці, де вона закінчується, проставити її номер. Починати потрібно з лінії 1, потім перейти до лінії 2 і так далі до кінця. Стежити за лініями треба тільки очима; допомагати собі пальцями, олівцем не можна. Прагніть працювати швидко і не робити помилок» [7, 9].
     Після ознайомлення з інструкцією і  ухвалення її досліджувані працювали протягом 10 хвилин.
     Дослідження властивостей уваги було проведене  в індивідуальній формі. В процесі виконання завдань у нас була можливість відстежувати поведінку кожного тестованого окремо. Спостерігаючи за досліджуваними під час виконання ними завдань, ми прийшли до висновку, що методики, включені в дослідження, викликали у них зацікавленість. Всі вони віднеслися до виконання запропонованих завдань серйозно. 
 

     Важливо відзначити наступні моменти:
     1) у дослідженні взяли участь  дві групи досліджуваних (по 10 чоловік). Першу групу склали чоловіки (7) і жінки (3) 20-25 років (період ранньої дорослості), другу групу представили чоловіки (6) і жінки (4) 40-50 років (період середньої дорослості);
     2) всі учасники дослідження були  продіагностовані в першій половині дня з метою виключення чинника стомленості.   
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. Аналіз  результатів дослідження 

     Метою проведення мого дослідження стало  вивчення особливостей властивостей уваги в періоди ранньої і середньої дорослості.
     Як  вже наголошувалося раніше, діагностика учасників дослідження проводилася в індивідуальній формі, але результати дослідження будуть представлені в даному параграфі узагальнено. 

     Табл.1. Результати по методиці «Шифровка»
     у групі №1 (вік ранньої  дорослості)
Шифр  випробовуваного
К-ть заповнених кліток за кожен 
15-секундний 
інтервал
К-ть помилок  за кожен 15-секундний 
інтервал
Загальна к-ть заповнених кліток (N) Загальна к-ть правильно заповнених кліток (K) Шкальна оцінка (P) Рівень розподілу  і перемикання уваги
m1 m2 m3 m4 n1 n2 n3 n4
М1 13 11 10 10 0 0 0 0 44 44 8 ВС
М2 12 14 11 10 0 0 1 1 47 45 8 ВС
Ж3 16 16 16 14 0 0 0 0 62 62 12 В
М4 12 14 14 13 0 0 0 1 53 52 10 В
М5 17 17 16 17 0 0 0 0 67 67 12 В
Ж6 12 14 12 10 0 2 1 2 48 43 8 ВС
М7 13 13 10 9 0 0 0 0 45 45 8 ВС
М8 12 15 15 14 0 1 1 1 56 53 10 В
Ж9 13 16 15 13 0 1 2 0 57 54 10 В
М10 18 16 16 12 3 1 0 1 62 57 10 В
Середній  показник по групі 54,1 52,2 10 В
 
     Аналізуючи  результати, отримані в ході діагностування групи №1 (вік ранньої дорослості) по методиці «Шифровка», можна відзначити наступне:
     1. Всі учасники даної групи, незалежно  від статевої приналежності, продемонстрували високий рівень працездатності;
     2. 20% досліджуваних даної групи виявили ознаки низької стомлюваності і 80% учасників групи схильні за наслідками методики до стомлюваності і зниження працездатності в ході виконання тривалої і одноманітної діяльності.
     3. Як чоловіки, так і жінки даної  групи продемонстрували в більшості  високий рівень перемикання і розподілу уваги. 

     Табл.2. Результати по методиці «Шифровка»
     у групі №2 (вік середньої  дорослості)
Шифр  випробовуваного
К-ть заповнених кліток за кожен 
15-секундний 
інтервал
К-ть помилок  за кожен 15-секундний 
інтервал
Загальна к-ть заповнених кліток (N) Загальна к-ть правильно заповнених кліток (K) Шкальна оцінка (P) Рівень розподілу  і перемикання уваги
m1 m2 m3 m4 n1 n2 n3 n4
М11 12 11 10 9 1 1 1 2 42 37 7 С
Ж12 14 16 17 17 0 0 1 0 64 63 12 В
М13 18 16 14 16 0 0 0 0 64 64 12 В
М14 14 14 12 14 0 0 2 4 54 48 9 ВС
Ж15 16 13 13 10 2 0 0 1 52 49 9 ВС
М16 13 11 9 10 0 0 0 0 43 43 8 ВС
Ж17 11 10 10 10 0 0 1 1 41 39 7 В
М18 9 12 12 14 1 0 0 0 47 46 8 ВС
Ж19 14 12 12 14 0 0 0 0 52 52 10 В
М20 9 10 9 10 0 0 0 0 38 38 7 С
Середній  показник по групі 49,7 47,9 9 ВС
 
     Звертаючись до результатів, представлених в  таблиці 2, можна виділити такі моменти:
     1. 30% досліджуваних продемонстрували  середній рівень розвитку розподілу і перемикання уваги, у 40% виявлений рівень розвитку вище середнього і у 30% - високий рівень розвитку даних властивостей уваги;
     2. Учасники групи не продемонстрували  залежності рівня розвитку розподілу і перемикання уваги від статевої приналежності;
     3. 40% учасників досліджуваної групи продемонстрували стійкість до стомлюваності в процесі виконання тривалої і одноманітної діяльності, останні 60% досліджуваних схильні до стомлюваності і зниження працездатності відповідно. 

     Табл.3. Порівняльний аналіз результатів 
     методики  «Шифровка» в групах №1 і №2
Загальна  к-ть заповнених 
кліток (N)
Загальна к-ть правильно
заповнених 
кліток (K)
Шкальна оцінка (P) Рівень  розподіли і 
перемикання уваги
Група 1 Група 2 Група 1 Група 2 Група 1 Група 2 Група 1 Група 2
44 42 44 37 8 7 ВС С
47 64 45 63 8 12 ВС В
62 64 62 64 12 12 В В
53 54 52 48 10 9 В ВС
67 52 67 49 12 9 В ВС
48 43 43 43 8 8 ВС ВС
45 41 45 39 8 7 ВС С
56 47 53 46 10 8 В ВС
57 52 54 52 10 10 В В
62 38 57 38 10 7 В С
54,1 49,7 52,2 47,9 10 9 В ВС
 
      Порівнюючи  дані, отримані нами по двох групах, ми можемо бачити, що істотних відмінностей в розвитку таких властивостей уваги як розподіл і перемикання не виявлений.
      Результати  наступної методики, яку ми розглянемо, також слід представити у вигляді  таблиць, оскільки це дозволяє наочніше побачити загальну картину дослідження.
 

      Табл.4. Результати по методиці «Крапки»
     у групі №1 (вік ранньої  дорослості)
Шифр випробовуваного
Найбільше кількість крапок,
відтворених
випробовуваним
Сума балів Рівень  об'єму 
уваги
М1 7 10 Дуже високий
М2 4 8 Високий
Ж3 4 8 Високий
М4 8 10 Дуже високий
М5 5 9 Високий
Ж6 4 8 Високий
М7
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.