На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Правов основи валютного контролю

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України 
Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка
 
 

Реферат 
 
на тему:
 
Правові основи валютного  контролю.
 
 
 
 
 

        Виконав  
        студент IІ-го курсу 
        фінансово правового коледжу імені Т.Г.Шевченка 
        факультет: правознавство 
        Крижовий Денис
         
         
         

Київ-2010
План
  Вступ
 
  Правові основи валютного контролю - Воронова Л. К.
 
  Валютний  контроль  з точки зору Орлюк  О.П.
 
 
  Правові засади валютного контролю  - Музика - Стефанчук О.А.
 
  Кучерявенко М.П.  досить істотно і в простій  формі розглядаю питання валютного контролю.
  Шкарупа В. К. має дещо іншу точку зору з цього питання.
 
  Професор Химичева Н.  И. розглядає правові основи фінансового контролю дещо по іншому.
 
  Висновок
 
  Список  використаної літератури
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вступ 

     На  мою думку метою валютного контролю є забезпечення додержання Валютного законодавства під час здійснення валютних операцій. Для досягнення мети валютного контролю органи валютного контролю в межах своєї компетенції визначають відповідність здійснюваних валютних операцій чинному законодавству і наявність необхідних для них ліцензій та дозволів; перевіряють виконання резидентами зобов’язань в іноземній валюті перед державою, а також зобов’язань про продаж іноземної валюти на внутрішньому ринку України; обґрунтованість платежів в іноземній валюті; перевіряють повноту й об’єктивність обліку та звітності з валютних операцій, а також з операцій нерезидентів у валюті України. Органи, що здійснюють валютний контроль, наділені повноваженнями вимагати та одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті в межах своїх прав, а також про майно, що підлягає декларуванню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Правові основи валютного  контролю - Воронова Л. К.
 
Основним органом валютного контролю відповідно до чинного законодавства України виступає Національний банк України.
  Завданням валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Контроль за валютними операціями, які проводять резиденти і нерезиденти через банки, здійснюють уповноважені банки. Оскільки ці операції повинні проводитися виключно через банки, саме вони вважаються агентами валютного контролю. Правовою базою здійснення валютного контролю є "Положення про валютний контроль", затверджене постановою Національного банку України № 49 від 8 лютого 2000 р.
Валютний контроль здійснюють також:
  органи Державної митної служби за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
  органи Державної податкової служби;
  Міністерство зв'язку України за додержанням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України.
  1Валютні операції поділяються на такі види:
негайна операція — тод-операція, коли валюта передається в день її продажу;                       скорочувана (том-операція), коли валюта перелається наступного дня;                                                                     короткострокова (спот-операція) — коли операція здійснюється за 2 робочих дні;     довгострокова операція (форвардний розрахунок) означає обумовлену контрактом затримку розрахунку у майбутньому. На валютному ринку можуть поєднуватися операції на умовах "спот" з операцією на строк, тобто операції одночасної купівлі чи продажу іноземної валюти за готівку та продажу чи купівлі її на умовах "форвард". 

Національний банк, уповноважені банки, які є агентами валютного контролю, здійснюють контроль за валютними операціями резидентів і неризедентів, відповідності їх дій чинному законодавству, умовам ліцензій, дотриманню положення про відповідальність за порушення валютних операцій. 

  2Інструкція НБУ "Про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" Із змінами, внесеними 12 серпня 2005 р., встановлює правила ввезення І вивезення валюти через митний кордон фізичними особами. 

  Фізична особа (незалежно від віку) може вивозити за межі України валюту в сумі, що не перевищує 10 тис. грн., у тому числі ювілейні та пам'ятні монети із недорогоцінних, та дорогоцінних металів у сумі, що не перевищує 3 тис. грн., а за умови письмового декларування митному органу валюти України (у тому числі монет із дорогоцінних металів), якщо сума перевищує 3 тис. грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1Карманов Є.В. Банківське право України. – Х.,2000. – С. 291 -308.                                          
  2Воронова Л.К. Фінансове право України. – К.,2006. – С. 387 -388. 
 
 

  3Якщо валюта України була вивезена з України на законних підставах (за наявності митної декларації), фізична особа може ввести валюту на суму, що перевищує норму для усного декларування. За межі України фізична особа може вивезти іноземну валюту, дорожні чеки або картки Уіза Тгауеі Мопеу в сумі, що не перевищує 10 тис. доларів США, або еквівалент цієї суми в Іншій Іноземній валюті: за усного декларування митному органу іноземну валюту або чеків — не більше 3 тис. доларів США, за умови письмового декларування — якщо сума перевищує 3 тис. доларів США. Якщо сума валюти вивозиться нерезидентом, необхідне підтвердження уповноваженого банку.  
 

  Вивезення карток Уіза ТгауеІ Мопеу вимагає  підтвердження уповноваженого банку і не може перевищувати 10 тис. доларів США за однією карткою. 

  Фізична особа має право ввозити в Україну іноземну валюту або чеки на суму, що не перевищує 15 тис. доларів США (або еквівалент цієї суми в Іншій валюті), за умови усного декларування— 3 тис. доларів, або за умови письмового декларування, якщо сума перевищує 3 тис. доларів США. Фізична особа має право ввозити в Україну банківські метали до 500 грн. та в іноземних монетах з обов'язковим декларуванням. 

  У нормативно-правових актах Національного банку України дуже часто вміщуються уповноважуючі фінансово-правові норми. І у вище викладеній Інструкції фізичні особи мають право ввозити і вивозити національну і іноземну валюту тоді, коли вони суворо додержуються правил, встановлених НБУ. Діючи поза межами, встановленими Інструкцією, фізичні особи будуть допускати правопорушення, які караються за нашим законодавством. 

  Законодавство України, як правило, дозволяє використовувати іноземну валюту на території України лише за наявності ліцензії, виданої Національним банком України. Використання іноземної валюти як засіб платежу дозволяється лише тоді, коли ініціатором таких дій виступає уповноважений банк, який має ліцензію НБУ на здійснення таких операцій та письмовий дозвіл НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями, або у випадках, передбачених законодавством. У всіх інших випадках використання іноземної валюти як засобу платежу можливе лише за наявності ліцензії. Банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах, можуть застосовуватися у платежах тільки з дозволу НБУ.
  Валютний  контроль  з точки зору Орлюк О.П.
 
    4Валютні операції, у яких беруть участь резиденти та нерезиденти, а також уповноважені банки та інші фінансові установи, підлягають валютному контролю. Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" визначає повноваження державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю, включаючи до їх складу Національний банк України, який є головним органом валютного контролю, а також уповноважені банки, органи державної податкової служби України, Міністерство зв'язку України та Державну митну службу України. 
 
 

3Воронова Л.К. Фінансове право України: Навч. посібник. – К. : Моя книга, 2006. – С. 387 -388.
4Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 321
    Компетенція зазначених органів розмежовується так:
    Національний  банк України:
    - здійснює контроль за виконанням  правил регулювання валютних  операцій на території України  з усіх питань, не віднесених  цим Декретом до компетенції  інших державних органів;
    - забезпечує виконання уповноваженими  банками функцій щодо здійснення  валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.
    Уповноважені  банки здійснюють контроль за валютними  операціями, що проводяться резидентами  і нерезидентами через ці банки. Державна податкова служба України  здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України.
    Міністерство  зв'язку України здійснює контроль за додержанням правил поштових переказів  та пересилання валютних цінностей  через митний кордон України.
    Державна  митна служба України здійснює контроль за додержанням правил переміщення  валютних цінностей через митний кордон України.
    5Нормативною базою, що регулює валютні відносини і передбачає можливість застосування заходів відповідальності, є закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" та інші закони, Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", нормативно-правові акти Національного банку України та інших органів державної влади, що уповноважені здійснювати валютний контроль, у першу чергу Державної податкової служби України.
    Зокрема, Положення про валютний контроль визначає основні засади здійснення Національним банком України функцій головного органу валютного контролю згідно з повноваженнями, наданими йому Законом України "Про Національний банк України" та Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". Чинне законодавство передбачає такі санкції за порушення валютного законодавства.
    Здійснення  комерційними банками або фінансово-кредитними установами операцій з валютними  цінностями без одержання генеральної  ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, із виключення банку з Державного реєстру банків або без такого виключення. 
 

    5Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 321-322
    Здійснення  резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії НБУ згідно з вимогами законодавства, без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, за винятком:
    - вивезення, переказування і пересилання  за межі України фізичними  особами - резидентами іноземної  валюти на суму, що визначається  НБУ;
    - вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами -резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;
    - платежів в іноземній валюті, що здійснюються резидентами  за межі України на виконання  зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей;
    - платежів в іноземній валюті  за межі України у вигляді  процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;
    - вивезення за межі України  іноземної інвестиції в іноземній  валюті, раніше здійсненої на  території України, в разі припинення  інвестиційної діяльності;
    - відкриття фізичними особами-резидентами  рахунків в іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;
    - відкриття кореспондентських рахунків  уповноваженими банками за межами  України;
    - відкриття в закордонних банках  рахунків в іноземній валюті  дипломатичними, консульськими, торговельними  та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не проводять підприємницької діяльності.
    6Торгівля іноземною валютою банками та іншими фінансово-кредитними установами без одержання ліцензії НБУ та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених НБУ, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, і виключення банку з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ або без такого виключення. 
 

    6Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 321-322
    Невиконання уповноваженими банками зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або накладення штрафу у розмірі 25% від суми (вартості) іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента.
    Нездійснення  уповноваженими банками функцій  агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства. Якщо згідно із законодавчими та нормативно-правовими актами дозволено проводити окремі валютні операції у визначених сумах, то розрахунок розміру штрафу здійснюється із суми, що становить різницю між сумою проведеної валютної операції та сумою, що є нормативне визначеною (дозволеною). У разі використання в розрахунках іноземної валюти штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом Національного банку України на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.
    7Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю у частині своєчасного інформування у випадках та порядку, встановленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5% від суми (вартості) валютних операцій, про які уповноважений банк згідно зі встановленим порядком зобов'язаний був поінформувати відповідні державні органи.
    Здійснення  розрахунків між резидентами  і нерезидентами у межах торговельного  обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами у межах торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії НБУ тягне за собою накладення штрафу на резидента в розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій (при розрахунках у валюті України - на суму таких розрахунків).
    Якщо  нерезиденти мають на території  України представництва, яким відкрито рахунки типу "Н" або типу "П" у валюті України, то здійснення розрахунків у валюті України через ці рахунки між резидентами і нерезидентами у межах торговельного обороту не потребує індивідуальної ліцензії НБУ. Використання іноземної валюти у зазначених розрахунках за участю таких представництв є використанням іноземної валюти як засобу платежу на території України і потребує індивідуальної ліцензії НБУ. 
 

    7Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 322-323
    8Невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність:
    - порушення строків декларування - накладення штрафу в розмірі  1 неоподатковуваного мінімуму доходів  громадян за кожний день порушення;
    - порушення порядку декларування - накладення штрафу в розмірі  20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
    Порушенням  порядку декларування є подання  недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній  декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що перебувають за межами України. Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування фінансових санкцій.
    Несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком України звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

  Правові засади валютного  контролю  - Музика-Стефанчук О.А.
  9Правові засади валютного контролю визначено тими ж нормативно-правовими актами, що й валютного регулювання, та Положенням про валютний контроль, затвердженим постановою Правління НБУ від 8 лютого 2000 р., № 49.
   Валютний  контроль - контроль за валютними операціями за участю резидентів і нерезидентів. Валютному контролю підлягають також зобов'язання щодо декларування певних.валютних цінностей та іншого майна. Це вид фінансового контролю, що здійснюється при проведенні валютних операцій.
  Основні напрями валютного  контролю:
  визначення відповідності проведених операцій чинному законо 
  давству та наявності необхідних ліцензій і дозволів на їх здійснення;

  перевірка виконання резидентами зобов'язань в іноземній 
  валюті перед державою, а також зобов'язань щодо продажу інозем 
  ної валюти на внутрішньому валютному ринку України;

  перевірка обґрунтованості платежів у іноземній валюті;
  перевірка повноти й об'єктивності обліку та звітності щодо ва 
  лютних операцій, а також операцій нерезидентів у валюті України.

  Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати й одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків у іноземній валюті в межах їхніх повноважень, а також про майно, що підлягає декларуванню.
  Валютний  контроль здійснює два типи суб'єктів - органи валютного контролю (КМУ, НБУ, ДПА України, Державна митна служба України) й агенти валютного контролю (уповноважені банки).
8Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – с. 321-322                       9Музика-Стефанчук О. А. Фінансове право : Навч. посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2007. - 261 с.
  Функції державних органів  і банків України  у сфері валютного контролю
  1. НБУ—головний орган  валютного контролю:
  здійснює контроль за виконанням правил регулювання ва 
  лютних операцій на території України з усіх питань, що за Декре 
  том належать до компетенції інших державних органів;

  забезпечує   виконання  уповноваженими   банками   функцій 
  щодо здійснення валютного контролю згідно з Декретом та інши 
  ми актами валютного законодавства України.

 
  Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами та нерезидентами через ці банки.
 
  ДПА України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами й нерезидентами на території України.
 
  Міністерство зв'язку України здійснює контроль за дотриманням правил поштових переказів і пересилань валютних цінностей через митний кордон України.
 
  Державний митний комітет України  здійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
 
  Кучерявенко М.П. досить істотно і в простій формі розглядаю питання валютного контролю.
Валютний контроль є специфічним видом фінансового  контролю. Валютний контроль слід розглядати як комплекс заходів, що здійснюють спеціально уповноважені державні органи та інші суб'єкти, спрямованих на забезпечення додержання учасниками валютних правовідносин валютного законодавства України при проведенні валютних операцій.
Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему  валютного регулювання і валютного контролю» (п. 1 ст. 12) визначено, що валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю. Валютному контролю підлягають також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна резидентів, яке перебуває за межами України.
Валютний контроль поширюється на всі валютні операції, які виступають його об'єктом. Серед основних напрямів валютного контролю слід виділити такі:
- перевірка наявності  ліцензій на здійснення валютних  операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»; 

9Музика-Стефанчук О. А. Фінансове право : Навч. посібник. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К. : Атіка, 2007. - 261 с.                                                                                                                                                          10Кучерявенко М.П. Основи податкового права Навчальний посібник Харьків: Легас. 2001. - 292 с. 

- перевірка додержання порядку реєстрації Національним банком України договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за кредитами та позиками в іноземній валюті;
- перевірка правомірності  відкриття та використання банківських  рахунків резидентами за межами України;
Правові основи валютного  регулювання і  валютного контролю
виконання резидентами вимог щодо порядку та термінів декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебуває за межами України;
- виконання зобов'язань  щодо обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів — юридичних осіб;
- перевірка додержання  валютного законодавства при  переміщенні валютних цінностей через митний кордон України;
- своєчасність  та повнота подання встановленої  Національним банком України звітності про валютні операції.
Валютний контроль виконує такі функції:
- забезпечується  режим законності при проведенні  валютних операцій;
- здійснення  валютного контролю дозволяє  попереджати правопорушення у валютній сфері;
- у процесі здійснення валютного контролю виявляються факти порушення валютного законодавства та застосовуються заходи юридичної відповідальності.
Суб'єкти, що здійснюють валютний контроль, поділяються на дві групи. Першу групу становлять органи валютного контролю. Відповідно до п. 1 ст. 12 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» головним органом валютного контролю є Національний банк України, який:
- здійснює контроль  за виконанням правил регулювання  валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених до компетенції інших державних органів;
- забезпечує  виконання уповноваженими банками  функцій щодо здійснення валютного  контролю згідно з валютним  законодавством України.

                                                                                                                                                     11Кучерявенко М.П. Основи податкового права Навчальний посібник Харьків: Легас. 2001. - 293 с.

 
Органом валютного  контролю також є Державна податкова адміністрація України. Відповідно до п. 1 ст. 8 Закону України у редакції від 24 грудня 1993 р. «Про державну податкову службу в Україні» функцією Державної податкової адміністрації України є виконання безпосередньо, а також організація роботи державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язаної зі здійсненням контролю за додержанням законодавства про валютні операції.
Державна митна  служба України як орган валютного  контролю здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.
Другу групу  суб'єктів, що здійснюють контроль за порядком проведення валютних операцій, становлять агенти валютного контролю. На відміну від органів валютного контролю агенти не мають права видавати нормативно-правові акти, що регулюють порядок здійснення валютного контролю. Компетенція агентів валютного контролю обмежується реалізацією контрольних повноважень за додержанням валютного законодавства резидентами та нерезидентами.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.