На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


лабораторная работа Планування собвартост продукцї, призначеної на експорт

Информация:

Тип работы: лабораторная работа. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України
Національний  університет «Львівська політехніка»
                    
                      Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту 
 
 

Лабораторна робота №1
на тему: «Планування собівартості продукції, призначеної на експорт»
Варіант №13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів – 2011
Мета  роботи: вивчення ключових засад бюджетного планування на підприємстві шляхом формування калькуляції собівартості продукції та її ціни в умовах здійснення експортної діяльності.
     Технічні засоби: програмне забезпечення MS Excel, форми для заповнення, калькулятор. 

     Ключові терміни:
     Витрати (згідно економічного підходу) – це реальна вартість спожитих ресурсів, робіт та послуг, що формують собівартість продукції у чітко вираженому періоді. За цим підходом витрати традиційно класифікують за економічними елементами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати).
     Цехові  витрати – включають витрати, пов'язані зі зносом (амортизацією) цехових будинків і споруд, їх утриманням та ремонтом,  
проведенням лабораторних вимірювань, дослідів, оплатою праці основних та допоміжних працівників, а також адміністративного персоналу, що здійснюють діяльність в межах окремих цехів тощо.

     Загальновиробничі (загальнозаводські) витрати – це витрати підприємства, котрі повинні бути понесені на управління виробництвом; амортизацію основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення, витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології і організації виробництва; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень; витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища тощо.
     Позавиробничі витрати (витрати  на збут) – це витрати, які не пов’язані безпосередньо з процесом виробництва: витрати на пакувальні матеріали (тару), доставку продукції до пункту призначення, навантаження та інші витрати на збут, включаючи витрати на рекламу. Ці витрати часто залежать від зміни обсягів продажу, тобто за суттю є змінними.
     Цехова  собівартість – це собівартість, що відображає витрати на виробництво продукції в межах конкретного цеху.
     Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) – це різновид собівартості, що включає витрати підприємства, пов'язані безпосередньо з процесом виробництва продукції, що зумовлені особливостями його технології та організації (цехова собівартість), а також загальновиробничі витрати як елемент управлінських витрат.
     Повна собівартість – включає  виробничу собівартість і позавиробничі витрати (витрати на збут), пов'язані з реалізацією продукції.
     Калькулювання – спосіб постатейного розрахунку складових загальних витрат, що дозволяє розрахувати собівартість одиниці виготовленої продукції, виконаних робіт чи наданих послуг (цехову, загальнозаводську та повну).
     Відпускна ціна – ціна продукції зі складу товаровиробника без врахування непрямих податків.
     Вільна  відпускна ціна – ціна зі складу товаровиробника з урахуванням непрямих податків.
     Фактурна  ціна (фактурна вартість) – це вартість продукції, зазначена в рахунку-фактурі та зовнішньоекономічному договорі згідно з умовами поставки відповідно до термінів INCOTERMS 2000.
     Митна вартість – ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті за товари та інші предмети, які підлягають митному оформленню, на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї включаються фактурна ціна товару, а також інші фактичні витрати, понесені до кордону України (зокрема, витрати  на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України; комісійні та брокерські; плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належить до даних товарів та інших предметів і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення).
     Мито - непрямий податок, який стягується з товарів (інших предметів), які переміщуються через митний кордон України, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом. 

1.1. Зміст роботи:
     1) Ознайомлення із основними виробничо-фінансовими  показниками ЗАТ «Автонавантажувач»  у 200_ звітному році.
     2) Розрахунок постатейних витрати у річному обрахуванні.
     3) Визначення процентних показників для складання калькуляції щодо визначення ціни одиниці продукції.
      4) Розрахунок основних видів собівартості одиниці продукції (цехову, виробничу, повну) на засадах визначених процентних показників.
      5) Складання калькуляцій в загальнорічному  вираженні та на одиницю продукції  у встановленій формі. Розрахунок  вартості продукції за умови  здійснення експортних поставок  до Росії, а також розмірів  мита та усіх необхідних митних платежів.
      6) Формування висновків із наведенням  рекомендацій щодо можливих шляхів  зменшення собівартості продукції. 
 
 
 

1.2. Вхідні дані для виконання роботи
     ЗАТ «Автонавантажувач» займається серійним виготовленням малотонажних автонавантажувачів та експортує їх у повному обсязі у Росію.
При цьому, у 200_  звітному році діяльність підприємства супроводжувалась показниками, відображеними  у табл.1.1:
Таблиця 1.1.
Основні виробничо-фінансові  показники ВАТ «Автонавантажувач» в умовах здійснення експортної діяльності у 200_ р.
№ з/п Перелік показників Значення  показників
1 2 3
1 Вартість основних матеріалів на 1 од. виробу, грн. 250 + 13= 263
2 Вартість допоміжних матеріалів на 1 од. виробу, грн. 75 + 13=  88
3 Вартість покупного  комплектування на 1 од. виробу, грн. 125 – 13= 112
4 Відрядна розцінка за 1 виріб, грн. 8,9 + 13 = 21,9
5 Фактичний умовний  середньорічний виробіток одного основного  робітника, шт. 1350 + 10*13 = 1480
6 Середньорічна кількість основних робітників, осіб 79 + 13 = 92
7 Річні премії основним робітникам за виконання планових завдань  у річному обрахування, грн. 7500 + 15*13 = 7695
8 Річні доплати  основним робітникам за роботу у важких та шкідливих умовах, грн. 1200 + 10*13 = 1330
9 Річні доплати  основним робітникам за збільшення обсягів робіт, грн. 1350 + 8*13 = 1454
10 Річні доплати  основним робітникам за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, грн. 800 + 5*13 = 865
11 Річні надбавки основним робітникам за високу професійну майстерність, грн. 2500 + 5*13 = 2565
12 Балансова залишкова  вартість обладнання на поч. звітного року, грн. 145 000 + 15* 13= 145195
13 Річні витрати  на ремонт та обслуговування обладнання, грн. 3600 + 10* 13 = 3730
14 Середня місячна  основна заробітна плата допоміжних робітників, що обслуговують обладнання, грн. 479 + 13 = 492
15 Середня місячна  додаткова заробітна плата допоміжних робітників, що обслуговують обладнання, грн. 387 + 13 = 400
16 Середньорічна чисельність допоміжних робітників, що обслуговують обладнання, осіб 17 + 13 = 30
17 Річні витрати  на виробничий інвентар та технологічну оснастку, грн. 4500 + 15* 13 = 4695
18 Річна оплата за електроенергію, паливо та мастила, що призначені для експлуатації обладнання, грн. 12 300 + 10*13 = 12430
19 Річна оплата за воду, що використовується у процесі експлуатації обладнання, грн. 4800 + 20*13 = 5060
20 Балансова залишкова  вартість цехових будівель та споруд на поч. звітного року, грн. 956 000 + 20* 13 = 956260
21 Річні витрати  на поточний ремонт цехових будівель та споруд, грн. 5600 + 30*13 = 5990
22 Річні витрати  на господарський інвентар для цехових  будівель та споруд, грн. 1900 + 5*13 = 1965
23 Середня погодинна  тарифна ставка цехового адміністративного  персоналу, грн. 1,2
24 Середньорічна кількість відпрацьованих годин одним цеховим адміністративним працівником, год. 1920
25 Середньорічна чисельність цехового адміністративного  персоналу, осіб 15 + 13 = 28
26 Премії, доплати  та надбавки цехового адміністративного  персоналу становлять у середньому за рік (35+13 = 48)% від тарифного заробітку
27 Річна заробітна  плата (основна та додаткова) допоміжних робітників, що обслуговують цехові будівлі  та споруди, грн. 9450 + 10*13 = 9580
Продовження табл. 1.1
1 2 3
28 Річна оплата за воду, газ, електроенергію, що використовуються на побутові цілі у цехових будівлях та спорудах, грн. 9780 + 15*13 = 9975
29 Залишкова балансова  вартість загальнозаводських будівель та споруд на поч. звітного року, грн. 679 000 + 30*13 = 679 390
30 Середня погодинна  тарифна ставка загальнозаводського персоналу, грн. 1,5
31 Середньорічна кількість відпрацьованих годин  одним загальнозаводським адміністративним працівником, год. 2125
32 Середньорічна чисельність загальнозаводського  адміністративного персоналу, осіб 29 + 13 = 42
33 Премії, доплати та надбавки загальнозаводського адміністративного персоналу становлять у середньому за рік (43+13 = 56)% від тарифного заробітку
34 Річні витрати  на поточний ремонт загальнозаводських будівель та споруд, грн. 4789 + 30*13 = 5179
35 Річні витрати  на господарський інвентар для загальнозаводських будівель та споруд, грн. 6900 + 10*13 = 7030
36 Річна оплата за воду, газ, електроенергію, що використовуються на побутові цілі у загальнозаводських будівлях та спорудах, грн. 6780 + 20*13 = 7040
37 Середньорічна заробітна плата (основна та додаткова) допоміжних робітників, що обслуговують загальнозаводські будівлі та споруди, грн. 10 300 + 7*13 = 10391
38 Річні витрати  на упакування продукції, грн. 18 400 + 15*13 = 18595
39 Середньорічні витрати на тару, грн. 19 500 + 30*13 = 19890
40 Річні витрати  на рекламу продукції, грн. 21 600 + 12*13 = 21756
41 Річні витрати  на навантажувально-розвантажувальні роботи, грн. 7600 + 10*13 = 7730
42 Інші річні  витрати, пов’язані зі збутом продукції, грн. 6700+ 20*13 = 6960
43 Річні транспортні  витрати, пов’язані із транспортуванням продукції до місць реалізації, грн. 9750 + 15*13 = 9945
44 Норма нагромадження, % 12 + 13 = 25
45 Витрати на навантаження, розвантаження та транспортування  до Митного кордону України 9 + 13 = 22 % від вартості товару зі складу
46 Митні збори  за митне оформлення, % 0,2
47 Експортне мито, % 7
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Етапи виконання роботи:
1. Розрахунок постійних  витрат за рік.
1.1. Прямі витрати на матеріали:
          1480 * 92 * (263 + 88 + 112) = 63042080
1.2. Витрати на основну ЗП основних робітників:
          21,9 * 1480 * 92 = 2981904
1.3. Витрати на додаткову ЗП основних робітників:
         7695+1330+1454+865+2565 = 13909
 1.4. Відрахування на соціальне страхування основних робітників:
           (2981904 + 13909) * 0,3786 = 1134214,80
1.5. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання:
1.5.1. Амортизація  обладнання
               145 195 * 0,06 * 4 = 34846,8
1.5.2. Витрати на ремонт та обслуговування обладнання = 3730
       
1.5.3. Витрати  на основну і додаткову ЗП допоміжних робітників
               30 * 12 * (492 + 400) = 321120
1.5.4.Відрахування  на соціальне страхування   допоміжних робітників
              321120  * 0,3786 = 121576,03
1.5.5. Загальна  сума витрат на утримання та  експлуатацію обладнання
             34846,8+ 3730+321120+ 121576,03 = 481272,83
1.6. Цехові витрати:
1.6.1. Амортизація  будівель і споруд
                956260 * 0,02 *4 = 76500,8
1.6.2. Витрати  на поточний ремонт 
                 5990
1.6.3. Витрати  на господарський інвентар
                 1965
1.6.4. Тарифний  заробіток адміністратора персоналу
                 (1.2 * 1920 * 28) = 64512
1.6.5. Додаткова  ЗП цехового адміністратора персоналу
               64512 * 0,48 = 30965,76
1.6.6. Соціальне  страхування цехового адміністратора персоналу
                (64512+30965,76) * 0,3786 = 36147,88
  1.6.7. Річна  ЗП ( основна і додаткова) допоміжних  робітників, що обслуговують цехові  будівлі і споруди 
                9580
1.6.8.  Соціальне  страхування допоміжних робітників, що обслуговують цехові будівлі
                9580 * 0,3786 = 3626,99
1.6.9.Річна оплата  за воду, газ, електрику, що  використовуються на побутові цілі у цехових будівлях і спорудах
                  9975
1.6.10. Загальна  сума цехових витрат
              76500,8+5990+1965+ 64512+30965,76+ 36147,88+ 9580+3626,99

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.