На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Лекции Бзнес-дея

Информация:

Тип работы: Лекции. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Бізнес-ідея – це перш за все концепція бізнесу - створюються з метою надання  допомоги підприємцям-початківцям  або заново створеним фірмам в  пошуку джерел венчурного (ризикового) фінансування для проведення додаткових досліджень, створення дослідних  зразків товарів (послуг), проведення маркетингових досліджень, започаткування фірми. Тому під бізнес-ідеями розуміється  не тільки концепція бізнесу, але  і той мінімальний обсяг інформації про запропонований товар (послугу), який дозволить потенційним партнерам  оцінити перспективи поданих  пропозицій. 

     Бізнес-ідея – це визначення потреб покупців, групи  покупців, технологічного і функціонального  виконання. 

     Для української економіки одне із найважчих  питань – визначити бізнес кожного  підприємства. Продукти і послуги  стають бізнесом тільки тоді, коли вони задовольняють потреби. Саме тоді виникає  попит і відповідно бізнес. Купівельні групи показують, на які типи покупців орієнтується фірма. 

     Один  із найефективніших методів по вибору бізнес-ідеї є метод мозкового  штурму. Для генерації бізнес-ідей вибирається група із декількох  осіб, зацікавлених у створенні бізнесу. Під генерацією розуміється складання  загального списку підходящих варіантів  видів бізнесу, в нього можуть входити несподівані і нездійсненні бізнес-ідеї. Важливо при генерації  стимулювати найбільш оптимальні та оригінальні пропозиції і виділяти із загального списку ідей ті, які відображають любимий вид діяльності, а також  досвід у ній. Після складання  списку вибираються найбільш пригожі  бізнес-ідеї. 

     Копіювання  чужого бізнесу може привести до того, що власний буде одним із чисельніших  на ринку з надзвичайно високою  конкуренцією. Одним із варіантів  є створення власної ніші на ринку. Створений ринок до певного часу буде достатньо вільним. Прикладом  такого бізнесу може бути бізнес, який недавно зародився, споживачі про  нього взнали, і в даний момент можна прогнозувати  великий ріст ринку. На зростаючому ринку конкуренція  невисока.  

     Бізнес  має властивість затягувати людину, витісняючи розваги и особисте життя, тому слід знайти таку діяльність, якою буде цікаво займатися. Тобто у створеному бізнесі застосовуються сильні сторони  підприємця, а слабкі сторони не повинні впливати на результат.
     Вибір бізнесу за сильними сторонами підприємця має і чисто економічну сторону. Якщо у бізнесі будуть активно  використовуватися сильні сторони, то це стане важливою перевагою перед  конкурентами, які цими якостями володіють  у меншій мірі.
     Потенційно  успішною може вважатися бізнес-ідея, яка основана на об’єктивних можливостях  економічної ситуації, аналізі стану  окремого ринку тощо. Особливості  стану ринку роблять більш  прибутковим і перспективним  окремі види бізнесу.
     Наприклад. Великий попит на нові квартири і  високі темпи будівництва нового житла об’єктивно розширюють ринок  побутової техніки (пральних машин, холодильників, мікрохвильових печей  тощо) і меблі, так як переїзд у  нову квартиру часто супроводжується  купівлею нових меблів і побутової  техніки. В той же час скорочення народжуваності зменшує попит на освітні послуги для дітей  і збільшує конкуренцію на цьому  ринку.
     Зниження  цін як конкурентна перевага використовується в тому випадку, коли виробництво  товарів і послуг здійснюється за допомогою технології, яка знижує витрати.
     Більшість бізнес-ідей можна модифікувати, щоб  значно поліпшити їх перспективність. Приклад. Розміщення торгової точки  у вузі або приміщенні з великою  кількістю офісів.
     Видів бізнес-ідей надзвичайно багато. 
 
 

 


Комп’ютер, без якого  собі не уявляє життя й праці кожна  сучасна ділова людина, колись був  досягненням сміливої фантазії купки  мрійників. Процесор, за допомогою якого  автор створив, а читач зараз  вивчає ці рядки, колись був не більш  як сміливою ідеєю двох юнаків, чиї  прізвища зараз знає весь світ. Звичайно, щоб амбітна економічна  ідея втілилася в життя, треба прикласти багато зусиль. І першим кроком до реалізації бізнесової ідеї є її обґрунтування й оформлення. Про що, власне, й піде мова в цій статті.  

Бізнес-плани бувають  різні  

Насамперед, дозвольте  розібратись, в чому саме полягає  особливість комплексного обґрунтування  нового бізнес-ідеї від розробки звичайного економічного обґрунтування проекту. Результати обох цих видів досліджень можуть оформлятися у вигляді документу з назвою «Бізнес-план». Проте, якщо проект передбачає незначні зміни в існуючому бізнесі (наприклад, придбання офісу або заміна зношеного обладнання новим), то підготовка бізнес-плану є скоріше технічною процедурою, яка в більшості випадків вимагає лише економічної оцінки проекту. В той же час, якщо проект або бізнес-ідея передбачає розвиток нового напрямку бізнесу, реалізації складного або унікального проекту, в цьому випадку оцінка проекту і підготовка бізнес-плану є комплексним завданням. При всебічному обґрунтуванні основна увага приділяється не лише економічній ефективності проекту, а маркетинговій стороні справи, наявності потенціалу для реалізації проекту, розробці схеми фінансування й оцінці ризиків. Отже, економічна оцінка є лише однією із складових комплексного обґрунтування проекту (бізнес-ідеї).  
 

Для комплексного обґрунтування  нової бізнес-ідеї треба виконати певний обсяг робіт. Це проведення детального маркетингового дослідження, що дозволяє виявити тенденції ринку, характеристики потенційних споживачів, цільової аудиторії, місткості ринку, аналіз рівня цін і їх динаміки, визначення основних конкурентів, оцінка сильних і слабких сторін конкурентів й еластичності попиту, визначення вимог до маркетингової стратегії. Далі необхідно створити детальний опис всіх аспектів реалізації проекту задля виявлення технічних, організаційних, законодавчих та інших ризиків і перешкод. Доведеться побудувати за допомогою комп’ютера фінансову модель проекту, що дозволяє здійснити якісний економічний аналіз,  провести діагностику ризиків (сценарний аналіз, аналіз чутливості, імітаційне моделювання, оцінка рівня беззбитковості) та здійснити розробку заходів щодо їх зниження, підібрати й оптимізувати джерела фінансування проекту, розробити схеми його фінансування. І, нарешті, надати проекту привабливості в очах потенційних інвесторів і кредиторів.  

Що включає оцінка бізнесові ідеї для малого бізнесу  

Ключовими чинниками  успішності малого бізнесу є ринкова  стратегія і можливості підприємця організувати свій бізнес. Тому при обґрунтуванні відповідного проекту саме на ці його сторони необхідно звертати першочергову увагу. Потрібно всебічно оцінити і обґрунтувати, на яких споживачів орієнтується підприємство, яким чином буде досягнуто планові показники продаж і рівень цін. Необхідно також довести спроможність підприємця організувати і успішно управляти бізнесом. А для цього треба мати певні кваліфікацію й досвід, а також  особисті якості.   

При започаткуванні нового малого бізнесу можна орієнтуватись  на стандартну структуру бізнес-плану, який має виглядати наступним  чином. Першочергово він має містити  резюме, короткий опис ініціатора проекту, фінансову історію компанії, опис ринку, пропонованих продукції чи послуг й аналіз конкуренції; план продаж, ціноутворення та просування продукції; характеристику ключового персоналу компанії, прогноз фінансового стану проекту і обґрунтування його економічної ефективності  (потреба в додатковому фінансуванні, графік залучення і погашення боргового фінансування тощо), аналіз ризиків і заходів їх зниження,  законодавчі аспекти реалізації проекту і, насамкінець, додатки у формі фінансових таблиць, договорів тощо.  

Як провести і  здешевити маркетингове дослідження  

Як відомо, маркетингові дослідження можуть проводитися за первинними або вторинними джерелами. Первинними джерелами виступають потенційні споживачі товарів або послуг, за допомогою яких збирається інформація (і в подальшому аналізується). Особи, відібрані для такого дослідження, повинні вірно відображати цільову аудиторію потенційних споживачів та виступати репрезентативною вибіркою за своєю кількістю. Вторинними джерелами є огляди ринків, оцінки експертів, статистична інформація та ін.  

Зазвичай дослідження за вторинними джерелами є дешевшим, але воно не завжди може надати необхідну інформацію про характеристики попиту на продукцію чи послуги, які планується продавати.  

Основна мета маркетингового дослідження – отримати інформацію для обґрунтування обсягу продаж, цін, методів ціноутворення, рекламної діяльності і заходів з просування продукції чи послуг. У процесі маркетингового дослідження потрібно оцінити місткість ринку, визначити цільову аудиторію, очікувану частоту купівлі пропонованих товарів або послуг, наявність сезонного коливання попиту, динаміку попиту. Бажано також кількісно оцінити різні моделі поведінки споживачів і цінову еластичність попиту – така інформація є необхідною для ціноутворення на продукцію або послуги проекту.  

Визначення цільової аудиторії і місткості ринку  передбачають визначення характеристик  і кількості потенційних споживачів, обсягу ринку і грошовому виразі. Наприклад, при визначенні місткості  ринку спортивно-оздоровчого комплексу  у місті Києві в процесі індивідуального опитування було з’ясовано, що основними споживачами послуг такого комплексу будуть особи віком 21-45 років з доходом вище $ 150 на одного члена родини. В столиці кількість населення такого віку у 2004 році складала 1040 тис. осіб, з яких 45% мали дохід вище $ 150.  Таким чином, загальна цільова аудиторія споживачів пропонованих послуг складає 468 тис. осіб (1040 ? 45 / 100). Згідно проведеного опитування, серед таких жителів міста прихильники активного відпочинку складають 27% або 126 тис. осіб. З них позитивно сприйняли концепцію спортивно-оздоровчого комплексу 55%, що складає 69,3 тис. осіб і являє собою чисельність цільової аудиторії для послуг вказаного закладу.  

Для визначення місткості  ринку необхідно визначити потенційний  обсяг ринку у грошовому вимірі. Для наведеного прикладу, задля цього  крім чисельності цільової аудиторії  необхідно додатково з’ясувати  частоту відвідування комплексу  при певному рівні ціни, а також витрати населення Києва на подібні послуги інших закладів,  динаміку розвитку попиту і пропозиції на даному ринку.  

Як правило, маркетингове дослідження проводять відповідні спеціалісти. У малому бізнесі можна здійснити таке дослідження самостійно, проте для отримання достовірних результатів бажано оволодіти основними методиками.
Методи виявлення  найважливіших ризиків бізнес-ідеї  

Аналіз ризиків проекту і розробка заходів їх зменшення є однією з найважливіших складових обґрунтування нового проекту. Ризик проекту означає, що існує можливість небажаної події, яка вплине на прогнозовану ефективність проекту - або навіть призведе до втрати всіх інвестованих коштів. В цілому ризик є невід’ємною складовою ринкового середовища. На сьогодні існує кілька методів аналізу ризиків, серед яких можна виділити аналіз чутливості, сценарний аналіз й імітаційне моделювання.  

Аналіз чутливості дозволяє виявити найбільш важливі  чинники інвестиційного проекту, які  впливають на його ефективність, і  які потребують найбільш прискіпливого  контролювання в процесі реалізації проекту. Даний аналіз полягає в  порівнянні впливу зміни неоднозначних  чинників (таких, як строки будівництва, обсяг інвестицій, умови розрахунків, обсяги продажу, ціна, рівень окремих витрат тощо) на показники ефективності інвестиційного проекту (наприклад, NPV або IRR). Використання методу передбачає встановлення варіантів і меж зміни відібраних чинників (наприклад: -10%, -5%, 0, +5%, +10%) та здійснення розрахунків показників ефективності проекту для кожного із значень. В результаті можна визначити, на скільки відсотків зміниться ефективність проекту при кожному варіанті зміни неоднозначних чинників. Здійснені розрахунки краще за все візуалізувати у формі графіка.
Сценарний аналіз передбачає розробку кількох сценаріїв розвитку подій в процесі реалізації проекту  та розрахунок ефективності проекту  для кожного із сценаріїв. На практиці дослідження часто обмежуються розробкою песимістичного, найбільш ймовірного і оптимістичного сценаріїв. Особливу увагу слід приділяти оцінці достатності і узгодженості грошових потоків при негативному розвитку подій за песимістичним сценарієм, який найбільш цікавить фінансові установи. Даний метод є важливим для розробки заходів і визначення додаткових джерел фінансування у випадку негативного розвитку подій.
Імітаційне моделювання (також відоме як метод Монте-Карло) дає можливість кількісно оцінити  за допомогою статистичних методів  рівень ризику недосягнення планових показників шляхом імітації різних сценаріїв проекту. Як правило, цим методом оцінюється ймовірність негативного значення NPV при нормальному статистичному розподілі змінних чинників інвестиційного проекту. Імітаційне моделювання передбачає побудову фінансової моделі проекту, яка надає можливість прогнозувати оцінку його ефективності, визначення меж діапазону значень змінних чинників, виявлення і врахування кореляційної залежності між змінними, генерування випадкових сценаріїв згідно низки припущень (імітування), а також статистичну оцінку отриманих результатів. У процесі імітування на комп’ютері генерується досить велика кількість випадкових сценаріїв, кожному із яких відповідають певні значення грошових потоків і, відповідно, показник NPV. По генерованим сценаріям визначається частка сценаріїв із негативним значенням NPV і розраховується її ймовірність.
При використанні даного методу важливо не лише правильно  відібрати змінні і надати їм відповідний  розподіл ймовірності, а й виявити існування кореляційного зв'язку між окремими змінними, включеними в модель. Якщо існує кореляційний зв'язок між окремими змінними, необхідно виявити рівень і знак («+» або «-») такого зв’язку та включити умову залежності між змінними в модель.
Останні кроки: де знайти фінансування і чи варто звертатись до консультантів
Взагалі існує два  джерела коштів для фінансування нового бізнесу: власний капітал і боргове фінансування. Власний капітал представлений переважно внесками засновників у підприємство і характеризується тим, що залучення такого фінансування не призводить до збільшення боргу, відповідно – таке фінансування не потрібно повертати. Існуюче підприємство може залучити фінансування для збільшення власного капіталу шляхом збільшення статутного фонду, залучення нових партнерів (учасників, акціонерів) та використання інших механізмів. Боргове фінансування характеризується тим, що воно надається на зворотній основі і призводить до зростання заборгованості підприємства. Видами боргового фінансування є кредити, позички, продаж облігацій та інше.
При пошуку джерел фінансування нових проектів потрібно пам’ятати, що фінансові установи, які надають  боргове фінансування, вимагають  участі позичальника у проекті власними коштами (не менше 25-30%). Крім того, часто вимагається, щоб загальна сума боргів підприємства не перевищувала 70-80% вартості всіх активів. Тому при залученні фінансування нового проекту (бізнес-ідеї) необхідно зважено підходити до вибору джерел фінансування, і не покладатися лише на фінансування позики або кредити.
Залучати консультантів  для оцінки проектів і розробки бізнес-планів доцільно тоді, коли персонал підприємства має недостатньо часу або кваліфікації для виконання такої роботи. Для здійснення комплексного обґрунтування нових бізнес-ідей, як показує досвід, залучення сторонніх консультантів є необхідним, оскільки така робота вимагає високої кваліфікації спеціалістів, всебічного і ґрунтовного аналізу, стороннього погляду на проект і підприємство. Доцільність залучення консультантів пояснюється і тим, що ціна рішень про розвиток нового виду діяльності дуже висока – від правильності прийнятого рішення залежить не тільки окупність вкладених коштів, а також фінансова стабільність компанії. Вартість послуг консультантів залежить від рівня складності проекту, терміновості виконання робіт, а також кваліфікації консультантів. Якщо консультанти беруть на себе обов'язки супроводження проектів з метою отримання фінансування або інші функції, вартість їх послуг, відповідно, збільшиться. 

 


Кучеренко «Бізнес-планування (2006)» 
 Предмет «Планування,  бюджетування, проектування»
Відомо чимало прикладів, коли перспективні ідеї, від впровадження яких небезпідставно очікують неабиякий ефект, на жаль, приносять тільки розчарування. Вони можуть бути дуже добре обґрунтовані, схвалені інвесторами, але водночас провалені безпорадними діями на стадії практичної реалізації. Тому проектній стадії розвитку бізнес-ідеї слід приділяти особливу увагу.
 Дуже часто  проектом називають будь-яку ідею, яка дійшла до стадії реалізації. При цьому попередні стадії  мають назву " перед проектні". Із суворо наукового боку це  не дуже точно, але підкреслює важливість проекту для втілення ідеї у практику.
 Проектна стадія  відрізняється від попередніх кроків реалізації бізнес-ідеї, насамперед у плані значення творчої складової процесу. Якщо, наприклад, у бізнес-плані ця складова має дуже велике значення, то в проекті на перший план виходять дисципліна та наполегливість у діях із впровадження розроблених рішень у життя. Після детального обґрунтування усіх можливих варіантів здійснення задуму настає черга реальних дій. Головним стає не генерація ідей, а спроможність швидкого втілення їх у життя.
 Це потребує  зовсім іншого підходу до справи, якнайточнішої розробки плану дій та контролю за їх здійсненням. Більш важливого значення набувають якості менеджера щодо ефективного управління командою проекту, оптимізації терміну виконання проектних робіт тощо. Тобто роботи з управління проектом є досить стандартизованими. Є навіть інструкція з визначення компетентності й сертифікації українських професійних керівників і фахівців з управління проектами, у якій зібрано вимоги до знань та кваліфікаційного рівня проектних менеджерів.
 Безпосередньо  проектна стадія починається  тоді, коли вирішено питання фінансування. Інвестори роблять висновки про  доцільність фінансування за результатами розгляду, аналізу та експертизи бізнес-плану. Частіше за все реалізацію проекту починають у той момент, коли реально надходять інвестиції. Тут на перший план виходять питання термінів виконання робіт. Ця умова частіше за все відсутня на попередніх стадіях розробки бізнес-ідеї, тому що поспішати з обґрунтуванням та висновками не можна. Це тільки зашкодить проекту. Тому звичайно розробка проекту, тобто виконання техніко-еконо-мічного обґрунтування, складання та захист бізнес-плану займає більше часу, ніж його безпосереднє виконання.
 Після надходження інвестицій настає час здійснення обов'язків перед інвесторами, а їх виконання цілком залежить від якості виконання проекту. Якщо проектна стадія реалізується не раціонально, це не тільки заважає виконанню фінансових зобов'язань, але, що більш неприємно, підриває віру в проект та репутацію його розробників.
 На проектній  стадії відбувається практична  реалізація ідей, які висунуті  раніше, та планів їх втілення  у життя. Будь-який план характеризується  невизначеністю, тобто прогнозовані  результати техніко-економічного  обґрунтування та бізнес-плану  об'єктивно є ймовірними. Це необхідно  враховувати на проектній стадії  через постійну практичну перевірку плану та своєчасне внесення до нього необхідних коректив.
 При генеруванні  ідеї та її обґрунтуванні найбільше  значення мають індивідуальні  здібності, професійні навички  у конкретній галузі знань.  У проекті на перший план виходить колективна робота. Недарма організаційна структура, яка займається здійсненням проекту, отримала назву "команда". Тому реалізація проекту потребує ефективної системи управління персоналом.
 Все викладене  свідчить, що проектна стадія характеризується синтезом дій із різних галузей знань та діяльності. Ця системність, а також важливість проекту для впровадження нововведень зумовили появу відносно нових дисципліни та напряму діяльності — управління проектами, чи проектний менеджмент. Саме вивчення методології та методики проектного менеджменту і є метою цього розділу посібника. 

 


14.1. Призначення бізнес-плану, 
 його склад  і технологія розроблення
 Підприємницька діяльність притаманна не лише окремим особам чи групам осіб, що хочуть організувати власну справу, а й підприємствам, які стабільно працюють, незалежно від їхніх масштабів. Реалізація всякої підприємницької ідеї — від формулювання власне задуму до втілення — здійснюється за планом. У вітчизняну практику економічної роботи бізнес-планування почало активно впроваджуватися разом з елементами ринкових перетворень. Бізнес-план як плановий документ у країнах з розвиненою економікою є невід’ємною частиною ділового проекту, а його складання — одним з передінвестиційних етапів. Абсолютизація значення бізнес-плану й виокремлення його в самостійний елемент комплексного бізнес-проекту, або ж підміна ним традиційної системи техніко-економічних планів на підприємстві, що спостерігалося донедавна, певною мірою свідчить про невисоку грамотність багатьох менеджерів і підприємців. З іншого боку, вказане явище склалося не без впливу послабленості державних механізмів регулювання економіки в перехідний період, нерозвиненості законодавчої бази.
 У сучасних  умовах господарювання вирізняють  таку функціональну спрямованість  бізнес-плану: 
економічне обґрунтування  бізнес-проекту;
розроблення концепції  ведення бізнесу;
планування залучення  грошових коштів. 

Вказані напрями  визначають мету складання бізнес-плану, а також впливають на зміст, структуру й деталізованість опрацювання та розрахунків. Бізнес-проекти є різноманітними за сферою застосування, предметною галуззю, масштабами, тривалістю, складом учасників, ступенем складності, значущістю результатів тощо. Переважна більшість бізнес-проектів має інвестиційний (затратний) характер. Їхньою головною метою є вкладання коштів у різні види бізнесу з метою отримання прибутку. У цій групі бізнес-проектів виокремлюють:
інноваційні проекти  дослідження й розвитку: розроблення нового продукту, дослідження у сфері менеджменту; розроблення нового пакета програмного забезпечення;
організаційні проекти: реформування підприємства; реалізація концепції нової системи управління; створення нової організації;
економічні проекти: приватизація підприємства; створення аудиторської системи; введення нової системи податків (на макрорівні);
соціальні проекти: соціальний захист населення; ліквідація наслідків природних і соціальних потрясінь; реформування системи охорони здоров’я (на макрорівні). 

Для короткотермінових, невеликих за масштабами або локальних  бізнес-проектів, які не потребують значних витрат і є досить нетривалими за термінами реалізації, бізнес-план виконує роль початкового етапу ділового планування. У ньому поєднуються всі етапи й роботи, що виконуються в передінвестиційній фазі ділового планування.
 Підприємства, що працюють у відносно стабільній ситуації та виготовляють продукт для досить стабільного ринку, розробляють локальні бізнес-плани, спрямовані на вдосконалення виробництва, модернізацію продукту, пошук способів зниження витрат. Якщо підприємство, передбачивши значне зростання виробництва нових або традиційних продуктів, не має достатніх власних виробничих потужностей для їх виробництва, то воно може залучити капітальні вкладення для створення нових потужностей або ж зайнятися пошуком партнерів, які виготовлятимуть частину комплектуючих виробів чи виконуватимуть певні технологічні процеси. Інший спосіб вимагає розроблення бізнес-плану з прискореним вирішенням завдань і потребує менше коштів, ніж перший.
 Бізнес-план, який використовують для розроблення концепції бізнесу, дає його укладачам досвід стратегічного планування й водночас є керівництвом до виконання. Він може слугувати для перевірки ідей керівництва та як інструмент для прогнозування результатів діяльності підприємства. Попередження помилок виникає ще в процесі розроблення документа, що створює систему раннього оповіщення появи проблем.
 Бізнес-план може  сприяти пошуку інвесторів, кредиторів, спонсорських вкладень. Часто інвестори віддають перевагу короткому змісту бізнес-плану, що дає їм можливість побачити важливі особливості й переваги проекту. Такий варіант документа має назву бізнес-пропозиції й використовується на переговорах з потенційними інвесторами та майбутніми партнерами, при запрошенні провідних менеджерів; це потребує дотримання певних умов до його оформлення й структури.
 Крім зазначених  вище функціональних напрямів  бізнес-план використовують як  внутрішній засіб управління  підприємством. Бізнес-план — це важливий інструмент, здатний сприяти вдосконаленню керівництва підприємством. Ефект може відчуватися за такими основними напрямами:
стратегічний напрям;
менеджмент;
координація та контроль;
розподіл повноважень. 

Огляд цілей, ресурсів, ринків, сильних і слабких сторін підприємства, різних варіантів дій, викладений у бізнес-плані, дає змогу сформувати нові стратегічні напрями й відмовитися від попередніх, якщо вони стають неефективними. Подібні стратегічні ідеї потім можуть розроблятися за межами формального бізнес-планування. За допомогою бізнес-плану можна встановити індивідуальні цілі та плани дій на період, охоплений планом. Бізнес-план може використовуватись як інструмент контролю запланованих робіт у цілому або окремих напрямів з погляду досягнення цілей і раніше встановлених проміжних етапів. Час від часу оцінювання відхилень від розрахунків, закладених у бізнес-плані, виявляє сильні й слабкі сторони організації та дає можливість усунути загрозу негативних зрушень. Фінансовий розділ бізнес-плану може застосовуватися як засіб об’єктивного спостереження за розвитком бізнесу, як своєрідний засіб моніторингу. Зрозумілі, чітко визначені цілі, викладені в бізнес-плані, передбачають програму розвитку комунікацій: обговорення у прийнятті рішень, розгляд ідей, виявлення й розв’язання конфліктів, створення атмосфери довіри. Бізнес-план може слугувати потужним мотиватором, який сприятиме визначенню особистого вкладу кожного працівника в досягнення цілей та формуванню власних ідей у контексті бізнес-плану.
 Жорстко регламентованої  форми та структури бізнес-плану  не існує. Разом з тим, як правило, у ньому передбачаються розділи, в яких розкривають головну ідею та мету бізнесу, характеризують специфіку продукту підприємства й задоволення ним потреб ринку; оцінюють місткість ринку і встановлюють стратегію поведінки підприємства на певних ринкових сегментах, визначають організаційну й виробничу структуру, формують фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування і пропозиції за інвестиціями, описують перспективи зростання підприємства. Найбільш чітко внормованим є склад бізнес-плану, який використовують для обґрунтування бізнес-проектів. У загальному вигляді він складається з таких розділів: резюме, опис підприємства й галузі, опис продукту (послуги), маркетинг і збут продукції, план виробництва продукту, організаційний план, фінансовий план, спрямованість і ефективність проекту, ризики й гарантії, додатки.
 Побудова основних  таблиць, схем і розрахунків,  а також типові форми подання  заявок стандартизовані в межах  відповідності міжнародному програмному  забезпеченню КОМФАР, розробленому  Організацією промислового розвитку Об’єднаних Націй (ЮНІДО). Оскільки середовище бізнесу й ділове планування у країнах з розвиненою ринковою економікою формувалося з певними особливостями, на сьогодні ця обставина обумовила певні відмінності методичних підходів до розроблення бізнес-планів у США, Німеччині, Великобританії, Франції, а також у країнах близького зарубіжжя.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.