На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Облк матералв в будвництв

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Зміст Введення
1. Сутність виробничих запасів і теоретичні основи їх обліку
1.1 Поняття виробничих запасів та їх оцінка при вступі
1.2 Списання виробничих  запасів у виробництво чи інше вибуття
1.3 Основи бухгалтерського обліку виробничих запасів
2. Організація обліку виробничих запасів у ТОВ «СтройДом»
2.1 Коротка характеристика  організації та система її  обліку
2.2 Облік надходження виробничих запасів
2.3 Облік списання виробничих запасів
2.4 Організація синтетичного обліку виробничих запасів
3. Інвентаризація виробничих запасів у ТОВ «СтройДом» та удосконалення їх обліку
3.1 Інвентаризація виробничих запасів
3.2 Удосконалення  обліку виробничих запасів
Висновок
Список використаних джерел
     Введення
     Діяльність  будь-якої організації передбачає використання, як основних, так і оборотних коштів. Оборотними засобами є предмети праці, які обслуговують один виробничий цикл, а їх вартість цілком переноситься на вартість готової продукції. Такого роду предмети праці називають матеріально-виробничими запасами. На початковому етапі діяльності організації після складання бізнес-плану, розробки бюджетів, які включають техніко-економічні розрахунки, заготовлюються запаси матеріалів, необхідних для здійснення діяльності організації, виконання робіт послуг.
     Основна частина матеріально-виробничих запасів  використовується в якості предметів  праці у виробничому процесі. Тому назвемо їх виробничі запаси. Це найбільш часто зустрічається термін.
     Щоб уникнути простоїв на будівельних ділянках служба постачання будівельної організації  повинна налагодити безперебійне і  своєчасне постачання виробничих запасів.
     Результатом споживання виробничих запасів на виробничі цілі, є готова будівельна продукція (об'єкт будівництва). Таким чином, виробничі запаси з розряду виробничих витрат переходять (перетворюються) у форму готової будівельної продукції.
     Для подальшого включення виробничих запасів  у собівартість готової будівельної продукції (робіт) необхідно, щоб їх надходження на склад було оформлено у відповідності до вимог чинного законодавства.
     З метою формування інформації, необхідної для прийняття своєчасних і обгрунтованих управлінських рішень, що стосуються руху виробничих запасів, необхідно організувати бухгалтерський облік так, щоб формувалися такі показники:
     - Залишки на початок і кінець звітного періоду;
     - Надходження матеріалів за звітний період;
     - Витрати матеріальних цінностей по об'єктах будівництва.
     Виробничі запаси є найменш ліквідною статтею  серед статей оборотних активів. Для обігу цієї статті в кошти потрібен час. Порушення оптимального рівня виробничих запасів може призвести до збитків у діяльності організації.
     Актуальність  теми полягає в тому, що облік операцій з руху виробничих запасів є одним з найбільш трудомістких ділянок обліку в будівельній організації. Велике значення має так само облікова політика будівельної організації, оскільки для деяких операцій з виробничими запасами передбачено кілька варіантів оцінки та відображення на рахунках. Від вибору того чи іншого варіанту на ділянці обліку виробничих запасів, залежать сума податку на додану вартість, собівартість продукції, фінансовий результат, оподатковуваний прибуток, сума податку на прибуток.
     Аналітична інформація про склад, кількості, вартості, рух виробничих запасів, які використовуються у виробництві, необхідна організаціям. Ця інформація важлива як для забезпечення контролю за збереженням виробничих запасів, так і для прийняття своєчасних і правильних управлінських рішень.
     Все вищезазначене обумовлює актуальність теми випускної дипломної роботи.
     Мета  цієї дипломної роботи - дослідити облік виробничих запасів у будівельній організації.
     Реалізація  даної мети вимагає постановки наступних  завдань:
     - Розкрити сутність виробничих запасів і теоретичні основи їх обліку;
     - Дослідити організацію обліку виробничих запасів у будівельній організації;
     - Визначити вдосконалення обліку виробничих запасів в організації на базі, якою проводиться дане дослідження.
     Об'єкт  дослідження - ТОВ «СтройДом», основним предметом діяльності, якого є реконструкція будівель і споруд.
     Предмет дослідження - джерела навчальної та наукової літератури з теми випускної дипломної роботи, нормативно-правові документи, облікова політика, звітність з бухгалтерського обліку
     Випускна дипломна робота містить вступ (постановка цілей і завдання дослідження, обгрунтування актуальності обраної теми), основну частину, висновок (що містить висновки), а також список використаних джерел та додатку.
     При написанні даної дипломної роботи були використані законодавчі документи, наукова та навчально-методична література, а також публікації в спеціалізованих періодичних виданнях. У даних джерелах розкривається широке коло питань, пов'язаних з урахуванням виробничих запасів. За допомогою додаткових джерел узагальнено і перероблений значний і найбільш істотний науковий і навчально-методичний матеріал з проблем використання виробничих запасів.
     У даній дипломній роботі використовуються скорочення, наведені в таблиці 1.
     Таблиця 1. Скорочення
Абревіатура Повна назва
ГК  РФ Цивільний Кодекс Російської Федерації
НК  РФ Податковий  Кодекс Російської Федерації
ПБО Положення з  бухгалтерського обліку
ПДВ Податок на додану вартість
ТЗВ Транспортно-заготівельні витрати
СМР Будівельно-монтажні роботи
 
     1. Сутність виробничих запасів і теоретичні основи їх обліку
     1.1. Поняття виробничих запасів та їх оцінка при вступі
     Під виробничими запасами організації розуміється належне їй майно (придбане або створене власними силами), що використовується в якості сировини, матеріалів і т.д. у виробничій не виробничої сферах діяльності будівельної організації.
     Для правильної організації обліку виробничих запасів у будівельних організаціях важливе значення має їх класифікація, оцінка та вибір одиниці обліку. Залежно від ролі, яку відіграють різноманітні виробничі запаси в процесі будівельного виробництва, їх поділяють на такі групи.
     - Основні будівельні матеріали;
     - Покупні напівфабрикати;
     - Конструкції вироби і деталі;
     - Допоміжні матеріали: паливо, тара, запасні частини;
     - Зворотні відходи виробництва;
     - Інвентар та господарські речі.
     Основні будівельні матеріали - це предмети праці, з яких виготовляють продукт і які речовинно входять у виробничу продукцію, утворюючи її матеріальну основу (цемент, цегла, метал, глина, ліс і т.п.).
     Покупні напівфабрикати - комплектуючі вироби, конструкції, деталі, матеріали пройшли певну стадію обробки і комплектації, але не є ще готової будівельної продукцією, придбані підприємством. У виготовленні будівельної продукції вони відіграють таку ж роль, як і основні будівельні матеріали, тобто складають її матеріальну основу.
     До  конструкцій, виробів, деталей відносять залізобетонні, бетонні, металеві, дерев'яні, пластмасові конструкції та вироби; столярні вироби, закладні деталі, санітарно-технічні та електромеханічні вироби, рейки, шпали, труби і т.д.
     З групи допоміжних матеріалів використовують для впливу на сировину і основні матеріали, додання продукту певних споживчих властивостей або ж для обслуговування та догляду за знаряддями праці і полегшення процесу виробництва. Окремо виділяють у зв'язку з особливістю використання паливо, тару і тарні матеріали, запасні частини.
     Паливо  - поділяють на технологічне (для технологічних цілей), рухове (пальне) і господарське (на опалення).
     Тара  і тарні матеріали - предмети, використовувані  для упаковки, транспортування, зберігання різних матеріалів і продукції (мішки, ящики, коробки).
     Запасні частини використовують для ремонту  і заміни зношених деталей машин, механізмів та обладнання.
     Зворотні  відходи виробництва - залишки сировини і матеріалів, що утворилися в процесі їх переробки в готову продукцію, повністю або частково втратили споживчі властивості вихідної сировини і матеріалів (тирса, стружка тощо)
     Інвентар  та господарські речі - це частина виробничих запасів організації, яка у ролі коштів праці протягом не більше 12 місяців, або звичайного операційного циклу, якщо він не перевищує 12 місяців (інвентар, інструменти та ін.)
     Одиниця виробничих запасів вибирається організацією самостійно таким чином, щоб забезпечити формування повної і достовірної інформації про ці запаси, а також контроль за їх наявністю і рухом.
     Виробничі запаси можуть надходити в організацію  одним з таких способів:
     - Придбання за плату, в тому числі за договорами міни;
     - Надходження в якості внеску до статутного капіталу;
     - Безоплатне надходження;
     - Отримання при ліквідації і демонтаж основних засобів та обладнання;
     - Власного допоміжного виробництва;
     - Виявлення надлишків при інвентаризації майна.
     Якщо організація придбала виробничі запаси за плату, то фактичною собівартістю визнається сума фактичних витрат організації на їх придбання, яке утворюється з наступних складових:
     - Суми, що сплачується згідно з договором продавцю;
     - Суми, що сплачується організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням виробничих запасів;
     - Митних зборів;
     - Винагород, сплачуваних посередницької організації,
     через яку придбані;
     - Витрат по заготівлі і доставці виробничих запасів до місця їх
     використання, включаючи витрати зі страхування;
     - Витрат з утримання заготівельно-складського підрозділу
     організації;
     - Витрат на послуги транспорту по доставці виробничих
     запасів до місця їх використання, якщо такі витрати не включаються до ціни виробничих запасів, встановлену договором;
     - Нарахування відсотків за кредитами, наданими
     постачальниками (комерційними кредитами);
     - Нарахування до прийняття до бухгалтерського обліку
     виробничих  запасів відсотків за позиковими коштами, якщо вони залучені для придбання цих запасів;
     - Витрат по доведенню матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях. Дані витрати включають витрати організації по підробці, сортування, фасування та поліпшення технічних характеристик отриманих запасів, не пов'язані з виробництвом продукції (виконанням робіт, наданням послуг).
     У собівартість виробничих запасів не включаються загальногосподарські витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням запасів.
     У тому випадку, коли організація набуває  одночасно кілька видів матеріалів, загальні витрати, пов'язані з цим  придбанням, необхідно розподіляти  пропорційно вартості матеріалів або  їх кількості. Правила розподілу визначаються внутрішніми документами організації, наприклад облікова політика.
     Транспортно-заготівельні витрати можуть включатися до вартості матеріалів шляхом:
     - Віднесення ТЗВ на балансовий рахунок 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей», згідно з розрахунковими документами постачальника;
     - Віднесення ТЗВ на окремий субрахунок до балансового рахунку 10 «Матеріали»;
     - Безпосередньо (прямого) включення ТЗВ у фактичну собівартість матеріалу (приєднання до договірної ціни матеріалу) [13,3].
     За  договором міни кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший. При цьому, якщо з договору міни не випливає інше, товари підлягають обміну, визнаються рівноцінними [2,127].
     Вартість  виробничих запасів, що включаються  в матеріальні витрати, визначається виходячи з цін їх придбання. Ціною придбання матеріалів, що надходять за договором міни, буде вартість вибулого майна [11,3].
     Отже, в податковому обліку отримані матеріали повинні відображатися за тієї ж самої вартості, що і для цілей бухгалтерського обліку - за ринковою ціною вибуває майна. Виходячи з ринкової ціни, по якій і оприбутковуються одержувані матеріали.
     Кожна з організацій виписує рахунок-фактуру  на вибувають матеріали виходячи з ринкової ціни, по якій і оприбутковуються одержувані матеріали.
     При цьому слід мати на увазі, що в загальному випадку для цілей оподаткування приймається ціна угоди, зазначена сторонами в договорі. Якщо ж ця ціна більш ніж на 20% відхиляється від ринкової, то для цілей обчислення ПДВ приймається ринкова ціна угоди.
     При використанні в розрахунках власного майна (що і відбувається при обміні товарами) відрахування підлягають суми ПДВ, фактично сплачені платником податків у порядку, встановленому п. 4 ст. 168 НК РФ. Це означає, що залік зустрічних зобов'язань за договором сторони можуть зробити лише на суму договору без урахування ПДВ. А податок на додану вартість перерахувати один одному окремими платежами дорученнями.
     У момент виконання договору міни обидві організації виписують рахунок-фактури  на суму договору, оскільки з метою  оподаткування для кожної з них  зроблена реалізації саме в цьому розмірі, і реєструється в книзі-продажів. Одночасно рахунок-фактури, отримані від другої сторони договору (на ту ж суму), кожна організація реєструє у книзі покупок.
     При надходженні в якості внеску в статутний капітал виробничих запасів, їх приймають до обліку в оцінці, узгодженої засновниками товариства. [20,41]
     Первісною вартістю виробничих запасів, внесених в рахунок внеску до статутного капіталу організації, визнається його грошова  оцінка, узгоджена засновниками організації. При узгодженні вартості такого майна, що перевищує 200 мінімальних розмірів оплати праці, обов'язково залучають незалежного оцінювача.
     Передача  майна в якості внеску до статутного капіталу не визнається реалізацією для цілей оподаткування.
     Сума  ПДВ, відновлена ??засновником при передачі матеріалів до статутного капіталу, передається заснованої організації та приймається останньої до відрахування при оприбуткуванні цих матеріалів.
     ГК  РФ докладно розписаний тільки один з  видів безоплатної передачі майна - договір дарування.
     При цьому у відносинах між комерційними організаціями заборонено (за винятком звичайних подарунків, вартість яких не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці).
     Поширена  передача майна на безоплатній основі (без отримання будь-якої компенсації) між взаємозалежними особами, наприклад, засновником, з одного боку, і заснованим ним господарським товариством, з іншого. Однак таку безоплатну передачу майна не можна вважати даруванням, оскільки одна зі сторін в результаті в цій операції, має намір отримати економічну вигоду.
     Організація може передавати своє майно безоплатно, припустимо, в рекламних цілях. Така безоплатна передача майна не є даруванням, так як організація має намір отримати тут вигоду шляхом збільшення обсягу продажу своєї продукції.
     Таким чином, безоплатне надходження майна  від іншої особи не можна однозначно кваліфікувати, як договір дарування і для приймаючої сторони.
     Фактична  собівартість матеріалів, отриманих  організацією за договором дарування  або безоплатно, визначається виходячи з поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку. [11,3]
     Під поточною ринковою вартістю розуміється сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу цих матеріалів.
     Активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування, є позареалізаційними доходами.
     Не  визнається доходом майно, отримане безоплатно від:
     - Організації, чий статутний капітал більш ніж на 50% складається з вкладу приймаючої сторони;
     - Організації, якій більш ніж на 50% належить статутний капітал приймаючої сторони;
     - Фізичної особи, якій більш ніж на 50% належить статутний капітал приймаючої сторони. [2,148]
     При цьому отримане майно не визнається доходом для цілей оподаткування  тільки в тому випадку, якщо протягом одного року з дня його отримання воно (за винятком грошових коштів) не буде передано третім особам.
     Вартість  матеріалів, що включаються в матеріальні витрати для цілей оподаткування прибутку, визначається виходячи з цін і придбання і транспортно-заготівельних витрат. Тобто при відпуску у виробництво матеріалів, отриманих безоплатно, їх вартість не визнається витратами у податковому обліку.
     При ліквідації та демонтаж об'єктів основних засобів залишилося майно, придатне для подальшого використання, має  бути прийнято на облік.
     Фактична  собівартість виробничих запасів, що залишаються  від вибуття основних засобів  та іншого майна, визначається виходячи з їхньої поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського  обліку. [13,16]
     Під ринковою вартістю розуміється сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу цих матеріалів.
     У залежності від подальшого використання, що було в експлуатації майна, воно може використовуватися, як матеріали, запасні частини або комплектуючі вироби, паливо, металобрухт, брухт.
     Деталі, вузли, агрегати розібраного та демонтованого  обладнання, придатні для ремонту  інших об'єктів основних засобів, а також інші матеріали оприбутковуються за поточною ринковою вартістю і відображаються за дебетом рахунка обліку матеріалів в кореспонденції з рахунком обліку прибутків і збитків як операційних доходів.
     При подальшому використанні ці матеріали, будуть відображатися, як супутні витрати, або реалізовуватися на сторону. Для цілей оподаткування прибутку, вартість одержаних матеріалів або іншого майна при демонтажі або розбиранні при ліквідації виведених з експлуатації основних засобів визнається позареалізаційних доходів.
     На  ринкову вартість цих матеріалів збільшується оподатковуваний прибуток. Сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету за підсумками відповідного періоду, збільшується на 20% від ринкової вартості отриманих матеріалів.
     Організація зобов'язана проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.
     У результаті проведення інвентаризації матеріалів можуть бути виявлені надлишки виробничих запасів. Виявлені при інвентаризації надлишки матеріалів оприбутковуються за їх ринковою вартістю, на дату її проведення, а відповідна сума, визнається доходом.
     Вартість  надлишків матеріалів, виявлених при інвентаризації для цілей оподаткування прибутку, визнається позареалізаційних
     доходом. [2,140] Вартість виявлених надлишків виробничих запасів для цілей оподаткування прибутку визнається рівною 20% їх вартості за даними бухгалтерського обліку.
     Фактична  собівартість виробничих запасів при  виготовленні власними силами визначається виходячи з фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом цих матеріалів. [11,3]
     Облік і формування витрат на виробництво матеріалів здійснюються в порядку, встановленому для визначення собівартості відповідних видів продукції.
     Витрати з доведення матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання у передбачених цілях, включають  в себе витрати з переробки, обробці, доопрацювання та покращення технічних  характеристик придбаних матеріалів, не пов'язані з виробничим процесом.
     Роботи  з переробки, обробці, доопрацювання  та покращення технічних характеристик  придбаних матеріалів можуть виконуватися як власними силами, так і сторонніми організаціями. При виконанні таких робіт сторонніми організаціями у витрати по доведенню матеріалів до стану, в якому вони придатні до використання у передбачених цілях, включаються вартість виконаних робіт і витрати з перевезення матеріалів до місця виконання робіт і назад, з навантаження і вивантаження, виконані сторонніми організаціями.
     1.2 Списання виробничих  запасів у виробництво  чи інше вибуття
     Виробничі запаси можуть вибувати з балансу  з наступних причин:
     - При відпуску у виробництво;
     - При продажу;
     - При безоплатній передачі;
     - При внеску в якості внеску до статутного капіталу;
     - При списанні з рахунків обліку при виявленні недостач, розкрадань або псування, у тому числі внаслідок аварій, пожеж, стихійних лих;
     - Як прийшли в непридатність після закінчення терміну зберігання;
     - Як морально застарілі.
     Під відпуском сировини, матеріалів, конструкцій, деталей, палива і напівфабрикатів на будівництвах розуміється відпустку цих матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт. [14,24] Крім того, сюди ж відносяться і відпустку на ремонтні та господарські потреби. Відпустка зазначених цінностей на будівельні ділянки слід розглядати не як відпустку на виробництво, а як переміщення матеріальних цінностей. Вартість матеріалів, відпущених для управлінських потреб, відноситься на рахунки обліку цих витрат.
     Виробничі запаси повинні відпускатися у виробництво  за вагою, обсягом, або рахунку, в  суворій відповідності до встановлених витратними нормативами та обсягом  виробничої програми.
     У міру відпуску матеріалів зі складів  на ділянки, у бригади, їх вартість списується з рахунків обліку матеріалу і зараховується на відповідні рахунки витрат на виробництво.
     Первинними  обліковими документами з відпуску матеріалів зі складів у підрозділи організації можуть служити лімітно-забірна карта форма № М-8, вимоги-накладна форма № М-11, накладна форма № М-15.
     Під відпусткою виробничих запасів у виробництво розуміється видача матеріалів зі складу безпосередньо для виконання будівельно-монтажних робіт, а також відпуск матеріалів для управлінських потреб організації.
     За  правилами бухгалтерського обліку вибуття виробничих запасів може відбуватися:
     - По середній собівартості;
     - За собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (метод ФІФО);
     - За собівартістю кожної одиниці. [11,4]
     Середня собівартість матеріалів, що відпускаються  у виробництво, визначається шляхом ділення вартості надійшли протягом місяця матеріалів на кількість матеріалів, що надійшли (з урахуванням їх залишку  на початок місяця у вартісному і  кількісному вимірі). [19,99]
     На  практиці цей метод застосовується найчастіше, тому що поєднує в собі простоту розрахунків і високу достовірність звітних даних.
     Первинними  документами, що дозволяють відобразити  придбання і вибуття матеріалів у регістрах бухгалтерського  обліку, повинні бути:
     - Прибуткові ордери за формою № М-4 про надходження матеріалу  
на склади;

     - Рахунки та рахунки-фактури від постачальників;
     - Вимоги-накладні за формою № М-11 про передачу матеріалу зі складу до місця робіт;
     - Документи, що підтверджують витрату матеріалу на будівництво (звіт за формою № М-29, акт на списання матеріалів на виробництво та ін.)
     Метод списання матеріалів по середньомісячним цінами може викликати незручності  при практичному застосуванні у  зв'язку з тим, що ціна, як правило, може визначатися лише наприкінці місяця, після підрахунку місячних оборотів.
     При оцінці матеріалів за методом ФІФО вартість залишку матеріалів на кінець місяця визначається виходячи з вартості останньої за часом придбання партії матеріалів. [19,103]
     Вартість  матеріалів, витрачених протягом місяця, визначається, як різниця між вартістю матеріалів, придбаних протягом місяця, з урахуванням залишку на його початок, і вартістю матеріалів, що залишилися на кінець місяця.
     При розрахунку вартості матеріалів за методом ФІФО вартість матеріалів, що знаходяться у запасі (на складі) на кінець місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх за часом придбань, а в собівартості виробленої продукції враховується собівартість ранніх за часом придбань.
     За  собівартістю кожної одиниці матеріалів, є найбільш простим, оскільки кожен з придбаваються (в одиничній кількості або партією) матеріалів, оприбутковується за окремою позиції і оцінюється при відпуску у виробництво, за фактичною вартістю свого придбання. [19,95]
     Однак якщо протягом звітного періоду купувалося кілька партій одного матеріалу за різними цінами, то застосування цього методу може викликати значні ускладнення.
     При придбанні, допустимо шести ящиків цвяхів одного виду в шести різних місцях за різними цінами, доведеться відобразити їх по шести позиціях, хоча фактично вони будуть зберігатися на складі на одному стелажі. При відпустці цвяхів у виробництво треба буде вести облік по кожному ящику окремо, що навряд чи має сенс.
     Застосування  одного з методів по конкретному  матеріал проводиться протягом одного року і підлягає закріпленню в обліковій політиці організації. При цьому до різних матеріалів (або групами матеріалів) організація має право застосовувати різні методи оцінки.
     Обрана  організацією облікова політика, повинна застосовуватися послідовно від одного облікового року до іншого. Зміни в обліковій політиці, істотно впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності у звітному році або в періодах, наступних за звітним, а також причини цих змін та оцінка їх наслідків у вартісному вираженні підлягають відокремленому розкриттю в бухгалтерській звітності. Звідси випливає, що при виборі оптимальних для будівельної організації методів визначення вартості матеріалів, списаних на витрати з виробництва будівельної продукції, необхідно мати на увазі, що вони повинні будуть застосовуватися протягом ряду років, а заміна їх іншими методами спричинить великий обсяг додаткової роботи , яка в першу чергу, природно ляже на плечі бухгалтерії.
     Іноді, організації простіше буває продати матеріали, ніж зберігати їх на складі. У цьому випадку економляться витрати на зберігання цього майна, витрати на уцінку матеріалів, що втрачає з часом свої первинні властивості, і бюджет організації поповнюється завжди їй необхідними грошовими засобами.
     Для бухгалтерського обліку слід розрізняти реалізацію товарів і реалізацію виробничих запасів організації.
     Товарами  визнаються виробничі запаси, придбані або отримані від інших осіб і  призначені для продажу. [11,2]
     Матеріалами визнаються виробничі запаси, що використовуються для виробництва і реалізації продукції, виконання робіт, надання  послуг або для різних господарських потреб організації. [11,2]
     Реалізація  надлишків матеріалів визнається операційними доходами, обороти по реалізації матеріалів в бухгалтерському обліку відображаються за балансовим рахунком 91 «Інші доходи і витрати» та у розділі «Інші доходи і витрати» Звіту про прибутки та збитки за звітний період.
     Виручка від реалізації майна організації  вважається доходом від реалізації та при складанні декларації з  податку на прибуток відображається по рядку 010 «Доходи від реалізації»  аркуша 02 «Розрахунок податку на прибуток».
     Придбані  матеріали не піддаються в організації додаткової обробки, в результаті якої вони втрачають якісь характеристики і отримують інші. У якому вигляді ці матеріали були придбані, у такому ж їх і продали, а, отже, вважати їх готовою продукцією не можна.
     Таким чином, реалізацію матеріалів, яка в  бухгалтерському обліку визнається іншими доходами, для цілей оподаткування можна визнати реалізацією покупного товару.
     При продажу покупних товарів, отримана виручка зменшується на вартість їх придбання, що визначається відповідно до прийнятої організацією облікова політика. [4,143]
     Витрати з придбання матеріалів, в тому числі витрати з їх доставки до складів, включаються у вартість придбання [4,254].
     Проте всі витрати, пов'язані з придбанням товарів (крім транспортних витрат), визнаються непрямими витратами і зменшують оподатковуваний прибуток у періоді придбання товару [4,320].
     Таким чином, при придбанні матеріалів все виникають у зв'язку з цим  витрати слід включити в їх вартість - як для цілей бухгалтерського  обліку, так і для цілей оподаткування прибутку.
     При подальшому продажі цих матеріалів усі інші витрати на їх придбання  слід віднести на зменшення оподаткованого прибутку того звітного періоду, в якому  вони надійшли в організацію.
     Витрати, пов'язані з вибуттям майна, визнаються операційними витратами організації. [10,3]
     Таким чином, при безоплатній передачі матеріалів витратами в бухгалтерському  обліку буде вважатися їх вартість, за якою вони прийняті до обліку (точніше, за якою вони вибувають з обліку), та інші витрати, пов'язані з передачею.
     Для цілей оподаткування прибутку витрати, пов'язані з безоплатною передачею майна, не визнаються витратами, що зменшують суму отриманих доходів.
     При обчисленні ПДВ необхідно розрізнити, з якою метою передаються безоплатно матеріали.
     Звільняється  від податку на додану вартість передача товарів (матеріально-виробничих цінностей) безоплатно в рамках благодійної  діяльності. [4,6] При безоплатній передачі товарів (не визнаній благодійною діяльністю), ПДВ нараховується виходячи з його ринкової ціни. [4,6]
     Отже, що податкові наслідки для організації, що передає своє майно безоплатно, залежать від того, кому воно передається. З якою метою здійснюється благодійна діяльність обумовлено в п. 1 ст. 2 Закону № 135-ФЗ.
     Якщо  ж майно передається комерційної організації, то його вибуття буде супроводжуватися нарахуванням ПДВ від ринкової вартості.
     При безоплатній передачі матеріалів отримання виручки від початку не передбачається. Отже, дана операція податком на прибуток не обкладається. Позареалізаційні доходи отримує приймаюча сторона, і вона у передбачених ст. 250 НК РФ випадках платить податок на прибуток.
     Не  визнається витратами організації  вибуття активів як внесків до статутних (складеному) капітали інших організацій. [9,1]
     Первісною вартістю фінансових вкладень передбачають виконання зобов'язань не грошовими  засобами, визнається вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість таких активів встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних активів. При неможливості встановити вартість активів, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість фінансових вкладень передбачають виконання зобов'язань не грошовими коштами (матеріальними цінностями), визначається виходячи з вартості, за якою у порівнянних обставин купуються аналогічні фінансові вкладення. Передача майна, що має інвестиційний характер не визнається реалізацією товару, що означає, податком на додану вартість вказана операція не оподатковується. [3,27]
     Одним з найбільш важливих засобів контролю за збереженням власності є інвентаризація, при якій перевіряється схоронність цінностей і звіряє фактичну їх наявність з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація служить засобом перевірки організації матеріальної відповідальності, умов зберігання цінностей, правильності цін, достовірності бухгалтерського обліку.
     У ході ревізії перевіряють правильність складання розрахунків по списанню втрат у межах норм природних  втрат (перелік документів, які підтверджують норми природного убутку в будівельних організаціях наведено в Таблиці 2) і понад цих норм. Списання втрат повинно провадитися за належно оформленими документами з дозволу керівника за затвердженими нормами природних втрат.
     Таблиця 2. Перелік документів, які підтверджують норми природного убутку
Найменування  документ Затвердило  відомство Номер і дата документа, яким затверджені  норми
Норми природного убутку нерудних будівельних  матеріалів при зберіганні і перевезеннях Держпостач  СРСР Постанова № 72 від 15.06.84
Норми природного убутку продукції виробничо-технічного призначення і норми бою будівельних  матеріалів при транспортуванні та зберіганні Мінпромстрой  СРСР 01.08.85
Норми природного убутку будівельних матеріалів при перевезеннях автомобільним транспортом Держпостач  СРСР Постанова № 78 від 08.06.87
Правила розробки і застосування нормативів яких важко втрат і відходів матеріалів у будівництві Мінбуд Росії Постановою  № 18-65 від 08.08.96
Типові  норми втрат матеріальних ресурсів у будівництві Держбуд Росії Лист від 03.12.97 ВБ-20-276/12
 
     При виявленні нестач окремих цінностей, як виняток, допускається залік нестач надлишками, що утворилися в результаті пересортиці. Про допущену пересортицю матеріально-відповідальні особи подають докладні пояснення інвентаризаційної комісії.
     У тому випадку, якщо після заліку за пересортицею, проведеного в установленому порядку, все ж таки не усунена недостача цінностей, норм природних втрат повинні виконуватися тільки по тому найменуванням цінностей, за яким була виявлена ??недостача. При відсутності норм убуток розглядається як недостача понад норми. [11,10]
     Отже, організація має право віднести на зменшення фінансового результату в бухгалтерському та податковому  обліку виявлену недостачу в межах діючих норм.
     Виявлені  при інвентаризації розбіжності  фактичної наявності майна з  даними бухгалтерського обліку регулюються в такому порядку. Якщо недостача або псування виробничих запасів сталася з вини підприємства (безгосподарності, занедбаності в обліку тощо), то вона списується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Суми, встановлені в результаті інвентаризації простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зараховуються на фінансові результати звітного року. Виробничі запаси, втрачені в результаті стихійних лих, пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій списуються з кредиту рахунків обліку запасів у дебет «Нестачі і втрати від псування цінностей» за фактичною собівартістю цих запасів з наступним відображенням на рахунку обліку фінансових результатів як надзвичайні витрати. [11, 10]
     Пропозиції  про регулювання виявлених при  інвентаризації розбіжностей фактичної наявності виробничих запасів і даних бухгалтерського обліку подаються на розгляд керівника будівельної організації, який приймає рішення про залік.
     Результати  по інвентаризації повинні бути відображені  в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в річної бухгалтерської звітності.
     1.3 Основи бухгалтерського  обліку виробничих запасів
     Виробничі запаси, будучи предметами праці, забезпечують разом із засобами праці і робочою  силою весь виробничий процес підприємства, в якому вони використовуються одноразово. Собівартість виробничих запасів повністю передається на знов створений продукт.
     Основними завданнями бухгалтерського обліку виробничих запасів є:
     - Забезпечення контролю за збереженням будівельних матеріалів по центрах відповідальності, а також за матеріально відповідальними особами;
     - Попередження розкрадання і псування матеріалів у місцях зберігання та центрами відповідальності;
     - Виявлення всіх витрат, пов'язаних з заготовлением і придбанням матеріалів;
     - Достовірне і своєчасне відображення в обліку і документальне оформлення надходження та витрачання матеріальних цінностей;
     - Контроль за дотриманням зобов'язань, пов'язаних з рухом виробничих запасів.
     До  господарських операцій, пов'язаних з рухом виробничих запасів, відносяться:
     - Підготовка (придбання) у постачальників;
     - Внутрішнє переміщення, відпуск у виробництво;
     - Реалізація юридичним або фізичним особам;
     - Відпустка на невиробничі потреби.
     В даний час система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Росії складається з документів чотирьох рівнів. Основні документи, що регулюють бухгалтерський облік виробничих запасів, відображені в Таблиці 3.
     Таблиця 3. Перелік нормативних актів, на підставі яких організовується бухгалтерський облік виробничих запасів
п / п Назва документа Дата  і затвердження
Примітка
1 Цивільний кодекс Російської Федерації 21.10.94   р. із змінами  і доповненнями від
від 09.04.2009 № 56-ФЗ
регулює порядок  переходу права власності на МПЗ, порядок укладення договорів купівлі - продажу.
2 Федеральний закон  РФ «Про бухгалтерський облік» № 129 - ФЗ 21.11.96   р. встановлює  всі основні вимоги і допущення бухгалтерського обліку МПЗ
3 Становище ведення бухгалтерського обліку та звітності в РФ 29.07.98   р. № 34н із змінами  і доповненнями від
24.08. 2007   р. № 72н
Встановлює  вимоги та принципи ведення обліку МПЗ
4 Положення з  бухгалтерського обліку «Облік матеріально - виробничих запасів 09.06.2001   р. № 44н із змінами  і доповненнями від 27.11.2006. № 26н
Дає визначення МПЗ, регламентує способи їх оцінки при придбанні та вибуття.
5 План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція з його застосування, затв. Наказом МФ РФ 31.10.2000   р. № 94н із змінами  і доповненнями від 07.05.03   р. № 38н
Передбачає  синтетичні рахунки для обліку матеріально - виробничих запасів
6 Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально - виробничих запасів, затв. Наказом МФ РФ 28.12.2001   р. № 119н із змінами  і доповненнями від
від 26.03.2007 № 26н
Регулює загальні питання бухгалтерського обліку МПЗ (задачі обліку та основні вимоги, що пред'являються до нього, способи оцінки, проведення інвентаризацій, облік недостач, інші питання)
7 Методичні вказівки з бухгалтерського обліку спеціального інструменту, спеціальних пристосувань спеціального обладнання та спеціального одягу 26.12.2002   р. № 135н Регулює загальні питання бухгалтерського обліку перерахованих видів МПЗ
8 Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затв. Наказом МФ РФ 13.06.95   р. № 49 Встановлюють  вимоги до порядку проведення інвентаризації МПЗ
9 Постанова Держкомстату РФ «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, основних засобів і нематеріальних активів, матеріалів, робіт у капітальному будівництві» 30.10.1997   р. № 71а (зі змінами та доповненнями від 28.01.02   р.) Встановлює  форми первинних документів з  обліку МПЗ
10 Норми витрати  палива і ПММ на автомобільному транспорті, затверджені Мінтрансом Росії 29.04.03   р. № Р3112194-0366-03 Встановлюють  норми витрат ПММ
11 Облікова політика підприємства будівельної організації    
 
     Для більш успішного вирішення завдань  бухгалтерського обліку по виробничим запасам в будівельних організаціях має бути правильно організовано складське господарство, добре налагоджений документообіг; забезпечення підбору і підготовки кадрів матеріально відповідальних осіб та осіб, пов'язаних з урахуванням запасів; раціональне ведення аналітичного і синтетичного обліку виробничих запасів.
     Характеристика  рахунків, які застосовуються для  обліку виробничих запасів, і кореспонденції цих рахунків дані в Плані рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської  діяльності організацій, затвердженому  наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94.
     На  основі цих документів організація  може сформувати ряд елементів облікової політики щодо обліку виробничих запасів. Зокрема, це питання, що стосуються оцінки виробничих запасів, вибору способу відображення в обліку процесу їх придбання.
     При організації бухгалтерського обліку виробничих запасів в першу чергу необхідно визначити:
     - Варіант оцінки виробничих запасів;
     - Варіант обліку процесу заготівлі і придбання виробничих запасів, тобто вибрати бухгалтерський рахунок, на якому вони будуть враховуватися;
     - Порядок списання відхилень фактичної собівартості виробничих запасів від облікової ціни.
     Вибір варіанту обліку виробничих запасів впливає певною мірою на формування собівартості готової продукції, на величину прибутку. Щоб вирішити, який варіант оцінки використовувати, організації необхідно проаналізувати номенклатуру і обсяг закуповуваних і використовуваних у виробництві матеріалів, форми розрахунків з постачальниками, порядок оплати (передоплата або подальша оплата), а також сукупність
     інших витрат, що включаються у фактичну собівартість матеріалів.
     Всі операції по руху (надходження, переміщення, витрачання) запасів повинні оформлятися первинними документами. [11,8]
     Первинні  документи повинні бути належним чином оформлені, з заповненням  всіх необхідних регістрів [11,8].
     Для формування показників про наявність та рух виробничих запасів використовується рахунок: 10 - «Матеріали».
     Цей рахунок відноситься до активних інвентарним рахунками. За дебетом цього рахунку на початку року відображають залишок коштів і всі подальші надходження, а за кредитом - вибуття, списання коштів. Залишок на кінець звітного періоду вказується за дебетом рахунка і відображається в активі балансу [19,54]
     Матеріали на рахунку 10 відображаються на окремих  субрахунках:
     На  субрахунку 10-01 «Сировина і матеріали» - враховуються наявність і рух  основних і допоміжних будівельних  матеріалів;
     На  субрахунку 10-02 «Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції  і деталі» - враховують будівельні конструкції і деталі;
     На  субрахунку 10-3 «Паливо» - враховуються наявність і рух нафтопродуктів (нафти, дизельного палива, гасу, бензину  тощо) і мастильних матеріалів, призначених для експлуатації транспортних засобів, технологічних потреб виробництва;
     На  субрахунку 10-4 «Тара і тарні матеріали» - враховуються всі види тари, крім тієї, яку використовують як господарський інвентар;
     На  субрахунку 10-5 «Запасні частини» - враховуються запасні частини, призначені для  ремонту і заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, а також автомобільних шин  у запасі та обороті;
     На  субрахунку 10-7 «Матеріали, передані в  переробку на сторону» - відображається рух матеріалів, які передані в переробку на сторону, а потім включені в собівартість виробів, отриманих з них;
     На  субрахунку 10-8 «Будівельні матеріали» - цей субрахунок застосовують
     організації-забудовники, на ньому вони враховують наявність і рух матеріалів, які беруть участь безпосередньо в процесі будівельних та монтажних робіт;
     Забудовник - це юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми власності, що має у власності або на правах оренди земельну ділянку і привертає грошові кошти учасників пайового будівництва для створення на цій ділянці об'єкт нерухомості на підставі отриманого дозволу на будівництво [17,11].
     На  субрахунку 10-9 «Поворотні відходи, брухт, утиль».
     На  субрахунку 10-10 «Інструменти, прилади, інвентар» - враховується рух, наявність  інвентарю, інструментів господарських  приладдя та інших засобів праці, які мають термін корисного використання менше 12 місяців або одного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
     На  субрахунку 10-11 «Спеціальна оснащення та спеціальний на складі» - враховується надходження, наявність і рух спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу знаходиться на складах організації або в інших місцях зберігання;
     На  субрахунку 10-12 «Спеціальний одяг і  спеціальне оснащення в експлуатації» - під час видачі спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу зі складу їх вартість переноситься з кредиту субрахунка 10-11 в дебет рахунку 10-12;
     На  субрахунку 10-13 «Інші матеріали» - враховується наявність і рух інших матеріалів, що не знайшли відображення на інших рахунках.
     При побудові робочого плану рахунків організація  має право при необхідності сама відкривати субрахунки виходячи з потреб управління, в тому числі аналізу, контролю і складання звітності. Із синтетичних і аналітичних рахунків, необхідних для ведення бухгалтерського обліку, і складається робочий план рахунків.
     Хотілося  б відзначити, що в будівельних  організаціях, роботи можуть виконуватися з матеріалу, який не належить будівельної організації. Такі виробничі запаси враховуються, як давальницькі на позабалансовому рахунку 003 «Матеріали, прийняті в переробку».
     Кореспонденція  рахунку 10 «Матеріали» приведена  в Таблиці 4.
     Таблиця 4. Рахунок 10 «Матеріали» кореспондують з рахунками
За  дебетом За  кредитом
10 «Матеріали»  
15 «Заготівля  та придбання матеріальних цінностей» 08 «Вкладення  у необоротні активи»
20 «Основне  виробництво» 10 «Матеріали»
23 «Допоміжне  виробництво» 20 «Основне виробництво»
25 «Загальновиробничі  витрати» 23 «Допоміжне  виробництво»
26 «Загальногосподарські  витрати» 25 «Загальновиробничі  витрати»
28 «Брак  у виробництво» 26 «Загальногосподарські  витрати»
29 «Обслуговуючі  виробництва господарства» 28 «Брак у  виробництво»
40 «Випуск  продукції (робіт, послуг)»
  29 «Обслуговуючі  виробництва господарства»
41 «Товари» 44 «Витрати на продаж»
43 «Готова  продукція» 45 «Товари відвантажені»
44 «Витрати  на продаж» 76 «Розрахунки  з різними дебіторами і кредиторами»
60 «Розрахунки  з постачальниками і підрядчиками» 79 «Внутрішньогосподарські  витрати»
66 «Розрахунки  по короткострокових кредитах і позиках" 80 «Статутний  капітал»
68 «Розрахунки  по податках і зборах» 91 «Інші доходи  і витрати»
71 «Розрахунки  з підзвітними особами» 97 «Витрати майбутніх  періодів»
75 «Розрахунки  з засновниками» 99 «Прибутки  та збитки»
76 «Розрахунки  з різними дебіторами і кредиторами»  
79 «Внутрішньогосподарські  витрати»  
80 «Статутний  капітал»  
86 «Цільове фінансування»  
91 «Інші  доходи і витрати»  
97 «Витрати  майбутніх періодів»  
99 «Прибутки  та збитки»  
 
     2. Організація обліку виробничих запасів у ТОВ «СтройДом»      2.1 Коротка характеристика  організації та  система її обліку
     Товариство  з Обмеженою Відповідальністю «СтройДом» створено відповідно до ЦК РФ. Товариство є виробничою комерційною організацією, і його діяльність спрямована на задоволення суспільних потреб і одержання прибутку.
     Діяльність  товариства, права і обов'язки його засновників регулюються ГК РФ і  іншими нормативними актами, що регулюють  діяльність юридичних осіб, а також Статутом, затвердженим керівниками. Утворене товариство є юридичною особою, статус якого визначений Статутом товариства.
     Товариство  має відокремлене майно, самостійний  баланс, має розрахунковий рахунок і інші рахунки в банку, круглу печатку із своїм найменуванням, фірмові та товарні знаки обслуговування, іншу атрибутику та виключні права на їх використання.
     Майно ТОВ «СтройДом» складають основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі підприємства і формується за рахунок власних і позикових коштів. Предметом діяльності ТОВ «СтройДом» є реконструкція будівель і споруд.
     Реконструкція - це перебудова існуючих об'єктів, пов'язане з удосконаленням виробництва та підвищенням його техніко-економічного рівня та здійснюється за комплексним проектом. [16,78]
     При реконструкції будинків можуть здійснюватися:
     - Зміна планування приміщень, зведення надбудов, встроек,
     прибудов, а при наявності необхідних обгрунтувань їх часткове розбирання;
     - Підвищення рівня інженерного обладнання, включаючи реконструкцію
     інженерних  мереж (крім магістральних);
     - Поліпшення архітектурної виразності будівель.
     Основними постачальниками матеріалів у ТОВ «СтройДом» є ТОВ «Моноліт».
     Вищим органом управління цього товариства є загальні збори учасників товариства. Зборів засновників бувають чергові і позачергові. Всі учасники товариства мають право бути присутніми на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати для прийняття рішень.
     Керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється директором - одноосібним виконавчим органом товариства. Директор товариства підзвітний загальним зборам учасників і обирається загальними зборами учасників на 5 років.
     У ТОВ «СтройДом» бухгалтерська служба заснована як структурний підрозділ організації на підставі розпорядження директора організації. Структурний підрозділ очолюється головним бухгалтером, який здійснює керівництво бухгалтерією.
     Бухгалтерський  облік у ТОВ «СтройДом» ведеться відповідно до порядку його ведення, передбаченим законодавством РФ. Застосовується автоматизована форма обліку. Ця форма обліку заснована на використанні комп'ютерної техніки, яка за допомогою спеціальних програм дозволяє автоматизувати весь обліковий процес. У ТОВ «СтройДом» використовується автоматизована система бухгалтерського обліку 1С: Підприємство.
     На  підприємстві ТОВ «СтройДом» склад не автоматизовано, тому бухгалтер матеріального відділу на підставі первинних документів заносить дані щодо руху матеріальних цінностей в електронну базу, виводить залишки матеріалів і звіряє їх з даними карток обліку матеріалів.
     При автоматизованої формі дані синтетичного бухгалтерського обліку, тобто формування показників, що відображають рух виробничих запасів, відображаються безпосередньо в результаті обробки первинних облікових документів (приймальних актів, накладних та ін.)
     Застосування  в ТОВ «СтройДом» автоматизованої програми облікових робіт дозволяє забезпечувати формування необхідних регістрів бухгалтерського обліку виробничих запасів.
     Автоматизація обліку забезпечує угруповання руху виробничих запасів за запитом у розрізі, необхідному для управління, контролю і складання звітності. У міру необхідності бухгалтерія отримує роздруківки - оборотні відомості руху виробничих запасів за матеріально-відповідальними особами і місцями зберігання. У поточній роботі у міру здійснення операцій з пам'яті комп'ютера вилучаються за запитом бухгалтерії роздруківки про рух і залишки запасів на складах підприємства.
     Особливості організації і ведення обліку в ТОВ «СтройДом» визначаються робочими документами. Основними з них є:
     - Документ про облікову політику підприємства;
     - Затверджені керівником форми первинних облікових документів;
     - Графіки документообігу;
     - Затверджений керівником План рахунків бухгалтерського обліку;
     - Затверджені керівником форми внутрішньої звітності.
     Бухгалтерська служба в ТОВ «СтройДом» складається з 6 чоловік:
     Головний  бухгалтер - 1 особа;
     Заступник головного бухгалтера - 1 особа;
     Бухгалтера  ділянок - 4 особи;
     Касир - 1 особа.
     Облікова політика для цілей бухгалтерського обліку в ТОВ «СтройДом» сформована головним бухгалтером у вигляді окремого документа, а затверджена розпорядженням директора організації. Інформація про зміни облікової політики відображається в окремому розділі пояснювальної записки. Відображення наслідків зміни облікової політики проводиться у вигляді коригування даних за періоди, що передують звітному періоду. При формуванні облікової політики враховувалася специфіка діяльності організації та інші фактори, пов'язані з завданнями управління.
     Облікова політика ТОВ «СтройДом» для цілей оподаткування застосовується з 1 січня по 31 грудня звітного року. Відповідно до статті 313 глави 25 НК РФ в обліковій політиці для цілей оподаткування ТОВ «СтройДом» встановлює порядок ведення податкового обліку.
     Підтвердженням даних податкового обліку визнаються первинні облікові документи (включаючи довідки бухгалтера), аналітичні регістри податкового обліку і розрахунок податкової бази.
     Регістри  податкового обліку захищені від несанкціонованих виправлень, за їх ведення відповідає спеціально призначений бухгалтер.
     Облікова політика підприємства на 2009 р. приймається відповідно до чинного законодавства РФ, іншими чинними нормативними документами з бухгалтерського обліку.
     Облікової політикою встановлено:
     1. Для ведення бухгалтерського обліку організація використовує Робочий план рахунків, створений відповідно до чинного плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 р. № 94н. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності. Структура робочого плану рахунків, включаючи субрахунки другого, третього і наступних порядків встановлена ??організацією виходячи з особливостей технології виробничих процесів, графіка документообігу та схеми розподілу загальногосподарських (для цілей бухгалтерського обліку) і прямих (для цілей оподаткування) витрат.
     2. Бухгалтерський облік вести по автоматизованій формі обліку (із застосуванням комп'ютерної техніки). Облік ведеться з використанням бухгалтерської програми (1С: Підприємство). Облікові регістри формуються в електронному вигляді і підлягають роздруківці на паперові носії після закінчення кварталу.
     3. Матеріально-виробничі запаси відображати в бухгалтерському обліку за їх фактичною собівартістю на рахунку 10-01. Матеріально-виробничі запаси, що відпускаються у виробництво (або для інших цілей) оцінювати за середньої собівартості відповідно до п. 16 ПБУ 5 / 01 «Облік матеріально-виробничих запасів».
     4. Транспортно-заготівельні витрати обліковуються на окремому балансовому рахунку 15 «Заготівля і придбання матеріалів».
     Сума  відхилень по закінченню звітного періоду  в повному обсязі списується на балансовий рахунок 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».
     Вся фінансово-господарська діяльність підприємства та її облік здійснювався в 2009 р. згідно прийнятої облікової політики.
     Вносити зміни до облікової політики можна в наступних випадках:
     - Коли змінилося законодавство Російської Федерації або нормативні документи з бухгалтерського обліку;
     - Коли організація розробила нові способи ведення бухгалтерського обліку (точніші-менш трудомісткі);
     - Коли змінилися умови діяльності організації (відбулася реорганізація, зміна власників, змінилися види діяльності).
     Внесення  змін до облікової політики оформлюється наказом керівника.
     Якщо  в організації виникли операції, схема обліку яких не була встановлена, то облікову політику слід доповнити. Всі доповнення затверджуються наказом керівника. Вносити їх можна протягом усього року.
     2.2 Облік надходження виробничих запасів
     Виробничі запаси надходять в ТОВ «СтройДом» шляхом:
     - Придбання виробничих запасів за плату;
     - Виготовлення виробничих запасів самою організацією;
     - Надходження виробничих запасів при розборі та демонтаж основних засобів.
     Вищевказані матеріали беруть до бухгалтерського  обліку на ТОВ «СтройДом» за фактичною собівартістю. Фактична собівартість матеріалів (сировина, паливо, тара, запчастини тощо) складається з трьох величин:
     - Договірної вартості;
     - Транспортно-заготівельних витрат;
     - Витрат, які необхідні, щоб довести матеріали до придатного стану.
     Договірна вартість - це ціна матеріалів, з якої вони придбані.
     Транспортно-заготівельні витрати - це витрати ТОВ «СтройДом», безпосередньо пов'язані з процесом заготовляння та доставки матеріалів до організації. До транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) відносяться:
     - Суми, сплачені за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування матеріалів до складу покупця;
     - Витрати з утримання складів апарату
     - Винагороди, сплачені посередникам.
     На  підприємстві ТОВ «СтройДом» доставка матеріальних цінностей здійснюється власним автомобільним транспортом, а так само можуть здійснюватися сторонніми організаціями.
     Згідно  облікову політику підприємства ТОВ «СтройДом» транспортно-заготівельні витрати обліковуються на окремому балансовому рахунку 15 «Заготівля і придбання матеріалів».
     Сума  відхилень по закінченню звітного періоду  в повному обсязі списується на балансовий рахунок 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».
     Зміни в обліку може здійснюватись тільки при зміні облікової політики, де вказується, як необхідно вести облік.
     Розглянуте  підприємство отримує виробничі запаси за місцем знаходження постачальника на ім'я співробітника, який буде їх отримувати.
     Для отримання виробничих запасів зі складу постачальника менеджеру з постачання ТОВ «СтройДом» видаються доручення на отримання матеріально-виробничих запасів, платіжні документи, що підтверджують факт оплати, в деяких випадках договірні копії договорів.
     Якщо  отримання матеріальних цінностей у постачальника здійснюється регулярно, то доручення виписують за формою № М-2а (Додаток 1), якщо ні - за формою № М-2 (Додаток 2), форми затверджені наказом Мінстату України від 30.10.97 № 71а.
     Довіреності за формою № М-2 мають корінці, які  підшиваються в хронологічному порядку. Довіреності за формою № М-2а корінців не мають, тому їх реєструють у спеціальному журналі.
     У ТОВ «СтройДом» довіреність за формою № М-2а виписують на 15 днів. Бухгалтер виписує доручення в одному примірнику і видає її менеджеру з постачання, який буде отримувати товарно-матеріальні цінності.
     Менеджер  з постачання повинен розписатися  в отриманні довіреності на її корінці (якщо довіреність виписана за формою № М-2) або в журналі обліку виданих довіреностей (якщо довіреність виписана за формою № М-2а). Крім того, менеджер повинен поставити свій підпис у самій довіреності, після чого вона засвідчується печаткою і підписується директором і головним бухгалтером.
     Менеджер, якому видано довіреність, зобов'язаний не пізніше наступного дня після кожного отримання цінностей, незалежно від того, отримав він їх повністю або частково, подати до бухгалтерії документи про виконання доручень і здачу на склад або відповідній матеріально відповідальній особі отриманих їм товарно-матеріальних цінностей .
     Не  використана довіреність має  бути повернена назад на наступний  день після закінчення терміну дії.
     Про повернення невикористаної довіреності робиться відмітка в журналі обліку виданих довіреностей (у графі "Відмітки про виконання доручень»). Повернута невикористана довіреність зберігається у бухгалтера до кінця звітного року. По закінченню року знищується зі складанням про це відповідного акта.
     Співробітникам, які не відзвітували у використанні довіреності, за якою минув термін дії, нові довіреності не видаються.
     Довіреність, в якій не вказана дата її дії, недійсна.
     Видача, довіреності особі, яка не працює в ТОВ «СтройДом» не допускається.
     Схема документообігу у ТОВ «СтройДом» під час вступу виробничих запасів на склад наведена на малюнку 1
     
     
     
     
     
     
     Малюнок 1. Схема документообігу у ТОВ «СтройДом» під час вступу виробничих запасів на склад
     Вступники до ТОВ «СтройДом» виробничі запаси направляються на склад. На виробничі запаси, що надходять за договорами поставки, ТОВ «СтройДом» отримує від постачальника (вантажовідправника) розрахункові та супровідні документи. Розрахункові документи рахунки-фактури (Додаток 3), платіжні доручення (Додаток 4) на що надходять виробничі запаси з прикладеними до них супровідними документами (специфікації, сертифікати, якісні посвідчення та ін) передаються на склад.
     На  підставі первинних документів відбувається оприбуткування надходження матеріалу. Такими документами є накладна, рахунок-фактура. Накладна, якій оформляється відвантаження товару, називається товарною накладною. Для неї передбачено типовий бланк за формою № ТОРГ-12 (Додаток 5). Форма бланка затверджена постановою Держкомстату Росії від 25 грудня 1998 р. № 132.
     Зазвичай  оформляють два примірники накладної: перший залишається на складі продавця у матеріально відповідальної особи, який відпустив товар (в подальшому після передачі накладної до бухгалтерії на її підставі буде вироблено списання виробничих запасів), другий передається покупцеві (ТОВ «СтройДом») і є підставою для оприбуткування цих цінностей.
     Рахунок-фактура - документ, що служить для прийняття  пред'явлених сум ПДВ до відрахування або відшкодуванню. Рахунок-фактура виставляється не пізніше 5 днів з моменту відвантаження матеріалів. Складають у двох примірниках: перший примірник передається покупцеві, другий залишається у продавця.
     На  підставі розрахункових документів організація підтверджує, що плата за поставку зроблена. До них відносяться платіжні вимоги, вимоги-доручення, рахунки.
     ТОВ «СтройДом» встановила внутрішній порядок приймання, реєстрації, перевірки, проходження таких документів на матеріали, що надходять. При цьому необхідно провести наступні заходи:
     - Зареєструвати документи в журналі обліку вступників вантажів;
     - Перевірити відповідність даних цих документів договорами поставки за асортиментом, цінами, і кількістю матеріалів, способу і строків відвантаження та інших умов поставки, передбаченим договором;
     - Перевірити правильність розрахунків у розрахункових документах;
     - Провести оплату за виставленими рахунками повністю або частково, або відмовитися мотивовано від оплати;
     - Визначити фактичні розміри відповідальності у випадку порушення умов договору;
     - Передати документи до підрозділів організації (бухгалтерську службу).
     Приймання надходять матеріалів оформляється шляхом складання прибуткових ордерів (Додаток 6) при відсутності розбіжностей між даними постачальника і фактичними даними (за кількістю і якістю).
     Форма № М-4 застосовується також для  обліку матеріалів, що надходять з переробки. Його виписують на фактично прийняте кількість цінностей в одному примірнику в день надходження цінностей на склад.
     Прибутковий ордер заповнюється завідувачем  складом на підставі договору поставки або накладної постачальника.
     Прийнятий у ТОВ «СтройДом» порядок оформлення документів на приймання і оприбуткуванню виробничих запасів закріплений у її облікову політику.
     Приймання перевозяться найманим автотранспортом  вступників виробничих запасів здійснюється на основі товарно-транспортної накладної (Додаток 7), одержуваної від вантажовідправника (при відсутності розбіжностей між даними накладної та фактичними даними).
     Якщо  постачальник передав ТОВ «СтройДом» матеріали з порушенням умови про асортименті, ТОВ «СтройДом» має право за своїм вибором:
   прийняти матеріали, відповідні умові про асортименті, і відмовитися від решти матеріалів;
   відмовитися від усіх переданих матеріалів;
   зажадати замінити матеріали, що не відповідають умові про асортименті, передбаченому договором;
   прийняти всі передані матеріали.
     Товари  не відповідні умові купівлі-продажу щодо асортименту, вважаються прийнятими, якщо ТОВ «СтройДом» в розумний термін, після їх отримання, не повідомить про свою відмову від матеріалів.
     Якщо  недоліки матеріалу не були обумовлені постачальником, ТОВ «СтройДом», має право вимагати:
    пропорційного зменшення ціни;
    безоплатного усунення нестачі матеріалів в розумний строк;
    відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товарів.
     У разі істотного порушення вимог  до якості матеріалу ТОВ «СтройДом» має право:
    відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої суми або відмовитися від сплати;
    вимагати заміни матеріалу належної якості, відповідного договору.
     При встановленні невідповідності матеріалів асортименту, кількості і якості, зазначеним у документах постачальника, а також коли якість не відповідає висунутим вимогам, приймання здійснює постійна комісія, яка оформляє її актом  про приймання матеріалів форма  № М-7 (Додаток 8), який складається  у двох примірниках з обов'язковою участю матеріально-відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації. Акт про приймання виробничих запасів служить підставою для пред'явлення претензій та позовів до постачальника і / або транспортної організації.
     Після приймання виробничих запасів акти з доданням документів (транспортних накладних і т.д.) передають: один примірник - в бухгалтерію ТОВ «СтройДом» для обліку руху виробничих запасів, інший - відділу постачання для направлення претензійного листа постачальнику або транспортній організації. У разі складання приймального акта форми № М-7 прибутковий ордер (форма № М-4) не оформляється.
     У ТОВ «СтройДом» будівельні матеріали, конструкції і деталі, які у значній кількості, часто, завозяться безпосередньо на об'єкти будівництва, минаючи центральний склад. Такі партії матеріалів відображаються в обліку, як надійшли на склад і передані на дільницю будівельних робіт. При цьому в прибуткових і витратних документах складу і прибуткових документах будівельних ділянок робиться позначка, про те, що матеріали отримані від постачальника і видані на ділянки без завезення на склад (транзитом).
     Перелік матеріалів, які можуть завозитися транзитом безпосередньо на дільниці, оформлені наказом директора  ТОВ «СтройДом».
     У ТОВ «СтройДом» виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю. В організації фактична собівартість виробничих запасів, придбаних за плату, включає в себе суму фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).
     При постійно налагоджених зв'язків з  постачальником, а саме ТОВ «Моноліт», матеріали можуть надійти раніше, ніж супровідні документи до них. Такі поставки називаються невідфактурованих.
     Невідфактуровані  поставки оприбутковуються на склад  зі складанням акта про приймання  матеріалів за формою № М-7. Акт складається у двох примірниках. Оприбуткування невідфактурованих поставок проводиться на підставі першого примірника цього акту. Другий примірник акта направляється постачальнику. Якщо розрахункові документи на такі постачання отримані в тому ж місяці, або в наступному місяці до складання регістрів бухгалтерського обліку по приходу матеріалів, вони враховуються у звичайному порядку.
     Надійшли  без розрахункових документів матеріали  підлягають обліку за ринковими цінами. Оскільки у ТОВ «СтройДом» немає даних про суму податку на додану вартість, обчислити розрахунковим шляхом його не можна.
     Після, отримання розрахункових документів по невідфактурованих постачання вартість їх оприбуткування коригується з урахуванням надійшли розрахункових документів. Одночасно уточнюються розрахунки з постачальником, і відображається належний до сплати податок на додану вартість.
     Якщо  розрахункові документи надійшли в  наступному році після здачі готової бухгалтерської звітності, то облікова вартість виробничих запасів не змінюється, а податок на додану вартість приймається до обліку у відповідності з даними постачальника.
     Далі  слід уточнити розрахунки з постачальником, при цьому суми склалася різниці між обліковою вартістю списуються в місяці, в якому надійшли розрахункові документи.
     Зменшення вартості матеріалів відображається по кредиту рахунку 91 як прибуток минулих років, виявлена ??у звітному році.
     А збільшення відображається за дебетом  рахунка 91, як збитки минулих років, виявлених у звітному році.
     Для цілей оподаткування прибутку вартість матеріалів, що включаються до витрат, визначаються з цін їх придбання.
     У разі відсутності розрахункових  документів на матеріали, що надійшли їх вартість у податковому обліку визначається за правилами бухгалтерського обліку - за ринковою вартістю.
     При надходженні від постачальника  документів протягом податкового періоду, вартість матеріалів, відпущених у виробництво, тобто витрати зменшують оподатковуваний прибуток, коригуються на дату одержання документів.
     Якщо  документи надійшли в наступному році після здачі декларації з податку на прибуток, то коригування витрат проводиться в тому ж порядку, як і в бухгалтерському обліку - показується прибуток або збиток минулих років, виявлені у звітному році.
     На  складах виробничі запаси розміщуються за секціями, а всередині них за групами, типо-та сорторазмера на стелажах, полицях, осередках, у ящиках контейнерах, мішках та іншій тарі і штабелях.
     Розміщення  виробничих запасів має забезпечувати  їх належне зберігання, швидке знаходження, відпустку і перевірку наявності.
     До  місця зберігання виробничих запасів, як правило, прикріплюються ярлик, а на ящиках робляться написи із зазначенням:
     - Найменування матеріалу;
     - Його відмінних ознак (марка, артикул, сорт, розмір);
     - Номенклатурного номера;
     - Одиниці вимірювання;
     - Ціни.
     Облік виробничих запасів знаходяться на зберіганні на складі, ведеться на картках складського обліку форма № М-17 (Додаток 9) по кожному найменуванню, сорту, артикулу, марці, розміром і іншим характерним ознаками матеріальних цінностей. На складах ведеться кількісний сортовий облік виробничих запасів у встановлених одиницях виміру, з зазначенням ціни та кількості.
     Комірник  заповнює картку в одному примірнику на підставі прибуткового ордера за формою № М-4. Комірник повинен фіксувати в картці кожну операцію по приходу або витраті матеріалу і завіряти її своїм підписом.
     Для оформлення виробничих запасів, отриманих  при розбиранні і демонтажі будівель і споруд, придатних для використання при виробництві робіт, застосовується акт за формою № М-35 (Додаток 10), який складається в трьох примірниках  комісією, що складається з представників  замовника і ТОВ «СтройДом» .
     Перший  і другий примірники акта залишаються  у замовника, третій - у ТОВ «СтройДом». Замовник, у свою чергу, перший примірник акта докладає до пред'явленого рахунку для оплати ТОВ «СтройДом».
     Якщо  проводиться здача відходів, що утворюються  в процесі виробництва продукції, а також здача шлюбу, або здійснюється повернення виробничих запасів підрозділами організації на склад, то оформляється накладна на внутрішнє переміщення матеріально-виробничих запасів.
     Виробничі запаси приймаються до бухгалтерського  обліку відповідно до ПБО 5 / 01 за фактичною собівартістю. В організації фактична собівартість виробничих запасів, придбаних за плату, включає в себе суму фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ).
     Таким чином, закінчуючи розгляд господарських  операцій з надходження в ТОВ «СтройДом» виробничих запасів ми бачимо, що господарські операції їх придбання та надходження в бухгалтерському обліку відображаються в належному порядку.
     У бухгалтерії ТОВ «СтройДом» автоматизована форма обліку. Як виглядає облік виробничих запасів показано на малюнку 2.
     
     
     
     
     Малюнок 2. Автоматизована форма обліку виробничих запасів у ТОВ «СтройДом»
     При прийманні виробничі запаси підлягають ретельній перевірці. На склад приймання та оприбуткування надходять в ТОВ «СтройДом» виробничих запасів проводиться за супровідними документами. Далі склад передає в бухгалтерію всі первинні документи з надходження виробничих запасів. Після обробки первинних облікових документів (приймальних актів, накладних та ін) автоматизованої бухгалтерської програмою облікових робіт в ТОВ «СтройДом» забезпечується формування необхідних регістрів бухгалтерського обліку виробничих запасів.
     2.3 Облік списання виробничих запасів
     Виробничі запаси відпускаються у виробництво  безпосередньо для виготовлення продукції за нормами відповідно до обсягів виробничих завдань. Відпустка виробничих запасів понад норми оформляється відповідним розпорядженням. При відпустці виробничі запаси вимірюються у відповідних одиницях вимірювання (вагових, об'ємних, лінійних, поштучно).
     Вибуття виробничих запасів зі складу оформляється документами. Зі складу отримувати матеріали з будівництва можуть лише ті працівники, яким дано на це право. На складі є список таких осіб із зразками їх підписів, список затверджений директором ТОВ «СтройДом» і узгоджений з головним бухгалтером.
     Первинними  документами з відпуску матеріалів зі складу на будівельні ділянки є:
     - Лімітно-забірна карта (Додаток 11);
     - Вимога накладна (Додаток 12);
     - Накладна на внутрішнє переміщення (Додаток 13);
     Документальне оформлення відпустки лімітно-забірними  картами допомагає здійснювати контроль над лімітами.
     Відпустка виробничих запасів на БМР здійснюється складом при пред'явленні представником  структурного підрозділу свого примірника лімітно-забірної картки. Відпустка виробничих запасів для виконання, будь-яких будівельних робіт, повинен здійснюватися на основі попередньо встановлених лімітів.
     Ліміти  на відпуск виробничих запасів встановлюються планово-технічним відділом при  складанні виробничих планів. За основу лімітів приймаються затверджені норми витрат матеріалів на одиницю конструктивного елемента або виду робіт з урахуванням будівельних норм і правил (БНіП), яке встановлює Держбуд Росії.
     Лімітно-забірні  картки виписуються планово-технічним  відділом у трьох примірниках  на одне найменування матеріалу і терміном на один місяць.
     Один  примірник лімітно-забірної карти  до початку місяця її дії передається будівельній ділянці - одержувачу матеріалу.
     Другий  примірник передається складу.
     Третій  примірник залишається у планово-технічному відділі.
     Комірник, здійснюючи відпуск товарів, відмічає в обох примірниках картки:
   дату;
   кількість відпущених виробничих запасів, які підтверджуються підписами одержувача і комірником.
     У разі відпуску виробничих запасів понад  ліміт у первинних облікових документах (лімітно-забірних картках, вимогах-накладних) проставляється штамп (напис) Понад ліміт ». Відпустка виробничих запасів понад ліміту здійснюється за наявності дозволу керівника або осіб, їм на те уповноважених. На документах вказуються причини понадлімітного відпустки виробничих запасів.
     До  сверхлимитном відпуску виробничих запасів відносяться додаткова відпустка, пов'язаний з виправленням або відшкодуванням шлюбу, і покриттям перевитрат виробничих запасів (тобто витрат понад норми).
     При отриманні виробничих запасів для виправлення шлюбу до лімітно-забірної карті додаються акти (повідомлення) про шлюб із зазначенням шифру вироби, деталі або номера замовлення, за яким виготовлена ??забракована продукція.
     Операції  з передачі виробничих запасів з  одного підрозділу організації в інше оформляються накладними на внутрішнє переміщення виробничих запасів. Здача підрозділами на склад виробничих запасів оформляється накладними на внутрішнє переміщення матеріалів, у випадках, коли:
  виробничі запаси, виготовлені підрозділами організації, використовується для внутрішнього споживання організацією і для подальшої переробки;
  здійснюється повернення з будівельних ділянок на склад;
  проводиться здача відходів, що утворюються в процесі виконання будівельних робіт, а так само при здачі шлюбу;
  інших аналогічних випадків.
     На  витрачені матеріали начальник  учстка об'єкта реконструкції, складає матеріальний звіт (Пріложеніе14), в якому вказує найменування матеріалу, їх кількість по кожному найменуванню: скільки отримано, витрачено і залишок.
     При відпуску виробничих запасів на БМР  та іншому вибутті згідно з обліковою політикою ТОВ «СтройДом» їх оцінка проводиться за способом
     середньої собівартості.
     Середня собівартість визначається по кожному  виду (групі) виробничих запасів як частка від ділення загальної собівартості виду (групи) виробничих запасів на їх кількість, відповідно складаються з собівартості та кількості по залишку на початок місяця і за що надійшли в цьому місяці.
,  

де Сед - середня  собівартість одиниці виробничих запасів,
Собщ - загальна вартість виробничих запасів, що надійшли протягом звітного місяця.
К - кількість виробничих запасів.
Застосування  способу середніх оцінок фактичної  собівартості виробничих запасів, відпущених у виробництво або списаних на інші цілі, здійснюється шляхом визначення фактичної собівартості матеріалу в момент його відпустки (ковзаюча оцінка), при цьому в розрахунок середньої оцінки включаються кількість, і вартість виробничих запасів на початок місяця і всі надходження до моменту відпуску.
Оцінку запасів по середній собівартості розглянемо на прикладі.  

Таблиця 5. Дані по руху виробничих запасів
п / п Показники Кількість одиниць, шт. Ціна одиниці - виробничих запасів, руб. Сума (загальна вартість), грн.
1 Залишок виробничих запасів на початок звітного місяця 100 100 10000
2 Надходження виробничих запасів за звітний місяць:      
  Перша поставка 100 200 20000
  Друга поставка 100 150 15000
  Третя поставка 100 300 30000
3 Всього надійшло виробничих запасів 300   65000
4 Разом виробничих запасів за звітний місяць (залишок + надходження) 400   75000
5 Відпущено виробничих запасів за звітний місяць 350   65625
6 Залишок виробничих запасів на кінець звітного місяця 50   9375
 
     Для списання виробничих запасів за середньою  собівартістю спочатку визначають середню  собівартість одиниці виробничих запасів  шляхом ділення загальної вартості виробничих запасів, що надійшли протягом звітного місяця (з урахуванням наявного на початок звітного місяця залишку) на їх кількість.
     (10 000 + 20 000 +15 000 + 30 000) руб.: 400 шт. = 187 крб. 50 коп.
     Фактична  собівартість, списуються виробничих запасів на БМР, визначається шляхом множення кількості витрачених виробничих запасів на їх середню собівартість:
     187 крб. 50 коп. Х 350 шт. = 65 625 руб.
     Вартість  залишку виробничих запасів визначається як різниця між вартістю були в наявності і надійшли протягом звітного місяця виробничих запасів і вартістю витрачених виробничих запасів за середніми цінами або шляхом множення кількості залишилися виробничих запасів на середню собівартість одиниці матеріалу:
     (75 000 - 65 625) руб. = 9 375 крб. або 187 крб. 50 коп. Х 50 шт. = 9 375 крб.
     Списання  виробничих запасів здійснюється на підставі первинних документів. При відпуску виробничих запасів у виробництво та іншому вибутті у ТОВ «СтройДом» їх оцінка проводиться по середній собівартості, яка визначається по кожному виду (групі) виробничих запасів. Для розподілу вартості відпущених у виробництво виробничих запасів за видами продукції та статтями витрат організація щомісячно складається зведена відомість витрати виробничих запасів.
     2.3 Організація синтетичного  обліку виробничих запасів
     Синтетичний облік надходження виробничих запасів на підприємстві ТОВ «СтройДом» ведуть на рахунку 10 «Матеріали» за фактичною собівартістю.
     До  рахунку 10 «Матеріали» відкриті субрахунки.
     У ТОВ «СтройДом» витрати з придбання виробничих запасів є регулярними протягом тривалого періоду часу, фактична собівартість виробничих запасів складається з декількох видів періодично здійснюваних витрат, тому застосовуються облікові ціни, що дозволяють враховувати всі фактори, що впливають на формування фактичної собівартості придбаних виробничих запасів.
     Надходження виробничих запасів у ТОВ «СтройДом» відбивають з використанням рахунків 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» і 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».
     У залишку до балансового рахунку 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» в організації може числитися  тільки вартість матеріалів, зазначена  у розрахункових документах постачальника (рахунок, рахунок-фактура і т.д.), на які до покупця перейшло право володіння, користування і розпорядження , але самі матеріали ще не надійшли.
     Оприбуткування  виробничих запасів, що фактично надійшли в організацію, відображається записом  за дебетом рахунка 10 «Матеріали»  і кредиту рахунку 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» за обліковими цінами. Різниця між вартістю виробничих запасів за обліковими цінами та фактичною собівартістю придбання виробничих запасів відбивається на рахунку 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей».
     Списання  відхилень у вартості виробничих запасів, за окремими видами або групами  здійснюється пропорційно облікової вартості, виходячи з процентного відношення суми залишку величини відхилення на початок звітного періоду і поточних відхилень за період до суми залишку, на початок періоду та надійшли у цей період за обліковою вартістю
     Накопичені  на рахунку 16 різниці у вартості виробничих запасів, нарахованої у фактичній собівартості придбання та облікових цінах, списуються (сторнуються - при негативній різниці) в дебет рахунків обліку витрат на виробництво.
     Залишок за рахунком окремо в активі балансу не показують, а приєднують його без кореспонденції на рахунках бухгалтерського обліку до вартості виробничих запасів з відображенням за статтею «сировина, матеріали та інші аналогічні цінності».
     Господарські  операції з придбання у постачальників за плату в ТОВ «СтройДом» з використанням рахунку 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» і рахунку 16 «Відхилення вартості матеріальних цінностей» за травень 2009 року наведено в таблиці 6
     Таблиця 6. Записи на рахунках обліку придбання виробничих запасів за плату у постачальників з використанням рахунку 15 і рахунку 16 за травень 2009 р.
п / п
Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума, руб. Документальне оформлення
    дебет кредит    
1 Відображено покупна  вартість придбаних виробничих запасів  згідно з розрахунковими документами  постачальника (без урахування ПДВ) 15 60 82300 Договір поставки, доручення, рахунок-фактура, платіжно-розрахункові документи, книга покупок, прибутковий ордер
2 Відображено суму ПДВ з покупної вартості виробничих запасів 19 60 14814 Рахунок-фактура, книга покупок
3 Відображено вартість послуг транспортної організації з  доставки виробничих запасів (без урахування ПДВ) 15 60 5000 Договір поставки, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, книга покупок
4 Відображено суму ПДВ з вартості послуг з доставки матеріально-виробничих запасів 19-3 60 900 Рахунок-фактура, книга покупок
5 Здійснено оплату постачальнику за виробничі запаси (включаючи ПДВ) 60 51 97114 Платіжне доручення
7 Здійснено оплату послуг з доставки виробничих запасів (включаючи ПДВ) 60 51 5900 Платіжне доручення
 
 
8 Виробничі запаси оприбутковані за обліковими цінами 10 15 87300 Рахунок-фактура, прибутковий ордер
9 Пред'явлені до відрахування суми ПДВ, сплачені за матеріалами і транспортним послугам 68-1 19-3 15714 Довідка бухгалтера
10 Відображено суму відхилень фактичної собівартості придбання матеріально-виробничих запасів від облікової ціни (вартість виробничих запасів за обліковими цінами вище їх фактичної собівартості) 15 16 5000 Розрахунок  відхилень, довідка бухгалтера
     
Облік витрат на виготовлення інструментів, штампів, запасних частин, будівельних деталей, конструкцій або збагачення будівельних матеріалів ведеться на балансовому рахунку 23 «Допоміжне виробництво».
 
     
За дебетом  рахунка збираються всі витрати з виготовлення матеріалів.
 
     
Вартість виготовлених матеріалів на кінець звітного періоду списується з кредиту рахунку 23 «Допоміжне виробництво» в дебет балансового рахунку 10 «Матеріали» або рахунку 20 «Основне виробництво» (якщо виготовлені матеріали передаються не на склад, а безпосередньо у виробництво).
 
     
Господарські  операції з надходження виробничих запасів виготовлених власними силами в ТОВ «СтройДом» за травень 2009 року наведено в таблиці 7.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.