На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Дї пацвникв при виникненн пожеж

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План 

    Вступ.
    Дії персоналу під час виникнення пожежі.
    Протипожежні інструктажі.
    Спеціальне навчання працівників.
    Вивчення питаннь пожежної безпеки працівниками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вогонь супроводжує  людину на всьому шляху розвитку цивілізації. Коли люди спочатку навчилися користуватися вогнем, а потім видобувати його, їхні можливості збільшились багаторазово. Так було відкрито, що вогонь може зберігати від псування продукти харчування, очищати поля від бур'янів, отримувати метал. Вогонь допоміг людині розселитися на планеті, забезпечивши потрібне тепло в різних кліматичних умовах. Опанування вогнем було необхідним чинником для виникнення й життя сім'ї. Він збирає навколо себе людей, вміщує об'єднувальну та очищувальну силу. Вміння користуватися вогнем дало людині почуття незалежності від циклічної зміни тепла та холоду, світа і темряви. Вогонь є важливим емоційним символом. З оголеними головами люди дивляться на вічний вогонь біля пам'ятників загиблим, кожні чотири роки спостерігають естафету запаленого від сонячних променів олімпійського вогню, поети оспівують вогонь любові.
Пожежа - це процес неконтрольованого горіння  поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі. Пожежа супроводжується знищенням матеріальних цінностей, створює загрозу життю та здоров'ю людей, довкіллю.
Управлінням охороною праці займається начальник  підприємства, який зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці  відповідно до вимог нормативних  актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
 З цією  метою забезпечується функціонування  системи управління охороною  праці, для чого:
 -створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій;
- розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;
- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;
 -організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;
 -розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, забезпечує безплатно працівників нормативними актами про охорону праці;
 -здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;
- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці. 

Успіх гасіння  пожежі залежить від ступеня підготовки об’єкта та навченості персоналу до дій в цих екстремальних умовах.
У разі появи  ознак загоряння (диму, запаху, полум’я) кожен працівник має негайно  повідомити про це органи пожежної охорони (01), керівника або посадову особу підприємства, а також задіяти  систему оповіщення і вжити відповідних заходів щодо евакуації людей, а надалі приступити до гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.
Персонал  об’єкту має добре знати ознаки пожежі, а при їх появі знати  свої дії , визначені посадовими інструкціями з пожежної безпеки.
До прибуття пожежно-рятувальної служби об’єктові  ДПД мають викликати фахівців для відключення силової і  світлової електричної мережі, приточно-витяжну  вентиляцію, припинити живлення технологічного обладнання пожежонебезпечними речовинами та задіяти наявні засоби пожежогасіння.
Між членами  ДПД, для оперативної і злагодженої  дії, завчасно розподіляються обов’язки, які відображаються в табелі оперативного розрахунку, який є додатком до оперативного плану пожежогасіння.
Посадова  особа об’єкта до прибуття пожежно-рятувальної служби має видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, що не беруть участь у ліквідації пожежі і задіяти всі наявні засоби та сили на ліквідацію загоряння. Для успішної ліквідації загорянь у початковий період велике значення має наявність, справність, та правільне утримання засобів пожежогасіння, а також достатнє знання персоналом їхніх тактико-технічних даних та правил користування ними.
До прибуття підрозділів пожежно-рятувальної  служби на персонал об’єкта покладаються тільки обов’язки щодо, описаних вище, первинних дій. 

 За призначенням  та часом проведення протипожежні  інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий  та цільовий.
 Вступний  протипожежний інструктаж проводиться  з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули на підприємство у відрядження, на виробничу практику (навчання) і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі.
 Він проводиться  на підставі діючих на підприємстві правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом по підприємству покладені ці обов'язки, і може поєднуватися із вступним інструктажем з охорони праці.
 Програма  для проведення вступного протипожежного  інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером)  підприємства.
Первинний протипожежний інструктаж проводиться  безпосередньо на робочому місці  до початку виробничої діяльності працівника.
 Його  повинні проходити: 
- усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову);
- працівники, переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць підприємства;
 -особи, які прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі;
 -будівельники сторонніх організацій, які виконують на діючому підприємстві будівельно-монтажні, ремонтні або інші роботи;
- учні (студенти) під час виробничої практики (навчання), а також перед проведенням з ними практичних занять у навчальних майстернях, лабораторіях тощо.
 Програма  проведення первинного протипожежного  інструктажу затверджується керівником  відповідного структурного підрозділу (начальником цеху, відділу тощо), відповідальним за протипожежний  стан, або керівником підприємства (його заступником).
 Програми  для проведення вступного та  первинного протипожежних інструктажів  погоджуються з органами державного  пожежного нагляду. 
 Приблизний  перелік питань, з якими необхідно  ознайомити працівників під час  проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.
Повторний протипожежний інструктаж проводиться  на робочому місці з усіма працівниками не менш як один раз на рік за примірним  переліком питань, з якими необхідно  ознайомити працівників під час  проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.
Позаплановий  протипожежний інструктаж проводиться  з працівниками на робочому місці  або у спеціально відведеному  для цього приміщенні:
 у разі  введення в дію нових нормативних  актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо) або змін та доповнень до них;
 у разі  зміни технологічного процесу,  застосування нового або заміни  чи модернізації існуючого пожежонебезпечного  устаткування;
 на вимогу  державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлено незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.
Позаплановий  протипожежний інструктаж проводиться  індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин, що спричинили необхідність його проведення.
Цільовий  протипожежний інструктаж проводиться  з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, розігрівальних та інших), при ліквідації аварії, стихійного лиха.
Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо  керівниками робіт (начальником виробництва, цеху, дільниці тощо), які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.
Первинний, повторний та позаплановий інструктажі  завершуються перевіркою знань. Перевірку  здійснює особа, яка проводила інструктаж.
Проведення  протипожежних інструктажів може здійснюватися  разом з відповідними інструктажами  з охорони праці.
 Про проведення  всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних  журналах робляться записи (окремо  від інструктажів з питань  охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив.
Запис про  проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).
Спеціальне  навчання та перевірка знань працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою
Попереднє спеціальне навчання проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою:
- електрогазозварювальники;
 особи, які мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б і В (відповідно до ОНТП 24-86);
- особи, які мають виконувати роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним;
 -працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини;
- електрики, які працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;
- інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.
Метою проведення пожежно-технічного мінімуму є підвищення загальних пожежно-технічних знань працюючих, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних особливостей виробництва, більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі; напрацювання навичок використання наявних засобів пожежогасіння.
Порядок, форма, місце проведення пожежно-технічного мінімуму, а також конкретний перелік  робіт та спеціальностей, з яких проводять таке спеціальне навчання, установлюються наказом керівника підприємства з урахуванням специфіки виробництва, характеру та виду робіт, вимог відповідних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та цього Типового положення.
Спеціальне  навчання проводиться за програмами, які розробляються, як правило, на підприємствах і затверджуються їх керівниками. Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму наведена в додатку 3.
Програми  спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму погоджуються з органами державного пожежного нагляду.
Заняття, як правило, здійснюються груповим методом, з урахуванням фаху працівників. Для їх проведення адміністрація  може запрошувати (на договірній основі) фахівців з інших підприємств, установ  та організацій, які мають відповідні знання з питань, що вивчаються.
Працівники  підприємств, де відсутня можливість проведення занять з пожежно-технічного мінімуму, можуть проходити їх на інших споріднених  за технологією підприємствах, де є  необхідні для цього умови  та фахівці (на договірних умовах).
 Спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму може також проводитися в навчальних закладах, підприємствах та організаціях, які мають необхідну матеріальну базу та фахівців на проведення цих занять за відповідними програмами, які погоджуються з центральним органом державного пожежного нагляду.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.