На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Розрахунок фонду оплати прац на пдприємствах авацйної галуз

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 26.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст домашнього завдання 

1. Розглянути теоретичні питання теми, проаналізувати динаміку показників відповідної теми за 3-5 років, зробити висновки.
2. Розрахувати приріст продуктивності праці за рахунок окремих та усіх факторів підвищення продуктивності праці.
3. Розрахувати фонд оплати праці по підприємству із застосуванням нормативного методу на основі нормативів його приросту та рівневого нормативу.
4. Розрахувати фонд оплати праці льотного складу (ЛС) на основі моделювання процесу формування витрат з заробітної плати ЛС і розрахунку витрат заробітної плати на одну льотну годину.
5. Розрахувати фонд оплати праці інженерно-авіаційного складу (ІАС) і наземного складу без ІАС (НС). 

 

    2. Розрахуємо приріст продуктивності праці за рахунок окремих та усіх факторів підвищення продуктивності праці.
    Вихідну чисельність працівників розрахуємо за формулою:
,

де Чвих – вихідна (умовна) чисельність працівників, осіб.; Qпл – обсяг продукції у плановому періоді; Вбаз – виробіток продукції у базисному періоді; 
      Розрахуємо  вплив окремих факторів на продуктивність праці на підприємстві.
  підвищення продуктивності польотів експлуатованих повітряних суден (ПС):

де Епп- відносна економія чисельності льотного складу, осіб.; W екс– обсяг робіт, який необхідно виконати на ПС даного типу, ткм; Ппс1, Ппс2 –продуктивність польотів ПС відповідно у базисному і плановому періоді, ткм/год; Чек1 – середньооблікова чисельність екіпажу у базисному періоді осіб; tек1 – середньорічний наліт годин на екіпаж у базисному періоді, год; Тто1 – трудомісткість технічного обслуговування в розрахунку на одну льотну годину, людино-годин/л.год.; tеф– річний ефективний (реальний) фонд часу одного працівника; зайнятого на технічному обслуговуванні ПС, год.

  впровадження  більш продуктивних ПС:

де Ппс1, Ппс2 – продуктивність польотів відповідно експлуатованого і нового ПС, ткм/год; tек1, tек2 – середньо-річний наліт годин на екіпаж відповідно експлуатованого і нового ПС, год; Чек1, Чек2 – середньо-облікова чисельність екіпажу відповідно експлуатованого і нового ПС, осіб; Тто1, Тто2 – трудомісткість технічного обслуговування в розрахунку на одну льотну годину, людино-годин/л.год. 

 

   
  впровадження  нової техніки, технології, модернізації обладнання:

де Енов.тех – відносна економія чисельності працівників за рахунок впровадження нової техніки, технології, модернізації обладнання, чол.; t1 і t2 – трудомісткість виготовлення одиниці продукції на діючому та модернізованому обладнанню (або за старою та новою технологіями), год/од; Ур.н – питома вага робітників, що зайняті на цьому обладнанні (користуються технологією) у загальної чисельності працівників у базовому періоді, %; Чвих – вихідна (умовна) чисельність працюючих, розрахована на запланований обсяг виробництва за виробітком базисного року, осіб.

  підвищення  кваліфікації робітників (при незмінних нормах виробітку і інших незмінних умовах):

де Екв – відносна економія чисельності працівників за рахунок підвищення кваліфікації, чол.; Ун.в – частка робітників, які підвищили рівень виконання норм виробітку (часу), у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, %; Рн.в – планове підвищення рівня виконання норм виробітку, %.
 
 

  Удосконалення управління, організації  виробництва та праці:
  поліпшення використання робочого часу за рахунок скорочення цілодобових і внутрішньозмінних втрат:

де Евт – відносна економія чисельності працівників за рахунок поліпшення використання робочого часу, осіб; Вб, Впл – відповідно втрати робочого часу в базисному , плановому періоді, %; Уч.р – частка робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу, %.

  спеціалізація виробництва і  збільшення обсягу кооперованих поставок:

де Екооп – відносна економія чисельності працівників завдяки спеціалізації виробництва і збільшенню обсягу кооперованих поставок, осіб; Ппл, Пбаз – частка кооперованих поставок відповідно у плановому і базисному періоді, %.

       Зміна обсягу і структури  робіт
  зміна обсягу перевезень:
 

де Еw – відносна економія чисельності за рахунок зміни обсягу перевезень, осіб.; Чбаз – чисельність працюючих у базисному періоді, осіб.; Кw – коефіцієнт зростання обсягу перевезень у плановому періоді; , – відповідно питома вага чисельності працівників у базисному періоді, яка залежить і не залежить від обсягу перевезень, осіб.
      Приймемо, що = 0,44, = 0,56

      Розраховуємо відносну економію чисельності працівників за окремими факторами (Еі) і загальна економія чисельності працівників (Езаг) за рахунок усіх факторів:
    ;

120 + 74
-144 + 8 + 58 + 97 + 112 = 325 (осіб)
      Визначимо планову (розрахункову) чисельність працівників:
Чпл = Чвихзаг;
Чпл = 2623 - 325 = 2298 (осіб)
      Розрахуємо величину зростання продуктивності праці в цілому за рахунок впливу усіх факторів (?ПП):
      
;

      

      д) розраховується величина зростання продуктивності праці за рахунок впливу окремого фактору (?ППі):
      
;

      підвищення  продуктивності польотів експлуатованих повітряних суден (ПС)
      

      впровадження  більш продуктивних ПС
      

      впровадження  нової техніки, технології, модернізації обладнання:
      

      підвищення  кваліфікації робітників
      

      поліпшення  використання робочого часу за рахунок  скорочення цілодобових і внутрішньозмінних  втрат
      

      спеціалізація виробництва і збільшення обсягу кооперованих поставок
      

      зміна обсягу перевезень
      
 

      Розрахуємо приріст обсягів продукції в результаті зростання продуктивності праці:

де ?Qпп – частка приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці, %; ?Ч, ?Q – відповідно приріст чисельності працюючих і обсягу продукції, %.

265,3%

    3. Плановий фонд заробітної плати на основі нормативів його приросту обчислюється:
,

де ФЗПбаз – базовий фонд заробітної плати, грн.; Н1, Н2, Н3 - нормативи приросту фонду оплати праці відповідно за приріст обсягів виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на одну гривню продукції; Е1, Е2, Е3- відповідно приріст обсягів виробництва, продуктивність праці, зниження витрат на одну гривню продукції.
      Знайдемо  приріст обсягу перевезень:


    Плановий  фонд заробітної плати на основі рівневого  нормативу обчислюється:

де  – плановий норматив фонду оплати праці на одиницю продукції (робіт) у натуральному виразі або на одиницю обсягу, прийнятого для обчислення продуктивності праці; Wпл - обсяг виробництва.
    Плановий  норматив фонду оплати праці визначається:
  ,

де  – витрати заробітної плати на одиницю продукції у базисному періоді, коп/од; ?ЗП - плановий приріст середньої заробітної плати, %; ?ПП- приріст продуктивності праці у плановому періоді, %.
      

      

      

      

      4. Плановий фонд заробітної плати ЛС ( )  розраховуються на основі годинних  погодинних і покілометрових ставок по відрядній заробітній платі ЛС, які не змінюються залежно від дальності польотів без посадки ( ).
,

де Di - погодинна частина заробітної плати ЛС, грн. (lод. 8)
 - місячна санітарна норма нальоту годин на екіпаж, год. (дод. 9)
КЗП - коефіцієнт, який враховує плановий розмір заробітної плати командно-льотного складу (ККЛС) і додаткової заробітної плати (Кдод), прийняті рівним відповідно 1,12 і 1,22;
 - загальний експлуатаційний нальот годин і-го типу ПС (дод. 9); 

еі- відрядна частина заробітної плати ЛС (дод. 4,6,7,8,9):
,
де ек – розмір кілометрової ставки для командира ПС за виконання транспортної роботи, коп/10км (дод. 6)
 - коефіцієнт, який враховує доплату за польоти вночі, для всіх членів екіпажу прийняти рівним 1,3.
 - коефіцієнт, який враховує співвідношення розміру відрядної оплати праці інших членів екіпажу до відрядної оплати праці командира ПС, % (дод. 8).
0,3 –  коефіцієнт, який показує співвідношення  покілометрових ставок бортпровідників за польоти в нічний час порівняно з доплатою іншим членам екіпажу;
n – кількість бортпровідників в складі екіпажу (дод. 4).

5. Планування фонду заробітної плати ІАС. Фонд заробітної плати ІАС ( ) розраховується: 

,

де - годинні витрати заробітної плати ІАС (дод. 10, 11, 12);
 - обсяг робіт з технічного обслуговування по періодичним формам, що припадає на льотну годину, прив.од/год.
 - обсяг робіт з технічного обслуговування за оперативними формами, що припадає на рейс, прив. од./рейс;
 - кількість літако-вильотів власного СВП та інших підприємств із аеропорту даного авіапідприємства;
 - коефіцієнт, враховуючий обсяг інших робіт АТБ
Годинні витрати заробітної плати ІАС:
,
Де ТТО – трудомісткість приведеної одиниці технічного обслуговування, осіб/прив. од.
f – середня тарифна ставка, що відповідає розряду робіт, грн./осіб
 - коефіцієнт, що враховує зміни тарифних ставок в залежності від району базування АТБ
 - коефіцієнт, що враховує премії, доплати, додаткову заробітну плату і відрахування на соціальне страхування.Розрахунок  фонду заробітної плати наземного складу: 

Фонд  заробітної плати наземного складу ( ) розраховується:
,

де - середня заробітна плата наземного складу в перед плановому періоді, грн./чол.год.
 - ріст середньої заробітної плати іншого наземного складу в плановому періоді, %;
 - ріст продуктивності праці іншого наземного складу в плановому періоді,%;
 - середньорічна чисельність робітників ОНС в цілому по підприємству, чол..

 

      Список використаної літератури 

  БАГРОВА І.В. Нормування праці: Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2003. – 212 с.
  ЕКОНОМІКА праці: Методичні вказівки та контрольні завдання/ Уклад.: Л.О. Городецька.—К.:-НАУ, 2001.— 44 с.
  завіновська Г.О. Економіка праці: Навч.посіб. – К.: ІНКОС, 2003.-300 с.
  ПОЛЯКОВА И.А., РЕМИЗОВ К.С. Справочник экономиста по труду: (Методика экономических расчетов по кадрам, труду и заработной плате на промышленных предприятиях). – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, – 239 с.
  ПРАКТИКУМ по экономике труда: Учеб. пособие/ В.Д. Арещенко, Г.К. Болтрушевич, А.У. Жук и др.; Под общ.ред. В.Д. Арещенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 1988. – 174 с.
 
 

Додаток 1
Вихідні данні до розрахунку приросту продуктивності
праці за рахунок впливу факторів її зростання 

Показники

Остання цифра залікової книжки

      4            
Експлуатаційний тонно-кілометраж у плановому році, млн.ткм (Wекс)       95            
Продуктивність  польотів ПС: - експлуатованого  (у базисному році), ткм/год (ППС1)
- нового (у плановому  році), ткм/год (ППС2)
       
 
2500 3300
           
Середньорічна численність екіпажу ПС: - експлуатованого  у базисному році, осіб (Чек1)
- нового, осіб (Чек2)
       
 
5 
4
           
Середньорічний наліт годин на екіпаж: - на експлуатованому  ПС ( у базисному році), год (tек1)
- на новому  ПС, год (tек2)
       
 
 
700 750
           
Витрати праці на технічне обслуговування ПС, людино-годин/л.год: - експлуатованого  (у базисному році), год (Tто1)
- нового, год (Tто2)
       
 
 
4,4 3,7
           
Обсяг продукції: - у базисному  році, тис.грн (Qбаз)
  у плановому році, тис.грн (Qпл)
       
1630 1710
           
Чисельність працівників у базисному році, осіб (Чбаз)       2500            
Трудомісткість  робіт:
  до впровадження заходів, год/од (t1)
  після впровадження заходів, год/од (t2)
       
6 4
           
Питома  вага робітників, що працюють на новому обладнанні,%  (Ур.н.)       11            
Частка  робітників, які підвищили рівень виконання норм виробітку у загальній  чисельності, % (Ун.в.)       13            
Планове підвищення рівня виконання норми  виробітку, % (Рн.в.)       2,4            
Втрати  робочого часу у році:                    
  базисному, (Вбаз)
      6            
  плановому, (Впл)
      3            
Частка  робітників у загальної чисельності  працівників, % (Уч.р.)       71            
Частка  кооперованих поставок у році:                    
  плановому, (Ппл)
      22            
  базисному, (Пбаз)
      19            
Коефіцієнт  росту обсягу перевезень у плановому  періоді, (КW)       1,08            
 

  Додаток 2
  Вихідні дані до розрахунку фонду заробітної плати 

№ п/п Показники Остання цифра залікової книжки
      4            
1 Фонд заробітної плати (ФЗП) у звітному періоді, тис. грн.       1770            
2 Відносна економія (-), перевитрати (+) ФЗП у звітному періоді, тис. грн.       -130            
3 Непродуктивні витрати ФЗП у звітному періоді, тис. грн.       7            
4 Доплати за понаднормові роботи у звітному періоді, тис. грн.       2,8            
5 Обсяг робіт, млн. ткм.: - у плановому  періоді (Wпл)
- у звітному  періоді (Wфакт.)
       
280 
290
           
6 Нормативи приросту ФЗП, % за:
  приріст обсягів перевезень;
      0,96            
  приріст продуктивності праці;
      0,45            
  зниження  собівартості перевезень.
      0,74            
7 Приріст продуктивності праці у плановому періоді, % (
)
      4,3            
8 Зниження собівартості перевезень у плановому періоді, % (
)
      2,3            
9 Приріст середньої  заробітної плати у плановому  періоді, % (
)

      2,1            
 
 

Додаток 3
Типи  ПС 

Номер варіанта       4            
Типи  ПС       4            
 
 
 
 
 
 

Додаток 4
Склад екіпажу ПС 

Назва посади Типи  ПС
      4            
Командир  ПС       1            
Другий  пілот       1            
Бортмеханік       1            
Бортінженер       --            
Бортпровідник       4            
 
 
 

Додаток 5
Місячні посадові оклади членів екіпажу ПС, грн. 

Назва посади Клас кваліфікації членів екіпажу   На ПС типу 3,4,5,6,9,0
Командир  ПС ІІІ   3198
Другий  пілот, штурман ІІІ   3176
Бортмеханік ІІІ   3176
Бортрадист ІІІ   3164
Бортінженер ІІІ   3176
бортпровідник ІІІ   3121-3135
 
 

Додаток 6 

Відрядні  розцінки командира ПС за виконання льотної роботи, коп./10км. 

Тип ПС Розцінки  за групами складності польотів
1 2 3 4 5 6
             
             
             
4 11,53 12,05 12,57 13,09 13,52 14,11
             
 
 
 

Додаток 7 

Групи складності польоту 

Номер варіанта   3,4      
Група складності польоту   2      
 
 

Додаток 8 

Розмір  відрядної оплати праці інших членів екіпажу до оплати праці командира  ПС, % 

  Назва посади Типи  ПС
    3,4,5,6,9,0
  Командир  ПС   100
  Другий  пілот   80
  Бортінженер   75
  Бортмеханік   60
  Бортпровідник   30
 
 

Додаток 9 

Річний  виробничий наліт ПС та санітарна норма нальоту екіпажем по типах ПС 

Тип ПС Місячна санітарна  норма нальоту годин на екіпаж, год. Загальний річний наліт годин Плановий наліт  літако-кілометрів, тис.л.км
       
3,4,5,6,9,0 80 20000 1850
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 10 

Вихідні дані для розрахунку заробітної плати основних робочих АС 

Номер варіанту Середня планова  тарифна ставка, грн./год Планова трудомісткість приведеної одиниці чол.год./од. Коефіцієнт  премій, доплат і додаткокової ЗП виробничих робочих Коефіцієнт  базування по ЗП
         
         
         
4 0,90 10,9 1,40 1,3
 
 

Додаток 11
Плановий  обсяг і загальна сума заробітної плати ІАС  

Номер варіанту Плановий  обсяг робіт ІАС, прив. од. Загальна  сума заробітної плати (основної і додаткової), грн.
Допоміжних  робочих
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.