На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Трудов угоди та договора

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 27.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Трудові угоди та договора
      Відповідно  до ст.21 Кодексу законів про працю (КЗпП), трудовим договором є угода  між працівником і власником  підприємства, установи, організації  або уповноваженим ним органом  чи фізичною особою, за якою працівник  зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
      Працівник має право реалізувати свої здібності  до продуктивної і творчої праці  шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.
      Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки й відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть встановлюватись угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
      Ст.21 КЗпП передбачає такі види трудового договору залежно від строку, на який він укладається.
      Трудовий  договір на невизначений строк (безстроковий) укладається із дотриманням загальних  положень, викладених вище. Це звичайний  трудовий договір між роботодавцем і найманим працівником. Він укладається в усіх випадках, якщо законодавством не передбачені спеціальні норми для конкретного виду робіт або категорій працівників. 

      Трудовий  договір на певний строк.
      Строковий договір може укладатися лише в випадках, встановлених у законодавстві, а також у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, умов її виконання чи інтересів працівника. Таким чином, за загальним правилом трудовий договір повинен укладатися на невизначений час.
      Пленум  Верховного Суду України в постанові  №9 від 6 листопада 1992 р. (зі змінами  й доповненнями) роз’яснив судам, що при укладанні трудового договору на певний строк він установлюється угодою сторін і може визначатися  не тільки конкретним періодом, але також і настанням певної події, наприклад повернення на роботу працівника з відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами й доглядом за дитиною, працівника, який звільнився з роботи у зв’язку із призовом на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, обранням народним депутатом або на виборну посаду (п.7). Строковий трудовий договір може укладатися для заміни тимчасово відсутнього працівника. 

      Контракт  як особливий вид  трудового договору.
      Контракт  на роботу широко застосовується в країнах з ринковою економікою. В Україні контракт почав укладатися з керівниками державних підприємств з 1990р., коли була прийнята постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок найму та звільнення керівника державного союзного підприємства».
      Законом України від 20 березня 1991 р. були внесені  істотні зміни і до сповнення  до КЗпП, зокрема, ст.21 була доповнена  новою ч.3, у якій контракт визначається особливою формою трудового договору. Застосування контракту викликало  багато питань. Після першого захоплення цим новим видом трудового договору з’ясувалося, що контракт має як позитивні, так і негативні сторони для працівника. Головна соціальна небезпека контракту полягає у його строковому характері та можливості встановлення підстав його розірвання за угодою сторін. В умовах економічної кризи в Україні ефективність контракту ставала дедалі сумнівнішою, його примусове застосування обмежувало права працівників. Таким чином, одним з найсуттєвіших правових питань стало питання про сферу застосування контракту.
      Перша редакція ч.3 ст.21 КЗпП встановлювала: «Сфера застосування контракту визначається законодавством». Але пізніше це формулювання було скориговане в  бік звуження сфери застосування трудового контракту: «Сфера застосування контракту визначається законами України». Отже, трудовий контракт може бути укладений тільки у випадках, прямо передбачених у законах.
      При обов’язковому застосуванні контракту  виключається укладення трудового  договору іншого виду. В обов’язковому  порядку контракт укладається з  такими працівниками:
   Керівниками підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності (Закон України «Про управління об’єктами державної власності»від 21 вересня 2006 р.);
   Керівниками підприємств, що за державною програмою приватизації підлягають перетворенню на відкриті акціонерні товариства, на строк до моменту скликання перших зборів акціонерів (Указ Президента України «Про забезпечення управління майном, що перебуває в загальнодержавній власності в процесі його приватизації» від 19 травня 1995 р.);
   Керівниками, науковими, творчими й іншими працівниками закладу (установи) України гуманітарної сфери, що мають статус національного (Положення про національний заклад (установи) України від 16 червня 1995р.); керівниками закладів освіти, що перебувають у загальнодержавній власності і підлеглих Міністерству освіти України та іншим міністерствам і відомствам (Закон України «Про освіту» від 25 травня 1991р. в редакції Закону України від 23 березня 1996р.);
   Працівниками АН України (в тому числі іноземними вченими) (постанова Президії Верховної Ради УРСР «Про статус Академії Наук Української РСР» від 17 січня 1991р.); керівниками і творчими працівниками театральних і концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури (постанов Кабінету Міністрів України №511 від 30 травня 1997р.);
   Керівниками й деякими працівниками залізничного транспорту, які працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору (постанова Кабінету Міністрів України №764 від 15 липня 1997 р.); спортсменами, тренерами й іншими фахівцями штатних національних збірних спортивних команд (постанова Кабінету Міністрів України №63 «Про упорядкування фінансування і матеріального забезпечення в галузі спорту» від 6 лютого 1992 р.);
   Помічниками адвокатів (Закон України «Про адвокатуру» від 10 грудня 1992 р.) і деякими іншими працівниками.
      Сфера застосування контракту за угодою сторін регламентується значною кількістю  нормативно-правових актів. Нижче наведено перелік законів, яким дозволяється укладення трудового договору у  формі контракту.
Назва закону Категорії працівників або  робіт
Про наукову і науково-технічну діяльність Після виходу на пенсію науковець може бути прийнятий на роботу в наукову установу за строковим  трудовим договором (контрактом) (ч.5 ст.24)
Про колективне сільськогосподарське підприємство Наймані робітники  за трудовим договором або контрактом (ст.19)
Про загальні принципи створення  і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон
  Виконавчий директор органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони – за строковим контрактом (ст.11).
  Забезпечення спеціальної (вільної) економічної зони працівниками здійснюється роботодавцями на контрактній основі (ст.17).
Про карантин рослин Фахівці в галузі карантину рослин працюють на умовах трудового договору (контракту) (ст.17)
Про комітети Верховної  Ради України До роботи в робочих  групах за рішенням комітету можуть залучатися фахівці на контрактній основі (п.5 ст.31)
Про нотаріат Стажист нотаріуса (ст.13)
Про місцеві державні адміністрації Керівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій (ст.36)
Про концесії Концесіонер має право  на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт  на об’єкти концесії третіх осіб (п.1 ст.18). Концесіонер зобов’язаний укладати з працівниками трудові договори (контракти), що відповідають законодавству (п.2 ст.18)
Про угоди про розподіл продукції Прийом (найом) працівників  інвестором на території України  для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладання з ними трудового договору (контракту) (ст.35)
Основи  законодавства України  про культуру Укладення договору (контракту) з іноземними юридичними й фізичними особами на будь-які  форми співробітництва у сфері  культури (ст.30)
Основи  законодавства України про охорону здоров’я Укладення договору (контракту) з іноземними юридичними й фізичними особами на будь-які  форми співробітництва (ст.79)
Про товарну біржу Наймані працівники
Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Працівники, що здійснюють медичне обслуговування, працюють у  закладах освіти і культури на забруднених  територіях (ст.42)
Про захист людини від  впливу іонізуючих випромінювань Залучення осіб до ліквідації радіаційних аварій та їхніх наслідків допускається тільки на добровільній основі, за контрактом (ст.7)
Про споживчу кооперацію Прийом і звільнення працівників, у тому числі за контрактом, у випадках, передбачених законодавством (п.2 ст.14)
Про адвокатуру Помічник адвоката (ст.8)
Про селянське (фермерське) господарство Наймані робітники  за трудовим договором (контрактом) (ст.23)
Про фізичну культуру і спорт Професійні спортсмени (особи, що здійснюють професійну діяльність у спорті) (ст.23)
Про зв'язок Керівники об’єднань, підприємств і філій (ст.16)
Про залізничний транспорт Перелік категорій  працівників затверджується Кабінетом  Міністрів України (ст.15)
Про освіту Керівники закладів освіти, педагогічні і науково-педагогічні  працівники (ст.ст.20, 54)
Про пожежну безпеку Працівники пожежної охорони (ст.19)
Про сільськогосподарську кооперацію Виконавчий директор, виконавча дирекція, наймані робітники (за згодою сторін) (ст.ст. 15, 17, 35)
Про телебачення і  радіомовлення Працівники апарату  Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (ст.5)
Про Національну раду України з питань телебачення і  радіомовлення Представники Національної ради в областях (ст.14)
Про професійно-технічну освіту Директор державного професійно-технічного закладу
Кодекс  торговельного мореплавства Судновий екіпаж (ст.54)
Про міліцію На службу в міліцію  приймаються на контрактній основі (ст.17)
Про Цивільну оборону  України Комплектування військ Цивільної оборони здійснюється за контрактом (ст.9). Комплектування спеціалізованих  формувань Цивільної оборони здійснюється за контрактом (ст.10)
Про війська Цивільної  обори України Війська Цивільної  оборони комплектуються на добровільній основі за контрактом (ст.12)
Про Службу безпеки України Умови й порядок  виконання обов’язків співробітниками – військовослужбовцями СБУ визначається укладеним договором (контрактом) (ст.19, 20)
Про загальний військовий обов’язок і військову  службу У мирний час жінки  можуть добровільно вступити на військову  службу за контрактом (п.7 ст.7); прийом на військову службу (ст.20)
 
ТИПОВА  ФОРМА КОНТРАКТУ
З ПРАЦІВНИКОМ 

Місто ______________                                                              "___" __________ 200_ р.
Підприємство, установа, організація (громадянин) __________________________________
______________________________________________________________________________
(повна  назва підприємства, установи, організації  або прізвище, ім'я, по батькові  громадянина-підприємця)
в особі  власника або уповноваженого ним  органу ___________________________________
                                                                                                  (посада)
______________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований  далі роботодавець, з одного боку, та громадянин __________________________
______________________________________________________________________________
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований  далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт
про таке:
 Працівник  ____________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
приймається (наймається) на роботу _______________________________________________
______________________________________________________________________________
(найменування  структурного підрозділу підприємства, установи,
______________________________________________________________________________
організації: цех, відділ, лабораторія тощо)
за професією (посадою)    ________________________________________________________
                                                                 (повне найменування професії, посади)
кваліфікацією __________________________________________________________________
                                                      (розряд, кваліфікаційна категорія)
______________________________________________________________________________
Ця  Типова форма не поширюється  на керівників підприємств  державної форми  власності.
Запис робиться відповідно до Класифікатора  професій і посад, тарифно-кваліфікаційних  довідників професій, кваліфікаційних  довідників посад.
Працівнику (не) встановлюється строк випробування
----------------------
(непотрібне  викреслити)
______________________________________________________________________________
(тривалість  строку випробування) 

Загальні  положення
1. Цей  контракт є строковим трудовим  договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.
2. Терміном "сторони" в цьому контракті  позначаються роботодавець і  працівник.  

Обов'язки сторін
3. За  цим контрактом працівник зобов'язується  виконувати роботу, визначену цим  контрактом, а роботодавець зобов'язується  виплачувати працівникові заробітну  плату і забезпечувати умови  праці, необхідні для виконання  роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.
4. Працівник  зобов'язується (зазначаються основні  характеристики роботи та вимоги  до рівня її виконання: за  обсягом виробництва (робіт), якістю  продукції, що випускається (якістю  обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Роботодавець  зобов'язується організувати працю  працівника, забезпечити безпечні  і нешкідливі умови праці, обладнати  робоче місце відповідно до  вимог нормативних актів про  охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпеченню інших умов праці тощо):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Обов'язок  роботодавця щодо забезпечення  умов роботи на робочому місці  з зазначенням достовірних характеристик,  компенсацій і пільг працівнику  за роботу в небезпечних і  шкідливих умовах праці: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

Робочий час
7. Працівник  зобов'язується виконувати Правила  внутрішнього трудового розпорядку.
8. Особливості  режиму робочого часу (неповний  робочий день, неповний робочий  тиждень, погодинна робота тощо):
______________________________________________________________________________
(вказати  необхідне)  

Оплата  праці та соціально-побутове забезпечення працівника
9. За  виконання обов'язків, передбачених  цим контрактом, працівнику встановлюється:
посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка)
у розмірі ______________ на місяць або у розмірі ____________________________________
за 1 годину роботи;
надбавка (доплата та інші виплати) ________________________________________________
______________________________________________________________________________
(вказати  види доплат, надбавок тощо)
у розмірі ______________(у % до тарифної ставки, посадового окладу).
10. У  разі використання працівником  власного автомобіля для службових  поїздок йому встановлюється  компенсація _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
(вказати  вид, розмір)
11. Працівнику  надається щорічна оплачувана  відпустка тривалістю:
основна ________________днів,
додаткова ______________днів.
До щорічної відпустки виплачується матеріальна  допомога у розмірі
______________________________________________________________________________
12. Додаткові  пільги, гарантії, компенсації:
______________________________________________________________________________
                               (за необхідності вказати, які  з них надаються за рахунок
______________________________________________________________________________
                                                              коштів роботодавця)
Відповідальність  сторін, вирішення спорів
13. У  випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.
14. Спори  між сторонами вирішуються у  порядку, встановленому чинним  законодавством.
15. Інші  умови: ____________________________________________ (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170).  

Зміни, припинення та розірвання контракту
16. Зміни  та доповнення до цього контракту  вносяться тільки за угодою  сторін, складеною у письмовій  формі. 
17. Цей  контракт припиняється:
а) після  закінчення строку дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;
г) з  ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;
д) з  інших підстав, передбачених законодавством.
18. Додаткові  підстави припинення та розірвання  контракту, не передбачені чинним  законодавством:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.
19. У  разі дострокового припинення  контракту з незалежних від  працівника причин, в тому числі  розірвання контракту працівником  - з причин невиконання чи неналежного  виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем - з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
20. При  достроковому розірванні контракту  у разі невиконання або неналежного  виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.
21. За  два місяці до закінчення строку  чинності контракту він може  бути за згодою сторін продовжений  або укладений на новий строк. 
Термін  дії та інші умови контракту
22. Строк  дії контракту з _________________ до _____________ Контракт набуває чинності з  моменту його підписання сторонами  або _________________________________________.
23. Сторони  можуть передбачати у контракті  випадки конфіденційності умов  цього контракту або окремих його частин:
______________________________________________________________________________
Конфіденційність  контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.
24. Умови  цього контракту можуть бути  змінені тільки за згодою сторін  у письмовій формі. 
25. Цей  контракт укладений у двох  примірниках, які зберігаються  у кожної із сторін і мають  однакову юридичну силу.
Додатки до контракту:
______________________________________________________________________________
(вказується  перелік додатків, якщо вони є) 
______________________________________________________________________________
26. Інші  умови, пов'язані зі специфікою  праці: 
______________________________________________________________________________
Адреси  сторін
27. Відомості  про роботодавця: 
Повна назва підприємства, установи, організації  або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця _____________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок N (N свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в
______________________________________________________________________________
28. Відомості  про працівника:
Домашня адреса: _______________________________________________________________
Домашній  телефон: _____________________________________________________________
Службовий телефон :____________________________________________________________
Паспорт: серія ________________N _______________________________________________
виданий "    "_____________19_ р. _________________________________________________
                                          (вказати орган, що видав паспорт) 

Підстава  для пільг по оподаткуванню та інших пільг 
______________________________________________________________________________
(вказати  відомості про кількість дітей,  утриманців, інші підстави)
РОБОТОДАВЕЦЬ 
ПРАЦІВНИК
___________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
_____________________________
(підпис, прізвище, по батькові, підпис 

М. П. 

ТИПОВА  ФОРМА КОНТРАКТУ
з керівником підприємства, що є у державній  власності 

          ______________________________              "  "  __________________________200  р.
             Місце укладення контракту
         __________________________________________________________________________
            Міністерство, інший підпорядкований  Кабінету Міністрів України центральний  орган державної виконавчої влади, організація, на яку покладено функції з управління  майном, що перебуває у державній власності, іменований далі Орган управління майном, в особі керівника,
  _____________________________________________________________________________
       з одного боку та громадянин
       ___________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
       ___________________________________________________________________________
       іменований далі Керівник, з другого  боку, уклали цей контракт про  таке:
       ___________________________________________________ наймається (призначається)
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
        на посаду __________________________________________________________________
                       (повна назва посади та підприємства)
        на термін з ____________________________ по __________________________________ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. За  цим контрактом Керівник зобов'язується  безпосередньо і через адміністрацію  підприємства здійснювати поточне  управління (керівництво) підприємством,  забезпечувати його високоприбуткову  діяльність, ефективне використання  і збереження закріпленого за підприємством державного майна, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.
2. На  підставі контракту виникають  трудові відносини між Керівником  підприємства та Органом управління майном цього підприємства.
3. Керівник, який уклав цей контракт, є  повноважним представником підприємства  під час реалізації повноважень,  функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства,  статутом підприємства, іншими нормативними документами.
4. Керівник  діє на засадах єдиноначальності.
5. Керівник  підзвітний Органу управління  майном у межах, встановлених  законодавством, статутом підприємства  та цим контрактом.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ  СТОРІН
6. Керівник  здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.
61. Керівник  забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства та подає його на затвердження Органу управління майном, з яким укладено цей контракт.
62. Керівник  подає в установленому порядку  Органу управління майном, з яким  укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність підприємства.
7. Керівник  зобов'язується забезпечити виконання  показників ефективності використання  державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства  згідно з додатком до контракту. 
8. ____________________________________________________________________________
                                         (інші зобов'язання, що покладаються  на Керівника)
9. Керівник  щокварталу подає Органу управління  майном, з яким укладено цей  контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою.
У разі невиконання передбачених контрактом показників керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення  щодо причин їх невиконання.
10. Орган  управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.
11. Орган  управління майном:
  інформує про галузеву науково-технічну політику;
  інформує про державні потреби в продукції підприємства;
  надає інформацію на запит Керівника;
  звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;
  організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства та затверджує його річний фінансовий план;
  здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна;
  своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності.
12. Керівнику  належать закріплені за ним  повноваження і права, які поширюються  на підприємство законодавчими  та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом  підприємства та цим контрактом.
13. Керівник  має право: 
  діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
  укладати господарські та інші угоди;
  видавати доручення;
  відкривати рахунки в банках;
  користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;
  в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
  вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.
14. Орган  управління майном делегує Керівнику  такі повноваження:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15. Керівник  укладає трудові договори з  працівниками підприємств відповідно  до чинного законодавства. 
Керівник  зобов'язаний вжити заходів до створення  в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
16. Під  час укладення трудових договорів  з працівниками підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.
* Орган  управління майном може делегувати  свої повноваження Керівнику,  якщо це передбачено актами  законодавства. Передача повноважень  може здійснюватись шляхом укладання  додаткової угоди до контракту. 
У разі делегування керівнику повноважень  щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору, він повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".  

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА
17. За  виконання обов'язків, передбачених  цим контрактом, Керівникові нараховується  заробітна плата за рахунок  частки доходу, одержаного підприємством  в результаті його господарської  діяльності, виходячи з установлених  Керівнику:
а) посадового окладу в розмірі __________________ гривень  і фактично відпрацьованого часу; 
б) премії в розмірі ______________ відсотків нарахованої  заробітної плати за посадовим окладом. 
У разі допущення на підприємстві нещасного  випадку із смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не нараховується.
Премія  не нараховується також у разі _________________________________________________________________________-
______________________________________________________________________________;
(зазначити  випадки, коли премія не нараховується) 
в) доплати ___________________________________________ у розмірі _____________ гривень
(вид  доплати) 
(або  у відсотках до посадового  окладу) і фактично відпрацьованого  часу;
г) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі ________ гривень (або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються.
18. Крім  того, Керівникові можуть виплачуватися: 
  винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;
  винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;
  винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою до контракту, в розмірах, визначених додатковими угодами;
  частина прибутку, що відповідно до статті 38 Закону України "Про власність" надходить у розпорядження трудового колективу (за його рішенням).
Розмір  оплати праці, розмір надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи може бути підвищено або знижено у  разі _________________________________________________________________________.
(зазначити  підстави)
19. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _________ календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Керівникові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.
Керівник  визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку  та закінчення, поділу її на частини  тощо), за погодженням з Органом  управління майном.
20. У  разі виходу Керівника на пенсію  йому виплачується грошова допомога  у розмірі _________ гривень (не  більше п'яти посадових окладів).
21. Крім  умов матеріального забезпечення, зазначених у пунктах 17 - 20, Керівникові  можуть бути встановлені інші  умови, що не заборонені законодавством, у разі _________________________________________________________________________.
(зазначити  підстави) 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН. ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ
22. У  випадку невиконання чи неналежного  виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
23. Спори  між сторонами вирішуються у  порядку, встановленому законодавством.  
 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН  І ДОПОВНЕНЬ ДО  КОНТРАКТУ ТА ЙОГО  ПРИПИНЕННЯ
24. Внесення  змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
25. Цей  контракт припиняється:
а) після  закінчення терміну дії контракту;
б) за згодою сторін;
в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 26 і 27 цього контракту;
г) з  інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
26. Керівник  може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний  з ініціативи Органу управління  майном, у тому числі за пропозицією  місцевого органу державної виконавчої  влади, до закінчення терміну  його дії: 
а) у  разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;
б) у  разі одноразового грубого порушення  Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т. п.);
в) у  разі невиконання підприємством  зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним  фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, страхових  внесків, а також невиконання  підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;
г) у  разі неподання на затвердження Органу управління майном річного фінансового  плану підприємства;
д) у  разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини керівника;
е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного  законодавства з питань охорони  праці;
є) у  разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;
ж) у  разі допущення зростання обсягів  простроченої кредиторської заборгованості;
з) у  разі коли у трьох звітних кварталах  протягом календарного року спостерігається  зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;
и) у  разі неподання Органу управління майном квартальної та річної фінансової звітності;
і) з  інших підстав.
______________________________________________________________________________
                    (визначити, у разі необхідності, інші підстави припинення контракту)
27. Керівник  може за своєю ініціативою  розірвати контракт до закінчення терміну його дії:
а) у  випадку систематичного невиконання  Органом управління майном своїх  обов'язків за контрактом чи прийняття  ним рішень, що обмежують чи порушують  компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;
б) у  разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню  обов'язків за контрактом, та з інших  поважних причин.
28. У  разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника причин, встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: __________________________________________________________________________
29. За  два місяці до закінчення терміну  дії контракту він може бути  за угодою Сторін продовжений  або укладений на новий чи  інший термін.
30. Якщо  розірвання контракту проводиться  на підставах, встановлених у  контракті, але не передбачених  законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.  

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА  ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
31. Цей  контракт діє  з "    "                               200 р.
до     "      "                                     200 р.
32. Особливі  умови (в тому числі конфіденційності):  

7. АДРЕСИ СТОРІН  ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
  33. Відомості  про підприємство:
  Повна назва
  ______________________________________________________________________________
  Адреса
  ______________________________________________________________________________
  Розрахунковий рахунок N
  ______________________________________________________________________________
  34. Відомості  про Орган управління майном:
  Повна назва ___________________________________________________________________
  Адреса ________________________________________________________________________
  Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника  Органу управління майном
  ______________________________________________________________________________
  Службовий телефон керівника Органу управління майном
  ______________________________________________________________________________
  35. Відомості  про Керівника: 
  Домашня адреса ________________________________________________________________
  Домашній  телефон ______________________________________________________________
  Службовий телефон ____________________________________________________________
  Паспорт _____________________ серія _______ N ______________
  виданий "___" ______________ 200 р. 

  ______________________________________________________________________________
                                          (назва органу, що видав паспорт)
  36. Цей  контракт укладено в двох примірниках,  які зберігаються у кожній  із сторін і мають однакову юридичну силу
  37.____________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
  (зазначити  у разі необхідності, інші відомості,  наприклад,
  перелік додатків до контракту, наявність пільг  з оподаткування Керівника)
       Від Органу управління майном                   Керівник
        ______________________________     ___________________________________________
        (Посада, прізвище, ім'я,              (Підпис, прізвище, ім'я,
           по батькові)                            по батькові)
          _______________________           ______________________________________________
               (підпис)
                      М. П.      "___" ____________ 200   р.   "___" ____________200    р.
                                          "Погоджено"
        ___________________________________________________________________________
                                                     (орган, посада, прізвище, підпис, дата) 
   
   
   

      Трудовий  договір про тимчасову  роботу.
      Договір укладається з працівниками, прийнятими на роботу на строк до 2 місяців, а  для заміщення тимчасово відсутнього  працівника – до 4 місяців. У наказі про прийом на роботу власник зобов’язаний зазначити тимчасовий характер роботи. Умови праці тимчасових працівників визначені Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24 вересня 1974р. в частині, що не суперечить законодавству України про працю. Для тимчасових працівників не передбачений строк випробування, однак вони мають право на відпустку пропорційно відпрацьованому строку згідно з Законом України «Про відпустки» (ч.9 ст.6). У випадках, якщо працівник продовжує працювати й після закінчення строку тимчасової роботи, тимчасовий трудовий договір автоматично трансформується у трудовий договір на невизначений строк.
      Тимчасові працівники мають право розірвати  трудовий договір, попередивши про  це власника за три дні.
      Для тимчасових працівників встановлені  додаткові підстави припинення договору:
      а) у разі припинення роботи на підприємстві, в установі, організації на строк, більший за один тиждень, з причин виробничого характеру, а також  скорочення роботи в них;
      б) у разі нез’явлення на роботу протягом більше двох тижнів поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності;
      в) у разі невиконання працівником  без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або  правилами внутрішнього трудового  розпорядку (п.6 Указу президії Верховної  Ради СРСР від 24 вересня 1974 р.). 

      Трудовий  договір про сезонну  роботу.
      Правове регулювання сезонних робіт довгий час здійснювалося Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 вересня 1974 р. 7 квітня 1998 р. постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення про порядок організації сезонних робіт. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджений постановою Кабінету Міністрів України №278 від 28 березня 1998 р. Сезонними вважаються роботи, які з природних і кліматичних умов виконуються не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), але не більше шести місяців. Із працівником, що виконує сезонні роботи, укладається трудовий договір. Оплата праці здійснюється за фактично виконану роботу згідно з нормами, розцінками, тарифними ставками, які діють на підприємстві, і не можуть бути нижчою мінімальної заробітної плати за умови виконання норм праці.
      Державна  служба зайнятості здійснює направлення  на сезонні роботи громадян, які  звернулися до служби за сприянням  у працевлаштуванні. Переважне право на участь у сезонних роботах мають громадяни, зареєстровані як безробітні. Після закінчення трудового договору такі громадяни мають право на перереєстрацію в службі зайнятості. 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про проведення сезонних робіт
     Цей договір укладено ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
            (назва підприємства, установи, організації)
(далі - підприємство) в особі  ____________________________________________________,
                                (прізвище, ім'я та по батькові)
який  працює ___________________________________________________________________
                             (посада)
 і  діє на підставі Положення  (Статуту) _____________________________________________,
та центром  зайнятості __________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________,
                   (прізвище, ім'я та по батькові)
 який  працює _____________________________________________________ і  діє на підставі
                                                                                      (посада)
Положення ____________________________________________________________________
 від  "___" ___________________ 200__ р.
 
1. Обов'язки сторін:
  державна служба зайнятості організовує направлення на підприємство працівників, які бажають брати участь у сезонних роботах у строки і на умовах, зазначених у договорі;
  підприємство не пізніше ніж за 15 днів до початку сезонних робіт повідомляє про всі зміни щодо потреби в працівниках та пов'язані з цим зміни в інших зазначених у договорі пунктах.
2. Потреба в  робітниках та професійні вимоги  до них:
Назва виробництва робіт, для яких проводиться набір робочої сили Перелік професій робітників, потрібних підприємству Найменування  кваліфікація, розряд кількість потрібних  робітників
3. Обсяги робіт  та строки їх виконання 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Умови  праці 
______________________________________________________________________________
                                                              (режим роботи, специфіка)
 
5. Умови  оплати праці ___________________________________________________________
                                                                       (система оплати праці, строки оплати)
6. Соціально-побутові  умови _____________________________________________________
7. Дозвіл  органів внутрішніх справ на  право в'їзду до місцевості, де  розташовані підприємства (якщо  вона є прикордонною зоною)
______________________________________________________________________________
8. Інші  умови __________________________________________________________________
9. Трудовий  договір з працівниками укладається  строком на __________________________
місяців.
10. Центр  зайнятості на умовах цього  договору та Положення про порядок організації сезонних робіт організує направлення на підприємство _______________ чоловік, у строки, передбачені пунктом 11 цього договору.
11. Робітники  повинні прибути в такі строки:
________ чоловік, за професіями __________________ _________
                                                                                    (дата)
________ чоловік,  за професіями __________________ _________
                                                                                    (дата)
________ чоловік,  за професіями __________________ _________
                                                                                    (дата)
________ чоловік,  за професіями __________________ _________
                                                                                    (дата)
12. У  разі невиконання чи неналежного  виконання обов'язків, передбачених  цим договором, сторони несуть  відповідальність відповідно до  законодавства та цього договору.
     Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством.
13. У  разі дострокового розірвання  договору внаслідок невиконання  або неналежного виконання сторонами  зобов'язань, передбачених договором,  він розривається з попередженням  про це відповідної сторони за два тижні.
14. Строк  дії договору з _____________ до _____________
15. Договір  набирає чинності з дня підписання  його сторонами.
______________________________________________________________________________
                                                                  (Інші умови)
16. Цей  договір укладено у трьох примірниках,  один з яких зберігається на  підприємстві, два інших передаються  державній службі зайнятості.
17. Назва  галузі народного господарства ___________________________________________,
форма власності ________________________________________________________________
 
Адреси  сторін
 
     підприємства                          \\                                     центру зайнятості
________________________                                            ________________________
________________________                                            ________________________
 
Представник підприємства                                             Представник центру
                                                                                           зайнятості
________________________                                           ________________________
________________________                                           ________________________
________________________                                           ________________________
       (підпис)                                                                         (підпис) 

"___" __________ 200_ р.                                                 "___" ____________ 200_ р.
 
       М.П.                                                                             М.П.
 
     Представник
органу  місцевого самоврядування
__________________________                                         __________________________
       (підпис)                                                                                   (прізвище)
"___" _________________ 200__ р.
         М.П. 

      Трудовий  договір про сумісництво.
      Згідно  з ч.2 ст.21 КЗпП, працівник має право реалізувати свою здатність до продуктивної та творчо праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної роботи, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час та тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Правове регулювання роботи за сумісництвом на державних підприємствах здійснюється за постановою Кабінету Міністрів України №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993р., а також Положенням про умови роботи з сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій від 28 червня 1996р., затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України.
      Для роботи за сумісництвом згоди власника за основним місцем роботи не потрібно. Разом з тим керівники державних  підприємств, установ і організацій  спільно з профспілковим комітетом  можуть встановлювати обмеження  на сумісництво для працівників  окремих професій і посад, зайнятих на важких, шкідливих і небезпечних роботах, додаткова робота яких може призвести до несприятливих наслідків для їхнього здоров’я та безпеки виробництва. Обмеження також поширюються на осіб до 18 років та вагітних жінок. Не мають права працювати за сумісництвом керівники державних підприємств, їх заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємств, їх заступники, за винятком наукової, викладацької і творчої діяльності. При наймі на роботу за сумісництвом на інше підприємство, в установу, організацію працівник зобов’язаний пред’явити власнику чи уповноваженому ним органу паспорт. При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань, власник чи уповноважений ним орган має право вимагати від працівника пред’явлення диплома або іншого документа про отриману освіту чи професійну підготовку. Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу. За загальним правилом отримана за роботу за сумісництвом заробітна плата не враховується при обчисленні середнього заробітку на основній роботі.
      Відпустка на роботі за сумісництвом надається  одночасно з відпусткою за основним місцем роботи на загальних підставах. Відповідно до ст.10 Закону України «Про відпустки», щорічні відпустки повної тривалості до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи в перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються, в тому числі сумісникам, одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Відпустка на роботі за сумісництвом також оплачується.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.