На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Птахвництво

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 27.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 3. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     Вступ 

     Птахівництво  в зоні Лісостепу України є  традиційною галуззю сільського господарства, чому сприяють кліматичні умови та розвинуте зернове господарство. Птахівництво — скороспіла галузь, менш капіталомістка, більш мобільна в нестійких умовах ринку. Віддача корму у птиці в 3-4 рази вища, ніж у свиней, великої рогатої худоби та овець, і, як результат — собівартість м’яса птиці найнижча, що є найбільш сприятливим фактором підвищення попиту на цей продукт, доступний навіть для споживачів з невисокими доходами. В наші дні Україна займає 40-е місце у світі з виробництва м’яса птахів, і 18-е з виробництва яєць. Згідно з науково обґрунтованими нормами споживання цієї продукції має становити 255 яєць і 17 кг м’яса птахів на душу населення на рік, але нині рівень реального споживання продукції птахівництва в нашій країні значно нижчий.
     У ХХІ ст. птахівниками всесвітньовідомих  компаній буде вирішуватися нове завдання — одержання екологічно чистих продуктів  харчування при застосуванні сучасних технологій і відповідного обладнання. Для зниження витрат кормів і підвищення ефективності їх використання організмом птахів вважається необхідним забезпечення цілого комплексу заходів:
  організувати виробництво рослинної продукції для забезпечення комбікормової промисловості різноманітною сировиною;
  вдосконалити технологію підготовки кормів для згодовування (подрібнення, гранулювання, екструдування, вологісно-теплова обробка, лущення, очищення зерна і контроль якості);
  розробити оптимальні дози нетрадиційних кормових засобів та технології їх введення в комбікорм (замінники зернових, продукти мікробіологічного синтезу, відходи різних виробництв);
  створити ефективні енергетичні, амінокислотні, мінерально-вітамінні та комплексні кормові та смакові добавки до комбікормів для різних технологічних груп птахів;
  розробити фізіологічно обґрунтовані норми згодовування збалансованих комбікормів в різні періоди росту молодняку і фази несучості птахів.
     Використання  збалансованих раціонів сприяє не тільки отриманню високих приростів  живої маси, але й регулюванню складових частин м’яса: змінюється вміст вологи, рівень білків, хімічний склад. Вміст у м’ясі вітамінів, мінеральних речовин, амінокислот, жирних кислот та інших цінних речовин знаходиться в лінійній залежності від умов годівлі та утримання.
     Широке  використання в годівлі птахів мають  зернові, які безпосередньо вирощуються в господарстві — пшениця, ячмінь, жито, горох та інші. Але застосування цих інгредієнтів у великій кількості в складі комбікормів для птахів негативно впливає на засвоєння кормів за рахунок значної кількості в них речовин, які важко засвоюються. Перспективними є дослідження з визначення біологічної ролі вітамінів в повноцінній годівлі птахів, уточнення рекомендованих норм введення вітамінів у комбікорми для них.
     Одним із шляхів підвищення економічної ефективності галузі та зниження затрат на корми для птахів є застосування нетрадиційних кормових засобів. Сучасне птахівництво має гостру потребу в мінеральних добавках і, насамперед, у кальції, тому тривають дослідження у напрямку організації оптимальної годівлі птахів мінеральними речовинами. [1]
     Птахівництво  — найбільш енергозатратна галузь сільського господарства. Особливо це проявляється при вирощуванні молодняку, тому його пропонується проводити в перші 2-3 тижні на обмеженій площі. Переваги технології вирощування птахів (курчат-бройлерів, індиченят) з підвищеною щільністю посадки в перші тижні зумовлені тим, що на меншій площі значно полегшується підтримання оптимального температурного режиму при значній економії енергії, знижуються затрати праці пташниць.
     В умовах північно-східних районів  України в холодний період року нагальним є питання дотримання оптимальних параметрів мікроклімату. Скрутний фінансовий стан багатьох птахівницьких господарств та дефіцит паливних ресурсів у них зумовили виникнення такої ситуації, при якій деякі пташники для утримання дорослих птахів практично не опалюються. При цьому доводиться в декілька разів знижувати необхідний повітрообмін, що призводить до погіршення всіх основних параметрів мікроклімату та зниження продуктивності птахів (І.І. Івко та ін., 2002).
     Одним із факторів, що стримують подальше нарощування виробництва, є відсталість  і зношеність матеріально-технічної  бази птахівничих підприємств. Обладнання, яке фізично і морально застаріло, не дозволяє повною освоювати сучасні ресурсозберігаючі технології вирощування й утримання птахів. А тим часом саме ресурсозбереження є нині загальною тенденцією розвитку світового птахівництва. Високі затрати енергетичних і кормових ресурсів за експлуатації старого обладнання зумовлюють високу собівартість продукції птахівництва і низьку її конкурентноздатність.
     Головною  перевагою нового обладнання є те, що воно надає можливість застосовувати сучасні ресурсозберігаючі технології годівлі і напування птахів, прибирання посліду, створювати належний мікроклімат у пташниках. До складу сучасних комплектів обладнання для птахів входять ніпельні напувалки — при їх використанні в 1,5-2 рази зменшуються витрати води. При вирощуванні птахів пропонується використовувати замість звичайних ламп люмінесцентні, що значно зменшує витрати енергії. Для вентиляції пташників застосовують комбіновану систему повітрообміну з проточними клапанами та потужними витяжними вентиляторами. Для обігріву використовують економні газові або дизельні повітронагрівачі з “прямим” викидом нагрітого повітря, газові брудери з керамічними інфрачервоними випромінювачами, газові теплогенератори.
     Важливим  фактором у забезпеченні переходу птахопідприємств на безвідходну технологію є якість робіт щодо проектування систем прибирання, транспортування та збереження посліду. Системи вентиляції та руху повітря у пташниках повинні передбачати підсушування посліду на підніжній решітці за рахунок конвекційного теплообміну. Особливо важливим є дотримання в птахівницьких підприємствах комплексу заходів з профілактики інфекційних захворювань птахів. Необхідно постійно вдосконалювати заходи щодо санітарної обробки приміщень, транспортних засобів, спецодягу, інвентарю, а також проведення специфічних протиепізоотичних заходів. Як відзначає Ф.О. Ярошенко (2002) в Україні назріла необхідність удосконалення управління галуззю птахівництва в напрямку демонополізації виробництва, як основної з умов ринкової економіки. [1]
 

     1. Огляд літератури 
 

     1.1.Виробництво харчових яєць 

     Виробництво харчових яєць базується в основному  на розведенні курей порід леггорн, род-айланд, нью-гемпшир, плімутрок  смугастий, українських глинистих, суссекс, австралорп і деяких інших. При цьому вважають за краще використовувати не чисті породи, а кроси, частіше міжпородні (род-айланд х леггорн, род-айланд х плімутрок) і ін. Має місце розведення також внутрішньопорідних кросів.
     Сучасна технологія виробництва харчових яєць здійснюється в умовах:
  - використовування високопродуктивних гібридів аутосексних кросів;
  - вміст  гібридів в клітинних батареях  з механізованими і автоматизованими  виробничими процесами;
  - годування  птаха повноцінними сухими комбікормами;
  - забезпечення  заданого мікроклімату і диференційованого  світлового режиму;
  - ефективного ветеринарно-профілактичного забезпечення збереження птаха;
  - цілорічного  виробництва продукції.
     У сучасному промисловому птахівництві визначилося два основні організаційно-технологічні варіанти виробництва яєць. Першим виникло виробництво харчових яєць, в технологічний цикл якого були включені всі основні ланки, що забезпечують в межах одного господарства отримання кінцевого цільового продукту. Такими були птахофабрики із замкнутим циклом виробництва (мал. 1), здійснюючі виробництво інкубаційних яєць, виведення ремонтного молодняка, його вирощування і комплектування промислового стада; забезпечення дорослого поголів'я і молодняка кормами, технологічним і ветеринарним обслуговуванням. Отримання харчових яєць, первинна їх переробка, зберігання і реалізація продукції завершували основний виробничий цикл. Утилізація відходів, що проводиться, дозволяла частину їх використовувати знову в корм птаху, а іншу частину – як добриво в садівництві і землеробстві.
     Другий  організаційно-технологічний варіант  виробництва виник на пізнішому етапі розвитку промислового птахівництва, коли поглибилася спеціалізація господарств, виникли і зміцнилися міжгосподарські зв'язки – з'явилися птахофабрики з незамкнутим циклом виробництва харчових яєць (мал. 2). [4]
     
     Малюнок 1 – Схема взаємозв'язку цехів при виробництві яєць по замкнутому циклу 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Малюнок 2 – Схема взаємозв'язку цехів при виробництві яєць по незамкнутому циклу 

 

      1.2. Використання в промисловому птахівництві кросів яєчних порід курей 

     Для отримання харчових яєць в промисловому птахівництві використовують гібридну птицю двох типів: відкладаючу яйця з білою (так звані ’’ білі’’ кроси) і з світло-коричневою або коричневою шкаралупою (’’ коричневі’’ кроси). Перші були створені на генетичній основі породи білий леггорн, другі – з участю порід: нью-гемпшир, род-айленд, смугастий плімутрок, полтавська глінястая та ін.
     У останні десятиліття в світі  спостерігалася тенденція до збільшення виробництва яєць з коричневою шкаралупою. У Бельгії виробництво коричневих яєць складає 70%, в Англії – 85, в Італії – 89%, у Франції – майже 100%, тобто попит в основному на коричневі яйця, причому за останні роки поголів'я коричневих несучок в цих країнах збільшилося на 8-20%.
     У Україні поширені 17 кросів яєчних курей (6 – з білою шкаралупою яєць; 11 – з коричневою), зокрема 14 – зарубіжного походження .
     Високої продуктивності яєчні птахофабрики досягли завдяки експлуатації високопродуктивних кросів зарубіжної селекції ’’Ломман-Браун’’, ’’Ломанн-Вайт’’, ’’Іза-Браун’’, ’’Іза-Вайт’’, ’’Хай-Лайн’’, ’’Шевер’’, ’’Тетра-СЛ’’, ’’Хайсекс-корічневий’’, ’’Хайсекс-білий’’, ’’Декалб’’ та інших. Використовування цих кросів дало можливість вийти яєчним птахівничим господарствам на рівень 280-320 штук яєць від середньорічної курки-несучки при витратах корму на 10 штук яєць – 1,15-1,25 кг.
     Значний внесок в яєчне птахівництво України  внесено акліматизованими в Україні  стресостійкими кросами: ’’Білорусь-9’’, ’’Борки-117’’, ’’Борки-2М’’, ’’Слобожанський-3’’ і ’’Борки-колор’’ (селекції інституту птахівництва УААН). 

   Характеристика  коричневих кросів яєчних кур                                            Таблиця 1
 Крос Яйценос-кість на початкову несушку за 74 тижня життя, шт. Середня маса яйця, г  Расход  корму на несушку, в день, г Расход  корму, кг Збереженість дорослої птиці, % Колір шкаралупи яєць
на 1кг яєчної маси на 10 яєц
1. Хайсекс 334 62,7  118 2,06 1,29  90,3 коричн.
2. Бованс 331 64,4  126 2,16 1,39  94,3 коричн.
3. Декалб 327 63,2  122 2,16 1,36  89,2 коричн.
4. Іза 313 61,0  122 2,22 1,42  95,0 коричн.
5. Ломанн – браун 300 65,4  110 2,07 1,34  95,0 коричн.
6. Ломанн –традиція 322 66,2  118 2,02 1,34  91,5 коричн.
7. Бованс 3Л 330 64,9  125 2,13 1,38  91,5 коричн.
8. Тетра СЛ 320 63,3  123 2,20 1,39  91,0 коричн.
9. Домінант сірокрапчатий Д-959 297 62,0  121 2,40 1,49  95,0 коричн.
10 Домінант чорний Д-109. 298 62,5  121 2,38 1,48  94,5 коричн.
11.Домінант сріблястий Д-104
299 62,0  122 2,39 1,50  94,5 світло - бурий
12. Шевер 579 320 63,5  119 2,14 1,35  96,5 коричн.
13. УК Кубань-13 284 66,0  120 2,34 1,54  97,0 коричн.
14. Прогрес 290 63,0  122 2,45 1,54  98,0 коричн.
15. Родоніт 291 68,0  122 2,26 1,53  97,0 коричн.
16. Боркі-колор 285 61,0  115 2,43 1,47  95,5 коричн.
17. Боркі-117 280 61,0  115 2,47 1,50  94,5 крем.
18. Слобо - жанський-3 285 61,0  117 2,45 1,50  94,5 світло коричн
19. Ломанн - Сенді 300 64,0  115 2,10 1,40  96,0 крем.
20. Моріні 323 66,2  110 1,88 1,24  93,5 коричн.

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.