На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Оценка эффективности внедрения проекта инновации на примере банковской системы

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 27.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
     ОДЕСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

     Інститут  бізнесу, економіки та інформаційних  технологій
     Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності 
 
 
 

     КУРСОВА РОБОТА 

     З ДИСЦИПЛІНИ: «МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ» 

     НА  ТЕМУ:
     «ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ВПРОВАДЖЕННЯ ИННОВАЦІЇ» 
 
 

                                                                                              Виконала:
                                                                                           ст.гр.ОУ-071
                                                                                             Тарасенко І.
                                                                                              Перевірила:
                                                                                                Швагірєва В.С. 
 
 
 
 
 

     Одеса-2011 

     ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………….…3
     1. ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЇ…………………………………………..….…4
  2. ПОКАЗНИКИ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ....8
        3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЇ………………….19
          4. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ НБ "ТРАСТ"……….21
     5. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ НБ "ТРАСТ" І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РОЗВИТКУ…………………………………………..30
ВИСНОВОК…………………………………………………………………...…39
СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………...43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ВСТУП 

     Для зниження ризику інноваційної діяльності підприємницької фірмі необхідно в першу чергу провести ретельну оцінку пропонованого до здійснення інноваційного проекту. Інноваційний проект, ефективний для одного підприємства, може виявитися неефективним для іншого в силу об'єктивних і суб'єктивних причин, таких, як територіальна прихильність підприємства, рівень компетентності персоналу не основним напрямам інноваційного проекту, стан основних фондів і т. п. Оскільки на кожному конкретному підприємстві існують свої фактори, що впливають на ефективність інноваційних проектів, то універсальної системи опеньки проектів немає, але ряд факторів має відношення до більшості інноваційних підприємств. На основі цих факторів виділяють певні критерії для оцінки інноваційних проектів, які включають в себе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЇ 

     Під інновацією (англ. "innovation" - нововведення, нововведення, новаторство) розуміється  використання нововведень у вигляді  нових технологій, видів продукції  і послуг, нових форм організації  виробництва і праці, обслуговування та управління. Поняття "нововведення", "нововведення", "інновація" нерідко ототожнюються, хоча між  ними є й відмінності.
     Під нововведенням розуміється новий порядок, новий метод, винахід, нове явище. Словосполучення "нововведення" у буквальному розумінні означає процес використання нововведення. З моменту прийняття до поширення нововведення одержує нова якість і стає нововведенням (інновацією). Період часу між появою нововведення і втіленням його в нововведення (інновацію) називається інноваційним лагом. 
Поняття "інновації" як економічної категорії ввів у науковий обіг австрійський економіст І. Шумпетер. Він вперше розглянув питання нових комбінацій виробничих факторів і виділив п'ять змін у розвитку, тобто питань інновацій:

     • використання нової техніки, технологічних  процесів або нового ринкового забезпечення виробництва; 
         • впровадження продукції з новими властивостями; 
         • використання нової сировини; 
         • зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного забезпечення; 
         • поява нових ринків збуту.

     Відповідно  до міжнародних стандартів інновація визначається як «кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або удосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг ».
     Девіз інновації - "нове і інше" - характеризує багатоликість цього поняття. Так, інновація в сфері послуг - це нововведення в саму послугу, в її виробництві, наданні і споживанні, поведінці працівників. Нововведення далеко не завжди базуються на винаходи та відкриття. Є нововведення, які грунтуються на ідеях. Прикладами тут можуть служити поява застібок типу "блискавка", кулькових авторучок, балончиків з аерозолями, кілець-откривалок на банках з прохолодними напоями та багато іншого.
     Інновація не обов'язково повинна бути технічною і взагалі чимось матеріальним. Мало технічних інновацій можуть змагатися в своєму впливі з такою ідеєю, як продаж в розстрочку. Використання цієї ідеї буквально перетворює економіку. Інновація - це нова цінність для споживача, вона повинна відповідати потребам і бажанням споживачів.
     Таким чином, неодмінними властивостями інновації є їх новизна, виробнича застосовність (економічна обгрунтованість) і вона обов'язково повинна відповідати запитам споживачів.
     Систематична інновація полягає в цілеспрямованому організованому пошуку змін і в систематичному аналізі тих можливостей, які ці зміни можуть дати для успішної діяльності підприємства.
     Все розмаїття інновацій можна класифікувати по ряду ознак.
  За ступенем новизни:
     • радикальні (базисні) інновації, які реалізують відкриття, великі винаходи і стають основою формування нових поколінь і напрямків розвитку техніки і технології;
     • поліпшують інновації, реалізують середні винаходи;
     • модифікаційні інновації, спрямовані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і технології, організації виробництва.
  По об'єкту застосування:
• продуктові інновації, орієнтовані на виробництво і використання нових продуктів (послуг) або нових матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих;
• технологічні інновації, спрямовані на створення і застосування нової технології;
• процесні інновації, орієнтовані на створення і функціонування нових організаційних структур, як всередині фірми, так і на межфирменному рівні;
• комплексні інновації, що представляють собою поєднання різних інновацій.
  За масштабами застосування:
• галузеві;
• міжгалузеві;
• регіональні;
• в рамках підприємства (фірми).
  З причин виникнення:
• реактивні (адаптивні) інновації, що забезпечують виживання фірми, як реакція на нововведення, які здійснюються конкурентами;
• стратегічні інновації - це інновації, реалізація яких носить попереджуючий характер з метою отримання конкурентних переваг у перспективі.
  За ефективністю:
• економічна;
• соціальна;
• екологічна;
• інтегральна.
     Впровадження нововведень завжди мало велике значення в розвитку виробництва. У сучасній економіці роль інновацій значно зростає. Вони все більше стають основними чинниками економічного зростання.
     Досвід розвинених країн свідчить про те, що корінні перетворення в галузі продуктивних сил в епоху НТР, швидка змінюваність її хвиль, а, отже, нових комбінацій факторів виробництва, широке впровадження нововведень стали нормою сучасного економічного життя.
     Особливе значення для виробництва мають інновації з потужними перетворювальними функціями. Ці інновації радикально змінять виробничий апарат, що має високий ступінь морального та фізичного зносу на російських підприємствах, його організацію, а, отже, і ефективність виробництва. До таких інновацій слід віднести, перш за все, нову техніку і технології. Змінюючи виробництво, переводячи його на новий науково-технологічний рівень, можна створювати головні передумови для переведення виробництва продукції в якісно новий стан. Новий виробничий апарат вимагає, як правило, нової організації, управління, маркетингу, нової мотивації, тобто нового типу інноваційного менеджменту. Він припускає, що буде проводитися і нова продукція. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2.ПОКАЗНИКИ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

  Виділяють такі методи оцінки ефективності інноваційних проектів:
  формальні;
  неформальні.
     Формальні методи передбачають використання математичного апарату для оцінки ефективності інноваційного проекту.
Неформальні - якісна оцінка, яка має експертний характер.
     Формальні методи діляться на 2 групи:
1.показники комерційної ефективності проекту, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту;
2.показники, що характеризують економічну ефективність. Враховують вигоди і витрати.
     Неформальні критерії оцінки на основі інвестиційного клімату країни, регіону, де реалізують проект включають:
- Рівень оцінки менеджменту підприємства, тобто рівень управлінської підготовленості;
- Рівень інфраструктури підприємства. Додатково враховується ступінь ризику реалізації конкретного проекту.
     Схема вибору проекту:
1.відбір всіх альтернативних варіантів вкладення коштів (основний критерій - рівень прибутковості);
2.абсолютная оцінка прибутковості по кожному варіанту вкладень (вартісна оцінка);
3.відбір варіантів, які представляють соціальний, економічний, екологічний чи політичний інтерес, політичний оцінюється конкретно, все решта - розраховуються;
4.кожний з обраних варіантів піддається порівняльної оцінки за системою заздалегідь обраних критеріїв;
5.встановлюються пріоритетні критерії, порівнюється оцінка прибутковості альтернативних проектів з використанням цих критеріїв, обирається варіант, який задовольняє обраним критерієм.
Усі критерії поділяються на 2 групи:
- Динамічні:
- Статистичні.
  Динамічні методи інноваційного аналізу враховують динаміку надходжень від проекту та інвестицій в нього в часі. Здійснюється це за допомогою дисконтування інвестицій у проект і надходжень від реалізації проекту до одного і того ж моменту часу (зазвичай до початку реалізації проекту).
  Методи  дисконтування є більш точними, ніж статичні методи. Однак і ці методи обмежені. Так перші надходження  не зовсім коректно прирівнювати до останніх.
  Розрахувавши  наведені майбутні грошові потоки за проектом, необхідно зрозуміти, наскільки  ефективний пропонований проект і чи варто інвестувати в нього  кошти. Також необхідно порівняти  основні інвестиційні показники  з даними інших проектів. Можливо, вони виявляться більш привабливими і швидше повернуть вкладені в  них кошти, а саме головне - принесуть  у майбутньому більш високу вартість.
  Показники ефективності інвестицій дозволяють визначити  ефективність вкладення коштіву  той чи інший проект. При аналізі  інвестиційних проектів використовуються наступні показники ефективності інвестицій:
  - чистий дисконтований (наведений)  дохід, NPV;
  - внутрішня норма прибутковості  (рентабельності), IRR;
  - термін окупності, РР;
  - індекс прибутковості, індекс  рентабельності, індекс прибутковості, PI;
  - модифікована внутрішня норма  рентабельності, MIRR;
  - дисконтований період окупності, DPP;
  За  сукупністю даних показників і приймається  рішення щодо проекту.
  Розглянемо  ці показники докладніше.
  Чистий наведений (дисконтований) дохід, (чиста поточна вартість) (NРV) 
  Чистий  наведений (дисконтований) дохід, (чиста  поточна вартість) (NРV) - це сума поточних доходів за весь розрахунковий період часу, приведених до початкового часу (різниця між наведеними доходами і наведеними інвестиціями).
  Це - основний показник, він повинен  бути більше нуля (NРV> 0), що означає  прибутковість проекту.
  Чиста поточна вартість представляє собою  дисконтований показник цінності проекту, який визначається як сума дисконтованих  значень надходжень за вирахуванням витрат, одержуваних у кожному  році протягом терміну життя проекту. Для визнання проекту ефективним з точки зору інвестора необхідно, щоб його NРV був позитивним; при  порівнянні альтернативних проектів перевага повинна віддаватися проектом з  високим значенням NРV (за умови, що воно позитивне). 
 
 
 

  Чистий  наведений дохід - це:
  - сума поточних ефектів за весь  розрахунковий період, приведена  до початкового кроку;
  - перевищення інтегральних результатів  над інтегральними витратами;
  - абсолютна величина доходу від  реалізації проекту з урахуванням  очікуваної зміни вартості грошей  і залежить від норми дисконту.
  Значення NРV:
  - для ефективного проекту NРV  повинен бути невід'ємним;
  - чим більше NРV, тим ефективніше  проект;
  - при порівнянні альтернативних  проектів перевагу слід віддати  проекту з великим значенням  NРV (за умови, що він є позитивним).
  Якщо:
  NPV > 0, то проект варто прийняти;
  NPV < 0, то проект варто відкинути;
  NPV = 0, то проект ні прибутковий,  ні збитковий.
  Відповідно  до критерію чистого дисконтованого доходу абсолютно неефективними  є тільки ті проекти, для яких вимоги критерію не виконуються за весь цикл життя. Ця вимога може бути посилено за допомогою критерію внутрішньої  норми прибутковості.
Переваги критерію:
  Має зрозуміле економічне визначення; 
  Враховує вартість грошей у часі; 
  Ставка реінвестування, як правило, не висока, і розрахунок не призводить  
  до великих помилок;

  Дозволяє врахувати ту обставину, що ставки дисконтування з часом змінюються.
          Недолік даного критерію:
  Це абсолютний показник ефективності. Він дає відповідь на питання, чи сприяє аналізований варіант інвестування зростання вартості фірми чи багатства інвестора взагалі, але нічого не говорить про відносну міру такого зростання. А цей захід завжди має велике значення для будь-якого інвестора. Тобто цей критерій не дозволяє порівнювати проекти з однаковою NPV, але різним рівнем відтоків. 
  2.Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) (IRR)
  Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) (IRR) - норма прибутковості, або дисконтна ставка, при якій наведені доходи дорівнюють наведеним інвестицій (NРV = 0). Якщо весь проект здійснюється тільки за рахунок позикових коштів, то IRR дорівнює відсотку, під який можна взяти позику, щоб зуміти розплатитися з доходів від реалізації проекту.
  Внутрішня норма прибутковості характеризує інтенсивність повернення витрачених коштів на певному інтервалі часу за рахунок різних ефектів , що виникають  в процесі використання цих коштів.
  У загальному випадку використовується в проекті капітал є змішаним і включає власний капітал  і позикові кошти. Якщо внутрішня  норма прибутковості проекту  більше вартості інвестицій, то проект - прибутковий, і навпаки.
  Для оцінки ефективності інвестиційних  проектів значення внутрішньої норми  прибутковості необхідно зіставити  з нормою дисконтування «r». Проекти, у яких IRR> r, мають позитивний NРV і тому ефективні, ті ж, у яких IRR <r, мають негативне NРV і тому неефективні.
  IRR може бути також використана:
  - для оцінки ефективності проекту,  якщо відомі прийнятні значення IRR для проектів даного типу;
  - для оцінки ступеня стійкості  проекту (по різниці IRR - r); встановлення  учасниками проекту норми дисконту r за даними про внутрішню нормі  прибутковості альтернативних напрямків  вкладення ними власних коштів.
  Економічний зміст цього показника полягає  в наступному: підприємство може приймати будь-як рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких не нижче  поточного значення показника CC (або  ціни джерела засобів для даного проекту, якщо він має цільове  джерело).
  Якщо:IRR > CC. то проект варто прийняти;
  IRR < CC, то проект варто відкинути;
  IRR = CC, то проект ні прибутковий,  ні збитковий. 

  А  —ставка дисконта, при якому NPV>0;
  В — ставка дисконта, при якому  NPV<0;
  а – величина позитивного NPV, за умовою r = А;
  в - величина негативного NPV, за умовою r = В.
  Переваги  критерію:
1.Є відносним показником;
2.Зіставимо з прибутковістю цінних паперів і банківським відсотком;
3.Враховує вартість грошей у часі;
4.Не залежить від ставки дисконтування.
     Недоліки  критерію:
  Формула розрахунку IRR не має зрозумілого визначення;
  IRR показує однакове значення в тому випадку, коли даємо в борг;
  У проекту може існувати кілька значень IRR (при цьому всі значення можуть
бути неадекватні ) або їх може не бути взагалі;
      4.NVP і IRR можуть показувати протилежні результати ;
      5. Не дозволяє врахувати зміну в часі ставок дисконтування.
           3.Термін окупності інвестицій (РР)
  Термін  окупності інвестицій (РР) - це час, необхідний інвестору для відшкодування суми спочатку вкладеного капіталу. Термін окупності - це період, що потребується для повернення початкових інвестиційних витрат за рахунок чистого доходу, тобто це тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності проекту.
  Метод розрахунку терміну окупності РР інвестицій полягає у визначенні того терміну, який знадобиться для  відшкодування суми початкових інвестицій. Якщо сформулювати суть цього методу більш точно, то він передбачає обчислення того періоду, за який кумулятивна сума (сума наростаючим підсумком) грошових надходжень порівнюється з сумою  початкових інвестицій.
  
  де  РР - строк окупності інвестицій (років);
  К о - початкові інвестиції;
  CF сг - середньорічна вартість грошових надходжень від реалізації інвестиційного проекту.
  Переваги  цього показника:
  1. приріст прибутку на вкладені інвестиції не враховує щорічних амортизаційних відрахувань.
  2. Показник простий окупності інвестицій завоював широке визнання завдяки своїй простоті і легкості розрахунку навіть тими фахівцями, які не мають фінансової підготовкою.
  Таким чином, поряд із зазначеними перевагами метод розрахунку простого терміну  окупності має дуже серйозними недоліками, тому що ігнорує три важливі обставини:
  1. різниця цінності грошей у часі;
  2. існування грошових надходжень і після закінчення строку окупності;
  3. різні за величиною грошові надходження від господарської діяльності за роками реалізації інвестиційного проекту.
  Саме  тому розрахунок терміну окупності  не рекомендується використовувати  як основний метод оцінки прийнятності інвестицій. До нього доцільно звертатися тільки заради отримання додаткової інформації, що розширює уявлення про  різні аспекти оцінюваного інвестиційного проекту.
     4.Індекс прибутковості інвестицій (PI)
  Індекс  прибутковості інвестицій (PI) це збільшене на одиницю ставлення NV до накопиченого обсягу інвестицій; це відношення суми наведених ефектів до величини капіталовкладень.
  Даний показник демонструє відносну величину прибутковості проекту, відносну віддачу  проекту на вкладені в нього кошти. Він визначає суму прибутку на одиницю  інвестованих коштів.
  Індекс  прибутковості - це відношення суми наведених  ефектів до величини наведених інвестицій:
  PI = 1/К * ? Пі / (1+r)і
  PI = 1 + NPV / К
  При NPV> 0, значення PI> 1 - проект ефективний.
  NPV< 0, значення PI< 1 - проект не ефективний
  Переваги  критерію:
  враховується відмінність вартості грошей у часі; 
  за допомогою цього критерію можна намацати щось подібне до «міри стійкості» проекту;
  на відміну від чистої приведеної вартості індекс рентабельності є відносним показником: він характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність.
     Завдяки цьому критерій PI дуже зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV (зокрема, якщо два проекти мають однакові значення NPV, але різні обсяги необхідних інвестицій, то очевидно, що вигідніше той з них, який забезпечує більшу ефективність вкладень), або при комплектуванні портфеля інвестицій з метою максимізації сумарного значення NPV.
  Недолік критерію:
  він оцінює тільки відносну ефективність проекту (абсолютну ефективність можна  оцінити лише за допомогою NPV). 
     5. Модифікована норма прибутковості (рентабельності) (MIRR)
  Модифікована  норма прибутковості (рентабельності) (MIRR) визначається за коефіцієнтом дисконтування, який зрівнює наведену вартість інвестицій і нарощені величину надходжень від проекту . Використовується для складних грошових потоків. Критерій прибутковості проекту: MIRR> вартості проекту.
  Іншими  словами, для розрахунку показника MIRR, платежі, пов'язані з реалізацією  проекту, приводяться до початку  проекту з використанням ставки дисконтування, заснованої на вартості залученого капіталу (ставка фінансування або необхідна норма рентабельності інвестицій ). При цьому надходження  від проекту приводяться до його закінчення з використанням ставки дисконтування. Заснованої на можливих доходах від реінвестиції цих  коштів (норма рентабельності реінвестицій). Після цього модифікована внутрішня норма рентабельності визначається як ставка дисконтування, зрівнюються дві цих величини (наведені виплати та надходження).
  Метод дає більш правильну оцінку ставки реінвестування і знімає проблему множинності  ставки рентабельності.
  Загальна  формула розрахунку має вигляд:
  ,
  де: COFi – відтік коштів у i-м періоді (по абсолютній величині);
  CIFi – приплив коштів у i-м періоді;
  r - вартість джерела фінансування  даного проекту;
  n - тривалість проекту.
  До  переваг цього показника належать:
  модифікована норма дохідності припускає, що грошові потоки від усіх проектів реінвестуються за ставки, що дорівнює вартості капіталу, у той час як при застосуванні методу IRR, ставка реінвестування дорівнює IRR;
  можливість урахування змінної вартості капіталу за роками реалізації проекту;
  показник MIRR завжди має єдине значення як для нетрадиційних (неординарних) так і для ординарних грошових потоків;
  несуперечність рекомендаціям вибору варіанту інвестування за методом NPV.
Критерій MIRR повною мірою погодиться з критерієм NPV і тому може бути використаний для  оцінки незалежних проектів. Що стосується альтернативних проектів, то протиріччя між критеріями NPV і MIRR можуть виникати, якщо проекти істотно рознятися  по масштабі, тобто значення елементів  в одного потоку значно більше по абсолютній величині, чим в іншого, або проекти  мають різну тривалість. У цьому  випадку рекомендується застосовувати  критерій NPV, не забуваючи одночасно  про облік ризику грошового потоку.
Недолік даного методу:
  він показує абсолютну величину прибутку.
   Дисконтований період окупності (DPР)
       Дисконтований період окупності (DPР) - це тривалість найменшого періоду, після закінчення якого поточний чистий дисконтований дохід стає і надалі залишається невід'ємним.
  Дисконтований період окупності розраховується аналогічно періоду окупності, однак у цьому  випадку чистий грошовий потік дисконтуються.
  Цей показник дає більш реалістичну  оцінку періоду окупності, ніж PР(термін окупності), за умови коректного вибору ставки дисконтування. Розраховується шляхом підбору значення при різних варіантах термінів.
  Переваги:
  - простий для розрахунків;
  - сприяє розрахункам ліквідності  підприємства, тобто окупності інвестицій;
  - показує ступінь ризикованості  того або іншого інвестиційного  проекту, чим менше строк окупності  тим менше ризик і навпаки.
  Недолік:
  Не враховує грошові потоки після строку окупності, тобто не дозволяє оцінити міру прибутковості проекту.
     Унаслідок узагальнення показників оцінки ефективності інноваційних проектів та аналізу переваг  і недоліків кожного з них  було зроблено висновок про те, що жоден  з показників не дає найповнішу і  найточнішу інформацію про ефективність проекту. Проведена оцінка окремих  інноваційних проектів також показала, що за одним показником неможливо  зробити правильні висновки про  доцільність вибору інноваційного  проекту. Тому для оцінки ефективності інноваційних проектів пропонується комплексне використання усіх наведених показників: чистого дисконтованого прибутку (NPV), внутрішньої норми рентабельності (IRR), індексу прибутковості (PI), терміну  окупності (DPP), модифікованої ставки рентабельності (MIRR).
  NPV характеризує кінцевий ефект у абсолютному вигляді. Однак при розрахунку NPV прогнозується ряд показників, що використовуються як вихідні дані. Тому користування показником NPV пов'язано з ризиком.
  Для зменшення ризику необхідно оцінювати  проекти за показниками IRRтаPI. Чим більше значення IRR та чим більше за одиницю значення PI, тим менш ризикованим є проект. PI характеризує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень. Чим більше цей показник, тим вище віддача кожної гривні, інвестованої у проект.
  У випадку, коли IRR не має позитивного значення або виникає множинність значень IRR, застосовують показник МIRR. Він також дозволяє контролювати правильність розрахунків, оскільки його значення завжди менше, ніж IRR.
  Строк окупності застосовували не як показник ефективності проекту, а лише для  обмежень при прийнятті рішення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЇ 

     Інноваційний проект відібраний. Починається наступний етап - використання інновацій.
     Значимість визначення ефекту від реалізації інновацій зростає в умовах ринкової економіки. Однак не менш важливою вона є і для перехідної економіки.
     Залежно від врахованих результатів і витрат розрізняють наступні види ефекту
     
Вид  ефекту Фактори, показники
1.Економічний Показники враховують у вартісному вираженні усі види результатів і витрат, обумовлених реалізацією інновацій
2.Научно-технічний Новизна, простота, корисність, естетичність, компактність
3.Фінансовий Розрахунок показників базується на фінансових показниках
4.Ресурсний Показники відображають вплив інновації на обсяг виробництва і споживання того чи іншого виду ресурсу
5.Соціальний Показники враховують соціальні результати реалізації інновацій
6.Екологічний Шум, електромагнітне поле, освітлення (зоровий комфорт), вібрація. Показники враховують вплив інновацій на навколишнє середовище
 
В залежності від тимчасового періоду обліку результатів і витрат розрізняють показники ефекту за розрахунковий період, показники річного ефекту.
     У цілому проблема визначення економічного ефекту і вибору найбільш кращих варіантів реалізації інновацій вимагає, з одного боку, перевищення кінцевих результатів від їхнього використання над витратами на розробку, виготовлення і реалізацію, а з іншого - зіставлення отриманих при цьому результатів з результатами від застосування інших аналогічних за призначенням варіантів інновацій.
  Особливо гостро виникає необхідність швидкої оцінки і правильного вибору варіанту на фірмах, що застосовують прискорену амортизацію, при якій терміни заміни діючих машин і устаткування на нові істотно скорочуються.
  Метод обчислення ефекту (доходу) інновацій, заснований на зіставленні результатів їхнього освоєння з витратами, дозволяє приймати рішення про доцільність використання нових розробок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ НБ "ТРАСТ" 

     Банк заснований в 1995 році в Санкт-Петербурзі під ім'ям "Менатеп Санкт-Петербург" в якості однієї з дочірніх структур московського банку "Менатеп". Спочатку "Менатеп Санкт-Петербург" створювався як безфіліальний банк, що працює в Північно-Західному районі. Проте в результаті кризи серпня 1998 року, коли "Менатеп" зупинив операції, основна частина його бізнесу була переведена в банки "Менатеп Санкт-Петербург" і Довірчий Інвестиційний Банк. При розподілі активів "Менатеп СПб" отримав філіальну мережу і картковий бізнес банку, а ДІБу дісталася велика частина фінансових потоків "ЮКОСа". Одночасно банку "Менатеп СПб" вдалося отримати підтримку з боку керівництва "Газпрому", що призвело до суттєвих змін у складі власників банку і дало поштовх розвитку нового напрямку бізнесу. У 2000 році банк, який діє у формі ЗАТ, був перетворений у ВАТ.
     Влітку 2004 року менеджмент ІБ "ТРАСТ" (колишній ДІБ) на чолі з головою рад директорів обох банків Іллею Юров завершив операцію з викупу прав власності на контрольних пакетів акцій банків "ТРАСТ" і "Менатеп СПб" у колишніх власників. У результаті права власності на 99,3% акцій "Менатеп СПб" перейшли від МФО "Менатеп" до менеджменту ІБ "ТРАСТ" .18 березня 2005 перейменований у ВАТ "Національний банк" ТРАСТ ". 
У листопаді 2006 року НБ "ТРАСТ" переїхав із Санкт-Петербурга в Москву, а через 2 роки завершив давно анонсовану угоду з приєднання "Інвестиційний банк" ТРАСТ ".

     У банку всього більше 2 тисяч акціонерів. Настільки масштабне число акціонерів обумовлено реорганізацією банку в 2002 році у формі приєднання до нього  регіональних ЗАТ АКБ "Юганскнефтебанк" і ВАТ АКБ "Нефтеенергобанк". Основним акціонером банку в даний  момент є ЗАТ "УК ТРАСТ" (Росія) - 98,27%, на 68,65% належить кіпрському офшору TIB Holdings Ltd. Ще 8,92% КК зрештою належать Merrill Lynch, 9,61% - Іллі Юрову, по 6,41% Сергію Бєляєву та Миколі Фетісову. 
Банк має одну з найбільших в Росії мережею продажів, включає 59 філій, а також відділення та спеціалізовані офіси - в цілому 200 точок продажів в 60 регіонах країни. НБ "ТРАСТ" обслуговує близько 28 тисяч корпоративних клієнтів і більше 1 мільйона приватних осіб. В активах кредитний портфель займає майже 40%, портфель цінних паперів - 32%, кошти в іноземних банках - 16%. Основною статтею пасивів можна назвати депозити компаній і корпорацій (25%). Досить істотний за значимістю ресурс - кредити Центрального банку (майже 20% пасивів). Частка вкладів фізичних осіб у пасивах також значна (23%), за розміром вкладів кредитна організація стійко входить в Топ-50 російських банків. Чисельність персоналу - понад 6 тисяч чоловік. 
Пріоритетними напрямками розвитку НБ "ТРАСТ" як і раніше є диверсифікований роздрібний бізнес, робота із середнім та малим бізнесом, корпоративними клієнтами.

     У рейтингу російських банків на 1 березня 2009 НБ "ТРАСТ" з активами-нетто в розмірі трохи більше 85 млрд. рублів спустився на 42-е місце проти 31-го на 1 січня 2006 р. сусідня з ним рядки займають "ОТП Банк"і"Газенергопромбанк". 
Національний Банк "ТРАСТ" один з 30-ти найбільших банків Росії (за даними ЦБ РФ), який володіє всебічною підтримкою держави як один із системоутворюючих російських банків.

     НБ "ТРАСТ" полягає в п'ятірці одних з кращих депозитних банків за вкладами в рублях (РБК-рейтинг).
     НБ "ТРАСТ" - це універсальний комерційний банк, який пропонує своїм клієнтам широкий спектр якісних банківських послуг. Орієнтуючись на різноманіття клієнтської бази, НБ "ТРАСТ" здійснює будь-які види кредитування підприємств і організацій усіх галузей економіки, населення та органів державної влади, ефективно розміщуючи залучені кошти населення та юридичних осіб в інтересах вкладників, клієнтів і акціонерів. 
Діяльність НБ "ТРАСТ" регулюється законодавством Російської Федерації і здійснюється відповідно до Федеральними Законами "Про акціонерні товариства" та "Про банки і банківську діяльність". 
Вищим органом управління Ощадбанку Росії є Рада Директорів, який затверджує Статут Банку, обирає Керівний комітет, приймає інші принципові рішення. 
Керуючий комітет здійснює загальне керівництво діяльністю НБ "ТРАСТ", визначає стратегічні пріоритети його розвитку та формує дирекції, якому делеговані повноваження по поточному управлінню.

     Порівняння результатів роботи банку 2009-2010 р.
Показник 2009 рік 2010 рік Абсолютний  приріст Темп росту
Пасиви банку 1 560134 440,00 1 654 045 248,00 93 910 808,00 106,02
Активи  банку 1 560134 440,00 1 654 045 248,00 93 910 808,00 106,02
Активи, які приносять дохід 929 011 026,31 955 515 451,00 26 504 424,69 102,85
Суди 519 250 724,31 501 124 715,00 -18 126 009,31 96,51
Інвестиції 44 700 419,00 58 983 393,00 14 282 974,00 131,95
Залучені  кошти 653 102 909,00 727 480 063,04 74 377 154,04 111,39
Міжбанківські займи 0,00 0,00 0,00 0,00
Строкові  депозити 387 517 627,00 428 136 678,69 40 619 051,69 110,48
 
     За  даними балансу можна бачити, що в 2010 році відбувся істотний відплив коштів у порівнянні з 2009 роком на розрахункових рахунках акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю (на 7,5 млн. руб.), Розрахункових рахунках підприємств створених громадянами (на 6, 6 млн. руб.). Кредитів громадянам видано менше на 8,6 млн. Кредитів іншим банкам не було надано взагалі, тоді як у попередньому році їх величина становила 10,5 млн. Вартість господарського інвентарю, також відноситься до активів банку скоротився на 9,8 млн. Крім того, на 9,1 млн. рублів скоротилися кошти за рахунком "абстрактні кошти за рахунок прибутку банків".
     В цілому відплив коштів по всіх рахунках, що належать до активів склав 51,3 млн. рублів. Однак загального зниження величини активів не сталося так  як, одночасно відбувалося збільшення коштів в касі (1,7 млн. руб.); Зростання  величини розрахунків з кредитними установами РФ склав 2,6 млн. руб., Фінансування за рахунок залучених коштів Мінфіну  РФ - 14,1 млн. руб.; заборгованість за кредитами, не погашеним у строк зросла на 40,9 млн. руб.; зростання коштів позичкових рахунків підприємців без утворення  юридичної особи - 3,5 млн. руб., різні  кошти фондів спеціального призначення  зросли на 49,2 млн. руб., зросла кількість  позик виданих з фонду соціального  призначення (на 3 млн. руб.); зростання  розрахунків по емісійним операціями склав 3,8 млн. руб., кошти кредиторів зросли на 10,8 млн. руб . Таким чином, величина активів банку зросла на 93,9 млн. руб.
     Обсяги пасивів банку також зросли, в основному, через збільшення резервного фонду банку на 3,2 млн. руб., Фонду економічного стимулювання - на 2,7 млн. руб., Фонду виробничого і соціального розвитку - на 5,6 млн. руб. Розрахунки по іноземних операціях виросли на 6,3 млн. руб., Поточні рахунки та депозити зросли на 11,1 млн. руб., Кошти для фінансування капітальних вкладень - на 15 млн. руб., Різні рахунки кооперативів та інших організацій - на 11 , 8 млн. руб., рахунки громадян за депозитними операціями - на 25,6 млн. руб., операційні і різні доходи - на 7,2 млн. руб.
     Зростання активів приносять дохід в 2009 році був несуттєвим - 102,9% (+26,5 млн. руб.). На більш високі темпи зростання  активів приносять дохід не вплинуло навіть те, що участь банку в господарській  діяльності інших комерційних організацій  і підприємств зросли в 2,5 рази (з 9,1 до 22,7 млн. руб), а заборгованість по позиках на 40 , 9 млн. руб. (з 354,5 до 395,4 млн. руб). 
На невелике зростання активів приносять дохід вплинуло зниження обсягу банківських позик з 519,3 до 501,1 млн. руб., А також те, що не відбувалося кредитування інших банків, тоді як за підсумками 2009 року ця стаття в активах банку становила 10,5 млн. руб.

     Зниження обсягу банківських позичок відбулося, в основному, за рахунок падіння коштів по позиковим рахункам акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з 212,8 до 205,3 млн. руб., За рахунками малих підприємств з 121,6 до 115,1 млн. руб., крім того, видано менше кредитів громадянам на споживчі цілі на 8,7 млн. руб. (116 млн. руб. В 2008 році проти 107,3 ??млн. руб. в 2010).
     Обсяг інвестицій зріс з 44,7 до 59 млн. руб. (темп зростання склав 132%). Найбільший приріст  дало збільшення коштів перерахованих  підприємствам і організаціям для  участі в їхній господарській  діяльності з 9,1 до 22,7 млн. руб. Крім цього  вкладення в акції акціонерних  товариств збільшилися з 35,6 до 36,3 млн. руб., Що в сумі і становить 14,3 млн. руб. 
Обсяг залучених коштів банку збільшився на 11,4% з 653,1 млн. руб. в 2009 році до 727,5 млн. руб. в 2010.

и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.