На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольная работа по "Иннофациям"

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 30.04.2012. Сдан: 20 Н. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВАРІАНТ 4
Завдання 1
Розроблено  три варіанти винаходу на виробництво  виробів. За даними таблиці розрахувати  найбільш ефективний варіант. Ен = 1
Показник Варіанти
І ІІ ІІІ
Інвестиції, тис. грн. 22040 27040 19840
Витрати виробництва на один виріб, тис. грн. 13640 14840 13840
Річний  обсяг виробництва, тис. од. 640 1160 2540
      Для визначення кращого варіанту необхідно  розрахувати показник зведених витрат:
Зприв = Сі + Ені ® мін, грн.,
де: Сі – собівартість річного випуску продукції по і-му варіанту, грн.
Кі – капіталовкладення по і-му варіанту, грн
      Розрахуємо  показник зведених витрат за варіантами:
варіант І: Зприв = 13640 + 0,1*22040 = 15844 тис. грн.
варіант ІІ: Зприв = 14840 + 0,1*27040 = 17544 тис. грн.
варіант ІІІ: Зприв = 13840 + 0,1*19840 = 15824 тис. грн.
      За  умови, що обсяг виробництва за варіантами є різним, доцільно розрахувати приведені  витрати на одиницю продукції, що розраховується за формулою:
Зприв1 = Зприв / Q,
де: Q – річний обсяг виробництва.
      Розрахуємо  приведені витрати на одиницю  продукції за варіантами:
варіант І: Зприв1 = 15844 тис. грн. / 640 тис. од = 24,76 грн
варіант ІІ: Зприв1 = 17544 тис. грн. / 1160 тис. од = 15,12 грн
варіант ІІІ: Зприв1 = 15824 тис. грн. / 2540 тис. од = 6,23 грн
      Таким чином, бачимо, що найменші витрати  на одиницю  виробленої продукції підприємство отримає при застосуванні третього варіанту винаходу. Тому саме третій варіант є найбільш ефективним. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 2
      Проектний інститут працює над розробкою технологічного процесу (потокової лінії) по виготовленню технічної тканини. Вартість проектних робіт становить 49 тис. грн., які мають бути освоєні 80% в перший рік, 20% - в другий рік. Виготовлення технічних засобів триватимете рік. Вартість обладнання  127 тис. грн., монтажу – 18% від вартості обладнання, який також повинен бути виконаний протягом року. Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу виробляти щорічно 20 тис. метрів технічної тканини за ціною 25 грн за метр., собівартість 1 м.п. – 18 грн.
      Супутні капіталовкладення становлять 11007 грн щорічно.
      Термін  експлуатації потокової лінії – 6 років. Обчислити народногосподарський ефект від розробки і використання нової технології.
      Народногосподарський  ефект від використання потокової  лінії може бути обчислений як різниця вартісної оцінки результатів від використання лінії і вартісної оцінки витрат на її проектування, виготовлення й експлуатацію. При цьому слід враховувати різночасовість витрат і результатів і привести їх до одного моменту часу:
, грн.

де: Pt - вартісна оцінка результатів у кожному році розрахункового періоду, грн.;
Bt – вартісна оцінка витрат у кожному році розрахункового періоду, грн.
a - коефіцієнт приведення капітальних вкладень:

де: R – норматив приведення різночасових витрат (ставка дисконту);
t – кількість років, що відділяють затрати і результати від початку розрахункового періоду.
      Розрахуємо  коефіцієнт приведення капітальних  вкладень:
a = (1+0,1)1 = 1,1
      Розрахуємо  вартість проектних робіт за періодами:
- в перший  рік: 49 тис. грн. * 80% = 39,2 тис. грн.
- в другий  рік: 49 тис. грн. * 20% = 9,8 тис. грн.
      Розрахуємо  сумарну вартість обладнання (з урахуванням  монтажу):
127 тис. грн. + 127 тис. грн. *18% = 149,86 тис. грн.
      Розрахуємо  річний обсяг реалізації при впровадженні потокової лінії:
20000 м.п. * 25 грн = 500 тис. грн.
      Розрахуємо  річну суму собівартості продукції:
20000 м.п. * 18 грн = 360 тис. грн..
      Розрахуємо  народногосподарський ефект:
ЕТ = ((0 – 39,2 тис. грн. – 149,86 тис. грн. – 11,007 тис. грн) + (500 тис. грн. – 360 тис. грн. – 9,8 тис. грн. – 11,007 тис. грн.) + (500 тис. грн. – 360 тис. грн.  – 11,007 тис. грн.) + (500 тис. грн. – 360 тис. грн.  – 11,007 тис. грн.) + (500 тис. грн. – 360 тис. грн.  – 11,007 тис. грн.) + (500 тис. грн. – 360 тис. грн.  – 11,007 тис. грн.) + (500 тис. грн. – 360 тис. грн.  – 11,007 тис. грн.)) *1,1 = 564,091 тис. грн.
      Таким чином, бачимо, що народногосподарський ефект від впровадження потокової  лінії становить 564,091 тис. грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 3
      Розрахувати сіткову модель проекту. Оптимізувати її за часом та ресурсами.
      Для планування технічної підготовки випуску  нового виробу був застосований сітьовий метод. На основі аналізу особливості  проектованого виробу було встановлено  перелік, взаємозв’язок та тривалість робіт технічної підготовки виробництва.
      Використовуючи  цю інформацію потрібно:
1. Побудувати  сітьовий графік процесу;
2. Розрахувати  основні параметри сіті у графічній  або табличній формі;
3. Оптимізувати  сітьову модель у часі з  врахування скорочення тривалості виконання всього комплексу робіт на 5%.
4. Побудувати  лінійний графік процесу
5. Оптимізувати  розподіл персоналу з використанням  вільних резервів часу.
     Побудуємо карту-визначальник для сітьового графіка
Номер роботи Номер попередніх робіт Тривалість  виконання Кількість працівників
1 - 8 3
2 1 4 4
3 1 2 2
4 1 4 1
5 4 5 1
6 3 3 2
7 2,5 4 2
8 7 3 3
9 2 4 2
10 7 6 6
11 8 3 6
12 9 7 6
13 5 2 2
14 6,10,13 4 2
15 14 3 2
16 14 8 3
17 15,16 6 2
18 11,12,17 2 5
     Побудуємо сітьовий графік робіт (додаток А)
     Розрахуємо  параметри сітьового графіку критичний шлях : 37
подія ранній строк  здійснення події пізній строк  здійснення події Резерв часу події Повний резерв часу роботи Вільний резерв часу роботи
1 0 0 0 0 0
2 8 29 23 8 0
3 8 29 23 0 0
4 8 27 21 8 0
5 2 31 29 4 1
6 4 28 24 0 0
7 3 26 23 5 2
8 3 27 24 5 1
9 3 27 24 5 0
10 5 26 21 7 1
11 4 25 21 6 0
12 5 23 18 7 1
13 4 28 24 7 0
14 6 27 21 0 0
15 3 26 23 0 0
16 5 23 18 7 0
17 5 23 18 0 0
18 8 27 19 0 0
Лінійний графік процесу наведений у додатку Б.
Завдання 4
      Фінансово-промислова група реалізує п’ять проектів, кожним з них керує окрема команда. Розрахувати корпоративну ефективність роботи кожної команди, якщо результати керування представлені в таблиці
Показник № команди
1 2 3 4 5
Витрати команди, грн. 2590 4290 2890 3690 3390
Чистий  прибуток, грн 690 660 790 770 640
      Для визначення коефіцієнту корпоративної  ефективності кожної команди розрахуємо частку витрат кожної команди в загальних  витратах фінансово-промислової групи, а також частку чистого прибутку кожної команди в загальному прибутку групи. Коефіцієнт корпоративної ефективності команди визначається як відношення частки прибутку до частки витрат кожної команди.
      Розрахуємо  загальні витрати по фінансово-промисловій групі:
2390 грн + 4290 грн + 2890 грн + 3690 грн + 3390 грн = 16850 грн
      Розрахуємо  частку витрат кожної команди у загальних  витратах групи:
1 команда: 2590 грн / 16850 грн = 0,154
2 команда: 4290 грн / 16850 грн = 0,255
3 команда: 2890 грн / 16850 грн = 0,172
4 команда: 3690 грн / 16850 грн = 0,219
5 команда: 3390 грн / 16850 грн = 0,201
      Розрахуємо  загальний чистий прибуток по фінансово-промисловій  групі:
690 грн + 660 грн + 790 грн + 770 грн + 640 грн = 3550 грн
      Розрахуємо  частку чистого прибутку кожної команди у загальній сумі прибутку групи:
1 команда:  690 грн / 3350 грн = 0,194;
2 команда:  660 грн / 3350 грн = 0,186;
3 команда:  790 грн / 3550 грн = 0,222;
4 команда:  770 грн / 3550 грн = 0,217;
5 команда:  640 грн / 3550 грн = 0,180;
      Розрахуємо  коефіцієнт корпоративної ефективності для кожної команди:
1 команда: 0,194  / 0,154 = 1,260;
2 команда: 0,186  / 0,255 = 0,729;
3 команда: 0,222  / 0,172 = 1,291;
4 команда: 0,217  / 0,219 = 0,991;
5 команда: 0,180  / 0,201 = 0,896;
      Проведемо ранжування команд за значеннями коефіцієнту корпоративної ефективності:
3 команда: 1,291
1 команда: 1,260;
4 команда:  0,991
5 команда: 0,896
2 команда: 0,729 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 5
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.