На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Бесда, ведення дискусї

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 01.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
 
                              Бесіда, ведення дискусії.
     Бесіда  звичайно проводиться двома чи невеликою  кількістю учасників і охоплює  порівняно невелике коло питань.
     Ділова  бесіда буде мати позитивний результат  лише за умов уважного сприйняття співрозмовниками точки зору й доказів свого партнера, висловлених по суті, із відповідною тактовною реакцією щодо отриманої інформації.
     Можна виділити такі основні фази ділової  бесіди:
- установлення часу  й місця зустрічі (на нейтральній,  своїй, чужій території);
- спосіб вступу в контакт, початок розмови (на своїй території ініціатива господаря, а нейтральній – ініціатива належить тому, хто прийшов першим: це вітання, початкові жести і фрази для мобілізації уваги);
- формулювання конкретної  мети зустрічі (проблема чи завдання);
- обмін предметними  пропозиціями і випрацювання  рішень (оцінка пропозицій та  ухвалення чи не ухвалення  рішення за кожним пунктом);
- фіксування остаточної  домовленості й вихід із контакту, закінчення розмови (підведення  підсумків бесіди, фіксування зобов'язань).
     Кожна із цих фаз має основний принцип, відповідно до якого треба діяти  співрозмовникові, щоб домогтися  позитивного результату. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Прийом відвідувачів (графік, час, місце, організація прийому).
     Відвідувач  може бути приватною особою чи представником іншої організації.
     Графік  прийому повинен бути складений  і доведений до всіх зацікавлених осіб. Якщо прийом керівником відвідувача  зараз неможливий, слід подбати про  прийом його іншим компетентним працівником  або виділити додатково власний час. Інакше це буде проявом недбалості чи зверхності.
     Місце, де чекають прийому, повинне бути обладнане місцями для сидіння  і, можливо, столами та письмовим  приладдям. Написи повинні мати ввічливу форму: “У нас не палять”, а не “Не  палити”. В приміщенні, де проводиться прийом –відповідні меблі, порядок.
     Ставлення до відвідувача має бути ввічливим, доброзичливим, уважним, з повагою  незалежно від службового положення.
      На  прийомах відвідувачів керівник має  можливість отриму-вати цінну інформацію про самих відвідувачів і про стан справ на тих ділянках, де вони працюють. Крім того, прийом відвідувачів із особистих питань відображає виконання керівником соціальної ролі організації чи підприємства, яку він уособлює. 

      При вирішенні питань організації прийому відвідувачів необхідно пам’ятати одне важливе правило: час відвідувача не менш цінний, ніж час працівника апарату управління. Дотриманню цього правила сприяють: 

встановлення певних днів і годин прийому відвідувачів із службових та особистих питань; 

інформування відвідувачів. 

      Прийом  відвідувачів із службових питань потрібно встано-вити протягом усього робочого тижня в певні години, наприклад, після обідньої перерви.
      Час для прийому відвідувачів із особистих  питань краще визначити за днями тижня, поділивши ці обов'язки між заступ-никами. Робити це краще також у другій половині дня. 

      У вдосконаленні практики прийому  відвідувачів важливу роль відіграє їхнє інформаційне обслуговування. Відвідувачі повинні чітко знати, до кого вони повинні звертатися з певних питань, мати відповідну інформацію про хід виробництва, його перспек-тиви, власні можливості росту тощо. Цю та іншу інформацію ана-логічного змісту вони повинні отримувати з оголошень,стінних газет, наказів і т.д. Тоді відпаде потреба у відвідуванні ними керівників із цих питань 
 
 

  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРИЙОМУ  ВІДВІДУВАЧІВ

       Однією з найважливіших складових частин у роботі будь-якого керівника є прийом відвідувачів. Прийом відвідувачів можна поділити на три напрями:
  ·        прийом співробітників своєї установи по поточних справах;
  ·        прийом відвідувачів інших організацій та делегацій;
  ·        прийом відвідувачів з особистих питань.
     Секретар  повинен:
  ·        забезпечити наявність інформації про години прийому (у вигляді таблички із зазначенням днів та годин прийому);
  ·        вести облік відвідувачів під час прийому, слідкувати за черговістю регламентного прийому (зазначений час).
     Секретареві слід пам’ятати, що відвідувач будь-якого рангу без винятку може заходити в кабінет керівника тільки після доповіді секретаря. Якщо відвідувач зайшов у приймальню, секретар повинен:
  ·     запропонувати відвідувачеві зняти верхній одяг і попросити зачекати    1-3 хв.;
  ·        доповісти керівникові про відвідувача – прізвище, ім’я, по батькові, посаду та мету візиту;
  ·        якщо керівник має змогу прийняти відвідувача, запросити його до кабінету;
  ·        в разі неможливості прийому відвідувача керівником, слід послатися на об’єктивність причин, за яких це сталося, а також зазначити час можливого прийому.  

  Організовуючи прийом співробітників, секретар повинен:
  ·        знати коло осіб, що мають право заходити до керівника у будь-який час без доповіді;
  ·        довести до співробітників години прийому та попередити про них відвідувачів;
  ·        повідомляти керівникові про відвідувача по телефону.  

      Організовуючи прийом осіб, що прибули у відрядження, необхідно:
  ·        з’ясувати, з якого питання прибув відвідувач і чи була попередня домовленість щодо відрядження; 
  ·        зробити позначку у посвідченні про відрядження, допомогти у забезпеченні необхідними матеріалами;
  ·        у разі потреби допомогти з розміщенням у готелі.
     Якщо  керівник відсутній, необхідно посприяти, щоб його прийняв співробітник, в межах компетенції якого має бути вирішення даного питання. Слід обов’язково пояснити причину відсутності керівника.
      Якщо  прибуває делегація, секретар має заздалегідь забезпечити її супроводження співробітником установи. Для іноземної делегації слід потурбуватися про перекладача та замовити сувеніри.
      Під час проведення прийомів з особистих питань слід забезпечити присутність на робочому місці співробітників, які можуть знадобитися при розв’язуванні питань стосовно відвідувача. Зв’язок з ними здійснюється по телефону. В разі відсутності керівника, прийом здійснює його заступник (в.о.керівника). 
 
 
 
 
 

     Якщо  запис на прийом проводять  попередньо,  краще його робити в журналі за такою формою:   

№ з/п Дата  та час  прийому Прізвище, ім’я, по батькові відвідувача  Місце роботи,  телефон З якого  питання Примітка
   
      Під час прийому відвідувачів керівником секретар приймає телефонні дзвінки, переадресовує заступникам рішення всіх питань, що виникають. Не слід допускати в кабінет керівника відвідувачів, які не мають відношення до прийому.
            Після закінчення прийому секретар оформлює відповідні записи про результати ділових розмов в обліковій формі. Контроль за виконанням рішень, які
приймає керівник, покладають на секретаря. Він  зберігає у себе незавершені справи, які підлягають повторному розгляду.   

КАРТКА  РЕЄСТРАЦІЇ  ПРИЙОМУ  ВІДВІДУВАЧІВ  

№ __________                  Дата прийому     ”_____”___________________ 200__ р. Прізвище, ім’я та по батькові заявника ___________________________________________________
Адреса _____________________________________________________________________________
Зміст заяви  _________________________________________________________________________
Прізвище  того, хто веде прийом ________________________________________________________
Висновок ___________________________________________________________________________
      
      Якщо  прийом відміняється, секретар повинен зателефонувати відвідувачам і повідомити причину відміни прийому та зазначити час наступного прийому. Секретар повинен назвати своє прізвище, посаду, надати телефон для довідок.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питання до теми   

1  На які  напрямки поділяють прийом відвідувачів?
2  Як відбувається  прийом співробітників? 
3  Як відбувається  прийом прибулих у відрядження?
4  Як здійснюють  попередній запис  прийому відвідувачів? 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Мовний етикет.
1.) Мовний етикет  — це правила мовленнєвої поведінки,  прийняті національним колективом  мовців. Мовленнєвий етикет охоплює  стійкі формули спілкування (слова,  словосполучення, мовні звороти-кліше)  в ситуаціях установлення контакту із співбесідником, підтримки спілку-вання в доброзичливій тональності.
2.) Етикет – це  сукупність норм і правил, прийнятих  в даному суспільстві в даний  час. Вони можуть бути змінні, але їхня сутність лишається  незмінною – вона покликана  висловити повагу до іншої людини. Культура мови і культура поведінки пов’язані між собою.
Етика ділового спілкування  ґрунтується на таких правилах і  нормах поведінки партнерів, колеґ, які сприяють розвиткові співпраці, розв'язанню поставлених проблем. А  це й зміцнення взаємодовіри, постійне інформування партнера щодо своїх намірів та дій, а також запобігання обману й порушенню взятих зобов'язань
Етикет – у  привітанні, прощанні, проханні і відповіді  на прохання. 
 
 
 
 

45. Що таке культура  мови?
Культура мови є основною ознакою загального культурного рівня людини і разом з цим його складовою. Чим вища мовна культура людини, тим вищий творчий потенціал людини. Вірний вибір мовних засобів (лексичних, морфорлогічних, синтаксичних, мовноетичних) для передачі думки відповідно до змісту, мети і ситуації ділового спілкування.
Культура – це досягнення людства у будь-якій галузі діяльності (музична к-ра, виробнича  к-ра).
44 - 45:
Важливим компонентом  ділового спілкування є етика  мовлення. Недаремно один мудрий філософ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Вислів віками не втрачає своєї актуальності. Адже те, якими лексичними засобами володіє мовець, яку має інтонацію, вимову, як послуговується жестами, емоціями - вказує на рівень його освіченості й культури.
Виховану людину завжди вирізняє ввічливість, привітність, доброзичливість, тактовність, стриманість, повага до співрозмовника, здатність до співчуття та розуміння оточуючих. І особливу роль у цьому відіграє слово: вчасне, доречне, вагоме, переконливе.
Не завжди на належному рівні ведуться ділові переговори, виступи перед співробітниками чи незнайомою аудиторією. І, на жаль, частково огріхи припадають на невдало підібрані й сказані слова. Наприклад, доповідачі, лектори у своїх виступах часто вживають російські слова в українському варіанті або ж навпаки, тобто калькують їх. Насичують свою мову просторіччям, територіальними діалектами, нехтують вимовою, а іноді й роблять це навмисне. Часто можна почути, як через мовознавчу некомпетентність порушується граматична й лексична структура слів.
Не завжди розрізняється  й логічна структура слів. Наприклад: прошу (будь ласка) і прошу (звертаюся  з проханням), икода (про жалість, втрату) і шкода (даремно, не варто). Трапляється, що не точно коментується значення і зживання паронімів. Наприклад: відігравати (роль), грати на чомусь) і ґрати (конструкція).
З'явилась проблема і у використанні букви ґ. Дехто  намажеться вживати її взагалі замість г. У випадках сумніву слід звернутися до українського правопису.
Іноді мовці у  виступах використовують книжні слова, різні граматичні звороти, маловідому термінологію. Така мова не сприймається слухачами, стомлює їх, створює дискомфорт і свідчить про низький рівень виступаючого.
Бувають випадки, коли доповідач чи лектор нав'язливо звертається  до слухачів «Вам зрозуміло?», «Вам ясно?». Запитання такого типу свідчать, що виступаючий недооцінює слухачів і цим ображає їх.
Отже, аби не траплялося подібних ситуацій, потрібно скористатися загальноприйнятими нормами ділового етикету.
Мова виступу, доповіді, лекції має бути бездоганною, простою, зрозумілою широкому колу слухачів. Слід уникати іншомовних слів, якщо є  українські відповідники; сполучників типу: тому що; через те, що; у зв'язку з тим, що; враховуючи те, що; з огляду того, що; зважаючи на те, що; так, як; про те, що і т. д.
Важливим є також  правильне й доречне використання вставних слів і виразів, обережне послуговування крилатими словами та іншими фразеологізмами. Тут треба враховувати професіональний і віковий контингент слухачів.
Для ефективності ділових  взаємин варто зорієнтуватися не лише в собі, а й в тих, хто  оточує, виробити свою манеру спілкування. Спілкуючись, треба триматися скромно  й впевнено. Належить подбати й про атмосферу приязності, товариськості, вільного й рівноправного обміну думками. Необхідно передбачати і враховувати реакцію слухачів.
Доповідач повинен  говорити чітко, переконливо, не поспішаючи, в ході мовлення змінювати інтонацію, щоб мова не була монотонною. Буває й так, що спілкуючись, співрозмовники не завжди розуміють один одного. Не слід забувати, що в будь-якій ситуації можна дійти згоди. Запорукою успіху в цьому є взаємодовір'я.
Отже, уважне, дбайливе ставлення до мови є зовнішньою ознакою  мовного етикету. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Усне мовлення
     Усне  мовлення – це слухове сприймання певної інформації.
     За  допомогою усного мовлення спілкування  і обмін думками відбувається безпосередньо. В усному мовленні вживається побутова й діалектна лексика, слова розмовно-просторічного характеру, своєрідні фразеологізми.Синтаксична будова усної мови характеризується тим, що в ній здебільшого вживаються прості речення, часто – неповні. У складних реченнях переважає сурядність. Зв’язок речень переважно безсполучниковий. Рідко вживаються дієприкметникові й дієприслівникові звороти. Речення усної мови часто не вкладаються в звичайні синтаксичні рамки.
     За  характером спілкування усне мовлення – діалогічне, має ряд лексичних  особливостей.В усному мовлення широко використовуються додаткові засоби висловлення: інтонація, жести, що надають відтінок переконливості та емоційності.
     Звичайна  сфера застосування усного мовлення –  бесіда, розмова.
     Усні  виступи, доповіді, звіти, лекції являють  собою проміжну форму між усною і писемною формами літературної мови. Це складний вид усного мовлення, ніж розмовний, бо тут все-таки обмеженіше використовуються допоміжні засоби (жести, інтонація)
     Усне  мовлення кожної людини свідчить про  рівень її освіченості, культури. Відомий  український педагог В.Сухомлинський писав, що “мовна культура – це живодавній корінь культури розумової, високої, справжньої інтелектуальності. Щоб правильно розмовляти й писати, треба прагнути до удосконалення своїх знань, набутих раніше, треба любити українську мову й свою справу”.
     Без мови неможливе існування будь-якого  людського колективу, виробництва, трудової діяльності, творчої праці. Головна складність в обладнання усним мовленням полягає у  необхідності визначати на слух, інтуїтивно доцільності чи недоцільності того чи іншого слова, звороту, інтонації, манери мови у кожному конкретному випадку.
До  усного ділового мовлення ставляться такі вимоги:
точність у  формулюванні думки, не двозначність;
логічність; стильність; відповідність між змістом і мовними засобами;
відповідність між мовними засобами та обставинами  мовлення;
відповідність між мовними засобами та стилем викладу;
вживання сталих словосполучень;
різноманітність мовних засобів;
нашаблонність у побутові висловлювання;
доречність;
виразність дикції;
відповідність інтонації мовлене вій ситуації
Необхідно, щоб  ці вимоги базувалися на знанні літературної норми і чутті мови. Усне ділове мовлення – це розмовно-літературне  мовлення, воно наближається до мовлення писемного. 
 
 
 
 

                           Телефонна розмова
     Один  із різновидів ділового спілкування  є телефонна розмова. Вона розширює, прискорює ділові контакти, дає можливість оперативно передати чи прийняти певне  повідомлення.
У телефонній розмові  беруть участь двоє співрозмовників: той, хто телефонує, і той, хто приймає інформацію. Може бути й третя особа – посередник, який з’єднує співрозмовників. Тут особливо важливим є слова ввічливості вибачте, будь-ласка, дякую.
Вибір мовних засобів  для телефонної розмови залежить від того, хто, куди, кому і з якою метою телефонує.
Умовно телефонну  розмову можна поділити на офіційну і приватну. Кожне з них вимагає  відповідного етикету.
Телефонна розмова, як правило, почитається привітання. Не слід запитувати: з ким я говорю? Якщо розмовляє н той, з ким  ви хочете поговорити, необхідно попросити викликати потрібну людину. Робити це слід коректно, ввічливо.
Часто в державних  установах можна почути шаблонну фразу турбує вас таки-то... Ділова телефонна розмова в роботі установи чи закладу аж ніяк не може турбувати, бо вона для цього й призначена.
Розмова по телефону має бути спокійною, розбірливою, чемною, лаконічною. Тому треба заздалегідь  її продумати.
Також важливим є вміння слухати співрозмовника. Вихована людина не буде перебивати співрозмовника чи поправляти.
За етикетом завершує телефонну розмову як у  діловому, так і в приватному спілкуванні, її ініціатор.
Завершуючи телефонну  розмову, обов’язково треба попрощатися.
Варто пам’ятати, що надмірна ввічливість, улесливість  на прикрашають співрозмовника, а  навпаки, свідчить про його низький етичний рівень і можуть викликати роздратування. 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 

                              Прийом відвідувачів
      (графік, час, місце, організація  прийому).
Відвідувач може бути приватною особою чи представником іншої організації.
Графік прийому  повинен бути складений і доведений  до всіх зацікавлених осіб. Якщо прийом керівником відвідувача зараз неможливий, слід подбати про прийом його іншим  компетентним працівником або виділити додатково власний час. Інакше це буде проявом недбалості чи зверхності.
Місце, де чекають  прийому, повинне бути обладнане  місцями для сидіння і, можливо, столами та письмовим приладдям. Написи повинні мати ввічливу форму: “У нас не палять”, а не “Не палити”. В приміщенні, де проводиться прийом –відповідні меблі, порядок.
Ставлення до відвідувача  має бути ввічливим, доброзичливим, уважним, з повагою незалежно  від службового положення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

                                          Етикетні формули
Етикетна  формула — це фразеологізовані речення, готові до вжитку стандартизовані мовні конструкції. За допомогою словесних формул висловлюється взаємовідношення при зустрічі і розставанні, дякуванні або вибаченні, у ситуації знайомства й у багатьох інших випадках. їх арсенал в українській мові надзвичайно багатий.
Принцип використання етикетних  формул, крім універсального принципу ввічливості, це принцип відповідності мовної ситуації. Обстановка спілкування (офіційна / неофіційна) і фактор адресата (соціальний статус, особисті заслуги, вік, стать, ступінь знайомства) є визначальними при виборі етикетних формул.
Формули знайомства:
Мене  звуть (звати)... Моє  прізвище, ім'я... Дозвольте  відрекомендуватися... Дозвольте Вам відрекомендувати...   • Дозвольте познайомити Вас... Прошу Вас познайомитися, це... Прошу, будьте знайомі Знайомтесь, це... Познайомте нас, будь ласка... Будьте ласкаві мене відрекомендувати... Було приємно з Вами познайомитися... Вельми радий познайомитися з вами... Радий нашому знайомству... Мені дуже приємно...
Формули привітання та побажання:
Доброго ранку!   Добрий день!   Добридень!  Добрий вечір!   Здрастуйте!  Вітаю Вас!
З приїздом Вас!    Хай живе...  Поздоровляю Вас!   Зі святом Вас!  Вітаю з Днем народження!  Бажаю (зичу) щасливого Нового року!   Хай щастить у Новому році!
З Різдвом Христовим!  Бажаю (зичу) Вам здоров 'я, щастя, успіхів! Щасливих Вам свят!
Дозвольте вітати Вас від  імені...    Наше щире вітання...   Прийміть мої співчуття!
Хай збудуться всі Ваші мрії!   На здоров 'я!
Формули прощання:
До  побачення!   До зустрічі!  До завтра!   На добраніч!   На все добре!   Усього найкращого!   Бувайте здорові!   Щасти Вам!   Дозвольте попрощатися!
Щасливої  дороги!   Вибачте, мені час (пора).   На все добре!   Усього найкращого!
Вітайте своїх батьків (від  мене).  Сподіваюся, ми незабаром побачимося.
Бажаю Вам добре провести час!   Прощавайте!
Формули вітання
Добрий  день!   Добридень!  Добрий вечір!   Здрастуйте!   Вітаю Вас!   З приїздом Вас!
Хай живе...  Поздоровляю Вас!  Зі святом Вас!  Вітаю з Днем народження!
Бажаю (зичу) щасливого Нового року!  Хай щастить у Новому році!  З Різдвом Христовим!   Бажаю (зичу) Вам здоров 'я, щастя, успіхів!   Щасливих Вам свят!
Дозвольте вітати Вас від  імені...  Наше щире вітання...   Прийміть мої співчуття!
Хай збудуться всі  Ваші мрії!   На здоров 'я!
Формули прощання:
До  побачення!   До зустрічі!   До завтра!      На добраніч!   На все добре!
Усього  найкращого!   Бувайте здорові!  Щасти Вам!  Дозвольте попрощатися!
Щасливої  дороги!   Вибачте, мені час (пора).   На все добре!    Усього найкращого!
Вітайте своїх батьків (від  мене).   Сподіваюся, ми незабаром побачимося.
Бажаю Вам добре провести час!  Прощавайте!
Формули вибачення:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.