На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Питання органзацї та забезпечення безпеки в готельно ресторанному бзнес та ндустрї туризму

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 04.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки молоді та спорту України
 Київський  університет культури
 Полтавський  факультет менеджменту і бізнесу 
 

                                                                                         Кафедра менеджменту 
 
 
 

     РЕФЕРАТ
     на  тему: «Питання організації та забезпечення безпеки в готельно – ресторанному бізнесі та індустрії туризму»
     з дисципліни «Охорона праці» 
 
 
 

                                                                         Виконала студентка
                                                                                V курсу, групи ГРС – 51,
                                                                          заочного відділення
                                                                                      Житник Олена 
                                                                         Науковий керівник:
                                                                     д. мед.н., доцент
                                                                    Нетюхайло Л.Г. 
 
 

Полтава - 2011 

     План 

     Вступ………………………………………………………………..............3
     Розділ І. Нормативно – правова база забезпечення безпеки в готельно –
     ресторанному  бізнесі та індустрії туризму……………………………….5
   Закон України «Про туризм»……………………………………….5
   Особливості застосування Закону України «Про страхування»....7
  Розділ ІІ. Організаційні аспекти дослідження стану безпеки в готельно – ресторанному бізнесі та індустрії туризму……………………………..9
  2.1.    Безпека туристичної подорожі………………………………….…..9
  2.2.    Технологія забезпечення безпеки готелю…………………….…..12
  2.3.    Використання комплексу технічних засобів безпеки у готелі…..15
     2.4.    Економічна безпека готелю готельно – ресторанного бізнесу….19
     Розділ  ІІІ. Пропозиції по удосконаленню забезпечення безпеки в 
          готельно – ресторанному бізнесі та індустрії туризму в Україні……...22
     3.1     Принцип мінімізації загальних витрат на забезпечення
                 безпеки………………………………………………………...…..22
     3.2     Технічні засади організації безпеки підприємств ГРБ в
   Україні……………………………………………………………..22
     Висновки…………………………………………………………………..30
     Використана література…………………………………………………..32 
 
 
 
 
 
 
 

     Вступ 

     Туризм – одне з важливих соціально – економічних явищ сучасності, у багатьох країнах він перетворився в одну з провідних галузей економіки, став надійним джерелом поповнення бюджету.
     Туризм, за своїм основними характеристиками, не має принципових відмінностей від інших форм господарської  діяльності. Тому всі істотні твердження сучасного маркетингу та менеджменту  можуть бути застосовані й у туризмі.
     Індустрія туризму займає важливе місце  в економіці більшості країн. На її частку припадає до 10 % світового валового національного продукту, 11 % світових споживчих витрат. Число туристських поїздок в усьому світі наближається до 600 млн., і, за прогнозами Всесвітньої туристської організації (ВТО), до 2010 р. досягне 937 млн. При цьому слід урахувати, що все населення планети становить 6 млрд. людей. Індустрія туризму входить у число трьох найбільших експортних галузей.
     Розвиток  індустрії туризму надає великий ринок робочих місць. На сьогодні кожна п'ятнадцята людина на планеті працює в сфері готельного і туристського бізнесу. Наприклад, у Європі майже 10% працюючих зайняті в сфері туризму. При цьому за темпами зростання число зайнятих у сфері туристського обслуговування випереджає інші галузі. У XX ст. туризм перетворився на одне з найбільш вагомих соціальних явищ. Витрати населення на туристські послуги в ряді країн займають третє місце після витрат на харчування і житло.
     В економіці сучасної України туризм також займає важливе місце. Одним з пріоритетних завдань Державної програми розвитку туризму в Україні на 2002 – 2010 рр. є становлення в Україні сучасного високоефективного і конкурентноздатного туристського комплексу.
     Реалізація  програми передбачає: створення нормативно-правової бази, формування сучасного вітчизняного туристського ринку, поглиблення спеціалізації і кооперації в роботі туристських підприємств, забезпеченим умов для розвитку різних видів внутрішнього і в'їзного туризму, інтеграцію України до системи світового туристського ринку, розпиток міжнародного співробітництва в сфері туризму, а також вирішення цілого комплексу завдань у сфері підготовки кадрів для галузі.
     Бурхливий розвиток масового туризму у світі  зумовив відповідний розвиток індустрії туризму і суміжних галузей економіки, науки, системи освіти. На сучасному етапі розвитку у сфері туризму діють різноманітні типи підприємств, що здійснюють туристичну діяльність:
     · організатори туризму (туроператори й турагенства);
     · перевізники;
     · готелі й інші підприємства системи розміщення;
     · підприємства громадського харчування;
     · заклади системи розваг;
     · інші підприємства.
     Основними цілями державного регулювання  в галузі туризму  є:
     · забезпечення закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;
     · безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб'єктів  туристичної діяльності та їх об'єднань, прав та законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будівель та споруд;
     · збереження цілісності туристичних  ресурсів України, їх раціональне використання, охорона культурної спадщини та довкілля, врахування державних і громадських інтересів при плануванні та забудові територій;
     · створення сприятливих умов для  розвитку індустрії туризму, підтримка  пріоритетних напрямів туристичної  діяльності.  

     Розділ  І. Нормативно – правова база забезпечення безпеки в готельно-ресторанному бізнесі та індустрії туризму 

     1.1. Закон України  «Про туризм» 

     В Україні діє Закон України  «Про туризм», що передбачає систему гарантування безпеки туристів та порядок продажу туристичних послуг, включаючи розгляд усіляких ризиків, що можуть спричинити несприятливі наслідки і завдати шкоди здоров’ю туриста ы його майну.
       Стаття 13 «Безпека в галузі туризму» цього закону інформує нас про важливість дотримання умов для організації безперешкодного відпочинку туристів, захист їх при здійсненні туристичних подорожей тощо. Згідно закону, безпека в галузі туризму – сукупність факторів, що характеризують соціальний, економічний, правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та держави в галузі туризму.
     Органи  державної влади  та органи місцевого  самоврядування, їх посадові особи в  межах своїх повноважень  вживають заходів, спрямованих  на:
     · забезпечення закріплених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля при здійсненні туристичних подорожей, захист громадян України за її межами;
     · забезпечення особистої безпеки  туристів, збереженість їх майна, не завдання шкоди довкіллю;
     · інформування суб'єктів туристичної  діяльності про загрозу безпеці  туристів у країні (місці) тимчасового перебування;
     · надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній ситуації;
     · забезпечення туристам (екскурсантам) можливості безперешкодного одержання  медичної, правової та інших видів  невідкладної допомоги, доступу до засобів зв'язку;
     · заборона використання туризму з  метою незаконної міграції, сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;
     · охорону туристичних ресурсів України, встановлення гранично припустимих  навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля;
     · забезпечення безпеки об'єктів туристичних  відвідувань з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних  катастроф та інших надзвичайних ситуацій тощо.
     З метою забезпечення безпеки туристів суб'єкти туристичної  діяльності, здійснюючи відповідний вид діяльності, зобов'язані:
     · інформувати туристів про можливі  небезпеки під час подорожі, необхідність виконання загальнообов'язкових  вимог та запобіжних чи попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо);
     · створювати безпечні умови в місцях надання туристичних послуг, забезпечувати належне облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій тощо;
     · забезпечувати спеціальні вимоги безпеки  під час надання туристичних  послуг з підвищеним ризиком (автомобільний, гірський, лижний, велосипедний, водний, мотоциклетний, пішохідний туризм, спелеотуризм тощо);
     · забезпечувати туристів кваліфікованими  фахівцями туристичного супроводу, спеціальним спорядженням та інвентарем;
     · забезпечувати навчання туристів засобам  профілактики і захисту від травм, попередження нещасних випадків та надання першої медичної допомоги;
     · забезпечувати надання оперативної  допомоги особам, які постраждали  під час подорожі, транспортування  потерпілих;
     · оперативно інформувати органи місцевої влади та відповідальних осіб про надзвичайні ситуації, в яких опинилися туристи, подавати відомості про зниклих осіб.
     Організація рятувальних команд і порядок  здійснення рятувальних заходів  визначаються Кабінетом Міністрів  України.
     Держава забезпечує захист законних прав та інтересів іноземних туристів відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.  

     1.2 Особливості застосування Закону України «Про страхування» 

     Турист, котрий відвідує певну місцевість або  країну, більше, аніж місцеві жителі, потрапляє під вплив несприятливих чинників. У страхових випадках їм надають допомогу і покривають цілком або частково непередбачені видатки. У високорозвинених країнах жителі застраховані практично на всі випадки життя. Насамперед страхують здоров'я туриста (різноманітні види медичного страхування, від нещасного випадку з оплатою медичних витрат, а потім його майна. Розглядають також інші несприятливі чинники. В середньому, за статистикою туризму, страхові випадки відбуваються з кожним сотим туристом.
     Страхування – це вид цивільно – правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).
     В Україні прийняті та діють такі основні  законодавчі нормативні документи  зі страхування: Закон України „Про страхування", Закон України „Про туризм” і низка інших нормативних документів. Страхування буває обов'язкове або добровільне, групове або індивідуальне і здійснюється на підставі відповідних правил. У правилах страхування викладено порядок укладення, зміни, припинення і термін чинності договору страхування, розглядаються страхові ризики і випадки, а також страхова сума. страховий внесок і страхове забезпечення, права і обов'язки сторін. Укладаючи договір страхування страхувальник (застрахований) одержує відповідний поліс страхування. Види страхування у сфері туризму охоплюють рахування туриста і його майна, здоров'я (медичне страхування), страхування відповідальності операторів і низку інших видів.
     Специфічними  видами страхування є страхування  випадок затримання транспорту, поганої  погоди і час перебування застрахованих осіб на відпочинку, також попадання або неналежне надання туристських послуг, зазначених у путівці або ваучері. Законодавство більшості країн світу передбачає обов'язкове страхування цивільної відповідальності водіїв і власників автотранспорту (автотуристів), тому автотурист, перетинаючи кордон, зобов'язаний придбати страховий поліс. У Європейській спілці для автотуристів обов'язкове придбання такої страховки у вигляді „Зеленої карти", яка дозволяє пересуватись дорогами Європи без необхідності страхування цивільної відповідальності при перетині кожного нового кордону, тим самим звільняючи власника транспортного засобу від фінансових проблем у випадку нанесення комусь шкоди. Вартість „Зеленої карти" залежить не тільки від типу транспортного засобу і терміну дії страхування, але й від ситуації на страховому ринку, рівня збитковості та інших статистичних показників.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Розділ  ІІ. Організаційні  аспекти дослідження  стану безпеки  в готельно-ресторанному бізнесі та індустрії  туризму 

     2.1 Безпека туристичної подорожі 

     Відправляючись  у подорож, турист зіштовхується  з низкою проблем, що при збігові  обставин можуть призвести до несприятливих  наслідків для його здоров'я і  майна, зробити туристичну поїздку  неможливою або негативно вплинути на туристичні враження.
     Турист  постійно перебуває під впливом  обставин підвищеної небезпеки в  незнайомому довкіллі, яке відмінне від звичайного довкілля його проживання. Він не знає досконало звичаїв, мови, традицій, типових побутових небезпек, не мас імунітету до хвороб, поширених у цій місцевості тощо.
     У проектуванні туру і туристичних  послуг потрібно уважно вивчити усі  можливі чинники ризику та їхні джерела, дослідити можливість і ймовірність  вияву джерела па небезпечному для  людині рівні, схильність людини до впливу джерел небезпеки і передбачити комплекс заходів для захисту здоров'я і життя туриста та його майна.
       Шкідливі чинники (чинники ризику) у туризмі можна класифікувати так:
     ¦ небезпека травмування;
     ¦ вилив довкілля;
     ¦ пожежонебезпека;
     ¦ біологічні вилили;
     ¦ психофізіологічні па вантаження;
     ¦ небезпека випромінювань;
     ¦ хімічні впливи;
     ¦ етан перевезення;
     ¦підвищена  запиленість і загазованість;
     ¦специфічні чинники ризику;
     ¦ інші чинники.
     Різні несприятливі чинники мають різноманітну ймовірність настання та інтенсивність впливу і важкість наслідків.
     Небезпека травмування 
     Небезпека травмування може виникнути в  результаті переміщення механізмів і предметів, тіл, складного рельєфу  місцевості, переміщення гірських порід (каменепадів, селів, лавин), несприятливих ергономічних характеристик туристського спорядження й інвентарю, що спричиняють травми (незручне взуття потертості шкірних покривів у туристів тощо), небезпечних атмосферних та інших природних явищ.
     Вплив довкілля
     Вплив довкілля зумовлений підвищенням або зниженням температури, вологістю і рухом повітряних мас, опадами в зоні обслуговування туристів, різкими перепадами атмосферного тиску.
     Показники мікроклімату в приміщеннях обслуговування туристів, а також у транспортних засобах повинні відповідати встановленим санітарно-гігієнічним вимогам.
     Пожежна безпека 
     Туристові слід точно дотримуватись вимог  нормативних документів пожежної безпеки (Правил пожежної безпеки), засобів  розміщення, щоб убезпечити себе від  можливої дії чинників ризику цієї групи.
     Біологічні  чинники 
     Біологічні  чинники – патогенні мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності, мікроорганізми, а також отруйні рослини, плазуни, комахи і тварини, що є переносниками інфекційних захворювань, викликають опіки, алергійні та інші токсичні реакції.
     Психофізіологічні навантаження
     Психофізіологічні чинники ризику: фізичні та нервово – психічні пере навантаження.
     У проектуванні туристичного маршруту варто  враховувати реальну спроможність людей сприймати інформаційні потоки, надавати їм вільний час для відпочинку і самостійного ознайомлення з туристичними ресурсами. Варто старанно планувати програму, графік переміщення, проведення заходів тощо.
     Визначаючи  складність екскурсійної програми, слід враховувати підготовку туристів, психофізичні особливості групи туристів, а також їхні традиції, звичаї релігію.
     Небезпечні  випромінювання
     Небезпечними  випромінюваннями є: підвищений рівень ультрафіолетового та радіологічного випромінювання.
     Слід  враховувати дію цього чинника  ризику у плануванні графіка руху за маршрутом (відкритими, незатіненими ділянками маршруту в гірських, водних, лижних та інших походах). Туристські маршрути можна прокладати й експлуатувати тільки в місцевостях із сприятливими характеристиками радіологічного стану.
     Хімічні чинники
     Хімічні чинники: токсичні, дратівливі, сенсибілізуючі.
     Запобігати  дії цих чинників ризику в обслуговування туристів можна, якщо:
     · регулярно контролювати вміст шкідливих  речовин у навколишньому середовищі;
     · будувати і розміщувати об’єкти  для обслуговування туристів у сприятливому щодо дії хімічних чинників ризику, середовищі;
     Етап  перевезення 
     Загальновідомо, що транспортні засоби є джерелом підвищеної небезпеки. На кожному виді транспорту діють свої правила перевезення пасажирів й інститут страхування пасажирів та їхнього багажу. Прийнято міжнародні Конвенції про повітряні, морські, автомобільні та залізничні перевезення, у котрих правила безпеки займають центральне місце.
     Специфічні  чинники ризику в  туризмі зумовлені:
     · можливістю виникнення природних і техногенних катастроф у зоні розміщення;
     · технічним станом використовуваних об’єктів матеріально – технічної бази;
     · складним рельєфом місцевості;
     · рівнем професійної підготовленості  персоналу;
     · підготовкою туристів до пересування  за маршрутом певного виду і категорії складності;
     · інформаційним забезпеченням.  

     2.2. Технологія забезпечення  безпеки готелю 

     Готелі  є місцем відпочинку і, як наслідок, великого скупчення людей. Адміністрація  готелю бере на себе обов’язок не лише забезпечити затишне проживання і гарантії доброго відпочинку, але і гарантію безпеки людей, що проживають у готелях, їхнього життя, здоров’я, майна тощо. Саме тому необхідний найретельніший контроль у сфері безпеки готелів.
     Принциповими  положеннями забезпечення безпеки готелів:
     · формування вичерпної множини цілей  і завдань із забезпечення безпеки  готелю;
     · аналіз переліку можливих загроз, ймовірностей ризику і потенційного збитку;
     · реалізація комплексного підходу і  взаємного сумісництва організаційних, технічних та кадрових заходів і рішень:
     · мінімізація витрат за критерієм  «ефективність/вартість»;
     · забезпечення живучості, гнучкості  і керованості комплексу безпеки;
     · можливість подальшого розвитку, модернізації і зміни конфігурації комплексу  безпеки. Поняття безпеки містить у собі не лише захист від кримінальних зазіхань, але ще в більшому ступені створення запобіжних заходів забезпечення захисту від пожежі, вибуху й інших незвичайних подій.
     Ефективне вирішення проблеми безпеки готелю вимагає розумного підходу, заснованого на аналізі функціонування і виявленні найбільш вразливих зон і особливо небезпечних загроз, складання всіх можливих сценаріїв і вироблення адекватних заходів протидії.
     Традиційний метод посилення безпеки шляхом збільшення чисельності співробітників не дає бажаного результату як через економічні розуміння, так і малу ефективності такого підходу. Людина, що несе службу, піддана стомлюваності, неуважності, не виключена змова зі злочинцями, шантаж, залякування тощо. Єдине правильне рішення питання безпеки - використання системного, комплексного підходу, що поєднує в собі методи організаційною, технічного і фізичного характеру в їхньому правильному сполученні і розумному визначенні частки кожної складової.
     До  організаційних заходів належать: спеціально розроблені системи регламентації поведінки обслуговуючого персоналу співробітників, що відповідають за безпеку; проведення заходів для спеціальної підготовки персоналу служби безпеки; технологія готельного обслуговування; принципи організації порядку доступу й охорони різних категорій готельних номерів і службових приміщень; регламентація дій співробітників в екстремальних ситуаціях.
     Необхідно особливо відзначити, що великою (можливо, головною) небезпекою для готелю є  можливість пожежі, випадкового або навмисного підпалу, що також вимагає розробки і впровадження адекватних організаційно – технічних заходів протидії і є однією з найважливіших складових комплексної системи безпеки.
     Очевидно, що перехід до нової, сучасної концепції  безпеки, що передбачає застосування складної спеціальної техніки, вимагає перегляду тактичних аспектів у роботі різних служб готелю.
     Необхідно реалізувати такі організаційні  заходи: розробити детальні інструкції дій у всіх можливих позаштатних  ситуаціях і довести їх до кожного співробітника; скласти короткі, барвисті, широкоінформативні й інтуїтивно зрозумілі інструкції з користування апаратурою безпеки для гостей, у них повинні бути внесені короткі правила поведінки в екстремальній ситуації; регулярно проводити заняття і підвищення кваліфікації персоналу із теоретичних засад безпеки, фізичної і бойової підготовки; провести навчання всього персоналу готелю правилам користування апаратурою комплексу безпеки; організувати для персоналу періодичну (не менше одного разу в рік) перевірку знань в області безпеки, провести додаткове навчання в міру зміни кадрів і модернізації обладнання; організувати і нечисленну, але професійну інженерну службу ( у рамках штату служби безпеки), в обов’язки якої ввійшло б проведення технічного обслуговування комплексу автоматизації готелю, проведення навчання і консультування співробітників інших служб готелю; інші заходи (розробляються індивідуально для кожного конкретною готелю).
     Сьогодні  у розпорядження професіоналів  готельної справи наявні різноманітні засоби боротьби зі злочинами: системи електрочіпових карткових замків, сейфи, системи охоронної сигналізації, системи відеоспостереження тощо. Слід зазначити, що в сучасних умовах повна безпека готелю неможлива без системи технічних засобів, без грошей.
     Заходи  безпеки, що розроблюються  та впроваджуються в  готелі, мають бути націлені на виконання  таких завдань:
     · забезпечення охорони і безпеки  постояльців та їхнього 
     · особистого майна під час перебування  в готелі;
     · захист майна готелю від ворожих дій (крадіжок, актів вандалізму тощо);
     · забезпечення захисту готелю (самого будинку і всього, що в ньому  знаходиться) від терористичних  актів (нападів, саботажу тощо);
     · підтримування громадського порядку  і забезпечення належної поведінки  у всіх громадських місцях готелю;
     · забезпечення постояльцям спокою і  конфіденційності під час їх перебування  в готелі;
     · забезпечення можливості і негайного  й ефективного реагування у випадку  будь-якої події негайне втручання  персоналу готелю або представників  сторонніх відомств (наприклад, міліції, швидкої допомоги тощо);
     · гарантування належної поведінки, а  також сумлінності, чесності всього персоналу готелю;
     · гарантування можливості надання готелем  спеціальних послуг щодо забезпечення підвищеної безпеки високопоставлених  осіб, до охорони яких висуваються особливі вимоги.
       Застосування цих заходів безпеки  не лише убезпечить клієнта  під час його перебування в  готелі, але і відгородить співробітників  від необґрунтованих звинувачень.  А це, поряд з іншими аспектами,  підвищить репутацію готелю і, як наслідок, збільшить його рейтинговість.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.