На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Учет бартерных операций

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 06.05.2012. Сдан: 20 О. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 Креркеркр  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський  державний економічний університет 
 
 
 
 
 
 
 

Реферат
з дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях  економіки »
на тему
«Бухгалтерський облік бартерних операцій» 
 
 
 
 
 

Виконав:
студент 33 групи КЕФ
Каражелясков  К.І. 
 

Перевірила:
викл. Піскун О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одеса – 2012
 

           В бухгалтерському  обліку бартерні угоди відображаються  як по експортних, так і по  імпортних операціях. Після здійснення  бартерної угоди здійснюється  залік взаємних вимог суб’єктів бартерного контракту.
      Особливості бухгалтерського обліку бартерних  операцій полягає в тому, що:  
      > відсутні грошові розрахунки  з іноземним партнером;
      > момент відвантаження продукції  на експорт вважається моментом  її реалізації;
      > облік розрахунків з іноземним партнером здійснюється на двох субрахунках:  632  "Розрахунки  з  іноземними  постачальниками  і підрядниками" і 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками";
      > кредиторська заборгованість іноземному  партнеру за товари, що імпортуються, повинна дорівнювати контрактній вартості відвантаженої на експорт продукції.
      Слід  зауважити, що для правильності відображення в бухгалтерському обліку товарообмінних (бартерних) операцій необхідно враховувати, що П(С)БО передбачають існування ще і справедливих цін. Залежно від величини цих цін підприємством визначаються первісна вартість отриманої за бартерним контрактом продукції, а також дохід від такої операції.
      Справедлива вартість - це сума, за якою може бути здійснено обмін активу в результаті операції між поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами.
      Для підприємства, яке провадить бартерну операцію, з метою бухгалтерського  обліку істотне значення має справедлива  вартість отриманої продукції. Справедливу  вартість необхідно визначати по кожній партії отриманої продукції. З метою спрощення бухгалтерського обліку рекомендується встановлювати договірну вартість цінностей, якими обмінюються, на рівні справедливої. Якщо ж цього досягти не вдається бухгалтеру необхідно мати достатню кількість аргументів на користь того, що договір укладено за ринковими (справедливими) цінами, тобто:
      1) необхідно спробувати встановити  договірну вартість на рівні  справедливої (ринкової) вартості (наприклад, 100 дол.);
      2) якщо договір укладається на  більшу суму (наприклад, на 150 дол.), то необхідно довести, що справедлива (ринкова) вартість дорівнює 150 дол.
      При бартерному обміні існує ще один важливий нюанс - обмін може бути здійснений як подібними (однаковими за призначенням і справедливою вартістю), так і неподібними (різними за призначенням та/або справедливою вартістю) активами. Від визнання активів подібними чи неподібними залежить відображення в обліку бартерних операцій. Згідно з П(С)БО 15 "Дохід" при обміні подібними активами дохід не визнається. Навпаки, при обміні неподібними активами дохід "визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, отриманих або належних до одержання підприємством, зменшеним або збільшеним відповідно на суму переданих чи отриманих грошових коштів та їх еквівалентів".
      У тому випадку, коли визначити справедливу  вартість отриманих активів неможливо, дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), переданих  за таким бартерним контрактом.
      Особливу  увагу слід приділити визначенню первісної вартості отриманих за бартерним контрактом активів.
      Отримані  запаси в бухгалтерському обліку оприбутковується за первісною вартістю, яка при проведенні подібного  бартеру дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість.
      Якщо  здійснюється обмін неподібними  активами, то первісною вартістю виступає справедлива вартість переданих  запасів, збільшених (зменшених) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі обміну.
      Датою виникнення податкових зобов'язань  вважається дата події, що сталася раніше, а саме:
      > або дата оформлення ввізної  (експортної) вантажної митної декларації (операції з експорту обкладаються ПДВ за нульовою ставкою);
      > або дата оформлення ввізної  (імпортної) вантажної митної  декларації (ставка ПДВ - 20%).
      Дата  виникнення податкового кредиту  визначається за датою здійснення заключної (балансуючої) операції.
      Таким чином, якщо імпортна частина контракту  передує експортній, то право на податковий кредит виникає тільки за датою експортної поставки, а в  разі відвантаження товару, що експортується, частинами - пропорційно кожному  з експортних відвантажень.
      Таким чином, діє механізм сторнування  податкового кредиту, сплаченого при  придбанні товарів, які згодом експортуються  за бартерними угодами.
      Як  уже зазначалося, бартер подібними  запасами на практиці здійснюється досить рідко, тому особливу увагу варто приділити бартеру неподібними запасами. Розглянемо умовний приклад такої операції.
      Підприємство  уклало зовнішньоекономічний бартерний  договір з нерезидентом. Справедлива  вартість отримуваних товарів становить 1000 доларів, балансова вартість продукції, що відвантажується - 4000 грн., договірну ціну встановлено на рівні справедливої вартості. Митні збори і мито як при вивезенні так і при ввезені продукції відбулися в різних звітних періодах.
      Розглянемо  порядок відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.
      Приклад
      ТзОВ "Полісся" уклало зовнішньоекономічний бартерний контракт з польською  фірмою "Данута", відповідно до якого  по імпорту повинно бути отримано обладнання вартістю 1000 дол. США, а на експорт -відвантажений посуд, балансова  вартість якого 4000 грн.
      Договірну ціну встановлено на рівні справедливої вартості -1000 дол. США.
      Мито, сплачене при перетині кордону України, склало 2 % митної вартості, митні збори - 0,03 %.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата Курс  НБУ, грч./дол. США
10.08 5,5
15.09 5,6
 
Журнал  реєстрації господарських  операцій ТзОВ "Полісся" за серпень-вересень ц.р.
№оп Дата 'Зміст  господарської операції Сума Кореспонденція рахунків
дол. грн. Д-т К-т
1. 10.08 Платіжне  доручення Сплачено  мито та митні збори при імпорті обладнання
1000х5,5х0,02=110 1000х5,5х0,003=16,5
- 110 16,5
642 642
311 311
2. 10.08 Платіжне  доручення Сплачено  суму імпортного ПДВ
(1000 х  5,5 + 110) х 0,2 =1122
 
 
1120 644 311
3. 10.08 ВМД Оприбутковано обладнання, отримане з Польщі
1000 5500 15 632
4. 10.08 ВМД Включено  суму сплачених мита та митних зборів до вартості обладнання
 
 
126,5 15,6 642
5. 15.09 ВМД Відвантажено  товар в рахунок бартерного контракту
1000 5500 362 702
6. 15.09 ВМД Відображено податкові зобов'язання за ставкою 0 %
 
 
0 643 641
7. 15.09 Платіжне  доручення Сплачено  суму мита та митних зборів 1000х5,6х0,02=112 1000 х 5,6 х 0,003 = 16,8
- 112 16,8
642 642
311 311
8. 15.09 ВМД Нараховано  мито та митні збори по експорту
 
 
128,8 93 642
9. 15.09 Довідка бухгалтерії Відсторновано суму ПДВ, сплаченого при придбанні  товарів на території України
 
 
800 641 631
10. 15.09
Довідка бухгалтерії
Включено  суму відсторнованого ПДВ до купівельної  вартості експортованих товарів
 
 
800 281 631
11. 15.09 Довідка бухгалтерії Списано первісну вартість експортованих товарів
 
 
4800 902 281
12. 15.09 ВМД Списано раніше нараховану суму ПДВ
 
 
0 702 643
13. 15.09 ВМД Включено  суму імпортованого ПДВ до складу податкового кредиту
 
 
1120 641 644
 
   У випадку, коли першою здійснюється експортна  поставка:
1) дещо змінюється  бухгалтерський облік розрахунків  по ПДВ (є можливість використання  податкового векселя);
   2) необхідно слідкувати за дотриманням  строків зустрічної поставки.
Приклад
   На  підставі умов попереднього прикладу, розглянемо ситуацію, коли першою відбувається експортна операція.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата Курс  НБУ
10.08 5,5
15.09 5,6
 
Журнал  реєстрації господарських  опвраи/й ТзОВ "Полісся" за серпень-вересень ц.р.
№оп. Дата Зміст господарської операції Сума Кореспонденція  рахунків
дол. грн. Д-т К-т
1 2 3 4 5 6 7
1. 10.08 ВМД Реалізовано товари за митною вартістю
1000 5500,0 362 702
2. 10.08 ВМД Нараховано  ПДВ за ставкою 0 %
 
 
0 702 641
3. 10.08 Платіжне  доручення Сплачено  суму мита та митних зборів
110,0 16,5 642 642 311 311
4. 10.08 Довідка бухгалтерії Нараховано  митні збори
 
 
126,5 93 642
5. 15.09 Довідка бухгалтерії Відсторновано суму ПДВ, сплаченого при придбанні товарів
 
 
800,0 641 631
6. 15.09 Довідка бухгалтерії Включено  до купівельної вартості товарів  суму відсторнованого ПДВ
 
 
800,0 281 631
7. 15.09 Довідка бухгалтерії Списано собівартість реалізованих товарів
 
 
4800,0 902 281
8. 15.09 Довідка бухгалтерії Визначено фінансовий результат
- 5500,0 4800,0 126,5 702 791 791 791 902
93
9. 15.09 Накладна Оприбутковано імпортне обладнання
1000 5500,0 15 632
10. 15.09 ВМД Сплачено  мито та митні збори
112,0 16,8 642 642 311 311
11. 15.09 Довідка бухгалтерії Включено  у вартість оприбуткованого обладнання митні збори та мито
 
 
128,8 15 642
12. 15.09 Вексель Передано податковий вексель органам митного контролю на суму податкового зобов'язання (1000 х  5,6 + 112) х 0,2=1142,4
 
 
1142,4 643 621
13 15.09 Довідка бухгалтерії Проведено залік заборгованості
1000 5500,0 632 362
14. 20.09 Довідка бухгалтерії Нараховано  податкові зобов'язання, погашений  податковий вексель
 
 
1142,4 621 641
15. 20.09 Довідка бухгалтерії Включено  в податковий кредит суму ПДВ, сплачену за податковим векселем
 
 
1142,4 641 643
 
   В бухгалтерському обліку нарахування  пені відображається по дебету субрахунка 948 "Визнанні штрафи, пені, неустойки" рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності" та кредиту субрахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" рахунка 68 "Розрахунки за іншими операціями". Потім сума пені списується з кредиту субрахунку 948 у дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
   Якщо  підприємство веде бухгалтерський облік із застосуванням 8-го і 9-го класів рахунків, ця операція спочатку відобразиться по дебету рахунка 84 "Інші операційні витрати" в кореспонденції з кредитом субрахунка 685, потім з кредиту рахунка 84 сума нарахованої пені спишеться в дебет субрахунка 948. У кінці року або місяця сума нарахованої пені списується з кредиту рахунка 948 в дебет рахунка 79.
   Якщо  підприємство веде бухгалтерський облік  без застосування 9-го класу рахунків, то у цьому випадку сума нарахованої  пені' в кінці року або місяця буде списуватися з кредиту рахунка 84 у дебет рахунка 79.
   Сплата  пені відобразиться по дебету субрахунка 685 і кредиту субрахунка 311 "Поточні  рахунки в національній валюті" рахунка 31 "Рахунки в банках".
   Для підприємств, що здійснюють експортно-імпортні операції з роботами, послугами у межах бартерного договору (контракту), передбачено ряд додаткових вимог, а саме: протягом 5 робочих днів з моменту підписання акта виконаних робіт, послуг чи іншого аналогічного документа необхідно повідомити:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.