Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Методи аналзу зовншнього середовища

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 07.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 7. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


1 Загальна характеристика ТзОВ «Завод «Техмаш» 

1.1 Історія виникнення  ТзОВ «Завод «Техмаш» 

      Повна назва підприємства – Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Завод «Техмаш».
      Історія створення ТзОВ «Завод «Техмаш» почалася з квітня 1962 року, коли на будівельному майданчику з’явилися перші документи і люди. Будівельні роботи тривали до 19 вересня 1967 року, а потім відбулося підписання державною комісією акта про прийняття в експлуатацію ремонтно-механічного заводу. Сталося це 20 вересня 1967 року , а 5 жовтня цього ж року цей акт був затверджений наказом Міністерства хімічної промисловості.
      В 2003 році на базі заводу було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Завод «Техмаш».В 2007 році завод святкував свою 40-річну діяльність. ТзОВ «Завод «Техмаш» створене і діє на підставі  статуту, що містить відомості про найменування та місцезнаходження, мету  створення  та  предмет діяльності, засновника  та  його  повноваження  і  права,  юридичний  статус підприємства, майно та джерела його утворення тощо.
      Політика  ТзОВ «Завод «Техмаш» активний – освоюється  надання нових послуг, підприємство здатне захистити своє положення на ринку, випереджаючи при цьому конкурентів.
      Юридична  адреса – 77305 м. Калуш вул. Промислова 5, Івано-Франківської області, Україна . Особа для контактів - голова правління . Галузь економіки – машинобудування. 

1.2 Аналіз внутрішнього  середовища ТзОВ  «Завод «Техмаш» 

      Діяльність  організації залежить від різноманітних  чинників.
      Чинники впливу на організацію – рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації та забезпечують певний рівень отриманих результатів. Розрізняють фактори внутрішнього середовища (формують організацію із середини) і фактори зовнішнього середовища(пов’язані з розглядом організації як відкритої системи).
      Внутрішнє середовище — це та частина загального середовища, яка перебуває в межах  організації. Внутрішнє середовище інтерпретується як універсальне, незалежне  від організаційно-правової форми  організації
      Дослідимо внутрішнє середовище організації.
   Місією  ТзОВ «Завод «Техмаш» є: «Одержання максимально можливого прибутку для задоволення інтересів учасників товариства та трудового колективу шляхом виробництва і реалізації продукції, товарів, послуг, робіт, що випливають з напрямків діяльності товариства.».
   Основні напрямки діяльності:
     виготовлення, ремонт і монтаж посудин , які працюють під тиском   1-4 груп;
  -   монтаж і ремонт трубопроводів пари , гарячої води, технологічних трубопроводів 1-4 категорій
      -     захист конструкцій , устаткування та мереж :
          -    монтаж технологічного устаткування :
          -     машинобудування, верстато- та приладобудування; 
           -   перевезення і зберігання отруйних та вибухових речовин, стиснутих газів;

       здійснення промислового будівництва;
       експлуатація всіх видів систем зв'язку;
        монтаж, налагоджування, ремонт, повірка та експлуатація систем автоматики;
        експлуатація водних та земельних ресурсів;
       природоохоронна діяльність;
        комерційна діяльність, оптова та роздрібна торгівля, маркетинг, реклама;
        розробка та експертиза проектів нормативних документів;
        розробка нових технологій, наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;
  експертиза та випробування нових засобів, обладнання;
         - реалізація товарів народного споживання, оптова та роздрібна торгівля продовольчої та промислової продукції, як за безготівковим розрахунком так і за готівку згідно чинного законодавства;
           - діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ, експлуатація, купівля, продаж, оренда, прокат, ремонт та виготовлення транспортних засобів та вузлів до 
них, а також відкриття автогосподарств;

              - технічне обслуговування та ремонт технологічного автотранспорту та всіх інших автомобілів, а також усіх операцій з цим пов'язаних.
                  Цілі. Першою ціллю є: розширення існуючих ринків збуту продукції підприємства щорічно на 2-3 % та захоплення нових ринків до 2009 року. Друга ціль: проведення відділом маркетингу в 2008 році повномасштабного аналізу споживчого ринку в західному та центральних регіонах України. Третя ціль: капіталізація 10% щорічного прибутку підприємства з метою оновлення технологічного устаткування. Четверта ціль: протягом 2008-2009 року виплатити всю кредитну заборгованість.
      Згідно  класифікації видів  стратегії організації  для ТзОВ «Завод «Техмаш» справедливі такі визначення:
  у відповідності з обраним видом діяльності – виробництво товарів, надання послуг та виконання робіт.
  в залежності від охоплення ринку – політика диверсифікації: освоєння виробництва  нових товарів, товарних ринків, розширення діяльності підприємства (за останній  час  у  виробництво  введено  нові  види продукції ведеться робота по визначенню можливостей випуску нових суконь).
  у залежності  від  стану  життєвого  циклу  організації  –  комплексне поєднання стратегії обмеженого росту – підприємство довго працює на ринку, завоювало  певний  позитивний імідж, та стратегії росту – випуск диверсифікованої продукції.
      На  основі корпоративної стратегії  виділяються такі цілі:
  дослідження ринку, вивчення потреб споживачів;
  визначення потрібних товарів і надання певних видів робіт і розрахувати обсяги виробництва;
  проведення розрахунку ефективності проекту;
  залучення інвестицій;
  закупка сучасного обладнання;
  налагодження виробництва.
      Завдання:
  Мотивація персоналу і надання їм кращих умов праці. Якщо виконати таке завдання, то це дасть змогу підвищити продуктивність праці і збільшити заробітну плату.
  Покращити фінансування  відділу маркетингу. Адже маркетинг зараз є дуже важливим і допоможе визначити як і де найкраще продавати продукцію. 
  Розробити рекламну кампанію, яка покращила репутацію підприємства.
      Організаційна структура. Структура ТзОВ «Завод «Техмаш» подана на рисунку 1.1.
      На  ТзОВ «Завод «Техмаш» розподіл праці,  як  і  в  більшості  сучасних організацій, являє собою закріплення певної роботи за  спеціалістами,  тобто за людьми, які здатні виконати цю роботу найкраще з точки зору  організації, як одного цілого. Спеціалістів згруповано  в підрозділах,  сукупність  яких становить структуру організації. Створення раціональної структури організації багато в чому визначає  її  успішне функціонування.  На  даному підприємстві чітко прослідковується  горизонтальний  розподіл  на  прикладі існування спеціалістів по виробництву, фінансів, маркетингу.
      Вертикальний  розподіл праці, утворює  ієрархію  управлінських  рівнів. Створюється  формальна  підпорядкованість  працівників  в  організації,  яка визначає, хто займається координацією роботи, а хто її виконанням. В  одного керівника вищого рівня є кілька підпорядкованих  керівників  нижчого  рівня. Саме ця кількість і представляє собою сферу контролю.
      Дослідимо обов’язки деяких посадових осіб, зокрема:
   Директор  заводу ( Пукіш М. С.);
   Головний механік ( Тимків Р.М.);
   Головний бухгалтер ( Дзуль Н. І.).
         Пукіш М. С. займає найвищу  посаду на підприємстві. Він як головний директор повинен організувати всю  роботу, проконтролювати її виконання  і забезпечити ефективність функціонування заводу. Директор заводу має великі повноваження і володіє всіма ресурсами задля забезпечення ефективного менеджменту на підприємстві.
         Тимків Р. М. очолює механічний відділ підприємства. Він зобов’язаний забезпечити безперебійну роботу всього обладнання. Також на нього покладена відповідальність за охорону праці у відділі.
         Дзуль Н. І. очолює  бухгалтерський відділ. В її обов’язки  входить ефективно організувати і проконтролювати своєчасність і правильність виконання всіх розрахунків  і операцій, пов’язаних з коштами підприємства.
      Сутність  лінійно-функціональної організаційної форми ТзОВ «Завод «Техмаш» полягає  в тому, що кожний виробничий колектив очолює керівник, кий здійснює всі  функції управління. Колектив і організація  загалом підзвітні вищому керівникові – генеральному директору головного заводу. Обов’язком є виконання розпоряджень тільки свого керівника.
      Перевагами  лінійно-функціональної побудови управління є:
   Отримання підлеглими ТзОВ «Завод «Техмаш» взаємопов’язаних завдань, які не суперечать одне одному;
   Узгодження дій виконавців;
   Оперативність прийняття всіх рішень;
   Встановлення чітких зв’язків  між підрозділами;
   Відповідальність кожного керівника ТзОВ «Завод «Техмаш» за результати роботи;
   Забезпечення єдності керівництва зверху донизу.
  Недоліками  лінійно-функціональної побудови управління є: 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

      Технологія. Так як на ТзОВ «Завод «Техмаш» є різні організаційні виробництва, то і технології є різними як одиночного, так і дрібносерійного виробництва.
      Працівники. Одним з найважливішим фактором внутрішнього середовища організації є люди, що в ній працюють. Персонал підприємства характеризується стабільністю, високою кваліфікацією (більшість працівників давно працюють на підприємстві, добре знайомі з підприємством та колективом, і в змозі ефективно  реалізовувати  вказівки  вищого  керівництва). Спеціалісти та службовці працюють за спеціальностями, приблизно 1/9 мають вищу освіту (усі керівники вищого рівня мають вищу освіту), решта – середню спеціальну. Робітники – успішно закінчили навчання в ПТУ.
        У 2006 році персонал підприємства зменшилось на 7 чоловік (0,9%) у порівнянні з 2005 роком з 737 чоловік до 730, це відбулося за рахунок зміни промислово-виробничого  персоналу там робітників зменшилося на 30 чоловік. Кількість персоналу зайнятого в непромислових організаціях у 2006 році порівняно з 2005 роком не змінилась і склала 43 чоловіка. У 2007 році персонал підприємства зменшився  на  30 чоловік  (4,05%) у порівнянні з 2006 роком з 730 чоловік до 700, це відбулося за рахунок зменшення промислово-виробничого персоналу. Кількість персоналу зайнятого в непромислових організаціях  у 2007 році порівняно з 2006 роком змінилась і склала 40  чоловіка.  У  2007 році було звільнено 40 працівників з них 50 робітників. Узагальнення кількості працівників ВАТ  за 2005-2006 роки подано в таблиці.1.1. 

      Таблиця 1.1 – Чисельність  персоналу підприємства 

 
      Роки
      Чисельність  персоналу підприємства, чол.       , чол..
      2005       737
      2006       730
      2007       690
 
      Таким чином, чисельність персоналу ТзОВ «Завод «Техмаш» щороку змінюється. Це спричинено частковим скорочення працівників внаслідок введення новітніх технологій (75%) та злиття окремих відділів (25%).
      Першочерговим завданням будь-якої організації  є виготовлення і реалізація продукції  для задоволення ринкових потреб і забезпечення стабільного доходу. Цілями організації є рентабельність або прибутковість та продуктивність або ефективність виробництва.
      Отже, для аналізу загального стану  підприємства дослідимо динаміку за 2005-2007роки таких основних техніко-економічних показників:
  Обсяг виробництва;
  Виручка від реалізації;
  Собівартість;
  Фонд заробітної плати;
  Середньоспискова чисельність працівників;
  Продуктивність праці;
  Вартість основних фондів;
  Рентабельність.
Таблиця 1.2 – Техніко-економічних показники ТзОВ «Завод «Техмаш»
                         за 2005-2007роки.
Показники Роки Фактичне  значення Темпи росту, % Темпи приросту, % Абсолютний  приріст, тис. грн.
Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 2005 546,6
2006 838,0 152,8 152,8 2,8 2,8 289,4 289,4
2007 828,7 134 98,9 34 -1,1 282,1 -9,3
2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 2005 627,7
2006 952,0 151,7 151,7 51,7 51,7 324,3 324,3
2007 997,3 137 104,8 37,0 4,8 369,6 45,3
3. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 2005 581,0
2006 669,0 115,1 115,1 15,1 15,1 88 88
2007 781,1 125,5 116,6 25,5 16,6 199,1 111,1
4. Фонд заробітної плати, тис. грн. 2005 255,5
2006 406,6 159,1 159,1 59,1 59,1 151,1 151,1
2007 433,3 141 106,6 41 6,6 177,8 26,7
5. Середньооблікова чисельність працівників, чол. 2005 737
2006 730 103,3 103,3 3,3 3,3 7 7
2007 754 99,5 96,4 -0,5 -3,6 -1 -8
6. Продуктивність праці 2005 23,5
2006 24,1 102,4 102,4 2,4 2,4 0,6 0,6
2007 23,7 100,8 98 0,8 -2 0,1 -0,4
      Проведемо аналіз даних техніко-економічних  показники ТзОВ «Завод «Техмаш». В 2005році було вироблено продукції на суму 548,6 тис. грн., а у 2006році —  838 тис. грн.. Це свідчить про  те,  що  виробництво продукції збільшилось на 289,4 тис. грн., що склало ріст 52,8%.  Збільшилась також і виручка від реалізації продукції на 324,3 тис.  грн.  (51,7%) з 627,7 тис. грн. у 2005році,  до 952 тис. грн. у 2005 році. У 2007році, в порівнянні з 2006 роком,  спостерігалось   зменшення обсягів виробництва на  1,1  %  (9,3  тис.  грн.). Виручка від реалізації продукції збільшилася на 45,3 тис. грн. (4,8%) з 952,0  тис.  грн.  у 2006році до 997,3 тис. грн. у 2007 році.
      Собівартість  реалізованої  продукції збільшилась  на  111,1  тис.  грн.  (16,6%),   у 2006  році   собівартість реалізованої продукції становила 669,0 тис. грн., а  у  2007 році  — 780,1 тис. грн.. Собівартість від реалізованої продукції збільшилась. Якщо у 2005році виручка становила 581 тис. грн., то у 2006році — 669 тис. грн.,  збільшення  склало 88,0 тис. грн. (15,1%). За  рахунок  збільшення  собівартості  і  збільшення виручки підприємство отримало збільшення прибутку  у  2006 році  в розмірі 45,4 тис. грн. У 2006році вартість основних  фондів  не  змінилась в порівнянні з 2005роком і становила 1105,0 тис.  грн.
      Рентабельність, – це показник який залежить від прибутку і собівартості. Рентабельність  продукції  у  2006 році  порівняно   з   2005  роком збільшилась на 6,2% (що становить 131,3%), тобто у 2005році  рентабельність продукції  становила 4,7%, а у 2006році – 10,9%.  Рентабельність  продукції у  2006 році  становила тобто 10,1% порівнявши 2007і 2006роки рентабельність продукції зменшилась на 0,8%,  (що становить 92,6%). Протягом  трьох років спостерігається збільшення  фонду заробітної плати. Якщо у 2005році фонд заробітної плати становив 255,5 тис.  грн.,  то у 2006році  фонд  заробітної  плати  склав  406,6  тис.  грн.,  тобто  ріст становив 151,1 тис. грн. (59,1%). А у 2007році фонд заробітної плати  склав 433,3 тис. грн., тобто відбулося зростання у  порівнянні  з  2005 роком на 26,7 тис. грн. (6,6%).

Рисунок 1.2 – Динаміка основних техніко-економічних  показників ТзОВ «Завод «Техмаш»
      Таким чином, провівши аналіз основних техніко-економічних показників можна зробити висновок, що ТзОВ «Завод «Техмаш» працює ефективно.
      Ресурси. Це природні, сировинні, матеріальні, фінансові, інформаційні , які ТзОВ «Завод «Техмаш» використовує для створення товарів, проведення спеціальних робіт, одержання певних результатів.
       Основними ресурсами ТзОВ «Завод «Техмаш» являються:
   Матеріальні (сировина, матеріали, комплектування тощо);
   Трудові (робоча сила);
   Фінансові (власні кошти, кредити);
   Інформаційні (результати маркетингових досліджень, замовлення, запити);
   Технологічні (техніка, технологія тощо);
   Енергетичні (паливо, мастила, електроенергія та ін.)
      Отже, ТзОВ «Завод «Техмаш» забезпечене всіма видами необхідних ресурсів.
      Таким чином, фактори внутрішнього середовища, які  формують організацію із середини, мають свої плюси і мінуси. У ТзОВ «Завод «Техмаш» є чітко встановлена місія, цілі і завдання, але не кожний працівник знає про них. Чисельність працівників підприємства постійно змінюються у зв’язку з незадовільними умовами праці. Незважаючи на хорошу репутацію, великий асортимент продукції, послуг і робіт ТзОВ «Завод «Техмаш» не є високоприбутковим підприємством. Все це можна пояснити відсутністю ефективного менеджменту на підприємстві. 

   1.3 Аналіз зовнішнього середовища 

         Здійснимо аналіз факторів мікросередовища ТзОВ «Завод «Техмаш», які безпосередньо впливають  на діяльність заводу та залежать від  цієї діяльності.
      Споживачі. ТзОВ «Завод «Техмаш» забезпечує  високу  якість  продукції і виконання певних робіт.  Підприємство достатньо довго працює на ринку і встигло зарекомендувати себе  як  надійний партнер. В основному ТзОВ «Завод «Техмаш» співпрацює з вітчизняними і іноземними фірмами: ТОВ «Карпатнафтохім», ТзОВ «Кроно-Україна», ТзОВ «Вінісін», ЗАТ «ЛК «Нафтохімік Прикарпаття» та ін . Вже багато років клієнтами фірми є: : ТОВ «Карпатнафтохім»,ЗАТ «ЛУКОР», ТзОВ «Вінісін»,  ТзОВ «Кроно-Україна» та ін.
         Постачальники. Слід зазначити, серед ресурсів, потрібних для виробництва кінцевого продукту, потребують звернення до послуг постачальників матеріально - технічні ресурси та  техніка і технологія. Потенційні постачальники представлені в таблиці 1.3.
         Таблиця 1. 3 - Потенційні постачальники ТзОВ «Завод «Техмаш»
Назва підприємства Місто
1 Західхімаіс Івано-Франківськ
2 Львівметал Львів
3 Запоріжметалхолдинг Запоріжжя
4 ТЦ «Юнітан» Київ
5 ТзОВ «УМГК» Івано-Франківськ
         Конкуренти. Важливим фактором  регулювання  сучасної  економіки  є конкуренція.. Конкурентами ТзОВ «Завод «Техмаш» є:
  ВАТ « Калузький завод будівельних машин»;
  ВАТ «Карпати» (м. Новий Розділ);
  ВАТ « Поліграфмаш»;
  ВАТ « Дрогобицький машинний завод»;
  ВАТ «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ).
         Кожний з цих  підприємств тією чи іншою мірою  створює перепони у успішній діяльності ТзОВ «Завод «Техмаш». Маючи свої переваги і недоліки, вони зуміли відвоювати свою частку ринку. Тому потрібно весь час «слідкувати» за конкурентами для ефективного функціонування підприємства.
         Аналіз конкурентоспроможного стану заводу було проведено за допомогою оцінки сильних і слабких сторін ТзОВ «Завод «Техмаш» та його основних конкурентів.
         Результати такої  оцінки представлені у вигляді таблиці 1.4, що відображає основні параметри для характеристики конкурентних сил за схемою М. Портера.
Таблиця 1.4 – Аналіз конкурентного стану  ТзОВ «Завод «Техмаш»
Фактори Рейтинг порівняно з конкурентами
ТзОВ«Завод «Техмаш»
ВАТ « Калузький  завод будівельних машин»; ВАТ «Пресмаш» (м.Івано-Франківськ).
Реакція на зміни попиту споживачів 6 5 7
Розуміння мотивів споживачів 8 7 8
Лояльність  споживачів до фірм 8 6 6
Відповідність технологій до ринкових умов 5 5 6
Наявність інвестицій для розширення інвестицій 7 4 5
Організаційна ефективність 8 8 8
Стимулювання  персоналу 7 5 6
Стратегічний  рівень фірми 9 6 6
Середній  рейтинг 7,25 5,75 6,5
 
      Таким чином, ТзОВ «Завод«Техмаш» є конкурентоспроможним в регіоні. Підприємство вирізняється багаторічною діяльністю на даному ринку, за цей час завоювало своє «місце під сонцем» і надалі зберігає свої позиції, маючи гарних спеціалістів у своїй галузі.
         Профспілки. На заводі є профспілка, яка здійснює контроль за дотриманням трудового законодавства, дбає про покращення умов праці та її оплати, охорони здоров’я та відпочинку – тобто фізичного та духовного розвитку своїх працівників.
      Дослідимо фактори макросередовища  ТзОВ«Завод«Техмаш».
         Науково-технічний  прогрес. ТзОВ«Завод«Техмаш» має у власності новітню техніку, закуплену з-за кордону. Це дає змогу підвищити якість виконуваних робіт і випуск продукції, які стають все більш конкурентними. За період 2005-2007 рр. завод замінив 25% обладнання на нове. Внаслідок цього відбувається скорочення чисельності персоналу.
         Демографічні  обставини. Населення міста Калуша становить приблизно 70 тис. чоловік, з них 35% зайняті в хімічній промисловості. Наявні навчальні заклади, де готують робітників, які б могли працювати на ТзОВ«Завод«Техмаш».На жаль, це не є висококваліфіковані працівники, вони мають тільки середню спеціальну освіту. Тому завод є забезпеченим робочою силою, але тільки на 15% висококваліфікованою.
         Природні  фактори. ТзОВ«Завод«Техмаш» немає власної сировини, тому що її немає в нашій місцевості. Ось чому сировину закупляє у своїх постачальників з області і за межами її. У зв’язку з своєю діяльністю завод забруднює навколишнє середовище, при цьому маючи застарілі очисні споруди. Тому слід в найближчий час закупити нові очисні споруди, що позитивно вплине на природу.
         Стан економіки. Сучасний етап трансформування національної економіки в умовах ринку супроводжується активізацією реорганізування власності, зміною організаційних форм та організаційної структури вітчизняних підприємств з метою забезпечення їх гнучкості та адаптованості у мінливому середовищі.
        Пошук дієвих механізмів та важелів управління обмеженими організаційними ресурсами дозволив усвідомити необхідність зміцнення фінансової дисципліни на підприємствах. Вирішення проблеми оптимального розподілу та формуванню ресурсів організації на засадах раціональних змін вимагає нового підходу.
           Україна є країною з недостатньо розвиненою ринковою економікою, яка має недосконале законодавство. Проте ТзОВ«Завод«Техмаш» діє в жорстокій конкуренції, незахищене державою. Продукція заводу ще не може достатньо конкурувати з іноземною продукцією, але наші ціни задовольняють іноземних клієнтів.
      Аналіз  зовнішнього аналізу підприємства показав те, що ТзОВ «Завод «Техмаш» займає хорошу позицію на ринку, маючи  постійних клієнтів та споживачів, при цьому не забуваючи про конкурентів, яких з кожним роком стає все більше. А макрооточення загалом сприяє розвитку підприємства.
      Отже, зовнішні фактори істотно впливають  на діяльність ТзОВ«Завод«Техмаш». Тому на кожному етапі розвитку заводу потрібно їх враховувати і аналізувати, адже це покращить діяльність підприємства. 

1.4 SWOT – аналіз 

     SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).
  Сильні сторони (Strengths) - переваги вашої організації;
  Слабості (Weaknesses) - недоліки вашої організації;
  Можливості (Opportunities) - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги вашої організації на ринку;
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.