Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аналз використання персоналу пдприємства

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 07.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2 Аналіз використання персоналу підприємства 

     2.1 Загальна характеристика  підприємства 

   Повна назва підприємства – Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Завод «Техмаш».
               Основні напрямки діяльності:
  виготовлення, ремонт і монтаж посудин , які працюють під тиском   1-4 груп;
  монтаж і ремонт трубопроводів пари , гарячої води, технологічних трубопроводів 1-4 категорій;
  захист конструкцій , устаткування та мереж ;
  монтаж технологічного устаткування ;
  машинобудування, верстато-  та приладобудування;
  перевезення і зберігання отруйних та вибухових речовин, стиснутих газів;
  здійснення промислового будівництва;
  експлуатація всіх видів систем зв'язку;
  монтаж, налагоджування, ремонт, повірка та експлуатація систем автоматики;
  експлуатація водних та земельних ресурсів;
  природоохоронна діяльність;
  комерційна діяльність, оптова та роздрібна торгівля, маркетинг, реклама;
  розробка та експертиза проектів нормативних документів;
  розробка нових технологій, наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;
  експертиза та випробування нових засобів, обладнання;
  реалізація товарів народного споживання, оптова та роздрібна торгівля продовольчої та промислової продукції, як за безготівковим розрахунком так і за готівку згідно чинного законодавства;
  діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ, експлуатація, купівля, продаж, оренда, прокат, ремонт та виготовлення транспортних засобів та вузлів до них, а також відкриття автогосподарств;
  технічне обслуговування та ремонт технологічного автотранспорту та всіх інших автомобілів, а також усіх операцій з цим пов'язаних.[1]
               Політика ТзОВ «Завод «Техмаш» активна – освоюється  надання нових послуг, підприємство здатне захистити своє положення на ринку, випереджаючи при цьому конкурентів.
      Юридична адреса – 77305 м. Калуш вул. Промислова 5, Івано-Франківської області, Україна . Особа для контактів - голова правління. Галузь економіки – машинобудування.(Додаток 2)
    В загальному діяльність ТзОВ «Техмаш» є досить ефективною, про що свідчить ріст доходу, хороша якість  виконуваних робіт (будівельні роботи, проведення комунікацій), скорочення терміну вводу в експлуатацію житлових і офісних приміщень, формування позитивного іміджу в очах споживачів, конкурентів, постачальників, своєчасність сплати до бюджету. Хоча і є деякі негативні моменти, які становлять загрозу ефективному провадженню діяльності. Серед них: незначне впровадження технічних і технологічних методів ведення робіт , пов’язаних з виготовленням нестандартних металоконструкцій.  Протягом 2012--2014  років  планується реалізація   інвестиційного проекту на  суму близько 10 млн. грн. , який передбачає  модернізацію виробничого процесу а саме:
  доставка німецького обладнання;
  його монтаж;
  запуск в експлуатацію;
  довготермінове сервісне обслуговування;
  проведення навчальних курсів для персоналу.
 
 
2.2 Загальна характеристика  динаміки основних  техніко-економічних  показників та  оцінка діяльності  підприємства 

   Для того, щоб реально оцінити економічне становище і фінансову стійкість  досліджуваного об’єкта (ТзОВ «Техмаш») наведемо в даному підрозділі характеристику основних техніко-економічних показників, які сповна дають змогу проаналізувати протікання основних бізнес-процесів на даному підприємстві.
   Отже, для аналізу загального стану підприємства дослідимо динаміку за 2008-2010 роки таких основних техніко-економічних показників:
    Обсяг виробництва;
    Виручка від реалізації;
    Собівартість;
    Рентабельність.
    Валовий прибуток;
    Чистий прибуток;
    Матеріальні затрати;
    Рентабельність.
   Проведемо аналіз даних техніко-економічних  показники ТзОВ «Завод «Техмаш». 

  Таблиця 2.1 – Техніко-економічних  показники ТзОВ «Завод «Техмаш» за 2008-2010роки  

Показники Роки Фактичне  значення Темпи росту, % Темпи приросту, % Абсолютний  приріст, тис. грн.
Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 2008 546,6
2009 838,0 152,8 152,8 2,8 2,8 289,4 289,4
2010 828,7 134 98,9 34 -1,1 282,1 -9,3
2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 2008 627,7
2009 952,0 151,7 151,7 51,7 51,7 324,3 324,3
2010 997,3 137 104,8 37,0 4,8 369,6 45,3
3. Змінні витрати на одиницю продукції, тис. грн. 2008 581,0
2009 669,0 115,1 115,1 15,1 15,1 88 88
2010 781,1 125,5 116,6 25,5 16,6 199,1 111,1
4. Валовий прибуток, тис.грн  
2008 255,5
2009 406,6 159,1 159,1 59,1 59,1 151,1 151,1
2010 433,3 141 106,6 41 6,6 177,8 26,7
5. Матеріальні затрати, тис.грн 2008 737
2009 730 103,3 103,3 3,3 3,3 7 7
2010 754 99,5 96,4 -0,5 -3,6 -1 -8
6. Чистий прибуток, тис.грн 2008 23,5
2009 24,1 102,4 102,4 2,4 2,4 0,6 0,6
2010 23,7 100,8 98 0,8 -2 0,1 -0,4
7. Середньорічна вартість основних  виробничих фондів,тис.грн. 2008 1110 - - - - - -
2009 1210 102,4 102,4 2,4 2,4 100 100
2010 1250 103,4 100,9 3,4 0,9 40 140
8. Фондовіддача 2008 0,5 - - - - - -
2009 0,7 140 140 40 40 0,2 0,2
2010 0,66 132 94 32 -6 0,16 -0,04
9.Фондоємність 2008 2,03 - - - - - -
2009 1,44 70 70 -30 -30 -0,67 -0,67
2010 1,5 73 104,3 -27 4,3 -0,5 0,56
10. Фондоозброєність 2008 1,58 - - - - - -
2009 1,75 110,7 110,7 10,7 10,7 0,07 0,07
2010 1,98 125,3 113,1 25,3 25,3 0,3 0,17
 
     Перший  крок – аналіз однієї з основних статей витрат підприємства – аналіз змінних витрат на одиницю продукції.
     Змінні  витрати на одиницю продукції   продукції збільшилась  на  111,1  тис.  грн.  (16,6%),   у 2009  році   Змінні витрати на одиницю продукції   становила 669,0 тис. грн., а у 2010 році  — 780,1 тис. грн.. Змінні витрати на одиницю продукції   збільшилась. Якщо у 2008 році виручка становила 581 тис. грн., то у 2009 році — 669 тис. грн.,  збільшення  склало 88,0 тис. грн. (15,1%). За  рахунок збільшення  змінних витрат і збільшення виручки підприємство отримало збільшення прибутку  у  2009 році  в  розмірі 45,4 тис. грн. 

     
 

   Рисунок 2.2– Динаміка  змінних витрат на одиницю продукції
   Ріст  змінних витрат на одиницю продукці був наслідком наступних подій;
  ріст цін на основний матеріальний ресурс – метал;
  збільшення витрат на логістику (зокрема ріст транспортних витрат, пов’язаний з нестабільністю цін на нафтопродукти);
  збільшення витрат на збут продукції (відбувся приріст рекламного бюджету та  збільшення витрат на дослідження кон’юнктури споживчого ринку);
      підвищення якості за рахунок технологічних нововведень, які вимагали значних фінансових затрат.
    Наступний показник – фондовіддача, який показує скільки валової продукції (виручки, доходу) одержує підприємство на 1 грн. коштів, вкладених в основні засоби.
     

Рисунок 2.3 – Динаміка зміни фондовіддачі
     На  відміну від попередніх показників, фондовіддача у 2009 році прослідковується його незначне зростання, проте у 2010 році зменшується.
     Фактори, які сприяли зниженню фондовіддачі:
  ріст матеріальних затрат;
  як наслідок першого пункту – ріст собівартості ;
  ріст вартості машин і устаткування. 
     Причинами росту, який відбувся в 2009 році, є:
  ріст продуктивності устаткування;
  збільшення питомої ваги машин і устаткування.
    Важливим  показником є фондомісткість господарської діяльності характеризується коштами, які витратило підприємство на формування основних засобів, щоб одержати на 1 грн. валової продукції (виручки, доходу).
     

     Рисунок 2.4 – Динаміка зміни  фондоємності
    Аналізуючи  отримані обчислення, можна зробити  висновок, що фондоємність має тенденцію  до зменшення. Це пояснюється наступними причинами:
  зміна рентабельності 2008- 2009 роках;
  зміна продуктивності праці;
  збільшення питомої ваги машин і устаткування.
    В загальному діяльність ТзОВ «Техмаш» є досить ефективною, про що свідчить ріст доходу, хороша якість  виконуваних  робіт (будівельні роботи, проведення комунікацій), скорочення терміну вводу  в експлуатацію житлових і офісних приміщень, формування позитивного іміджу в очах споживачів, конкурентів, постачальників, своєчасність сплати до бюджету. Хоча і є деякі негативні моменти, які становлять загрозу ефективному провадженню діяльності. Серед них: незначне впровадження технічних і технологічних методів ведення будівництва (використання керамічної цегли, вартість якої відчутно зросла, призводить до росту собівартості квадратного метра приміщення).   

    2.3 Аналіз чисельності  складу та руху  робочої сили 
 

      Одним з найважливішим фактором внутрішнього середовища організації  є люди, що в ній працюють. Персонал підприємства характеризується стабільністю, високою  кваліфікацією (більшість працівників  давно працюють на підприємстві, добре  знайомі з підприємством та колективом, і в змозі ефективно реалізовувати вказівки  вищого  керівництва). Спеціалісти та службовці працюють за спеціальностями, приблизно 1/9 мають вищу освіту (усі керівники вищого рівня мають вищу освіту), решта – середню спеціальну. Робітники – успішно закінчили навчання в ПТУ.
                Вихідні дані для оцінки кадрів на ТзОВ «Завод «Техмаш»  за 2006-2010 роки подано в таблиці 2.2. 
 
 
 
 
 

      Таблиця 2.2 – Вихідні дані для оцінки кадрів на ТзОВ «Завод «Техмаш»   

 
Роки
Середньорічна чисельність працюючих, чол.  Кількість прийнятого на роботу персоналу, чол. Кількість працівників, що звільнились, чол. Кількість працівників, яких звільнено за власним  бажанням,чол. Кількість працівників, які пропрацювали увесь рік, чол.
2006       737 5       3       2 729
2007       730 2       2       0 726
2008       690 10       0       5 685
2009       400 0       10       275 390
2010       350 0       20       30 330
 
      Таким чином, чисельність персоналу ТзОВ «Завод «Техмаш» щороку змінюється. Це спричинено частковим скорочення працівників  внаслідок введення новітніх технологій (75%) та злиття окремих відділів (25%),але в першу чергу економічною кризою в Україні.
     Розрахуємо  ефективність використання кадрів за наступними показниками:
     Коефіцієнт  обороту з приймання персоналу:
                      (2.1)
     Коефіцієнт  обороту з вибуття:
                                  (2.2)
       Коефіцієнт плинності кадрів:
       (2.3)
     Коефіцієнт  постійності складу персоналу підприємства:
                      (2.4)
     Маємо наступні дані про ефективність використання персоналу на ТзОВ «Завод «Техмаш».
     Таблиця 2.3  - Таблиця показників використання персоналу
Показник  продуктивності праці Значення  за роками
2006 2007 2008 2009 2010
Коефіцієнт  обороту з приймання персоналу 0,006 0,003 0,014 0 0
Коефіцієнт  обороту з вибуття 0,004 0,003 0 0,025 0,057
Коефіцієнт  плинності кадрів 0,003 0 0,007 0,69 0,086
Коефіцієнт  постійності складу персоналу підприємства 0,989 0,994 0,992 0,975 0,942
 
     Отримані  дані свідчать про неефективне використання кадрів підприємства. Спадаюча тенденція постійності складу та зростаюча тенденція плинності кадрів свідчать про неефективне виробництво та незацікавленість працівників в роботі, а також нездоровий клімат в колективі.  

     2.4 Аналіз використання фонду робочого часу 

       Для аналізу використання фонду робочого часу на ТзОВ «Завод «Техмаш» розрахуємо інтегральний показник.
       Маємо такі дані про використання часу робітниками  за 4 квартал 2010(90 днів, у тому числі  вихідних та святкових — 25):
       Календарний фонд робочого часу (КФ) становить суму явок і неявок за квартал:
       КФ = 17 100 + 100 + 800 + 200 + 350 + 450 + 230 + 50 + 220 + 7500 =
       27 000 людино-днів.
       Табельний фонд робочого часу (ТФ) дорівнює календарному за відрахуванням людино-днів святкових та вихідних:
       ТФ = 27 000 – 7500 =19 500 людино-днів.
       Максимально можливий фонд робочого часу (МФ) менший за табельний на суму людино-днів щорічних відпусток:
       МФ = 19 500 – 800 = 18 700 людино-днів.
       Коефіцієнти використання календарного, табельного та максимально можливого фондів часу визначаються відношенням відпрацьованих людино-днів до величини відповідного фонду. У нашому випадку ці показники становлять:
       Коефіцієнт  використання:
       КФ = 17 100/27 000 = 0,633, або 63,3% (–36,7 %);
       Коефіцієнт  використання:
       ТФ = 17 100/19 500 = 0,876, або 87,6 % (–12,4 %);
       Коефіцієнт  використання:
       МФ = 17 100/18 700=0,914, або 91,4 % (–8,6 %).
       Це  значить, що календарний фонд часу недовикористано  на 36,7 % (100 – 63,3), табельний — на 12,4 % (100 – 87,6), а максимально можливий — на 8,6 % (100 – 91,4).
       Чим ближче величина розрахованих коефіцієнтів до 100 %, тим краще використовується відповідний фонд часу.
       Для визначення ступеня використання робочого періоду 4-го кварталу 2010 року  необхідно  розрахувати два показники: середньофактичну тривалість робочого періоду і середньовстановлену тривалість (заплановану).
       Розрахуємо  ці показники:
       Середньофактична  тривалість робочого кварталу становить:
       17 100 / (27 000/90) = 57 днів,
       де 300 — середньоспискова кількість  робітників (відношення суми явок і неявок робітників за квартал до його тривалості).
       Середньовстановлена тривалість робочого кварталу дорівнюватиме  кількості робочих днів, тобто 65 (90 – 25) або 19 500/300 = 65 днів. 
Звідси коефіцієнт використання кількості днів роботи одного робітника за квартал (тривалості робочого періоду) становить: 57/65 = 0,877, або 87,7 %.

       Таким чином, установлена тривалість робочого кварталу була використана на 87,7 %. Недовикористана  величина тривалості робочого періоду  становить 8 днів, або 12,3 % (100 – 87,7).
       Середньовстановлену тривалість періоду можна визначити, виходячи з максимально можливого  фонду часу. У даному випадку він  становить: 
18 700/300 = 62,3 дня,

       звідси  показник використання робочого кварталу:
       57/62,3 = 0,914, або 91,4 %.
       За  даними розрахунку, розглянуті показники дорівнюватимуть:
       Середньофактична  тривалість робочого дня (повна):
       135 090/17 100 = 7,9 години.
       Середньофактична  тривалість робочого дня (нормована):
       (135 090 – 5130)/17 100 = 129 960/17 100 = 7,6 години.
       Середньовстановлена тривалість робочого дня:
       (8,2 ? 270 + 7,2 ? 30)/300 = 8,1 години.
       Коефіцієнт  використання тривалості робочого дня:
       повної  — 7,9/8,1 = 0,975, або 97,5 %;
       понаднормова  — 7,6/8,1 = 0,938, або 93,8 %.
       Таким чином, щоденно недовикористовувалось  з урахуванням понаднормових часів роботи 0,2 години (7,6 – 8,1). Різниця між показниками повної та нормованої тривалості робочого дня дає змогу визначити ту частину невикористаного часу, яка перекривається понаднормовими роботами. У нашому прикладі це 3,7 % (97,5 – 93,8), або 0,3 години (0,5 – 0,2).
       Інтегральний (повний) коефіцієнт використання робочого часу відображає ступінь використання робочого часу як протягом робочого дня, так і протягом робочого періоду. Його можна отримати прямим способом та на основі обчислених коефіцієнтів використання робочого періоду і робочого дня. 
У першому випадку інтегральний коефіцієнт використання робочого часу дорівнює частці від ділення фактично відпрацьованих людино-годин у нормований час на ту кількість людино-годин, яку могли б відпрацювати середньоспискова кількість робітників при середній встановленій тривалості робочого періоду і робочого дня, тобто на табельний або максимально можливий фонд часу, який виражено в людино-годинах.

       У другому випадку розглянутий  показник дорівнюватиме добутку коефіцієнтів використання робочого періоду та робочого дня.
       Інтегральний  показник дорівнюватиме:
       K¦ = 129 960/(300 ? 65 ? 8,1) = 129 960/157 950 = =0,823, або 82,3 % (–17,7 %);
       K¦ = 0,877 ? 0,938 = 0,823, або 82,3 % (–17,7 %).
       Таким чином, на ТзОВ «Техмаш» спостерігається недовикористання фонду робочого часу на 17,7 %. Це в свою чергу негативно впливає на діяльність підприємства в цілому. 
 

       2.5 Аналіз трудомісткості  продукції 

       Інтенсивні  фактори забезпечують зниження трудомісткості  виготовлення продукції і відповідний рівень виконання норм виробітку. До них відносять: кваліфікаційний, професійний рівень робітників; технічну й енергетичну озброєність праці; механізацію та автоматизацію технологічних процесів за впровадження прогресивної техніки,  технології, матеріалів; організацію нормування праці; застосування у  виробництві комплектуючих виробів та покупних напівфабрикатів; поліпшення  якості структури, асортименту продукції; удосконалення організації виробництва  й управління.
       Розрахуємо  динаміку та зміну величини трудомісткості ,використовуючи показник питомої трудомісткості в розрахунку на 1000 грн продукції (таблиця 2.4) 
 
 
 
 
 

       Таблиця 2.4 – Аналіз трудомісткості продукції
Показник 2009 рік 2010 рік Зміна показника,%
За  планом фактично План  до 2009 року Фактично  до 2009 року Фактично  до плану
Обсяг товарної продукції,тис.грн. 838 850 828,7 101,4 98,9 97,5
Відпрацьовано всіма робітниками люд.-год.,тис. 75 110 68,4 146 91,2 62,2
Питома  трудомісткість на 1000 грн,люд.-год. 0,089 0,129 0,082 144,9 92,1 63,5
 
 
       Наведені  в таблиці дані показують, що  питома трудомісткість знизилась проти  2009 року на 7,9% (100 – 92,1), а до плану 36,5% (100 – 63,5). За рахунок цього фактора було в основному забезпечене зростання годинної продуктивності праці, яка залежить від рівня  трудових затрат і виконання норм.
       Зобразимо показник питомої трудомісткості продукції  на рисунку 2.5
       
Рисунок 2.5 – Динаміка трудомісткості продукції  ТзОВ «Завод «Техмаш»
       Отже, аналіз трудомісткості продукції ТзОВ «Техмаш» показав  зниження питомої трудомісткості на 7,9 %. Це відбулося в загальному за рахунок закупки нових автоматизованих верстатів і скорочення персоналу. 
 

2.6 Аналіз продуктивності  праці та фонду заробітньої плати  

     Основною метою планування продуктивності праці є пошук резервів, використання яких дозволило б організації вийти на більш низький рівень витрат на персонал, чим досягнутий конкурентами, і забезпечити тим самим можливість виживання в умовах ринку.
    Продуктивність праці є рухливим і динамічним показником результативності праці та ефективності виробництва, який коригується низкою факторів, має визначальне значення в розвитку підприємства. Тому власники, наймані працівники та керівники повинні постійно шукати шляхи й результати підвищення продуктивності праці.
    На  ТзОВ «Завод «Техмаш» діє погодинно-преміальна форма оплати праці. Основою організації оплати праці тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики.Динаміка продуктивності праці і фонду заробітної плати подана в таблиці 2.5. 

       Таблиця 2.5- Динаміка показників діяльності ТзОВ «Завод «Техмаш»
Показники 2006 2007 2008 2009 2010
Середньорічний  виробіток одного працюючого, тис.грн./чол. 31,83 25,3 40,25 54,02 27,3
Обсяг товарної продукції, тис.грн. 23460,3 18463,2 27772 21607 9554
Середньоспискова  чисельність основного персоналу, чол. 737 730 690 400 350
Витрати на заробітну плату, тис.грн. 7705,5 7500,2 8845 6741 4585
Середня заробітна плата працівників, тис.грн./чол. 10,5 10,3 12,8 16,9 13,1
 
       З інформації таблиці слідує, що по всім показникам продуктивності підприємство має позитивний приріст, за винятком 2010 року. В 2010 році відбулося значне погіршення всіх показників, в тому числі і продуктивності праці.
       Проаналізуємо продуктивність праці і фонду зарплати шляхом визначення їх темпів росту. 

       Таблиця 2.6 – Аналіз продуктивності праці і фонду  заробітної плати
Показник 2009 рік 2010 рік Зміна показника,%
За  планом фактично План  до 2009 року Фактично  до 2009 року Фактично  до плану
Середньорічний виробіток одного працюючого, тис.грн./чол. 54,02 60 27,03 111,06 50,03 45,05
Фонд  заробітної плати, тис.грн.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.