Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Яксть всесвтнє поле конкуренцї на початку ХХ столття

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 08.05.2012. Год: 20 С. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра МеджментаенРеферат
c дисципліни:” Управління конкурентноспроможн стю підприємством
Тема:” Якість – всесвітнє поле конкуренції на початку ХХІ століття
Варіант 18Виконав: студент 6601/1 2-ої групи
ФЕтаУ 4-го курсу
Спеціальність Менеджмент
Заочного навчання
Т Отрох Сергій

Перевірив: Барабась Дмитро Олександрович


КИЇВ 2011
ЗМІСТ


Вступ 3
1. Лідерство компаній на основі якості – ключова ідея сучасного бізнесу 5
2. Досвід застосування моделі TQM провідними компаніями світу та України 19
3. Конкурси та премії якості як інструменти визнання конкурентоспроможнос і продукції та послуг 37
Висновки 43
Список використаних джерел 44

Вступ


Міжнародний досвід свідчить про те, що успіху в економіці, соціальному і культурному розвитку досягають тільки ті країни, які спроможні забезпечити високу якість продукції та послуг, формування на цій основі конкурентних переваг і зростання умов життя.
Універсальність проблеми якості загальновизнана економічною наукою. Дана проблема набуває особливої актуальності в Україні у зв'язку з поглибленням трансформаційних відносин, загостренням конкуренції, зменшенням протекціоністських заходів держави. Якість продукції та послуг є одним із найважливіших чинників успішної діяльності будь-якого окремого підприємства як складова внутрішньоорганізацій ого менеджменту, запорука досягнення і підтримання ефективної діяльності організації [1].
Попри наявність сертифікатів на ринку існує велика кількість неякісної продукції. Частково це пов'язано з тим, що підприємству, яке закупило неякісну сировину, вигідніше пустити її на виробництво побічної продукції чи менш матеріаломістких деталей, ніж призупиняти виробництво для того, щоб викликати експертів і оформляти скарги. Таким чином, до виробника неякісної продукції не висувається жодних претензій, термін дії його сертифікату продовжується, а на ринок продовжує надходити неякісна продукція [2].
Загальновизнаними для формування загальної моделі менеджменту якості стали праці зарубіжних вчених американської та європейської наукових шкіл - І. Ансоффа, М. Беста, Л. Водачека, Е. Демінга, Д. Джурана, Д. Дюрана, Ф. Кросбі, О. Вільямсона, А. Робертсона, А. Фейгенбаума, Д. Харрінгтона та інших. Важливе місце у сучасній теорії менеджменту якості належить роботам таких японських вчених як К. Імаї, Й. Каору, М. Мінору, І. Муто, Г. Тогучі, Ш. Шінгу та інших. Останнім часом дані проблеми активно досліджуються і дослідниками на пострадянському просторі, у тому числі і на Україні. До них слід віднести Ю. Адлера, Р. Бичківського, Д. С. Демиденко, В. Е. Ластовецького, П. Калиту, Ю. Койфмана, В. С. Пономаренка, О. І. Пушкаря, В. М. Соколенко, Н. Тарнавську, М. Шаповала та інших.
Тим не менше, цілий ряд проблем щодо управління якістю і досі практично не розглядаються у науковій літературі. Це стосується передусім таких питань, як економіко-організаці ні аспекти зростання та підтримання якості, що і обумовило вибір теми контрольної роботи.
Попри всю необхідність оцінки якості не існує єдиної обґрунтованої методики, яка б дозволяла повно та точно визначати якість продукції.
Отже, нагальною проблемою для розвитку сучасного вітчизняного товаровиробника є неупереджена, обґрунтована та точна оцінка якості його продукції.

1. Лідерство компаній на основі якості – ключова ідея сучасного бізнесу


Сьогодні в провідних країнах світу питання якості знаходиться у центрі економічних інтересів держави та громадян, що дозволяє їм бути лідерами світових ринків.
Лідерство у світовій економіці, успіхів у соціальному і культурному розвитку досягають країни, спроможні забезпечити якість продукції, яка надає їх виробникам конкурентної переваги, а споживачам - задоволення їх потреб.
Розвиток цивілізації погіршує якість навколишнього середовища та харчових продуктів (ХП), що призводить до погіршення здоров'я людей та катастрофічного зниження якості життя. Для власного захисту споживачі вимагають убезпечити продукцію та довкілля.
Ураховуючи економічний, екологічний і соціальний стан в Україні проблему забезпечення якості можна розглядати як найактуальнішу проблему збереження генофонду.
Метою роботи було вивчити, які заходи здійснюються в Україні щодо забезпечення якості та безпечності ХП.
Було досліджено закони та нормативно-правові акти (НПА) України, якими регулюються відносини між виробниками, споживачами і державою щодо забезпечення якості та безпечності ХП.
Конституцією України [3] всім громадянам гарантується право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право вільного доступу до інформації щодо стану довкілля, якості та безпечності ХП і предметів побуту.
Забезпечується це право громадян законами, НПА, якими встановлюються правила і порядок регулювання якості та безпечності.
Згідно з Законом [4] споживач має право на захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування: безпеку продукції (товарів); необхідну доступну, достовірну та своєчасну інформацію щодо продукції її кількості, якості, асортименту; виробника (виконавця, продавця); відшкодування шкоди (збитків), завданих неякісною чи фальсифікованою продукцією, а також майнової та моральної шкоди; звернення до суду та інших уповноважених органів виконавчої влади за захистом порушених прав тощо.
У Законі [5] подано перелік заходів, за допомогою яких держава убезпечує якість ХП з метою захисту життя і здоров'я населення від шкідливих факторів, які можуть бути присутніми у ХП. Серед них: встановлення обов'язкових параметрів безпеки для ХП, мінімальних специфікацій якості, санітарних заходів та ветеринарно-санітарн х вимог до об'єктів та осіб, зайнятих у процесі-виробництва, зберігання, продажу; встановлення стандартів для ХП, убезпечення нових ХП для споживання громадянами до початку їх обігу в Україні; забезпечення наявності в ХП спеціального дієтичного харчування, функціональних ХП і дієтичних добавках, заявлених особливих характеристик та їх безпечності для споживання людьми, зокрема особами, які мають особливі дієтичні потреби, встановлення вимог щодо знань, умінь, стану здоров'я відповідального персоналу виробників, продавців (постачальників); здійснення державного контролю на об'єктах, де виробляються та переробляються продукти та держнагляду за дотриманням встановлених вимог, а також встановлення відповідальності осіб, які не виконують обов'язкові вимоги і положення.
Продукція, яка може нести небезпеку для здоров'я і життя людей, тварин, рослин, майна громадян, довкілля згідно з Законом [6] перебуває у законодавче регульованій сфері. Це означає, що на таку продукцію у законодавчому порядку розроблено максимально (гранично) допустимі рівні (концентрації) показників безпеки. І така продукція підлягає обов'язковій процедурі підтвердження відповідності встановленим законодавством допустимим нормам. Процедуру підтвердження відповідності здійснює третя, незалежна від виробника чи споживача, сторона, якою є уповноважені органи сертифікації продукції, підпорядковані центральним органам виконавчої влади (ЦОВВ) у сфері підтвердження відповідності. Процедура підтвердження відповідності у законодавче регульованій сфері є обов'язковою для виробника, постачальника чи уповноваженого органу з сертифікації.
Згідно з Законом [7], на продукцію, яка може нести небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин, рослин, довкілля, розробляється технічні регламенти задля захисту життя та здоров'я людини, тварин, рослин, запобігання недобросовісній практиці.
З метою захисту прав споживачів та запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя та здоров'я громадян, була прийнята Постанова Кабміну [8], якою зобов'язано Держстандарт України посилити контроль за якістю й безпекою ХП вітчизняного та закордонного виробництва на відповідність їх вимогам стандартів, а також розширити перелік ХП, що підлягає обов'язковій сертифікації. Уся продукція, що реалізується у роздрібній торгівлі, повинна мати на етикетках (упаковці) повну інформацію, яка характеризує продукцію і виробника. Зверталась увага на обов'язкову інформацію щодо складу, враховуючи перелік харчових добавок, барвників тощо, а також на те, що підтвердження відповідності продукції обов'язковим вимогам повинно здійснюватись шляхом її сертифікації.
Указом Президента [9] було створено Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, а контроль необхідно здійснювати у процесі виробництва, експорту та імпорту цих об'єктів.
Указом Президента [10] передбачено, що Кабмін зобов'язаний забезпечити необхідні заходи щодо упровадження систем управління якістю (СУЯ) та охорони довкілля на підприємствах відповідно до міжнародних стандартів серії ISO 9000 та серії ISO 14000, а також проведення в Україні щороку Європейського тижня якості та конкурсу «100 кращих товарів України». Така робота в Україні проводиться щорічно.
У 2002 році Кабміном була затверджена Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції [11], в якій визначено стратегічні напрямки, методи і механізми реалізації державної політики у сфері управління якості. Передбачалось, що державна політика у сфері якості повинна орієнтуватись на задоволенні потреб споживачів на якісну та безпечну продукцію, збереженні та відновленні безпеки довкілля, упровадженні СУЯ продукції та довкілля відповідно до вимог міжнародних стандартів тощо.
Підвищення якості та конкурентоспроможнос і продукції повинно також базуватись на використанні ресурсозаощадних, екологічно чистих, прогресивних технологій та нових видів сировини, а науково-технічний рівень виробництва повинен відповідати вимогам міжнародних та європейських стандартів.
Отже, Законодавством України встановлено правовий порядок убезпечення та якості ХП, що виробляється, перебуває в обігу, імпортується, експортується. Встановлено основні положення державної політики, регулюються відносини між ЦОВВ, виробниками та споживачами, встановлено права та обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, громадян, зайнятих у цій сфері тощо.
Якість як економічна категорія - це сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Стандарти серії ISO 9000, прийняті у понад 90 країнах світу, застосовні до будь-яких підприємств незалежно від їхнього розміру і сфери діяльності [12].
В умовах ринкових відносин якість забезпечується і гарантується підприємством. А якщо вона не забезпечується і не гарантується – підприємство гине: автоматично забезпечує це той же ринок, але нормальний ринок, із збалансованим попитом і пропозицією. В 60-70-і роки вважали, що для успіху виробника достатньо, щоб продукції було багато і вона була дешевою. В 80-і роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покупців приймали рішення про покупку, звертаючи увагу в першу чергу на якість продукції. Таким чином, конкурентоспроможною могла стати лише продукція, яка мала, при інших рівних умовах, меншу виробничу собівартість і вищу якість.
В 1982 р. в США була видана книга Едварда Демінга «Якість, продуктивність, конкурентоспроможніс ь», в якій автор виклав свою концепцію постійного підвищення якості у вигляді 14 знаменитих постулатів.
Зараз весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її основою є так звана «петля якості», яка в класичному варіанті має такий вигляд (рис. 1.1).
Рис. 1.1. «Петля якості», або етапи, на яких забезпечується якість


На якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно, так і в взаємозв’язку між собою, як на окремих етапах життєвог циклу продукції, так і на кількох. Всі фактори можна об’єднати в 4 групи: технічні, організаційні, економічні і суб’єктивні.
До технічних факторів належать: конструкція, схема послідовного зв’язку елементів, система резервування, схемні вирішення, технологія виготовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та інші.
До організаційних факторів належать: розподіл праці і спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, порядок пред’явлення і здачі продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту та інші.
До організаційних факторів належать: розподіл праці і спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю, порядок пред’явлення і здачі продукції, форми і способи транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування, ремонту та інші.
Організаційним факторам, на жаль, ще не приділяється стільки уваги, скільки технічним, тому дуже часто добре спроектовані і виготовленні вироби в результаті поганої організації виробництва, транспортування, експлуатації і ремонту достроково втрачають свою високу якість.
До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності суспільної праці та інше.
Економічні фактори особливо важливі при переході до ринкової економіки. Їм одночасно властиві контрольно-аналітичн і стимулюючі властивості. До перших відносять такі, що дозволяють виміряти: затрати праці, засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня якості виробів. Дія стимулюючих факторів приводить як до підвищення рівня якості, так і до його зниження. Найбільш стимулюючим фактором є ціна і зарплата. Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення якості. При цьому ціна повинна покривати всі витрати підприємства на заходи по підвищенню якості і забезпечувати необхідний рівень рентабельності. В той же час вироби з більш високою ціною повинні бути високої якості.
В забезпеченні якості значну роль відіграє людина з її професійною підготовкою, фізіологічними і емоціональними особливостями, тобто мова йде про суб’єктивні фактори, які по-різному впливають на розглянуті вище фактори. Від професійної підготовки людей, які зайняті проектуванням, виготовленням і експлуатацією виробів, залежить рівень використання технічних факторів. Але якщо в процесі функціонування технічних факторів роль суб’єктивних слабшає, тому що на цій стадії процес проходить з використанням сучасної техніки і технології, яка максимально звільняє технологічний процес від участі людини, то в організаційних факторах суб’єктивний елемент відіграє вже значну роль, особливо коли мова заходить про способи і форми експлуатації і формування виробів.
Наскільки важливі суб’єктивні фактори, свідчить поширена серед виробників думка про економічну вигідність підвищення якості. Якість розглядається при цьому як соціально бажана мета, але її вплив на підвищення рентабельності вважається мінімальним. Пояснюється це недостатньою обізнаністю виробників, які допускаються таких помилок.
Поряд з якістю існує поняття технічного рівня певних видів продукції. Технічний рівень виробів за змістом вужче їх якості, оскільки охоплює сукупність лише техніко-експлуатацій их характеристик. Його показники встановлюються при проектуванні (розробці) переважно нових знарядь праці (машин, устаткування, приладів, транспортних засобів тощо) і знаходять відображення у спеціальних картах технічного рівня, які використовують при вивченні ринку і визначенні попиту на нові товари, складанні бізнес-планів, рекламних матеріалів тощо.
Об’єктивна необхідність забезпечення належної якості у процесі проектування, виготовлення і використання нових виробів ініціює застосування у виробничо-господарсь ий діяльності підприємств певної системи показників, що дозволяє визначити і контролювати рівень якості усіх видів продукції[12].
Рівень якості – це кількісна характеристики міри придатності того або іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного і оптимального її рівня.
Абсолютний рівень якості того чи іншого вибору знаходять шляхом обчислення вибраних для його обчислення показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів. Визначення абсолютного рівня якості є недостатнім, оскільки самі по собі абсолютні значення вимірників якості не відображають ступінь його відповідності сучасним вимогам. Тому поряд з цим визначають відносний рівень якості окремих видів вироблюваної (проектованої) продукції, порівнюючи її показники з абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків виробів. Проте рівень якості продукції під впливом науково-технічного прогресу і вимог споживачів повинен мати тенденцію до підвищення. У зв’язку з цим виникає необхідність оцінки якості виробів, виходячи з її перспективного рівня, що враховує пріоритетні напрямки і темпи розвитку науки і техніки. По нових видах продукції і перш за все знарядь праці доцільно визначити також оптимальний рівень якості, тобто такий рівень, за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання (експлуатацію) продукції у певних умовах її споживання була б мінімальною.
Залежно від призначення певні види продукції мають свої специфічні показники якості. Поряд з цим використовуються показники для оцінки багатьох видів виробів, а також вимірники відносного рівня якості всієї вироблюваної підприємством продукції. З урахуванням таких обставин усі показники якості виробів поділяються на дві групи: перша – диференційовані (поодинокі) показники, з яких відокремлюється найбільш розгалужена низка одиничних показників якості; друга – загальні показники якості всього обсягу вироблюваної підприємством продукції [13].
Найбільш складна за кількістю система показників застосовується для оцінки якості (технічного рівня) знарядь праці. Вона охоплює більшість груп одиничних показників і майже всі комплексні вимірники якості. Поряд із специфічними показниками, властивими лише певному виду виробів, якість (технічний рівень) знарядь праці характеризується також рядом загальних показників. До них в першу чергу відносять надійність, довговічність, ремонтопридатність, продуктивність патентну чистоту тощо.
У практиці господарювання важливо знати не лише якість окремих виробів, але й загальний рівень якості усієї сукупності виготовлюваної підприємством продукції. З цією метою застосовують певну систему загальних показників. Основними з них є:
- частка принципово нових (прогресивних) виробів у загальному їх обсязі;
- коефіцієнт оновлення асортименту продукції;
- частка виготовлюваної продукції, на яку одержані сертифікати;
- частка продукції для експорту у загальному її обсязі на підприємстві;
- частка виробничого браку (бракованих виробів);
- відносний обсяг сезонних товарів, реалізованих за зниженими цінами.
Для визначення рівня якості виготовлюваних або освоюваних виробництвом нових виробів застосовують ряд методів: об’єктивний органолептичний методи використовують для визначення абсолютного рівня якості, а диференційований і комплексний – відносного рівня якості окремих видів продукції.
Для розуміння терміну «система управління якістю», визначення якого надано у тексті стандартів ІSО 9001, є сенс з’ясувати сутність та співвідношення термінів «система якості», «система забезпечення якості» Під системою якості розуміється сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю. Система управління якістю - це організаційна основа управління підприємством, яка в широкому розумінні може розглядатися як система менеджменту організації стосовно якості [14].
Під створенням систем управління якістю розуміється її розроблення та впровадження у діяльність підприємства. Як правило, рішення про створення системи якості приймає керівництво підприємства під впливом вимог конкретних замовників або ситуації на ринках збуту. Таким чином, СУЯ може бути ініційовано як за бажанням керівництва вдосконалити діяльність підприємства, зменшити невиробничі витрати, так і на вимогу споживачів. Тому розробка системи якості в основному полягає в тому, щоб спочатку з урахуванням рекомендацій стандартів ISO 9001 визначити склад необхідних функцій системи якості, а потім визначити структури, що виконують або будуть виконувати ці функції. Після цього розробляються нові та переробляються або використовуються наявні нормативні документи для виконання всіх функцій. При цьому слід чітко усвідомити, що стандарт дає уточнення, що потрібно робити вищому керівництву, а не як треба це робити. Створення СУЯ на підприємстві - це не можливість виготовляти найкращу та найбільш конкурентоспроможну продукцію (найчастіше можна зустріти саме таке помилкове розуміння необхідності впровадження системи), а можливість дати гарантію, що якість виготовленої продукції є стабільною та зорієнтованою на конкретного споживача. Отже, під час її створення необхідно дати відповідь на три ключові питання: хто наш споживач? які його вимоги? яких зусиль треба докласти, щоб його задовольнити? Відповідь на них визначає специфіку системи якості, що буде створюватися для кожного окремо взятого підприємства.
Для впровадження СУЯ необхідно: 1) розробити документацію системи, яка повинна відповідати вимогам стандарту ISO 9001; 2) привести практичну діяльність підприємства у відповідність з документацією.
Документація СУЯ розробляється для того, щоб формально закріпити відповідальність за здійснення певних процесів організації при створенні якості. Згідно із вимогами стандарту ISO 9001, система управління якістю являє собою мережу процесів, ключові з яких подано у моделі управління якістю на рис. 1.2.Рис. 1.2. Модель системи менеджменту якості

Вимоги стандарту ISO 9001 до СУЯ чітко регламентуються за 4-ма елементами:
- відповідальність керівництва;
- управління ресурсами;
- випуск продукції (саме за даним елементом підприємство має право вибору щодо опису та документування певних процесів, залежно від того, які етапи життєвого циклу реалізуються в процесі виготовлення продукції);
- вимірювання, аналізування та поліпшення [15].
За даними елементами розробляється документація СУЯ, а також забезпечується погодженість і сумісність процесів планування, управління, забезпечення й поліпшення якості з визначенням їх змісту та взаємодії. Кожен напрям діяльності має свої особливості, і разом вони являють собою чотири основні функціональні підсистеми системи якості, які й виступають основними її складовими.
Процес створення СУЯ на підприємстві є складним і зазвичай довготривалим процесом, а його подальший розвиток і перехід до TQM може взагалі тривати роками. У загальному вигляді етапи розроблення систем якості можна представити таким чином:
1. Визначення елементів системи якості. На цій стадії спочатку необхідно провести ретельний аналіз процесу створення продукції та представити його у вигляді докладного переліку етапів робіт.
2. Визначення складу структурних підрозділів системи якості. Для цього необхідно проаналізувати функції, що виконуються наявними підрозділами, і порівняти їх із переліком функцій (елементів), котрі включено в систему якості, що створюється з урахуванням рекомендацій ISO 9001. У результаті визначаються підрозділи - виконавці за кожною функцією і кожним підрозділом, його нові функції офіційно включаються у функціональні обов’язки. Після визначення функцій та їх виконавців система якості набирає цілком конкретного контура, який може бути представлено на двох схемах: структурній і функціональній.
3. Розроблення структурної схеми системи якості, котра будується на основі структурної схеми підприємства та дає можливість показати «пристрій» системи - склад і взаємозв’язок усіх структурних підрозділів, що виконують функції в системі якості. Окремим блоком можна показати керівне ядро системи якості - службу якості, а до неї, як було відмічено, включаються відділ технічного контролю, метрологічна служба, служба стандартизації, а також відділ управління якістю, що виконує функції організації, координації та методичного управління роботою з якості.
4. Розроблення функціональної схеми управління якістю, котра, на відміну від структурної схеми, що показує устрій системи якості, дозволяє наочно представити процес управління якістю.
5. Визначення складу та стану документації системи якості, коли після встановлення, хто і що повинен робити в системі якості, треба сказати, якими методами це повинно робитися, згідно з якою документацією. Це найбільш об’ємна й рутинна робота у процесі розроблення системи якості.
6. Розроблення внутрішньо фірмової системи документації - це розробка та коригування конкретних нормативних документів, у яких має бути викладено методи виконання функцій і завдань у системі якості. На цьому етапі відбувається наповнення системи якості необхідним внутрішнім змістом, а також інформаційне узгодження документів СМЯ та їх аналіз, спрямовані на перевірення того, наскільки повним є розроблений пакет документів.
7. Упровадження документації СМЯ, тобто набуття документами статусу обов’язкових для виконання через видання відповідного наказу першого керівника підприємства.
8. Перевірка СМЯ.
Як правило, процес створення на підприємстві СМЯ завершується її сертифікацією. Отже, останнім етапом її розробки можливо вважати організацію і проведення сертифікації СМЯ на відповідність стандартам ISO 9001авторитетним органом із сертифікації.
Згідно з вимогами ISO 9001, документація СМЯ повинна містити:
а) документовані виклади політики й завдань у сфері якості;
б) настанови з якості;
в) документовані методики, які вимагаються стандартом;
г) документи, потрібні організації для забезпечення ефективності планування та виконання процесів і управління ними (процедури та інструкції);
д) протоколи якості [16].
Як правило, у документації описується більшість важливих процесів, дій та видів діяльності підприємства. Повний опис усіх процесів СМЯ матиме ряд суттєвих переваг як внутрішніх (можливість ефективно управляти процесами, використання як навчальних матеріалів, впевненість у стабільному виконанні процесів), так і зовнішніх (можливість довести ефективність процесів споживачам, органам із сертифікації тощо).
Документація системи якості являє собою ієрархічну систему, у якій документом найвищого рівня є політика та цілі в галузі якості. Що стосується змісту політики якості, слід розуміти, що оформлюється вона у формі короткої заяви керівника підприємства (як правило, на одній сторінці) і доводиться до робітників як самостійний документ. Керівництво організації повинно забезпечити, щоб політика у сфері якості за своїм змістом і структурою відповідала меті організації; містила зобов’язання щодо задоволення вимог та постійного поліпшення результативності системи управління якістю; була поширеною та зрозумілою на всіх рівнях організації; аналізувалася з погляду її постійної придатності. Політика якості повинна запевнити замовників у тому, що на підприємстві вірно визначено напрями робіт і цілі в галузі якості та обрано реальні засоби для їх досягнення. Усе це може позитивно позначитися на якості продукту, ефективності роботи підприємства, показниках його фінансової діяльності, і, як наслідок, - на задоволенні всіх зацікавлених сторін [17].
Саме в процесі розроблення настанов із якості визначається перелік процесів СМЯ та механізм їх взаємодії. Визначаючи вимоги до входу й виходу кожного процесу, необхідно враховувати якість, затрати, терміни (номенклатуру) постачання за кожним вхідним і вихідним елементом (устаткування, сировина, матеріали, персонал). Причому інформація щодо якості, затрат і термінів постачання повинна передаватися з одного процесу на інший і слугувати мірою оцінювання результативності й ефективності кожного конкретного процесу. Такий підхід повинен застосовуватися в організації на всій мережі процесів. За такого підходу будуть ураховуватися не так звані затрати на якість, а затрати на процес.


2. Досвід застосування моделі TQM провідними компаніями світу та України


1. ВАТ «Вінницький олійножировий комбінат». Юридична адреса: Україна, 21006, м. Вінниця, Немирівське шосе, 26. Телефон 8 0432-27-46-26. Голова правління Чаленко Дмитро Андрійович. Заступник голови правління Нечаєв Олександр Павлович. Форма власності: колективна. ВАТ „Вінницький олійножировий комбінат” входить до складу виробничого комплексу Промислової групи „VIOIL”.
Основні види діяльності:
- Переробка насіння олійних культур соняшнику, ріпаку, сої
- Виробництво нерафінованих і рафінованих дезодорованих рослинних олій
- Виробництво модифікованих жирів і саломасів
- Фасування рослинних олій
- Виробництво майонезу, вершково-рослинних масел
Комбінат володіє товарним знаком та торговельною маркою ”Віолія”. Товарний знак і торгівельна марка зареєстровані в Держпатенті України.
На ВАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» впроваджено міжнародну систему якості ІSО 9000. Стандарт на продукцію, яку виготовляє підприємство, є основним нормативно-технічни документом, в якому показники якості встановлюються, виходячи із новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів.
Для покращення якості виробів, збільшення економічного ефекту, а також виходу на міжнародні ринки збуту ВАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» необхідно як закупати нове обладнання, так і вдосконалювати дещо застаріле.
Тому підприємству пропонується купити нове обладнання для випуску рослинної олії, модифікованих жирів та шроту.
Так як даний вид продукції користується значним попитом, підприємству доцільно придбати нове обладнання по виробництву рослинної олії, модифікованих жирів та шроту, що дозволить:
- підвищити якість продукту;
- зменшити собівартість даних видів продукції;
- збільшити об'єми випуску.
Особливу увагу в процесі удосконалення якості продукції слід приділити організації контролю якості продукції. На підприємстві було б доцільним реформувати систему контролю якості. На мій погляд, для зменшення рівня браку потрібно вдосконалити структуру витрат на забезпечення якості.
Для підприємства було б доцільним частково реформувати контроль якості сировини, що надходить від населення та інших організацій. Головною умовою при цьому виступає сталість постачання сировини та наявність постійних постачальників. Суть цього заходу полягає в тому, що підприємству не потрібно проводити вхідний контроль якості сировини та первинної продукції. Доцільніше було б мати домовленості із постійними постачальниками щодо якості сировини. При цьому в угоді необхідно чітко зазначити нормативи якості сировини, інтервали поставок, розміри поставок та ціну сировини.
Саме за такою схемою працює більшість підприємств Європи. Такий порядок проведення вхідного контролю значно зменшує загальні витрати підприємства на проведення контролю якості. Введення в дію такого заходу дасть економічну ефективність у вигляді скасування непотрібних робочих місць, а таким чином економії коштів.
Джерело: agroua.net/reference agroents/index.php?i t=1&idr=3.

2. ВАТ «Галичфарм». 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8. Виробництво медпрепаратів.
Серед двадцяти двох фармацевтичних підприємств, які представляють на початку XXI століття хіміко-фармацевтичну промисловість України, важливе місце займає ВАТ «Галичфарм». Центр випуску медичних препаратів Західного регіону України – акціонерне товариство, створене на базі державного підприємства ВО «Львівфарм» у 1992 році, починає свою історію ще з XIX ст.
Підприємство спеціалізується на виробництві лікарських засобів різноманітної фармакологічної дії у формі таблеток, ін'єкційних розчинів в ампулах, мазей, розчинів для зовнішнього та внутрішнього застосування, фітохімічних препаратів. Асортимент виробництва налічує понад 80 найменувань лікарських препаратів, з яких 15 - ексклюзивні.
25 лютого 2005 року ВАТ «Галичфарм» (м. Львів) та ВАТ «Київмед-препарат» (м. Київ), які діють на загальнодержавних ринках лікарських засобів, створили Корпорацію «Артеріум» (м. Київ). Метою створення корпорації є науково-технічна діяльність з розробки нових лікарських засобів, надання маркетингових, представницьких, посередницьких та дистриб'юторськи послуг.
Перспективи розвитку ВАТ «Галичфарм» нерозривно пов'язані із перспективними цілями корпорації «Артеріум», для досягнення яких було визначено, зокрема, такі важливі проекти:
– підготовка до впровадження GMP (Good Manufacturing Practice) -стандартів організації виробництва та контролю якості продукції, відповідних виробничих дільниць.
– проект з підвищення ефективності виробництва на ВАТ «Галичфарм»;
– впровадження інформаційної системи класу ERP (IFC Applications);
– сучасний склад готової продукції у Львові;
– впровадження CRM системи для покращення якості препаратів і фармаконагляду в Україні тощо.
Ріст обсягів реалізації продукції та чистого прибутку став можливим завдяки ефективному управлінню витратами в ланцюгу «постачання - виробництво – збут».
Планування матеріальних потреб на ВАТ «Галичфарм» здійснюється шляхом співпраці двох логістичних ланок - постачання та виробництва. Обсяги закупівель формуються відповідно до виробничих потреб (виробничого графіка). ВАТ «Галичфарм» здійснює політику, спрямовану на оптимізацію запасів сировини, матеріалів та напівфабрикатів. Виробничий графік на підприємстві складається щомісяця, отже, система постачання повинна повністю задовольнити місячну виробничу потребу. Обсяги закупівель сировини залежать від умов співпраці з постачальниками та отриманих замовлень на готову продукцію. Для продукції, замовлення на яку чітко сформовані, обсяги закупівель дорівнюють виробничій потребі.
Виробництво на ВАТ «Галичфарм» поділяється на три цехи: ампульний, таблетний та хімічний. Частка виробництва кожного з них становить: хімічного -35 %, ампульного - 33 %, таблетного - 32 %. Крім того, хімічний цех виготовляє напівфабрикати (надалі сировини), які потім використовуються при виробництві ліків. Річна потреба підприємства в напівфабрикатах оцінюється приблизно в 13,5 млн. грн. (див. табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Структура річної потреби AT «Галичфарм» у напівфабрикатах
* Якість напівфабрикатів визначені шляхом опитування експертів.
Це -мукалтин, валеріани екстракт густий, екстракт елеутерокока рідкий, екстракт чебрецю рідкий, трави материнки екстракт рідкий, хлорофіліпту екстракт густий, шишок хмелю екстракт рідкий, плодів моркви дикої екстракт рідкий, екстракт алтейного кореня сухий.
Рішення про власне виробництво було прийняте керівництвом підприємства декілька років тому і обґрунтовувалось високими витратами закупівель та неналежним рівнем якості даних сировин у потенційних постачальників. Сьогодні активно розвиваються сировинні ринки Азії, особливо ринки Індії та Китаю. Вони за прийнятними цінами пропонують високоякісну сировину, яка використовується підприємствами фармацевтичної галузі. Серед переліку сировин, представлених на цих ринках, є також і ті, які ВАТ «Галичфарм» виготовляє самостійно.
Підприємство, розробляючи нові лікарські засоби, співпрацює з багатьма дослідними лабораторіями України. Товарний асортимент ВАТ «Галичфарм» постійно розширюється завдяки впровадженню у виробництво нових ліків. У майбутньому підприємство планує збільшувати обсяги реалізації продукції за рахунок нарощування виробничих потужностей, розширення ринків збуту, впровадження нових ефективних технологій виробництва.
Джерело: arterium.ua/uk/about/istoriya/istor ya-galichfarm.

3. ПрАТ «Компанія Ензим». Україна, 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 232. Виробництво дріжджів та спорідненої продукції.
ПрАТ «Ензим» - перша українська компанія серед виробників дріжджів, що впровадила систему управління якістю і безпечністю харчових продуктів згідно з міжнародним стандартом ISO 22000 і пройшла сертифікацію.
Впровадження міжнародного стандарту ISO 22000 є необхідною умовою для компаній, що експортують продукцію в країни Європи, де така сертифікація є обов'язковою.
Основною сировиною для виробництва дріжджів є меляса - вторинний і продукт цукрового виробництва.
Меляса не потребує спеціальних умов складування та зберігання, що дає змогу зберігати її у цистернах «під відкритим небом», не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.
Від цистерн проведено спеціальні трубопроводи, якими сировину постачають безпосередньо на виробництво. Постачання меляси здійснюється у розрахунку близько 50 000 т/рік.
Потужність дріжджового виробництва ПрАТ «Ензим» в середньому 120 т/добу (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Обсяг виробництва дріжджів ПрАТ «Ензим», тис. т.

Завод працює без перерв та вихідних, за винятком перерв на санітарну обробку виробничого обладнання, яка відбувається 1 раз на тиждень. Дріжджі вагою 100 г пакуються в гофротару вручну, а 1 кг - автоматизовано. Для цього на підприємстві було встановлено автоматичні лінії фільтрування і пакування дріжджів від спеціалізованого іспанського виробника «Proconor». Процес фільтрації безпосередньо пов'язаний з процесом пакування, що забезпечує стабільну якість кінцевого продукту. Щодня з пакувальної дільниці відправляється по 100 - 120 т готової продукції. Потім продукція надходить на склад підприємства, розташований у цій самій споруді. Ємність складу - 280 т. Процес складування відбувається автоматизовано. ПрАТ «Ензим» має такі системи каналів збуту:
– через власну збутову організацію у Львівській області;
– через незалежних збутових продавців.
Сьогодні поняття «Ринок дріжджів України» вже давно асоціюється з торговою маркою «Львівські дріжджі». Стратегія розвитку ПрАТ «Ензим» на ринку грунтувалася на налагодженні потужної збутової мережі, в основі якої були і є довгострокові партнерські відносини зі споживачами у всіх напрямках. Компанія працює з понад 20 гуртовими компаніями-покупцями Завдяки цьому ПрАТ «Ензим» гарантує своїм споживачам доставку продукції протягом 24 годин на відстані до 1500 км.
В основу успішної політики компанії в сфері дистрибуції покладено стабільні, чесні та прозорі стосунки з споживачами.
Компанії-покупці торгової марки «Львівські дріжджі» можна охарактеризувати як самостійні логістичні одиниці з фаховим персоналом, які представляють ПрАТ «Ензим» у регіонах, забезпечуючи ріст обсягів продажу, формуючи та поповнюючи клієнтську базу, здійснюючи моніторинг діяльності конкурентів. Розроблено та налагоджено систему дистрибуції продукції під торговою маркою «Львівські дріжджі», через яку реалізовується 78 % усієї продукції.
Спільно з партнерами із збуту компанія розробила дві програми, орієнтовані на різні сегменти дріжджового ринку, які успішно впроваджуються в регіонах.
Програма «Офіційний продавець» є логічним продовженням програми розвитку регіональних представництв, але в локальних межах. Завдяки цій системі реалізації компанія досягла високого рівня гарантії якості продукції, рівномірного збуту продукції за рахунок лояльності клієнтів, забезпечила стабільну цінову політику в регіонах.
Натомість сертифіковані продавці отримують від компанії рекламну підтримку, забезпечення продукцією повного асортименту, стимулювання власного бізнесу. Щороку компанія проводить всеукраїнський конкурс на звання «Кращого офіційного продавця продукції торгової марки «Львівські дріжджі».
Доставляє продукцію партнерам підприємство, як правило, самостійно. Доставка продукції у межах Львівської області здійснюється власним маловантажним транспортом. Окрім цього, для перевезень продукції на велику відстань ПрАТ «Ензим» користується також послугами кількох перевізників, які використовують автомобілі вантажопідйомністю 10 та 20 т., з ізотермічними кузовами, що дає змогу зберігати якість продукції.
Джерело: enzym.lviv.ua/page/ua/company/.4. ВАТ "Новокузнецький алюмінієвий завод", г.Новокузнецьк, Кемеровської обл.

Рішення про необхідність впровадження системи управління якістю (СУЯ) на ВАТ "НКАЗ" було прийнято вищим керівництвом на чолі з директором заводу Філіпповим С.В. в квітні 2000р. Для координації і керівництва цією діяльністю на заводі була введена посада заступника директора по якості. На цю посаду був призначений Яковлєв А.В., колишній начальник виробничого відділу. У структуру служби якості увійшли: центральна заводська лабораторія, відділ технічного контролю і новостворений відділ управління системою якості (ОУСК), який очолив Абраменко А.Г., колишній начальник бюро автоматизації, стандартизації та метрології відділу перспективного технічного розвитку.
Уже в квітні 2000р. на заводі були зроблені перші практичні кроки по впровадженню СМЯ:
Організовано навчання начальника ОУСК на 3-х денних курсах в Академії Інформаційних систем (м.Москва), на кафедрі "Організація управління підприємством", за темою "Підготовка до сертифікації відповідно до вимог ІСО 9000".
Підписано наказ директора заводу "Про призначення виконавців по розробці стандартів підприємства". Відповідно до наказу і на підставі даних, поданих керівниками структурних підрозділів заводу, сформований общезаводской список осіб, відповідальних за розробку стандартів підприємства. Крім цього, розпочато проведення роботи з визначення та коригування цілей за якістю окремих підрозділів заводу на 2000р.
Підготовлений, погоджений і затверджений директором заводу "Графік проведення внутрішніх аудитів системи забезпечення якості на 2000р".
У травні 2000р., з метою вивчення організації і порядку проведення внутрішніх аудитів, представники ОУСК були направлені у відрядження на ВАТ "Саянський алюмінієвий завод", який вже сертифікований за стандартом ISO 9001 фірмою DQS (Німеччина). У ході відрядження фахівці ознайомилися з роботою аналогічної служби цього підприємства; взяли безпосередню участь у проведенні внутрішнього аудиту Змішувальна-пресово о відділення цеху з виробництва електродів.
Для навчання персоналу заводу питань запровадження та забезпечення СМК на базі заводу в травні 2000р. було проведено навчання 30 фахівців ВАТ "НКАЗ". Навчання проводилося консультантами фірми "Det Norske Veritas" (DNV), яка була визначена керівництвом ВАТ "Російський алюміній" як єдиний корпоративний партнер в області консультування та сертифікації систем управління якістю та екологічного менеджменту. За підсумками навчання слухачам, що успішно освоїли курс навчання, були видані сертифікати на право проведення внутрішніх аудитів системи якості. Персонал ОУСК, який брав участь у навчанні, у повному складі отримав сертифікати про успішне закінчення курсу.
У червні 2000р. був розроблений і затверджений керівництвом заводу "План заходів з підготовки системи якості ВАТ" НКАЗ "до сертифікації на відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО 9001:2000". Слід зазначити, що всі заходи, зазначені у вказаному Плані, згодом чітко виконувалися у встановлені терміни.
У цей же період була затверджена директором заводу перша версія "Політики в області якості" ВАТ "НКАЗ", механізм доведення якої до відома кожного трудящого заводу було визначено відповідним розпорядженням заст. директора з якості.
Також протягом червня було організовано навчання всього персоналу заводу питань запровадження та забезпечення СМЯ. З цією метою 30 фахівців заводу, раніше пройшли 3-денний курс навчання у співробітників DNV, були закріплені за персоналом окремих підрозділів, що входять в сферу застосування СУЯ. У кожному з цих підрозділів ці фахівці провели навчання з керівниками, фахівцями та майстрами, які, в свою чергу, потім провели навчання із закріпленим за ними персоналом. При навчанні широко використовувався інформаційний матеріал, наданий співробітниками DNV. Персонал ОУСК брав безпосередню участь в організації та проведенні такого навчання, а також контролював проведення навчання відповідальними особами в інших підрозділах заводу.
У липні 2000р., Відповідно до затвердженого Плану, розпочато виконання ряду заходів:
- Цехами та відділами заводу проводилась перевірка та перегляд нормативно-технічно документації (в першу чергу, основних технологічних інструкцій);
- Службою головного метролога проведена робота з оцінки стану метрологічного забезпечення на ВАТ "НКАЗ"; на підставі якої підготовлено і випущено розпорядження головного інженера заводу з підготовки "Плану заходів з дооснащення засобами вимірювання та контролю";
- Персоналом ПКО розпочато роботу з ідентифікації приміщень та виробничих площ заводу; обладнання цехів і складських приміщень.
З метою обміну досвідом щодо проведення внутрішніх аудитів, практикувалося участь в їх проведенні фахівців споріднених підприємств. Так, у липні в такому аудиті брали участь представники ОУСК Саянського алюмінієвого заводу; в грудні з такою ж метою запрошувався головний метролог цього підприємства.
Відповідно до укладеного договору з ТОВ СМЦ "Пріоритет&quo ; (м.Н.Новгород), в липні було проведено навчання вищого керівництва заводу з курсу "Вимоги міжнародних стандартів серії 9000 до систем якості та підготовка їх до сертифікації" в г.Красноярска.
Починаючи з липня 2000р., Персоналом ОУСК в підрозділах заводу постійно проводяться внутрішні аудити системи управління якістю.
З метою реалізації одного з основних принципів стандарту ISO 9001 версії 2000р. - Принципу процесного підходу, персоналом ОУСК в серпні місяці розпочато проведення робіт по виділенню і опису основних процесів, наявних на заводі і підлягають регламентації в області менеджменту якості.
У серпні 2001р., З метою подальшого підвищення кваліфікації, персонал бюро сертифікації ОУСК в повному складі (3 чол.) Пройшов курс навчання "Внутрішні аудитори систем якості", якій проводився фірмою DNV в г.Красноярска. Після закінчення курсу ними отримані відповідні сертифікати.
З метою забезпечення інформованості всіх трудящих заводу про зміст міжнародних стандартів серії ISO 9000, фахівцями ОУСК розроблялися і доводилися до всіх трудящих підрозділів заводу різні документи, складені в досить простій і доступній формі. У серпні 2000р. була розроблена пам'ятка "Чому необхідно впроваджувати Систему якості?"; в жовтні - методичний посібник "Що необхідно знати про МС ІСО серії 9000?".
У вересні 2000р. була в основному завершена робота по виділенню основних процесів, наявних на заводі і належать до системи управління якістю. Був розроблений документ "Карта процесів верхнього рівня", в якому, крім схеми основних процесів, було визначено перелік основних документованих процедур (стандартів підприємства), які необхідно було розробити для реалізації "Плану заходів з підготовки системи якості ВАТ" НКАЗ "до сертифікації на відповідність вимогам міжнародних стандартів ІСО 9001:2000 ".
Також у вересні була завершена робота з визначення та коригування розподілу відповідальності, повноважень та взаємодії керівництва заводу за елементами стандарту ІСО 9001:2000. Підсумком виконаної роботи став документ "Матриця відповідальності&quo ;. Цей документ був також необхідний для розробки і узгодження стандартів підприємства; а також для розробки "Керівництво з якості ВАТ" НКАЗ ".
У жовтні 2000р., з метою організації методичного керівництва з розробки документації системи якості, з фірмою DNV було укладено відповідний договір. Робота по здійсненню методичного керівництва проходила як в очному вигляді, безпосередньо на підприємстві (організовано 4 консультаційних візиту - жовтень, листопад, січень і лютий); так і заочно (узгодження документації по електронній пошті). Крім цього, в жовтні було підписано наказ директора заводу, в якому було визначено перелік стандартів, необхідних до розробки, особи, відповідальні за розробку стандартів від підрозділів; порядок проведення консультацій з розробки стандартів фахівцями ОУСК.
Методичне керівництво та консультації з усіма відповідальними розробниками проводилися персоналом ОУСК протягом всього періоду розробки стандартів підприємства. Крім цього, Відділом виявлялася безпосередня допомога в оформленні самих стандартів.
Вся робота з розробки та впровадження документації системи якості 2 рівня (стандарти підприємства, основні технологічні інструкції) була завершена у відповідності до встановленого графіка в грудні 2000р. У цей же період директором заводу був підписаний наказ "Про розроблення Настанови з якості", в якому визначені терміни розробки проекту Керівництва та керівники підрозділів, відповідальні за підготовку необхідних документів.
Проект по впровадженню СМЯ, який тривав близько року, був досить напруженим і зажадав від керівництва і всіх працівників підприємства чимало зусиль. Хороші результати сертифікаційного аудиту говорять, зокрема, про те, що вище керівництво підприємства прихильний принципам безперервного покращення якості, а всі співробітники заводу добре обізнані про ці принципи і реалізують поставлені цілі в рамках своїх бізнес-процесів.
Джерело: iso90002000.narod.ru/ISO9000/Doc/Standard/d c15.html.

5. ТОВ Белебеєвський завод "АВТОКОМПЛЕКТ&q ot; є незалежною організацією, що має статус відкритого товариства з обмеженою відповідальністю. Росія, 452000, Республіка Башкортостан, м. Белебей, вул. Східна, 79.
Підприємство було утворено в 1998 році на базі цеху товарів народного споживання ВАТ "Автонормаль&qu t; з метою забезпечення конвеєра ВАТ "АвтоВАЗ"
ТОВ "БЗАК" виробляє комплектуючі вироби та запасні частини для автомобілів ВАЗ і GМ (Шевроле-Нива). Характер виробництва - серійне і дрібносерійне. ТОВ "БЗАК" має необхідну технічну базу.
Підприємство оснащене унікальними автоматами, виготовленими на спеціалізованих виробництвах АвтоВАЗу. Утримання та експлуатація їх під силу тільки великим і потужним підприємствам. Наявність унікального європейського обладнання дозволяє працювати за сучасними технологіями, які забезпечують високу надійність деталі.
"АВТОКОМПЛЕКТ&q ot; - поки що єдине в країні підприємство, що працює із суворим дотриманням усіх вимог, що пред'являються АвтоВАЗом до технології виробництва.
В даний час ТОВ "БЗАК" є офіційним постачальником кульових опор і рульових тяг на конвеєри: ВАТ "АвтоВАЗ" і GМ-АвтоВАЗ.
На заводі діє багатоступенева система контролю якості.
За підсумками останніх лабораторних досліджень, проведених незалежними експертами, продукція заводу "АВТОКОМПЛЕКТ&q ot; за всіма основними параметрами, у тому числі по вириваючись, циклічної довговічності, моментам обертання, кочення, корозійної стійкості набагато перевершує свідчення аналогічних виробів, що випускаються іншими підприємствами країни.
ТОВ "БЗАК" є членом Поволзького клубу якості, однією з основних цілей якого є надання допомоги підприємствам у вивченні та впровадженні принципів TQM, міжнародних стандартів у просуванні філософії та культури якості. Це знак особливого підходу заводу "АВТОКОМПЛЕКТ&q ot; до якості своєї роботи. Система якості підприємства сертифікована по ДСТУ ISO 9001:2001. Керівництвом АвтоВАЗу ТОВ "Белебеєвський завод" АВТОКОМПЛЕКТ "неодноразово був відзначений листами подяки. За підсумками 2005 року ТОВ" БЗАК "був визнаний" Відмінним постачальником ". Для забезпечення кожного власника вітчизняного авто надійними деталями в 2006 році було прийнято рішення про постачання продукції ТОВ "БЗАК" на ринок автозапчастин. Проведена величезна робота по поліпшенню зовнішнього вигляду і якості виробів. здійснено ряд заходів по боротьбі з контрафактною продукцією. Важливі позитивні зміни відбулися у співпраці ТОВ "БЗАК" з ВАТ " АвтоВАЗ ". Нова технологія в обробки пальця кульового дозволила Белебєєвському заводу" АВТОКОМПЛЕКТ "стати постачальником рульових наконечників із значним ресурсом і підвищеною плавністю рульового управління на конвеєр ВАТ" АвтоВАЗ ". Спільно з фахівцями фірми Lemforder триває робота над створенням підвіски для перспективного 16-го сімейства ВАЗ. Розпочато співпрацю з ТОВ "ТД" Російські машини "групи ГАЗ. Сформовано дистриб'юторська мережа в найбільших містах Росії і країнах СНД. Налагоджено ділові контакти з автомобільними фірмами з Нідерландів, Німеччини, Польщі, Єгипту, Чехії та Куби. Белебеєвський завод "АВТОКОМПЛЕКТ& uot; - це динамічно розвивається. Задовольняючи вимоги Волзького Автомобільного Заводу до якості продукції, ТОВ "БЗАК" прагнути вийти на новий рівень розвитку, освоюючи технологічні процеси запчастин для автомобілів закордонного виробництва ТОВ «Белебеєвський завод« Автокомплект » / ТОВ «БЗАК» / вул. Сиртлановой 1а р. Белебей Башкортостан Росія 452005 тел / факс: +7 34716 43554, 44640 bzak@bk.ru www.bzak.ru
Джерело: belebey.ru/article/detail.php?ID=437.

6. ЕВРАЗ - об'єднаний західно-сибірський металургійний комбінат. 654043, Росія, Кемеровська область, м. Новокузнецьк, шосе Космічне, б. 16.
Якість і Західно-Сибірський металургійний комбінат з 1964 р. (рік народження комбінату) стали невід'ємними поняттями. Комбінат будувався як найбільше підприємство металургійної галузі в Сибірському регіоні для виробництва прокату для будівництва народногосподарських об'єктів країни, в першу чергу, Сибіру і Далекого Сходу.
З перших днів роботи комбінату складалися традиції серйозного і вимогливого ставлення до контролю та управління якістю продукції. Основу цих традицій поклав директор Клімасенко Леонід Сергійович. Він ввів ряд обов'язкових вимог, виконання яких забезпечувало високопродуктивну і якісну роботу. Велика увага Л.С. Клімасенко приділяв підготовці персоналу, що будуються цехів - вивчення обладнання і технології конвертерних цехів, які будували в Сибіру вперше. Все це з часом оформилося в Запсібовскую систему якості КС УКП, одним з елементів якої було проведення "Дня якості" по вівторках. Колектив комбінату під керівництвом генеральних директорів (Кугушіна Олександра Андрійовича, Ашпі-на Бориса Інокентійович, Кустова Бориса Олександровича, Айзатулова Рафіка Сабірова-ча та керуючого директора Мокринський Андрія Вікторовича) цю традицію зберіг і продовжує сьогодні. У цей день тижня проводяться наради з якості на всіх рівнях - від бригадних до общекомбінатовскіх з обов'язковою участю перших керівників. Підводячи підсумки роботи з якості за 40 років, не можна не згадати, що з моменту свого заснування колектив комбінату неодноразово нагороджували вищими урядовими нагородами за високу якість своєї продукції, він отримував численні призи, дипломи та сертифікати як російських, так і зарубіжних організацій.
Коли вперше постало питання про якість, під ним розуміли, насамперед, добротність продукції, послуг і найменше - якість самої роботи. У 1975 р. вийшла постанова ЦК КПРС та уряду про застосування принципів і вимог КС УКП на всіх підприємствах країни і на комбінаті відразу ж приступили до розробки цієї системи, яка запроваджена в 1977 р. У 1979 р. у розвиток КС УКП, як її складова , впроваджена багатоступенева система контролю технології, що дозволило комбінату стати одним з кращих виробників прокату з низьколегованих сталей і термоупроч-ненного прокату класів міцності Ат-5-Ат-7. Цю високоміцну арматуру постачали на спорудження відповідальних об'єктів, таких як олімпійські споруди в Москві, за що колектив Запсиба отримав листи подяки від керівництва країни; гідроелектростанції на сибірських річках та інших. Як відомо, 10-а п'ятирічка називалася п'ятирічкою якості. Вона передбачала атестацію продукції за категоріями якості. У 1984 р. Запсиб випускав 36,4% металопродукції з вищої категооіі якості та був одним з кращих підприємств чорної металургії за цим показником.
КС УКП функціонувала на комбінаті з 1977 р. по 1991 р., причому розроблені стандарти підприємства були доведені до всіх працівників - від генерального директора до робітників, вивчені та прийняті до виконання. Систему постійно вдосконалювали з урахуванням власного досвіду та досвіду інших підприємств галузі. Так, на комбінаті переробили, адаптували до власних умов знамениту магнітогорський багатоступеневу систему контролю за виконанням технологічних процесів з видачею талонів попередження.
Коли почалося реформування економіки Росії (1990 р.), треба було привести систему управління якістю у відповідність до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. Реальний шлях покращення економіки комбінату його керівництво визначило у створенні системи менеджменту якості на основі МС ISO серії 9000-87. В даний час стандарти ISO серії 9000 версії 1987, 1994, 2000 р. занесені в Книгу рекордів Гінесса як найпоширеніші в світі. Свої системи якості створили до кінця 2000 р. по цим стандартам близько 600 тис. організацій, в Росії - 1710, але колектив Запсиба пишається тим, що протягом багатьох років одним з перших в Росії в 1992 р. створив систему менеджменту якості за МС ІСО 9002-87, сертифікував її в 1994 р. в МГО "Міжнародна асоціація якості (МАК) -" СовАсК "(м. Москва) і постійно займався її вдосконаленням з виходом версій 1994 і 2000 рр.. Так, з виходом версії 1994 р. система якості була приведена до вимог нової редакції ІСО 9002. Тоді ж була розроблена і прийнята до освоєння Програма "Якість" на 1996-2000 рр.., яка була виконана. По технічному переозброєнню діючих цехів та агрегатів на основі впровадження передових технологій, нової техніки, механізації та автоматизації виробничих процесів в 2000 р. введена нова нагрівальна піч на мелкосортном стану 250 № 2, в 1999 р. проведено ремонт 1-го розряду доменної печі № 2; постійно проводилися науково-дослідні роботи, спрямовані на прискорення впровадження вітчизняних та зарубіжних досягнень у галузі металургії; виконано програму по зниженню питомих витрат сировини і матеріалів.
Для доказу споживачам ефективності функціонування системи управління якістю велися постійні роботи з сертифікації системи та основної товарної продукції - прокату. Система якості сертифікована три рази: в 1994, 1997 і 2000 рр.. в МГО "МАК -" СовАсК "і двічі: у 1997, 2000 р. в міжнародній корпорації" Регістр Ллойда ", Великобританія, на відповідність МС ІСО 9002 версії 1994. При сертифікації асесорами корпорації" Регістр Ллойда "в 2000 р. Д. Шарпом і Ю. Тару-совим зазначено, що система менеджменту якості ВАТ ЗСМК є однією з найкращих, що функціонують на підприємствах різних країн світу. Сертифікацію виробництва прокату в корпорації "Регістр Ллойда" проводили кожні три роки, починаючи з 1992 р., і завжди від сертифікаційних органів отримували позитивні відгуки на якість виробленої металопродукції. Планомірно згідно Програми якості сертифікація металопродукції проводиться і в інших сертифікаційних органах Росії та за кордоном.
У 1996 р. Росія приєдналася до числа країн, що використовують національні премії для стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможнос і продукції (послуг) та заохочення організацій, які впроваджують найсучасніші та ефективні методи управління якістю. Премії в галузі якості, засновані Постановою Уряду Російської Федерації від 12 квітня 1996 р. № 423, присуджуються щорічно, починаючи з 1997 р., на конкурсній основі організаціям за досягнення значних результатів у сфері якості продукції, послуг та забезпечення їх безпеки, а також за впровадження високоефективних методів управління якістю. Запсиб брав участь у конкурсах 1997, 1998 і 1999 рр.., Удостоївся звання Дипломанта в 1998 р., в 1999 р. отримав звання Лауреата Премії Уряду РФ в області якості. Причому, диплом Лауреата підписаний В.В. Путіним, які працювали в 1999 р. Головою Уряду РФ.
За роки участі в конкурсах та проведення самооцінки відпрацьований механізм по виробленню заходів та їх виконання в областях, в яких потрібно ввести поліпшення. Проведення самооцінки та участь дало колективу Запсиба дуже багато. Перш за все, дозволило навчити персонал застосування на практиці принципів Загального управління якістю (TQM), які були закладені в МС ІСО 9000 версії 2000, дати об'єктивну оцінку своєї діяльності на основі єдиного для Росії комплексу критеріїв, відпрацювати єдину методологію оцінки роботи від структурного підрозділу до підприємства в цілому, можливість поширювати передовий досвід окремих підрозділів. Самооцінка дала можливість колективу комбінату дізнатися свої сильні сторони і області, де можна ввести поліпшення, що дає Загальний менеджмент якості для діяльності підприємства, які можливості відкриває проведення самооцінки для вдосконалення всієї роботи комбінату, а найголовніше - освоїти філософію і вимоги стандартів ISO 9000 версії 2000 , які Міжнародна організація по стандартизації ввела з 15 грудня 2000 р. З метою вдосконалення системи менеджменту якості (СМЯ) по МС ІСО 9001 версії 2000 та успішної її сертифікації в міжнародній корпорації "Регістр Ллойда" та МГО "МАК -" СовАсК "на комбінаті виданий наказ, створена координаційна рада на чолі з генеральним директором, розроблений і затверджений план створення СМЯ з закінченням робіт у січні 2003 р. З цим завданням колектив керівників і фахівців успішно впорався. В результаті проведених сертифікаційних аудитів у 2003 р. отримано сертифікати відповідності за МС ІСО 9001 версії 2000 "Регістр Ллойда" та МГО "МАК -" СовАсК "терміном дії до 2006 року. Це тим більш відрадно, що в Росії за інформацією всеросійської організації якості (ВОК) просертіфіціровалі СМК по ISO 9001 версії 2000 всього 314 організацій. Проведений плановий інспекційний аудит в 2004 р. дав позитивний результат. СМК визнана високоефективною.
Джерело: zsmk.ru/showpress.jsp?iid=61.

3. Конкурси та премії якості як інструменти визнання конкурентоспроможнос і продукції та послуг


У сучасних умовах насиченість ринків продукцією і послугами надає споживачам можливість вибору. Це, у свою чергу, приводить до підвищення вимог її якості, та, відповідно, методик її оцінювання. Кількісне оцінювання якості продукції є предметом вивчення кваліметрії як розділу метрології [22,23]. Однак у кваліметрії є ціла низка проблем методологічного характеру, аналіз і шляхи розв'язання яких і зумовили тематику даного розділу. Кваліметричні вимірювання загалом складаються з двох основних етапів:
- вимірювання різних характеристик (властивостей) досліджуваної продукції - механічних, електричних, магнітних, теплових, хімічного складу тощо;
- оцінювання якості продукції шляхом визначення показників якості на основі отриманих результатів вимірювання відповідних характеристик
чи властивостей досліджуваної продукції.
Основою будь-якого вимірювання є порівняння вимірюваної величини з мірою, яка зберігає і відтворює певну фізичну величину заданого значення. Специфікою кваліметричних вимірень є відсутність у більшості випадків конкретних фізичних мір якості тієї чи іншої продукції, а наявні базові (стандарті) зразки досліджуваної продукції не завжди відповідають метрологічним вимогам, які ставляться до мір, і не завжди методологічно можна здійснити порівняння досліджуваної продукції із базовим зразком, що, власне, і становить основну проблему реалізації кваліметричних вимірень.

и т.д.................


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.