На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Вїздний туризм як основний елемент в розвитку туристичної ндустрї України

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 08.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


                        Вступ
Акутальність  теми. Сучасна туристична сфера швидко прогресує. Її розвиток сприяє активному економічному зростанню багатьох країн світу. Проте на розвиток туристичної галузі господарства окремої держави істотно впливають світові тенденції розвитку туризму. Сьогодні туризм став самостійною галуззю господарства. На його частку припадає майже 6 % світового валового національного продукту, 5 % усіх податкових зборів та 7 % світових інвестицій. Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню надходжень до бюджету, створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових туристичних об’єктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історико-культурних пам’яток, охороні природи. У багатьох країнах світу туризм став важливим джерелом доходів бюджету і належить до найперспективніших галузей національної економіки. Розбудова рекреаційно-туристичної галузі та посилення її впливу на економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку світового господарства.
     Якщо  говорити про розвиток туристичної галузі, то особливу увагу слід приділяти в’їздному туризму. Україна не є виключенням, оскільки цей вид туризму є одним з основних елементів у розвитку національної туристичної індустрії. Необхідно формувати весь спектр умов для розвитку цього напрямку туристичної діяльності, оскільки він пов'язаний із велкими потоком прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Крім того завдяки розвитку в’їздного туризму та збільшенню фінансування цієї галузі в країні краще та швидше розвивається інфраструктура, зокрема, транспортна, що сприятиме подальшому економічному зростанню не лише туристичної галузі.
Мета  роботи є дослідження в’їздного туризму, як основного елементу в розвитку національної туристичної індустрії.
Об’єктом  дослідження виступає туристична сфера Украни . 

Предметом дослідження є процес розвитку іноземного туризму в Україні та Волинській області.
Досягнення поставленої  мети передбачає вирішення таких  завдань:
  ознайомитися з аспектами розвитку національного туристичного ринку;
  визначити головні чинники розвитку в’їздного туризму України;
  проаналізувати основні туристичні потоки Волині та України в цілому;
  встановити основні проблеми розвитку в’їздного туризму в Україні та перспективи його розвитку.
     Український туризм у повній мірі почав розвиватися на початку 90-х. Створення Державного комітету з туризму стало першою сторінкою в історії вітчизняної сфери надання туристичних послуг. Міжнародний досвід, урахування особливостей національної економіки та ментальності українців допомогли науковцям, законодавцям та фахівцям туристичної галузі наблизитися до цивілізованого рівня ведення цього бізнесу. Торік український уряд затвердив програму розвитку туризму в Україні до 2010 року. Вона, зокрема, передбачає необхідність проведення роботи у кількох напрямах: розвиток туристичної інфраструктури, поліпшення послуг на всіх рівнях за рахунок підвищення майстерності кадрів, спрощення формальностей при отриманні віз і пересуванні країною, впровадження новітніх наукових розробок.  Понад 50 галузей народного господарства залучено до індустрії туризму. Вони тісно взаємопов’язані і в комплексі можуть принести чималий прибуток державі. Проста арифметика – кожний турист, який відвідує країну, протягом трьох днів витрачає в середньому 520 дол. США. Минулого року Україну відвідали 12 мільйонів туристів. Але ми маємо потенціал на порядок вищий. Необхідно лише створити умови і перш за все цивілізовані «правила гри», які зробили б нашу державу більш привабливою для іноземних туристів [5; 30].
       Формування  національного туристичного ринку є наслідком складної взаємодії внутрішніх і зовнішніх соціально-економічних процесів, які спричинюють потребу в туризмі і формують попит на туристичні послуги. Саме ці процеси зумовлюють різні моделі формування національного туристичного ринку. На основі аналізу ринкових процесів в сфері туризму можна виділи принаймні дві основні такі моделі: 1) модель саморозвитку та 2) привнесену модель. За першою схемою національний ринок туристичних послуг є наслідком загального соціально-економічного розвитку і формування потреби населення в туризмі як в формі проведення дозвілля в подорожі. Попит на туристичні послуги формується як в країні (на послуги виїзного та в’їздного туризму), так і за її межами (послуги міжнародного в’їздного туризму), а задовольняється він пропозицією, яку створюють і реалізують суб'єкти національного туристичного ринку. За другою схемою національний ринок туристичних послуг формується під переважним впливом попиту зовнішніх ринків і задля його задоволення створюється сфера діяльності, рівень розвитку якої відповідний попиту та можливостям національної економіки при недостатньо вираженому внутрішньому попиті. Тобто, формування національного ринку туристичних послуг може відбуватися під дією як внутрішніх, так і зовнішніх потреб. Стабільність національного ринку гарантується перш за все потребами внутрішніми, тобто потребами населення країни в відпочинку і змістовному проведенні дозвілля в подорожі. Обсяг цих потреб, їх структура, ритміка визначаються сукупною дією об'єктивних умов та суб'єктивних чинників, які саме й характеризують умови та стиль життя населення. Наявність мотивації залежить не тільки від демографічних характеристик споживача, зокрема рівня освіти та рівня життя, що впливають на поінформованість і формують попит, а й від можливостей національного ринку країни не тільки задовольнити цей попит, а й сприяти виникненню мотивації, формувати та підтримувати її. Задоволення туристичних потреб, які створюються на зовнішніх ринках, також залежить від стабільності національного туристичного ринку, від його здатності створювати різноманітний туристичний продукт, стимулюючи попит. Таким чином, національний туристичний ринок створюється внутрішнім та зовнішнім попитом і внутрішньою пропозицією, просторово-часова збалансованість між якими забезпечується національною індустрією туризму. Комплекс індустрії туризму вирізняється складністю внутрішньої структури, ієрархією цілей функціонування компонентів і елементів, різноманітністю зовнішніх та багаторівневістю внутрішніх комплексоутворюючих зв'язків, стадійністю споживання та організації обслуговування. Елементами індустрії туризму є підприємства та установи, мета функціонування яких полягає в задоволенні певних туристичних потреб (мотиваційних, змістовних, комфортності тощо). Специфіка туристичної послуги обумовлює наявність значної кількості елементів, їх ієрархічність відповідно до обсягів діяльності, забезпечення виробничими потужностями і рівня розвитку матеріально-технічної бази, а виробничо-технологічні, інформаційні, організаційно-управлінські, фінансово-економічні зв'язки об'єднують зазначені елементи в галузі, що виступають структурними компонентами індустрії туризму [19; 55].
       В міжнародному туризмі ситуація є  досить нестабільною: пожвавлення туристичної  активності чергується із спадами, відтворюючи в цих коливаннях не тільки стан внутрішнього ринкового середовища, а й світової ринкової кон’юктури, де імідж України залишається ще невизначеним. Україна на ринку міжнародного туризму виступає як країна- генератор туристичних потоків, хоча потік іноземних туристів до нашої країни постійно зростає [29; 51]. 
 
 
 
 
 
 
 

             Розділ I. В’їздний туризм як основний елемент в розвитку національної     туристичної індустрії
      1.1. Національна туристична ідустрія
   Індустрія туризму- це міжгалузевий господарський комплекс, який спеціалізується на створенні тур продукту, здатного задовольняти специфічні потреби населення в проведенні дозвілля в подорожі шляхом виробництва та реалізації товарів і послуг туристичного призначення. Туристичний ринок (за визначенням Ольги Любіцевої) – це сфера задоволення потреб населення у послугах, пов’язаних з відпочинком, змістовним проведенням дозвілля чи оздоровленням [Любіцева].
   Положення певного національного туристичного ринку забезпечується державною  туристичною політикою, яка спрямована на формування туристично привабливого іміджу. Туристична привабливість включає:
а) наявні туристичні ресурси, їх значення в культурній спадщині та стан;
б) екологічну ситуацію в країні в цілому та в туристсько-рекреаційних районах;
в) доступність  пропонованих туристичних послуг: транспортну (наявність прямих рейсів, види транспорту, їх сполучення та взаємозамінність) та цінову (рівень цін на туристичні та інші послуги і товари, курс валют);
г) комфортність подорожування та якість обслуговування (різноманітна пропозиція послуг гостинності, споживчі характеристики яких відповідають співвідношенню ціна/якість).
   Туристичний ринок в Україні знаходиться  на стадії становлення. Стан ринку туристичних  послуг конгруентний стану економіки і визначається соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. Україна належить до країн, де туризм як активний спосіб проведення дозвілля заохочувався державою, пропагувався та стимулювався шляхом соціалізації туристичних послуг і тому був сприйнятий більшістю населення як складова способу життя. Поліпшення рівня та умов життя вводить туризм до споживчої суспільної моделі, особливо міського населення, стимулюючи попит і формуючи ринок туристичних послуг. Незважаючи на позитивні зрушення на національному ринку туристичних послуг, які позначені зростанням обсягів діяльності на внутрішньому ринку і зростанням потоку іноземних відвідувачів, ще помітною залишається тенденція перевищення виїзного потоку над в’їзним у структурі міжнародного туризму. Розвиток туризму в Україні істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки (показники розвитку туристичної галузі України- див.додаток 3).
   Розвиток національного туристичного ринку забезпечується всім комплексом об'єктивних умов і чинників, які сприяють створенню і функціонуванню національної індустрії туризму як міжгалузевого комплексу, який спеціалізується на створенні турпродукту, здатного задовольняти специфічні потреби населення в проведенні дозвілля в подорожі шляхом виробництва та реалізації товарів і послуг туристичного призначення. Функціонування індустрії туризму скеровується національною туристичною політикою, мета якої полягає в координації бізнесових та державних зусиль задля ствердження позицій країни в світовому туристичному процесі, в світогосподарських соціально-економічних та соціокультурних системах.
   Умовами розвитку національного туристичного ринку є рівень розвитку національного  господарського комплексу (особливо суміжних з туризмом галузей), що створює можливості для розвитку туристичної галузі і відповідної туристичної інфраструктури (мережа різнотипних засобів розміщення різного рівня комфортності - готелі, мотелі, туристичні бази тощо, інженерна інфраструктура), тобто матеріально-речових об'єктів, які в сполученні з живою працею, роблять можливою туристичну діяльність. До умов, крім розвитку туристичної інфраструктури, можна віднести рівень розвитку транспорту, що складається з транспортної мережі, яка характеризується густотою та інженерно-технічними параметрами; транспортних засобів з їх технічними характеристиками (місткість, швидкість, комфортність тощо); транспортної інфраструктури (аеропорти, вокзали та інші засоби, що забезпечують транспортну роботу, включаючи автоматизовані системи управління).
   Про розвиток туризму в Україні пишуть багато і по-різному. За роки незалежності нашої країни в туристичній галузі відбулися великі якісні зміни, якими, безпосередньо, можна пишатися. Та все ще залишається низка проблем, над якими слід довго працювати. Найкраще сьогоднішню ситуацію можуть проілюструвати цифри. Адже статистика, як відомо, наука точна. Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму підготував випуск щорічного статистичного бюлетеня, де, окрім даних за минулий рік, відстежено динаміку й тенденції розвитку галузі протягом останніх п’яти років.(Детальну інформацію про зверненя до начальника відділу аналізу та статистики Державного департаменту туризму див. у додатку 2) 
 

      1.2. Чинники розвитку в’їздного туризму в Україні
      Безпосередньою  складовою туристичної індустрії  України є потоки в’їздного туризму.За Законом України «Про туризм» в'їзний туризм – це подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території.
   Розвиток  в'їзного туризму на сьогодні є одним  із пріоритетних напрямів державної  політики в туристичній галузі. Загальновідомо, що у багатьох країнах світу в'їзний туризм активно працює на скарбницю та імідж держави, є однією з найважливіших категорій експорту, а часто – основним джерелом валютних надходжень. Україна ж має все необхідне для розвитку туристичної індустрії: природні умови, історико-культурні та матеріальні ресурси. За останні п'ять років кількість відвідань України іноземними громадянами збільшилась у 2,2 раза, а кількість іноземних туристів зросла на 19 %. Цю інформацію детальніше можна подати у вигляді таблиці:
дані про в’їзд іноземних туристів
Назва країн,з яких прибули іноземні туристи Кількість туристів, осіб Кількість туроднів наданих туристам
Польща 696 822
Російська Федерація 1152 9349
Словаччина 26 34
Ірландія 39 88
Литва 77 104
Болгарія 65 83
Угорщина 7 15
Азербайджан 23 46
Німеччина 283 365
Білорусь 227 483
Республіка  Молдова 79 156
Чеська  Республіка 32 65
Саудівська  Аравія 5 8
Грузія 7 28
Франція 15 34
Вірменія 9 12
США 108 221
Нідерланди 11 27
Ісламська Республіка Іран 3 6
Норвегія 2 6
Туреччина 24 36
Латвія 12 21
Ізраїль 68 136
Єгипет - -
Інші 43 167
      (Дані про виїзд українських туристів див. в додатку 1).
   Туристична  галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери в Україні, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію. Пріоритетний напрям розвитку в'їзного туризму є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній арені.
   Розвиток  туризму в Україні істотно  впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки.
   Туризм  в розвинених країнах є одним  з важливих джерел стабільного доходу держави. Крім того, що туристичний  бізнес є високорентабельним, він ще служить потужним чинником посилення престижу країни, ознайомлення з національними культурами, історією, звичаями, релігійними цінностями. Туризм для споживачів - це сфера формування і задоволення потреб, для представників ринку туристичних послуг - це галузь додатку капіталу і область діяльності, у тому числі сфера проектування, будівництва і експлуатації установ, зон і комплексів відпочинку, сфера наукового прогнозування ефективності оздоровчих функцій туризму і економічної ефективності функціонування різного роду установ і підприємств ринку туризму [30: 71].
    У свою чергу важливими факторами  розвитку туристичної галузі є  природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал країни.
Чисельність працівників туристичної галузі в Україні у 2007 році становила 113,3 тис. осіб. У зв'язку з тимчасовою зайнятістю протягом активного туристичного сезону, а також наданням туристичних послуг підприємствами інших галузей економіки забезпечується зайнятість 1,86 млн. осіб.
Нині  в Україні налічується понад 4,5 тис. закладів для розміщення туристів і відпочиваючих на 620 тис. місць. У модернізацію старих і будівництво нових закладів вітчизняними та іноземними інвесторами у 2007 році вкладено більш як 378 млн. гривень.
     Унікальний  комплекс історичних, культурних і природних пам'ятників, значні рекреаційні можливості, які має наша держава і його окремі регіони, залучають все більше туристів, у тому числі і іноземних. Забезпечити належну віддачу від цього потужного потенціалу, використовувати його на користь активного відпочинку і оздоровлення людей можна лише за умови чіткої організації туризму, створенні і зміцненні матеріально-технічної бази, залученні дослідних і кваліфікованих кадрів.
     Щоб перетворити Україну на туристичну державу світового рівня, необхідно  забезпечити ефективну координацію діяльності різних областей економіки, від яких залежить якісне надання туристичних послуг. Це транспорт, торгівля, зв'язок, виробництво сувенірів, індустрія розваг, видавницько-рекламна діяльність і так далі.
     Україна має великі потенційні можливості наповнювати бюджет за рахунок розвитку в’їздного туризму, але розкрити цей потенціал можна шляхом широкого використання різних економічних, стимулюючих засобів, які вже тривалий час використовуються в економіці розвинених країнах. За своїм географічним та геополітичним положенням, за історичною та культурною спадщиною наша держава має унікальні можливості, проте недосконалість законодавчої бази створює перешкоди у розвитку туристичної галузі [20; 112]. Ось чому так важливо розвивати законодавчу базу України, адже вона є одним з важливих чинників розвитку іноземного (в’їздного) туризму. Правове забезпечення туристичних потоків, зокрема іноземних, супроводжується, наприклад, такими законами як: : Закони України - «Про захист прав споживачів», що  є основою державного регулювання безпеки товарів і послуг з метою захисту людини, її майбутнього та пророднього середовища; «Про порядок виїзду із України та в’їзду в Україну громадян України»; «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»; «Про державний кордон України»; «Про правовий статус іноземців» тощо.Органами управління у сфері туризму є також районні, обласні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад. Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеві державні адміністрації», ст. 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» районні, обласні держадміністрації забезпечують розвиток туризму у відповідних районах та областях. 
 
 
 
 
 
 

     Розділ II. Статистичний аналіз в’їздного туризму Волині
    Волинь - край унікальної природи, лікувального мікроклімату, самобутнього народного мистецтва і великої історико-культурної спадщини. За наявністю природних рекреаційних ресурсів, які зазнали відносно невеликого антропогенного впливу і добре зберегли рекреаційну здатність, область належить до перспективних регіонів України з розвитку туристично-рекреаційної галузі. У Волинській області є значна кількість цікавих пізнавальних об'єктів історії, культури, мистецтва. Більшість з них є екскурсійними які включені, або можуть бути включеними в програму туристичних маршрутів.
    Усе частіше, в порівнянні з іншими роками, Волинь стало відвідувати більша кількість як вітчизняних, так й  іноземних туристів. Основні статистичні показники туристичної галузі області за 2009 рік свідчать про продовження росту активності туристичної діяльності, початок якого прийшовся на 2002 рік. Спільними зусиллями обласної державної адміністрації та туристичних підприємств різних форм власності досягнуто певної стабілізації розвитку туризму. Відбувся певний злам у виборі пріоритетів. Кількість туристів та екскурсантів зросла на 5,3%. Послугами туристичних підприємств області скористалося 96487 осіб, які відвідували наш край за різноманітними цілями.Див таблицю:
    Розподіл  туристів за цілями відвідування:
Назва показника Службова, бізнес, навчання Відпочинок, дозвілля Лікування Спортивно- оздоровчий туризм Спеціалізований Інші
Іноземних туристів 445 839 873 71 2 976
Іноземних туристів, обслуговуваних без поселеня 0 2 0 0 0 68
 
     Структура потоків за видами туризму суттєво не змінилася. Частка внутрішніх туристичних потоків залишилася незмінною - 89,6%. В міжнародному туризмі відбувся перерозподіл потоків на користь в'їзного туризму: його частка зросла на 2,8%. З одного боку, збільшується кількість іноземців, які бажають пізнати наш край, з другого - зменшується виїзд волинян на відпочинок за кордон і утримується попит на подорожі Україною. За показниками турагенств можна побачіти, що в порівнянні з іншими областями Волинська займає 15 місце по в’їздному та виїзному туризму, 20-за внутрішніми туристичними потоками. Детальніше її порівняння з іншими областями див. у додатку 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          РозділIII. Пропозиції щодо збільшення потоку іноземних (в’їздних) туристів.
   Рекомендації щодо покращення розвитку національної туристичної індустрії
   Серед таких негативних чинників, як природні катастрофи, соціальні потрясіння, війни, економічні кризи, у туристичній сфері можна простежити і позитивні,такі як:
  збільшення надходжень до бюджету;
  створення нових робочих місць;
  розвиток інфраструктури;
  будівництво нових туристичних об’єктів;
  посилення охорони та реконструкцію існуючих історико-культурних пам’яток.
    Але на даний момент вони є не досить ефективними, тому державі потрібно приділяти більшу увагу на їх вдосконалення та розвиток. Адже із покращенням соціальної, економічної та культурної сфер Україна буде краще підготовлена приймати іноземних туристів і більш спроможна задовольняти їхні потреби.
   Розвиток Волині, як однієї з найперспективніших туристичних областей України
Волинська область має багатий історико-культурний потенціал, який включає в себе:
- археологічні  знахідки, що поділяються на дві  групи: місця поселення стародавніх  людей (стоянки, городища, поселення,  селища, міста) і місця поховань (кургани, могильники, могили). Найбільше пам'яток археології виявлено у Луцькому та Володимир-Волинському районах; 
- пам'ятки архітектури: культові споруди, замки, палаци, громадські житлові будівлі, сучасні архітектурні ансамблі. В області налічується більше 150 пам'яток архітектури, 101 з них-державного значення; 
- музеї, картинні галереї, меморіальні дошки, обеліски, меморіали і т.ін.; 
- етнографічна різноманітність, що представлена народними ремеслами, фольклором, народним одягом, говірками.

 Рекреаційні ресурси краю налічують у собі насичені поверхневі води, які представлені 130 річками і 235 озерами, до них входить Шацький Національний парк, родовища мінеральних вод та лікувальних торфових грязей та значні лісові ресурси.
     Проте, область має недостатній розвиток інфраструктури, погану збереженість культурних пам’яток та навколишнього середовища, які потребують реконструкції, недостатній рівень навчання кадрів у сфері туризму, . Потрібно приділяти увагу цим проблемам, а саме: виділяти більше коштів на реконструкцію історико- культурних пам’яток, слідкувати за збереженістю рекреаційних ресурсів, покращити базове навчання майбутніх спеціалістів у сфері туризму та сприяти залученню іноземного капіталу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Список  використаної літератури.  

1.  Про туризм: Закон України від 15.09.95 № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 31. - Ст. 241. - С 705-717.
2. Про стан та перспективи розвитку туризму в Україні: Інформ.-аналіт. матеріал до парламентських слухань / В. І. Цибух, Г. П. Науменко, В. К. Федорченко та ін. - К.: Вид-во «КІТЕП», 2000. - 87 с.;
3. Крючков А. А. История международного и отечественного туризма. - М.: НОУ «Луч», 1999. - 94 с.;
4. Статистичний щорічник України за 2000 рік: Довід, вид. / За ред. О. Г. Осаулен-ка. - К.: Техніка, 2000. - 595 с.;
5. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10.08.99 № 973/99 // Уряд, кур'єр. - 1999. - 29 верес.;
6. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи: 36. наук. ст. - К.: ІВЦ «Слав'ян. діалог», 1995. - 244 с.;
  7. Туризм у XXI столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 жовт. 2001 р. - К.: Вид-во «КІТЕП», 2001. - 235 с.;
8. Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 18-20 жовт. 1999 р. - К.: Вид-во «КІТЕП», 1999. -268 с.;
9. Федорченко В. К., Мініч І. М. Туристський словник-довідник. - К.: Дніпро,
10. Буторова Н. В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма: Учеб. пособие. - М.: Советский спорт, 1999.
11. Квартальное В. А. Иностранный туризм. - М.: Финансы и статистика, 1999.
12. Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение: Учеб. пособие. -М.: РМАТ, 1998. 
 
 
 
 
 
 

Висновки.
     У багатьох країнах світу туризм став важливим джерелом доходів бюджету і належить до найперспективніших галузей національної економіки. Розбудова рекреаційно-туристичної галузі та посилення її впливу на економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку світового господарства. Говорячи про розвиток про розвиток туристичної галузі, особливу увагу слід приділяти в’їздному туризму,оскільки він є одним з основних елементів у розвитку національної туристичної індустрії. Необхідно формувати весь спектр умов для розвитку цього напрямку туристичної діяльності, оскільки він пов'язаний із велкими потоком прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Крім того завдяки розвитку в’їздного туризму та збільшенню фінансування цієї галузі в країні краще та швидше розвивається інфраструктура, зокрема, транспортна, що сприятиме подальшому економічному зростанню не лише туристичної галузі.
     Розвиток національного туристичного ринку забезпечується всім комплексом об'єктивних умов і чинників, які сприяють створенню і функціонуванню національної індустрії туризму, здатної задовольняти специфічні потреби населення в проведенні дозвілля в подорожі шляхом виробництва та реалізації товарів і послуг туристичного призначення.
Та все  ще залишається низка проблем, над  якими слід довго працювати.
За своїм  географічним та геополітичним положенням, за історичною та культурною спадщиною наша держава має унікальні можливості, проте недосконалість законодавчої бази створює перешкоди у розвитку туристичної галузі, тому слід акцентувати більшу увагу на її розвиток.
     Україна має великі потенційні можливості наповнювати бюджет за рахунок розвитку в’їздного туризму, але розкрити цей потенціал можна шляхом широкого використання економічних засобів, які використовуються в розвинених країнах, більш доцільного використання культурної спадщини та рекреаційних ресурсів.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.