На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Митний контроль

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 10.05.2012. Сдан: 20 И. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Львівський  інститут економіки і туризму 
 
 
 
 

Індивідуальна робота
З дисципліни
“ Дослідна робота“
На тему : Митний контроль 
 
 
 
 
 

Виконав студент
Групи ТЕМ-08 
 
 
 
 
 

Львів 2011
Зміст
  
 Вступ………………………………………………………………………………..  2
  Загальна характеристика митного контролю
      1.1   Поняття митного контролю………………………………………………  3
      1.2. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем………………...  5
    2.  Митний контроль
        2.1. Митний контроль та його місце в системі контролю……………………  7
      2.2. Види митного контролю…………………………………………………..  9
      2.3. Форми митного контролю………………………………………………   11
      2.4. Функції і принципи митного контролю……………………………… ..  17
      2.5. Зони митного контролю………….………………………………………  21
      2.6. Здійснення митного контролю…………………………………………..  24
      2.7. Права і обов'язки суб'єктів митного контролю…………………………  26

      2.8. Особливі режими митного контролю…………………………………...  28

      2.9. Характеристика форм митного контролю………………………………  30

      2.10. Особливі процедури митного контролю………………………………  37

      2.11. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти      права інтелектуальної власності…………………………………………………  39

Висновок…………………………………………………………………………...  43

Список використаної літератури…………………………………………………  44

 
 
1
Вступ 

         Багато сучасних суспільних явищ мають корені в далекому минулому. Знайомство, а тим більше вивчення національної спадщини допомагає оцінити рівень розвитку цих явищ на основі історичного підходу, зробити висновок щодо суттєвості наявних теоретичних, правових, організаційних, у тому числі і законодавчих проблем митної справи і митної політики суверенної України.
Навіть  спрощений історичний огляд дає  можливість визначити етапи еволюційного процесу основних митно-правових інститутів та в цілому понятійного апарату, зрозуміти об'єктивність висновку, що митна справа є однією із важливих ознак державності.
Відомо, що митний інститут як державний правовий елемент існував ще у V–VII ст. до н.е. в містах Ольвія, Херсонес, інших  містах Причорномор'я та державі  скіфів. У договорі київського князя  Олега з імператором Візантії у 911 p. обумовлювалися митні питання між двома державами. Уже на той час у київських слов'ян як норма звичаєвого права існувало правило збирати мито, мит, тобто податок за провезення товарів не тільки іноземних, але й з одного міста до іншого.
Одним із важливих елементів діяльності митної служби є митний контроль. У необхідності дослідження цієї проблеми і полягає  актуальність теми даної індивідуальної роботи, оскільки саме від митного контролю багато в чому залежить ефективність роботи митної служби, а отже і ефективність зовнішньоекономічної діяльності країни.
Об’єктом дослідження даної індивідуальної роботи є митне законодавство України, а саме та його частина, яка стосується митного контролю.
Предметом дослідження даної індивідуальної роботи є митний контроль, як важливий елемент діяльності митних органів.
Метою даної індивідуальної роботи є дослідження здійснення митного контролю в Україні та узагальнення висновків , що стосуються даної проблеми. 

2
1. Загальна характеристика митного контролю

1.1. Поняття митного  контролю

 
     Світовий розвиток зовнішньо-економічних зв"язків, і як наслідок - значне збільшення зовнішньоторгівельних потоків,  стали причиною тому,  що митниці, розташовані вздовж державних кордонів, стали не спроможні здійснювати митне оформленення вантажів, що перетинають кордон.
     Тож у визначній кількості цим займаються внутрішні митниці, розташовані в межах митної території країни.
     Таке  переміщення місця митного оформлення в "тил" митної території поставило  перед  митними органами задачу дотримання митного законодавства на етапі  переміщення  товару  від кордону  до внутрішньої митниці,  де  і  здійснюється остаточне митне оформлення вантажів. 
     Таким чином, службові особи митниці зобов"язані  вжити заходів для забезпечення  виконання діючого законодавства  в період перебування товарів  під так званим митним контролем. Ці заходи повинні гарантувати збереження вантажів та транспортних засобів, сприяти дотриманню в незмінному стані всіх основних якісних та кількісних характеристик товарів, та запобігати здійсненню будь-яких незаконних  дій у відношенні до об"єктів, що переміщуються під митним контролем.
     Проходження митного контролю є необхідною, але  не достатньою умовою завершення митного  оформлення (окрім митного контролю, товари та предмети, що переміщуються  через митний кордон України, можуть підлягати також санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю.)
     До  форм митного контролю належать: перевірка  документів, необхідних для такого контролю, митний огляд (огляд транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистий огляд), переогляд, облік  предметів, які переміщуються через  митний кордон України. Можливі також  інші форми контролю, якщо вони не суперечать законам України.
     3
     До  обов"язків підприємств, а також  громадян, що переміщують через митний кордон України товари та інші предмети, належнить надання митниці необхідні  для митного контролю документи.  Перелік та порядок подання документів, необхідних для контролю визначаються Державним митним комітетом України  відповідно до законодавства України  про митну справу, Митного кодексу  України та інших законодавчих актів  України.
     Згідно  до статті 85 Митного кодексу України  вантажі, які переміщуються через  митний кордон України, до завершення митного оформлення можуть зберігатися  підприємством або митницею, причому  підприємства можуть зберігати вантажі  тільки з дозволу митниці та під  її контролем. За перебування вантажів під митним контролем митниця  справляє з власника вантажів збір у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Цей  збір за перебування вантажів під  митним контролем справляється незалежно  від місцезнаходження вантажів та сплати митного збору за зберігання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4
1.2  Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем
     Нині  діючий Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем розроблено у відповідності до статті 85 Митного кодексу України та з урахуванням вимог Порядку заповнення граф вантажної митної декларації (затверджений наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909) і  Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією (затверджений наказом Держмитслужби від 23.06.98 N 363 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 443/2883 ).
     Згідно  до цього Порядку товари та інші предмети, що ввозяться на митну  територію України, перебувають  під митним контролем з моменту  ввезення і до пропуску через митний кордон України. Строк зберігання товарів  під митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберігання підприємству, тобто з  дати оформлення Акта про прийняття-передання  товарів на зберігання під митним контролем. Форму Акта наведено в  Додатку 1. 

     Варіант зберігання товарів  під митним контролем є альтернативним варіанту зберігання цих товарів на митному ліцензійному складі (далі - МЛС). При цьому зберігання товарів під митним контролем можливе за наявності хоча б однієї з таких умов:
     а) підприємство має власні складські  приміщення, які відповідають вимогам  Порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під  митним контролем;
     б) відстані між місцезнаходженням  одержувача товару та МЛС є невиправдано великими;
     в) у зоні діяльності митного органу відсутні МЛС;
     г) наявні МЛС неспроможні зберігати  потрібні обсяги товарів;
     5
     д) наявні МЛС неспроможні забезпечити  спеціальні умови зберігання відповідних  товарів;
     е) вантаж являє собою благодійну допомогу;
     ж) митницею визнається необхідність подальшого зберігання товарів під митним контролем  у разі, якщо МЛС, на якому розміщено  такі товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зоні діяльності митного органу відсутні інші МЛС.
     Забороняється зберігати під митним контролем  на територіях підприємств товари, що ввозяться на митну територію  України за договорами консигнації. Такі товари в обов'язковому порядку  повинні заявляються до митного  режиму митного складу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
2.МИТНИЙ КОНТРОЛЬ.

2.1. Митний контроль та його місце в системі контролю.

 
Відповідно до ч.15 ст. 1 МК України митний контроль розглядається як сукупність заходів, що здійснюються митними органами у  межах своєї компетенції з  метою забезпечення дотримання І  норми митного законодавства, положень міжнародних договорів. Іншими словами, митний контроль — здійснення митними  органами України спеціальний дій, спрямованих на дотримання юридичними і фізичними особами митного  законодавства України, міжнародних  І угод України та правил, які  регулюють порядок ввезення, вивезення ] чи транзиту вантажів, транспортних засобів, валюти. 
Варто відзначити, що в новому МК України норми про контроль ] розміщені в різних розділах і главах. Такий дезінтеграційний підхід і спричинений необхідністю виділення особливостей правового і механізму регулювання залежно від об'єкта контролю. 
Відповідно до ст. 40 МК України митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Такий контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються МК, іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними і договорами України. 
Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово та відповідно до Типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх посадовими особами, громадянами і іншими фізичними особами порядку переміщення через митну територію України

7
товарів і транспортних засобів. Окрім цього, є й конкретні  завдання митного контролю: виявлення  за допомогою різних форм контролю відповідності проведених митних операцій і дій митному законодавству, дотримання фізичними й юридичними особами встановлених митних процедур та правил при переміщенні товарів  і предметів через митний кордон, захист економічних інтересів України, запобігання розповсюдженню зброї, наркотиків, захист екологічної безпеки. 
Основні функції митного контролю: 
— забезпечення дотримання митного законодавства; 
— вживання заходів щодо захисту законних прав й інтересів фізичних та юридичних осіб при здійсненні митної справи; 
— забезпечення економічної безпеки України; 
— здійснення валютного контролю; 
— стягнення мита, податків та інших митних платежів; 
— забезпечення дозвільного порядку переміщення товарів і предметів, транспортних засобів через митний кордон України; 
— участь у розробці заходів економічної політики при переміщенні товарів через митний кордон; 
— здійснення та удосконалення митного контролю та митного оформлення, створення умов, які б сприяли збільшенню товарообігу через митний кордон; 
— запобігання проникненню на територію і ринок України низькоякісних товарів, екологічно небезпечних речовин, вірусів чи культур; 
— співробітництво з митними органами інших держав. 
Таким чином, митний контроль є вагомим засобом реалізації митної політики держави.
 
 
 
 

8
2.2. Види митного контролю.

Залежно від  предмета прийнято розрізняти загальний  і спеціальні види митного контролю. Загальний митний контроль залежно  від конкретного предмета можна  поділити на митний контроль товарів  і митний контроль транспортних засобів. 
Залежно від напрямку переміщення товарів прийнято розрізняти митний контроль імпортних, експортних і транзитних товарів. 
Відповідно імпортний контроль здійснюється щодо товарів, які ввозяться на територію України, експортний — щодо товарів, які вивозяться з України, а транзитний — щодо товарів, які переміщаються митною територією України. 
Залежно від характеристик товарів, які зумовлюють особливості митного контролю, виділяють підвиди митного контролю товарів: митний контроль ручної поклажі та контроль багажу як такого, що супроводжується, так і такого, що не супроводжується. 
Митний контроль транспортних засобів визначається їх видом. Відповідно розрізняють: 
— митний контроль автотранспортних засобів; 
— митний контроль повітряних суден; 
— митний контроль залізничних засобів; 
— митний контроль річкових суден; 
— митний контроль морських суден; 
— митний контроль трубопровідного транспорту і електромереж. Залежно від виду й характеру співробітництва митних органів 
країн сусідів виділяють такі різновиди митного контролю: 
— односторонній митний контроль. Такий контроль проводиться тільки однією стороною, як правило, до перетинання митного кордону. Митні органи однієї сторони довіряють іншій стороні і повторного митного контролю не проводять. Така система контролю ще називається спрощеною; 
— двосторонній митний контроль, який відповідно самостійно проводиться

9

митницями двох країн; 
— спільний митний контроль, який проводиться одночасно митними органами двох країн. 
Окрім цього, розрізняють однократний митний контроль і повторний митний контроль. Такий контроль здійснюється, як правило, щодо транспортних засобів або товарів, коли у митних органів є достатньо для цього підстав. Однократний митний контроль проводиться в тому разі, коли митний кордон перетинається в одному напрямку, а повторний — у тому разі, коли протягом короткого періоду транспортні засоби перетинають митний кордон двічі. 
Під час проведення митного контролю митні органи самостійно визначають форму та обсяг контролю, достатнього для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України.

10

2.3. Форми митного контролю.

Митний контроль здійснюється у формах, що передбачені  ст. 41 МК України, де встановлено, що митний контроль здійснюється службовими особами  митниці шляхом: 
1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю; 
2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян); 
3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; 
4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств; 
5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України; 
6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом; 
7) в інших формах, передбачених митним законодавством. 
Залежно від форми митного контролю виділяють: 
— перевірку необхідних для досягнення мети такого контролю документів на товари та транспортні засоби (документальний контроль). Документальний митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів на товари і транспортні засоби. При цьому вивчаються документи з метою встановлення їх відповідності встановленим вимогам. Як правило, документальний контроль передує огляду товарів і транспортних засобів. Самі документи можна поділити на транспортні, торгові, митні та інші, що необхідні для митного контролю; — огляд товарів і транспортних засобів (фактичний контроль);

11

— догляд товарів  і транспортних засобів (фактичний  контроль). 
Догляд — адміністративний захід, що полягає у фактичній перевірці товарів і транспортних засобів з метою встановлення законності їх переміщення через митний кордон, попередження ввезення заборонених предметів, виявлення таємного переміщення товарів, визначення найменування товарів, їх кількості та ціни. Догляд має на меті такі завдання: встановлення законності переміщення через митний кордон об'єктів митного контролю; виявлення товарів і транспортних засобів без документів; виявлення товарів, які заборонені для ввезення чи вивезення, а також товарів, які переміщуються у спеціальному порядку (культурні цінності); встановлення тарифного найменування товару, його ціни, кількості і якості; 
— передогляд транспортних засобів та інших предметів може проводитися за наявності підстав вважати, що переміщувані через митний кордон транспортні засоби, товари та інші предмети містять контрабанду або є самі контрабандою. Догляд та передогляд проводиться 
в присутності представника власника товарів і транспортних засобів. 
Митний догляд може здійснюватися в таких видах: 
— ідентифікаційний догляд, який здійснюється у спрощеному порядку з метою встановлення фактичної відповідності товарів їх опису і кількості, яка заявлена декларантом. Також визначається країна походження товарів та інші їх якості; 
— догляд із переліком кількості вантажних місць без їх розпечатування, з вибірковим розпечатуванням чи розпечатуванням всіх вантажних місць; 
— догляд із вимірюванням і визначенням характеристик товарів і взяттям проб й зразків чи без них; 
— догляд, який спрямований на виявлення тайників та контрабанди. 
Залежно від організації контролю за місцем його проведення прийнято розрізняти: 
— контроль, який здійснюється по прибуттю товарів і транспортних засобів в митний орган; 
— суцільний митний контроль із застосуванням всіх його форм, що

12

передбачаються  митним законодавством, за винятком випадків звільнення від митного контролю; 
— вибірковий митний контроль, який полягає у застосуванні вибіркових методів перевірки. Перевіряється не весь товар, а лише його зразки. 
У той же час чинним законодавством встановлено перелік товарів, що в обов'язковому порядку підлягають митному догляду. До них належать:  
Митний огляд та митний догляд мають загальні ознаки, до яких варто віднести мету їх проведення - встановлення законності переміщення через митний кордон об'єктів митного контролю. Об'єкт — товари і транспортні засоби. У той же час, якщо митний огляд здійснюється шляхом поверхневого огляду без порушення цілісності предметів і їх внутрішнього устрою, то догляд проводять із розкриванням транспортних засобів, тари й упаковки, вантажних приміщень, встановленням найменування і якості з визначенням кількості. 
Застосовуються такі форми контролю: 
— товари, що підлягають обкладенню акцизним податком чи приближені до таких в описовій частині; 
— товари, які підлягають обкладенню митом; 
— товари, які підлягають під нетарифне регулювання; 
— товари, що близькі за правовим режимом до товарів, які обкладаються митом чи підлягають під нетарифне регулювання, і коли не можна обійтися без догляду; 
— щодо тих товарів, стосовно яких надійшла достатня для проведення перевірки оперативна інформація. 
Крім зазначених форм контролю, застосовується також облік товарів і транспортних засобів. Звертається увага на товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон, які розміщуються на митних складах, які перевозяться митними перевізниками. Такий облік здійснюється шляхом ведення різних реєстраційних книг і журналів. 
Значна увага приділяється усному опитуванню фізичних осіб і представників юридичних осіб посадовими особами митних органів. Усне декларування

13

здійснюється  у передбачених чинним законодавством випадках при переміщенні через  митний кордон особистих речей. 
Перевірка обліку і звітності проводиться стосовно товарів і транспортних засобів, що знаходяться на митних складах чи вільних митних складах. Практикується інвентаризація товарів і транспортних засобів, які зберігаються на митному складі. 
Ідентифікація як форма митного контролю здійснюється шляхом пломбування, опечатування, нанесення цифрових та інших позначень, ідентифікаційних знаків, проставленням штампів, взяттям проб і зразків, опису товарів і транспортних засобів, складенням креслень, фотографуванням, ілюстрацією, використанням товаросупровідної та іншої документації та іншими засобами ідентифікації. Митними органами можуть бути ідентифіковані: транспортні засоби, приміщення та інші місця знаходження товарів і транспортних засобів, що підлягають митному контролю, місця здійснення контролю, товари і транспортні засоби, які знаходяться під митним контролем. 
При проведенні митного контролю застосовуються різноманітні технічні засоби, які сприяють якості та спрощенню процедури митного контролю. З метою недопущення перевезення через митний кордон наркотиків широко використовуються собаки. У практичній діяльності всі види та форми митного контролю тісно переплітаються. 
До форм контролю також належать спостерігання, обстеження, аналіз, розробка прогнозів та інше. Так, спостереження за реакцією фізичної особи на митну обстановку чи здійснювані митними органами дії дають змогу виявити неадекватні реакції підконтрольних і по них виявити припущені порушення. Обстеженню піддаються транспортні засоби, наприклад, пасажирські вагони. У результаті вдається виявити контрабанду. Аналіз типових порушень митних правил дозволяє підвищити ефективність митного контролю та суттєво скоротити час на його проведення. 
Особливої уваги заслуговує догляд та передогляд речей. Він проводиться також за наявності підстав вважати, що громадянин переміщує через митний кордон

14

України предмети, які підлягають контролю відповідно до чинного законодавства. Це перш за все товари, які підлягають санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному і екологічному контролю. 
З метою попередження переміщення через митний кордон предметів, які відповідно до чинного законодавства заборонені до транзиту, догляду і передогляду підлягають речі громадян. їх догляд (передогляд) проводиться у присутності громадянина чи уповноваженої ним особи в разі: 
— якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить предмети, які загрожують життю та здоров'ю людей, тваринам і рослинам, або можуть заподіяти шкоду фізичним і юридичним особам; 
— якщо громадянин або його представник не з'являються протягом місяця з дня надходження речей у несупроводжуваний багаж; 
— при пересиланні речей у міжнародному поштовому сполученні; 
— при залишенні на території України речей з порушенням зобов'язання про їх транзит через територію України. 
Операції з товарами та іншими предметами, що знаходяться під митним контролем на вимогу митних органів, включають навантаження, розвантаження, перевантаження, усунення пошкодження упаковки, упаковку чи переупаковку товарів та інших предметів, які підлягають митному оформленню. Власники чи їх уповноважені особи повинні відкривати приміщення, ємності, та інші місця, в яких можуть знаходитися товари і предмети. 
Варто зазначити, що навантаження, вивантаження й перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, її розпечатування упаковка й переупаковка товарів і предметів, щодо яких митне оформлення не було закінчене, а також зміна ідентифікаційних знаків чи маркування, нанесених на ці предмети чи їх упаковку, може проводитися лише з дозволу митниці. 
Вказані операції проводяться за рахунок фізичних і юридичних осіб, які переміщують зазначені товари і предмети через митний кордон. 
Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту

15

його початку  і до закінчення згідно з заявленим  митним режимом. У разі ввезення на митну територію України товарів  і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання  ними митного кордону України. У  разі вивезення за межі митної території  України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів  і транспортних засобів для митного  оформлення та їх декларування в установленому  порядку. 
Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем на території зони митного контролю у пункті пропуску на митному кордону України встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів. Митний контроль закінчується: 
у разі ввезення на митну територію України — після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; 
у разі вивезення за межі митної території України — після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.

16

2.4 Функції і принципи митного контролю

 
Функції митного контролю:
1) створення  умов, що сприяють прискоренню  зовнішньоекономічного обороту;
2) дозвільний  порядок переміщення через митний  кордон товарів і транспортних  засобів;
3) ведення  боротьби з контрабандою, порушеннями  митних правил і податкового  законодавства, а також припинення  незаконного обороту через митний  кордон наркотичних засобів, зброї,  боєприпасів, вибухових речовин,  предметів художнього, історичного  та археологічного надбання народів;
4) своєчасне  і повне стягування мит, податків  й інших митних платежів;
5) ведення  митної статистики зовнішньої  торгівлі і спеціальної митної  статистики країни;
6) здійснення  в межах компетенції митних  органів валютного контролю;
7) ведення  Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності тощо .
Можливість  здійснення ефективного митного  контролю створюється завдяки виконанню  цих функцій. Їх призначенням є врахування і реєстрація відомостей, формування повної, достовірної документальної інформаційної основи про переміщувані товари і транспортні засоби з метою:
  забезпечення умов для ефективного документального і фактичного митного контролю, а також валютного, експортного, ветеринарного, екологічного та інших видів контролю;
  ведення митної статистики зовнішньої торгівлі і спеціальної митної статистики;
  надання допомоги учасникам ЗЕД у правильному виборі відповідного митного режиму, розміщенні у нього товарів і транспортних засобів, у дотриманні цього режиму і своєчасного завершення його дії .
Принципи  митного контролю
Основними принципами митного  контролю є вибірковість і достатність  форм. При проведенні митного контролю митні органи використовують, як
17
правило, ті його форми, що є достатніми для забезпечення дотримання чинного законодавства .
Наприклад, відповідно до Віденської конвенції  про дипломатичні привілеї глави  дипломатичних представництв іноземних  держав у країні, а також прирівняні до них особи звільняються від  усіх видів митного огляду, включаючи  особистий огляд, якщо ці особи перетинають  межу в службових справах. У такому разі здійснюється тільки контроль у формі перевірки документів .
Вибір форм митного контролю може залежати від характеру і вартості ввезених на митну територію товарів, виду митного режиму, в який вони розміщуються. Так, товари, які ввезені на митну територію країни і розміщуються у режими випуску для вільного обігу, реімпорту і митного складу, повинні подаватися митному органу, що робить митне оформлення таких товарів. При цьому замість ідентифікаційного огляду здійснюється огляд не менше 50 % товарів кожного найменування з числа всіх пред'явлених товарів у випадках, якщо:
  опис і/або код товару, а також країна походження в різних товаросупровідних і митних документах різняться;
  у складі однієї партії здійснюється ввезення товарів з високим рівнем митного обкладення (якщо сума мит, податків, за винятком ПДВ, стосовно товару перевищує 15% його митної вартості) і з низьким рівнем митного обкладення (якщо сума предметів сплаті мит, податків, за винятком ПДВ, стосовно товару не перевищує 15 % його митної вартості) .
  и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.