Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Розробка та випуск рекламно-нформацйної продукцї на туристичному пдприємств

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 13.05.2012. Год: 20 М. Страниц: 9. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА ВИПУСКУ  РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Поняття  і напрямки рекламно-інформаційної  діяльності туристичного підприємства
1.2. Організація  рекламної діяльності, принципи  та канали поширення реклами на туристичному підприємстві
1.3. Особливості  рекламної компанії в індустрії  туризму 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ТА ВИПУСКУ  РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ  НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
2.1. Загальна  характеристика туристичного агентства «Мер-Ка-Ба»
2.2. Аналіз рекламної діяльності на туристичному підприємстві «Мер-Ка-Ба»
2.3. Мета рекламної діяльності на туристичному підприємстві
2.4. Рекламна компанія туристичного підприємства та особливості її розробки 

РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТУРИСТИЧНОГО  ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Проблеми  та перспективи розвитку рекламної  продукції на туристичному підприємстві 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ  
 

     ВСТУП
     «Ви прибули до іноземної країни і  зупинилися в готелі. Увійшовши до свого номеру, звичайно насамперед ввімкнете телевізор. Перемикаючи канали, неминуче натрапляєте на рекламу. У неї  інший темп, звук і колір в порівнянні з тією рекламою, до якої ви звикли. Є в ній щось невловиме, що відрізняє її від баченого раніше. Пояснюється ця своєрідність просто. Ніщо не відображає країну і епоху краще, ніж реклама. Вона – частина колективного несвідомого даної країни». Творці реклами знаходять натхнення в повсякденному житті, в менталітеті , який відображає національні особливості. «Про ідеали нації говорять рекламні оголошення»,- сказав ще на початку ХХ в. один відомий рекламодавець. У рекламі ви бачите саму країну.
     Актуальність. Реклама як показове явище сучасного  комунікативного  простору становить  собою важливу сферу діяльності. Вона входить у життя сучасної людини-споживача, перебираючи на себе функції чинника, який не лише значною мірою визначає економічну сферу життя суспільства, а також відбиває і одночасно формує масову культуру й свідомість.
     Дієвість  реклами в значній мірі залежить від правильного використання відповідних формі засобів впливу на споживача, що в свою чергу вимагає від керівників і працівників туристичного підприємства ґрунтових знань сучасного рекламного процесу , особливостей реклами в туризмі, планування рекламної діяльності вибору засобів розповсюдження.
     Метою даної  роботи є аналіз рекламної  діяльності на визначеному туристичному підприємстві в сучасних умовах надання  рекомендацій щодо удосконалення процесу  рекламування:
проаналізувати  рекламну діяльність туристичного агентства «Мер-Ка-Ба»
розробити пропозиції підвищення ефективності рекламування на туристичному підприємстві.
          Об’єктом  курсової роботи є  туристична агенція «Мер-Ка-Ба»
     Предметом дослідження є комплекс теоретичних  і практичних аспектів функціонування процесу рекламування на туристичному підприємстві.
     Методи  дослідження. В роботі було використано  методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, методи аналізу і синтезу, дедукції і індукції).
     Теоретичною та методичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених туризму, маркетингу, менеджменту реклами та законодавчі акти.
       Сьогодні туристичний бізнес  – це одна з найбільш перспективних  галузей, що приносить в усьому  світі багатомільйонних прибутків.
     Важливим  аспектом розвитку підприємств туристичної  індустрії є маркетингове просування їхніх послуг, за допомогою реклами.
     Реклама підприємств туристичної індустрії  переслідує головну мету — збільшення потоку клієнтів.
     Досвід  маркетингового просування туристичних послуг говорить про те, що треба постійно варіювати методи піднесення рекламних повідомлень, їхню форму і спонукальний характер.
     Мета  реклами також не визначається винятково  створенням первинної клієнтури, оскільки постійне нарощування обсягів продажів і найбільш ефективне збільшення прибутку неможливо без створення постійної клієнтської бази.
     Величезна конкуренція на ринку туристичного бізнесу змушує менеджерів прибігати  до різних акцій і неординарних маркетингових  ідей. Разом з тим масштаби здійснення рекламної діяльності в сфері гостинності України в порівнянні з закордонними країнами значно менше.
     Вважається, що позитивну оцінку рекламної діяльності можна дати тоді, коли ця робота веде до росту симпатій до підприємства. Ці симпатії, з одного боку, залежать від ступеня інформованості визначеної категорії споживачів, а з іншої — підпадають під вплив емоційних факторів.
     Курсова робота складається з двох частин. Перша, теоретична, частина присвячена висвітленню поняття та напрямків  рекламної діяльності туристичного підприємства; в ній розглядаються проблеми організації рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами, а також правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства.
     В другої частині розглядалося практичне питання здійснення рекламної діяльності на прикладі туристичного підприємства. Об’єкт дослідження ефективно працює в сфері туризму більше п’яти  років та вже накопичив достатній досвід проведення рекламної діяльності, однак, поряд з тим, ще має кілька проблемних, досі не закритих питань в цієї області. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА ВИПУСКУ РЕКЛАМНОЇ  ПРОДУКЦІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

     1. Поняття і напрямки рекламної  діяльності туристичного підприємства 

     Туристична  реклама - активний засіб здійснення маркетингової політики туристичної фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв'язку між виробником і споживачем туристичного продукту. 
Реклама - це засіб поширення інформації і переконання людей, які створюють уяву про продукт, викликають довіру до нього та бажання купити цей продукт.

     Рекламуючи  ті чи інші послуги, туристична фірма  публічно подає дані про свої можливості за допомогою художніх, технічних  і психологічних прийомів з метою  посилення попиту і збільшення їх реалізації. 
В туризмі розрізняють рекламу:

     - початкову 
     - ознайомлення раніше встановленого  кола споживачів з новим для  конкретного ринку туристичним  продуктом або послугами шляхом  повідомлення детальних даних  про якість, ціну, спосіб споживання, місце проведення туристичні акції;
     - конкурентну - виділення рекламованого туристичного продукту з великої кількості аналогічної продукції, що пропонується конкуруючими туристичними фірмами;
     Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються специфікою галузі і її товару - туристичних послуг. Ця відмінність полягає в тому, що: 
- туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і точність повідомлень, які просуваються за її допомогою;

- послуги,  які, на відміну від традиційних  товарів, не мають постійної якості, смаку, корисності, вимагають пріоритетного розвитку таких функцій реклами, як інформаційність і пропаганда;
- специфіка  туристичних послуг передбачає  необхідність використання глядацьких, наочних засобів, які більш  повно відображають об'єкти туристичного інтересу (кіно-фотоматеріали, картини, ілюстровані матеріали тощо). 
- реклама є постійним супутником туризму і обслуговує людей не тільки до, але й під час, і після подорожі, що покладає на неї особливу відповідальність. 
Реклама туристичної фірми складається з двох частин: реклама власних потреб і реклама своїх можливостей.

     Реклама потреб - це вид реклами, необхідний для інформування можливих партнерів  про існування підприємства і  його потребах в чомусь. 
Основними об'єктами реклами потреб є наступні оголошення: 
- про залучення посередників. Для туристичної фірми ця реклама життєво необхідна, оскільки без наявності і розширення посередників її діяльність може бути значно обмежена, що неминуче призведе до краху. Туроператор зацікавлений в залученні і поширенні інформації про себе і його співпрацю з транспортними, готельними, кредитно-фінансовими та іншими організаціями. Турагент, будучи посередником між туроператором і клієнтом, на зможе ефективно працювати без пошуку нових туроператорів у відповідності з попитом клієнтів на нові маршрути, вищий рівень обслуговування тощо;

 - про найняття на постійну або тимчасову роботу працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу, які мають певну кваліфікацію та досвід роботи. Сезонний характер діяльності багатьох фірм змушує їх наймати працівників на активні туристичні сезони і без широкої інформації про це складно підібрати достатню кількість кваліфікованого персоналу; 
- про пошук матеріально-технічних ресурсів, які можуть бути як основними, так і оборотними. Це бажання туристичного підприємства купити або орендувати приміщення під офіс, орендувати готелі, придбання меблів, інвентаря, залучення до співпраці власників пунктів прокату туристичного спорядження та ін.

         Про розпродаж матеріально-технічних ресурсів. Необхідність в реалізації виникає у випадках, коли фірма проводить реконструкцію або модернізацію діючих об'єктів, продає свої філіали або надлишок товарно-матеріальних цінностей тощо.
     Як  правило, реклама потреб носить чисто  інформаційний характер, тому вона може бути подана у вигляді звичайних об'яв у засобах масової інформації, розклеєних або розповсюджених листівках, розісланих спеціальних зверненнях.
     Реклама можливостей - це напрямок рекламної  діяльності фірми, завдяки якому  зацікавлені сторони інформуються про можливості фірми в сфері надання туристичних послуг. Зацікавленими сторонами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.
     Юридичні  особи - вітчизняні та іноземні фірми, громадські організації, підприємства різних форм власності. Вони можуть бути зацікавлені в послугах фірми у випадках придбання з метою перепродажу;
- організації  одноразових або періодичних  масових заходів (наради, конференції,  з'їзди та ін.);
- організації відпочинку для своїх підлеглих;
- організації  ділових поїздок для своїх працівників;
- використання  туристичних поїздок для реклами  власних товарів та послуг. 
Як турагентська, так і туроператорська фірми зацікавлені в тому, щоби юридичні особи користувались їх послугами на постійній основі. Для цього зацікавлені сторони можуть підписати спеціальну угоду, згідно з якою цій юридичній особі при організації поїздок і розміщенні своїх працівників передбачені додаткові знижки.
 
 

           1.2. Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами туристичному підприємстві 

     Розробка  ідей, вибір каналів поширення  реклами, підготовка текстового, наочного та іншого матеріалу - все це робота професіоналів - спеціалістів з реклами. Великі туристичні фірми мають власні рекламні відділи, які розробляють макети реклами і здійснюють рекламні заходи. Для великомасштабних рекламних акцій залучаються рекламні агентства, які мають філії або угоди про спільну рекламну діяльність у різних країнах. 
Середні фірми мають у штаті 2-3 працівників, які відповідають за рекламну діяльність і в обов'язки яких входить розробка плану рекламної компанії, ідей і макетів рекламних оголошень, підтримка зв'язків з партнерами, але для розробки і проведення конкретних рекламних заходів, як правило, вони залучають спеціалізовані рекламні агентства.

     Малі  туристичні фірми проводять обмежені рекламні акції. Це об'яви в газетах, радіо, телебачення, листівки, афіші, розраховані  на споживача, інформаційні листи, звернення  до посередників і партнерів. 
В умовах зростання конкурентної боротьби малим туристичним підприємствам складно виживати на ринку, тому останнім часом фірми, що мають однаковий продукт, або підприємства, які розташовані в одній місцевості, почали об'єднуватись в асоціації, об'єднання або просто укладати угоди про проведення спільної рекламної діяльності.

     Для проведення успішної рекламної кампанії необхідно диференціювати ринок  споживачів. Як потенційні споживачі  реклами виділяються три категорії  партнерів і груп населення: 
- відчувають необхідність у предметі реклами, шукають інформацію, тобто у цієї групи уже сформована позитивна установка на предмет реклами з різних джерел; 
- знаходяться в стані байдужості або невизначеності щодо предмету реклами; 
- відчувають необхідність, але з деяких причин негативно ставляться до предмету реклами.

     Інтереси  туристичного підприємства полягають  в тому, щоб ці три категорії  перетворити з потенційних споживачів у реальних. В першому випадку  необхідно просто проінформувати (підтримуюча  реклама), в другому - сформувати думку (стимулююча реклама), в третьому - впливати з великою силою, щоб зламати існуючий стереотип (конверсійна реклама). В будь-якому випадку реклама повинна активізувати споживача, викликати у нього реакцію у відповідь, спонукати його до дій.
     Основні принципи реклами - її правдивість, достовірність, етичність. Неприпустимою за своїм характером є реклама: недостовірна - та, де подаються дані, які не відповідають дійсності; неправдива - реклама, з допомогою якої рекламодавець свідомо вводить в оману споживача реклами; неетична - реклама, яка ганьбить честь, гідність і ділову репутацію якоїсь фізичної або юридичної особи, державну символіку, об'єкти культури, історії та ін.
     Реклама - це самостійна галузь індустрії, в якій каналами поширення називають ті реальні засоби, які використовуються для популяризації та просування на ринок продукції та послуг. До каналів поширення відносять: 
- засоби масової інформації;

-спеціалізовану друковану продукцію;
-завнішню рекламу;
-засоби "директ мейл";
-фантазійну рекламу;
-товарну рекламу;
-інші засоби просування реклами.
     Засоби  масової інформації (газети, журнали, телебачення, радіо, Інтернет) є основними  провідниками рекламних звернень інформаційного характеру і разом поглинають майже 60% всіх коштів, що витрачаються на рекламу. 
          Через засоби масової інформації туристичні підприємства інформують потенційних клієнтів про власне існування та про можливості організації відпочинку, екскурсійних, пізнавальних, лікувальних та інших турів. 
Спеціалізована друкована продукція - один із важливих засобів поширення реклами для туристичних фірм.

     Підприємства-виробники  туристичних послуг (туроператорські  фірми, підприємства розміщення, харчування, розваг) видають самостійно або з  іншими аналогічними фірмами ілюстровані  брошури, буклети, каталоги, листівки і т.п., в яких образотворчим і текстовим способом рекламують наявні можливості обслуговування туристів. Для підвищення привабливості такої продукції фірми використовують високоякісні фотографії ландшафтів, історичних пам'ятників, готелів та інших об'єктів туристичної уваги. 
Самостійним видом спеціалізованої друкованої продукції є прайс-листи, в яких публікуються ціни і розцінки на туристичні товари і послуги. 
Зовнішня реклама - це зазвичай реклама не конкретних товарів і послуг, а фірми. Однак у туризмі зовнішня реклама часто використовується для поширення інформації про наявні тури та послуги. Особливо цс характерно для сучасного вітчизняного туризму, оскільки багато туристичних фірм просто не мають коштів для тотальної реклами через засоби масової інформації. 
            Зовнішня реклама оформлюється у вигляді щитової реклами, реклами на транспорті, вивісок та ін. Щитова реклама - найбільш поширений вид зовнішньої реклами. Вона може бути оформлена на спеціально встановлених щитах, місця на яких продаються на місяць і більше (бігборд), на дошках оголошень у вигляді листівок, на будівлях, спорудах, зупинках міського транспорту, огородженнях тощо.

     Реклама на транспорті - це розміщення рекламних  закликів або іншої інформації про  фірму як всередині салону міського і міжміського транспорту, так і зовні - на бортах транспортних засобів. Цей вид реклами також використовується в будівлях аеропортів, залізничних вокзалів, морських та річкових портів, автобусних станцій.
     Вивіска - один з обов'язкових для туристичної фірми видів реклами. Будь-яка туристична фірма повинна мати привабливий вигляд не тільки всередині, але й зовні.
     Вивіска зазвичай виконує дві функції: інформує клієнтів про місце розташування та створює імідж фірми.
     Засоби "директ мейл " - це прямі рекламні звернення, поширені за допомогою поштового зв'язку, електронної пошти, Інтернету, телефаксу та телефону. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.3. Особливості рекламної компанії в індустрії туризму 

     Рекламна  компанія - це сукупність об'єднаних  єдиною ціллю та розподілених у часі заходів за поданням будь-якої інформації суспільству, яка повинна позитивно позначитися на діяльності організації як в короткостроковій так і в довгостроковій перспективі та сприяти вирішенню її стратегічних і тактичних завдань.
       Особливості рекламної кампанії в індустрії туризму визначаються специфікою її товару і полягають у наступному:
       • туристичні послуги, на відміну  від традиційних товарів, не  мають постійних властивостей, таких  як якість, смак, корисність, тому  вимагають пріоритетного розвитку таких функцій реклами, як інформування та пропаганда;
       • специфіка туристичних послуг  диктує необхідність застосування  візуальних наочних засобів, які  повніше висвітлюють об'єкт туристичного  інтересу. Саме в туризмі реклама  має відповідати принципу "краще один раз побачити, ніж сто разів почути". Скажімо, якісна фотографія рекламованого готелю здатна здійснити набагато більший емоційний вплив на аудиторію, ніж найкрасномовніші розповіді про той же готель. Тому обов'язково слід використовувати фото-, відео- та інші мультимедійні засоби;
       • реклама є постійним супутником  туризму і обслуговує людей  не тільки до, але й під час  та після подорожі, що накладає  на неї особливу відповідальність  і додає риси, невластиві рекламі  інших товарів і послуг;
       • реклама в туризмі, яка обіцяє споживачам певні вигоди та переваги над пропозиціями конкурентів, перш за все, економічного характеру, найкраще досягає своєї мети. Завдяки рекламі потенційний споживач має повірити, що саме дана фірма заощадить йому гроші та дозволить отримати найбільше задоволення від туристичних послуг.
       Розробка рекламної кампанії  туристичного підприємства має  риси цілісного логічного процесу,  відправною точкою якого є  аналіз ситуації, тобто чітка  відповідь на питання: де зараз  знаходиться туристична компанія. Він проводиться за такими основними напрямками: дослідження споживачів туристичних послуг, вивчення та аналіз туристичного ринку, а також оцінка ринку рекламних послуг.
       Далі визначається основна мета  рекламної кампанії і ті завдання, які повинні бути вирішені. Постановка цілей - це ухвалення рішення про те, куди рухається і куди хоче потрапити туристична компанія. Рекламні цілі повинні бути конкретними і чітко сформульованими, такими, що не допускають подвійного тлумачення, бути практичними, реалістичними, досяжними і вимірними.
       Що стосується вибору рекламних  засобів, то кожен їх тип  має свої особливості. Основні  рекламоносії відбираються відповідно  до двох принципів: 
      1) високої цільової аудиторної  ємкості засобу (охвачення цільової  аудиторії повинно бути не менше 50%);
      2) широкої зони перетину цільової  аудиторії в різноманітних засобах. 
       Для попередньої оцінки ефективності  основних засобів розглядаються  наступні показники: 
      1) показник аудиторного охоплення  - демонструє, скільки в середньому людей читає один номер видання (за результатами цілеспрямованих досліджень ЗМІ);
      2) показник комунікативності - частка  людей, які звертаються за будь-якою  інформацією, яка розміщена у  виданні; 
      3) показник цільового охоплення  - частка представників виділеної цільової аудиторії серед всіх читачів видання;
      4) показник комерційної ефективності - частка людей, які сприймають  рекламні об'яви та комерційну  інформацію, яка розміщена в даному  засобі, з високим ступенем уваги.
       Додаткові засоби реклами вибирають на основі двох принципів:
      1) популярність засобу та довготривалість  його існування на рекламному  ринку; 
      2) висока популярність засобу  серед представників цільової  аудиторії.
       Необхідно відмітити, що дані  по всім перерахованим показникам  можна отримати лише у спеціалізованих дослідницьких агенціях, які професійно займаються вивченням ЗМІ.
       Дослідження ефективності нецільових  рекламоносіїв по відношенню  до різноманітних сегментів споживчого  ринку проводились спеціалістами  експертно-аналітичної групи "ЕКСПАНС". Було виявлено ставлення широких прошарків споживачів до засобів рекламної підтримки, а також визначено думку компаній, які працюють в різноманітних сегментах ринку, щодо рівня ефективності реклами, розміщеної на телебаченні, у зовнішніх рекламоносіях та в Інтернеті.
       Відповідно до отриманої інформації, професіоналами ринку та споживачами  послуг у сфері туризму найбільш  ефективними були визнані зовнішні  носії, а саме - реклама на спусках  в метрополітені (64% опитаних компаній  та 48% споживачів), зовнішня щитова реклама в межах ділового центру та місць найбільшої соціальної активності (57% корпоративних респондентів та 39% споживачів). Що стосується телебачення, то, як виявилось, серед корпоративних респондентів з туристичної сфери цей тип нецільового звернення не користується високою популярністю, зважаючи на низьку окупність витрат при дуже високому рівні конкуренції. Так, на комерційну ефективність телереклами вказали лише 22,5% респондентів сфери туризму, не дивлячись на те, що серед споживачів цей показник був значно вищим - 58,3%. Такий дисбаланс пояснюється тим, що туристська реклама на телебаченні достатньо гармонійна, помітна та звертає до себе увагу скоріш не як комерційна пропозиція, а як об'єкт екзотичного інтересу, який в більшості випадків не призводить до прямого мотиваційного звернення у фірму, а, отже, і затрати, які були вкладені в телеефір, не окупаються[3,с. 25].     
       Процес формування рекламної діяльності на туристичному підприємстві представлено у Додатку А у вигляді алгоритму певних дій (від планування рекламної діяльності до підрахунку остаточного ефекту) з можливістю контролювати їхнє виконання та коригувати всі стадії. Актуальність та важливість розглянутого процесу на туристичному підприємстві полягає а тому, що структура світового ринку постійно ускладнюється і маркетологам необхідно адекватно реагувати на ці зміни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 2.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ТА ВИПУСКУ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ  ПРОДУКЦІЇ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

      2.1. Загальна характеристика туристського підприємства 

    Туроператор «Мер-Ка-Ба» за формою власності  є товариством з обмеженою  відповідальністю, що діє на основі статуту та ліцензії – серія АВ №303127 від 02.03.2007 року (додаток В). Діє на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про власність» та інших законодавчих актів.
    Підприємство  набуває прав юридичної особи  з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у банках, має  власну печатку, штамп, емблему та інші реквізити підприємства. Підприємство в установленому порядку може вступати в  договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами на території України та поза її межами.
    Компанія «Мер-Ка-Ба» була заснована в 2008 р.  у Вінниці як турагенство. Засновником і керівником компанії стала Малахай Анжеліка Владиславівна. Рік за роком зростала довіра до компанії, а з тим і кількість клієнтів.
    З самого моменту заснування «Мер-Ка-Ба»  плідно співпрацює з багатьма профспілковими організаціями міста та області з організації корпоративного відпочинку і турів вихідного дня.
    Не  останнє місце в роботі компанії займає спонсорство та меценатство, а також допомога дитячим будинкам Вінницької області. Вінничанам добре  відомі такі телевізійні проекти  як «На подіум», «Закохана кадриль», «Визнання за 5 хвилин» і «Жіночі примхи», переможці яких їздили в подорожі з компанією «Мер-Ка-Ба» Туроператор «Мер-Ка-Ба» неодноразово був відзначений у щорічному регіональному конкурсі «Бізнес-еліта Поділля», який свідчить про високий рівень обслуговування та довіри клієнтів.
    Адреса підприємства – 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 75.
    Тел. 8(0432) 59-21-59 Свідченням факту внесення ТОВ «Мер-Ка-Ба»  
    Основні сфери діяльності компанії:
  в’їзний туризм;
  виъзний туризм;
  внутрішній туризм;
  бронювання і продаж авіаційних та залізничних квитків;  
  організація та консолідація чартерних авіаперевезень;
    Послуги, які надає компанія:  організація регулярних групових та індивідуальних турів; організація VIP-турів; корпоративне обслуговування; організація чартерних авіарейсів, фрахтування літаків бізнес-класу; бронювання готелів в Україні та за кордоном; продаж залізничних квитків по Україні, країнам СНД та Європи; організація групових залізничних перевезень; оренда вагонів-салонів; оренда автотранспорту; організація трансферів, замовлення таксі; організація корпоративних заходів, включаючи інсентив-тури; організація участі в галузевих та спеціалізованих міжнародних виставках;
організація конференцій та конгресів в Україні  та за кордоном; організація семінарів для фахівців різних галузей з відвідуванням профільних підприємств; медичне страхування подорожуючих по Україні та виїжджаючих за кордон.
    В офісі «Мер-Ка-Ба»  клієнтів чекають досвідчені, висококваліфіковані працівники, які постійно підвищують свій професійний рівень на міжнародних семінарах і туристичних виставках, що дає їм можливість володіти інформацією про останні новинки в туристичному бізнесі. Привітні і доброзичливі менеджери не тільки допоможуть у виборі якісного відпочинку, який відповідає всім вимогам і побажанням клієнта, а ще й пригостять чашкою кави. Кожна людина має право на відпочинок, тому компанія «Мер-Ка-Ба»  пропонує тури на будь-який смак.
    Організаційна структура підприємства представлена у лінійному вигляді.
    На  підприємстві працює 5 чоловік: директор, два менеджери з туризму, менеджер з реклами та бухгалтер, кожен із яких має відповідну кваліфікацію та відповідає за виконання певних обов’язків. Наведено в Рис. 1.2.1. організаційну структуру.  

 

    Рис. 1.2.1. Організаційна структура ТОВ «Мер-Ка-Ба»   

    Підприємство  самостійно встановлює форми, системи  і розмір оплати, а також інші види доходів працівників. Прийом працівників  на роботу здійснюється директором фірми. Наймання відбувається на підставі трудових договорів, які укладаються  із директором.
    Майно підприємства становлять виробничі  і невиробничі фонди, а також  інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.
    Джерела формування майна підприємства:
  Грошові та матеріальні внески власника;
  Доходи, одержані від реалізації товарів та послуг;
  Кредити банків та інших кредиторів;
  Майно, придбане у інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку.
    На  підприємстві створюється резервний фонд 25% Статутного фонду, який створюється шляхом щорічних відрахувань 5% від суми чистого прибутку. Кошти резервного фонду  використовуються для покриття збитків.
    Припинення  діяльності підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням власника,  а у випадках, передбачених Господарським кодексом, за рішенням суду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.2.   Аналіз рекламної діяльності туристичного агентства «Мер-Ка-Ба» 

     Не  за горами сезон відпусток і літніх канікул, компанія «Мер-Ка-Ба»
починає активніше проводити рекламну діяльність, метою якої є:
     - Впровадження на ринок нової  послуги для студентів, бажаючих  попрацювати влітку у США «Work and Travel USA Aspect and Work and Travel USA IEX»;
     - Залучити якомога більше молоді  та дітей для відпочинку в таборах Росії і за кордоном;
     - Переключення попиту з одних  послуг на інші;
     - Забезпечення стабільності представлень  у покупців і партнерів про  послуги.
     Цільовою  аудиторією рекламної кампанії весна - літо 2010 є студенти очних відділень  вузів, батьки школярів, громадяни із середнім достатком.
     Вибір засобів розповсюдження реклами:
     1. Реклама в пресі, включає в  себе самі різні рекламні матеріали,  опубліковані в періодичній пресі:  статті та інші публікації  оглядово-рекламного характеру,  що представляють собою редакційний матеріал, написаний у формі огляду про діяльність підприємства і у формі інтерв'ю з його керівниками, діловими партнерами і споживачами . У журналі «Ділове огляд» були опубліковані статті: «« Волга Тур »подорож довжиною в 20 років», в якій розповідається про історію компанії; «І цілого світу мало», інтерв'ю з директором з продажу; «Туристи на виїзд», стаття про в'їзному туризмі в г.Астрахані. Для публікації своїх рекламних оголошень і статей оглядово-рекламного характеру «Мер-Ка-Ба» використовує такі види періодичних видань, як журнали, різні довідники, газети, каталоги.
     «Мер-Ка-Ба»
       використовує наступні види друкованої реклами:
     Листівки - друковане видання, що інформує про  пропоновані фірмою послуги. Листівки містять опис пропонованих послуг, добре ілюстровано. У такому виданні докладно розповідається про нову, що надходить на ринок послугу. Отже, постійний клієнт може її помітити і зацікавитися;
     Білборди, розташовані в м. Вінниці. Навесні 2010 використовується два варіанти білборда. Перші являють собою зображення моря, сонця, білого піску, такий «райський куточок» в якому хоче опинитися, мабуть, кожна людина.
     Плакати, односторонні, глянцеві. Вони розташовані  в багатьох торговельних центрах  м. Вінниці. Плакати повністю ідентичні з білбордами, тільки меншого розміру;
     Календарі, блокноти, ручки з символікою компанії дарують всім клієнтам при купівлі  туру або путівки.
     2. Радіо - виходить чотири рази  на день з березня місяця, з  травня місяця рекламні повідомлення  випускаються з 9 до 18 годин щогодини. Ролик триває 20 секунд.
     3. Реклама в Internet - створено сайт, де детально розповідається про  послуги компанії, про саму компанію  та її працівників, ніж фірма  відрізняється від своїх конкурентів  і чому споживач повинен звертатися  в дану фірму. Це вдале розміщення реклами, що несе всю необхідну інформацію з різного роду посиланнями.
     4. Телебачення - розміщення реклами  здійснюється на місцевих телевізійних  каналах. Ролик яскравий і запам'ятовується, триває 25 секунд.
     Складання рекламного повідомлення
     «Конкуренція, постійні розпродажі і знижки роблять  продукт безликим. Ми не прагнемо продавати  найдешевші тури. Ми працюємо для тих, хто цінує якість, комфорт і  надійність. Ми боремося не за обсяг, а  за ступінь задоволення запитів  клієнта, за те, щоб Ви приходили до нас знову й знову, вирушаючи у подорож з «Мер-Ка-Ба» Вибір за Вами ... »
     Повідомлення  не настирливе, ні до чого не примушує, дає право задуматися і вибрати. Акцент робиться не на дешевизну, а  на якість, комфорт і надійність.
     Визначення  бюджету рекламної кампанії
     Прибуток  фірми за сезон весна - літо 2010 склала 8089 гривень. На рекламну кампанію сезону весна - літо 2011 було вирішено витратити 10% прибутку. Таким чином, рекламний бюджет фірми склав: 8089 х 10% = 80830 гривень.
     Оцінка  ефективності рекламної кампанії
     Опитування  споживачів після розміщення реклами  показав:
     За  листівок. Листівки розповсюджувалися  близько ВУЗІВ і шкіл з 7:30 до 8:30 два рази на тиждень з березня  по травень 2010 року і в центрі міста м. Вінниці на вул. Козицького поряд з торговим центром «Магіцентр» з 12:00 до 17:00 три рази на тиждень в квітні 2011 року. Таким чином, листівки роздавалися 30 днів, в середньому за день роздавали 1000 листівок. 90% опитаних ознайомилися з пропозицією, надрукованим на листівках, і 35% з них звернулися до туристичну фірму. Виготовлення однієї листівки коштувало 50 копійок платили промоутеру за кожну роздану листівку. Таким чином, за два місяці роздачі листівок було роздано 30000 листівок
     За  білбордам і плакатів. Два білборда були розміщені в центрі міста, з 15 березня по 15 квітня. Друк одного білборда варто 4000, розміщення на місяць одного білборда коштує 1700 грн., Плакатів було надруковано та розміщено 15 штук з 10 березня по 10 квітня. Друк одного плаката коштує 34 гривні, розміщення одного плаката на місяць коштує 35 гривень. 40% опитаних бачили рекламу на білбордах і плакатах, з них 15% звернулося в туристичну фірму.
     Дані  по телевізійних текстів. Рекламний  ролик виходив чотири рази на день по трьом каналам з 17:00 до 21:00 години протягом двох тижнів з 22 березня по 5 квітня 2010 року. Тиждень виходу ролика в ефір чотири рази по трьох каналах стоїть 10200 гривень. Таким чином, на рекламу по телебаченню було витрачено 20400 рублів. 75% опитаних бачили рекламу, з них до туроператору звернулося 25%.
     Дані  по радіо. Рекламний ролик виходив  шість разів на день протягом двох тижнів з 1 по 14 квітня 2010 року. Тиждень  виходу ролика в ефір шість разів  на день коштує 2550 гривень, тобто на рекламу по радіо було витрачено 5100 рублів. 67% опитаних чули рекламу, з них у туристичну фірму звернулося 10%.
     Питома  вага реклами у відсотках наведено в таблиці 1.
                                                                                                        Таблиця 1.2.2.
Питома  вага реклами
     Види реклами      Питома  вага, %
     Листівки      35
     Радіо      10
     Телебачення      25
     білборди і плакати      15
     по  рекомендації знайомих      15
     Всього      100
 
     Пропозиції  щодо усунення недоліків в рекламній  діяльності туристичної компанії «Мер-Ка-Ба».
     На  основі розглянутої рекламної діяльності туристичної компанії «Мер-Ка-Ба» можна запропонувати ряд удосконалень з метою збільшення ефективності реклами і залучення нових клієнтів.
     За  березень і першу половину квітня 2010 року на рекламу було витрачено: 45000 +28000 +6000 +120000 +30000 = 229000 рублів.
     Проаналізувавши дані, наведені в таблиці 1, я пропоную:
     - Компанії «Мер-Ка-Ба» відмовитися від реклами по радіо, тому що вона малоефективна (10%) і дорога;
     - Зробити перерву з рекламою  по телебаченню, тому що вона  дорога і агентству «Мер-Ка-Ба» просто не вистачить бюджету на залишок рекламної кампанії;
     - З 1 травня 2010 року припинити роздавати  листівки біля ВУЗів, але продовжити роздачу у шкіл до 20 травня 2010, і біля торгових центрів міста до кінця туристичного сезону. З 1 по 20 травня листівки біля шкіл слід роздавати три рази на тиждень з 7:30 до 8:30 і з 12:00 до 14:00 щоб охопити якомога більше школярів і проводжаючих та зустрічаючих їхніх батьків. У шкіл планується роздати 20000 листівок, на це буде потрібно 30000 рублів. З 1 травня по 15 вересня роздавати листівки біля торгового центру Айсберг два рази на тиждень, роздаючи за день по 500 штук, на це потрібно приблизно 30000 рублів;
     - Оренду рекламних місць під  біл-борди та плакати продовжити  до 15 травня, витративши тим самим на це 2300 гривень. А з 15 травня по 15 вересня залишити перший варіант білборда і плакатів.
     Таким чином, повинен залишитися один білборд  і 10 плакатів, на це буде потрібно 4800 гривень;
     - Скористатися телебаченням у  маршрутному таксі з 10 по 31 квітня. Ролик показується кожні 30 хвилин  протягом 12 годин. Тиждень такої реклами коштує 2000 на одному маршруті. Пропоную вибрати маршрут № 43, тому що він найбільш користується попитом. На це буде потрібно 4000 гривень;
     - Відновити рекламу по телебаченню  з 15 по 27 серпня. Рекламний ролик  повинен виходити два рази  на день по трьом каналам  з 20:00 до 22:00. Тиждень виходу ролика  в ефір два рази по трьох каналах стоїть 3500 гривень. Таким чином, на рекламу по телебаченню планується витратити 7000 гривень.
     З травня по вересень 2010 року туристичне агентство «Мер-Ка-Ба», якщо прийме всі мої пропозиції, на рекламну компанію витратить:
     60000 +48000 +40000 +70000 = 218000, що значно менше, ніж було витрачено. Таким чином, на рекламну кампанію сезону весна - літо 2010 «Мер-Ка-Ба» витратить 229 тисяч +218000 = 447000 гривень.  
 

     2.3. Мета рекламної діяльності на туристичному підприємстві 

     Для чого потрібна реклама? Може бути, рекламодавці зрячи витрачають на неї свої аж ніяк не зайві гроші? Насправді, реклама, звичайно, необхідна. Реклама, перш за все, стимулює попит на пропоновані товари. Механізм дії реклами дуже проста - потенційний покупець, почувши (побачивши) про який-небудь товар, якого в нього немає, відразу захоче його купити, зрозуміло, за наявності грошей.
     Можлива також реклама, яка має відразу 2 мети: по-перше, створити попит на товар  у його потенційних споживачів, і, по-друге, залучити оптових покупців, які б розпродавали товар у роздріб.
     Реклама - настільки сильний засіб, що вона може допомогти продати абсолютно  поганий і негідний, неконкурентоспроможний товар.
     Сфера діяльності реклами набагато ширше  складання оголошень. Вона включає  в себе:
     - Вивчення споживачів, товару або послуги, які мають рекламувати;
     - Стратегічне планування в сенсі  постановки цілей, визначення  меж ринку, забезпечення асигнувань  і розробки творчого підходу  і планів використання засобів  реклами; 
     - Прийняття тактичних рішень за кошторисом витрат при виборі засобів реклами, розробці графіків публікацій і трансляції оголошень;
     - Складання оголошень, включаючи  написання тексту, підготовку макета, художнього оформлення, і їх виробництво. 
     Важливо усвідомити, що реклама - діяльність багатофункціональна. Вона служить багатьом господарям для досягнення множини цілей. Ми з вами рекламуємо продаж гаражу чи, наприклад, велосипеда. Роздрібні торговці рекламують продавані ними товари чи послуги за цінами чи за цінами "нижче роздрібних". Повідомляючи про відкриття, річниці чи нових співробітників. Роблять акцент на цінах або престижі, на знижках чи першосортних товарах, на новинках чи модній давнини. А то й просто поздоровляють нас з святом або просять їздити обережніше. Виробники дають рекламу, щоб спонукати нас їхніх товари або послуги у роздрібних торговців. Або діють безпосередньо, торгуючи на основі поштових замовлень чи з допомогою комівояжерів. Ділові підприємства адресують свою рекламу діловим підприємствам з метою продажу хімікатів, обладнання, послуг ЕОМ чи уряду.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.