Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


реферат Розвиток сестринської справи в Україн

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 15.05.2012. Год: 2011. Страниц: 4. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Розвиток  сестринської справи в Україні 

   Виникнення  сестринської справи в Україні, як і  у всій Європі, нерозривно пов'язане з прийняттям та становленням християнства. Створювались монастирі, при яких були лікарні, подорожні доми, які поєднували функції готелю, лікарні та амбулаторії для мандрівників, що направлялися до святих місць і потребували медичної допомоги.
   Одна  з перших згадок про створення  стаціонарної лікувальної установи у Київській Русі відноситься до Х століття, коли княгиня Ольга організувала лікарню, де догляд за хворими був доручений жінкам.
   За  часів середньовіччя в Україні  не було навчальних медичних закладів, а навчання мистецтву лікувати та доглядати за хворими передавалось шляхом від батьків дітям або  на зразок ремісничого учнівства  при монастирях. Відомо, що в середньовічних містах України (кінець XIV ст.) медициною займалися члени професійних цехів. Серед них хірурги-цирульники надавали допомогу жителям міст і брали участь у військових походах та козацьких битвах. Цехи цирульників були у Львові (засновані у 1512 році), при Київському магістраті, в Кам'янці-Подільському та інших містах. У цехах цирульників проводилось також навчання учнів.
   Видатною  особистістю XV ст. був Георгій Дрогобич (близько 1450-1494 рр.) - один з найосвіченіших медиків свого часу. Народився в місті Дрогобичі. Закінчив Краківський університет, у якому здобув ступінь бакалавра, потім магістра; прагнучи вдосконалювати свою освіту, він вступає до Болонського університету (Італія), де удостоюється звання доктора філософії та медицини, в цьому ж університеті обирається студентським ректором (1481-1482); згодом викладав медицину в Краківському університеті. Г. Дрогобич мав авторитет енциклопедичне освіченої людини. Він опублікував у Римі книгу, присвячену переважно астрономії і частково медицині. Це була перша в історії друкована праця нашого співвітчизника.
       
       Георгій Дрогобич
   Значну  роль в історії розвитку медичної справи в Україні відіграли братства. Зокрема, Львівське братство мало п'ять шпиталів. Лікувальні заклади мало і Київське братство.
Наприкінці XVIII століття українські землі входили  до складу двох імперій: Російської та Австро-Угорської. Західна Україна (тодішні Львівська, Станіславська  та Тернопільська губернії, інакше - Галичина, та частина Волині, інакше - Лодомирія) за часів панування Австро-Угорщини та панської Польщі знаходилася у винятково тяжких соціально-економічних умовах. Імператриця Австрії Марія Терезія з метою поліпшення медичної опіки над населенням, розвитку медичної освіти і науки у королівстві Галичина та Лодомирія декретом від 22 грудня 1772 року призначила доктора медицини Андрея Крупинського крайовим протомедиком Галичини. Йому було доручено створити на західноукраїнських землях систему медичної служби і медичної освіти. Відкриття Львівського акушерського колегіуму відбулося 1 жовтня 1773 року. Цей день ознаменував зародження середньої медичної освіти на західноукраїнських землях.
   Перша школа медичних сестер була створена лише у 1895 році при загальній лікарні  у Львові. Вона була організована і фінансувалась крайовим відділом здоров'я спільно з товариством Червоного Хреста.
   Дещо  інакше розвивались сестринська  справа та освіта в тих регіонах України, які після третього поділу Польщі перейшли під панування Російської імперії. Це стосувалось Східної (Великої) України.
   У 1775 році сенат видав наказ про  створення у Києві урядового  шпиталю. У 1792 році в місті був відкритий також військовий шпиталь. З 1786 року при Кирилівському монастирі почав діяти будинок для інвалідів.
   Кримська  війна (1853) визначила початок нового етапу в розвитку сестринської справи. У цей час М.І. Пирогов прийняв пропозицію щодо залучення сестер милосердя в Кримській кампанії. Перші в історії медицини жінки-медичні працівники почали надавати допомогу пораненим та хворим воїнам на полі бою.
   Із  середини XIX століття почали діяти фельдшерські школи в Києві та Харкові. У 1870 році в Києві відкрито військову  фельдшерську школу, а в 1877 році - курси  медичних сестер.
   Певні зусилля для боротьби з епідеміями та високим рівнем захворюваності в Україні, розширення мережі лікувальних закладів та розвитку професійної підготовки середніх медичних працівників були докладені Російським урядом після Жовтневої революції.
   1 листопада 1939 року позачергова  сесія Верховної Ради СРСР прийняла закон про включення Західної України до складу СРСР та возз'єднання з УРСР.
   Під час фашистської окупації України  в роки 2-ої світової війни на її території  припинили свою діяльність медичні  школи, а їх майно було пограбоване. Після закінчення війни радянський уряд приділив велику увагу відновленню мережі середніх медичних навчальних закладів та відкриттю нових.
24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної  Ради України прийняла Постанову  та Акт проголошення незалежності  України. Україна стала незалежною демократичною державою з неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є лише власні Конституція, закони та постанови уряду.  

Сучасна система підготовки медичних сестер в  Україні
   Серед інших гострих проблем незалежна  українська держава відчула потребу опрацювання законодавчої бази та перебудови в галузі освіти. Згідно із розробленою 1992 року Державною національною програмою «Українська освіта в XXI столітті» взято курс на створення власної системи національної освіти. У цьому ж році Верховна Рада схвалила «Закон про освіту», яким передбачено запровадження в Україні неперервної ступеневої вищої освіти чотирьох рівнів. Відповідно до нього скасовано термін «середня спеціальна освіта», який замінено терміном «вища освіта першого рівня». Навчальні заклади, які надають такий рівень освіти, називаються закладами освіти І рівня акредитації. З'явилися вищі навчальні заклади нового типу - коледжі, які належать до закладів освіти II рівня акредитації. У цих освітніх закладах студентам надається базова вища освіта та після закінчення - ступінь бакалавра.
   Реформа медсестринської освіти в Україні  розпочалася в 1993 році і визначила  два її ступені.
   І ступінь - дипломована медична сестра (термін підготовки 2 роки - на базі закінченої повної загальної середньої освіти і 3 роки - на базі неповної загальної середньої освіти).
   II ступінь - медична сестра-бакалавр (термін підготовки 2 роки - після  закінчення медичного училища  і 3 роки - продовжене навчання  для практикуючих медичних сестер).
   У 1995-1996 роках відкрилися факультети сестринської справи в медичних університетах та академіях України.
   ЗО  січня 1996 року МОЗ України видає  наказ за № 19 «Про створення Національної програми розвитку медсестринства України». У липні 1997 року вперше в Україні випущено близько 80 медичних сестер-бакалаврів. Ще у 1994 році Міністерство охорони здоров'я України поінформувало керівників органів та закладів охорони здоров'я і керівників закладів, що підпорядковані МОЗ України, про те, що: "Медична сестра-бакалавр може займати посади головної медичної сестри лікувально-профілактичної установи, старшої медичної сестри відділення, медичної сестри спеціалізованого відділення, медичної сестри-викладача медичних навчальних закладів І та II рівнів акредитації, медичної сестри сімейного лікаря".
   У травні 1997 року відбулась установча  конференція із створення Асоціації  медичних сестер України. Президентом  Асоціації стала Галина Івашко.
   Оскільки  сестринська справа - це наука, то, як і будь-яка наука, повинна мати свої наукові теорії, які вивчають усі варіанти можливої поведінки медичних сестер у роботі з пацієнтами. А якщо явище занадто велике й абстрактне, тоді воно замінюється моделлю, що полегшує його вивчення й аналіз.
   Медична модель існує протягом сторіч, вона орієнтована на захворювання, коли зусилля лікаря спрямовані на встановлення діагнозу і лікування патологічного стану. Вся його увага зосереджена на пошуку і лікуванні відхилень, дисфункцій і дефектів. Більшість видів діяльності лікаря - лікування, викладання або науково-дослідна робота так чи інакше спрямовані на різноманітні аспекти захворювань і хвороб.
   Модель  сестринської справи орієнтована на людину, а не на хворобу. Ця модель повинна  бути пристосована до потреб пацієнтів, їхніх сімей і суспільства, надавати медичним сестрам широкий вибір ролей і функцій для роботи не тільки з хворими й вмираючими пацієнтами, але й зі здоровим населенням. Моделі сестринської допомоги відбивають реальність, дають можливість порівнювати різноманітні концепції сестринської справи протягом тривалого часу.
   Наприклад, до XIX сторіччя сестринська справа була зведена до догляду за пацієнтом. Як правило, не було ніяких спроб активно вплинути на перебіг хвороби. Прикладом може слугувати модель сестринської справи, що склалася в США наприкінці XIX - початку XX сторіччя, відбиває діяльність Флоренс Найнтінгейл, яка вважала, що стан пацієнта можна поліпшити, впливаючи на навколишнє оточення. Для цього необхідні свіже повітря, тепло, світло, харчування і відповідна гігієна. Поступово ці чинники стали важливими для всіх, а не тільки для хворих. Це заклало фундамент профілактики.
   Із  розвитком медичної допомоги багато обов'язків лікаря стали переходити до медичної сестри (вимірювання температури, артеріального тиску, виконання ряду процедур і т.д.). Крім догляду за пацієнтом, сестра бере активну участь у реабілітації і профілактиці. У зв'язку з цим, з'явилися інші моделі сестринської допомоги. У кожній моделі віддзеркалюються світогляди і переконання медичних сестер, що займаються їх створенням.
   На  сьогодні у світовій практиці сестринської справи нараховується більше ЗО концептуальних моделей сестринської допомоги. Вони містять такі основні положення: обстеження пацієнта, виявлення його проблем, встановлення сестринського діагнозу, планування сестринської допомоги, здійснення плану сестринських втручань і оцінка ефективності сестринського догляду.
   Найбільш  розповсюдженими є шість моделей: еволюційно-адаптаційна (Канадська Асоціація сестер), модель поведінкової системи (Джонсон), адаптаційна модель (Рай), модель дефіциту самодогляду (Орем), вдосконалена оздоровча модель (Аллен), додатково-доповнююча (Хендерсон).
   Еволюційно-адаптаційна  модель розглядає пацієнта як особистість, індивідуум. Джерелом проблем пацієнта є дійсні або потенційні зміни в його житті, особливо в критичні періоди, що негативно впливають на стан здоров'я. Пріоритетним завданням сестри є надання допомоги пацієнту в досягненні і підтримці оптимального рівня здоров'я в критичні періоди життя. Тут сестра виступає в ролі наставника-координатора. Предметом втручання медичної сестри є засоби адаптації пацієнта до навколишнього оточення під час змін, які відбуваються у його житті, які потребують зусилля, для підтримки оптимального рівня здоров'я. Засоби втручання медсестри включають застосування різноманітних методів стимулювання пацієнта. Очікуваний результат - досягнення оптимального рівня здоров'я пацієнта в критичні періоди його життя.
   Наступна  модель розглядає пацієнта як поведінкову систему. Джерелом проблем пацієнта є функціональний і структурний стрес. Пріоритетна мета сестри в даній моделі - забезпечення рівноваги поведінкової системи і функціональної стабільності пацієнта. Медсестра виступає в ролі координатора і контролера. Предметом втручання сестри є механізми контролю і регуляції, а також вимоги, які висуваються до пацієнта. Засоби втручання – це дії, які попереджують, захищають, стримують і розслабляють пацієнта в ситуаціях функціонального або структурного стресу. Очікуваний результат - адекватна поведінка пацієнта у відповідь на стресову ситуацію.
   Адаптаційна модель розглядає пацієнта як людину, яка перебуває в постійній взаємодії з оточуючим середовищем і пристосовується до нього за допомогою різноманітних адаптаційних засобів. Джерелом проблем пацієнта є дефіцит активності (пасивність) у результаті захворювання. Пріоритетним завданням медичної сестри є навчання пацієнта адаптації до навколишнього оточення в період хвороби. Сестра виступає в ролі педагога-організатора. Предметом втручання є використання найрізноманітніших засобів стимулювання пацієнта до навчання, що полегшує пристосовування до навколишнього середовища. Засоби сестринського втручання й очікуваний результат - адаптація пацієнта в результаті доброго пристосування до умов, які змінюються.
   Модель  дефіциту самодогляду розглядає пацієнта як особу, яка може здійснювати самообслуговування. Джерелом проблем пацієнта є дефіцит самообслуговування, тобто нездатність здійснювати турботу про себе. Пріоритетним завданням медсестри є створення умов для здійснення пацієнтом самодогляду з метою досягнення і підтримки оптимального рівня здоров'я. Сестра виступає в ролі вчителя і контролера. Предмет втручання - порушення виконання компонентів самодогляду. Засіб втручання -асистування. Очікуваний результат - досягнення пацієнтом оптимального рівня самообслуговування.
   Вдосконалена  оздоровча модель Аллен - розглядає пацієнта не як окремо взятого індивідума, а як людину, яка входить до складу сім'ї. Кожний пацієнт розглядається через «сімейний фільтр», визначається як вплив сім'ї на нього, так і вплив окремого індивідума на сім'ю. Проблема пацієнта розглядається як проблема всієї сім'ї, тому першопричини вишукуються в її середовищі. Сестра виступає в ролі вчителя. Предметом є втручання в сім'ю пацієнта. Сім'я - одиниця, на яку спрямована увага, зусилля і діяльність. Засіб втручання - навчання відбувається в сімейному середовищі, бо саме сім'я виступає найпершим комунікаційним середовищем для пацієнта. Очікуваний результат - сім'я в цілому повинна стати активним учасником і співпрацювати в процесі покращення здоров'я хворого члена сім'ї.
   Додатково-доповнююча модель розглядає пацієнта у нерозривній єдності з його потребами, які людина повинна задовольнити для повної гармонії в цивілізованому суспільстві. Ця модель рекомендована Європейським регіональним бюро ВООЗ для медичних сестер Європи.
   Пріоритетним  завданням сестри є надання допомоги пацієнту для гармонійного забезпечення всіх потреб. Сестра виступає в ролі наставника і вчителя. Предмет втручань - порушення однієї з потреб. Способи втручання і очікуваний результат - гармонійне задоволення потреб, яке значною мірою визначається віковими особливостями.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.