На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Розробкабзнес-плану, пдвищення якост послуг туристичного пдприємства (на матералах ТОВ «Сєста», м. Внниця)

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 16.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний  університет
Вінницький  торговельно-економічний інститут 

Факультет товарознавства, маркетингу та туризму
Кафедра туризму та готельно-ресторанної  справи 
 

КУРСОВА РОБОТА
З дисципліни «Економіка туризму» 

на тему «Розробкабізнес-плану, підвищення якості послуг туристичного підприємства»
 (на матеріалах ТОВ «Сієста», м. Вінниця) 
 

Студентки 4 курсу, Т – 41 групи
Напряму підготовки
6.140103 «Туризм»                                              Сьомкіна Людмила Євгеніївна 
 

Науковий  керівник                                              к.е.н., доц. Корж Н.В. 
 
 
 
 
 

Вінниця, 2011
Зміст                                                                                                                     стр.
Вступ ......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи розробки бізнес-плану .........................................5
1.1. Бізнес-план. Загальні поняття, зміст та структура .....................................5
1.2. Методика  складання бізнес-плану ..............................................................12 

Розділ 2. Аналіз господарської діяльності ТОВ туристичної фірми «Сієста»
2.1. Загальна  характеристика ТОВ туристичної  фірми «Сієста» ....................16
2.2. Аналіз  ефективності використання ресурсів  туристичного підприємства та  виявлення можливостей для подальшого  розвитку .....................................16
2.3. SWOT – аналіз туристичної фірми «Сієста» на туристичному ринку ....31 

Розділ 3. Обгрунтування можливості запровадження  нового реального бізнес-плану ТОВ  туристичною фірмою «Сієста» .......................................................33
Висновки  та пропозиції .......................................................................................47
Список  використаних джерел .............................................................................49
Додатки .................................................................................................................51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП 

      Навіщо  потрібний бізнес-план? Вибравши свою справу, необхідно спланувати, яким чином вона повинна бути організована. Кожен підприємець, починаючи власну діяльність, повинний чітко уявляти собі перспективну потребу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їхнього одержання, а також вміти чітко оцінити економічну ефективність використання всіх ресурсів у процесі господарської діяльності. Без бізнес-плану взагалі не можна братися за комерційну діяльність, інакше можливість невдачі буде занадто висока.
      Бізнес-план – це документ, що описує всі основні  аспекти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми, з якими  воно може зіштовхнутися, а також визначає способи рішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план у кінцевому рахунку відповідає на запитання: чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу і чи принесе воно доходи, що У ринковій економіці, підприємці не можуть досягти стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й аналізувати інформацію про цільові  ринки, положення на них конкурентів, власних перспективах і можливостях.
      Роль  бізнес-плану в діяльності підприємства широка і багатофункціональна. З одного боку, бізнес план може розглядатися як інструмент стратегічного планування діяльності підприємства, дозволяючи визначати цілі і задачі його функціонування і формувати сиЗ іншого боку, бізнес план є могутнім інструментом контролю за діяльністю всіх служб і підрозділів підприємства, і насамперед інструментом контролю за доходами і витратами. Він дозволяє вищому керівництву підприємства, провести оцінку й аналіз фактично досягнутих результатів, виявити причини можливих відхилень від планових показників і скоординувати діяльність підприємства таким чином, щоб досягти всіх запланованих результатів у повному обсязі.
      Завданням дослідження являється: аналіз господарської діяльності туристичної фірми, а також складання нового реального бізнес плану для підприємства «Сієста», а також визначення оцінки конкурентного середовища та дослідження ресурсно-фінансового забезпечення даного виробництва.
      Виходячи  з вищевикладеного, ми можемо обгрунтовано говорити про актуальність вивчення питань бізнес планування для ефективної організації господарської діяльності підприємства.
      Метою написання курсової роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань бізнес-планування у туристичній галузі, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, а також можливості запровадження нового реального бізнес-плану туристичною фірмою «Сієста».
      Предметом в курсовій роботі виступає сутність та характеристика бізнес-плану, а також структура та методика бізнес-плану.
      Об’єктом  в роботі є бізнес-план реального функціонуючого підприємства, який розглянутий як інструмент контролю за виконанням запланованих заходів і досягненням цільових показників діяльності.
     Інформаційно-методологічна  база досліджень курсової роботи — звітні документи ТОВ «Сієста» за 2009 - 2010 роки, статистичні та нормативні документи в області діяльності підприємства по наданню туристичних послуг.
      Дана робота складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений теоретичним засадам бізнес-планування. У другому розділі проведений аналіз господарської діяльності ТОВ «Сієста». В третьому розділі розроблено обгрунтування можливості запровадження нового реального бізнес-плану ТОВ туристичною фірмою «Сієста». Робота складається із 50 аркушів друкованого тексту, 8 додатків, 2 рисунків, 4 формул, 18 таблиць. 
 

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

   Бізнес-план. Загальні поняття, зміст та структура
 
      У ринковій економіці бізнес-план є  робочим інструментом, що використовується у всіх сферах підприємництва. Цей план дає характеристику процесу функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти виконання поставлених завдань, в першу чергу – підвищення прибутковості компанії. Добре розроблений план допомагає фірмі рости, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати більш глибокі перспективні плани свого розвитку, концепції виробництва нових товарів та послуг і вибирати раціональні способи їх реалізації.
      Бізнес-план – це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. Бізнес-план підсумовує ділові можливості та перспективи, пояснює, як ці можливості можуть бути реалізовані існуючою командою менеджерів. У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.
     Бізнес-план, як правило, систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані  як зі змінами, що відбуваються всередині  фірми, так і з змінами на ринку, де діє фірма, і в економіці в цілому. Таким чином, бізнес-план допомагає підприємцю оцінювати прогрес своєї справи на основі системи та макроекономічного аналізу та контролювати поточні операції.
     Основною  метою розробки бізнес-плану є планування господарської діяльності фірми на найближчі й віддалені періоди у відповідності з потребами ринку і можливостями отримання необхідних ресурсів [9]. Інші цілі розробки плану бізнесу можуть бути різними, наприклад:
- вияснити  ступінь реальності досягнення намічених результатів;
- довести  певному колу осіб доцільність  реорганізації роботи вже існуючої  фірми чи створення нової;
- переконати  співробітників компанії в можливості  досягнення якісних або кількісних  показників, намічених у проекті  та інше.
     Бізнес-план, також, покликаний допомогти підприємцю вирішити наступні основні завдання, пов'язані з функціонуванням фірми:
- визначити  конкретні напрямки діяльності, перспективні ринки збуту і  місце фірми на цих ринках;
- оцінити  витрати, необхідні для виготовлення та збуту продукції, можна порівняти їх з цінами, за якими будуть продаватися товари, щоб визначити потенційну прибутковість проекту;
- виявити  відповідність кадрів фірми і  умов для мотивації їх праці  вимогам по досягненню поставлених  цілей;
- проаналізувати  матеріальне і фінансове становище  фірми і визначити, чи відповідають  матеріальні та фінансові ресурси  досягненню намічених цілей;
- прорахувати  ризики і передбачити труднощі, які можуть перешкодити виконанню  бізнес-плану.
      Бізнес-план є результатом досліджень і організаційної роботи, метою, що має, вивчення конкретного напряму діяльності фірми (продукту або послуг) на певному ринку в тих, що склалися організаційно – економічних умовах, він спирається на:
- конкретний  проект надання нових послуг (особливості задоволення потреб);
- всесторонній  аналіз виробничо-господарської  і комерційної діяльності, метою  якого є аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності, метою якого є виділення його сильних і слабких сторін, специфіки і відмінностей від інших аналогічних фірм;
- вивчення  конкретних фінансових, техніко-економічних  і організаційних механізмів, використовуваних в економіці для реалізації конкретних завдань.
      Особливістю бізнес-плану як стратегічного документа  є його збалансованість по постановці завдань з урахуванням реальних фінансових можливостей фірми. Щоб бізнес-план був прийнятий, він повинен бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами. Це значною мірою визначає характер проектів (концепцій), які вивчаються при розробці бізнес-плану. Ці проекти повинні бути не тільки інноваційними, тобто відрізнятися науково-технічною новизною, але і що достатньо повно пропрацювали, показувати які витрати необхідні на їх реалізацію і що це економічно дасть (який дохід принесе). Ступінь інновационності і ризикованій проекту визначає способи залучення капіталу.
      Таким чином, бізнес-план не тільки є внутрішнім документів фірми, але і може бути використаний для залучення інвесторів і кредиторів.
      Бізнес-план дозволяє вирішити цілий ряд завдань:
- визначити  конкретні напрями діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках;
- сформулювати  довготривалі і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їх досягнення. Визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- вибрати  склад і визначити показники товарів і послуг, які будуть запропоновані фірмою споживачам. Оцінити виробничі і торгові витрати по їх створенню і реалізації;
- виявити  відповідність наявних кадрів фірми, умов мотивації їх праці вимогам, що пред'являються, для досягнення поставленої мети;
- визначити  маркетингових заходів фірми по вивченню ринку, рекламі, стимулюванню продажів, ціноутворенню, каналам збуту та інші;
- оцінити  фінансове положення фірми і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставленої мети;
- передбачити  труднощі, «підводні камені», які можуть перешкодити практичному виконанню бізнес-плану.
      Бізнес - план починається з резюме, яка  є коротким оглядом бізнес-плану.
      Резюме  повинне включати наступну інформацію:
1. Найменування  проекту.
2. Характеристика  організації, що звертається за  наданням засобів:
- найменування  організації (підприємства);
- організаційно-правова  форма;
- опис  проекту, особливо виділяючи, чи йде мова про початок роботи «з нуля» або про розширення існуючої справи;
- опис  підприємства, його специфічних рис, основних етапах в його розвитку;
- перевага  продукції або послуг підприємства, власні ресурси компанії і її поточний фінансовий стан;
- довгострокові  і короткострокові цілі проекту, якого зростання можна чекати, які доходи передбачається отримати, за який період часу;
- потреба  в інвестиціях, напрями їх використання, передбачувані джерела фінансування, як вони повертатимуться (погашатися) інвесторам;
- ключові  економічні показники ефективності проекту.
      Першим  кроком в складанні бізнес-плану  є визначення цілей (генеральних  напрямів) функціонування фірми. Дана фірма орієнтована на зростання, і основними її цілями будуть:
- підвищення  загального об'єму продажів і надання послуг;
- збільшення частки фірми на ринках, що склалися;
- освоєння нових ринків;
- збільшенням зростання прибули;
- підвищенням якості послуг, що надаються.
      Для кожного розділу бізнес-плану  визначаються конкретні заходи щодо її реалізації з вказівкою виконавця (підрозділи фірми і конкретного менеджера). На основі стратегії розробляється бізнес-план конкретних заходів з їх переліком, терміном виконання і конкретними виконавцями, тобто для кожного розділу і стратегії по суті готується свій міні-бізнес-план.
      У розділі опису підприємства необхідно охарактеризувати підприємство, звернувши увагу на його відмінності від інших компаній, присутніх на ринку:
- цілі  і завдання на найближчий період і на перспективу;
- фінансування підприємства у минулому і в даний час;
- використовувані ноу-хау;
- рівень технології;
- з якими проблемами стикається підприємство;
- аналіз сильних і слабких сторін підприємства (якість продукції і послуг, можливості збуту, рівень витрат, кваліфікація, досвід персоналу,  рівень менеджменту);
- географічне положення підприємства;
- найближчі транспортні магістралі.
      При описі продукції приводиться  докладна характеристика послуг, проводиться  порівняння її з продукцією конкурентів, аналізуються плани розвитку виробництва.
      У розділі аналізу ринку повинно  бути показано, що послуги мають ринок збуту, а також можливість підприємства добитися успіху на цьому ринку; необхідно показати витрати у зв'язку з виходом на ринок і можливі ризики.
      Виробничий  або організаційний план повинен  докладним чином описувати шлях, за допомогою якого підприємство планує ефективно проводити продукцію або послуги і поставляти їх споживачеві. Необхідно відобразити всі етапи підготовчого періоду в календарному плані (мережевому графіку). Календарний план виконання робіт в рамках проекту повинен включати прогноз термінів дій (заходів) і потреби у фінансових ресурсах для його реалізації.
      У фінансовому плані  повинен дати можливість оцінити здатність проекту  забезпечувати надходження грошових коштів в об'ємі, достатньому для  обслуговування довга (або виплати дивідендів, коли йдеться про інвестиції).
      Слід  докладним чином описати потребу  у фінансових ресурсах, передбачувані  джерела і схеми фінансування, відповідальність позичальників і  систему гарантій. Особливе значення слід приділити опису поточного  і прогнозованого стану навколишнього економічного середовища. Повинні бути відображені труднопрогнозіруємиє чинники, їх альтернативні значення для різних варіантів розвитку подій. Потрібне чітке розбиття витрат за проектом і використання засобів.
      Зазвичай  фінансовий розділ бізнес-плану представлений трьома основними документами:
- звітом про прибутки і збитки (показує операційну діяльність підприємства по періодах);
- планом  руху грошових коштів;
- балансовою відомістю (фінансовий стан підприємства в певний момент часу).
      При необхідності може бути представлений  графік погашення кредитів і сплати відсотків; відомості про оборотний  капітал з вказівкою змін і  початкових посилок протягом терміну  кредиту; передбачуваний графік сплати податків.
      Фінансовий  план має наступну цільову спрямованість:
1. Забезпечення  фінансовими ресурсами і грошовими  коштами діяльності компанії.
2. Збільшення  прибули по основній діяльності  і іншим видам діяльності, якщо  вони мають місце.
3. Організація  фінансових взаємин з бюджетом, позабюджетними фондами, банками, кредиторами і дебіторами.
4. Забезпечення  реальної збалансованості планованих  доходів і витрат.
5. Забезпечення  платоспроможності і фінансової  стійкості.
      В процесі фінансового планування відстежуються фінансові (на верхньому  рівні), а також натуральні показники. У зведену службу поступають підсумкові показники від кожного підрозділу, які при необхідності можуть бути деталізовані.
      Основними завданнями фінансового плану є:
- забезпечення джерелами фінансування основної діяльності підприємства (підтримка нормального рівня запасів сировини, матеріалів, готової продукції, фінансування приросту оборотних коштів, відтворення основних виробничих фондів і т.д.);
- своєчасне і в повному об'ємі виконання зобов'язань перед бюджетом і позабюджетними фондами;
- обгрунтування ефективного вкладення тимчасове вільних грошових коштів, підтримка залишку грошових коштів надостаточном рівні;
- виявлення резервів зростання доходів підприємства;
- оптимізація використання прибули;
- визначення дивідендної політики;
- обгрунтування  розміру і умов залучення зовнішніх  джерел для фінансування інвестиційної діяльності підприємства;
- підтримка платоспроможності підприємства, забезпечення його фінансової стійкості.
      Методологія фінансового планування на сучасному  етапі припускає рішення підприємством ряду проблем:
- обгрунтування мети (системи цілей) фінансового плану, адекватної основним напрямам діяльності підприємства в перспективному періоді;
- визначення системи актуальних для підприємства внутрішніх і зовнішніх фінансових обмежень. В даний час одним з найбільш важливих обмежень для більшості підприємств є критерій банкрутства;
- визначення горизонту фінансового планування;
- вибір методів планування фінансових показників і розробки фінансових планів [22].
      Мета  фінансового плану конкретизується залежно від тривалості планованого періоду, результатів аналізу його фінансового стану на момент розробки фінансового плану, динаміки основних фінансових показників в ретроспективі, результатів маркетингових досліджень, а також зовнішніх умов (таких, як рівень інфляції, ставка рефінансування Центрального банку, курс гривні по відношенню до твердих валют, стабільність правового поля). 
 
 

1.2. Методика  складання бізнес-плану 

     Оформлення  бізнес-плану починається з підготовки титульного листа. Він повинен відразу забезпечити інформацію про те, де, коли і ким складений даний документ, вказується назва проекту, що має коротко і чітко формулювати ідею, яка лягла в бізнес-плані [14].
     Друга сторінка плану містить зміст, який має відображати його структуру. Це номенклатура розділів та параграфів. При будь-якому варіанті вміст має бути чітко цифровано, обов'язково арабськими цифрами. Потім йде вступ, в якому вказана задача складання бізнес-плану та коло осіб, яким він адресований. Доцільно також відзначити, чому виникла необхідність у створенні даного проекту чи інвестиційного задуму.
     Обсяг розділу «Можливості фірми» (резюме) не повинен перевищувати декількох сторінок. У цьому розділі вказується все головне, що повинно бути зрозуміло і оцінено потенційним інвестором, тобто, інформація, що дає уявлення про фірму і що забезпечує всі необхідні дані, що характеризують її комерційну діяльність. У пріоритетному порядку вказуються напрямки діяльності компанії, по кожному з напрямків визначаються цільові ринки та відповідальні особи. Укладачі плану повинні коротко і чітко сформулювати основні цілі проекту, а також його конкретні завдання. Таким чином, у розділі повинні бути висвітлені основні цілі фірми. Її стратегія, розроблені для її досягнення конкретні заходи [15].
     У розділі «Види товарів і послуг» описуються всі товари і послуги фірми, які пропонуються на ринку покупцям. Підготовці розділу передує значна попередня робота з вибору товару або послуги, який повинен стати основою бізнесу фірми. У рамках даного розділу необхідно докладно описати пропоновані товари та послуги, вказати їх основні переваги в очах споживача, а також наявні недоліки і заходи щодо їх подолання. Особливо слід підкреслити різницю між тим, що представлено на ринку в даний час, і тим, що збирається в майбутньому запропонувати фірма, так як вихід на ринок та зростання обсягів продажу безпосередньо залежить від унікальних властивостей представленого в бізнес-плані продукту.
     Мета  розділу «Ринкові дослідження та аналіз збуту» – надати інвестору достатні фактичні матеріали, щоб переконати його в конкурентоспроможності розглянутого проекту, а також, допомогти підприємцю визначити, хто буде купувати його товар і де його ніша на ринку. Цей розділ є одним з найбільш складних і важливих, так як він побудований на ринкових оцінках, які мають безпосередній вплив на фінансових та виробничий плани компанії. У цьому розділі освячуються наступні питання:
1) типи  ринків, на яких діє фірма;
2) основні  сегменти ринків по кожному  виду товарів або послуг;
3) фактори,  що впливають на попит на  кожному з сегментів ринку; 
4) перспективи  зміни потреб покупців і можлива  реакція компанії на ці зміни; 
5) реальний  стан і прогнози розвитку ємності  використовуваних сегментів ринку  на найближчий час і на більш віддалену перспективу;
6) реакція  ринку на нові товари.
     У деяких бізнес-планах в окремий розділ виділяється оцінка конкуренції  на ринках збуту. Цей розділ присвячено аналізу ринкової кон'юнктури, характеристиці конкурентів, їх стратегії і тактиці. Оцінюючи діяльність конкурентів, необхідно дати відповідь на наступні питання:
1) наскільки  область діяльності фірми піддається  змінам;
2) чи  велике число фірм, які пропонують  подібні товари та послуги; 
3) яку  частину ринку контролюють фірми-конкуренти;
4) як ідуть справи у фірм-конкурентів з доходами, впровадженням нових технологій, рекламою і після продажне обслуговування;
5) що  є предметом найбільш жорсткої  конкуренції в цій сфері діяльності (ціна, якість, після продажне обслуговування  і тощо)?
     У розділі бізнес-плану, присвяченому маркетингу, висвітлюються способи досягнення намічених обсягів продажів і доведення продукції, що випускається, до споживача. Необхідно, щоб у плані була вказана загальна стратегія маркетингу, прийнята на фірмі, схема ціноутворення та реалізації товару, а також методи стимулювання росту обсягів продажі. Велике значення мають також організація після продажного обслуговування клієнтів, реклама випуску товарів і формування громадської думки про товар та фірму, що їх випускає.
     У розділі «Оцінка ризику та страхування» висвітлюються проблеми, які можуть виникнути у фірми в процесі реалізації проекту та основні методи захисту від потенційних труднощів. Даний розділ містить наступні складові частини:
- перелік  можливих ризиків із зазначенням ймовірності їх виникнення та очікуваного збитку від цього;
- організаційні  заходи з профілактики та нейтралізації  ризиків;
- програма  страхування від ризиків. 
     Розділ  бізнес-плану, що стосується фінансового  плану, вміщує в собі оцінку потенціалу фірми та планування її фінансової діяльності з метою досягнення життєздатності компанії та ефективного використання наявних коштів. У цьому розділі містяться наступні планово-звітні документи:
- оперативний  план;
- план  доходів і витрат;
- план  руху грошових коштів;
- балансовий  звіт.
     Зазначені документи носять планово-звітний  характер. Планування здійснюється на основі прогнозу майбутньої діяльності фірми в рамках певного періоду  часу. Звіт складається за минулий  період часу. Наведені в цих документах дані використовуються далі для аналізу фінансового стану фірми.
     У розділі «Стратегія фінансування» викладається план створення нової фірми або розширення вже функціонуючої. При складанні цієї частини бізнес-плану підприємець зобов'язаний розглянути наступні питання:
- кошти,  необхідні для реалізації запропонованого  проекту;
- джерело  інвестицій;
- терміни  окупності та розміри очікуваного  доходу від реалізації проекту.
     Крім  зазначених розділів бізнес-плану, доцільно також включити в нього організаційний план, який містить коротку характеристику організаційної структури компанії, відомості про персонал, інформацію про правовому забезпеченні діяльності фірми [16].
     В кінці бізнес-плану наводиться фактографічна  інформація, а саме: повне найменування підприємства або фірми, юридичну адресу, номери контактних телефонів, телекс, факс, а також назви організацій і телефони, за якими читач плану зможе отримати в разі необхідності додаткову інформацію. Отже, бізнес-план є складним за структурою документом. Його параграфи і розділи повинні охоплювати всі аспекти діяльності підприємства.
РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ  ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ТУРИСТИЧНОЇ  ФІРМИ «СІЄСТА»  
 

2.1. Загальна  характеристика ТОВ туристичної  фірми «Сієста» 

      Туристична  фірма ТОВ «Сієста», знаходиться  за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 1; тел.: (0432) 67 – 21 – 70 (див. дод. А), email: siesta@vinnitsa.com, www.siesta.in.ua. ТОВ туристична фірма «Сієста», розташована майже у центрі м. Вінниця, що робить її найбільш привабливою для споживачів туристичних послуг. На сьогоднішній день, у Вінниці функціонує 4 офіси що забезпечують безперебійну роботу, можливість одночасного обслуговування всіх клієнтів, що звернулися, можливість добратися до фірми за короткий час з будь-якої точки міста. Кваліфікований персонал допоможе підібрати найбільш оптимальний тур, також, здійснить бронювання турів і готелів по всьому світу, надасть супутні послуги.
      Основною  метою діяльності туристичного підприємства є надання туристичних послуг як у межах своєї країни так  і закордоном. Свою діяльність туристичне підприємство здійснює на підставі ліцензії № АВ 329516 від 27 квітня 2007 року. Ліцензія видана на виконання діяльності з організації прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні, організації туристичних поїздок за межі України, екскурсійну діяльність. Директором ТОВ «Сієста» є Додон Ірина Володимирівна. Підприємство підпорядковане Міністерству культури та туризму України. Статутний фонд туристичної фірми становить – 1800 тис. гривень. Чисельність працюючих – 6 чоловік, площа підприємства становить 50 кв. м.
      Туристична фірма «Сієста» працює на ринку туристичних послуг з 2003 року. Завдяки копіткій роботі, компанія досягла істотних успіхів і результатів, завоювала довіру постійних клієнтів. Всі дії направлені на задоволення всіх його побажань і потреб, на надання тільки якісного відпочинку. Туристична фірма діє на підставі статуту (див. дод. Б), ліцензії (див. дод. В), державної реєстраціє суб’єкта господарської діяльності (див. дод. Г), нормативно-правових документах, які створюють правове поле її діяльності, це: Закон України «Про туризм», «Про підприємництво», «Про страхування», «Про рекламу», «Про захист прав споживачів», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державний кордон України» та «Про охорону навколишнього природного середовища». Туристична фіма подає свою звітність до Держкомстат туризму. Туристична фірма «Сієста» щорічно подає до 10 липня та 10 жовтня державну статистичну звітність 1-Тур, (див.дод. Д) за 2010 рік.
      Туристична  фірма «Сієста» пропонує відпочинок на кращих курортах світу: Австрії, Болгарії, Великобританії, Єгипту, Ізраїлю, Туреччини, Кіпру, Мальдів, Куби, Таїланду, Тунісу, Бали; відпочинок в Україні: Криму, Карпатах, відпочинок на морі, лікування в санаторіях, тури вихідного дня та екскурсії (всі міста); автобусні тури по Європі: Польща, Чехія, Венгрія, Франція, Італія, Іспанія, Румунія, Голландія, Словаччина, Хорватія та Чорногорія.
       Фірма «Сієста» співпрацює з найкращими туроператорами, такими як: Кандагар (Україна), Інтел-Т (країни Балтії, Білорусь, Росія, Абхазія, Фінляндія, Скандинавія, Болгарія), Тез-Тур (Петербург), Тач-Тур (Мальдіви, Єгипет, Таїланд, Туреччина, Куба, Домініканська Республіка, Йорданія).
       У структурі туристичних послуг, що надаються туристичною фірмою, розрізняють  основні та додаткові послуги. До основних послуг відносять: послуги  по організації перевезення, розміщення та харчування. До додаткових послуг відносять: послуги організації екскурсій; послуги по страхуванню туристів; послуги гідів-перекладачів; користування телефоном, поштою; послуги по ремонту техніки; послуги побутового обслуговування; право користуватись пляжем.
       Туристична  фірма пропонує наступні види туризму: пляжний відпочинок; гірськолижний відпочинок; екскурсійний відпочинок; корпоративний відпочинок; ділові поїздки; святкові, весільні тури; дитячий відпочинок; лікувальні тури; VIP тури; економтури; поїздки з метою освіти закордонном; круїзи на лайнері. Фірма: гарантує професійний сервіс; пропонує помірні ціни і зручну форму оплати (готівковий і безготівковий розрахунок); здійснює індивідуальний підхід до кожного клієнта; допомагає з оформленням візи; забезпечує тільки якісний відпочинок в добре зарекомендованих місцях і готелях; працює тільки з перевіреними туроператорами. Відносини між туристичною фірмою і туристом регулюються через укладення відповідного договору між ними. У силу договору про надання туристичних послуг туристична фірма переводить на туриста права вимоги по зобов'язаннях надати послуги, що відповідно до договору про надання туристичних послуг повинні входити в подорож. Предметом договору про надання туристичних послуг (об'єктом правовідносини, що виникають з такого договору) є діяльність туристичної фірми, у результаті якої турист стає кредитором по зобов'язаннях отримати послуги, які входять у подорож. Така діяльність туристичної фірми – це надання послуг. Туристична фірма також надає послуги гідів-екскурсоводів.
       Аналіз  асортименту туристичних послуг, що надається туристичною фірмою «Сієста» досить широкий та різноманітний. Високо кваліфікований персонал допоможе клієнту підібрати тур, який відповідає його потребам, знайти шикарний готель та забронювати в ньому місця, оформити закордонний паспорт та надати інформацію про той чи інший регіон, який би нас зацікавив. 
       В основному ТОВ Туристична фірма «Сієста» є прибутковою і охоплює широкий спектр туристичних послуг, але для покращення роботи я б запропонувала: 1. постійно слідкувати за новинками техніки та технологій, по можливості оновлювати технічне оснащення; 2. стимулювати рекламну діяльність та збільшити її обсяги; 3. збільшувати спектр послуг, слідкувати за сучасними віяннями туристичної моди; 4. покращити процес стимулювання працюючого персоналу; 5. виходячи з того, що підприємство охоплює широку смугу туристичного ринку, на мій погляд, потрібно збільшити штат працівників, оскільки збільшився обсяг роботи; 6. приділяти більше уваги постійним клієнтам, тобто можна впровадити програму вітань VIP клієнтів (різноманітні свята, дні народження), впровадити безкоштовні путівки - на кожну п'яту , а також додаткові туристичні послуги для постійних клієнтів; 7. покращити процес стимулювання працюючого персоналу.
      Туристичні послуги та товари туристичного підприємства здебільшого розраховані на національний ринок, зокрема на внутрішній, тобто споживачами туристичних продуктів є переважно громадяни України, які бажають відпочивати на батьківщині. Асортимент товарів туристичної фірми досить широкий, адже підприємство може запропонувати якісний і не дорогий відпочинок у всії туристично-рекреаційних зонах України. Туристична фірма ТОВ «Сієста» пропонує відпочинок у таких країнах, як: Туреччина, Угорщина, Болгарія, Таїланд, Єгипет, Іспанія, Італія, Греція.
      Туристична фірма спеціалізується на віудкритті віз і це вказує вказує на те, що туристична фірма також займається і виїзним туризмом. Основним споживчими якостями туристичної фірми є те, перш за все, привабливість товару, його надійність, широкий асортимент послуг, високий рівень сервісу, безпечність, інформативність, помірна ціна, гнучкість, адресна спрямованість і завершеність.
      Продукція туристичної фірми є цікава клієнтам будь-якого віку і соціального статусу ,в асортименті пслуг є спеціальні варіанти для дітей, молоді, ділових людей.
      Основними конкурентами туристичної фірми ТОВ «Сієста» є: «Меркурій», туристична агенція «Галопом по Європах», «Тревел Люкс», «Мега Тур». У порівняні з товарами конкурентів, туристичні послуги туристичної фірми «Сієста» оцінюються високою якістю і користуються популярністю серед населення. Завдяки копіткій роботі, компанія досягла істотних успіхів і результатів, завоювала довіру постійних клієнтів. 
     Задоволення потреб та попиту в туристичній фірмі  «Сієста» являє собою складний процес виробництва, продажу та споживання товарів і послуг. Попит відтворюється в меті подорожі: відпочинок, розваги, лікування, ділові, релігійні контакти тощо. Крім того, реалізація потреб у відпочинку характеризується такими ознаками як тривалість, комфортність, безпека. Основу забезпечення цих якостей становить надання туристичних послуг (турпослуг). Отже, існують цільові послуги, які неможливо отримати в будь-якому іншому місці в світі і їх споживання становить мсту подорожі.
       В структурі споживання в туризмі  відрізняють основні, додаткові та супутні послуги. Основні послуги орієнтуються на споживання туристів і надаються спеціалізованими підприємствами (наприклад, послуги розміщення трансферу, екскурсій). Додаткові послуги можуть надаватися як туристам так і для місцевого населення. Супутні послуги, в основному, споживаються місцевим населенням, але мають значення для загального життєзабезпечення туристів, які перебувають у певній місцевості.
       До  основних послуг туристична фірма «Сієста» найчастіше відносить: послуги з організації перевезень від місця проживання до місця відпочинку; послуги по перевезенню туриста від місця його прибуття в країну до місця розміщення (місця тимчасового перебування під час відпочинку) і навпаки — трансфер, а також інші перевезення в межах країни перебування, які передбачено умовами подорожі, розміщення, харчування, послуги з організації екскурсій та дозвілля.
       Додаткові послуги охоплюють: послуги з  організації екскурсій та дозвілля; послуги страхування туристів; послуги  гідів, гідів-перскладачів; право користування пляжем тощо. До супутніх послуг можна віднести: послуги ремонту техніки, послуги з прокату, обмін валюти, телефон, пошта та інші види комунікацій, побутове обслуговування.
       Додаткові та супутні послуги турист купує  самостійно в місці перебування, вони не входять до вартості путівки. Однак, при організації подорожі з пізнавальною, професійно-діловою, спортивною, релігійною метою, додаткові послуги досить часто включаються до туру як основні. Таким чином: основні турпослуги — це цільові туристські послуги, які придбано в пакеті, що гарантує їх обов'язкове споживання в місці відпочинку; додаткові турпослуги — це цільові та інфраструктури} послуги, які можна отримати за додаткову плату; вони є специфічними для даного туристського центру, але не входять у вартість туру; супутні турпослуги — це послуги місцевого іифраструктурного комплексу, якими разом з місцевим населенням користуються і туристи.
      Туристична  фірма «Сієста» відрізняється серед  інших туристичних підприємств  своїм професіоналізмом, професійним сервісом; помірними цінами і зручнщю формою оплати (готівковий і безготівковий розрахунок); також вона здійснює індивідуальний підхід до кожного клієнта; допомагає з оформленням візи; забезпечує тільки якісний відпочинок в добре зарекомендованих місцях і готелях; працює тільки з перевіреними, провідними туроператорами.
      Організаційна структура фірми постійно удосконалюється  адекватно її стрімкому розвитку. В даний час у фірмі працює 6 фахівців. В штат працівників входять тільки ті, з якими укладено трудовий договір чи контракт в порядку, передбаченому трудовим законодавством України. Прийом на роботу здійснюється за розпорядженням директора – Додон Ірини Володимирівни. Трудові відносини штатних працівників з підприємством та власником регулюються чинним статутом, трудовим договором та діючим законодавством України про працю. Організаційна структура управління туристичною фірмою наведена у рис. 2.1. 
 
 

      
      
      
      Рис. 2.1. Організаційна структура управління туристичною фірмою «Сієста»
      На  туристичній фірмі «Сієста» згідно з законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ведеться бухгалтерський облік. На основі цього обліку складається вся звітність: фінансова, податкова та інші види звітності, які використовують грошовий вимірник. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дня реєстрації, тобто з 11 грудня 2003 року. Бухгалтерський облік відіграє важливу роль та значення в управлінні підприємством. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе власник – Додон І. В.  
 

2.2. Аналіз  ефективності використання ресурсів  туристичного підприємства та  виявлення можливостей для подальшого  розвитку 

     Основний вид діяльності туристичної фірми «Сієста» - туристична. Згідно Закону України «Про туризм» [1] туристична діяльність — діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог Закону України «Про туризм» та інших актів законодавства України. Туристичні послуги — послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів [1]. Туристичний продукт — комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі. Суб'єкти туристичної діяльності — підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг. До них належать як власне туристичні агентства, бюро подорожей, туристичні оператори, туристичні комплекси, так і готелі, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства громадського харчування, транспорту, заклади культури, спорту та ін., які забезпечують приймання, обслуговування і перевезення туристів.
     Фірма «Сієста» відноситься до турагентів. Фірма-турагент реалізує за певну винагороду тури фірми-туроператора на підставі укладеного між ними договору — агентської угоди. Турагент забезпечує рекламу турів, їх продаж і доставку клієнтів до місця початку подорожі, здійснює контроль якості обслуговування, збирає зауваження та побажання клієнтів.
     Як  суб'єкт туристичної діяльності фірма «Сієста» відповідає наступним вимогам законодавства:
     1. Туристична діяльність підлягає  обов'язковому державному ліцензуванню. Видача ліцензій здійснюється  відповідно до Закону [4] Державним  комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України та  місцевими органами виконавчої влади у сфері туризму.
     Ліцензуванню  підлягають такі види туристичної діяльності:
  іноземний туризм;
  організація приймання та обслуговування іноземних туристів в Україні;
  внутрішній туризм;
  організація приймання та обслуговування вітчизняних туристів в Україні;
  зарубіжний туризм — організація туристичних поїздок за межі України;
  екскурсійна діяльність;
  організація масового і спортивно-оздоровчого туризму (піші походи, альпінізм);
  організація літніх таборів.
     Туристичні  послуги, що надаються фірмою, оформляються наступними докуметами:
  договір з клієнтами;
  договір з підприємствами, які беруть участь у просуванні туристичного продукту;
  туристський ваучер;
  страховий поліс та деякі інші документи при обслуговуванні іноземних туристів.
     Договір (угода, контракт) з клієнтами укладається в письмовій формі і містить таку інформацію:
  назву країни, місце призначення подорожі;
  дату початку і закінчення подорожі;
  транспортні засоби, які будуть використані для подорожі, їх клас і комфортність;
  назву готелю, в якому розміщуватимуться туристи, його місцезнаходження, класність, категорію номерів з переліком послуг;
  систему харчування (повний пансіон, напівпансіон, "шведський стіл" або тільки сніданок);
  ціну туристичної подорожі в гривнях та іноземній валюті;
  маршрут та програму екскурсій на кожен день перебування з визначенням їх терміну та тематики;
  транспортно-візові та медичні вимоги в країні перебування.
     Договори  з іншими організаціями, підприємствами, приватними підприємцями, що беруть участь у формуванні і просуванні туристичного продукту, — це договори з туроператорами, туристичними закладами, з постачальниками і підрядниками — вітчизняними і закордонними партнерами, що забезпечують туристів належними умовами розміщення і харчування, засобами транспорту, організацією екскурсій і відпочинку.
     Туристична фірма «Сієста» сплачує валютою за оформлення віз. Перерахування валюти іноземному партнеру здійснюється після отримання від нього рахунку-фактури, на основі якого оформляється заявка на купівлю валюти. Фірма «Сієста» є турагентом, який здійснює діяльність на підставі договору доручення, отримує як дохід від своєї діяльності комісійну винагороду, яку одразу залишає собі. Кошти, сплачені туристами за турпродукт, за вирахуванням комісійної винагороди є для фірми транзитними. Розглянемо основні бухгалетрські записи, що притаманні господарській діяльності туристичної фірми «Сієста» (табл. 2.1).
     Таблиця 2.1
     Основні бухгалетрські записи, що притаманні господарській діяльності туристичної фірми «Сієста»
№ п/п Зміст операції Дебет Кредит
1 Надійшла оплата від туристів за турпродукт 30, 31 681
2. Відображено податкове  зобовязання з ПДВ 643 641
3. Перераховано  грошові кошти туроператору 371 311
4. Відображено податковий кредит 641 644
5. Відображено дохід  за датою закінчення туру 361 361
71 703
6. Списано суми податкового  зобов’язання з ПДВ 71 703
643 643
7. Кошти, перераховані туроператору, відображено як інші операційні витрати 94 631
8. Списано ПДВ 644 631
9. Проведено залік  передоплати з туроператором 631 371
10. Проведено залік авансу, одержаного від туриста 681 361
11. Нараховано  витрати турфірми 23 66, 65
12. Списано собівартість наданих послуг 903 23
Формування  фінансового результату
1. Списано собівартість наданих послуг 791 903
2. Списано інші операційні витрати 791 94
3. Списано дохід  від реалізації послуг 703 71
791 791
 
     У табл. 2.2 наведено приклад, коли фірма працює «на замовлення» туриста і за його кошти. Турагент у такому разі може заздалегідь за договором купівлі-продажу придбавати ваучери (путівки) у туроператора, а потім реалізовувати їх туристам, або без отримання у власність ваучерів на підставі договорів про співробітництво з туроператорами реалізовувати туристам путівки, які фактично будуть отримані ними безпосередньо від туроператора на місці надання турпослуг.
     Таблиця 2.2
     Робота  турфірми на замовлення туриста та за його кошти
№ п/п Зміст операції Дебет Кредит
1. Куплено путівки  у туроператора 331 631
2. Відображено податковий кредит з ПДВ 641 631
3. Перераховано  грошові кошти туроператору за путівки 63 611
4. Надійшли грошові  кошти від туристів за путівки 30, 31 681
5. Відображено податкові  зобов’язання з ПДВ 643 641
6. Нараховано  витрати турфірми 23 66, 65
7. Передано путівки  покупцю 36 703
8. Відображено податкові  зобов’язання з ПДВ 703 643
9. Проведено залік  передоплати 681 361
10. Списано номінальну вартість путівки 903 331
11. Списано собівартість наданих послуг 903 23
Формування  фінансового результату
1. Списано собівартість наданих послуг 791 903
2. Списано дохід  від реалізації послуг 703 791
 
     Облік реалізації турпродукту без фактичної  наявності путівки у турагента подано в табл. 2.3.
     Таблиця 2.3
     Облік реалізації турпродукту туристичної  фірми (турагента)
№ п/п Зміст операції Дебет Кредит
1. Одержано кошти  за путівки 30, 31 681
2. Одержано комісійну  винагороду 30, 31 681
3. Відображено податкові  зобов’язання з ПДВ 643 641
4. Перераховано  грошові кошти турфірмі за путівки 631 311
5. Відображено податковий кредит з ПДВ 644 644
6. Проведено залік  заборгованності на підставі наданного звіту про виконання договору 681 631
7. Відображено закриття розрахунків з ПДВ на підставі наданного туроператору звіту про  про виконання умов договору про  співробітництво 644 643
8. Відображено суму коміссійної винагороди як дохід 631 703
9. Відображено податкові  зобов’язання з ПДВ 703 643
10. Проведено залік  авансу, одержаного від туриста 681 361
Формування  фінансового результату
1. Списано собівартість наданих послуг 791 903
2. Списано дохід  від реалізації послуг 703 791
 
     Важливим  узагальнюючим показником, який характеризує кінцевий результат діяльності підприємства є прибуток. Саме від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов’язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів тощо.
     Аналіз  прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період наведено у додатку К.
     Важливим  показником, що характеризує економічну ефективність функціонування підприємства, є рентабельність. В залежності від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, розрізняють дві групи коефіцієнтів рентабельності:
1) рентабельність капіталу;
2) рентабельність продаж.
     Таблиця 2.4
     Аналіз  показників рентабельності
№ п/п Назва показника 2009 рік 2010 рік
1 Рентабельність  активів,% 0,11 0,15
2 Рентабельність  власного капіталу,% 0,22 0,31
3 Валова рентабельність реалізованої продукції ,% 0,14 0,08
4 Операційна  рентабельність реалізованої продукції,% 0,14 0,15
5 Чиста рентабельність реалізованої продукції ,% 0,10 0,11
 
     Відповідно до результатів таблиці 2.4 можемо зробити наступні висновки: підприємство є досить рентабельним, тобто порівняно ефективно працює та використовує свої ресурси. Всі показники рентабельності позитивні, що є дуже добре. Спостерігається незначна тенденція їх покращення. Збільшення показника операційної рентабельності свідчить про збільшення доходів від операційної діяльності. Ріст показника валової рентабельності свідчить про покращення ефективності виробничої діяльності, а також про ефективність політики ціноутворення в 2010 році. Чиста рентабельність продажу є задовільною, тобто товариство отримує прибуток від продажу. Рентабельність власного капіталу зростає, тобто дохід від кожної інвестованої власниками капіталу гривні зростає.
     Для оцінки рівня ділової активності використовують різні показники  оборотності. Ці показники мають  важливе значення для оцінки фінансового  положення підприємства, оскільки швидкість  обігу засобів спричиняє безпосередній  вплив на платоспроможність фірми, а також може відображати підвищення виробничо-технічного потенціалу фірми.
     Ресурсовіддача  або коефіцієнт обіговості активів:
     (2.1)
2009 р. К об. а = 1404,4 / 6265,5 = 0,22
2010 р. К об. а = 1989,0 / 8105,7 = 0,25
2. Коефіцієнт  оборотності дебіторської заборгованості:
   (2.2)
2009 р.  К об дз = 11462,4 / 178,63 = 57,72
2010 р.  К об дз = 17010,6 / 198,65 = 85,63
3. Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості:
  (2.3)
2009 р.  К об кз = 9596,6 / 1736,8 = 5,21
2010 р.  К об кз = 15330,8 / 1844,3 = 8,31
4. Коефіцієнт  оборотності запасів:
 (2.4)
2009 р.  К об з = 9596,6 / 36 47,41 = 2,68
2010 р. К об з = 1533,08 / 3667,35 = 4,25
5. Коефіцієнт  оборотності основних засобів або фондовіддача:
 (2.5)
2009 р.  К осн з = 9596,6 / 2476,8 = 3,87
2010 р.  К осн з = 15330,8 / 2587,9 = 5,92
     Доцільно  також провести розрахунки тривалості обороту дебіторської та кредиторської  заборгованості, активів та запасів, що дасть можливість більш повно розкрити стан ділової активності підприємства. Розраховуються ці показники шляхом відношення кількості днів в періоді (360 днів) до відповідного коефіцієнта оборотності. Розраховані показники ділової активності фірми «Сієста» зведені до таблиці (див. дод. З).
     За  результатами розрахунків бачимо, що кожна грошова одиниця активів  принесла 0,22 грн. реалізованих послуг у 2009 р. при тривалості обороту активів 1636,36 днів, та 0,25 грн. у 2010 р. при тривалості обороту 1440,0 днів, що є дуже позитивним значеннями. Позитивним моментом є зростання оборотності активів та відповідне зменшення періоду обороту на 196,4 дні. Настільки низьке значення коефіцієнту оборотності активів пояснюється важкою структурою активів.
     Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на початок періоду склав 57,72 і до кінця періоду зріс на 1,48%, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості має тенденцію зростання. Він склав у 2009 році 5,21 та 8,31 у 2008 році. Темп росту склав 159 %. Слід відмітити, що кредиторська заборгованість обертається дещо повільніше за дебіторську заборгованість. Збереження такої тенденції є негативним.
     Запаси  підприємства за 84 дні перетворюються в реалізовану продукцію Коефіцієнт оборотності запасів складав 2,68 у 2009 році, і до кінця 2010 року збільшився до 4,25. В цілому ділову активність фірми можна охарактеризувати як задовільну, і таку, що позитивно впливає на платоспроможність підприємства.
     Таким чином, ми розглянули всі сторони господарської діяльності туристичної фірми «Сієста».  
 

2.3. SWOT – аналіз туристичної фірми «Сієста» на туристичному ринку 

      Метод СВОТ-аналізу (англ. SWOT: S - сила (strength), W - слабкість (weakness), О - можливості (opportunities) і Т - загрози (treats)) є широко визнаним підходом, який дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища. Використовуючи метод СВОТ, вдається встановити лінії зв'язку між силою та слабкістю, які притаманні туристичній фірмі «Сієста», зовнішніми загрозами і можливостями.
      Оцінка  можливих рішень завдань ТОВ «Туристичної фірми «Сієста» здійснюється методами SWOT аналізу. Дана таблиця є коротким викладом сильних і слабких сторін туристичної фірми «Сієста». Вона пропонує опис тієї позиції, яку підприємство може займати сьогодні, а також містить те підґрунтя, яке стало основою для подальшого його розвитку (табл.2.3). 

  Таблиця 2.3
  SWOT – аналіз ТОВ «Туристичної фірми «Сієста»
Сильні  сторони Слабкі сторони
Наявність потреби в послугах туризму на споживчому ринку Земельна ділянка знаходиться в оренді
Хороша  система безпеки, швидке та якісне обслуговування Висока вартість реклами  на радіо та телебаченні 
Співровробітництво  з найкращими туроператорами Поступове зростання  пропозицій на туристичному ринку 
Розташування  в центрі міста Відсутність достатної  інформації про фірму
Комплекс  з сучасним обладнанням та технічним забезпеченням Потрба залучення  значних фінансових ресурсів
Наявність комунікацій Значний термін окупності інвестицій
Наявність ділових зв’язків по всій Україні, Росії та Центральній Європі Необхідність  формування висококваліфікованого  персоналу 
Можливості Загрози
Залучення клієнтів, які вже присутні на ринку Змінюваність  законодавства, що регулює підприємницьку діяльність 
Зростаючий  інтерес споживачів до якісних послуг Погіршення  економічної ситуації в Україні  й зниження ділової активності
Збільшення  асортименту надання послуг
Можливість  появи нових конкурентів
 
       Сильні  і слабкі сторони підприємства визначені. Для поставлених вище ключових завдань важливим для підприємства стає удосконалення управління туристичною сферою, у тому числі до впровадження стратегічного підходу до планування туристської діяльності, удосконалення управління фінансами, організаційний розвиток.   
 

РОЗДІЛ 3
ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО РЕАЛЬНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ ТОВ ТУРИСТИЧНОЮ ФІРМОЮ «СІЄСТА» 
 

      Реальним  бізнес-планом називають докладний  проект майбутнього бізнесу, «заточений»  під конкретні умови: певну географічну  точку, час, ціни, місцеве конкурентне  середовище і так далі. Такий підхід буде доречним для виробничого підприємства і єдино вірним – для компанії, що працює у сфері послуг та торгівлі.
      Бізнес-план турфірми – це документ, що декларує стратегію завоювання туристичного ринку. Для відкриття турфірми необхідне, як мінімум, орендувати офіс, зареєструвати компанію, отримати дозволи, ліцензію на діяльність, організувати роботу, домовитися з авіакомпаніями, готелями, провести рекламну компанію і налагодити продажі. Всі ці пункти і витрати мають бути прописані в бізнес-плані турфірми. Бізнес-план турфірми в найзагальніших рисах будується за стандартною схемою класичного бізнес-плану.
      Зараз ми пропонуємо розробку нового реального  бізнес-плану туристичного комплексу «Венеаль», який буде спеціалізуватися по наданню туристично-розважальних послуг.
      Представлений бізнес-план дає загальну оцінку рентабельності проекту по створенню туристичного гірськолижного комплексу. Основні  характеристики туристичного гірськолижного комплексу: туристичний гірськолижний  комплекс включає в себе:
      1.Споруда готелю
  готелі-котеджі 
  ресторан
    2. Споруда бару
  бар-кафе
  приміщення прокату
  роздягальня-сушилка
  медпункт
  більярд
    3. 2 підйомника
    4. Дитяча площадка
    5. Каток
    6. Мікроавтобус
    7. Снігохід (мотосани)
    8. Види послуг: екскурсійні поїздки  , піші та велосипедні прогулянки
      Кількість сидячих місць:
      В ресторані на 300 місць – столи  на 4 персони: 50 столиків; столи на 2 персони:50 столиків
    В кафе на 50 місць – столи на 4 персони: 10 столики; столи на 2 персони: 5 столиків;
    табурети  біля стійки: 10 табуреткок;
    В готелі-котеджі на 25 місць – двохмісні: 10 номерів; одномісні: 5 номерів;
    екстрабед: не більше 30 ліжок
    Кількість працівників 350 чоловік.
    Короткі коментарі до фінансових таблиць:
  Необхідні капітальні вкладення: 1113290 грн.
  Додаткові річні затрати:  720624 грн
    Щомісячна виручка ресторану розрахована  виходячи із наступних даних:
  Гірськолижний курорт працює цілий рік.
  В середньому має місце 70 % завантаженість курорту (зимою більше відпочиваючих, літом менше).
  Всі розрахунки наведені в грн.
    Розрахунки  зроблені у відповідності з податковою системою України. (Податок на прибуток %)
    Фінансові результати:
    1. Термін окупності проекту – .
    2. Чистий щорічний прибуток (після періоду окупності):
    Базовий рік – 618514,5 грн
В розрахунках  не бралися до уваги інфляційні процеси.
    1. Максимізація прибутку отримується  за рахунок розширення ринку  збуту, росту об’ємів продажу,  не за рахунок високої ціни.
    2. Наші клієнти – люди, які люблять  спортивний відпочинок, але мають  середній рівень доходів.
    3. Потрібно максимізувати об’єм реклами, про курорт повинні дізнатися.
    4. Споживачів можна привабити невисокими  цінами (на відміну від конкурента) і екзотикою гуцульської культури  Карпат.
         Підприємство: «Венеаль»- гірськолижний комплекс,який знаходиться біля смт Воловець, біля підніжжя гірського масиву полонини Плай, на висоті 600 м над рівнем моря. Через селище протікає гірська річка Віча. Верхня ділянка настільки крута, що кататися там можна тільки до розбивання на горби. Нижня ділянка схожа на викот на Пилипці, але більш полога. Курорт цікавий тим, що найближче до Ужгорода з тих, де є сніг. Є система засніження (гармати), які допоможуть тримати в хорошому стані безсніжні ділянки трас.
      Цілі  проекту:
   1. Створення високогірного туристичного комплексу європейського класу для активного зимового та літнього відпочинку для отримання комерційного прибутку.
2. Розвиток сервісної інфраструктури.
    Всі розрахунки ми будем проводити  не у вітчизняній валюті а  в іноземній , зв’язано це з  тим що туристичний бізнес  – бізнес на туристах .
Туристи і партнери туристичних фірм можуть бути закордоні , ми плануємо мати закордонних  партнерів так що всі розрахунки будуть проводитися в іноземній  валюті $ доларах.
      Складові  частини проекту:
1.Побудова сучасного готельно-розважального комплексу
2.Підготовка  високоякісних гірськолижних трас
3.Зведення  гірськолижних підйомників
4.Розробка, маркування та промоція туристичних  маршрутів: лижних, піших, екологічних
5.Створення  підприємств харчування
6.Створення  сітки торгових підприємств з  продажу сувенірів, товарів спортивного і туристичного призначення, продуктів харчування, товарів щоденного вжитку
7.Организація  проката гірськолижного екіпірування
8.Створення  спортивно-оздоровчого комплексу
9.Капітальне  будівництво під’їзних автошляхів
10.  Зведення ЛЕП
Додаткові заходи.
Телефонізація місцевості
Обладнання  централізованого водопостачання
Побудова  каналізаційних очисних споруд і  центрального колектора.
Органiзацiйна  структура підприємства
      
 
 
 
 
 
 

     Етап  виведення товару на ринок характеризується високими витратами і відсутністю прибутку. Для того, щоб знизити витрати, потрібно ретельно контролювати всі процеси. Щоб управління здійснювалося відповідним чином, директор повинен особисто бути зацікавлений в якісному контролі і прогресі прокату. Для цього крім фіксованої заробітної плати директор повинен одержувати відсоток від прибутку, тоді він буде зацікавлений в рості прибутку.
     Конкурентний  аналiз:
     Найбільшим  продавцем послуг на даному ринку  в Карпатах є гірськолижний курорт «Буковель», який і є основним конкурентом. Ще одним суттєвими конкурентами є гірськолижні курорти «Карпатське диво» та «Драгобор».
з/п
Конкуренти Вид продукції Обсяги продажу  у 2006 Частка ринку %
1 «Буковель» Туристично-гірськолижні послуги 205 млн. 41
2 «Карпатське диво» Туристично-гірськолижні послуги 100 млн. 20
3 «Драгобор» Туристично-гірськолижні послуги 75 млн. 14
  Разом         -
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.