На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


научная работа Фнансово-економчна дяльнсть страхових компанй України

Информация:

Тип работы: научная работа. Добавлен: 16.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство  науки, освіти, молоді та спорту України 
 
 

НАУКОВА ДОВОВІДЬ
  « ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна  характеристика страхового ринку України
     Останні кілька років класичний страховий  ринок України динамічно розвивався, показуючи кожен рік 30-40% зростання. Незважаючи на високі темпи зростання кількісних показників, інституційні та функціональні характеристики вітчизняного страхового ринку в цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським стандартам. Зокрема, частка премій українських страховиків складає біля 0,2 % загальних премій в Європі. У середньому на душу населення в Україні припадає лише 52 євро страхових премій, що значно менше, ніж в інших європейських країнах (наприклад, у Німеччині – 1250 євро та у Польщі – 120 євро). У 2007 р. показник співвідношення валових страхових премій і валового внутрішнього продукту в Україні становив усього 2,5 % (чистих премій – 1,7 %), тоді як у провідних країнах цей показник дорівнює 8-16 %. Обсяги страхових премій за договорами страхування життя складали лише 4,3 % їх загального обсягу, у той час як в країнах Європейського Союзу цей вид страхування є домінуючим.
     Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та гальмування інвестиційної  активності страхових компаній зумовлені  низкою хронічних, накопичених проблем:
  недосконалістю нормативно-правового регулювання у сфері страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам європейських стандартів;
  недостатністю ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів (особливо гострою є проблема забезпечення довгострокових зобов‘язань за договорами страхування життя);
  низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків (недокапіталізованість страхових компаній унеможливлює страхування масштабних ризиків в енергетичній, екологічній та фінансовій сферах, стримує розвиток аграрного та медичного страхування);
  непрозорим державним регулюванням;
  непрозорістю фінансової звітності страхового сектору;
  відсутністю якісної статистичної інформації в страховому секторі;
  низьким рівнем послуг, що надаються окремими страховиками та наявністю випадків шахраювання;
  вкрай низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших видів особистого страхування;
  недотриманням законодавства з агрострахування, низьким рівнем розвитку сфери страхування екологічних та катастрофічних ризиків;
  недосконалим нормативно-правовим врегулюванням діяльності страхових посередників, актуаріїв та аварійних комісарів.
     До  вищезазначених проблем додались негативні  явища, обумовлені світовою фінансовою кризою. На відміну від банківського сектору та фондового ринку, які  одні з найперших постраждали  від світової фінансової кризи, страховий  сектор напряму не був сильно вражений наслідками кризи (про що свідчить позитивна  динаміка у 2008 р.). Проте загальний  вплив фінансової кризи в середньо та довгостроковому періоді матиме вкрай негативний вплив на вітчизняний  страховий ринок.
     В цілому по страховому ринку України  в 2009 р. скорочення об’ємів страхових  платежів може скласти 20-35 %. Скорочення платежів відбудеться за рахунок:
  скорочення каналів збуту, що раніше давали гарантовані потоки клієнтів (автострахування, страхування банківських ризиків у сферах споживчого та іпотечного кредитування, страхування через туристичні компанії);
  скорочення витрат підприємств на медичне та накопичувальне страхування своїх співробітників з метою оптимізації структури витрат;
  скорочення обсягів страхування життя внаслідок втрати довіри населення до фінансового ринку загалом та страхового зокрема.
     Фінансова криза вже завдала серйозного удару класичному страховому ринку. За оперативними даними, скорочення страхових  платежів складає близько 30 %. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали значну частку банківського страхування у своєму портфелі, перетнув критичну межу 100 %.
     Внаслідок накопичених проблем, а також  негативних наслідків світової фінансової кризи, у випадку пасивної державної  політики та якщо не буде вжито належних системних кроків, очікуються:
  зменшення суми страхових премій у 2009 р. порівняно з 2008 р. на 30 %; різке скорочення обсягів активів страховиків (до двох разів);
  зниження показників ліквідності та платоспроможності нижче рівня регуляторних вимог;
  поширення демпінгу на страховому ринку унаслідок посилення загрози банкрутства;
  хвиля шахрайств, пов’язаних з неможливістю погашення кредитів;
  ймовірне банкрутство 50 % страхових компаній класичного ринку.
     За  прогнозами експертів страхового ринку, розвиток подій за таким сценарієм  може призвести до виходу зі страхового ринку України окремих іноземних  інвесторів та зниження суверенного  рейтингу України, невиплати або  несвоєчасних виплат страхових відшкодувань 320 тис. фізичних та 50 тис. юридичних  осіб на суму понад 2 млрд грн., звільнення персоналу страхових компаній. Негативні тенденції посилюються неефективними, непослідовними діями або бездіяльністю окремих органів державної влади, що, як правило, полягають в протекціоністській політиці щодо певних сегментів фінансового ринку чи окремих їх суб’єктів.
     З позитивних тенденцій, прогнозованих  на 2009 – 2011рр.,можна виділити:
     Страхові  компанії, які переважно розвивалися  за рахунок страхування КАСКО  автомобілів, які купувалися в кредит, почнуть розвивати інші види страхування  і активно просувати їх на ринок;
     Зростання страхової культури та підвищення свідомості страхувальників. З-за невиконання  своїх зобов'язань, компаніями, які  зовні виглядали цілком надійно, відбудеться зміна критеріїв  вибору страхової компанії.
     Страхувальники  будуть приділяти менше уваги  зовнішнім ознакам (наприклад, оформлення офісу, реклама) і звертати увагу  на більш суттєві критерії (фінансові  показники, репутація, рейтинг компанії, партнери, досвід роботи на ринку) Це дасть  додатковий поштовх до розвитку компаній, орієнтованих на класичний ринок;
     Звільнення  значної кількості кадрів на страховому ринку, призведе до оздоровлення кадрового  потенціалу та рівня професіоналізму  страхових компаній, за рахунок можливості відбору кращих кадрів, а так само через перехід досвідчених фахівців у стабільні класичні компанії;
     Після монополізації ринку, укрупнення компаній і стабілізації ринку в 2010-2011 році передбачається суттєві зміни в  законодавстві України. Найбільш великі компанії будуть лобіювати свої інтереси в законодавчої і виконавчої влади  з метою:
     Привести  у відповідність рівень затверджених тарифів з фактичною збитковістю  по ряду обов'язкових видів страхування;
     Отримання можливості реалізовувати нові обов'язкові види страхування, на законодавчому  рівні систематизувати питання, що стосуються страхового шахрайства, єдиної бази клієнтів, перестрахування, оподаткування, частини законодавства, що регулюють відповідальність страхувальника і страховика та ін.
     Якісна  регуляторна політика вдосконалить правила на страховому ринку, дасть більше можливостей для всіх учасників страхового ринку вести бізнес і розвиватися;
     Спад  страхування в 2009 році дасть поштовх  страховим компаніям до пошуку нових  ринкових ніш, які вимагатимуть нові продукти, послуги та рівень сервісу. Більше увагу буде приділено юридичним  особам, розвитку агентської мережі, малому та середньому бізнесу;
     Значне посилення штрафних санкцій за недотримання вимог правил дорожнього руху дозволило знизити на 30-40% кількість ДТП, що в свою чергу позитивно впливає на збитковість страхових компаній. Це компенсує зростання цін на запасні частини автомобілів і обслуговування на СТО, які є найбільш істотними у видатковій частині страховиків;
     Після стабілізації обстановки на фінансових ринках на страховому ринку залишаться сильні бренди, які за сприятливої загальноекономічної ситуації швидко відновлять темпи зростання ринку.
     В цілому можна зазначити, що незважаючи на зниження темпів зростання страхового ринку в 2009 році можна припускати його стабілізацію в 2010-2011рр. та швидке відновлення втраченого обсягу платежів.
     В Україні це буде залежати від наявності  та обсягу ресурсів, правильності їх використання і рішучих дій з боку держави  в страховій сфері. В випадку, якщо Україна буде використовувати  винятково внутрішні резерви  та еволюційний шлях розвитку, то вихід  із рецесії буде тривалим, якщо будуть використані перевірені технології, додаткові ресурси і високопрофесійні фахівці, то це значно прискорить процес відновлення страхового ринку.[53, c. 87]
     На  мою думку, зміниться і ставлення самих страховиків до своєї позиції на ринку. Фінансова криза покладе кінець епохи проектів, побудованих на принципах швидкого отримання прибутку, створення швидких "проектів під продаж" і тому подібного. Після багатьох років стрімкого зростання економіки за рахунок позикового капіталу, зараз перед страховиками стоїть завдання знову привести темпи зростання у відповідність з ключовими показниками економіки, привести свої, значно роздуті витрати, навчиться оперативно реагувати на ринкову ситуацію і приймати правильні управлінські рішення.
     В основному, швидкий розвиток страхових  компаній відбувся за рахунок коштів отриманих від страхування заставного майна (автомобілі та майно).Я думаю, що страховики в подальшому будуть більш обережно будувати стратегії свого розвитку і при цьому приділять значну увагу тим факторам, які можуть критично впливати на бізнес. Вельми вірогідні також диверсифікація каналів продажів, освоєння непов'язаних сегментів ринку, перегляд обсягу формуються резервів та умов перестрахування.
     Отже, криза має створити сприятливі умови для формування та відродження базових принципів системного та еволюційного розвитку страхового бізнесу, які побудовані на довгострокових зважених стратегіях та шляхах поступового розвитку.
Аналіз  фінансово-економічних  показників діяльності страхового ринку  України
     Страховий ринок України в першому кварталі 2009 року розвивався в умовах складної ситуації в реальному секторі  економіки та при загальному спаді  виробництва. За результатами 1 кв. 2009р. в більшості показників страхової  діяльності відмічалися темпи спаду (таблиця 2.1), у порівнянні до 1 кв. 2008 року динаміка показників свідчила про  такі тенденції:
     • на 18,8% знизилася кількість укладених договорів (крім н/в),
     при цьому кількість договорів, укладених  з фізичними особами, знизилася  на 11,4%, а договорів з юридичними особами - на 43,2%;
     • до 5% знизилися страхові виплати-відшкодування: валові страхові виплати-відшкодування впали на 2,3%; чисті страхові виплати – на 5%;
     • більш як удвічі, ніж страхові виплати, скоротилися обсяги страхових премій: на 12,7% знизилися валові страхові премії; на 15,3% - чисті страхові премії;
     • на 21,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів, - на 16,8%;
     • на 15% зросли страхові резерви, при цьому технічні резерви - на 10,4%, а резерви зі страхування життя - на 47,0%;
     • на 9,1% знизилися обсяги перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку на 7,1%, на зовнішньому -на 17,8%;
     • на 4,1% (або на 19 компаній) збільшилась  кількість страхових компаній.
     Таблиця 2.1
Динаміка  основних показників діяльності страховиків  у 1 кварталі 2007-2009рр.
Показники 1кв.2007 1кв.2008 1кв.2009 Темпи приросту
 
 
 
 
 
 
 
 
1кв.08/1кв.07 1кв.09/1кв.08
Кількість договорів страхування, укладених  протягом звітного періоду, одиниць
Кількість договорів, крім договорів з обов‘язкового  особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі: 3 863 376 5 991 606 4 862 694 55,1% -18,8%
- зі страхувальниками – фізичними  особами 3 099 471 4 789 295 4 241 989 54,5% -11,4%
- зі страхувальниками – юридичними  особами 686 125 1 095 283 622 424 59,6% -43,2%
Кількість договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті 26 095 241 159 532 848 130 094 399 511,3% -18,5%
Страхова  діяльність, млн.грн.
Валові  страхові премії 3505,8 5 360,0 4 677,2 52,9%
Валові  страхові виплати 774,0 1 543,1 1 507,2 99,4%
Валові  страхові виплати 774,0 1 543,1 1 507,2 99,4%
Рівень  валових виплат, % 22,1 28,8 32,2 30,4%
Чисті* страхові премії 2459,3 3715 3 148,2 51,1%
Рівень  чистих виплат, % 27,4 39,6 44,4 44,5%
           * Чисті страхові премії та  виплати – скориговані валові  страхові премії (або виплати), що  за мінусом коштів з внутрішнього  перестрахування(премій/виплат відповідно), для виключення подвійного рахунку.
           
           
           
           
           
           
Перестрахування, млн.грн.
Сплачено  на перестрахування, у тому числі: 1 296,2 2023,7 1 840,4 56,1% -9,1%
- перестраховикам-резидентам 1 046,5 1 645,0 1 529,0 57,2% -7,1%
- перестраховикам-нерезидентам 249,7 378,7 311,4 51,7% -17,8%
Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі: 122,1 116,2 168,4 -4,8% 44,9%
- перестраховиками-резидентами 22,2 42,9 110,7 93,2% 157,9%
- перестраховиками-нерезидентами 99,9 73,3 57,7 -26,6% -21,3%
Отримані  страхові премії від перестрахувальників-нерезидентів 18 57,7 37,4 220,6% -35,2%
Виплати, компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам 110 294,06 224,4 167,3% -23,7%
Страхові  резерви, млн.грн.
Обсяг сформованих страхових резервів, у тому числі: 5 537,50 8 443,5 9 713,3 52,5% 15,0%
- резерви зі страхування життя 673,00 1 080,8 1 588,4 60,6% 47,0%
- технічних резервів 4 864,5 7 362,7 8 124,9 51,4% 10,4%
Активи  страховиків та статутний капітал, млн.грн.
Загальні  активи страховиків 23 967,8 32 691,2 39 636,4 36,4% 21,2%
Активи, визначені ст. 31 Закону України „Про страхування” 16 089,0 19 490,8 22 774,9 21,1% \ 16,8%
 
 
Обсяг сплачених статутних фондів 8 655,6 11 065,1 12 967,5 27,8% 17,2%
     Станом  на 31.03.2009 кількість страхових компаній (СК) становила 477 компаній (таблиця 2.2), що в порівнянні з 1кв.2008 р. на 19 компаній більше (або на 4,1%). У тому числі на 6 збільшилася кількість СК "life" - до 75 компаній, та на 15 - СК "non-life", до 402 компаній. За 1 кв.2009 року не було включено жодної компанії з іноземними інвестиціями.[6] 
 
 
 

     Таблиця 2.2
Кількість страхових компаній станом на 31.03.2009
 

     На  кінець 1 кв.2009 року за даними (Таблиці 2.3) кількість філій, дирекцій та відділень  продовжила зростати в порівнянні з  аналогічним періодом 2008 року. Разом  з тим, обсяги надходжень страхових  премій значно скоротилися (на 26,5%), тоді як обсяги страхових виплат та відшкодувань навпаки зросли (на 128,0%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблиця 2.3
Структурні  підрозділи страховиків  у розрізі областей та їх
показники діяльності
Місцезнаходження Кількість філій  по областях Кількість дирекцій по областях
Кількість відділень по областях
Кількість представництв  по областях Страхові платежі (премії, внески), млн.грн Страхові виплати  та страхові відшкодуван  ня, млн.грн.
Вінницька область 55 5 32 7 18,5 7,6
Волинська область 52 6 24 6 15,9 4,8
Дніпропетровська  область 120 11 42 15 65,5 24,6
Донецька  область 93 14 46 13 62,1 25,6
Житомирська область 45 7 27 5 12,5 5,5
Закарпатська  область 43 6 22 7 21,0 6,3
Запорізька  область 92 12 46 8 45,7 18,1
Івано-Франківська  область 48 5 26 8 14,8 4,9
Київська  область 47 3 35 3 22,8 10,9
Кіровоградська  область 41 5 23 6 10,1 6,0
м. Київ 106 15 39 10 256,9 154,6
Луганська область 94 6 37 12 31,9 468,2
Львівська область 102 8 48 9 48,0 19,6
Миколаївська  область 48 7 26 5 18,9 8,0
Одеська область 77 9 54 11 47,0 22,9
Полтавська  область 60 7 37 9 19,1 7,1
Рівненська  область 44 5 25 6 16,3 3,8
Сумська область 43 5 26 5 10,3 3,2
Тернопільська область 40 5 24 5 11,7 3,6
Харківська  область 69 6 42 9 35,2 17,0
Херсонська  область 46 6 27 6 12,5 5,6
Хмельницька область 49 6 31 9 13,2 5,6
Черкаська область 46 6 26 8 14,8 6,9
Чернівецька область 32 4 14 5 8,7 3,6
Чернігівська  область 62 5 27 4 12,8 4,5
Автономна Респ.Крим 78 14 33 9 29,9 12,6
в т.ч. м. Севастополь 12 5 2 2 6,8 3,6
Всього  за 1 кв.2009р. 1632 188 839 200 876,2 861,0
порівняння  дані за 1 кв.2008 року:
Всього  за 1 кв.2008р. 1379 172 674 203 1 191, 8 377,6
Відхилення (1кв.2009 – 1кв.2008) 253 16 165 -3 -315,6 483,5
     Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих  страховиками від страхування та перестрахування ризиків (від страхувальників  та перестрахувальників), за січень-березень 2009 року становила 4 677,2 млн. грн., з них:
     1 529,0 млн.грн. (32,7%) становило внутрішнє  перестрахування;
     37,4 млн.грн. (0,8%) - премії, які надійшли  від іноземних страховиків (перестрахувальників),
     решту – 3 110,7 млн.грн. (66,5%) становили премії від страхувальників.
     Сума  чистих страхових премій (валові премії за мінусом премій з внутрішнього перестрахування) становила 3 148,2 млн.грн. (67,3% від валових страхових премій).
     У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року обсяги надходжень валових  та чистих страхових премій у 1 кварталі 2009 року були значно меншими (рис.2.1) 


Рис.2.1 Динаміка страхових  премій у 1 кв. 2007-2009рр. 

     За  видами страхування найбільше уповільнення у валових страхових преміях  спостерігалося за видами страхування  іншими, ніж страхування життя (Таблиця 2.4), що перш за все пов’язане з  падінням надходжень з автострахування  та інших майнових видів страхування (Таблиця 2.5) 
 
 
 

     Таблиця 2.4
Валові  страхові премії з  видів страхування, надходження за якими  у 1 кварталі 2009 року були найвищими та їх порівняння з аналогічним  періодом 2008 року
Види  страхування (ТОР) 1 кв.2008 1 кв.2009 Темпи приросту валових премій
 
 
млн.грн. Питома вага млн.грн. Питома вага  
 
наземного транспорту (автострахування) 1 181,9 22,1% 842,7 18,0% -28,7%
кредитів (у т.ч. відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 249,4 4,7% 793,0 17,0% 218,0%
страхування майна (іншого, ніж у п.5-9 закону) 750,4 14,0% 672,8 14,4% -10,3%
фінансових  ризиків 917,6 17,1% 486,7 10,4% -47,0%
від вогневих ризиків та ризиків стихійних  явищ 506,1 9,4% 428,9 9,2% -15,2%
обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за звичайними договорами) 367,4 6,9% 344,9 7,4% -6,1%
страхування життя 232,7 4,3% 206,9 4,4% -11,1%
медичне страхування (безперервне страхування  здоров'я) 195,4 3,6% 206,8 4,4% 5,8%
вантажів  та багажу (вантажобагажу) 350,8 6,5% 192,8 4,1% -45,0%
Всього  по вказаних видах страхування 4 751,7 88,7% 4 175,6 89,3% -12,1%
Всього  по ринку (всі види страхування) 5360,0 100,0% 4677,2 100,0% -12,7%
 
     За  даними (Таблиці 2.4), найбільші обсяги страхових премій надходять за договорами автострахування.
     Концентрація  ринку у 1 кварталі 2009 року щодо частки перших СК (Тор) за надходженнями валових  страхових премій представлена у (Таблиці 2.5) Так, незважаючи на велику кількість  компаній, реально на ринку основну  частку валових премій акумулюють 50 СК "non-life" (78,8% премій) та 10 СК "life" (83,1% премій).
Таблиця 2.5
Надходженнями валових страхових  премій
Перші (Тор) страхування життя страхування "не-життя"
 
 
Надходження премій
(млн.грн.)
Частка на ринку % Надходження премій
(млн.грн.)
Частка на ринку %
Тор 3 116,7 56,1% 787,3 17,6%
Тор 10 172,6 83,1% 1 692,5 37,8%
Тор 20 194,2 93,5% 2 519,8 56,3%
Тор 50 207,8 100,0% 3 525,8 78,8%
Тор 100 х х 4 128,8 92,3%
Тор 200 х х 4 428,5 99,0%
Всього 207,8 100,0% 4 474,3 100,0%
     Страхові  премії за видами страхування за 1 кв. 2008 р. та 1 кв. 2009 р. (обсяги, структура  та темпи приросту) представлені у (Таблиці 2.6).За даними цієї таблиці, традиційно, значну частку в ринку (в загальних  валових преміях з усіх видів  страхування) займали види добровільного  майнового страхування, а саме – 67,3% у 1 кв. 2009р. (74,6% у 1 кв. 2008р.). 

         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
     Таблиця 2.6
Страхові  премії за видами страхування  за 1 кв. 2008 р. та 1 кв. 2009 р. (обсяги, структура  та темпи приросту)
 

     Від страхувальників-фізичних осіб у 1 кв.2009р. надійшло страхових премій 1 335,8 млн.грн. (28,6% від загальних валових премій). Близько половини всіх премій від  громадян (43,4%) становили премії від  страхування наземного транспорту (579,8 млн.грн.). А також, з інших  видів (найбільші надходження від  громадян)- страхування обов‘язкової цивільної відповідальності власників  транспортних засобів (за внутрішніми  та зовнішніми договорами) надійшло 293,8 млн.грн. (22,0% відповідно), а також  сукупно за видами добровільного  особистого страхування – 162,2 млн.грн. (12,1% відповідно).
     Виплачено страхових виплат-відшкодувань страхувальникам-фізичним особам у 1 кв.2009р. 749,2 млн.грн. (49,7% від  загальних валових виплат). Основна  частина виплат (73,0%) здійснена за договорами страхуванням наземного  транспорту (547,2 млн.грн.). Зі страхування  обов‘язкової цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми та зовнішніми договорами) фізичним особам виплачено 109,5 млн.грн. (14,6% відповідно).
     Рівень  страхових виплат за договорами, укладеними з фізичними особами, постійно зростає  та за результатами 1 кварталу 2009 року становив 56,1% (рис.2.2), в основному  внаслідок збитковості автострахування, де було виплачено відшкодувань 94,4% у співвідношенні до отриманих премій з цього виду. 


Рис.2.2 Страхування фізичних осіб (премії, виплати, та рівень виплат) у 2007-2008рр. та у 1 кв. 2007-2009рр.
     Загальна (валова) сума страхових виплат за договорами страхування та перестрахування  за січень-березень 2009 року становила 1 507,2 млн.грн.
     Основну частину валових страхових виплат здійснено за такими видами страхування:
     - 681,7 млн.грн. (або 45,2% від загальних  виплат) із страхування наземного  транспорту;
     - 350,6 млн.грн. (або 23,3% відповідно) із  страхування фінансових ризиків;
     - 144,6 млн.грн. (або 9,6%) із страхування  обов‘язкової цивільної відповідальності  власників транспортних засобів  (за внутрішніми та зовнішніми  договорами).
     Обсяг чистих страхових виплат (валові виплати, зменшені на суму виплат перестрахувальникам-резидентам) становив 1 396,5 млн.грн.
     Рівень  страхових виплат: рівень валових  виплат – 32,2%, рівень чистих страхових  виплат – 44,4%, рівень виплат фізичним особам – 56,1%.
     У порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, обсяги валових та чистих страхових  виплат у 1 кварталі 2009 року були значно меншими (рис.2.3). Так, темпи приросту валових страхових виплат у 1 кв.2009 знизилися на 2,3% порівняно до 1 кв.2008 року, а чистих до -5%. 


Рис.2.3 Динаміка страхових  виплат у 1 кв. 2007-2009рр.
           Рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за 1 кв. 2009 року становив 32,2% (Таблиця 2.7). Високий рівень валових страхових виплат (більше 30%) спостерігався сукупно за видами у формі: добровільного особистого страхування – 48,7% (за 1 кв.2008р. – 37,4%), добровільного майнового страхування – 33,4% (за 1 кв.2008р. – 32,1%), а також державного обов‘язкового страхування – 100% (за 1 кв.2008р.– 94,7%). 

     Таблиця 2.7
Рівень  страхових виплат за видами страхування
Види  страхування Рівень  страхових виплат
  Рівень  валових виплат Рівень  чистих виплат
  1 кв.08р. 1 кв.09р. 1 кв.08р. 1 кв.09р.
1 2 3 4 5
Cтрахування  життя 3,1% 6,8% 3,1% 6,8%
Види  страхування інші, ніж страхування  життя, у тому числі: 30,0% 33,4% 42,0% 47,0%
Добровільне особисте страхування 37,4% 48,7% 38,7% 52,6%
Добровільне майнове страхування 32,1% 33,4% 48,4% 51,7%
- в тому числі страхування фінансових  ризиків 52,6% 72,0% 119,8% 141,7%
Добровільне страхування відповідальності 3,6% 4,8% 8,1% 7,4%
Недержавне  обов'язкове страхування 18,8% 28,6% 19,7% 30,0%
- в тому числі страхування цивільної  відповідальності власників транспортних  засобів 26,3% 36,2% 27,0% 37,0%
Державне  обов'язкове страхування 94,7% 100,0% 94,7% 100,0%
ВСЬОГО (всі види страхування) 28,8% 32,2% 39,6%  
     За  січень-березень 2009 року на перестрахування  сплачено 1 840,4 млн.грн. (у 1 кв.2008р. - 2 023,7 млн.грн.), з них:
     • перестраховикам-нерезидентам - 311,4 млн.грн.
     (у  1 кв. 2008р. - 378,7 млн. грн.),
     • перестраховикам-резидентам - 1 529,0 млн.грн. (у 1 кв.2008р. - 1645,0 млн. грн.).
     У співвідношенні до валових страхових  премій частка перестрахування станом на 31.03.09 становила 39,3% (у 1 кв.2008р. - 38,0%) (рис.2.4 ):
     - частка перестраховиків-нерезидентів - 6,7% (у 1 кв.2008р. 7,1%);
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.