На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат нформацйна безпека у пдприємницькй дяльност

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 17.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст 

Вступ………………. 3
1. Сутність отримання інформації та проблеми її захисту у сфері підприємництва 4
2. Аналіз і оцінка стану економічної та інформаційної безпеки на підприємствах 10
Висновки 17
Список використаної літератури 18
 

      Вступ

 
     Становлення інформаційного суспільства має  як безсумнівні позитивні, так і  певні негативні наслідки. З одного боку, пришвидшилася передача інформації значного обсягу, прискорилась її обробка  та впровадження. З іншого серйозне занепокоєння викликає поширення фактів протизаконного збору і використання інформації, несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів, незаконного копіювання інформації в електронних системах, викрадення інформації з бібліотек, архівів, банків та баз даних, порушення технологій обробки інформації, запуску програм-вірусів, знищення та модифікація даних у інформаційних системах, перехоплення інформації в технічних каналах її витоку, маніпулювання суспільною та індивідуальною свідомістю тощо.
     Перехід суспільства до інформаційного змінив статус інформації. Наразі, вона може бути як засобом забезпечення безпеки, так, у свою чергу, і загрозою та небезпекою.
     Одним із головних стратегічних пріоритетів  є розвиток інформаційного суспільства  та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного  життя і в діяльність органів  державної влади. Саме цим зумовлена  актуальність забезпечення інформаційної  безпеки України з метою задоволення  національних інтересів людини (громадянина), суспільства та держави в інформаційній  сфері.
     Тривалий  час розуміння інформаційної  безпеки в наукових та нормативно-правових джерелах ототожнювалося тільки з безпекою інформації, що значно звужувало її сутність. Саме тому, з низки питань, присвячених розгляду проблеми забезпечення інформаційної безпеки, найбільш вивченими  та дослідженими її аспектами є безпека  інформації (інформаційно-технічна безпека, в нашому розумінні).
 

      1. Сутність  отримання інформації  та проблеми її  захисту у сфері  підприємництва

 
     Інформаційно-аналітична робота - це одна із основних внутрішньовиробничих функціональні складових безпеки  підприємства.
     Інформаційна  складова полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства.
     Належні служби підприємства виконують певні  функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту інформаційної  складової безпеки підприємства. До таких належать:
     - збирання всіх видів інформації, що має відношення до діяльності того чи іншого суб'єкта господарювання;
     - аналіз одержуваної інформації з обов'язковим дотриманням загальноприйнятих принципів і методів;
     - прогнозування тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;
     - оцінка рівня економічної безпеки за всіма складовими та в цілому, розробка рекомендацій для підвищення цього рівня на конкретному суб'єкті господарювання;
     - інші види діяльності з розробки інформаційної складової економічної безпеки.
     На  підприємство постійно надходять потоки інформації, що розрізняються за джерелами  їхнього формування. Заведено відокремлювати:
     - відкриту офіційну інформацію;
     - вірогідну нетаємну інформацію, одержану через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації;
     - вірогідну нетаємну інформацію, одержану через неформальні контакти працівників фірми з носіями такої інформації.
     Оперативна  реалізація заходів з розробки та охорони інформаційної складової  економічної безпеки здійснюється послідовним виконанням певного комплексу робіт, ми виділяємо 5 напрямків:
     A. - Збирання різних видів необхідної  інформації;
     Б. - Обробка та систематизація одержаної  інформації;
     B. - Аналіз одержаної інформації;
     Г. - Захист інформаційного середовища підприємства , що традиційно охоплює:
     - заходи для захисту суб'єкта господарювання від промислового шпіонажу з боку конкурентів або інших юридичних і фізичних осіб;
     - технічний захист приміщень, транспорту, кореспонденції, переговорів, різної документації від несанкціонованого доступу заінтересованих юридичних і фізичних осіб до закритої інформації;
     - збирання інформації про потенційних ініціаторів промислового шпіонажу та проведення необхідних запобіжних дій з метою припинення таких спроб.
     Д. - Зовнішня інформаційна діяльність[7, c. 88-89].
     Серед сучасних підприємців Заходу панує  думка, що, використовуючи всього п'ять  основних правил безпеки, можна добитися значних успіхів в бізнесі. До них відносять:
     1.) розвідку;
     2.) професіоналізм у встановленні  контактів - мінімальні витрати  часу і сил для пошуку інформації, необхідної для налагодження  контакту;
     З.) кваліфікацію менеджера - витрати часу тільки на потрібних людей;
     4.) уміння долати перешкоди, пошук  варіантів і обхідних шляхів  для дозволу виникаючих проблем;
     5.) уміння завершувати операцію, нехай  навіть з негативним результатом  - це все ж краще, ніж відсутність  якого-небудь результату.
     Отже, на перше місце ставлять розвідку. Чи випадково це? Тим засобом, за допомогою якого розвідка робить вплив на проведення і розробку політики будь-якої фірми і забезпечення її безпеки, є інформація, що представляється  своєчасно в усній або письмовій  формі керівництву фірми. Виникає  питання, яка ж потрібна керівництву  фірми інформація ? Хто і як повинен її готувати? Спробуємо відповісти на ці питання. 

     
     Рис. 1. Схема концепції  забезпечення безпеки  підприємства 

     Так або інакше, сьогодні всі крупні і процвітаючі комерційні структури  розвинених держав мають в своєму штаті підрозділи, які займаються інформаційною діяльністю. У одних  фірмах - це інформаційно-аналітичний  відділ, в інших - відділ маркетингу, на який керівництво фірми разом  з іншими покладає і інформаційно-аналітичні завдання, в третіх - відділ комерційної  розвідки. Часто все залежить від  рівня розуміння керівництвом фірми  ступеня важливості інформаційно-аналітичної  роботи для безпеки всіх сторін діяльності будь-якої комерційної структури.
     Основне завдання - збір інформації:
     - про економічний стан фірми, регіону, своєї країни, країн, в яких є партнери і т.д.;
     - про політичну ситуацію в регіоні і країні; про морально-психологічний клімат в колективі;
     - про конкурентів і методи конкуренції  (добросовісною і недобросовісною);
     - про кримінальні структури і можливі терористичні погрози;
     - постановка завдань по перевірці потенційних партнерів, клієнтів, конкурентів;
     - розробка програм протидії промисловому шпигунству, терористичним погрозам і іншим методам недобросовісної конкуренції;
     - розробка програм дезинформації конкурентів:
     - через засоби масової інформації;
     - через інформаційно-телекомунікаційні канали;
     - через постачальників, суміжників, партнерів, клієнтів;
     - шляхом організації псевдопросочування конфіденційної інформації;
     - розробка програм захисту конфіденційної інформації.
     На мал. 2 показаний зразок структури інформаційно-аналітичного підрозділу(ІАП)[ 8, c. 71-72].
 

     
     Рис. 2. Зразок структури інформаційно-аналітичного підрозділу 

     Завдання - обробка інформації:
     Першою  і найважливішою операцією є  аналіз, який служить додатковим фільтром, що відкидає непотрібне і що є захистом від шуму без підстави. Ця операція полягає перш за все у визначенні важливості, точності і значущості інформації. Інформація є важливою, якщо вона зв'язана, тобто має зв'язок з елементами бази, і якщо вона здатна внести внесок до організації. Коли внесок значимий і безпосередній, інформація вимагає термінових дій.
     Інформація, що не має значення, повинна бути виключена щоб уникнути втрати часу і енергії. Не завжди легко встановити, є інформація достовірною або  помилковою, особливо якщо вона містить  відомості про події, які ще не відбулися.
     Допускається  два критерії, по яких можна судити про точність інформації, надійність джерела і самої інформації. Головним критерієм правдоподібності є пошук  підтвердження за іншими джерелами, якщо можливо - за незалежним.
     Інформація  може бути важливою і точною і в  той же час даремною, оскільки вона недостатня для розуміння і дії. Розвідка в бізнесі відноситься  до даних про навколишнє середовище і конкурентів, аналізованим з метою використовувати їх в конкретній ситуації. Ні окрема особа, ні організація не можуть ефективно діяти в умовах конкуренції без глибокого розуміння цього середовища або не маючи в своєму розпорядженні новітньої інформації про те, що в ній відбувається.
     Вид потрібної інформації залежить від  виду компанії (фірми, її конкурентного  середовища і багатьох інших характеристик  самої фірми і її оточення. Сьогодні практично весь український бізнес в тому або іншому ступені має  тіньові сторони: ухилення від податків, подвійна бухгалтерія, заниження і  подальша підміна інвойсів, заховання  дійсного об'єму постачань, безготівкові операції через фірми-одноднівки і  ін. У такій ситуації фірма може стати заручником кримінальної структури, яка бере фірму під свій контроль (так званий "дах") і може використовувати  її для відмивання власних нелегально отриманих коштів. Крім того, як "дах" можуть виступати і різні силові структури. Отже, необхідно постійно володіти інформацією про співвідношення сил і розділення сфер впливу в  місті або регіоні, в яких знаходиться  фірма, в ніші ринку, яку займає фірма[2, c. 16-17].
     Нарешті, практично всі фірми, окрім найдрібніших і фірм-одноднівок, залежать від  поточної і майбутньої розстановки  політичних сил. Тому правильне прогнозування  можливих змін у вищих ешелонах влади (починаючи з розділів міських  і обласних адміністрацій) є основоположною умовою виживання фірми і стабільності її бізнесу.
     Потреба в інформації варіюється залежно  від здійснюваної або планованої діяльності. Компанія може мати довгострокові (стратегічні) плани, тактичні або короткострокові, плани і поточні операції; всі  вони вимагають добре вивіреної  інформації. У широкому друці іноді  намагалися змалювати ділову розвідку про конкурентів як "шпигунство". Можливо, до деякої міри це дійсно так. Проте слід зазначити, що сьогодні переважна  маса ділової інформації може бути отримана з відкритих джерел без  порушення етичних норм.

     2. Аналіз і оцінка стану економічної та інформаційної безпеки на підприємствах

 
     Система економічної безпеки кожного  підприємства цілком індивідуальна. Її повнота та дієвість залежать від  існуючої в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних  та фінансових ресурсів, виділених  керівниками підприємств, від розуміння  кожним з працівників важливості забезпечення безпеки бізнесу, а  також від досвіду роботи керівників служб безпеки підприємств.
     Надійний  захист економічної безпеки підприємства можливий лише при комплексному та системному підході до її організації. Тому в економіці має місце  таке поняття як система економічної  безпеки підприємства.
     Система економічної безпеки підприємства - це комплекс організаційно-управлінських, режимних, технічних, профілактичних и  пропагандистських заходів, спрямованих  на кількісну реалізацію захисту  інтересів підприємства від зовнішніх  та внутрішніх загроз.
     Для керівників будь-якої системи піклування про її безпеку є найголовнішим  обов'язком, тому що у випадку її розпаду керувати буде нічим. Уважно наглядати потрібно не тільки за процесами, які відбуваються у навколишньому  середовищі, що можуть принести невиправні наслідки, а й не меншу увагу  необхідно приділяти аналізу  власне самої системи. Обов'язковим  є оперативна оцінка якості роботи, постійна перевірка достовірності  вхідної інформації, надійності всіх елементів системи. Будь-яке підприємство, маючи свої локальні й державні цілі розвитку, виконує функції забезпечення відносно споживачів його послуг або  продукції. Економічна безпека - це характеристика, що будується на взаємовідношеннях  системи і середовища як зовнішнього, так і внутрішнього[4, c. 99].
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.