На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Аналз перспективи розвитку слскогосподарського пдприємства

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 17.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
ПП «УКРАЇНА- ДИВНЕ» ТА РОЗРОБЛЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
 

        2.1.Аналіз діяльності підприємства ПП «Україна-Дивне» 

           Сільськогосподарське підприємство ПП «Україна-Дивне» розташоване в с. Дивне, вул. Фрунзе, 12, Новотроїцького району, Херсонської області.
       ПП  «Україна-Дивне» є юридичною особою за Законодавством України і здійснює на правах самостійного господарюючого суб’єкта виробничу, комерційну та іншу незаборонену законодавством діяльність.
       ПП  «Україна-Дивне» має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку, штампи, товарний знак і фірмову марку.
       Метою діяльності підприємства є:
  посилення і покращення українського сільського господарства;
  поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
  насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
  впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
  виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
  виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.
       ПП  «Україна-Дивне» має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю, імпортує в Україну та експортує за її межі продукцію та товари.
       Майно ПП «Україна-Дивне» складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в балансі. Форма власності на майно колективна.
       Внутрішнє середовище підприємства є складною системою и включає в себе два  взаємопов’язані елементи: трудові  ресурси та організацію виробництва.
       Трудові ресурси утворені найманими працівниками, які забезпечують належне функціонування підприємства.
       Організація виробництва передбачає управління підприємством, а відповідно і організацію  його діяльності.
       Структура ПП «Україна-Дивне» має внутрішнє влаштування, якие характеризує стан підрозділів, галузей як систему зв'язків, послідовність і взаємодію між ними.
       ПП  «Україна-Дивне» має лінійно-штабну структуру управління рис.2.1:

Рис. 2.1. Структура управління ПП «Україна-Дивне» 

       Основним  конкурентом АТ є СТОВ «Укрзернопром» та ВАТ «Зернятко».
       Аналізуючи  положення підприємства на ринку, необхідно розглянути покупців, яких воно обслуговує. ПП «Україна-Дивне» обслуговує близько 10% ринку зернових, 18% ринку м'ясної продукції в Херсоні і Херсонській області. Основними клієнтами є: звичайні підприємства (ТОВ «Мустанг», ВАТ «Арта» і ін.), індивідуальні підприємці (ІП Славін, ІП Сивуха), крупні торгові об'єднання («Торговий дім «ЗУБР», НПК «Алеся», та ін.). Поступово підприємство завойовує свою частку на ринку по м'ясній продукції. Слід відмітити, що серед постійних клієнтів є і російські покупці (ДООТ «Культура», ТОВ «Мобіден», ТОВ «Медсервіс»), тобто підприємство успішно працює і на експорт.
       У табл. 2.1. представлено географічне розміщення покупців продукції ПП «Україна-Дивне» в 2009 році.
Таблиця 2.1
Географія покупців продукції ПП «Україна-Дивне» за 2009 рік
Розміщення  покупців Об'єм постачань
Сума, тис. грн. Питома вага, %
1. Республіканські 26 604 2,9
2. Обласні 21500 26,4
3. Місцеві 24 808 42,9
4. Зарубіжні 26034 27,8
РАЗОМ 98946 100,00
 
       Як  видно з табл. 2.1. найбільшу питому вагу займають місцеві покупці, тобто ті, які розміщені на території Херсона і Херсонської області. Проте слід звернути увагу і на те, що достатньо високий відсоток (27,8% ) складає зарубіжжя, тобто Росія.
       Господарські  зв'язки по постачаннях товарів –  невід'ємна частина комерційної  діяльності, включаючи економічні, організаційно-правові, фінансові відносини  між продавцями і покупцями. Раціональні  господарські зв'язки є умовою динамічного розвитку економіки і збалансованості попиту і пропозиції.
       В результаті аналізу існуючого ринку  збуту продукції ПП «Україна-Дивне», можна зробити висновок, що для підприємства є можливість розширюватися, завойовувати все нові ринки збуту.
       Географічна структура покупців продукції ПП «Україна – Дивне» за 2009 рік зображено за допомогою Excel.

Рис.2.2. Географія покупців продукції ПП «Україна-Дивне» за 2009 рік 

       Таким чином, провівши аналіз зовнішнього  і внутрішнього середовища підприємства ПП «Україна-Дивне» можна зробити висновок про те, що діяльність підприємства є достатньо успішною. Проте слід відмітити, що  є резерви для підвищення ефективності результатів діяльності ПП «Україна-Дивне».
       Підприємство  самостійно забезпечує себе ресурсами  та сировиною, вирощує сільськогосподарську продукцію, тобто зовсім не залежить від постачальників.
       Основною  метою ПП «Україна-Дивне» є: отримання максимального прибутку шляхом забезпечення постійності і подальшого збільшення виробництва продукції; збільшення виробництва продукції; всестороннього збільшення його ефективності, створення експортних ресурсів і необхідних резервів продукції.
       Щодо  впливу політико-законодавчого сектору  на діяльність підприємства, то його прояв  має пряму, конкретну дію: закони, норми та постанови, якими влада регламентує функціонування підприємництва в нашій країні.
       На  діяльність ПП «Україна-Дивне» також впливають сезонні фактори. Так, найбільш завантажені місяці – квітень – жовтень. Мінімальна завантаженість припадає на листопад, грудень та січень.
       Саме  під впливом вищенаведених факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонує ПП «Україна-Дивне».
       Не  менш важливими для розвитку господарства є й такі показники, як наявність  ресурсів та віддаленість від пунктів  реалізації певних видів продукції. Крім того, економічні умови виробництва характеризуються розмірами і організаційною структурою, спеціалізацією і галузевою структурою, інтенсивністю виробництва.
       Проведемо аналіз основного засобу виробництва  даного підприємства – земельних ресурсів у табл. 2.2.
       Провівши  короткий аналіз складу земельних ресурсів підприємства та динаміки його зміни (табл. 2.2) можна сказати, що розораність  земель у даному підприємстві сягає 100 %, трансформації за наведені роки не спостерігається.
       Таблиця 2.2.
Структура земельних ресурсів ПП «Україна-Дивне»
Угіддя Усього, га В середньому за три роки 2009 р у % до:
2007р 2008р 2009р 2007 р 2008 р
Усього  сільськогосподарських угідь 1614 2480 2707 2267,0 167,7 109,2
у тому числі рілля 1614 2480 2707 2267,0 167,7 109,2
 
       В період 2007-2009 рр. відбулось збільшення розміру оброблюваних земель – загальна зміна при цьому склала 67 %, тобто відбувся приріст земель у господарстві на 67 % у тому числі з 2007 по 2008 роки на 58,6 % та з 2008 по 2009 роки на 9,2 %.
       Проаналізуємо структуру трудових ресурсів підприємства у табл. 2.3.:
Таблиця 2.3
Структура трудових ресурсів ПП «Україна-Дивне»
Показники Усього, осіб
2007р питома вага, % 2008р питома вага, % 2009р питома вага, % В середньому за три роки
Середньооблікова  чисельність працівників, зайнятих у с-г виробництві - всього 51 100 70 100 83 100 68
у тому числі: у рослинництві 26 51,0 41 58,6 52 62,7 40
У тваринництво 25 49,0 29 41,4 31 37,3 28
 
       Провівши  аналіз складу і структури трудових ресурсів, наявних на підприємстві у табл. 2.3, зазначимо, що на початок аналізованого періоду задіяність трудових ресурсів була майже в однаковому співвідношенні у галузях рослинництва і тваринництва. Але за даний, наведений період з 2007 по 2009 роки дане співвідношення змінилось на користь галузі рослинництва і у даній сфері виробництва на 2009 рік питома вага трудових ресурсів була в розмірі 62,7 %.
       Проведемо аналіз напрямку спеціалізації та визначимо  рівень спеціалізації підприємства у табл. 2.4.:
Таблиця 2.4.
Об'єм і  структура товарної продукції ПП «Україна-Дивне»
 
Галузі  і види продукції
2007 р 2008 р 2009 р Середнє значення, тис.грн. Питома вага,% Порядковий номер ym(2i-1)
сума  тис. грн. % сума тис. грн. % сума тис. грн. %
Зернові 982 86,9 1275 113 2745 243 1667,3 39,5 1 39,52
Технічні 90,1 8,0 1436 127 2554 226 1359,9 32,2 2 96,70
Інші  види 26,2 2,3 445 39,4 333 29,5 268,1 6,4 4 44,48
Рослинництво 1098 97,2 3156 279 5632 499 3295,2 78,1 - -
ВРХ 9,5 0,8 100 8,9 354 31,3 154,6 3,7 6 40,30
       Продовження таблиці 2.4.
Свині 0 0 318 28,1 1135 100 484,2 11,5 3 57,39
Молоко 21,8 1,93 276 24,4 476 42,1 257,8 6,1 5 54,99
Інші  види 0 0 79,2 7,01 2 0,18 27,1 0,6 7 8,34
Тваринництво 31,3 2,8 773 68,4 1967 174 923,6 21,9 - -
Всього  по підприємству 1129 100 3928 348 7599 673 4218,8 100 - -
К с підприємства 0,29
 
       Аналізуючи  дані табл. 2.4., зазначимо що підприємство має зерново-технічний напрям виробництва із розвиненим тваринництвом. Коефіцієнт спеціалізації підприємства складає 0,29, що свідчить про середню спеціалізацію підприємства. Даний показник спеціалізації говорить про стратегію підприємства, що спрямована на діяльність у кількох сферах виробництва культур, спрямовану на зниженню ризику отримання збитків у сумарній величині діяльності підприємства.
       Проведемо аналіз показників розвитку галузі – виробництва м’яса ВРХ у табл. 2.5.:
Таблиця 2.5
Показники розвитку виробництва яловичини  в ПП «Україна-Дивне»
Показники 2007 р 2008 р 2009 р В середньому за 3 роки
Виробничі витрати, тис.грн. 159,0 560,7 970,4 563,4
Середньорічне поголів'я, гол. 34 239 294 189
Валове  виробництво, ц 48 354 536 312,7
Середньодобовий приріст, г 387 406 499 431
Щільність поголів'я на 100 га с-г угідь 2 10 11 8
Отримано  приросту на 100 га с-г угідь 24 16 18 20
 
       З аналізу табл. 2.5. зазначимо якісні зміни щодо діяльності підприємства у даній сфері, зокрема ріст середньоденного приросту молодняку, також відбувається значний приріст поголів’я у 2008 році в порівнянні з 2007 та у 2009 в порівнянні з 2008 , але при цьому відмічається надто високий приріст виробничих витрат, зокрема у 2009 році, коли приріст затрат сягнув майже 90 %, а приріст чисельності поголів’я відбувся лише у розмірі 45 голів. Дані зміни повинні відбуватись у оптимальному співвідношенні. А коли темпи витрат перевищуватимуть темпи якісних змін і зокрема прибутку за рахунок цих змін то зрештою підприємство відмовиться від ведення діяльності у даній галузі, яка буде збитковою для нього.
       Корми - один з найважливіших видів матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва  тваринницької продукції, оскільки продуктивність тварин на 50 – 80% залежить від факторів зовнішнього середовища, з яких найголовнішим є годівля.
       Проведемо огляд динаміки середньодобового приросту на рис. 2.3.
       З огляду рис. 2.3. спостерігається чітка тенденція у якісній зміні даного показника ефективності виробництва: середньодобовий приріст м’яса ВРХ має щорічну тенденцію до збільшення на даному підприємстві. 


Рис. 2.3. Динаміка зміни середньодобового приросту за 2007 – 2009 рр. 

       Проведемо огляд зміни виробничих витрат ПП «Україна-Дивне» на рис. 2.4.:
     
Рис. 2.4. Рівень виробничих витрат тис.грн. 

       Аналіз  зміни виробничих витрат показав, що виробництву м’яса ВРХ (рис.2.4.) розмір витрат значно зріс і надто високі темпи росту даної статті зобов’язує керівництво підприємства внести зміни у технологію виробництва даної продукції щоб вирівняти ситуацію стосовно відповідності росту показників.
       Проведемо огляд показників ефективності виробництва м’яса ВРХ у табл. 2.6:
       Таблиця 2.6.
Показники ефективності виробництва яловичини  в ПП «Україна-Дивне»
Показники 2007 р 2008 р 2009 р В середньому за 3 роки
Виробничі витрати, тис.грн. 159,0 560,7 970,4 563,4
Валове  виробництво, т 48,0 354,0 536,0 312,7
Фізична маса реалізованої продукції, т 18 156 403 192
Собівартість  реалізації, тис.грн. 21,0 146,2 450,5 205,9
Виручка від реалізації, тис.грн. 9,5 100,2 354,0 154,6
Собівартість  виробництва 1 т, грн. 3,31 1,58 1,81 2,24
       Продовження таблиці 2.6.
Ціна  реалізації, грн./т 527,78 642,31 878,41 682,83
Собівартість  реалізації, грн./т 1166,67 937,18 1117,87 1073,90
Прибуток (збиток) від реалізації 1 т, грн. -638,89 -294,87 -239,45 -391,07
Рентабельність  виробництва, % -54,8 -31,5 -21,4 -35,9
 
       Аналізуючи  дані табл. 2.6., зазначимо що виробництво яловичини для підприємства було щорічним постійним збитком. Але дане підприємство на противагу ситуацію в Україні щодо даної галузі, коли відбувається скорочення і зникнення виробництва яловичини у підприємствах, не лише не прийняло рішення про ліквідацію даного виробництва, а й проводило і відмітимо що ефективно проводило заходи по підвищенню рентабельності виробництва даної продукції. Результат даних заходів був помітний у щорічній зміні показників. За рахунок постійного росту якісних показників підприємство щорічно збільшувало кількість поголів’я, створюючи таким чином додатковий ефект від наявності високого рівня росту середньоденного приросту.
       Проведемо факторний аналіз зміни рентабельності у табл. 2.7.:
Таблиця 2.7.
     Факторний рентабельності виробництва реалізованого м'яса ПП «Україна-Дивне»
 
Показники
 
2008 р
 
2009 р
Зміна показника Зміна рентабельності за рахунок, %
Збитор  на 1 т, грн. -638,89 -239,45 399,4 34,2
Собівартість  реалізації 1 т, грн. 1166,67 1117,87 -48,8 -0,9
Рентабельність, % -54,8 -21,4 33,3 -
 
       Провівши  аналіз рентабельності виробництва даної продукції в табл. 2.7., зазначимо, що підприємству при постійному, щорічному рості цін майже на всі товари і сировину , вдалося зберегти собівартість продукції на майже незмінному рівні 2008 року. Це забезпечило зміну рентабельності на 33,3 % у тому числі на 34,2 % за рахунок зміни ціни на продукцію і на -0,9 % за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції.
Таблиця 2.8.
Характеристика  об'ємів попиту і пропозиції
Найменування  продукції Одиниця вимірювання Об'єм попиту Об'єм продажів Відхилення (+,-)
Пшениця т. 19201 16398 -2803
Молоко л. 12418 17218 4800
М'ясо  ВХР т. 1862 1862 0
       На сільськогосподарському підприємстві ПП «Україна-Дивне» об'єм продажів пшениці склав 16398 т, а об'єм попиту 19201 т, тому 2803 т продукції дефіцит, тобто її не вистачає на ринку. Об'єм попиту на молоко склав 12418 л., а підприємство запропонувало 17218 л. молока, тому 4800 центнерів молока надмірне, внаслідок чого підприємство змогло реалізувати лише 12418 л. Попит на ВХР на підприємстві ПП «Україна-Дивне» склав 1862 центнерів, він прирівнюється об'єму продажів, тому на підприємстві немає, не надлишку, не дефіциту продукції ВХР.
             По графіку співвідношення об'ємів попиту і пропозиції видно, що об'єм попиту на пшеницю перевищує об'єм пропозиції, а об'єм пропозиції на молоко перевищує об'єм попиту на молоко. Відмітимо, що стовпчики об'ємів попиту і пропозиції м'яса ВРХ мають однакову висоту, тобто об'єм попиту на м'ясо ВХР прирівнюється об'єму пропозиції.

Рис. 2.5. Графік співвідношення обєму попиту і пропозиції 

       Таблиця 2.9.
Умови вивозу продукції з підприємства ПП «Україна-Дивне»
Найменування  продукції Об'єм продукції, що реалізовується, Ц.
Вивезено, Ц.
Власними  засобами Найманими або іншими Структура,%
власних найманих
Зерно 16398 12302 4096 75,02 24,98
Молоко 12418 4565 7853 36,76 63,24
М'ясо  ВХР 1862 53 1809 2,85 97,15
 
       На  підприємстві ПП «Україна-Дивне» було реалізовано зерна власними засобами 12302 центнерів, що складає 75,02 відсотків від всієї реалізованої продукції зерна, а найманими засобами було реалізовано 4096 центнерів зерна, що складає 24,98 відсотків від всієї реалізованої продукції зерна. Молока було реалізовано власними засобами 36,76 відсотків, що складає 4565 центнерів, а найманими засобами було реалізовано 63,24 відсотків, це говорить про те, що власних засобів на підприємстві на реалізацію молока мало. Менше всього власних засобів, це на реалізацію м'яса ВРХ, його реалізація власними засобами склала 2,85 відсотків, що дорівнює 53 т, а найманими засобами склала 97,15 відсотків, тобто майже вся продукція м'яса ВРХ була реалізована найманими засобами. Тільки велика частина продукції зерна була реалізована власними засобами. 

       2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 

       Аналіз  фінансового стану підприємства передбачає розрахунок великої кількості  показників, що заважає дослідити  головні тенденції в зміні  фінансового стану підприємства, тому він є досить містким і часто мало ефективним.
     Порівняльний аналітичний баланс ПП «Україна-Дивне» представлений в таблиці 2.10.
     Таблиця 2.10.
     Порівняльний аналітичний баланс ПП «Україна-Дивне»
Показники 2008 рік 2009 рік Зміни
Абс.вел., тис.грн. Абс.вел., тис.грн. В абс. вел., тис.грн Темпи росту,%
1 2 3 4  
Актив
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:        
Позалишкова вартість 1,30 1,30 0,00 100,00
первісна  вартість 1,30 1,30 0,00 100,00
Незавершене будівництво 2985,10 3222,80 237,70 107,96
Основні засоби:        
залишкова вартість 2671,00 2504,80 -166,20 97,82
первісна  вартість 4206,90 4534,70 327,80 107,79
знос 1535,90 2029,90 494,00 132,16
Довгострок  фін інв:        
 
       Продовження таблиці 2.10.
в кап ін підприємств 16,00 16,00 0,00 100,00
ін  фін інвестиціі - 5,70 5,70 -
Усього  за розділом 1 5673,40 5750,60 77,20 101,36
2. Оборотні активи
Запаси:        
виробничі запаси 1338,60 1111,30 -227,30 83,02
твар  на відгодівлі 259,50 496,0 236,50 191,14
незавершене виробн 440,30 96,80 -343,50 21,99
готова  продукція 873,80 2603,00 1729,2 297,89
товари 35,40 - -35,40 -
Дебітор. заборг.        
чиста реалізац варт 1488,50 1883,70 395,20 126,55
первісна  вартість 1488,50 1883,70 395,20 126,55
Дебіт. заборг. розрах        
з бюджетом - 587,70 587,70 -
за  видан авансами 56,40 - -56,40 -
Інша  дебітор. заборг. 1667,90 1205,50 -462,40 72,28
Гр.кошти         
в нац валюті 104,10 120,50 16,40 115,75
в іноз валюті 1,00 1,20 0,20 120,00
Усього  за розділом 2 6265,50 8105,70 1840,20 129,37
3. Витрати майбутніх періодів
Баланс 11938,9 13856,3 1917,40 116,06
Пасив
1. Власний капітал
Статутний капітал 20,00 20,00 0,00 100,00
резервний капітал 4325,40 5481,00 1155,60 126,72
Нерозп  прибуток 1155,50 1989,00 833,50 172,13
Усього  за розділом 1 5500,90 7490,00 1989,10 136,16
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Цільове фінансув - 243,80 243,80 -
Усього  за розділом 2 - 243,80 243,80 -
       Продовження таблиці 2.10.
3. Довгострокові зобов’язання 
Довгостр  кред банк 278,00 278,00 0,00 100,00
Довгостр  фін зобов 2495,60 2397,40 -98,2 96,07
Усього  за розділом 3 2773,60 2675,40 -98,20 96,46
4.Поточні  зобов’язання 
Короткострок  кр банків 1090,20 1291,60 201,40 118,47
кред  заборг за т.р.п. 1932,10 1756,50 -175,60 90,91
Поточні з-ння за розрахунками:        
з бюджетом 359,00 96,90 -262,10 26,99
зі  страхування  0,90 - -0,90 -
з оплати праці 60,40 60,00 -0,40 99,34
Інш поточні зобов’язання 221,80 242,10 20,30 109,34
Усього  за розділом 4 3664,40 3447,10 -217,30 94,07
5. Доходи майбутніх періодів

Баланс

11938,9 13856,3 1917,40 116,06
 
 
       Складемо  порівняльний аналітичний баланс з  урахуванням особливостей складу кожного  розділу активу і пасиву балансу  для більш повного та точного  аналізу фінансового стану підприємства (табл. 2.11.). 

Таблиця 2.11.
Аналіз  змін статей пасиву і активу балансу
Показники 2008 рік 2009 рік Зміни
Абс.вел., тис.грн. Абс.вел., тис.грн. В абс.вел., тис.грн Темпи росту,%
1 2 3 4 5
Необоротні  активи
       Продовження таблиці 2.11.
Нематеріальні активи:        
залишкова вартість 1,30 1,30 0,00 100,00
первісна  вартість 1,30 1,30 0,00 100,00
Незавершене будівництво 2985,10 3222,80 237,70 107,96
Основні засоби:        
залишкова вартість 2671,00 2504,80 -166,20 97,82
первісна  вартість 4206,90 4534,70 327,80 107,79
знос 1535,90 2029,90 494,00 132,16
Довгострок  фін інв:        
в кап ін підприємств 16,00 16,00 0,00 100,00
ін  фін інвестиціі - 5,70 5,70 -
Усього  необоротних активів 5673,40 5750,60 77,20 101,36
Оборотні  активи
Запаси:        
виробничі запаси 1338,60 1111,30 -227,30 83,02
твар  на відгодівлі 259,50 496,0 236,50 191,14
незавершене виробн 440,30 96,80 -343,50 21,99
готова  продукція 873,80 2603,00 1729,2 297,89
товари 35,40 - -35,40 -
Дебітор. заборг.        
чиста реалізац варт 1488,50 1883,70 395,20 126,55
первісна  вартість 1488,50 1883,70 395,20 126,55
Дебіт. заборг. розрах        
з бюджетом - 587,70 587,70 -
за  видан авансами 56,40 - -56,40 -
Інша  дебітор. заборг. 1667,90 1205,50 -462,40 72,28
Гр.кошти         
в нац валюті 104,10 120,50 16,40 115,75
в іноз валюті 1,00 1,20 0,20 120,00
 
       Продовження таблиці 2.11.
Усього  оборотних активів 6265,50 8105,70 1840,20 129,37
Власний капітал
Статутний капітал 20,00 20,00 0,00 100,00
резервний капітал 4325,40 5481,00 1155,60 126,72
Нерозп  прибуток 1155,50 1989,00 833,50 172,13
Усього  власного капіталу 5500,90 7490,00 1989,10 136,16
Забезпечення  наступних витрат і платежів
Цільове фінансув - 243,80 243,80 -
Усього  - 243,80 243,80 -
Довгострокові зобов’язання
Довгостр. кред банк 278,00 278,00 0,00 100,00
Довгостр. фін зобов 2495,60 2397,40 -98,2 96,07
Усі довгостр зобов 2773,60 2675,40 -98,20 96,46
Поточні зобов’язання
Короткострок  кр банків 1090,20 1291,60 201,40 118,47
кред  заборг за т.р.п. 1932,10 1756,50 -175,60 90,91
Поточні з-ння за розрахунками:        
з бюджетом 359,00 96,90 -262,10 26,99
зі  страхування  0,90 - -0,90 -
з оплати праці 60,40 60,00 -0,40 99,34
Інш поточні зобов’язання 221,80 242,10 20,30 109,34
Усього  поточних зобовязань 3664,40 3447,10 -217,30 94,07
 
       За  даними табл. 2.11. видно, що вартість майна підприємства ПП
       «Україна-Дивне» збільшилась на 16,06% або на 1917,40 тис. грн., що може свідчити про збільшення підприємством господарського обороту – що є позитивним для підприємства.
       В структурі сукупних активів підприємства ПП «Україна-Дивне» питому вагу займають майже порівну необоротні активи (41,50%) та оборотні активи (58,50%). Підприємство має важку структуру активів, що свідчить про значні накладні витрати та про високу чутливість до зміни виручки. При цьому треба зазначити, що в порівнянні з попереднім звітним періодом питома вага необоротних активів в майні підприємства знизилась на 6,02 %. Вартість оборотних активів виросла на 1840,20 тис. грн. (темп росту склав 129,37 %). При цьому доля їх в структурі активів підприємства збільшилась на 6,02 %. Такі зміни можуть бути наслідком сповільнення оборотності оборотних засобів, що є негативною тенденцією.
       Як  видно з табл. 2.11., на початок звітного періоду найбільший вклад в формування оборотних активів внесла дебіторська заборгованість за послуги (51,27 %). На кінець року при збільшенні абсолютного значення заборгованості на 464,1 тис. грн. темп росту склав 114,45 %. Взагалі її доля в складі оборотних активів зменшилась на 5,92 % і складає 45,36 %. Питома вага грошових коштів та їх еквівалентів в структурі оборотних активів на початок року – 1,68 %, а на кінець звітного періоду дещо зменшилась і складає 1,50 %.
       Структура активів з високою долею заборгованості та низькою долею грошових коштів може свідчити про проблеми, пов’язані  з маркетинговою політикою підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.
       Досить  значна частка в структурі оборотних  активів належить виробничим запасам  на початок періоду – 47,04 %. Це свідчить про спад активності підприємства , сповільнення оборотності оборотного капіталу, а на кінець року спостерігається їх збільшення: питома вага запасів зросла на 6,10 % і склала – 53,14 %, що не є позитивним.
       Зобов’язання  підприємства ПП «Україна-Дивне» як на початок, так і на кінець звітного періоду майже на 30 % складались із поточних зобов’язань, що свідчить про нераціональну структуру балансу та про існування ризику втрати фінансової стабільності. На протязі звітного періоду сума зобов’язань зменшилась на 5,81 %. Поточні зобов’язання підприємства на початок періоду складалися в основному з кредиторської заборгованості за надані послуги (52,73 %), а на кінець року бачимо зменшення питомої ваги кредиторської заборгованості до 50,96 %. Довгострокові зобов’язання на початок року складали 23,23%, а вже на кінець зменшились до 19,31%.
       Власний капітал на початок року в структурі пасивів складав 46,08 %. На кінець звітного періоду питома вага власного капіталу зросла на 7,97 % і склала 54,05 %.
       Загальний стан запасів і витрат, протягом двох періодів дещо змінився (11938,9 тис. грн. та 13856,3 тис. грн.).
       Фінансова стійкість підприємства – одна з  найважливіших характеристик фінансового  стану підприємства, яка характеризує ступінь захищеності інтересів  кредиторів та інвесторів, які довгостроково  вкладають кошти в діяльність підприємства.
       Фінансова стійкість пов’язана із загальною фінансовою структурою підприємства, зі ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Вона характеризує стабільність діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.
       Для оцінки оптимальності співвідношення власного і залученого капіталу можна використовувати наступні показники.
       1. Коефіцієнт автономії (фінансової  незалежності) (Ка) – характеризує частку власного капіталу в загальній сумі капіталу, авансованого в діяльність підприємства:
       Ка = Власний капітал/ Всього джерел коштів  (2.1.)
       2008 р.- К а. = 5500,9 /11938,9 = 0,46;
       2009 р.- К а. =7490,0 /13856,3 = 0,54.
       Значення 0,54 говорить про досить стійке, стабільне  і незалежне від зовнішніх  кредиторів підприємство. Критичне значення коефіцієнта – 0,5. Чим вище значення, тим більш фінансово стійке, стабільне і незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство.
       2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кф.з) – характеризує рівень фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел:
       Кф.з. = Власні джерела коштів/Залучений капітал   (2.2.)
       2008 р.- К ф.з. = 11938,9 /5500,9 = 2,17;
       2009 р.- К ф.з. = 13856,3 /7490,0 = 1,85.
       Зменшення цього показника в динаміці свідчить про зростання фінансової залежності.
       3. Коефіцієнт фінансового ризику (Кф.р) – характеризує співвідношення залучених коштів і власного капіталу:
       Кф.р. = Залучені кошти/Власний капітал   (2.3.)
       2008 р.- К ф.р. = 6438,0 / 5500,9 = 1,17;
       2009 р.- К ф.р. = 6366,3 / 7490,0 = 0,85.

       Критичне  значення коефіцієнта фінансового ризику – 1, тому значення 0,85 говорить про зменшення фінансового ризику підприємства.

       4. Коефіцієнт маневреності власного  капіталу (Км) – показує, яка частка власного капіталу знаходиться в мобільній формі, а яка капіталізована:
       Км = Власні оборотні кошти/Власний капітал   (2.4.)
       2008 р.- Км. = (-172,5) / 5500,9 = -0,03;
       2009 р.- Км. = 1739,4 / 7490,0 = 0,23.
       Таким чином підприємство ПП «Україна-Дивне» має низьку маневреність власного капіталу. Коефіцієнт має бути досить високим (не менше 0,5) для забезпечення гнучкості при використанні власних коштів підприємства; позитивною тенденцією вважається невелике зростання його в динаміці.
       5.Чистий робочий капітал (Рк) – характеризує співвідношення між обіговими активами і короткостроковими зобов’язаннями.
       Рк = обігові активи – короткострокові  зобов’язання  (2.5.)
       2008 р.- Рк = 6265,5;
       2009 р.- Рк = 8105,4 – 243,8 = 7864,9
       Збільшення  робочого капіталу є позитивним для  підприємства. Наявність чистого  робочого капіталу свідчить про те, що підприємство ПП «Україна-Дивне» здатне не тільки сплатити короткострокові зобов’язання, але й має фінансові ресурси для розширення діяльності і здійснення інвестицій. Рівень достатності чистого робочого капіталу визначається шляхом порівняння з аналогічним показником інших підприємств.
       Для оцінки фінансової стійкості підприємства ПП «Україна-Дивне» використовуються багато взаємопов’язаних показників. На практиці неможливо досягти покращення одразу всіх показників, так як покращення одного призводить до погіршення іншого. Розрахунок показників наведено в табл. 2.12.
Таблиця 2.12.
Показники фінансової стійкості ПП «Україна-Дивне»
Показники Роки Норма Зміни
2008 р. 2009 р.
Коефіцієнт  автономії 0,46 0,54 ?0,5 0,08
Коефіцієнт  фінансової залежності 2,17 1,85 ?2 -1,15
Коефіцієнт  ризику 1,17 0,85 ?0,5 -0,32
Коефіцієнт  маневреності власного капіталу -0,03 0,23 >0 0,26
Робочий капітал, тис. грн. 6265,5 7861,9 > 0, ріст 1596,4
 
       Виходячи із результатів табл. 2.12. можемо говорити про зростання коефіцієнта автономії на початок періоду - 0,46, а вже на кінець періоду 0,54. Тобто загальна сума капіталу на 54 % сформована за рахунок власник коштів.
       Коефіцієнт  фінансової залежності за рік дещо зменшився і становить 1,85 що є  досить позитивним. Підприємство є  доволі ризиковим, адже на гривню власних  коштів припадає лише 1,17 грн. у 2008 р. та 0,85 грн. у 2009 р. запозичених, але зменшення даного коефіцієнта вже є позитивним. Отже, ПП «Україна-Дивне» є певним чином залежним від кредиторів, але є фінансово досить стійким з позиції забезпечення власними коштами.
       ПП  «Україна-Дивне» має довгострокові зобов’язання, користується короткостроковими кредитами банків. З одного боку, підприємство має певну залежність від зовнішніх інвесторів та кредиторів, проте водночас це є свідченням досить продуманої та доволі ефективної стратегії, адже підприємство розвивається.
       Дане  підприємство відрізняється низьким  рівнем маневреності власного капіталу у 2008р - <0. Так у 2008 році коефіцієнт маневреності склав -0,03. Це свідчить про недостатність оборотних коштів на підприємстві, що обумовлено високою часткою власних коштів у структурі пасивів підприємства та не досить гнучкою політикою щодо використання власних коштів. В 2009 році покращився на 0,26 пунктів та склав 0,23.
       Фінансовий  стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється показниками  ліквідності та платоспроможності, які характеризують можливість своєчасних та повних розрахунків по короткостроковим зобов’язанням перед контрагентами.
       Розрахуємо  показники ліквідності і результат занесемо до таблиці 2.13.
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності:
 (2.6.)

       2008 р.  Кабс.л = 105,1 / 3664,4 = 0,029
       2009 р.  Кабс.л = 121,7 /3690,9 = 0,033
Коефіцієнт  швидкої ліквідності:
 (2.7.)

       2008 р.  Кшв.л = 4226,2 / 3664,4 = 0,80
       2009 р.  Кшв.л = 6401,6 / 3690,9 = 1,15
Коефіцієнт загальної ліквідності:
     (2.8.)

       2008 р.  Кпок = 6264,6 / 3664,4 = 1,71
       2009 р.  Кпок = 8105,7 / 3690,9 = 2,20
Таблиця 2.13.
Розрахунок  коефіцієнтів ліквідності
Показники Роки Норма Зміни
2008 р. 2009 р.
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності 0,029 0,033 0,2 - 0,35 0,004
Коефіцієнт  швидкої ліквідності 0,80 1,15 0,7 - 0,8 0,58
Коефіцієнт  загальної ліквідності 1,71 2,20 1 - 2 0,49
 
       Як  видно із наведеного розрахунку коефіцієнт загальної ліквідності склав у 2008 році 1,71. Спостерігаємо тенденцію до його росту у 2009р. він досяг значення 2,20. Дане значення є високим, що є позитивним. Тобто у підприємства вистачає оборотних коштів для погашення короткострокових зобов’язань, що водночас свідчить про нормальну структуру капіталу. Щодо коефіцієнту швидкої ліквідності , то у 2008 році він склав 0,80 а у 2009 році збільшився на 0,35 пунктів і становить 1,15. Бачимо, що він відповідає нормальному рівню, навіть вище.
       Отже, ПП «Україна-Дивне» має можливість погасити короткострокові зобов’язання за рахунок поточних активів за відрахування запасів лише на 115 % при необхідній мінімальній нормі 70 %. Це є доказом раціонального використання фінансових ресурсів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2008 році майже у 10 разів нижче рекомендованого оптимального значення, у 2009 року він виріс до 0,033; він значно менший рекомендованої норми, це свідчить про те, що у 2008 р. підприємство лише на 2,9 % могло погасити всі свої борги, а у 2009 р. його платоспроможність збільшилась до 3,3 %.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.