Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


реферат Теоретичн основи злиттв та поглинань компанй

Информация:

Тип работы: реферат. Добавлен: 18.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


   Теоретичні  основи злиттів та поглинань компаній

     Міжнародні  злиття та поглинання (mergers & acquisitions, M&A), особливо за участі гігантських транснаціональних корпорацій (ТНК), що витрачають великі кошти у прагненні захопити фірми в інших державах, є одним з найбільш видимих аспектів глобалізації. Нині подібні угоди – одна з найочевидніших форм прямих іноземних інвестицій; за об’ємами залучених коштів вони набагато випереджають інвестиції у нові підприємства. У різних галузях компанії перетворюються у холдинги, купуються активи, проводиться реорганізація й укрупнення компаній.
     У той же час, коли більшість угод M&A підписуються між розвинутими країнами, збільшується їх роль і для країн, що розвиваються (в значній мірі у формі поглинання, оскільки злиття з місцевими фірмами являється поки що доволі рідкісною практикою). Найбільш активно ці процеси розгортаються у країнах Західної Європи й США, найменш – у Азії та Латинській Америці [1].
      Дослідженнями тенденцій на світовому ринку  M&A займаються міжнародні агенства й консалтингові групи, здебільшого Група корпоративних фінансів КПМГ, компанія Dealogic, аудиторсько-консалтингові фірми Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young и др. Також у цій сфері опубліковано багато робіт відомих західних і вітчизняних аналітиків. Аналізуючи тенденції останніх років, варто відмітити дослідження О. Руднєва, Д. Стафеєва, В. Сичова, А. Кокшарова, а також таких західних вчених, як П. Гуімарес, Д. Вудворд, О. Фігуейрідо, С.Лалл.
      Міжнародні  угоди злиття та поглинання здійснюють значний вплив на країни, що приймають  і найчастіше призводять до реструктуризації їх економік. Вони також можуть сприяти  зміні позицій придбаного підприємства на світових і місцевих ринках і  об’єднанню міжнародних виробничих, інноваційних і маркетингових мереж. Крім того, у процесі поглинання можливий розрізнений розпродаж  активів фірми, що придбається, так званий «демонтаж активів». Більшість індустріальних країн не підтримують ідею захоплення національних підприємств або їх власності іноземними компаніями. Однак країни, що розвиваються більш вразливі через неконкурентоспроможність їх фірм на міжнародному ринку і більш зацікавлені у розвитку підприємництва у країні. Все ж більшість ТНК прагнуть проникнути на нові ринки шляхом злиття та поглинання місцевих компаній, в той час, коли обмеження такої діяльності може суттєво  перешкоджати припливу іноземних інвестицій в національну економіку [1].
      Основними гравцями на ринку M&A виступають великі ТНК. Об’єднуючись та поглинаючи своїх сусідів, вони концентрують в своїх руках економічну владу, стають здатними впливати не лише на окремі ринки, а й на діяльність окремих держав.
      Численні  дослідження, присвячені феномену злиттів  та поглинань, представляють різні  мотиви, що спонукають компанії до M&A. Виходячи з прагнень компаній до максимізації прибутку, більшість мотивів можна розділити на наступні групи:
      1) мотиви зменшення відтоку ресурсів (перш за все грошових, тобто  витрат підприємства);
      2) мотиви збільшення/ стабілізації  притоку ресурсів;
      3) нейтральні по відношенню до  руху ресурсів мотиви [2].
      Аналіз  впливу транскордонних M&A на стан економіки країни показує, що M&A забезпечують більш швидко капіталом національні підприємства, відіграють позитивну роль за державної політики реструктуризації пріорітетних галузей економіки, ефективність M&A залежить від мотивів і факторів самої угоди [3].
      За  останні роки, у порівнянні з останніми  десятиліттями, коли більшість компаній вимушені були підписувати подібні  угоди під тиском, зараз сторони  намагаються домовлятися про  злиття і поглинання «мирним» шляхом, що призводить до розвитку нових інструментів і технологій при здійсненні M&A-операцій.
      Неможна недоцінювати роль новітніх технологій, що дозволили розміщувати складові виробництв  у різних країнах, зберігаючи при цьому прямі організаціонні та інформаціонні контакти, здійснювати  пряме управління товарними і  фінансовими потоками. Все це забезпечило  компаніям можливість подальшого розвитку.
      На  сьогоднішній день M&A представляє життєво важливу стратегію розвитку компаній, при цьому вміння успішно використовувати інформаційні технології гарантує життєдіяльність компанії в умовах жорсткої конкуренції як на міжнародних, так і на національних ринках. Подальший розвиток вже неможливо уявити без узгодженної взаємодії існуючих і нових інформаційних систем, супроводжуючих бізнес-процеси компаній [1].
      Таким чином, для визначення економічних  процесів укрупненя бізнесу та капіталу, що відбуваються на макро- та микроекономічному  рівнях, використовується термін «злиття  та поглинання» (M&A). Злиття та поглинання компаній мають свої особливості  в різних країнах та регіонах світу. Важливу роль у сучасній хвилі  злиттів та поглинань відіграють прогресуюча глобалізація світової економіки та прискорення технічного прогресу. 
 
 
 
 
 
 

   Злиття  і поглинання компаній: технології та результати

   Угоди по злиттях і поглинаннях  серед компаній зарекомендували  себе в міжнародній  практиці як один з  головних інструментів стратегії форсованого розвитку бізнесу. Усі угоди по злиттях і поглинаннях можна розділити на дві великі групи: дружні і недружні. Під дружніми поглинаннями розуміють угоди, у яких обидві сторони - і поглинач (acquirer), і компанія, що поглинається, (target) зацікавлені у здійсненні угоди чи як мінімум не протидіють їй. При цьому сторони дійшли згоди в істотних умовах угоди, включаючи вартість компанії, що поглинається, а також порядок розрахунків.
    
З класичної точки зору поняття злиття і поглинання нерівнозначні. Злиття - це, як правило, об'єднання рівних між собою компаній і створення конгломерату на однакових умовах. Проте слід визнати, що в усьому світі те, що формально називається злиттям, насправді часто є поглинанням, оскільки одна компанія фактично отримує контроль над іншою.

   Як  відбувається злиття?
   Воно  має місце в тому випадку, коли на основі двох компаній утворюється одна. У разі поглинання компанія, що поглинається, зазвичай перестає існувати як самостійна юридична особа, переносячи всі бізнес-процеси в рамки структури поглинача, або стає стовідсотковою (чи майже стовідсотковою) «дочкою» того, хто її поглинув. Такі приклади особливо характерні для телекомунікаційної індустрії, де бізнес часто будується навколо ліцензій на надання телекомунікаційних послуг. Ліцензії видаються конкретній юридичній особі, і ні її правонаступник, ні компанія, що утворилася в результаті злиття, ні материнська компанія юридичної особи не можуть перевести «на себе» ліцензії, видані «дочці». Тому, щоб зберегти ліцензії компанії, що поглинається, поглиначу не залишається нічого іншого, окрім того, як зберегти компанію, що поглинається, у власній холдинговій структурі.
   Основні причини поглинання
   Ініціатором процесу може бути як поглинач, так  і власник (власники) компанії, що поглинається. У міру формування великих корпорацій, а також приходу міжнародних гравців на вітчизняний ринок конкуренція в багатьох галузях значно посилилася. За таких умов невеликі підприємства починають розуміти, що вже не можуть успішно конкурувати на ринку. Це пов'язано з такими факторами, як зовсім інший рівень доступу до ринку капіталів (і, як наслідок, принципові розбіжності в бюджетах на той чи інший напрям розвитку), економія на масштабі (коли питомі витрати на одиницю продукції для великих корпорацій зазвичай нижчі, ніж для невеликого бізнесу). У цій ситуації в акціонерів і менеджменту компанії є кілька альтернатив, основні з яких - фінансування розвитку за рахунок залучення інвестиційних ресурсів для того, щоб можна було вийти на рівень, який дозволяє конкурувати зі світовими «монстрами», або продаж компанії поглиначу (стратегічному інвестору) і подальший розвиток бізнесу вже всередині великого холдингу.
   Види  угод по злиттях і  поглинаннях
   З одного боку, невелика компанія розуміє, що наодинці вона не виживе, і намагається знайти того, хто, по-перше, зацікавлений у поглинанні подібної компанії, а по-друге, готовий запропонувати прийнятні умови як щодо оцінки, так і в плані збереження профілю і співробітників компанії, що поглинається. 
З іншого боку, відбувається і зворотний процес. Існують великі компанії, яким не вистачає певної ланки. Зазвичай це вертикально інтегровані структури. Наприклад, ви володієте великою нафтовою компанією. У вас є нафтове родовище, але вам хочеться не просто видобувати і продавати нафту, але й переробляти її. Ви купуєте нафтопереробний завод, починаєте робити і продавати споживачам уже не саму нафту, а нафтопродукти, що дає можливість отримати додатковий прибуток. Якщо ви розвиватимете виробничий процес і далі, побудувавши ще й роздрібну мережу бензоколонок, то додасться нова ланка - отже, прибуток знову збільшиться. Вертикально інтегровані компанії вигідні тим, хто дозволяє своїм акціонерам не тільки максимізувати прибуток, володіючи усім виробничим і збутовим процесом, але й менше залежати від кон'юнктури ринку. Так працює вертикальна інтеграція. Відповідно, угода злиття і поглинання (придбання НПЗ чи мережі бензоколонок нафтовидобувною компанією) – типовий приклад вертикальної інтеграції. 
Горизонтальна інтеграція відбувається за наступним сценарієм. У вас є, скажімо, лісопереробний комбінат. Ви розумієте, що, узявши під контроль ще один конкуруючий комбінат, підвищите потужності й обсяг переробки, але при цьому накладні витрати, пов'язані з діяльністю холдингу (адміністративні і маркетингові витрати, витрати відділу продажів, юридичного відділу і т.п.), не збільшаться. Отже, при поглинанні компаній, аналогічних вашій, дохідна частина у вас зростає значно швидше, ніж видаткова, тому поглинання однотипних підприємств (тобто горизонтальні поглинання) теж вигідні. Однак, при цьому не слід забувати про те, що процес інтеграції поглиненої компанії в структуру поглинача не завжди проходить без ускладнень. 
Диверсифікованість бізнесу через угоди поглинання здійснюється шляхом купівлі компаній, що працюють як у суміжних галузях, так і в напрямках, не пов'язаних з вашою сферою бізнесу. В ідеальному варіанті нове придбання повинно компенсувати слабкості і підкреслити сильні сторони компанії-поглинача. Наприклад, ви виробник морозива. Відомо, що цей товар користується підвищеним попитом лише з травня по вересень, але при цьому у вас є холодильні пристрої на території, що охороняється, і відповідні витрати ви несете впродовж року. Як підвищити ваші доходи і зробити їх більш рівномірними? Одним із рішень може стати поглинання компанії, що займається торгівлею замороженими напівфабрикатами, що користуються попитом весь рік. Один із прикладів такого вдалого поєднання напрямків бізнесу – об’єднання виробника морозива та заморожених напівфабрикатів. 
Однак крім сезонних коливань існують також інші, що спостерігаються протягом чотирьох-/п'ятирічних циклів у деяких галузях. Якщо, наприклад, поглянути на целюлозно-паперову промисловість, можна помітити, що кожні чотири-п'ять років відбувається значний обвал цін на готову продукцію, папір. Тому, якщо ви власник холдингу з виробництва паперу, що протягом року-двох у межах галузевого циклу має негативні грошові потоки, зазнає збитки і бере кредити, вам бажано освоїти випуск ще якої-небудь продукції, що допоможе під час кризи стабілізувати грошовий потік.  
Негативною стороною такої діяльності можуть бути підвищені ризики, пов'язані з розподілом фінансових і людських ресурсів. Так, кадровий склад компанії, що буде займатися не тільки нафтою, але й пошуком інших сфер збільшення капіталу, може виявитися корумпованим, куплені підприємства – неефективними, а угоди – непрофесійними і недалекоглядними.

   Як  оцінюється компанія, що поглинається?
   Щоб почати переговори з потенційним  поглиначем, акціонери самі оцінюють власний бізнес, і поглинач оцінює для себе бізнес, що поглинається. Треба сказати, що так само фонди прямих інвестицій оцінюють компанії, в акції яких передбачається інвестувати кошти.  
Існує кілька методів оцінки. 
1. Метод оцінки за дисконтованими грошовими потоками. Будується план розвитку, скажімо на п'ять років, на основі якого розраховуються грошові потоки, що генеруються компанією, і дисконтуються виходячи з ризиків, можливих для країни в цілому, визначеній галузі промисловості і конкретного підприємства. Отримана величина збільшується на приведену дисконтовану вартість грошових потоків, що генеруються компанією в післяпрогнозному періоді. Склавши кілька варіантів розвитку бізнесу, можна уявити вартість компанії (бізнесу).

    
2. Метод угод, які можна порівняти. Якщо ми продаємо, наприклад, мережу аптек, то за точку відліку можна взяти підприємство, що має приблизно однакову кількість аптек на вітчизняному ринку чи на ринку, аналогічному за рівнем ризику. Потрібно розглянути такі показники, як вартість 100%-вого акціонерного капіталу і всіх довгострокових запозичень компанії, співвіднесену з річним виторгом у доларах за останні 12 місяців, чи показник прибутку до процентних витрат, оподаткування й амортизації (EBITDA), або показник кількості торгових метрів площі та ін. Усі ці показники можна побудувати в таблицю й обчислити середній коефіцієнт для мережі аптек на вітчизняному ринку за всіма угодами, що були укладені протягом декількох років, порівнявши їх: а) за видом діяльності, б) за ризикованістю роботи в регіонах, на які мережа розповсюджується, в) за розміром (мережі аптек не повинні істотно відрізнятися одна від одної). Якщо в Україні не було аналогічних угод або важко знайти достовірну інформацію про них, можна проаналізувати аналогічні угоди з мережами аптек в інших регіонах, на інших ринках, що розвиваються і вважаються настільки ж ризикованими, і застосувати їхні коефіцієнти до вітчизняного бізнесу. 
3. Метод оцінки за активами. Якщо ваше підприємство зупинено чи виторг від нього мізерний, але у вас є земля, інфраструктура, стіни і верстати, що за ринковими цінами коштують відносно дорого, можна оцінювати підприємство не за грошовими потоками, не методом порівняння угод, а саме за вартістю активів. Якщо активи підприємства коштують 2 млн дол., оцінка всього бізнесу складає 2 млн дол., навіть якщо виторг нульовий і є витрати на утримання всієї інфраструктури.

    
Мабуть, три вищеописані методи оцінки бізнесу можна назвати найпоширенішими. Третій метод дуже часто застосовується там, де останнім часом істотно зросла вартість землі і збиткові чи фактично непрацюючі радянські підприємства продаються за ціною активів, безвідносно до грошових потоків, які вони генерують. 
Треба згадати ще один важливий момент.  
Здійснення угод по злиттях і поглинаннях – украй складне завдання: кожна сторона може виграти, здійснивши угоду професійно, чи програти через недосвідченість.  
Поглиначу, для якого така угода найчастіше вже не перша, доводиться легше: він, як правило, досить досвідчений у переговорах, а також знає, як структурувати угоду й оцінити підприємство. У свою чергу, якщо продавцем є підприємець, який кілька років тому сам створив бізнес, розвивав його, довів до певного масштабу і тепер хоче продати, то, як правило, угода злиття чи поглинання є першою в його житті. Він ніколи не потрапляв у подібну ситуацію і не знає, як діяти. Навіть якщо підприємець домігся успіху в розвитку своєї справи - у наданні яких-небудь послуг чи виробництві продукції, - це не означає, що він може добре оцінити і продати бізнес. Така процедура вимагає високої майстерності і професійних навичок, а також багаторічного навчання. 
Якщо поглинаюча компанія часто укладає угоди злиттів і поглинань, у ній зазвичай існує спеціальний структурний підрозділ, де працюють професіонали, що мають досвід роботи в інвестиційних банках. Ці фахіфці здійснили не один десяток угод, отже вміють успішно оцінювати і структурувати їх. Компанія, що поглинається, не може дозволити собі таку розкіш, як підрозділ по злиттях і поглинаннях, тому доцільно наймати для однієї конкретної угоди професійного фінансового радника, який оцінить вартість компанії, напише інвестиційний меморандум і складе правильну фінансову модель з оцінкою вартості бізнесу. А також, що ще більш важливо, правильно структурує відносини з поглиначем і максимально захистить інтереси акціонера компанії, що поглинається. Переговори веде, як правило, фінансовий консультант разом з акціонерами компанії, що поглинається, (чи як мінімум у їхній присутності). Це дуже важливий момент. Звичайно фінансовими консультантами є інвестиційні банки, іноді – консалтингові компанії, що спеціалізуються саме на інвестиційних угодах і угодах по злиттях і поглинаннях, або ті ж аудиторські компанії, у яких є сильний підрозділ корпоративних фінансів.

   Недоліки  злиттів і поглинань
   Перший  і, вочевидь, найбільший мінус –  це «забюрократування» структури. За рахунок  чого виживають невеликі компанії . Насамперед за рахунок своєї гнучкості. Такі фірми швидко реагують на зміни ринку, споживчого попиту, тенденції, які щойно з'явилися. У випадку, наприклад, перемоги в тендері і появи нового замовлення невеликій компанії легше збільшити обсяги виробництва, закупити і поставити нову технологічну лінію, розширити свій штат. Керівництво й акціонери таких компаній значно швидше приймають рішення і більш мобільні. Поки у величезній структурі питання пройде через усі департаменти, поки його узгодять і приймуть рішення, маленька фірма встигне зробити всі необхідні зміни, ухвалити їх, виграти тендер і почати виробляти продукцію чи послуги. Як тільки така компанія входить у велику структуру, ключові питання (якщо делегування повноважень не відбулося) відправляються на самий верх, де керівництво через нестачу часу, уваги чи з яких-небудь інших причин не завжди вчасно реагує на вимоги ринку, що і спричиняє негативні наслідки для бізнесу. 
Другий мінус – втрата мотивації. Якщо керівник підприємства є одночасно й основним власником, часто навіть єдиним, то з фінансової точки зору він зацікавлений ефективно працювати. Але як тільки бізнес проданий, вступає в дію інша мотивація. Навіть залишаючись керівником компанії, людина частково втрачає особистий інтерес і працює менш активно. Якщо ж замість власника на посаду керівника призначають найманого менеджера, який часто бачить себе звичайним чиновником-функціонером від бізнесу, то стимулів для того, щоб активно розвивати цей бізнес, залишається ще менше. І чим нижче в такого чиновника матеріальна мотивація (зарплата, бонуси та інші стимули), тим менше він піклується про те, щоб ефективно розвивати бізнес і більше заробляти.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Міжнародні  злиття і поглинання

Міжнародні  злиття і придбання (M&A), особливо за участю гігантських транснаціональних корпорацій (ТНК), які витрачають величезні суми для захоплення фірм в інших країнах, — це аспект глобалізації. Нині такі угоди — це форма прямих іноземних інвестицій; за обсягами залучених коштів вони значно випереджають інвестиції у нові підприємства («greenfield» investments). У різних галузях компанії перетворюються в холдинги, здобуваються активи, проходять реорганізація й збільшення компаній [5].
Більшість угод M&A заключають індустріально розвинені країни, збільшується їхня роль і для країн, які розвиваються (найчастіше у формі придбань, тому що злиття з місцевими фірмами трапляються рідко). Найактивніше ці процеси розгортаються в країнах Західної Європи і США, меншою мірою — в Азії і Латинській Америці.
У зв'язку зі зростаючою нестабільністю у  світі і реформуванням економіки низки країн, які розвиваються, залишається актуальною проблема адекватної оцінки передумов міжнародних злит-тів і поглинань, і наслідків цих угод як для ТНК, так і для приймаючих країн. Учені сперечаються також про перспективи розвитку цього сегмента світового ринку, оскільки у 2008 р. спостерігався істотний загальносвітовий спад ділової активності в сфері злиттів і поглинань. У цій статті ми спробуємо визначити особливості сучасного етапу на міжнародному ринку злиттів і поглинань; проаналізувати динаміку міжнародних угод зі злиття і поглинання на основі останніх статистичних даних; визначити перспективи розвитку ринку M&A; означити позитивні і негативні моменти при укладанні M&A-угод як з боку розвинених країн і найбільших ТНК, так і з боку країн, які розвиваються.
Міжнародні  угоди зі злиття і придбання значно впливають на приймаючі країни і  найчастіше призводять до реструктуризації їх економіки. Вони також можуть сприяти зміні позицій придбаного підприємства на світових і місцевих ринках і об'єднанню міжнародних виробничих, інноваційних і маркетингових мереж [20]. Крім того, у процесі поглинань можливий розрізнений розпродаж активів фірми, яку купують, так званий «демонтаж активів». Багато індустріальних країн не підтримують ідеї захоплення національних підприємств або їхньої власності іноземними компаніями. Однак країни, які розвиваються, уразливіші через неконкурентноздатність їхніх фірм на міжнародному ринку і більш зацікавлені в розвитку підприємництва усередині країни. Усе-таки більшість ТНК прагнуть проникнути на нові ринки через злиття і поглинання місцевих компаній, а обмеження такої діяльності може істотно перешкоджати припливу іноземних інвестицій у національну економіку [19].
У роки 90-ті ХХ ст. у світовій практиці почався так званий період мегазлиттів. Цей період характеризувався зростанням міжнародних M&A-операцій, причому поєднувалися конкуренти, особливо англійські компанії з американськими. Лідером у міжнародних процесах злиття і поглинання були англійські компанії. Посилення процесів злиття і поглинання спостерігалося в усіх галузях, але найбільший розвиток був у сфері комунікацій, інформаційних технологій, банківських і фінансових послуг, медичної індустрії і транспорту.
В останні  роки, на відміну від попередніх десятиліть, коли багато компаній були змушені укладати схожі угоди під тиском, нині сторони намагаються домовлятися про злиття і поглинання «мирно». Це сприяє розвитку нових інструментів і технологій при здійсненні M&A-операцій.
Не можна  недооцінювати роль новітніх технологій, які дали змогу розміщувати складові виробництва у різних країнах, зберігаючи при цьому прямі організаційні й інформаційні контакти, здійснювати пряме управління товарними і фінансовими потоками. Усе це забезпечило компаніям можливість росту. Головний стимул при проведенні злиття і поглинань полягав у досягненні синергетичного ефекту, що є збільшенням ефективності діяльності об'єднаної компанії: кожна з компаній повинна виконувати більше (відомий у бізнесі як ефект 2+2=5). Нині M&A є життєво важливою стратегію розвитку компаній, при цьому вміння успішно використовувати інформаційні технології гарантує життєздатність компанії в умовах конкуренції на міжнародному і на національному ринку. Розвиток компанії уже неможливо уявити без погодженої взаємодії існуючих і нових інформаційних систем, які супроводжують бізнес-процеси компаній [10].
Аналізуючи  нинішній період, можна помітити, що з 2001 року активність на ринку злиттів і поглинань неухильно знижувалася. Не дуже вдалим для цього ринку видався і минулий рік. Так 2003 року було укладено понад 15 тис. угод зі злиття, що на 25% менше, ніж 2002 року (майже 21 тис. угод); у грошовому еквіваленті загальна вартість завершених угод знизилася на 16% — з 1,2 трлн дол. до 1,0 трлн доларів (див. діаграму 1). На думку фахівців дослідницького центра Economist Intelligence Unit, основна причина низького числа оголошених і завершених угод M&A у тому, що фірми прагнули
Таблиця 1
Найбільші міжнародні угоди  зі злиття і поглинання, укладені 2008 року [1]
   
Повна назва 
компанії— 
учасниці торгів
Країна Повна назва компанії — об'єкта придбання Країна Дата  закриття Вартість 
угоди, млн 
дол.
Pfizer США Pharmacia США 16 квітня 57 822
Olivetti Італія Telecom Italia Sp (59,65%) Італія 4 серпня 24 392
Credit Agricole Франція Credit Lyonnais (79,78%) Франція 26 травня 16 192
HSBC Holdings Великобританія Household International США 28 березня 14 465
BP Великобританія «Альфа-Груп», Access/Renova (ТНК) Росія 29 серпня 7 700
Liberty Media США QVC (57%) США 17 вересня 7 672
France Telecom Франція MobilCom (UMTS Assets — 90%) Німеччина 4 березня 7 109
Merck (акціонери) США MedcoHealth Solutions (80,1%) США 20 серпня 6 809
Edizione Holding Італія Autostrade (54,8%) Італія 22 лютого 6 463
витрати й іти з непрофільних для себе сфер діяльності [15].
Однак вже в першому півріччі 2008 року на ринку злиттів і поглинань позначився істотний ріст. Особливо це стало помітно після завершення воєнних дій в Іраку. Прагнення компаній до здійснення угод зі злиття і поглинання зросло, і ситуація на ринку покращилася. Дані з найбільших міжнародних угод зі злиття і поглинання, які були укладені 2008 року представлені в табл.1.
Початок 2009 року позначений сплеском світової активності в галузі злиття і поглинання. Тільки за два перших місяці оголошено про угоди на суму понад 300 млрд дол. [8].
Поліпшення  ситуації у світовій економіці призвело до різкого збільшення кількості й обсягу угод зі злиття і поглинання компаній. Почався 2004 рік з покупки J. P. Morgan Chase за 58 млрд дол. чи-кагського BankOne. Наприкінці січня одна з провідних стільникових компаній світу — британська Vodafone — оголосила про намір придбати американську телекомунікаційну компанію AT&T. Спочатку за AT&T пропонувалося близько 30 млрд дол., однак фахівці впевнені: впродовж декількох тижнів ціна зросте, адже інтерес до покупки AT&T виявила не тільки Vodafone, а й інші компанії. Приблизно тоді ж стало відомо про намір французької фармацевтичної компанії Sanofi-Synthelabo придбати іншу французьку компанію — Aventis. За неї запропонували ледве більше 63 млрд дол., однак керівництво Aventis відмовилося: ціна була занадто низькою. Так що і тут можна сподіватися на істотне підвищення вартості угоди — до 80–90 млрд доларів. Угод такого масштабу не було з кінця 90-х років, і більшість експертів думають, що спад у цьому сегменті інвестиційного бізнесу минув [9].
Лідером у сфері злиття і поглинання знову стали США, загальна сума угод яких зросла з 432 млрд дол. до 490 млрд. Серед найбільших угод у цій сфері варто виділити об'єднання Bank of America з Fleet Boston Financial (48 млрд дол.), злиття компаній з виробництва медичного устаткування WellPoint Health Networks і Anthem, американського телевізійного холдингу NBC з розважальними програмами Vivendi Universal у США, а також звукозаписних компаній Sony Music і BMG. В Азії було зареєстровано два великих злиття: японських торгових домів Nissho Iwai і Niehimen (вартість угоди — 7 млрд дол.); австралійської News Corporation c американською компанією Hughes Electronics (6,5 млрд дол.) [21].
У Центральній  і Східній Європі (за винятком Росії і країн СНД) вже 2008року спостерігається невеликий ріст загальної вартості угод злиття і поглинання (всіх угод, у яких Центрально- і Східноєвропейські компанії були покупцями або об'єктами придбання) у порівнянні з 2007 роком. Вартість угод, укладених компаніями Центральної і Східної Європи, збільшилася на 3% — з 8950 млн дол. США в 2002 році — до 9196 млн дол. США 2003 року. Однак цей приріст досягнутий переважно у першому півріччі 2008 року, коли вартість угод зросла на 39% порівняно з першим півріччям 2007 року; у другому півріччі загальна вартість угод знизилася на 32% — з 4 522 до 3 060 млн дол. США [6] (графік 1).
Галузева  структура угод зі злиття і поглинання за минулий рік представлена на діаграмі 2. Консультанти зі злиття і поглинання стверджують, що нині уже готові для консолідації фінансів, які обслуговують промисловість і охорону здоров'я.
У Сполучених Штатах Америки, де сфера фінансових послуг, на думку економістів, фрагментована, кількість угод за участю банків і страхових компаній у 2008 році дорівнювала третині загального обсягу злиття і поглинання. Оскільки перспектива підвищення процентних ставок значно знижує чисту процентну маржу, банки і страхові компанії з надійним балансом швидше за усе вступлять у гостру конкурентну боротьбу.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.